Karl-Johan Kjøde

9

Utmeldt, ikke indignert

Publisert: 19. jun 2009

Jeg er hverken indignert eller overrasket over Giskes nylige overkjøring av det kirkelige votum. Den bekrefter at Den Norkse Kirke (DNK) er politikk og derfor prisgitt den til enhver tid gjeldende myndighet. Dét er det triste faktum som gjør at Giskes opptreden som erkebiskop i departemenetet faktisk kan gjøres med full hjemmel i loven. Dette ene grunnleggende problemet, som i praksis gjør det kirkelige lederskapet til en observasjonskomité, samt mitt totale fravær av tilknytning til den lokale menigheten er årsaken til at jeg meldte meg ut av kirken for en stund siden. (Bilde: vl.no)

Homofilisynet
Erling Pettersen som nå utnevnes til biskop i Stavanger er en hyggelig fyr med folketekke og Jesus-begeistring. Jeg har kun møtt han som den interesserte lokale presten, men er fullt klar over at hans syn på blant annet homofilt samliv spriker fra både mitt eget og Kjetil Aaanos. Dette er etter all sannsynlighet den enkeltstående grunnen til at han ble valgt fremfor Aano, som var den soleklare vinneren av det kirkelige valget.

Masseutmeldelse?
Hvorvidt dette vil føre til masseutmeldelse fra DNK er usikkert, men muligens i Rogaland. Man kan stille seg både pragmatisk og prinsipiell til spørsmålet om statskirke. Men med dagens ordning som gir én minister allmakt, hersker det liten tvil om at den statlige tilknytningen korrumperer både lederskap og teologi i DNK. Hvis du skal vurdere ditt eget medlemskap, vil jeg anbefale deg å overveie dette opp mot både de overordnede spørsmålene, men også i forhold til din lokale menighetstilknytning. Jeg går i Storsalen og har lite eller ingen befatning med den lokale menigheten, dessuten ser jeg den store hemskoen i en statlig tilknytning.

HEF er ironisk nok stedet for utmeldingsskjema, om du skulle trenge det :)

Karl-Johan

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

Homofilisynet

Publisert over 10 år siden

Hei Karl- Johan,

"Homofilisynet
Erling Pettersen
som nå utnevnes til biskop i Stavanger er en hyggelig fyr med folketekke og Jesus-begeistring. Jeg har kun møtt han som den interesserte lokale presten, men er fullt klar over at hans syn på blant annet homofilt samliv spriker fra både mitt eget og Kjetil Aaanos. Dette er etter all sannsynlighet den enkeltstående grunnen til at han ble valgt fremfor Aano, som var den soleklare vinneren av det kirkelige valget."

Jeg har ikke fulgt med, men ut fra dette går jeg ut fra at Erling pettersen har et liberalt syn på homofili og homofilt samliv. Da syns jeg han var et godt valg, da vi kanskje kan få litt mer medmenneskelighet i kirken. 

Jeg har vært utmeldt i flere år nå, men det kan være at jeg har blitt meldt inn igjen da jeg har hørt at dette har skjedd med ganske mange. Jeg har ikke sjekket dette nærmere. Jeg ønsker uansett ikke å være medlem av noe jeg ikke føler at jeg har en tilknytning til, det være seg om de har et liberalt syn på homofili eller ei.

"Men med dagens ordning som gir én minister allmakt, hersker det liten tvil om at den statlige tilknytningen korrumperer både lederskap og teologi i DNK."

Jeg er enig i at det blir helt feil at politikere skal blande seg inn i hva kirken gjør (så lenge kirken selvfølgelig holder seg til loven), så det beste hadde vært om kirke og stat kunne skilles. Så kan kirken selv bestemme hvem de vil ha som leder og hvilken teologi de vil følge.

Kommentar #2

Ola Ohm

7 innlegg  10 kommentarer

Utmelding?

Publisert over 10 år siden

Vi er mange som er samde om at Giske her har gjort ei politisk utnemning, og det er tragisk, særleg med tanke på at kyrkjedemokratiet er viktig for han.  Men kva reaksjon skal ein ha på det?

Det er enkelt for oss som bur i store byar å "melde oss ut" dersom vi er usamde i enkelte punkt i teologien til nyslåtte biskopar.  Byane gir oss ein flora av tilbod, som vi kan velge og vrake i alt etter kor på skalaen vi befinn oss.  Samstundes virkar det litt snodig å melde seg ut av Den norske kyrkja når Storsalen står med begge beina godt planta i den kyrkja som du har meldt deg ut av.  Etter det eg har forstått, står framleis Storsalen under tilsyn av Oslo biskop.

Utmelding kan virke som ein enkel måte å flagge et standpunkt på, men som strategisk grep gir ikkje dette noko annan gevinst enn for eigen samvittighet.  Den norske kyrkja har aldri vore nærare friare band frå staten, og ein treng ikkje sjå lengre enn 5-7 år fram i tid før kyrkja har teke over alle utnemningar sjølve og er herre i eige hus.  Difor har eg meir tru på å stå med i kampen - på innsida - og vere med og forme framtida for ei kyrkje som eg trur vi er heilt avhengige av om vi skal sjå dei store frelste skarer i Norge.  Oslo bispedømmeråd kunne godt ha trengt unge folk som deg til å vere med å forme framtida for kyrkja i kanskje det mest utfordrande området i heile landet.

