Ivar Bu Larssen

Alder: 41
  RSS

Om Ivar Bu

Beskriv deg selv her

Følgere

Publisert rundt 1 år siden

Jeg leser faktisk Elif Shafaks bok nå, og har lenge vært fascinert av Sufismen. Hvis alle muslimer og kristne hadde vært mystikere, så ville det ikke ha vært noe problem. Men slik jeg ser det handler den mystiske erfaringen om noe annet enn åpenbaring av en ekslusiv sannhet, og jeg tror ikke vi kommer utenom at både kristendommen og islam gjør krav på en slik ekslusiv åpenbaring.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 1 år siden

Når jeg skriver at religionene likestilte så er det som menneskelige forsøk på å uttrykke den ytterste sannheten om våre liv. Jeg mener selvsagt ikke at de er like rent materielt, når det gjelder teologi og religiøst liv.

Om det er mulig å være prest og samtidig mene at det finnes flere veier til Gud, er et komplekst spørsmål som det er vanskelig å gi et kort svar på. Jeg tenker at når alt kommer til alt så innbærer kristendommen et krav om en ekslusiv åpenbaring og sannhet, og at en ikke kan si at Jesus er "veien, sannheten og livet", Guds inkarnasjon og enbårne sønn, samtidig som en sier at det finnes andre åpenbaringer og veier til Gud.

Alternativet er slik jeg ser det å avvise åpenbaringstanken og se religion som et rent menneskelig fenomen, som relaterer til den ytterste sannhet, som kan kalles Gud.

Når det er sagt så dreier det seg om flere ting når jeg har tatt valget om å slutte som prest i Dnk.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden

Det er tydelig at dette er viktige spørsmål for deg, på samme måte som det er det for meg. Vi er saklig uenige, men jeg har stor forståelse for at dette handler om mer om teori, det handler om noe som er dypt personlig, og det kan derfor være utfordrende å debattere når en selv er i en sårbar situasjon.

Jeg tilslutter meg Per Søetrops siste kommentar, og ønsker deg god bedring og alt godt.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden

Litt pirk først; Jeg heter altså Ivar Bu Larssen (med to SS!;). Ellers vil jeg si at ditt syn på forholdet mellom det onde og det gode er påfallende dualistisk, noe som minner veldig om gnostikernes/Markions forståelse. At det onde eksisterer preeksistent, altså forut for skapelsen, er noe som blir avvist av klassisk kristen teologi. Det onde er å forstå som en pervertering av det skapte og gode, altså ikke som noe som har en ontologisk væren i seg selv. Dette er helt grunnleggende teologiske innsikter som jeg trodde at prester i Dnk hadde fått med seg fra teologistudiet.. Takk for oppfordringen om å lese 1. johannesbrev, jeg kan forsikre deg om at jeg kjenner det godt!

Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden

Jeg sier ikke at vi skal ta alt som står i GT bokstavelig, men vi må ta det på alvor likevel og ikke ganske enkelt utelukke alt vi ikke forstår eller kan akseptere, 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 5454 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
19 dager siden / 3735 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
20 dager siden / 1315 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1203 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
6 dager siden / 1144 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1057 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
4 dager siden / 1042 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere