Ivar Braut

Alder:
  RSS

Om Ivar

Biskop, Stavanger bispedømme

Følgere

Forståelig reaksjon

Publisert 9 måneder siden - 1031 visninger

«Helbredelsesskole» og «profetiskole» er også for meg fremmede og problematiske ord i forhold til kristen teologi.

Kommentator Håvard Nyhus (VL 09.08.17) gir uttrykk for forståelig reaksjon overfor omtalen av Acta bibelskole og oppstart av «helbredelseslinje» og «profetlinje».  Skolen hører til IMI-kirken i Stavanger. IMI-kirken er igjen en del av Normisjon,  en selvstendig og uavhengig organisasjon som samarbeider i noen grad med Den norske kirke. De som arbeider som ordinerte prester i IMI-kirken er under biskopens tilsyn.

Stavanger bispedømme og IMI-kirken har det jeg vil omtale som en tillitsfull relasjon som også tåler betydelig grad av uenighet. Som ny biskop i Stavanger var jeg på besøk hos IMI-kirkens ledelse tidligere denne uken. Naturlig nok ble også spørsmål rundt helbredelse, profeti og skolefag tematisert.

IMI-kirkens – og dermed bibelskolens – praksis oppfatter jeg som mer ansvarlig og nøktern enn det språkbruken skulle tyde på.  «Helbredelsesskole» og «profetiskole» er også for meg fremmede og problematiske ord i forhold til kristen teologi. Grunnen er at ordbruken kan oppfattes slik at en behersker noe ingen mennesker kan ha kontroll over. I så måte følger jeg Nyhus langt på vei i hans synsmåter.

IMI-kirken kan selv svare på spørsmål om teologi og praksis. Som biskop har jeg tillit til at de ordinerte prestene i IMI-kirken gjør sin gjerning i tråd med ordinasjonsforpliktelsen.

 

Ivar Braut, biskop i Stavanger

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Biskoper og kirkeledere utfordes.
24 minutter siden / 2258 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2109 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 1 time siden / 334 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2109 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2109 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2109 visninger
Rune Holt kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 468 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 468 visninger
Rune Holt kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2109 visninger
KarI Erik BirkeIand kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 468 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 468 visninger
Les flere