Jarle Haugland

Alder: 43
  RSS

Om Jarle

Daglig leder i Tro & Medier

Følgere

Mennesker er meningssøkende skapninger

Publisert nesten 8 år siden

Vitenskapen er fantastisk og har hjulpet oss uendelig mye. Men den kan ikke gi oss mening, påpekte religionshistorikeren Karen Armstrong i Skavlan.

I en mediekommentar for noen uker siden utfordret vi mediene til å følge Klassekampens eksempel og ta menneskers behov for religion på alvor. Vi påstår ikke at Skavlan hørte oss og tok utfordringen, men sist fredag fikk vi et interessant møte med Karen Armstrong, en av verdens ledende religionshistorikere.

I Armstrongs arbeid fokuserer hun på religionenes fellestrekk, og har uttalt at religionene i stor grad sier det samme, til tross for ulikheter på overflaten. Familie & Medier mener dette er en forenkling av virkeligheten som ikke tar religionenes egenart på alvor. Samtidig gav fredagens møte på Skavlan noen interessante innspill fra Armstrong som er verdt å lytte til.

Religionshistorikeren ble utfordret på om det er rom for religion i dag, siden vi har vitenskapen som gir oss svarene. Skavlan viste til katastrofen i Japan, der vi med vitenskapelige svar kunne forklare hva som hadde skjedd.

Svaret hun gav er verdt å tenke litt over. Vitenskapen kan ikke hjelpe oss å takle frykten, uttalte Armstrong. Hun påpekte at vitenskapen er fantastisk og har hjulpet oss uendelig mye. Men den kan ikke gi oss mening. Og vi mennesker er meningssøkende skapninger.

I vårt ekstremt sekulariserte samfunn har vi kjøpt løgnen om at religion er en privatsak som skal gjemmes bort. Mennesker kan godt ha sin tro, bare den ikke kommer til overflaten. Dette har også preget den offentlige debatten, og våre kristne røtter har blitt glemt eller bevisst kuttet av. Med dette fjerner vi kilden til mange av vårt lands sunne verdier, som menneskets unike verdi, omsorgen for de svakeste og høy arbeidsmoral. Vi fratar også meningssøkende mennesker evne og mulighet til refleksjon og religionsforståelse.

Vi er glade for besøket på Skavlan, og ser frem til at også aktive trosutøvere, ikke bare faglige betraktere, får komme og fortelle sine historier.

Innlegget er ukens mediekommentar til Familie & Medier.

Gå til innlegget

Facebook, mobbing og ansvar som vertskap

Publisert nesten 8 år siden

Facebook tar grep for å forhindre mobbing på nettsamfunnet deres. Fortjener de skryt, eller skulle det bare mangle, da de står som vertskap for en fest som har over 500 millioner gjester?

vg.no i dag står det en sak om at Facebook tar grep på nettsidene sine for å motarbeide mobbing og muligens kunne avverge selvmord.

Det er godt at FB tar ansvar, og at de inviterer Kirkens SOS med på dette.

Fortjener de skryt, eller skulle det bare mangle, siden de står som vertskap for en fest som har invitert over 500 millioner gjester?

nettsidene til Familie & Medier uttaler jeg følgende om saken:

- De (Facebook) har hatt en eksplosiv vekst og mulighetene er mange, på godt og vondt. Det er svært positivt, men også naturlig, at Facebook tar ansvar og legger føringer for hvordan man relaterer seg til hverandre på nettstedet. Vi synes det er bra at Kirkens SOS er med som samarbeidspartner i en alvorlig og viktig sak, sier Haugland.

Men fortjener Facebook egentlig skryt, eller skulle det bare mangle at de tar grep, siden de står som vertskap for en fest som har over 500 millioner gjester?

Gå til innlegget

80 år med viktig oppdrag

Publisert nesten 8 år siden

Familie & Medier gratulerer Morgenandakten på NRK P1, og ser frem til å følge de neste 80 årene. NRKs formidling av det kristne livssynet er viktigere enn noensinne.

Morgenandakten på NRK P1 feirer 80 år, og vi stiller oss langt fremme i rekken av gratulanter.Til tross for stadige angrep har andakten bevart sin posisjon og berettigelse hos vår allmennkringkaster. Livssynsredaksjonen i NRK har i tillegg maktet å fornye Morgenandakten, slik at den nå har en markedsandel på hele 53 prosent, og et daglig lytterantall på nesten 400 000.

Hovedargumentet hos aktørene som ønsker å fjerne Morgenandakten, synes å være at livssynsformidling i NRK ikke skal innebære forkynnelse eller trosutøvelse, men at dette området kun skal belyses gjennom nøytral, kritisk journalistikk.  Dette er en total skivebom. Vi mener tvert imot at NRKs formidling av det kristne livssynet er viktigere enn noensinne og at den heller bør styrkes i fremtiden.