Ein klok person sa ein gong:

” Livets avgjørende øyeblikk –

fra vårt første pust til våre

største prestasjoner –

innebærer kamp.

Vi er de vi er i dag,

fordi vi allerede

har seiret og vunnet flere ganger,

og vi vil fortsette å seire

så lenge vi fortsetter å kjempe. ”

Kommentar #3

Tania Randby Garthus

67 innlegg  661 kommentarer

Aldri for sent å snu...

Publisert over 10 år siden

Det er jo ingenting i veien for å melde seg inn igjen i Dnk når statens klamme hånd har sluppet taket. Da blir det igjen en reel mulighet for å påvirke det som skjer...

 

Kommentar #4

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

Svar

Publisert over 10 år siden

Trondstad: Vi er åpenbart uenig i sak og representerer to ulike bibelsyn. Når det er sagt, så bruker du en retorikk som undergraver all saklig debatt på området når du sier ting som: "...da vi kanskje kan få litt mer medmenneskelighet i kirken." På grunn av slike holdninger, om at mennesker som forfekter et syn representerer det motsatte av medmenneskelighet, er du med på å skape fordommer og ytteligere splid.

Ohm: DNK er utvilsomt avhengi av mennesker som ønsker å kjempe. Hadde jeg hatt lokal tilknytning, tro på lederskapet og medlemskap i en kirke som ikke var politisk styrt - så hadde jeg blitt værende. Men det har jeg ikke. Hvorvidt kirken og stat skal skilles er en kamp som må utkjempes politisk, det har lite med mitt medlemskap å gjør.

Du påpeker forøvrig feilaktig av Samstundes virkar det litt snodig å melde seg ut av Den norske kyrkja når Storsalen står med begge beina godt planta i den kyrkja som du har meldt deg ut av.  Etter det eg har forstått, står framleis Storsalen under tilsyn av Oslo biskop. Storsalen har hverken begge beina godt plantet i DNK, eller tilsyn av Oslo bispedømme.

For at mennesker skal bli frelst i dette landet, må du og jeg ++ begynne å leve kirken vi vil ha. Noen ganger må det innebære å bryte med det som har vært, andre ganger kan det innebære å forbli og forandre.

Garthus: Som du så viselig påpeker, man kan når som helst melde seg inn igjen, noe jeg slettes ikke anser som usansynlig for mitt eget vedkommende på et senere tidspunkt.

Kommentar #5

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: Svar

Publisert over 10 år siden

 

20.06.09 kl. 18:45 skrev Karl-Johan Kjøde:

Trondstad: Vi er åpenbart uenig i sak og representerer to ulike bibelsyn. Når det er sagt, så bruker du en retorikk som undergraver all saklig debatt på området når du sier ting som: "...da vi kanskje kan få litt mer medmenneskelighet i kirken." På grunn av slike holdninger, om at mennesker som forfekter et syn representerer det motsatte av medmenneskelighet, er du med på å skape fordommer og ytteligere splid.

Hei Karl- Johan,

Joda, du har rett i det at jeg kunne ha ordlagt meg bedre. Det blir som du sier litt som å stemple deg som umenneskelig om du skulle være uenig med meg. Jeg var litt rask med å publisere denne, beklager dette.

mvh Anders

Kommentar #6

Ola Ohm

7 innlegg  10 kommentarer

Storsalen og DNK

Publisert over 10 år siden

Beklager - eg hugsar berre at eg las Vårt Land i 2005 (eg måtte sjekke VL.no sitt arkiv) der det stod at Storsalen sto for både mest kyrkjesøkning og nattverdsøkning i Oslo bispedømme (http://www.vl.no/arkiv/article3244014.ece).  Då var ein del av Oslo bispedømme sin kyrkjestatistikk.  Har ein meldt seg ut av Den norske kyrkja, og brutt med Oslo biskop? Eg kan ikkje huske å ha lest det?

Her er det tydelegvis noko eg ikkje har fått med meg.

Kommentar #7

Karl-Johan Kjøde

9 innlegg  38 kommentarer

Svar

Publisert over 10 år siden

Anders: Helt greit, vi lirer vel alle av oss noen setninger iblandt som vi burde tenkt litt nøyere gjennom.

Ola: Storsalen er i prinsippet en forening i Normisjon, som igjen arbeider innforbi rammene av DNK (med andre ord - på evangelisk-luthersk grunn). Tilsynet som føres med Storsalen såvel som de øvrige normisjons-menighetene, er ledelsen v/generalsekretæren sitt bord.  For mer info om dette foreslår jeg å ta en titt på vedtektene til Storsalen - http://storsalen.no/omoss/?artikkel_id=1812

KJ

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere