Knut Nygaard

Alder: 66
  RSS

Om Knut

Er bare en "simple man" som er glad i Jesus og mennesker. Er gift med Sidsel og vi har fire barn. Vokste opp på Hamar og bodde 12 år på Gjøvik før vi endte opp i byen mellom de syv fjell...en by som vi trives i. Jobber i den kommunale barneverntjeneste og har gjennom årene gjort meg mange erfaringer i ulike miljø. Av og til tar skrivekløa meg og er opptatt av mangt innenfor etikk, livssyn, politikk og samfunnsspørmål.

Følgere

Dylan i klinsj med Psycho

Publisert rundt 2 år siden

Jeg er ikke av de som bruker 9000.- på et navneskilt på bilen, men noen gjør det - og så langt har jeg observert Dylan og Psycho. Jeg så for meg en eventuell skademelding ....

Men .... jeg har vært innom tanken.  Hvor personlig og for den del ... kreativ ... ville en være for å formidle noe ... eller kanskje ikke ... på et bilskilt?  

Kanskje ikke så lurt å velge .... "Sylvi" - eller "Israel" - "Jerusalem" er trolig mer akseptabelt ved parkering og flyt i trafikken.

Trolig er ikke "Trumper" et for bilen godt valg.

Det å velge "Jesus" kjenner jeg ville føre til en forpliktelse til til enhver tid å holde fartsgrensene og kjørereglene - kanskje ta opp en og annen hiker - hvis de fortsatt finnes - gi vann eller cola zero til de en ble ledet til etter veien - stoppe og invitere til forbønn ved ledelse av DHÅ - o.s.v. - noe av dette er helt greit, men ... jeg kjenner jo meg selv og jeg er ikke helt "Jesus" i trafikken 24/7.     

Mer avdempet er nok f.eks. "Grace" og "Everlasting", men ... en bil varer jo tross alt ikke evig.    "Love" kan misforstås i alle varianter.  

Dette var ikkje lett - tror jeg ender opp med "Turtle" i tilfelle jeg skulle få politiet i speilet..... 

Dette var meg .... og 7 bokstaver eller bokstaver i kombinasjon med tall kan fort bli noe som ligner på et passord du bruker titt og ofte - for det ligger gjerne noe personlig i det.  

Gå til innlegget

Jeg vet jo at det mange som er tvilende til at Gud virker med når det inviteres til forbønn. Jeg vet og at det er mange som argumenterer med at dette ikke lar seg verifisere - at det er situasjon mer enn Guds inngripen som gir en kort opptur og så er det selvsagt 110

argumenter av ulik kategori fra alle hold om at akkurat denne forbederen - denne menigheten - denne greina på Kristi kropp - i det hele tatt - "noe" - ved det hele gjør at en hverken kan anerkjenne miraklet som sådan eller kjenne glede ved det som skjer. 

Igår datt det ned en snutt på min facebook hentet fra noe som skjedde på lørdag i et møte ledet av Billy Burke som utseendemessig minner mest om en svenske i en Astrid Lindgren film av gammel årgang.  Mer om han finner du her

https://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Burke_(evangelist

men det er snutten med denne kvinnen og rammen rundt som skaper troverdighet om at dette er et mirakel - jeg er selvsagt åpen for at ikke-troende tenker annerledes - men se selv først - 13 min. - og kommenter dernext.

https://vimeo.com/222998334  

Vi har altså vært med Joan på et møte der det skjer mangt på 13 min., så var det dette med eventuell placebo og andre innvendinger - her er Joan dagen etterpå.  Skal dette være fake, så må Joan være skuespiller i Oscar-klassen. 

https://vimeo.com/223039483

Gå til innlegget

Vi har - enten vi liker det eller ikke - fått islam iblant oss. Noen er likegyldige - andre aktivt modererende - noen jobber for at vi skal akseptere islam som en nær slektning og noen avviser dette og sier det en farlig ideologi - den største trussel for vår framtid.

Her i Europa er det et skille mellom øst og vest.  Vi i vest er alt fra aktivt inviterende og tilrettelegger for en implimentering av islam til mer "dette slipper vi ikke unna uansett", men med forsøk på å dempe pågangen ved aktiv grensevokting.  

Nasjonene i øst er klar på at de ikke ønsker islam iblant dem.  Slovakia ønsker ikke islam inn i nasjonen.  De er ikke villige til å følge EU direktiv og vil ha oversikt - om mulig.  Pr. idag er det registrert ca. 2000 medlemmer av islam.  Slovakia har vedtatt en lov som sier at en religion må ha minst 50000 medlemmer for å kvalifisere for statssubsidier.  Slovakia har 5,4 mill innbygger og 62% anses som katolikker.

Den tidligere shariaprofessor Sam Solomon sier at islam er 80% politikk som reiser under bekvemmelighetsflagg som religion.  Han kan koranen utenat.  Islam har 1400 års presendens for å kalle seg en religion. men en kan godt diskutere om ikke den er mindre religon enn Scientology som ikke er noen godkjent religion.   

Islam er et sosio-politisk system - det er sosio-religiøst - det er sosio-økonomisk - det er sosio-kunnskap og utdanning - det er sosio-lov og justis - det er sosio-militært ikledd en kappe av religiøs terminologi.

Dette ideologiske samfunnssystem ble påtvunget mennesker ved sverdet.  Islam betyr fred - og fred kan det bli hvis en aviser seg alt sitt eget og underkaster seg dette samfunnssystemet.  Etter hvert som demografi tilsier det eller dumsnillheten til vertsland tilsier det, så vil sharia bli implimentert og islamisering utbre seg.  

Mennesket - muslimen - er overlatt til seg selv.  Denne har ingen kraftkilde eller åndsrelasjon.  Det er religiøse plikter alene som kan bidra til et menneskets eventuell forandringer.  Her er det ingen kristen Gud som vil søke etter den fortapte.  Her er det ingen Hellig Ånd som er din medvandrer gjennom livet.  Vi som tror på den kristne Gud har fått troen i gave - noen tar imot - andre ikke.  Den er ikke overlatt til deg.  Vi var før under forbannelsen - nå - i dette liv er vi ikledd Hellig Ånd og kraft.  Vi har vår identitet i Kristus i en aktivisert relasjon.

Muslimen er som oss - har sine feil og mangler - sine opp og nedturer - det er ikke denne som er trusselen - det er idologien i islam.

Legger inn en snutt med denne tidligere sharia professor der han tar for seg de islamske doktriner og vurderer de opp imot kristne.  

https://www.youtube.com/watch?v=6O2IUwu22CE

 

 

Gå til innlegget

Jeg sliter med de vurderinger som kommer fra det hvite hus knyttet til president Assad. Retorikken er mer og mer lik den som ledet opp til leiemorderoppdraget utført av bl.a. norsk deltagelse via NATO, men her er landskapet ennå mer brokete - Russland er involvert og skulle vel egentlig sammen med USA håndtert IS og noen av de 27 andre involverte gruppene sammen.

G7:  "Assads regjerningstid nærmer seg slutten."  Utenriksminister Tillerson gir Russland beskjeden - Assad er ferdig i Syria.  Ja vel, men ingen kan vel si at det er opp til disse 7 - Canada, USA, Tyskland, UK, Italia, Frankrike og Japan å avgjøre hva som er løsningen på det som foregår i Syria.  Russland er som kjent suspendert fra disse møtene.  

Syria har en akse i støtte fra Iran og Hizbollah.  Alle 3 - Syria inkludert - har i roligere tider fokus på den lille naboen ut mot havet - Israel.  Det å fjerne Assad - vil trolig destabilisere mer enn avhjelpe Israel i det videre løp.  

Tyrkia er - som vanlig - dobbel i sin kommunikasjon og sine handlinger.  På den ene siden tar de mot olje fra IS som gir islamistene penger til å rekruttere og krigføre - på den andre spiller de på lag i samordningen av hjelp.  Assad gir uttrykk for at han i Tyrkia har en aktiv motspiller som er i bunn og grunn lojal mot Muslim Brotherhood.

Det framgår at president Trump gjennomførte sin bombing i Syria etter breifing av UK - i så fall - er enighet mellom UK og USA avhengig av å fjerne president Assad - og i så fall - hvorfor?  

Hvis Nrk ikke driver med fake news så skal president Trump ha sagt at president Putin støtter en ... ond ... person.  Så langt har vel ingen helt klarhet i hvem og hva som gjorde at det ble et tema at det fortsatt fantes kjemiske våpen i landet.  Jeg er av de som har hatt vansker med å plassere Assad i den værste kategorien - de som opplagt skal fjernes og jeg hører ham heller ikke slik - her i samtale med kinesisk media 10.03.17   

https://www.youtube.com/watch?v=5kbu6coqreE  

Jeg kan være enig i at det viktigste er at det blir fred i området - her høres det mer og mer ut som det viktigste er å fjerne Assad og hans familie - selv om det skulle sette verdensfreden i fare ved å utfordre Russland og Iran maksimalt.  For meg høres det umulig ut at USA skal bestemme hva Russland skal gjøre - jo, greit - ta Assad - om Russland aktivt støtter >Hizbollah vet jeg ikke, men landet er nok fornøyd med at Israel og USA lar Iran være i fred.  Putin sier at forholdet til USA har blitt verre med Trump.

 

Gå til innlegget

Var en tur oppe på loftet ........

Publisert over 2 år siden

Vi har mangt oppe på loftet og det er sjelden det forsvinner noe ned igjen. Det blir som regel liggende der. Så og med en stappfull bærepose med månedsMagazinet - for et seierrikt liv. Som mangt annet en ikke har sett på noen tiår, så blir det gjerne til at en tar en titt og gjør seg noen refleksjoner.

Magazinet - i denne versjonen - ble utgitt av Livets Ord i Uppsala.  Tenkte dere skulle få bli med på min gjennomgang av aprilutgaven 1989 - altså 28 år tilbake.  

Som de fleste andre tidsskrift har Magazinet en "leder" og da er det gjerne Ulf Ekman som bidrar - "Menighetens rette element er det overnaturlige". Også den gang var det polariseringer og brytninger, men menighetens mandat er å predike evangeliet - Rom. 15:18-19:  "For jeg vil ikke våge å tale om annet enn det som Kristus har utført gjennom meg for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning, ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft.  Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi evangelium ...."  Menigheten ble "født" i det overnaturlige og det er bare i det overnaturlige den kan fungere.  Uten det overnaturlige blir den bare en religiøs interesseforening eller en forsteinet institusjon.  Hmmm... dette tema er det vel ikke lenge siden vi var innom ...  Går videre....

Ekman er produktiv og på s. 4 er overskriften "Den lokale menigheten og demokratiet".  Den lokale menighet er en suveren skapelse av Gud. Det er bl.a. derfor den er så vanskelig å forstå for de som står utenfor den.  Menigheten er midt i verden, men ikke av denne verden.  Den er helt unik i sin egenart.  Den er unik og kan aldri til fulle bli forstått av verdensmennsker.  Den passer heller aldri i verdens mønster.  Han er bl.a. innom viktigheten av at menigheten er økonomisk fristilt fra staten.  "Gjennom statsstøtte, teologisk undervisning med et liberalt innhold og fornektelse får man menigheten til å tenke på et visst sett. Gjennom et økonomisk bidragssystem, som krever visse spesifikke saker, får man inn i menigheten et avhengighetsforhold der man kan sulte den ut økonomisk hvis de ikke føyer seg inn i visse saker.  Det er ikke myndighetene som forsørger menigheten med bidrag - det er Gud som er menighetens forsørger!"   

På denne tiden var new age mer synlig som "new" enn i våre dager der den er mer infiltrert i mangt som rusler og går.  Nå følger en artikkel med overskrift "Alernativ åndelighet i Sverige" der det finnes en gjennomgang av kursgårder, helsehjemog skoler i okkult åndelig kunnskap.  Flaggskipet var Tallmogården med 99 plasser og 60 ansatte..   

Ja, islam var og et tema den gang.  Ekman har en kommentar:  "Islam - tro eller terror?  På denne tiden er det Iran og Khomeini som er drivkraften:  "Vårt første mål er at hele landet vårt skal anta islam.  Det andre målet er islam internasjonalle seier og dets opprettelse over hele verden."  Også på denne tiden var det den sekulære humanisten som var mest tilbakelent.  "År 2000 kommer islam - om den nåværende utviklingen fortsetter - til å være den klart dominerende religionen i Frankrike."  Ble det slik?  Det hevdes at diolog mellom kristne og muslimer er noe islam vinner på.  Det åpner for forvirring om man tror på den samme Gud - egentlig handler det om forskjellen mellom Isak og Ismael - mellom ånden og kjøttet.  Islam er en antikristelig religion og den er falsk.  Eksempelvis omskrives Den Hellige Ånd til å bli noe som overdras til Muhammed - at han er hjelperen,  Videre at koranen er en fullbyrdelse av GT og NT og derfor når koranen finnes, så er det denne alene som gjelder.  Det er viktig at troende ikke blir skremt til stillhet i et miljø med muslimsk fundamentalisme, men strider mot de åndsmakter som ligger bak og gir evangeliet til de totalitære muslimske nasjonene.   

Så følger en lengre gjennomgang av et korstog i Mombasa ledet av Reinhard Bonnke.  Et av avsnittene har overskriften - "Mirakler - beste reklamen".  I dette området med muslimsk dominans kom det 40000 på søndagsmøtet - alt er avhengig av Den Hellige Ånds salvelse.  Disse korstogene bærer frukt som fører til etablering av flere hundre nye menigheter.  

Så følger en artikkel vi har hatt en del debatter om - "Guds rike og Guds penger."  Vi er bl.a. innom Fil. 4:19 "Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus."  En fyrste gir på et fyrstelig sett.  Hvor mye bedre er ikke Guds givelse - Han gir ikke bare av sin rikdom uten i samsvar med den.  Gud vil ikke vise seg fattig. Kompromiss aldri p.g.a. penger.  Det er en fare for åndelig yrkesskade for Guds tjenere.  Arbeider vi for å få erkjennelse - for å imponere eller å bygge opp noe med vårt navn i seg?  Lyset fra korset er ikke et rampelys for predikanten.  Kristus døde ikke for å gi en karriere til noen av oss.   

I en gjennomgang om menighetsnytt så er vi innom Sandane der 24 mennesker er døpt i løpet av 2 år i en menighet med totalt 60 personer.  

Noen av dere husker gjerne Roberts Liardon - her er han bare 23 år.  Han forteller om sine studier av "Guds generaler" - John Alexander Dowie, Evan Robers, Smith Wigglesworth, Kathryn Kuhlman ...

En annonse for Jæren kristne senters bibelskole ledet av Enevald Flåten beliggende på Nærbø.  

De siste sidene er forbeholdt Carl-Gustav Severin - "Sovjet behøver en åndelig perestrojka".  Han har allerede da 5 års erfaring bak jernteppet.  

Hmmm... dette var en kjapp gjennomgang av 44 sider i Magazinet for april 1989.  Hva skal jeg så gjøre med denne .... og de ca. 50 andre som ligger i bæreposen ... forslag?   

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere