Trond Laksaa

Administrator for Vårt Lands<a href="http://www.kirkenorge.no">kirkenorge.no</a>
9    7

Omvendt diskriminering

Publisert: 18. okt 2010 / 33 visninger.

Den siste tiden har avisen Nordlys skrevet en rekke artikler rundt bygging av ny moske i Tromsø og radikal Islam. Dette var skremmende lesning, men det var likevel nyheten om innføring av kjønnsdelt gymnastikktimer som sjokkerer mest. På grunn av en muslimsk elev må hele klassetrinnet ha delte gymnastikktimer. Dette er i beste fall misforstått integrering og inkluderingspolitikk. Ja, dette blir en omvendt diskriminering. Man tar mye mer hensyn til en elev i en klasse enn de resterende 25. I sin søken etter å inkludere alle diskriminerer man et stort flertall. I tillegg legger man til side grunnleggende verdier for å gjennomføre dette.


Norge har gjennom lang tid bygget opp enhetsskolen og et samfunn der likestilling står sterkt. Derfor blir dette helt feil. I Norge ønsker vi et samfunn der menn og kvinner er likestilt og kan omgås på alle arenaer. For å fremme dette er skolen viktig. Også gymtimene. Fra jeg selv gikk barne og ungdomsskolen husker jeg gymtimene med glede. Og noe av det jeg husker best var ”kanonballkampene”  mot jentene i klassen. Det var jevne kamper der jentene vant noen og guttene noen. Gymtimene ville vært noe helt annet hvis det bare var gutter til stede! Det samme gjelder i de andre fagene. Det å ha felles undervisning mellom kjønnene er meget viktig for forståelse mellom kjønnene. Her ser vi i Norge en stor og positiv forskjell hvis vi sammenlikner oss med en del muslimske land der gutter og jenter knapt er sammen helt fra de er små.


Dette handler dessverre om mer enn bare kjønnsdelte gymtimer. Norge har nå hatt en mislykket innvandrings og integreringspolitikk i snart 40-50 år. Nå må vi snart tørre å si fra og ta en debatt uten å bli kalt rasister, islamfober eller ekskluderende. I møte med andre verdier, kulturer og religioner må vi klart og tydelig holde fast på egne verdier, og kjempe for disse. Jeg føler nå at vi på mange områder velger å utslette egen identitet for å tilfredstille andre.  Skal vi i Norge få et godt multikulturelt samfunn må vi holde fast på egne verdier og bruke disse med respekt i møte med andre verdier/ kulturer. Som Tysklands forbundskanslet Angela Merkel nylig sa; ”Det flerkulturelle samfunn har feilet”. Hennes parti CDUs linje er at innvandrere må integreres ved å slutte seg til en «tysk livsstil», skriver nyhetsbyrået DPA. Partiet er imot såkalt multikulturalisme, der flere kulturer finnes side om side, ingen av dem mer dominerende enn de andre. Merkel sier man ikke bare må hjelpe innvandrere, men også utfordre dem, noe hun mener ikke har skjedd i tilstrekkelig grad tidligere.


I Norge må vi være tydelige på hva som er en ”norsk livsstil” og utfordre alle på denne. Dette inkluderer også felles skole og felles gymnastikktimer!

NB! Dette innlegget er mitt personlige innlegg, og er ikke uttrykk for Vårt Lands syn. Jeg er administrartor for kirkenorge.no, og ikke journalist i Vårt Land.  

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Lokaldemokrati

Publisert over 7 år siden

Det vil jo bli spennende å se hvordan denne saken utvikler seg. Ut fra hva som er skrevet om den var det ingen protester fra de foresattes side. Det forteller litt. Hva som ikke nevnes er om elevene selv har blitt rådført, det forteller kan hende enda mer.

Nå kaster mange utenforstående seg på. Det er alle oss som ikke har noen lokal tilhørighet på skolen det gjelder. Vil dette få utslag på avgjørelsen som er tatt? Den konservative fløy i norsk politikk bør gå stille i dørene for de taler jo varmt for lokaldemokrati og i skolesaker vet vi at de to største langt på vei mener at skolens aktører bør ha så få lover og regler for styring som mulig. Det er ikke mange år siden de frontet nedleggelse av FUG (foreldreutvalget i grunnskolen) og at de langt på vei ønsket seg driftsstyrer på skolene, noe som ville medført at de forestatte ville bli satt som gisler for godkjenning av skolebudsjetter som ikke holder mål.

Vi skal ikke nå se bort fra at det kommer en del foresatte på banen som forteller tåredryppende historier om hvordan de egentlig ville protestere men hvor de av ymse grunner holdt kjeft når de hadde muligheten til å si sin mening. Det er ofte slik at bare man får nok støtte så er det tydelig vis for mange lettere å åpne munnnen.

Men som sagt det aller mest alvorlige er mangelen på elevenes røster i denne saken. Skolen er til for samfunnet og elevene. Det er på høy tid at elevene får større innflytelse på egen skolehverdag og at vi voksne setter oss på skolebenken og lærer noe vi tyedelig vis har glemt, det å lytte til de som går i skone vi har så mange meninger om.

Jeg bør vel for syns skyld flagge egen mening om saken. Benytter man seg av et offentlig tilbud får man ta det som det er og ikke komme trekkende med all slags religiøs fiksfakseri. Det er frivillig å benytte det offentlige skoletilbudet, liker man det ikke har man frihet til å starte enten hjemmeundervisning eller søke sammen med likesinnede og starte egen skole innenfor de lover og regler som regulerer dette.

Når det er sagt så er ikke min mening om at steialderkulturer bør innordne seg noe grunn for å tvinge dem til å endre sitt syn, religion og kultur. Men det må være lov til å si at religionsfrihet ikke nødvendigvis betyr at det offentlige skal legge alt til rette for den som ønsker særrettigheter grunnet sin religion. Det koster å ha prinsipper ikke bare åndelig men ofte også økonomisk. Frihet betyr ikke at andre skal stå for finansieringen av det vi mener er vår vei.

Svar
Kommentar #2

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

RE: Omvendt diskriminering

Publisert over 7 år siden
18.10.10 kl. 09:30 skrev Trond Laksaa:

Ja, dette blir en omvendt diskriminering. Man tar mye mer hensyn til en elev i en klasse enn de resterende 25. I sin søken etter å inkludere alle diskriminerer man et stort flertall.

Er det like viktig for de 25 andre å ha felles gym og svømming, som det er for den ene å ikke ha det? Kanskje det har blitt det, etter alt bråket om Den Store Sivilisasjonskampen som visse demagoger har skodd seg på. Men det burde ikke være det. Selv i min tid (f. 1981) var svømmetreningen kjønnsdelt. Dette hadde kanskje noe med at det bare var en garderobe på stedet, men allikevel, jeg tror ikke jeg tok skade på min kulturelle sjel av det.

Svar
Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10380 kommentarer

RE: RE: Omvendt diskriminering

Publisert over 7 år siden
18.10.10 kl. 10:07 skrev Harald Korneliussen:18.10.10 kl. 09:30 skrev Trond Laksaa:

Ja, dette blir en omvendt diskriminering. Man tar mye mer hensyn til en elev i en klasse enn de resterende 25. I sin søken etter å inkludere alle diskriminerer man et stort flertall.

Er det like viktig for de 25 andre å ha felles gym og svømming, som det er for den ene å ikke ha det? Kanskje det har blitt det, etter alt bråket om Den Store Sivilisasjonskampen som visse demagoger har skodd seg på. Men det burde ikke være det. Selv i min tid (f. 1981) var svømmetreningen kjønnsdelt. Dette hadde kanskje noe med at det bare var en garderobe på stedet, men allikevel, jeg tror ikke jeg tok skade på min kulturelle sjel av det.

Like viktig?

Det er viktig at vi har klasser som er blandet i forhold til kjønn, økonomi m.m. Det er en utvikling som jeg synes har vært positiv siden den gang jeg var ung. Likestilling er kommet lengre, men det er fortsatt en vei å gå. Kanskje til og med lengre for en del muslimer, så jeg ser ingen grunn til å gå tilbake til segregerte klasser og aktiviteter.

Svar
Kommentar #4

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

VL og det multikulturelle

Publisert over 7 år siden
18.10.10 kl. 09:30 skrev Trond Laksaa:

Norge har nå hatt en mislykket innvandrings og integreringspolitikk i snart 40-50 år. Nå må vi snart tørre å si fra og ta en debatt uten å bli kalt rasister, islamfober eller ekskluderende. I møte med andre verdier, kulturer og religioner må vi klart og tydelig holde fast på egne verdier, og kjempe for disse. Jeg føler nå at vi på mange områder velger å utslette egen identitet for å tilfredstille andre.  Skal vi i Norge få et godt multikulturelt samfunn må vi holde fast på egne verdier og bruke disse med respekt i møte med andre verdier/ kulturer. Som Tysklands forbundskanslet Angela Merkel nylig sa; ”Det flerkulturelle samfunn har feilet”. Hennes parti CDUs linje er at innvandrere må integreres ved å slutte seg til en «tysk livsstil», skriver nyhetsbyrået DPA.

Bra-knapp aktivert, Trond. Jeg synes det er meget oppløftende at også en av Vårt Lands ansatte er kritisk til det multikulturelle eksperimentet. Jeg kjenner ikke til noen andre journalister i VL som har formulert denne kritikken på samme måte som du gjør, men forhåpentligvis er det flere VL journalister som ønsker å følge deg.

Jeg skulle like å være tilstede på et redaksjonsmøte hvor VLs redaktører diskuterer de som er kritiske til det multikulturelle eksperimentet, de innvandringsskeptiske og de verdikonservative som det er mange av på VD. Jeg tviler på om for eksempel Helge Simonnes setter veldig pris på denne horden, men på den andre siden er det denne kunnskapsbaserte tilnærmingen som stadig vinner terreng. Her vil jeg spesielt trekke frem Ole Jørgen Anfindsen som eksponenten for disse kunnskapsbaserte argumentene. Han er grundig, og det er ikke lett for meningsmotstanderne å avfeie han som rasist, selv om de prøver så godt de kan å sette dette stemplet i pannen til han.

Og når du nevner Angela Merkel, kan det være nyttig å se saken BBC lagde om dette.

Svar
Kommentar #5

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

RE: RE: RE: Omvendt diskriminering

Publisert over 7 år siden
18.10.10 kl. 10:33 skrev Morten Christiansen:

Det er viktig at vi har klasser som er blandet i forhold til kjønn, økonomi m.m. Det er en utvikling som jeg synes har vært positiv siden den gang jeg var ung.

Greit at du synes det. Men det er ikke dine barn, er det? Hva sier foreldrene?

Jeg er langt på vei enig i det Olav Rune Ekeland Bastrup har sagt om romfolket. Slik er det også med muslimene: vi må forstå at om vi liker kulturen aldri så lite, kan vi ikke bare ty til makt for å forsøke å tvinge dem til å bli som oss i hytt og pine. Vi må velge våre kamper. Noe kan vi gjøre, mye bør vi la ligge.

Det er ikke klart for meg at felles svømmeopplæring er en av områdene de på liv og død må bli som oss på. Jeg synes godt dette kan overlates til skolen og foreldrene å avgjøre.

Svar
Kommentar #6

Trond Laksaa

9 innlegg  7 kommentarer

RE: Omvendt diskriminering

Publisert over 7 år siden

Personlig tror jeg at skolen nettopp er ett av områdene vi må sette foten ned og "ta en kamp". Dette fordi det er i barnehage og skole barna formes og skolen er en av de viktigste arenaene for integrering. OG det er (blant annet) mine barn det gjelder. Jeg selv har 2 barn i barneskolen og ett som snart begynner. Og jeg ser og hører selv hva barna kommer hjem med av holdninger og ytringer fra skolen.

NB: Jeg vil igjen presisere at dette er mine personlige meninger, og ikke Vårt Lands syn. Jeg er administrator for kirkenorge.no, men ikke journalist i Vårt Land.

18.10.10 kl. 12:44 skrev Harald Korneliussen:18.10.10 kl. 10:33 skrev Morten Christiansen:

Det er viktig at vi har klasser som er blandet i forhold til kjønn, økonomi m.m. Det er en utvikling som jeg synes har vært positiv siden den gang jeg var ung.

Greit at du synes det. Men det er ikke dine barn, er det? Hva sier foreldrene?

Jeg er langt på vei enig i det Olav Rune Ekeland Bastrup har sagt om romfolket. Slik er det også med muslimene: vi må forstå at om vi liker kulturen aldri så lite, kan vi ikke bare ty til makt for å forsøke å tvinge dem til å bli som oss i hytt og pine. Vi må velge våre kamper. Noe kan vi gjøre, mye bør vi la ligge.

Det er ikke klart for meg at felles svømmeopplæring er en av områdene de på liv og død må bli som oss på. Jeg synes godt dette kan overlates til skolen og foreldrene å avgjøre.

Svar
Kommentar #7

Trond Laksaa

9 innlegg  7 kommentarer

RE: VL og det multikulturelle

Publisert over 7 år siden

Jeg takker så mye for din støtte. Men jeg må samtidig presisere at innlegget er mitt personlige innlegg, og er ikke uttrykk for Vårt Lands syn. Jeg er administrartor for kirkenorge.no, og ikke journalist i Vårt Land. Dette til informasjon.

18.10.10 kl. 11:09 skrev Kristian Kahrs:18.10.10 kl. 09:30 skrev Trond Laksaa:

Norge har nå hatt en mislykket innvandrings og integreringspolitikk i snart 40-50 år. Nå må vi snart tørre å si fra og ta en debatt uten å bli kalt rasister, islamfober eller ekskluderende. I møte med andre verdier, kulturer og religioner må vi klart og tydelig holde fast på egne verdier, og kjempe for disse. Jeg føler nå at vi på mange områder velger å utslette egen identitet for å tilfredstille andre.  Skal vi i Norge få et godt multikulturelt samfunn må vi holde fast på egne verdier og bruke disse med respekt i møte med andre verdier/ kulturer. Som Tysklands forbundskanslet Angela Merkel nylig sa; ”Det flerkulturelle samfunn har feilet”. Hennes parti CDUs linje er at innvandrere må integreres ved å slutte seg til en «tysk livsstil», skriver nyhetsbyrået DPA.

Bra-knapp aktivert, Trond. Jeg synes det er meget oppløftende at også en av Vårt Lands ansatte er kritisk til det multikulturelle eksperimentet. Jeg kjenner ikke til noen andre journalister i VL som har formulert denne kritikken på samme måte som du gjør, men forhåpentligvis er det flere VL journalister som ønsker å følge deg.

Jeg skulle like å være tilstede på et redaksjonsmøte hvor VLs redaktører diskuterer de som er kritiske til det multikulturelle eksperimentet, de innvandringsskeptiske og de verdikonservative som det er mange av på VD. Jeg tviler på om for eksempel Helge Simonnes setter veldig pris på denne horden, men på den andre siden er det denne kunnskapsbaserte tilnærmingen som stadig vinner terreng. Her vil jeg spesielt trekke frem Ole Jørgen Anfindsen som eksponenten for disse kunnskapsbaserte argumentene. Han er grundig, og det er ikke lett for meningsmotstanderne å avfeie han som rasist, selv om de prøver så godt de kan å sette dette stemplet i pannen til han.

Og når du nevner Angela Merkel, kan det være nyttig å se saken BBC lagde om dette.

Svar
Kommentar #8

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

RE: VL og det multikulturelle

Publisert over 7 år siden
18.10.10 kl. 13:26 skrev Trond Laksaa:

Jeg takker så mye for din støtte. Men jeg må samtidig presisere at innlegget er mitt personlige innlegg, og er ikke uttrykk for Vårt Lands syn. Jeg er administrartor for kirkenorge.no, og ikke journalist i Vårt Land. Dette til informasjon.

Joda, jeg er fullstendig klar over at dette var din personlige mening, men det er uansett oppløftende at den redaksjonelle multikulturelle linjen blir utfordret fra Vårt Lands egne, selv om du ikke er ansatt som journalist.

Er forresten dette en frivillig jobb du gjør, eller står du på lønningslista til Mentor Medier? Og hva er tanken bak kirkenorge.no? Planlegger Vårt Land å tjene penger på denne siden, eller er den grunnleggende ideen å styrke merkevaren Vårt Land i Kirke-Norge?

Svar
Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke diskriminering

Publisert over 7 år siden

Hvordan kan dette sees på som omvendt diskriminering. Alle parter er søkt hørt og det har ikke kommet inn protester. Det er de foresattes plik å legge til rette for at deres barn får en utdannelse. Nekter man felles kropsøvning eller svømming har man således plikt til å sørge for at ens barn får slik undervisning, etter læreplanens krav og timetall, for egen regning.

Saken dreier seg om at noen foresatte har ytret ønske, krav kan de ikke komme med, og dette har blitt imøtekommet av de andre aktørene ved skolen. Der datt vel hele diskrimineringsargumentet.

Men det er kan hende ikke saken i seg selv noen her inne ønsker å diskutere!

Svar
Kommentar #10

Rune Holt

8 innlegg  10564 kommentarer

Misforstått korrekthet

Publisert over 7 år siden

Jeg ser for meg at disse foreldrene har stilltiende godtatt denne avgjørelsen av frykt for å skille seg ut og virke "vanskelige".

Dette er et typisk eksempel på at vi nordmenn legger oss på ryggen og lar et bittelite mindretall bestemme,for å være greie mot de stakkars ungene som ikke får lov av foreldrene å bade sammen med det motsatte kjønn.

Dermed er det disse som vil ha ekstraforpleiningen som legger malen for alle andre.DEt burde vært motsatt.Da får denne ideologien en enorm makt over det store flertallet.

ER dette vanskelig å fatte??

Integrering er det i hvert fall ikke.

Svar
Kommentar #11

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

RE: Misforstått korrekthet

Publisert over 7 år siden
18.10.10 kl. 14:57 skrev Rune Holt:

Jeg ser for meg at disse foreldrene har stilltiende godtatt denne avgjørelsen av frykt for å skille seg ut og virke "vanskelige".

Jeg har ikke lagt merke til at folk er så veldig redde for å kritisere muslimer.

Hva om det ikke var muslimer det var snakk om, her? Hva om det var Smiths Venner, eller Samfundet i Egersund? De har da også strenge syn på kjønnsroller og sømmelighet. Så vidt jeg vet løser de problemet med privatskoler. Selv om vi ikke liker det, er vi ikke så rask på avtrekkeren for å "integrere" dem.

Og selv om noen skulle være det: Tror dere virkelig at å tvinge dem ville virket? Hvis ikke, hvorfor skulle det virke på muslimer?

Derfor mistenker jeg at det som ligger bak, ikke er et rasjonelt ønske om integrering, men et følelsesmessig behov for å vise de fremmede hvem som bestemmer her.

Svar
Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Man får som fortjent

Publisert over 7 år siden
18.10.10 kl. 14:57 skrev Rune Holt:

Jeg ser for meg at disse foreldrene har stilltiende godtatt denne avgjørelsen av frykt for å skille seg ut og virke "vanskelige".

 

Åpner man ikke munnen får man bare godta det de andre bestemmer. Det er samme problematikken når et voldsoffer ikke tør vitne mot overgriperen. Hvis vi alle fører en slik taktikk er vi dømt til å leve undertrykte liv og vi har faktisk ingen vi kan skylde på enn oss selv.

Så si ja til å virke vanskelig og ja til å skille deg ut, det er utrolig hva man kan forandre med en slik innstilling.

Svar
Kommentar #13

Tore Christiansen

9 innlegg  42 kommentarer

Omvendt dikriminering?

Publisert over 7 år siden

Er nå dette så alvorlig? Kanskje - men kanskje ikke. Mange av oss hadde delt undervisning i gymnastikk og svømming noen av skoleårene (på 80-tallet). Tror ikke vi tok skade av det - kanskje klarte ungdomsskolegutter å lære mer svømming og brukte mindre tid på å se på jentene når vi hadde delt undervisning - en felles gymtime, men svømming hver for oss. Klassen var kanskje delt fordi bassenget var lite, men det var neppe tilfeldig at en delte mellom gutter og jenter.

Jeg er ikke uenig i at mindretallet ikke skal få overkjøre flertallet. Men kanskje har disse foreldrene tenkt at dette er helt OK ? At de forsto at dette betyr mer for den ene enn for de mange?

Så til Merkels krav om "tilslutning" til tysk livsstil. Jeg er helt uenig i at vi skal kreve av de som kommer hit at de skal adoptere vår materialistiske livsstil og verdisett. Men jeg er enig med de som mener vi må kunne kreve av de som kommer hit at de skal respektere vårt verdisett. De som kommer hit må få lov til - innenfor rammer av norsk lov og menneskerettigheter - å beholde sin egen religion og sine egne skikker, men uten å forlange at vi skal legge om vårt samfunn for å tilpasse oss.

I vår barnehage legges det enkelt til rette for at de muslimske barna er i et annet rom når de leser fra julekalenderen sin "Vegen til Betlehem", eller når de hadde besøk av biskopen. Det fungerer langt bedre enn i barnehager der norske foreldre har så mye imot vår kristne kulturarv at de vil legge ned veto mot å synge bordvers.

Svar
Kommentar #14

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Omvendt dikriminering?

Publisert over 7 år siden
18.10.10 kl. 18:24 skrev Tore Christiansen:

I vår barnehage legges det enkelt til rette for at de muslimske barna er i et annet rom når de leser fra julekalenderen sin "Vegen til Betlehem", eller når de hadde besøk av biskopen. Det fungerer langt bedre enn i barnehager der norske foreldre har så mye imot vår kristne kulturarv at de vil legge ned veto mot å synge bordvers.

 Hadde dere foreslått tilsvarende ordninger for de gudløse, eller foreslått at deres barn hadde gått til et annet rom når biskopen kom på besøk eller dere skulle holde på med julekalenderen deres, hadde dere muligens sluppet disse kravstore gudløse foresatte.

Det er ikke slik at gudløse ønsker å frata dere de religiøse bordversene deres, vi ønsker bare ikke å delta i dem eller og måtte stoppe spisingen for å vente på at dere skal få utført ritualene deres.

Det er ofte enkle løsninger som skal til men det fordrer at de som har særbehov (les religiøse for det menste) jenker seg litt og ikke forventer at andre skal ta del i eller overvære deres religiøse plikter og ønsker.

Svar
Kommentar #15

Nino Yousuf

12 innlegg  68 kommentarer

Lov å si ifra !

Publisert over 7 år siden

Jeg er enig med Tore Christiansen.Da jeg gikk på skolen (1984...) hadde vi kjønnsdelte gymtimer på Majorstuen skole.Jeg tror heller ikke at noen av oss tok skade av en slik ordning.Men samtidig er det viktig å å ikke overkjøre de norske tradisjonene man har her i landet.Det er også viktig at folk får sagt sin mening på en fin måte uten å bli anklaget for å være rasist.Jeg tror at man hadde kommet lenger med inegrering i Norge om folk hadde turt å uttrykke sin nysjerrighet/uenighet på en fin måte.Det bør være lov å spørre og diskutere ting som man er uenig i.Norge er da ingen politi-stat!

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
5 minutter siden / 1890 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
9 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
9 minutter siden / 1890 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
16 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
17 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
18 minutter siden / 1890 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
21 minutter siden / 1890 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1890 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1890 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Les flere