For det første har Morgenandakten vært med på å gi mennesker en himmel over sin hverdag. Mennesket har alltid vist at det søker et perspektiv utover det rent materielle. Vi er ikke skapt til å være endimensjonale vesener som kun forholder seg til det vi kan se og ta på.

For det andre lever vi i et flerreligiøst samfunn der det er viktig å kjenne sine røtter for å kunne stå trygt. I en etterkristen tid har mange en begrenset forståelse av hva den kristne tro egentlig går ut på. Fordommer oppstår der uvitenhet råder. Vil vi ha et samfunn preget av respekt for hverandres livssyn, trenger vi åpenhet og innblikk i hverandres trosutøvelse.

For det tredje bygger det norske samfunnet på kristne verdier. Menneskets unike verdi, omsorgen for de svakeste og høy arbeidsmoral er bare noen av verdiene som kan spores tilbake til kristendommens innflytelse på det norske samfunn. Dette er verdier vi kan stå i fare for å miste om kristen forkynnelse skal forbys hos vår allmennkringkaster.

Vi ønsker Morgenandakten til lykke med dagen, og ser frem til å følge de neste 80 årene, til beste for enkeltmennesker og samfunn.

 

Ukens mediekommentar fra Familie & Medier.

Gå til innlegget

Klassekampen og meningen med livet

Publisert nesten 8 år siden

Opplagsvinneren Klassekampen mener det er behov for å ta religion på alvor i avisen. Familie & Medier utfordrer andre medier til å følge deres eksempel.

Familie & Medier har lenge hevdet at religion har en sentral plass i vårt samfunn og er viktig for mennesker. Derfor mener vi at dette er et tema som bør få sin naturlige plass i mediebildet. I stedet har misforståelsen om at tro er en privatsak formet medienes måte å forholde seg til tematikken på.

Nå får vi uventet støtte fra årets opplagsvinner, venstresidens Klassekampen. Religion har tradisjonelt vært et ikke-tema for denne avisen. Den siste tiden derimot, har avisen gitt god spalteplass til slike tema, og da ikke minst kristendom. Dominikanermunk Arnfinn Haram har sågar blitt fast skribent hos avisen. I et intervju med DagenMagazinet uttaler sjefsredaktør i Klassekampen Bjørgulv Braanen at jakten på mening og den etiske refleksjonen som religionen reiser, er mangelvare i vårt samfunn som stadig blir mer kommersialisert og markedsstyrt. Det er lett å si seg enig med Braanen i hans observasjoner.

For når tabloidenes junk food har vært menneskers primære informasjonskilde over en tid, vil samfunnets mangelsykdommer begynne å vise seg. Når spekulativ sex blir forretten, skandaler hovedretten og kjendisers nye utskeielser desserten, får vi til slutt et samfunn som mangler forståelsen av dypere verdier og meningen med livet. Resultatet blir en kultur som navlebeskuende søker nytelsen i neste opplevelse, uten tanke for etisk sunnhet og moralsk helse. Og uten forståelse for at det finnes en mat som gir evig liv.

Vi ønsker Klassekampens erkjennelse av behovet for å ta religion på alvor velkommen, og utfordrer andre medier til å følge deres eksempel.

 

Gå til innlegget

Eldre uten pc stenges ute fra samfunnet

Publisert nesten 8 år siden

Blir eldre stengt ute fra samfunnet ved at det til stadighet henvises til nettsider for informasjon og tjenester? Får vi ikke dermed et fattigere land som mister mye av sin opparbeidede visdom og livserfaring?

Sist uke skrev Tove Fleischer et debattinnlegg i Aftenposten med tittelen «Ikke mobb bestemor».

Fleischer mener det er arrogant å henvise til nettsider når 600.000 mennesker over 60 år ikke har tilgang til internett, skriver TV2.

Les mer om denne saken på Familie & Medier sine hjemmesider.

Det finnes knapt noen teknisk revolusjon som har gått så raskt og samtidig berørt våre liv i så stor grad som fremveksten av internett. Jeg tror at det er en fare for at mange i sin iver etter å benytte nye, gode verktøy i sitt arbeid, har glemt at en stor del av Norges befolkning fortsatt ikke bruker internett.

Må vi ikke kunne forvente at viktige aktører som offentlige kontor og banker, har tilgjengelig informasjon og tjenester for sine seniorkunder som ikke har tilgang til internett? For ved å stenge dem ute fra store deler av samfunnet, får vi et fattigere land som mister mye av sin opparbeidede visdom og livserfaring.

Er du enig i at eldre utestenges fra samfunnet, og hva kan vi gjøre for å motvirke det? Øke innsatsen på opplæring? Pålegge forskjellige aktører, som banker og offentlige institusjoner å ha tjenester og informasjon tilgjengelig for mennesker som ikke er på nett?

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere