Lars Hausken

40    666

Hvorfor Krf sliter!

Publisert: 22. jun 2009 / 25973 visninger.

Kristelig Folkeparti sliter fordi det er selve politikken fra Bondeviktiden til Krf som gjør at partiet mangler lukt og smak.

Retorikken til Krf og politikken partiet gjennomfører i regjeringsposisjon står ikke i samsvar med hverandre; vi ser tvert i mot det bevist ved empiri under regjeringene Bondevik I & II at Krf-politikken i praksis samsvarer mye med retorikken til Fremskrittspartiet.

Nå går da også svært mange av velgerne til Kristelig Folkeparti over til å stemme på nettopp Frp; og Frp var videre så fornøyde med Bondevikingenes styre at de støttet denne mindretallsregjeringen ganske lenge.

Fremskrittspartiet har videre en Israelspolitikk som smaker bedre for Krf-grunnfjellet.
Ettersom Krf ikke fører den økonomiske og sosiale politikken i praksis som partiet prediker, burde alle velgere i Norge som liker selve ideologien til Krf heller stemme på Pensjonistpartiet.

Vi mangler empiri på at Pensjonistpartiet lyver; alt dette mens bevisene på løftesvik i Krf er tallrike som havets salt.

Ofte er det først når en tidsepoke er definitivt over og erstattet med en ny at man ser tingene som klarest.
I nuet er det gjerne ikke tid og ressurser til en skikkelig analyse.
Eller vi mangler kanskje ofte viktig info som må til for å gjøre analysen korrekt.
Skjeletter faller jo som regel ikke ut av skapene før nytt lederskap har inntatt kontorlandskapene.

Bondevikingtida er nå definitivt over.
Og hva skal vi si var kjennetegnene på hans gjerning?
Det inntrykket undertegnede sitter igjen med i skrivende stund er:

1. Markant brutalisering av arbeidslivet.
2. Raffinert kommunikasjon hvor budskapet er arbeidernes erstattelighet.
3. Svekkelse eller bortfall av opparbeidede sosiale rettigheter.
4. Innskrenkinger i personlig frihet.
5. En lattervekkende vilje til å tildele seg selv og sine medaljer og ordener.

Folket må jo i ett demokrati få stemme på hvilket parti de selv ønsker.
Og skulle folket ønske mer av samme sorten som det jeg nå har nevnt i de 5 punktene, så er løsningen helt grei.
Da skal man stemme på Kristelig Folkeparti.

På tampen av 1990-tallet og starten på 2000-tallet foregikk ett nådeløst sparetokt rettet i mot budsjettene i helsevesenet generelt og i eldreomsorgen spesielt.
Spør en hvilken som helst helsearbeider (som selv jobber med pasientkontakt) om gehalten i nevnte påstand, og du vil få ett overbevisende unisont svar.
Spør gjerne noen som selv er høiremenneske.
De vil også si at helseøkonomien strammet seg til i det nevnte tidsrommet.
(Men høiremennesker vil selvsagt mene at alt dette er de rødes feil)

Undersøk så hvem som satt ved roret på skuta i nevnte tidsperiode.
Ansvaret for tingenes tilstand i Helsevesenet generelt og eldreomsorgen spesielt pr. i dag er og blir bondevikingenes tunge historiske ansvar.
Fakta kan ikke diskuteres.

Det er historieforfalsking å tillegge den rød-grønne regjeringen ansvaret for bondevikingenes politiske gjerninger i fra slutten på 1990-tallet og fram til Bondevik og hans styrtrike høirevenner ble fjernet etter folkets vilje i rettferdige valg.
Ansvar skal ikke gis med tilbakevirkende kraft.
Det er ett prinsipp som er både juridisk og moralsk holdbart.

Jeg spør igjen: Var det Bondevik som styrte den norske velferdsskuta på grunn eller var det ikke?

Som man sier i bibelen: Veiet er du og funnet for lett.

Økonomisk sultefòring av kommunenorge får en markant fattigdomseffekt.
Det er jo derfor erfarne SP gikk over til venstresiden.
De forsto denne sammenhengen.

Kommunene kan ikke prioritere på ingenting.
Man kan ikke lage gull av gråstein.

Helsevesenet i Norge har hatt 3 lange "bølger" med harde tider.
Den siste og lengste bølgen fikk vi under Bondevik.
Bølgen varer ennå, men Bondevikingene satte den i bevegelse.
Det var jo til og med et kommuneopprør av Høire-ordførere mot sin egen regjering, fordi ordførerne så at denne sultefòringa ikke gikk lenger.

Slik går det når man prioriterer skattelette til de rikeste i landet foran ett sterkt og nødvendig fokus på våre felles samfunnsoppgaver, enten oppgavene da er kommunale eller statlige.

Det er mye som måtte rettes opp etter åtte år (minus ett) med "blått" styre.
Det er slett ikke uten god grunn at folk som selv jobber i helsevesenet eller skolevesenet har forstått verdien og nødvendigheten av offentlige fellesgoder, og at de derfor befinner seg på den "rød-grønne" siden i det politiske landskapet.

2002: Vi ser allerede tydelig ett økonomisk mønstrer.

2003: Unge bakkemannskaper tar tegningen i kommunenorge.

2003: Erfarne arbeidsfolk er heller ikke blinde.

2003: Svekkelse av opparbeidede arbeiderrettigheter.

2003: Den kommunale kuttesyken sprer seg som ett virus.

2004: Kommunenorge i stadig skvis.

2004: En dugnad uten noen ende på.

2004: Lønnsomme prosjekter nedlegges...for å spare...

2004: Seks av ti helsearbeidere har selv helseplager...allerede...

2004: Nyutdannede sykepleiere flykter.

2005: Lovbrudd på lovbrudd i helsenorge.

2005: Pårørende mobbes til taushet av veslevoksne maktmennesker.

2005: Tilogmed nedskjæringsglade Gro Harlem Brundtland advarer.

2005: Infantile markedsfundamentalister omskriver historien.

2006: Vantrivsel blandt eldre.

2006: Vantrivsel blandt ansatte.

2006: Nedskjæringer kalles for satsing.

2006: Professor Ottar Brox forties i media.

2006: Nyliberalerne møter folkelig motstand.

2007: Infantilitetens triumf: Statsministerstolen er fortsatt varm.

2008: En oppsummering før norsk blogging forbys.

Trekker noen fortsatt historien i tvil?
Mener noen faktisk at Høire-Sentrum-Alliansen var raus med det sosiale?
Vil noen ikke høre snakk om at Bondevikingene var kjipe?

Jeg kan være med på lenkeleken i det uendelige; men hadde det ikke vært ryddigere i det offentlige ordskiftet dersom den infantile delen av høiresiden heller bare forholdt seg til de beviselige fakta?

Fra Høyre og Fremskrittspartiet er dette til dels en villet politikk.
Jeg tror ikke at de to partiene nødvendigvis vil ha et dårlig helsetilbud til folk, men disse to partier prioriterer skattelette til rikfolk høyest, og de er villige til å ta konsekvensene av dette; noe vi tydeligst så under Bondevik II - så fra de to partiene kan man realistisk sett ikke forvente en sosial politikk.

Men Krf forsøker jo å profilere seg som et varmt og inkluderende parti, med garantier til eldre og syke, og Dagfinn Høibråten med sine våpendragere vite at de ikke får gjennom disse visjonene så lenge de samarbeider med partier til høyre for Krf.

Dessuten: Krf kan velge å samarbeide med de rød-grønne partier for framtiden, og da villle Krf hatt en realistisk sjanse for å få gjennom den politikken de skriver og taler så mye om nå.
Så lenge Krf foretrekker Frp framfor venstresiden, så står alle deres vakre valgløfter ikke til troende.

For ikke å snakke om at dersom Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne, og Pensjonistpartiet gjorde det godt; da kunne vi fått en moderat sentrumsallianse.

Den eneste rollen som gjenstår nå for Kristelig Folkeparti å spille på er rollen som den strenge supernanny som sier nei nei nei og setter grenser; og da ligger dette partiet syltynt ann.
For trenger egentlig land og folk ett egenutnevnt moralparti som er mer formyndersk og mer antiliberalt enn AP og SV tilsammen?

Kristelig Folkeparti vandrer nå i dødsskyggenes dal.

Vi vil ikke savne dette partiet, og den politiske stafettpinnen føres uansett videre.
Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet overtar Kristelig Folkepartivelgerne.

Og sånn`va det.

*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| ___.___ |¯¯¯|___¯/_

*__________| |______||__________|

*OO ?- OO¯¯¯¯OO - O¯¯¯¯O - OO°O°°

Og forøvrig mener jeg at datalagringsdirektivet må ødelegges.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Ikke lett...

Publisert over 8 år siden

Du verden. Det var da voldsomt til ensidighet. Undertegnede har ikke hørt eller lest denne type retorikk siden valgkampen for fire år siden - da de rød-grønne tok i bruk alle virkemilder og tillot seg å argumentere med usannheter og ublu fordreining av fakta i større grad enn noen gang tidligere. Det var grensesprengende og det tok pusten fra de fleste - men tilsynelatende ikke dem selv.

Den politiske analysen i dette innlegget er verd et studium - for statsvitere. Tror også de ville måtte streve for å se sammenhengene - eller kanskje heller mangel på sammenheng i Hauskens innlegg. Hausken sin opplisting av gammel rød-grønt surr, har jeg ingen interesse av å kommentere, untatt et par små ting som er til å smile av:

Spør en hvilken som helst helsearbeider (som selv jobber med pasientkontakt) om gehalten i nevnte påstand, og du vil få ett overbevisende unisont svar.

Bondevik og hans styrtrike høirevenner ble fjernet etter folkets vilje i rettferdige valg.

Svar
Kommentar #2

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Ikke lett... II

Publisert over 8 år siden

 

Hausken sin opplisting av gammel rød-grønt surr, har jeg ingen interesse av å kommentere, untatt et par små ting som er til å smile av:

 (Kom desverre bort i "Publisér-knappen litt for tidlig)

Det vises til Hauskens oppfordring:

"Spør en hvilken som helst helsearbeider (som selv jobber med pasientkontakt) om gehalten i nevnte påstand, og du vil få ett overbevisende unisont svar."

Som sagt så gjort. Jeg har nettopp spurt min helserabeidene hustru i stresslessen rett ved siden av min. Hun sier at det ikke er opprettet en eneste ny stilling på hennes avdeling de fire siste årene. Videre forteller hun at det nå vurderes å kutte i ressursene. - Denne markedsundersøkelsen er forøvrig like grundig som Hauskens analyser. Empiri (et ord som Hausken ynder å benytte) finnes ikke i denne undersøkelsen, men dog...

Videre skriver Hausken:

"Bondevik og hans styrtrike høirevenner ble fjernet etter folkets vilje i rettferdige valg."

Vel, dersom folket hadde fått det slik de ville ved forrige valg, hadde Hausken måtte fotsette å utstå Bondevik og hans grådige høyrevenner. Dagens regjeringspartier har omtrent 25.000 færre stemmer bak seg enn opposisjonen. Ettersom Hausken er så opptatt av rettferdighet, kan han gjerne begynne med dagens pussige valgordning.

Svar
Kommentar #3

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

RE: Ikke lett... II

Publisert over 8 år siden

 

23.06.09 kl. 00:10 skrev Arne D. Danielsen:

 

Hausken sin opplisting av gammel rød-grønt surr, har jeg ingen interesse av å kommentere, untatt et par små ting som er til å smile av:

 (Kom desverre bort i "Publisér-knappen litt for tidlig)

Det vises til Hauskens oppfordring:

"Spør en hvilken som helst helsearbeider (som selv jobber med pasientkontakt) om gehalten i nevnte påstand, og du vil få ett overbevisende unisont svar."

Som sagt så gjort. Jeg har nettopp spurt min helserabeidene hustru i stresslessen rett ved siden av min. Hun sier at det ikke er opprettet en eneste ny stilling på hennes avdeling de fire siste årene. Videre forteller hun at det nå vurderes å kutte i ressursene. - Denne markedsundersøkelsen er forøvrig like grundig som Hauskens analyser. Empiri (et ord som Hausken ynder å benytte) finnes ikke i denne undersøkelsen, men dog...

Videre skriver Hausken:

"Bondevik og hans styrtrike høirevenner ble fjernet etter folkets vilje i rettferdige valg."

Vel, dersom folket hadde fått det slik de ville ved forrige valg, hadde Hausken måtte fotsette å utstå Bondevik og hans grådige høyrevenner. Dagens regjeringspartier har omtrent 25.000 færre stemmer bak seg enn opposisjonen. Ettersom Hausken er så opptatt av rettferdighet, kan han gjerne begynne med dagens pussige valgordning.

Dagens pussige valgordning ja. Den er virkelig pussig og rar.

Men den gjelder jo strengt tatt likt for alle parti?

Så vidt meg bekjent har ingen parti særfordeler.

Trist at Krf-folket i kommentarfeltet er så avvisende til at Bondevikregjeringen svek eldreomsorgen, fordi denne manglende ettertanken er indikasjon på at sviket vil gjentas om Krf kommer i ny regjering.

Manglende innrømmelser av feil som begås er aldri et godt tegn; da vil oftest feilen gjentas.

Krf-folkets stolthet og kryhet over sin eldrepolitikk under regjeringen Bondevik gir meg uro.

 

Svar
Kommentar #4

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

RE: RE: Ikke lett... II

Publisert over 8 år siden

 

28.06.09 kl. 07:47 skrev Lars Hendrik Hausken:

 

23.06.09 kl. 00:10 skrev Arne D. Danielsen:

 

Hausken sin opplisting av gammel rød-grønt surr, har jeg ingen interesse av å kommentere, untatt et par små ting som er til å smile av:

 (Kom desverre bort i "Publisér-knappen litt for tidlig)

Det vises til Hauskens oppfordring:

"Spør en hvilken som helst helsearbeider (som selv jobber med pasientkontakt) om gehalten i nevnte påstand, og du vil få ett overbevisende unisont svar."

Som sagt så gjort. Jeg har nettopp spurt min helserabeidene hustru i stresslessen rett ved siden av min. Hun sier at det ikke er opprettet en eneste ny stilling på hennes avdeling de fire siste årene. Videre forteller hun at det nå vurderes å kutte i ressursene. - Denne markedsundersøkelsen er forøvrig like grundig som Hauskens analyser. Empiri (et ord som Hausken ynder å benytte) finnes ikke i denne undersøkelsen, men dog...

Videre skriver Hausken:

"Bondevik og hans styrtrike høirevenner ble fjernet etter folkets vilje i rettferdige valg."

Vel, dersom folket hadde fått det slik de ville ved forrige valg, hadde Hausken måtte fotsette å utstå Bondevik og hans grådige høyrevenner. Dagens regjeringspartier har omtrent 25.000 færre stemmer bak seg enn opposisjonen. Ettersom Hausken er så opptatt av rettferdighet, kan han gjerne begynne med dagens pussige valgordning.

Dagens pussige valgordning ja. Den er virkelig pussig og rar.

Men den gjelder jo strengt tatt likt for alle parti?

Så vidt meg bekjent har ingen parti særfordeler.

Trist at Krf-folket i kommentarfeltet er så avvisende til at Bondevikregjeringen svek eldreomsorgen, fordi denne manglende ettertanken er indikasjon på at sviket vil gjentas om Krf kommer i ny regjering.

Manglende innrømmelser av feil som begås er aldri et godt tegn; da vil oftest feilen gjentas.

Krf-folkets stolthet og kryhet over sin eldrepolitikk under regjeringen Bondevik gir meg uro.

 

Ja, valgordning er (i utgangspunktet) lik for alle, men den slår ulikt og urettferdig ut for de forskjellige partiene - alt ettersom hvilke demografiske grupper som tradisjonelt utgjør majoriteten av velgergrunnlaget for partiene. Det er det som gjør ordnigen "pussig".

Er litt usikker på hva du mener i den andre delen av din kommentar.

Svar
Kommentar #5

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Eldreomsorgen

Publisert over 8 år siden

Kortversjonen: Krf har sviktet eldreomsorgen og psykiatrien grovt i regjering.

Krf bør derfor straffes, sammen med mange andre parti.

Disse 4 store parti har sviktet land og folk og bør "utslettes" totalt og for evig i valg:

Høyre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti.

Venstre og Senterpartiet er bare med i ymse regjeringer på "kjøtt og flesk" for å oppnå småting for velgerne sine (bønder og lærere) så de to gjelder ikke.

Bønder og lærere må jo få ha sine to partier, for ingen andre parti i Norge bryr seg om bønder og lærere.

Fremskrittspartiet har strengt tatt ikke sviktet ennå, for de har aldri hatt rèell makt.

Frp har jo en elendig politikk likevel, men sviktet har de faktisk ikke...ennå...

Der ligger vel mye av apellen til Frp også; at de ennå ikke har sveket sine løfter.

Som Krf. Krf har sviktet sine løfter. Løftebrudd er løgn. Syndig.

 

Svar
Kommentar #6

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Sperregrensa

Publisert over 8 år siden

Siden sperregrensa og valgordningen ble tema, så tillater jeg meg litt klipp-og-lim om sperregrensa.

Sperregrensa på de politiske parti, det er ett av mange demokratiske problem i Norge.
Sperregrensa er ivrig framkjempet av alle de store partiene i landet vårt, helt uten tanke på de prinsippielle sidene ved saken; kampen for taburettene kommer jo suverent foran den demokratiske rettferdigheten, når politikerne prioriterer.

Sperregrensa medfører at svært mange nordmenn stemmer i valgene, uten å få politisk innflydelse.
Ingen politisk innflydelse i det hele tatt; kjemisk renset faktisk.

Dette kunne vært bøtet på dersom vi kunne gi partiene førstestemme og annenstemme.
Dersom førstestemmen ble gitt til ett parti som kom under sperregrensa, så ble annenstemmen tellende.

Slik ville vi kunne unngå fragmentering av stortinget, uten å samtidig ofre demokratiet på parlamentarismens alter; og siden forslaget mitt er både demokratisk og genialt (som meg sjøl) så vil forslaget heller aldri bli gjennomført.

Det sier seg jo sjøl.
Jeg har talt

.

Svar
Kommentar #7

Jonatan Ekelund Time

7 innlegg  25 kommentarer

I konstitusjonell spagat

Publisert over 8 år siden

Kristelig Folkeparti er rett og slett i konstitusjonelt spagat. Kirkeforliket var en katastrofe, og det har ingen partiets stortingsrepresentanter forstått. Les mer om endringene i min kommentar på http://www.kjellingolf.no/2009/06/braksuksess-med-krf24_05.html.

Den viktigste endring bejublet av KrF er utvilsomt at dagens § 2 i Grunnloven forsvinner med støtte fra et nesten enstemmig storting i neste stortingsperiode. Ingen av KrFs kandidater har tilkjennegitt at de vil stille seg annerledes til kirkeforliket. Kun et ragrygget mindretall på 5 av 11 i dagens senterpartistortingsgruppe vil dissentere.

Dok 12:10 (2007-2008) (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Grunnlovsforslag/2007-2008/dok12-200708-010/) vil fjerne Norges tusenårige forankring av kristendommen i lov (siden 1814 i Grunnloven), og dette bejubles av KrF, Vårt Land og de aller, aller fleste andre medier i Norge. I kristen-Norge har debatten vært minimal, trolig i stor grad fordi grunnlovsforslaget er for lite kjent.

Svar
Kommentar #8

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

YO!

Publisert rundt 7 år siden

...

 

At jeg ut i fra en helhetsvurdering har meldt overgang til nettopp KrF gjør ikke at jeg firer en tomme på kritikken min mot Bondevikingenes gjerning i regjeringskontorene.

Ville bare nevne det.

 

...

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
9 minutter siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
13 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
14 minutter siden / 1894 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
20 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
22 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
22 minutter siden / 1894 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
25 minutter siden / 1894 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1894 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Les flere