Marie Aakre

Alder: 73
  RSS

Om Marie

Sykepleier. Rådgiver i etikk. Tidligere leder av Sykepleieforbundets fagligetiske råd.

Følgere

Publisert over 2 år siden

Jeg er imponert over det forbilledlige kompetansearbeidet Sølvi Karlstad ledet ved sykehjemmene i Oslo kommune, og håper det stadig finnes ressurser til oppfølging av dette. Det er også å håpe at flere kommuner henter inspirasjon for lignende kvalitetsløft. Det er vel nå grunner til å tro at anbefalingene i NOU2017:16 "på liv og død" vil forløser lagt flere eksempler på lignende satsning i kommunene. Jeg tenker allikevel ikke at sykehjemmene blir som Hospice av de samme grunner som Ellen Trier beskriver. Jeg sier heller ikke at vi bør etablere Hospice over alt, men som noen få "fyrtårn" nær våre største byer. Vi vet at både heldøgnsplasser og personalressurser er svært forskjellige i de ulike kommuners tjenester, og flere kunne ønske seg en type Fransiskushjelp. Vi trenger både breddetilbud og mangfold, og mitt hovedfokus i denne debatten handler hvor vi skal dø, der mangel på gode heldøgnsplasser er alvorlig.  Jeg henviser også til de økonomiske profiler som er vedlagt dissensen i nevnte NOU, der kostnader ved Hospice fremstilles som lavere enn i sykehjem. Marie Aakre

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Erfaringskloke eksempler og argumenter som bekrefter behovene !

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere