Iselin Horve

Alder: 41
  RSS

Om Iselin

Følgere

Meningen med troen

Publisert rundt 3 år siden

Kan noen si meg hvorfor jeg skal tro på en Gud som velsigner det han i Bibelen ber oss holde oss borte fra?
(slik tilfellet er i Dnk for tiden)
Hvilken mening gir en slik tro?

Gå til innlegget

Også barna er vår neste.

Publisert over 4 år siden

"Alle" snakker for tiden så varmt om å likestille homofilt samliv med heterofilt.
Den som stiller spørsmålstegn ved konsekvensene av dette er gammeldags og i total mangel på nestekjærlighet.
Vi leser det, og hører det, hver eneste dag. Som om det var et nasjonalt forsøk på å utrydde skeptikerne i denne saken.

Majoriteten later til å være bekymret for utviklingen av metoder innen kunstig befruktning.
Adopsjon derimot, omtales som en flott mulighet for homofile til å skape et trygt hjem for verdens mange nødlidende barn.

Positive intensjoner.
Tilsynelatende.

Selv er jeg imot å likestille homofilt samliv med heterofilt.
Dette fordi jeg ønsker å tale barnas sak i en debatt hvor de selv har lite talerom.

Et barns aller beste er å få vokse opp med sin biologiske mor og sin biologiske far, der disse elsker hverandre og barnet sitt.
Dette lar seg ikke alltid gjøre,
men det lar seg alltid, for alle, gjøre å ha barnets beste som mål.

Nå er det et faktum at vi lever vi i en verden der surrogati og egg/sæddonasjon er blitt en mulighet for barnløse.
En industri som ikke fremmer barnets beste.

Likekjønnet samliv vil aldri naturlig resultere i barn.
Å likestille homofilt samliv med heterofilt innebærer at disse, så lenge markedet er der, må gis samme mulighet som heterofile til å skaffe seg biologiske barn.
Ellers vil ikke samlivsformene være likestilt.

Et likekjønnet par vil bli stilt overfor valget om å adoptere barn eller å skaffe seg biologiske barn.
Alt tyder på at homofile velger biologiske barn fremfor adopsjon.

Når etterspørselen øker så vokser industrien.
Når industrien vokser så gjøres produktene lettere tilgjengelig.
Jo lettere tilgjengelig et produkt er dess flere vil kjøpe det.
Dette resulterer i at ikke bare homofile, men også heterofile barnløse, vil velge kunstig befruktning fremfor adopsjon.

Å likestille homofilt samliv med heterofilt vil med andre ord ikke bare
fremme en uheldig, og av mange uønsket, industri.
Det vil også hindre adopsjon av verdens mange nødlidende barn,
som "alle" ønsker å hjelpe

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1335 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 997 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 466 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere