Gunnar Opheim

142

Klart og tydelig i Guds eget ord.

Publisert: 19. jun 2009

I det gamle testamente finner vi Daniels bok. Daniel får åpenbaringen om tiden i fra da han lever til tiden som kommer etter at den nye jord er etablert. Altså noe er ennå fremtid i disse skrifter. I Daniel 2  presenteres 4 riker, hvor det første er til når han lever og det siste av denne rekke blir knust av Jesus ved Hans andre komme og tilhørende dom. Daniel 7 forteller også om de samme 4 riker som kulimenerer og det etableres ett nytt rike for evigheten, men her i andre bilder. Disse to kapittler utfyller hverandre og på den måten gir ett nytt bilde sammen. Kapittel 8 viser også rikene men tar ikke med det første riket, også her tas vi med helt til enden men tar for seg mere nøye domshandlingen i bilder som er overens med domsscenene som er illustrert i helligdomstjenestens Yom Kippur. Med denne hendelse utdypes dommen som faller før den nye riket, på den nye jord etableres. Hedle helligdomstjenesten peker jo på Frelsen i Jesus og stegvis de trinn Frelsen og evangeliet bringer med seg. Still spørsmål :) , hvis ønskelig. Daniel 9 forteller om året Kristus døpte seg, ble korsfestet og når den nye pakt intrådte i denne verden isted for den nye pakt. Sir Isaac Newton kalte disse vers selve grunnlaget (og det eneste) for Kristendommens rett til eksistens.

Men poenget er at ved disse profetier blir alle profetier klarlagt. Jesus ba oss instendig studere Daniels bok med tanke på den tid som skulle og skal komme. Vi vet at Åpenbaringens bok innholder 70% av GT`s tekster men til og begynne med avventer vi å trekke frem denne boken som går 100% i støtte for det som nåplegges frem. Paulus skriverier om Antikrst stemmer også overens og det samme apostelen Johannes.

Daniel 2 forteller som sagt om 4 riker og hele kristenheten er igrunnen enig i denne tolkningen. Det første riket er Babylons rike som tok Israel i fangeskap, riket som til slutt tok over etter Babylon er Mederne og Perserne, de er skuldrene. Det var Aleksander Den Store som slo disse og Grekenland er det tredje riket. Det siste riket er Romerriket som skulle til slutt blande seg med noe annet. Etter disse, uten at Romerriket er helt borte skal Jesus komme og ved Hans komme knuser Han alle disse riker som er av verden og tilhører verden.

Daniel 7 forteller som sagt også om de samme riker men det siste skal være annerledes enn de andre og det siste skal komme ut av sitt eget rike. Så hedenske Rom skal endre seg og en annerledes leder skal komme ut av dette riket. Mange sier det kan være Epiphanes, Nero, eller noen andre men de var ikke annerledes, de var før eller underveis, ikke etter. Irenaus (160-200 e. Kr) skriver i "Against Heresies" kap. 5 s. 26 at de ti tær i Daniel 2 er ti konger og at det fjerde riket er Rom, den lovløs kommer derifra. 2 Tess. 2 og Daniel 2 forteller om hvem den lovløse er ifra. Luther fant hvem det var ut ifra 2 Tess2 alene. Justin Martyr forteller at tider, tid og en halv tid er 1260 år, så man visste om dette også før Rom var falt.  Forøvrig slutter Daniel 7 med det nye riket også og det gjør også Daniel 8 og 9.

Dette vers identifiserer hvem antikrist trone er: Dan 7:25
Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for én tid og tider og en halv tid*.

Hvem har gjort dette av det riket som kom ut av hedenske Rom og har dette riket gjort påstanden i vers 25?

SÅ Antikrist (Den Lovløse) med stor A har ikke stått frem ennå mens hans aparat har stått frem og han er åpenbart på flere måter.

2Tess 2:8
Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.

2Joh:7
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.


Spesifikasjonene er spesifikke og det er mulig å se hvem det er om man tror og er spesifikk i sin søken etter sannheten men man må personlig og individuellt tro Guds ord og erkjenne fakta så man vender om og velger Frelserens vei. Vi må erkjenne Guds ord, for så å se hva som står og det står at Den Lovløse går åpent ut i Sin teologi at Jesus er Gud men ikke sant menneske, teologien har endret Guds bud og endret tider/ helligdag(er). Den har kommet etter hedenske Rom men er fremdeles en del av det. Til sist skal det nevnes at ved sin fremkomst går denne "kristne" organisasjon frem for å skjule det egentlige evangelium og vei ut av elende med sin teologi.

Åp 14:6-7
Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.
Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!

2Kor 4:4
For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

1Pet 2:2
Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse

Så de gode nyheter er skjult ved at man har ett falskt evangelium som regjerer i denne verden.

Husk at Gud er god og Han sa "Frykt ikke". Hilser dere med :

Luk 8:11
Men dette er lignelsen: Såkornet er Guds ord.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere