Jarle Haugland

Alder: 42
  RSS

Om Jarle

Daglig leder i Tro & Medier

Følgere

Manglende medmenneskelighet i mediene

Publisert over 7 år siden - 9 visninger

Er «Bry deg»-kampanjen til VG kun et sjarmerende spill for galleriet som skal dekke over avisens eget bidrag til et kaldere samfunn, eller vil den også få konsekvenser for avisens arbeidsmetoder og redaksjonelle valg?

«Bry deg,» sier VG i sin antimobbekampanje, og viser til en undersøkelse som sier at 46 prosent av Norges befolkning har blitt mobbet som barn eller unge. Dette er nedslående tall, og VG skal ha ros for å sette et svært viktig tema på dagsorden.

Dessverre finnes det ikke enkle svar på hvordan vi skal få bukt med mobbingen i samfunnet vårt. Vi trenger å angripe problemet fra flere hold, og Familie & Medier mener at mediene også må ta sin del av ansvaret. Da holder det ikke med isolerte kampanjer. Det er nødvendig med en gjennomgående holdning også på det redaksjonelle plan, der alle mennesker blir behandlet og omtalt med respekt og medmenneskelighet.

I en kronikk i Samtiden denne uken går NRK-journalist Ahmed Fawad Ashraf ut og kritiserer navngitte journalister, blant annet i VG, for deres arbeidsmetoder i forbindelse med at hans søster Faiza Ashraf ble kidnappet og drept. Til tross for familiens uttalte ønske om å få være i fred, opplevde de gjentatte henvendelser og utpressing av privat informasjon.

Er det slik at behovet for å skape de eksklusive vinklingene, de sjokkerende overskriftene og de pirrende spekulasjonene har blitt viktigere enn hensynet til de berørte partene? Det er blitt viktigere enn noensinne å «smi mens liket er varmt», som Øystein Sunde treffende sang i 1989. Da blir mediene direkte eller indirekte mobbere ved å bidra til et kaldere samfunn der man kynisk utnytter andres smerte til egen vinning. Andre menneskers grenser respekteres ikke, slik tilfellet er hos mobbere. Dessverre tyder mye på at Ahmed Fawad Ashrafs historie heller er regelen enn unntaket, ikke bare for VG, men for store deler av tabloidpressen.

Er «Bry deg»-kampanjen til VG kun et sjarmerende spill for galleriet som skal dekke over avisens eget bidrag til et kaldere samfunn, eller vil den også få konsekvenser for avisens arbeidsmetoder og redaksjonelle valg?

 

Gå til innlegget

Etikken kan ikke gi deg nåde

Publisert nesten 8 år siden - 12 visninger

Jeg drømmer om at vi i Familie & Medier, sammen med kristen-Norge, kan klare å formidle nåden på en måte som i høyeste grad er aktuell for norske medier.

«Etikken er nyttig til mangt, men kan ikke gi deg nåde,» uttalte forsker og dr.theol. Paul Otto Brunstad i Bergens Tidendes utmerkede spalte Trosbekjennelsen. Med dette synliggjør Brunstad kristen-Norges, inkludert Familie & Mediers, kommunikasjonsutfordring i møte med den norske befolkning.

For hva er kristendommens kjerne? Er det etiske refleksjoner rundt Trekant, porno, abort og Israel? Er det at mennesker skal ta gode valg og leve gode liv slik at Gud godtar dem som sine barn?

Kristendommens kjerne er ikke etikken. Kristendommens sentrum er nåde, Gud som ble menneske, Jesus som ved sin død slettet ut menneskenes synd. Denne nåden svarer til menneskenes dypeste behov, et behov for å bli sett, elsket og tilhøre noe eller noen som er større enn dem selv og som vil dem godt.

Dette står ikke i motsetning til vårt arbeid med å sette kristne verdier og etiske spørsmål på medienes dagsorden. Det er et felles ansvar for alle mennesker å arbeide for at gode verdier skal prege vårt samfunn, og vi er overbevist om at det kristne livssynet har svært mye å bidra med her. Derfor vil Familie & Medier fortsatt utfordre til verdi- og etikkdebatt. Men vi skal også ta på alvor utfordringen som ligger i å integrere Jesu ubegrensede nåde i vår begrensede etiske refleksjon.

Derfor er min drøm for fremtiden at vi i Familie & Medier, sammen med kristen-Norge, i større grad kan klare å formidle denne sjokkerende, grensesprengende nåden som en livsviktig, dagsaktuell sak som i høyeste grad er interessant for norske medier.

Er du enig i at kristen-Norge har en kommunikasjonsutfordring, og hvordan kan denne utfordringen løses?

(Jeg har fått beskjed av en Vårt Land-journalist at jeg må tenke mindre som en emissær og mer som en journalist. :) Klar for innspill som kan hjelpe meg til det.)

Gå til innlegget

Ja til en ikke-kommersiell kringkaster!

Publisert nesten 8 år siden - 11 visninger

Det er igjen tid for å betale NRK-lisensen, avgiften ikke alle betaler med like stor glede.

Mer enn 200 000 har markert sin motstand mot avgiften på Facebook, mens drøyt tusen markerer sin støtte. Noen lurer på hvorfor de skal betale for en kanal de aldri ser på, mens andre mener at det er prinsipielt problematisk med en statsfinansiert kanal.

Familie & Medier vil understreke viktigheten av å ha en kommersielt uavhengig allmennkringkaster i en tid der seertall og økt inntjening virker å være det styrende prinsippet i mange redaksjoner. Det er en styrke for samfunnet vårt å ha en uavhengig stemme i medielandskapet, og på linje med andre velferdsgoder skal den ikke kun betales av dem som bruker den. Hvordan ville helse-Norge eller skole-Norge sett ut om det kun var brukeren som betalte for opprettholdelsen av disse velferdstilbudene?

I Stortingsmelding 57 (2000-2001) I ytringsfrihetens tjeneste ble det uttalt: “NRK skal være ledende arena og garantist for samfunnsdebatt og bedriften skal bidra til å bevare den nasjonale identitet i en stadig mer aggressiv internasjonal medieindustri.” Det ble også påpekt at et sterkt og uavhengig finansiert NRK kommer til å være viktigere en noen gang.

Ti år etter denne uttalelsen er den minst like aktuell. Det er ingen selvfølge med en uavhengig presse. Heller ikke i Norge. Derfor betaler jeg kringkastingsavgiften med glede, i forventning til at NRK tar sitt ansvar som allmennkringkaster på alvor.

Kanalen skal informere, underholde og drive opplæring. I mange tilfeller gjør NRK dette på en forbilledlig måte, der de med kreativitet og kompetanse skaper øyeblikk som er med og former nasjonen. På andre områder stiller vi spørsmål ved kanalens vurderinger, slik vi gjorde med programserien Trekant i fjor høst. Derfor setter vi i Familie & Medier, Norges desidert største seer- og lytterorganisasjon, pris på dialogen vi har med NRK, og ser frem til et nytt lisensår med en sterk allmennkringkaster preget av tydelige og gode verdier.

Da er lisenspengene vel anvendt.

Gå til innlegget

Sakene mediene endelig husket

Publisert nesten 8 år siden - 954 visninger

Er de siste ukenes mediedekning av forfulgte kristne starten på et mer langvarig engasjement i norsk presse mot religiøs forfølgelse?

I 2007 satte fagbladet Journalisten fokus på “Sakene mediene glemte”, der en jury pekte ut fem viktige områder som de mente var neglisjert av riksmediene. En av sakene var forfølgelsen av kristne i muslimske land.

De siste ukene har dette bildet endret seg noe. Flere dypt tragiske hendelser i Irak, Egypt og Pakistan har blitt dekket av norsk presse, også utover de kristne mediene. Midt i tragediene som utspiller seg, bringer det håp til de forfulgte at mediene nå har satt fokus på de kristne minoritetenes situasjon.

I 2007 uttalte juryen til Journalisten at “en av pressens aller viktigste oppgaver er å beskytte enkeltmennesker og svake grupper mot overgrep, forsømmelser og i verste fall forfølgelse. For truede minoriteter er offentlig omtale og oppmerksomhet i mange tilfeller den beste beskyttelse de kan få.”

Dette er kloke ord som er verd å huske på, midt i kampen om oppmerksomhet og annonsekroner. For mediene har fortsatt en vei å gå. I følge organisasjonen Åpne Dører er det over 100 millioner mennesker som blir forfulgt for sin kristne tro. Irak, Pakistan og Egypt er henholdsvis nummer 8, 11 og 19 på den nylig offentliggjorte World Watch List 2011, en liste Åpne Dører hvert år offentliggjør med oversikt over de 50 landene hvor det er vanskeligst å være kristen.

Vi håper de siste ukenes mediedekning kan være starten på et mer langvarig engasjement i norsk presse mot religiøs forfølgelse. Det vil kreve økt fokus, økt kompetanse og økt forståelse for de forfulgtes sak.  Det er mange organisasjoner og enkeltpersoner i Norge som har  førstehåndskjennskap til forfulgte kristne og en kompetanse på feltet som pressen kan utnytte i langt større grad enn den gjør i dag.

Gå til innlegget

Dialog for døve ører

Publisert nesten 8 år siden - 675 visninger

Håkon Moslet i NRK lytter til kritikken fra gateprest Jan Christian Nielsen, men vi kjenner oss fortsatt ikke igjen av hans beskrivelse av Familie & Mediers kritikk mot "Trekant".

Det er sin egen blogg gateprest Nielsen gir programmet betimelig kritikk for å formidle grenser som noe "teit, feigt og kjipt". På vl.no svarer NRK UNG-redaktør Håkon Moslet følgende på kommentaren om at det ikke bare lengre er "kristenkonservative" som kritiserer programmet:

– Nei, ordskiftet er blitt mer nyansert etter hvert. I starten var det veldig dominert av den gruppen, og kritikken var basert på at NRK i det hele tatt skulle sende et program som heter «Trekant».

Jeg synes da det er på sin plass å henvise til Familie & Mediers første mediekommentar om saken, "Duger NRK som sexveileder?" Siste avsnitt sier følgende:

Familie & Medier ønsker å bidra til å gi ungdommer en god ungdomstid. Det tror vi NRK også gjør. Derfor har vi tatt initiativet til en dialog. Vi håper å se en programserie som tar både ungdommer og gode grenser på alvor.

Jeg kjenner ikke helt igjen bildet Moslet tegner av oss. Er det meg som ser feil?

Vårt mål er fortsatt å være lyttende og i dialog, men da trenger vi at NRK er mer saklig i møte med vår kritikk.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Anita Stokkeland kommenterte på
Populismens forenklinger
6 minutter siden / 3267 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Strømmen mot kjerringa
12 minutter siden / 265 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
30 minutter siden / 25214 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 1 time siden / 5569 visninger
Rune Holt kommenterte på
KrFs skjebnesvangre veivalg - et svik mot de svake i samfunnet
rundt 1 time siden / 755 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 1 time siden / 5569 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 1 time siden / 3267 visninger
Dag Løkke kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 1 time siden / 1793 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 25214 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Strømmen mot kjerringa
rundt 2 timer siden / 265 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 2 timer siden / 1793 visninger
Les flere