Jarle Haugland

Alder: 42
  RSS

Om Jarle

Daglig leder i Tro & Medier

Følgere

80 år med viktig oppdrag

Publisert over 7 år siden - 895 visninger

Familie & Medier gratulerer Morgenandakten på NRK P1, og ser frem til å følge de neste 80 årene. NRKs formidling av det kristne livssynet er viktigere enn noensinne.

Morgenandakten på NRK P1 feirer 80 år, og vi stiller oss langt fremme i rekken av gratulanter.Til tross for stadige angrep har andakten bevart sin posisjon og berettigelse hos vår allmennkringkaster. Livssynsredaksjonen i NRK har i tillegg maktet å fornye Morgenandakten, slik at den nå har en markedsandel på hele 53 prosent, og et daglig lytterantall på nesten 400 000.

Hovedargumentet hos aktørene som ønsker å fjerne Morgenandakten, synes å være at livssynsformidling i NRK ikke skal innebære forkynnelse eller trosutøvelse, men at dette området kun skal belyses gjennom nøytral, kritisk journalistikk.  Dette er en total skivebom. Vi mener tvert imot at NRKs formidling av det kristne livssynet er viktigere enn noensinne og at den heller bør styrkes i fremtiden.

For det første har Morgenandakten vært med på å gi mennesker en himmel over sin hverdag. Mennesket har alltid vist at det søker et perspektiv utover det rent materielle. Vi er ikke skapt til å være endimensjonale vesener som kun forholder seg til det vi kan se og ta på.

For det andre lever vi i et flerreligiøst samfunn der det er viktig å kjenne sine røtter for å kunne stå trygt. I en etterkristen tid har mange en begrenset forståelse av hva den kristne tro egentlig går ut på. Fordommer oppstår der uvitenhet råder. Vil vi ha et samfunn preget av respekt for hverandres livssyn, trenger vi åpenhet og innblikk i hverandres trosutøvelse.

For det tredje bygger det norske samfunnet på kristne verdier. Menneskets unike verdi, omsorgen for de svakeste og høy arbeidsmoral er bare noen av verdiene som kan spores tilbake til kristendommens innflytelse på det norske samfunn. Dette er verdier vi kan stå i fare for å miste om kristen forkynnelse skal forbys hos vår allmennkringkaster.

Vi ønsker Morgenandakten til lykke med dagen, og ser frem til å følge de neste 80 årene, til beste for enkeltmennesker og samfunn.

 

Ukens mediekommentar fra Familie & Medier.

Gå til innlegget

Klassekampen og meningen med livet

Publisert over 7 år siden - 1182 visninger

Opplagsvinneren Klassekampen mener det er behov for å ta religion på alvor i avisen. Familie & Medier utfordrer andre medier til å følge deres eksempel.

Familie & Medier har lenge hevdet at religion har en sentral plass i vårt samfunn og er viktig for mennesker. Derfor mener vi at dette er et tema som bør få sin naturlige plass i mediebildet. I stedet har misforståelsen om at tro er en privatsak formet medienes måte å forholde seg til tematikken på.

Nå får vi uventet støtte fra årets opplagsvinner, venstresidens Klassekampen. Religion har tradisjonelt vært et ikke-tema for denne avisen. Den siste tiden derimot, har avisen gitt god spalteplass til slike tema, og da ikke minst kristendom. Dominikanermunk Arnfinn Haram har sågar blitt fast skribent hos avisen. I et intervju med DagenMagazinet uttaler sjefsredaktør i Klassekampen Bjørgulv Braanen at jakten på mening og den etiske refleksjonen som religionen reiser, er mangelvare i vårt samfunn som stadig blir mer kommersialisert og markedsstyrt. Det er lett å si seg enig med Braanen i hans observasjoner.

For når tabloidenes junk food har vært menneskers primære informasjonskilde over en tid, vil samfunnets mangelsykdommer begynne å vise seg. Når spekulativ sex blir forretten, skandaler hovedretten og kjendisers nye utskeielser desserten, får vi til slutt et samfunn som mangler forståelsen av dypere verdier og meningen med livet. Resultatet blir en kultur som navlebeskuende søker nytelsen i neste opplevelse, uten tanke for etisk sunnhet og moralsk helse. Og uten forståelse for at det finnes en mat som gir evig liv.

Vi ønsker Klassekampens erkjennelse av behovet for å ta religion på alvor velkommen, og utfordrer andre medier til å følge deres eksempel.

 

Gå til innlegget

Eldre uten pc stenges ute fra samfunnet

Publisert over 7 år siden - 92 visninger

Blir eldre stengt ute fra samfunnet ved at det til stadighet henvises til nettsider for informasjon og tjenester? Får vi ikke dermed et fattigere land som mister mye av sin opparbeidede visdom og livserfaring?

Sist uke skrev Tove Fleischer et debattinnlegg i Aftenposten med tittelen «Ikke mobb bestemor».

Fleischer mener det er arrogant å henvise til nettsider når 600.000 mennesker over 60 år ikke har tilgang til internett, skriver TV2.

Les mer om denne saken på Familie & Medier sine hjemmesider.

Det finnes knapt noen teknisk revolusjon som har gått så raskt og samtidig berørt våre liv i så stor grad som fremveksten av internett. Jeg tror at det er en fare for at mange i sin iver etter å benytte nye, gode verktøy i sitt arbeid, har glemt at en stor del av Norges befolkning fortsatt ikke bruker internett.

Må vi ikke kunne forvente at viktige aktører som offentlige kontor og banker, har tilgjengelig informasjon og tjenester for sine seniorkunder som ikke har tilgang til internett? For ved å stenge dem ute fra store deler av samfunnet, får vi et fattigere land som mister mye av sin opparbeidede visdom og livserfaring.

Er du enig i at eldre utestenges fra samfunnet, og hva kan vi gjøre for å motvirke det? Øke innsatsen på opplæring? Pålegge forskjellige aktører, som banker og offentlige institusjoner å ha tjenester og informasjon tilgjengelig for mennesker som ikke er på nett?

Gå til innlegget

Manglende medmenneskelighet i mediene

Publisert over 7 år siden - 9 visninger

Er «Bry deg»-kampanjen til VG kun et sjarmerende spill for galleriet som skal dekke over avisens eget bidrag til et kaldere samfunn, eller vil den også få konsekvenser for avisens arbeidsmetoder og redaksjonelle valg?

«Bry deg,» sier VG i sin antimobbekampanje, og viser til en undersøkelse som sier at 46 prosent av Norges befolkning har blitt mobbet som barn eller unge. Dette er nedslående tall, og VG skal ha ros for å sette et svært viktig tema på dagsorden.

Dessverre finnes det ikke enkle svar på hvordan vi skal få bukt med mobbingen i samfunnet vårt. Vi trenger å angripe problemet fra flere hold, og Familie & Medier mener at mediene også må ta sin del av ansvaret. Da holder det ikke med isolerte kampanjer. Det er nødvendig med en gjennomgående holdning også på det redaksjonelle plan, der alle mennesker blir behandlet og omtalt med respekt og medmenneskelighet.

I en kronikk i Samtiden denne uken går NRK-journalist Ahmed Fawad Ashraf ut og kritiserer navngitte journalister, blant annet i VG, for deres arbeidsmetoder i forbindelse med at hans søster Faiza Ashraf ble kidnappet og drept. Til tross for familiens uttalte ønske om å få være i fred, opplevde de gjentatte henvendelser og utpressing av privat informasjon.

Er det slik at behovet for å skape de eksklusive vinklingene, de sjokkerende overskriftene og de pirrende spekulasjonene har blitt viktigere enn hensynet til de berørte partene? Det er blitt viktigere enn noensinne å «smi mens liket er varmt», som Øystein Sunde treffende sang i 1989. Da blir mediene direkte eller indirekte mobbere ved å bidra til et kaldere samfunn der man kynisk utnytter andres smerte til egen vinning. Andre menneskers grenser respekteres ikke, slik tilfellet er hos mobbere. Dessverre tyder mye på at Ahmed Fawad Ashrafs historie heller er regelen enn unntaket, ikke bare for VG, men for store deler av tabloidpressen.

Er «Bry deg»-kampanjen til VG kun et sjarmerende spill for galleriet som skal dekke over avisens eget bidrag til et kaldere samfunn, eller vil den også få konsekvenser for avisens arbeidsmetoder og redaksjonelle valg?

 

Gå til innlegget

Etikken kan ikke gi deg nåde

Publisert over 7 år siden - 11 visninger

Jeg drømmer om at vi i Familie & Medier, sammen med kristen-Norge, kan klare å formidle nåden på en måte som i høyeste grad er aktuell for norske medier.

«Etikken er nyttig til mangt, men kan ikke gi deg nåde,» uttalte forsker og dr.theol. Paul Otto Brunstad i Bergens Tidendes utmerkede spalte Trosbekjennelsen. Med dette synliggjør Brunstad kristen-Norges, inkludert Familie & Mediers, kommunikasjonsutfordring i møte med den norske befolkning.

For hva er kristendommens kjerne? Er det etiske refleksjoner rundt Trekant, porno, abort og Israel? Er det at mennesker skal ta gode valg og leve gode liv slik at Gud godtar dem som sine barn?

Kristendommens kjerne er ikke etikken. Kristendommens sentrum er nåde, Gud som ble menneske, Jesus som ved sin død slettet ut menneskenes synd. Denne nåden svarer til menneskenes dypeste behov, et behov for å bli sett, elsket og tilhøre noe eller noen som er større enn dem selv og som vil dem godt.

Dette står ikke i motsetning til vårt arbeid med å sette kristne verdier og etiske spørsmål på medienes dagsorden. Det er et felles ansvar for alle mennesker å arbeide for at gode verdier skal prege vårt samfunn, og vi er overbevist om at det kristne livssynet har svært mye å bidra med her. Derfor vil Familie & Medier fortsatt utfordre til verdi- og etikkdebatt. Men vi skal også ta på alvor utfordringen som ligger i å integrere Jesu ubegrensede nåde i vår begrensede etiske refleksjon.

Derfor er min drøm for fremtiden at vi i Familie & Medier, sammen med kristen-Norge, i større grad kan klare å formidle denne sjokkerende, grensesprengende nåden som en livsviktig, dagsaktuell sak som i høyeste grad er interessant for norske medier.

Er du enig i at kristen-Norge har en kommunikasjonsutfordring, og hvordan kan denne utfordringen løses?

(Jeg har fått beskjed av en Vårt Land-journalist at jeg må tenke mindre som en emissær og mer som en journalist. :) Klar for innspill som kan hjelpe meg til det.)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Chiek Er kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
7 minutter siden / 305 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
22 minutter siden / 305 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 305 visninger
Morten Andreas Horn kommenterte på
Vil også kirken støtte aktiv dødshjelp?
rundt 1 time siden / 380 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Det vi står sammen om
rundt 2 timer siden / 986 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Morfars kristendom
rundt 2 timer siden / 190 visninger
Frode Meland kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Levi Fragell kommenterte på
Vil også kirken støtte aktiv dødshjelp?
rundt 2 timer siden / 380 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Miraklet i Leipzig
rundt 4 timer siden / 201 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Stillheten bak stjernene
rundt 4 timer siden / 1788 visninger
Les flere