Tor Martinsen

44

Bibelske selvmotsigelser...

Publisert: 6. okt 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... eller ønsket om å finne selvmotsigelser i Bibelen.

Først en liten gåte.
«For noen slurvefanter,» tenkte jeg. Det var helt opplagt at journalisten hadde gjort en feil. Artikkelen foran meg fortalte om to tvillinger som ble født. Den første klokken 1.40 om natten og den andre klokken 1.10 samme natt. To ganger ble feilen gjentatt, både i ingressen og i brødteksten. Hvordan kunne den andre tvillingen bli født før den første? Hvorfor hadde ikke desken oppdaget feilen? Er det noen feil i denne historien eller kan den være riktig? Jeg påstår at denne historien er riktig. Er det noen som ser svaret?

Kvardratene.

Ovenfor er det en figur som består av noen kvadrater. Spørsmålet er: Hvor mange kvadrater ser du?  Det kommer helt an på øyene som ser, for her er det et kvadrat bestående av 16 små, 4 kvadrater bestående av 9 små, 9 kvadrater bestående av 4 små og 16 små kvadrater. Dette åpner muligheten for at man ser alt mellom ett kvadrat og 30 kvadrater. Så lenge spørsmålet er hvor mange kvadrater du ser så blir hvert av disse svarene riktig, fordi det er dette den enkelte ser (opplever). Hadde spørsmålet vært hvor mange kvadrater det er til sammen på figuren er et bare et riktig svar, 30 stk.

Toget.

En annen illustrasjon er slik. Det står to mennesker, A og B, ved en jernbanelinje og ser et tog i bevegelse. Hvis du spør begge to hvilken retning toget beveger seg vil A svare at toget nærmer seg mens B vil svare at toget fjerner seg. Hvordan er det mulig? Jo, det er mulig fordi A og B står på forskjellige steder mens toget beveger seg i mellom disse to, fra A til B.

At to eller flere skribenter forteller ut fra sitt ståsted det de opplevde med Jesus er ingen selvmotsigelse.

Syndefloden. 

Alle tilfeller av såkalte ”selvmotsigelser” må tilskrives misforståelse hos den som tolker skriften. Et av de virkelig ”gode” eksemplene på bibelske selvmotsigelser er beretningen om syndefloden.  La oss se litt nærmere på denne. Her oppgis det i følge kritikerne to forskjellige tidsangivelser for flommen som ikke stemmer overens. Dette er:

a) Nå flommet vannet over jorden i førti dager. Det steg og løftet arken, så den fløt opp fra jorden. (1. Mosebok 7,17), og b) Og vannet stod høyt over jorden i hundre og femti dager. (1. Mosebok 7,24)

Her har vi helt tydelig to vidt forskjellige tidsangivelser for flommen, og dette gripes begjærlig for å bevise at Bibelen være feil og full av selvmotsigelser. Vel, er det egentlig noen selvmotsigelse å skrive først 40 dager for så å skrive 150 dager? Er det i det hele tatt den samme tidsperioden det snakkes om her, eller er det to forskjellige perioder? For å finne svaret må vi begynne i 1. Mos. 7, 11, lese hele avsnittet og spørre seg selv om hva som står der. Her står det at det vannet som flommet ut over jorden i førti dager var det vannet som vellet fram fra dypet samt regnet som strømmet ned fra himmelen til alle fjell var dekket. Dette er en tidsbegrenset periode. Så leser vi i vers 24 i samme kapittel at vannet sto høyt over jorden i 150 dager. Dette er en annen tidsperiode som ikke direkte har noe med de 40 dagene å gjøre annet enn at de beskriver to forskjellige sider av samme sak. Disse 150 dagene starter når regnet slutter å strømme ned og når vannet slutter å velle fram fra dypet. Se bare hva som skjer under en vårflom. Vannet i en elv stiger pga. snøsmelting, og la oss si i fire dager så stiger vannet og flommer ut over jorder og utmark som ligger på begge sider av elven på grunn av snøsmeltingen. Når snøsmeltingen etter hvert avtar så begynner også vanneføringen i elven å gå tilbake til normal vannføring, men selv om elven begynner å gå tilbake til normal vannføring så står fortsatt vannet høyt utover jorder og utmark, la oss si i 15 dager, før det begynner å trekke seg tilbake. Er det da riktig å si at flommen i elven vår varte fire dager? Eller varte flommen 15 dager? Er det feil å si at flommen varte 15 dager selv om vannføringen i elven avtok etter fire dager?

Jeg vil hevde at begge disse tidsangivelsene bare er delvis riktige fordi de kun forteller hver sin del av historien. a) Vannet (snøsmeltingen) flommet over jorden i 40 (4) dager, og b) som et resultat av dette ble vannet liggende utover jorden 150 (15) dager etter at vannet hadde sluttet å flomme utover. Men i følge Bibelen gikk det et år og ti dager fra Noah gikk inn i arken til han gikk ut igjen. Fra syndefloden startet til joden kunne tas i bruk igjen gikk det 375 dager som er den egentlige tiden flommen og dens konsekvenser varte.

Svaret på gåten for dere som ikke fant svaret eller gadd å prøve:

De fleste ville vel (bort)forklart den som slurv og løgn. Men fortellingen har vært sann hele tiden. Vi mangler bare en viktig opplysning. Vi mangler et perspektiv som gjør det hele klart: Klokken to denne natten ble klokken stilt en time tilbake. Sommertiden var slutt. Den første tvillingen ble altså født før man stilte klokken tilbake, og den andre tvillingen en halv time senere da klokken hadde blitt stilt tilbake...

På samme måte kan alle påståtte ”selvmotsigelser” i Bibelen oppklares.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 21:23 skrev Tor Martinsen:

På samme måte kan alle påståtte ”selvmotsigelser” i Bibelen oppklares.

Heisann Tor. Jeg tror nok at eksempelet du valgte er ganske trivielt (dvs. lett å løse). Det finnes andre tilfeller som er langt vanskeligere. Kanskje du bør grave fram de tingene som du selv synes at er mest krevende å oppklare? Mvh Magnus

Kommentar #2

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

falt ut.

Publisert over 9 år siden

Illustrasjonen som var ment å ligge ved innlegget Bibeleske selvmotsigelser falt dessverre ut. Det er altså et kvadrat det opp i 16 små kvadrater...

Kommentar #3

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 21:26 skrev Magnus Husøy:06.10.10 kl. 21:23 skrev Tor Martinsen:

På samme måte kan alle påståtte ”selvmotsigelser” i Bibelen oppklares.

Heisann Tor. Jeg tror nok at eksempelet du valgte er ganske trivielt (dvs. lett å løse). Det finnes andre tilfeller som er langt vanskeligere. Kanskje du bør grave fram de tingene som du selv synes at er mest krevende å oppklare? Mvh Magnus

 Jo da. Det finnes mer andre langt vanskeligre eksempler å oppdrive, men fellesnevneren for dem alle er at det er øyet som ser og personen som beskriver en sak som er avgjørende for hva som sies og skrives. En legger vekt på en ting en annen på noe annet. Vi opplever dette hver dag. Still et spørsmål om en hendelse til tre forskjellige personer som ikke har snakket sammen om denne saken og du vil få høre tre historier som forteller det samme bare med andre vinklinger, eller nyanser. Det er det som er poenget.

Kommentar #4

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 21:33 skrev Tor Martinsen:

 Jo da. Det finnes mer andre langt vanskeligre eksempler å oppdrive, men fellesnevneren for dem alle er at det er øyet som ser og personen som beskriver en sak som er avgjørende for hva som sies og skrives. En legger vekt på en ting en annen på noe annet. Vi opplever dette hver dag. Still et spørsmål om en hendelse til tre forskjellige personer som ikke har snakket sammen om denne saken og du vil få høre tre historier som forteller det samme bare med andre vinklinger, eller nyanser. Det er det som er poenget.

Hei Tor. Joda, jeg er klar over poenget ditt, jeg ville bare utfordre deg likevel. :)

Kommentar #5

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 21:36 skrev Magnus Husøy:

Hei Tor. Joda, jeg er klar over poenget ditt, jeg ville bare utfordre deg likevel. :)

La oss ta for oss noen tall i Esra og Nehemja over de som skulle vende tilbake fra det babylonske fangenskapet. Dette er det også gjort et stort nummer ut av fordi Esra opererer med et høyere antall enn det Nehemja gjør. Er dette en motsetning da, eller ligger forklaringen i dette at det er øyet som ser? Esra regnet opp de som hadde tenkt å reise tilbake til Jerusalem, mens Nehemja 5 – 10 år senere oppgir tallet over de som virkelig kom hjem til Jerusalem. Differansen kan da forklares med at noen sikkert har ombestemt seg, for vi vet at de hadde det ganske bra i det Medo-Persiske riket, og at mange hadde dødd i mellomtiden. Her er det sammenhengen som er utslagsgivende.

Kommentar #6

Oyvind Hatlevik

0 innlegg  225 kommentarer

RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden


Svaret paa gaaten din var ganske enkelt, men det er kanskje fordi min far alltid har likt tankenoetter.  Jeg er ikke prinsippielt uenig i det du sier (og naa gjentar jeg meg) men naa TOLKER du.  Man bruker bildespraak forklaringen paa skapelses beretningen og man bruker joedisk kultur og historie for aa forklare andre.  Dette er helt greit, men hvorfor blir det da galt for meg aa bruke arkeologi og Egyptisk histore (som viser at det var to separate og mindre joediske utvandringer fra Goshen) eller arkeologi som viser at det var et grise spisende folk som bodde i dalene mens det var et ikke grisespisende folk som bodde i fjellene og saa kno det ikke grise spisende folket ned fra fjellene og overtok mange (ikke alle) av byene i Israel (jvf Josva)?  Hvorfor blir det galt aa bruke arkeologi som viser at rundt Svartehavet var det bosetninger som er langt under dagens havnivaa og rundt ferskvann, saa plutselig kom en stor oekning i vannstanden men naa var det salt vann (dammen mot middelhavet broet)?  Bibelen er ikke eneste stedet en kan lese om forhistoriske (verdensomspendene) flommer.  Hvorfor er det riktig aa bruke noe historisk materiale og eksludere annet materiale?

Svaret på gåten for dere som ikke fant svaret eller gadd å prøve:

De fleste ville vel (bort)forklart den som slurv og løgn. Men fortellingen har vært sann hele tiden. Vi mangler bare en viktig opplysning. Vi mangler et perspektiv som gjør det hele klart: Klokken to denne natten ble klokken stilt en time tilbake. Sommertiden var slutt. Den første tvillingen ble altså født før man stilte klokken tilbake, og den andre tvillingen en halv time senere da klokken hadde blitt stilt tilbake...

På samme måte kan alle påståtte ”selvmotsigelser” i Bibelen oppklares.

Kommentar #7

Kjetil Hope

62 innlegg  166 kommentarer

RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden

Syndefloden. 

Alle tilfeller av såkalte ”selvmotsigelser” må tilskrives misforståelse hos den som tolker skriften. Et av de virkelig ”gode” eksemplene på bibelske selvmotsigelser er beretningen om syndefloden.  La oss se litt nærmere på denne. Her oppgis det i følge kritikerne to forskjellige tidsangivelser for flommen som ikke stemmer overens. Dette er:

a) Nå flommet vannet over jorden i førti dager. Det steg og løftet arken, så den fløt opp fra jorden. (1. Mosebok 7,17), og b) Og vannet stod høyt over jorden i hundre og femti dager. (1. Mosebok 7,24)

Her har vi helt tydelig to vidt forskjellige tidsangivelser for flommen, og dette gripes begjærlig for å bevise at Bibelen være feil og full av selvmotsigelser. Vel, er det egentlig noen selvmotsigelse å skrive først 40 dager for så å skrive 150 dager? Er det i det hele tatt den samme tidsperioden det snakkes om her, eller er det to forskjellige perioder? For å finne svaret må vi begynne i 1. Mos. 7, 11, lese hele avsnittet og spørre seg selv om hva som står der. Her står det at det vannet som flommet ut over jorden i førti dager var det vannet som vellet fram fra dypet samt regnet som strømmet ned fra himmelen til alle fjell var dekket. Dette er en tidsbegrenset periode. Så leser vi i vers 24 i samme kapittel at vannet sto høyt over jorden i 150 dager. Dette er en annen tidsperiode som ikke direkte har noe med de 40 dagene å gjøre annet enn at de beskriver to forskjellige sider av samme sak. Disse 150 dagene starter når regnet slutter å strømme ned og når vannet slutter å velle fram fra dypet. Se bare hva som skjer under en vårflom. Vannet i en elv stiger pga. snøsmelting, og la oss si i fire dager så stiger vannet og flommer ut over jorder og utmark som ligger på begge sider av elven på grunn av snøsmeltingen. Når snøsmeltingen etter hvert avtar så begynner også vanneføringen i elven å gå tilbake til normal vannføring, men selv om elven begynner å gå tilbake til normal vannføring så står fortsatt vannet høyt utover jorder og utmark, la oss si i 15 dager, før det begynner å trekke seg tilbake. Er det da riktig å si at flommen i elven vår varte fire dager? Eller varte flommen 15 dager? Er det feil å si at flommen varte 15 dager selv om vannføringen i elven avtok etter fire dager?

Totalt irrelevant. Bibelen kan være så koherent den vil med seg selv. Syndefloden kan falsifiseres fordi det er ingen i Kina, Amerika eller Australia som merket noe til den. Hvorfor ble ikke aboriginerne utryddet? Indianerne ville vel også ha forsvunnet? Kan du forklare hvordan amerika kunne bli kolonisert på et par tusen år?

Har skrevet om dette før. http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread65887/

Det er ikke mulig å finne to påstander som motsier hverandre, prøv gjerne. Derfor er det ingen motsigelser i Bibelen, det er fysisk umulig å finne motsigelser i Bibelen. Men ikke ta det til inntekt for Bibelens ufeilbarlighet.

Kommentar #8

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

selvmotsigelser mm

Publisert over 9 år siden

God kveld

Her er en grei side etter min mening som tar for seg noen av vanskelighetene/"selvmotsigelsene" man støter på i bibelen - bl.a noen tema som synest være gjengangere på VD. Inneholder også linker til andre sider som engasjerer seg med samme tema. De få vanskelighetene jeg har slått opp synest være løst på en adekvat måte. Avhenger formodelig av øyet som ser.......

http://www.apocalipsis.org/difficulties/

Kommentar #9

Mari Holm

1 innlegg  47 kommentarer

Bibelske selvmotsigelser?

Publisert over 9 år siden

Hei Tor! Du er absolutt inne på noe her, selv om jeg nok vil si at det ikke er riktig alt som kan forklares ut fra kontekstuelle forhold. Noen få steder kan være vanskelige å forklare, og er det egentlig så farlig? Bibelen selv utgir seg ikke i det hele for å være verbalinspirert,-dvs. at den er direkte tale fra Gud. Den er det og,(gjennom bla. profetene,), og den er Hellig Skrift, men den er også fortelling, skrevet av mennesker som ikke opplever samme situasjon helt på samme måte. Dette er vel kjent, og vi har mulig tatt opp dette tidligere. Men de forskjellene som blir påvist har ikke vært vesentlige, slik at det i noen grad har endret budskapet.

Et eksempel på dette er om det var et eller to eseler som ble brukt under Jesu inntog i Jerusalem Palmesøndag. Evangeliene gjengir dette forskjellig. Det er likevel uten betydning for selve innholdetLikevel tror vi at redaktørene og forfatterne, og ikke minst de som samlet skriftene som ble vår Bibel var inspirert av Den Hellige Ånd. Guds åpenbaring gjennom Jesus Kristus,- evangeliet, som sentrum i den store fortellingen, er dermed uten feil og er pålitelig tale om Guds vilje for å forsone menneskene med seg selv. Guds åpenbaring gjennom historien, der han utvelger Israelsfolket til å bli formidlere av sin frelse til alle folkeslag. Han åpenbarer sin vilje gjennom GT`s profeter s Fra om forutsier hendelsene, for så å fullføre oppdraget gjennom Jesus Kristus. Det jeg her har gjengitt er i stor grad MF`s (Menighetsfakultetet) syn,

Et annet poeng er at Gud har brukt mennesker som ikke har vært feilfrie opp gjennom hele historien. Abraham som kalte Sara for sin søster, og "solgte" henne til andre menn, ikke bare en gang, men to, fordi han var feig og var redd han skulle bli drept. Og for ikke å forglemme David sitt kjærlighetsforhold til Batseba. Fra NT har vi Paulus som hadde forfulgt de kristne og forårsaket umåtelig lidelse, ja til og med død.  (Så det er håp for oss alle :) 
Selv hadde jeg tidligere et Bibelsyn som tilsa at  Bibelen måtte være fullstendig feilfri, dersom den skulle være troverdig. Idag ser jeg nok det annerledes fordi argumentene for at det kanskje ikke er helt sånn virker overbevisende. Men det reduserer ikke Bibelens verdi i mine øyne, men gjør den heller mer begripelig og kjær for meg. Og da mener jeg både GT og NT.
Kommentar #10

Martin Doulos Hjellvik

6 innlegg  105 kommentarer

RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 22:21 skrev Kjetil Hope:

Syndefloden. 

Alle tilfeller av såkalte ”selvmotsigelser” må tilskrives misforståelse hos den som tolker skriften. Et av de virkelig ”gode” eksemplene på bibelske selvmotsigelser er beretningen om syndefloden.  La oss se litt nærmere på denne. Her oppgis det i følge kritikerne to forskjellige tidsangivelser for flommen som ikke stemmer overens. Dette er:

a) Nå flommet vannet over jorden i førti dager. Det steg og løftet arken, så den fløt opp fra jorden. (1. Mosebok 7,17), og b) Og vannet stod høyt over jorden i hundre og femti dager. (1. Mosebok 7,24)

Her har vi helt tydelig to vidt forskjellige tidsangivelser for flommen, og dette gripes begjærlig for å bevise at Bibelen være feil og full av selvmotsigelser. Vel, er det egentlig noen selvmotsigelse å skrive først 40 dager for så å skrive 150 dager? Er det i det hele tatt den samme tidsperioden det snakkes om her, eller er det to forskjellige perioder? For å finne svaret må vi begynne i 1. Mos. 7, 11, lese hele avsnittet og spørre seg selv om hva som står der. Her står det at det vannet som flommet ut over jorden i førti dager var det vannet som vellet fram fra dypet samt regnet som strømmet ned fra himmelen til alle fjell var dekket. Dette er en tidsbegrenset periode. Så leser vi i vers 24 i samme kapittel at vannet sto høyt over jorden i 150 dager. Dette er en annen tidsperiode som ikke direkte har noe med de 40 dagene å gjøre annet enn at de beskriver to forskjellige sider av samme sak. Disse 150 dagene starter når regnet slutter å strømme ned og når vannet slutter å velle fram fra dypet. Se bare hva som skjer under en vårflom. Vannet i en elv stiger pga. snøsmelting, og la oss si i fire dager så stiger vannet og flommer ut over jorder og utmark som ligger på begge sider av elven på grunn av snøsmeltingen. Når snøsmeltingen etter hvert avtar så begynner også vanneføringen i elven å gå tilbake til normal vannføring, men selv om elven begynner å gå tilbake til normal vannføring så står fortsatt vannet høyt utover jorder og utmark, la oss si i 15 dager, før det begynner å trekke seg tilbake. Er det da riktig å si at flommen i elven vår varte fire dager? Eller varte flommen 15 dager? Er det feil å si at flommen varte 15 dager selv om vannføringen i elven avtok etter fire dager?

Totalt irrelevant. Bibelen kan være så koherent den vil med seg selv. Syndefloden kan falsifiseres fordi det er ingen i Kina, Amerika eller Australia som merket noe til den. Hvorfor ble ikke aboriginerne utryddet? Indianerne ville vel også ha forsvunnet? Kan du forklare hvordan amerika kunne bli kolonisert på et par tusen år?

Har skrevet om dette før. http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread65887/

Det er ikke mulig å finne to påstander som motsier hverandre, prøv gjerne. Derfor er det ingen motsigelser i Bibelen, det er fysisk umulig å finne motsigelser i Bibelen. Men ikke ta det til inntekt for Bibelens ufeilbarlighet.

De lærde strides! Du sier ingen i Kina, Amerika, Australia, andre sier andre ting

http://www.answersingenesis.org/assets/images/articles/am/v2/n2/flood-legends.jpg

Siden det bare var Noah og familien som overlevde Guds dom så må alle msk i alle verdensdeler ha blitt utryddet. Så ifølge bibelen blir da saken hvordan ble disse landområdene bebodd? Indianerne, aboriginerne osv. måtte komme seg til "sine" respektive land etter floden.  1. Mos. 11:9 "Difor vart byen kalla Babel, for der vildra Herren tungemåla på jorda, og derifrå spreidde Herren dei ut over heile jorda."

Det er ikke mulig å finne to påstander som motsier hverandre. Det er mulig å finne to påstander som motsier hverandre.

Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 22:21 skrev Kjetil Hope:

kan være så koherent den vil med seg selv. Syndefloden kan falsifiseres fordi det er ingen i Kina, Amerika eller Australia som merket noe til den. Hvorfor ble ikke aboriginerne utryddet? Indianerne ville vel også ha forsvunnet? Kan du forklare hvordan amerika kunne bli kolonisert på et par tusen år?

http://www.snl.no/USA/befolkning

Indianernes antall i det som nå er USA da Amerika ble kjent for europeerne i 1492, er et stridspørsmål blant ekspertene. Anslagene varierer fra 800 000 til flere millioner, men de fleste forskere heller i dag mot tall av størrelsesorden 1 mill.

Og det på 1492 pluss 2317 år.

Noahs søner spreidde seg austover og etter kvart inntok dei nokre av etterkomarane Amerika.

Israelittane hadde auka frå ei lita gruppe då Jakob kom til Egypt til 600.000 vaksne då dei utvandra ca 210 år seinare.

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/81.htm

And the children of Israel journeyed from Rameses to Succoth, about six hundred thousand men on foot, besides the little ones and their wives.

Also a mixed multitude went up with them, and flocks and herds, even much cattle. And the sojourning of the children of Israel, who dwelt in the land of Egypt in hard labor, was two hundred and ten years.
Kommentar #12

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 22:21 skrev Kjetil Hope:

Syndefloden. 

Alle tilfeller av såkalte ”selvmotsigelser” må tilskrives misforståelse hos den som tolker skriften. Et av de virkelig ”gode” eksemplene på bibelske selvmotsigelser er beretningen om syndefloden.  La oss se litt nærmere på denne. Her oppgis det i følge kritikerne to forskjellige tidsangivelser for flommen som ikke stemmer overens. Dette er:

a) Nå flommet vannet over jorden i førti dager. Det steg og løftet arken, så den fløt opp fra jorden. (1. Mosebok 7,17), og b) Og vannet stod høyt over jorden i hundre og femti dager. (1. Mosebok 7,24)

Her har vi helt tydelig to vidt forskjellige tidsangivelser for flommen, og dette gripes begjærlig for å bevise at Bibelen være feil og full av selvmotsigelser. Vel, er det egentlig noen selvmotsigelse å skrive først 40 dager for så å skrive 150 dager? Er det i det hele tatt den samme tidsperioden det snakkes om her, eller er det to forskjellige perioder? For å finne svaret må vi begynne i 1. Mos. 7, 11, lese hele avsnittet og spørre seg selv om hva som står der. Her står det at det vannet som flommet ut over jorden i førti dager var det vannet som vellet fram fra dypet samt regnet som strømmet ned fra himmelen til alle fjell var dekket. Dette er en tidsbegrenset periode. Så leser vi i vers 24 i samme kapittel at vannet sto høyt over jorden i 150 dager. Dette er en annen tidsperiode som ikke direkte har noe med de 40 dagene å gjøre annet enn at de beskriver to forskjellige sider av samme sak. Disse 150 dagene starter når regnet slutter å strømme ned og når vannet slutter å velle fram fra dypet. Se bare hva som skjer under en vårflom. Vannet i en elv stiger pga. snøsmelting, og la oss si i fire dager så stiger vannet og flommer ut over jorder og utmark som ligger på begge sider av elven på grunn av snøsmeltingen. Når snøsmeltingen etter hvert avtar så begynner også vanneføringen i elven å gå tilbake til normal vannføring, men selv om elven begynner å gå tilbake til normal vannføring så står fortsatt vannet høyt utover jorder og utmark, la oss si i 15 dager, før det begynner å trekke seg tilbake. Er det da riktig å si at flommen i elven vår varte fire dager? Eller varte flommen 15 dager? Er det feil å si at flommen varte 15 dager selv om vannføringen i elven avtok etter fire dager?

Totalt irrelevant. Bibelen kan være så koherent den vil med seg selv. Syndefloden kan falsifiseres fordi det er ingen i Kina, Amerika eller Australia som merket noe til den. Hvorfor ble ikke aboriginerne utryddet? Indianerne ville vel også ha forsvunnet? Kan du forklare hvordan amerika kunne bli kolonisert på et par tusen år?

Har skrevet om dette før. http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread65887/

Det er ikke mulig å finne to påstander som motsier hverandre, prøv gjerne. Derfor er det ingen motsigelser i Bibelen, det er fysisk umulig å finne motsigelser i Bibelen. Men ikke ta det til inntekt for Bibelens ufeilbarlighet.

I boken "Die Flutsagenethnographisch betrachtet" omtale forfatteren R. Andree ikke mindre enn 88 lokale versjoner av syndefloden, og disse finner vi spredt over hele verden i alle kontinenter (som er bebodd), fra de mest avsidesliggende øyene i Stillehavet via Australia og hele Asia, Afrika, Europa og Amerika inkl. Alaska. Alle er bygget over samme lest og forteller den samme historien - om en altødeleggende flom. Derfor er det feil deet du sier at det ikke finnes noe spoer etter den i Kina, Amerika eller Australia. Hvorfor tror du de har disse overleveringen om storflommen dersom de ikke har merket den på en eller annen måte.

Thor Heyerdahl har vist oss hvordan man kan komme seg til de fjernest liggende øyene uten noe annet enn havstrømmer og seil som hjelpemiddel, så det er ikke noe problem. Når europeerne begynte å kolonisere Amerika fra slutten av 1600-tallet så var det anslagsvis 10 - 15 millioner indianere som bodde i Nord- Mellom- og Sør-Amerika. I dag drøye 300 år senere det det nærmere 300 millioner som bor bare i USA, og kanskje så mange 700 millioner på det amerikanske kontinentet til sammen. (Som en kuriositet i det hele kan nevnes at det bor nærmere 8 millioner mennesker i Nord-Amerika som regner seg som etterkommere av utvandrede nordmenn.)

Det er gledelig å se at du mener det ikke finnes selvmotsigelser i Bibelen, og at Bibelen er i harmoni med seg selv. Dersom Bibelen ikke hadde vært koherent , eller i harmoni med seg selv, ville det virkelig vært grunn til bekymring.

Kommentar #13

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: selvmotsigelser mm

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 22:26 skrev Ole Johnny Steffensen:

God kveld

Her er en grei side etter min mening som tar for seg noen av vanskelighetene/"selvmotsigelsene" man støter på i bibelen - bl.a noen tema som synest være gjengangere på VD. Inneholder også linker til andre sider som engasjerer seg med samme tema. De få vanskelighetene jeg har slått opp synest være løst på en adekvat måte. Avhenger formodelig av øyet som ser.......

http://www.apocalipsis.org/difficulties/

 Ja, du har helt rett i at det henger sammen med øyet som ser og det synet den enkelte har på Bibelen for ikke å si Gud. At ikketroende kan komme fram til selvmotsigelser forstår jeg godt. men at enkelte som kaller seg kristne stadig kommer trekkende med selvmotsigelser er meg en gåte.

Kommentar #14

Kjetil Hope

62 innlegg  166 kommentarer

RE: RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
07.10.10 kl. 18:08 skrev Tor Martinsen:

Det er gledelig å se at du mener det ikke finnes selvmotsigelser i Bibelen, og at Bibelen er i harmoni med seg selv. Dersom Bibelen ikke hadde vært koherent , eller i harmoni med seg selv, ville det virkelig vært grunn til bekymring.

Det finnes ikke motsigelser i hele tatt. I så måte er Bibelen i gruppe med alle andre bøker noensinne skrevet.

Kommentar #15

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: Bibelske selvmotsigelser?

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 22:58 skrev Mari Holm:

Hei Tor! Du er absolutt inne på noe her, selv om jeg nok vil si at det ikke er riktig alt som kan forklares ut fra kontekstuelle forhold. Noen få steder kan være vanskelige å forklare, og er det egentlig så farlig? Bibelen selv utgir seg ikke i det hele for å være verbalinspirert,-dvs. at den er direkte tale fra Gud. Den er det og,(gjennom bla. profetene,), og den er Hellig Skrift, men den er også fortelling, skrevet av mennesker som ikke opplever samme situasjon helt på samme måte. Dette er vel kjent, og vi har mulig tatt opp dette tidligere. Men de forskjellene som blir påvist har ikke vært vesentlige, slik at det i noen grad har endret budskapet.

Et eksempel på dette er om det var et eller to eseler som ble brukt under Jesu inntog i Jerusalem Palmesøndag. Evangeliene gjengir dette forskjellig. Det er likevel uten betydning for selve innholdetLikevel tror vi at redaktørene og forfatterne, og ikke minst de som samlet skriftene som ble vår Bibel var inspirert av Den Hellige Ånd. Guds åpenbaring gjennom Jesus Kristus,- evangeliet, som sentrum i den store fortellingen, er dermed uten feil og er pålitelig tale om Guds vilje for å forsone menneskene med seg selv. Guds åpenbaring gjennom historien, der han utvelger Israelsfolket til å bli formidlere av sin frelse til alle folkeslag. Han åpenbarer sin vilje gjennom GT`s profeter s Fra om forutsier hendelsene, for så å fullføre oppdraget gjennom Jesus Kristus. Det jeg her har gjengitt er i stor grad MF`s (Menighetsfakultetet) syn,

Et annet poeng er at Gud har brukt mennesker som ikke har vært feilfrie opp gjennom hele historien. Abraham som kalte Sara for sin søster, og "solgte" henne til andre menn, ikke bare en gang, men to, fordi han var feig og var redd han skulle bli drept. Og for ikke å forglemme David sitt kjærlighetsforhold til Batseba. Fra NT har vi Paulus som hadde forfulgt de kristne og forårsaket umåtelig lidelse, ja til og med død.  (Så det er håp for oss alle :) Selv hadde jeg tidligere et Bibelsyn som tilsa at  Bibelen måtte være fullstendig feilfri, dersom den skulle være troverdig. Idag ser jeg nok det annerledes fordi argumentene for at det kanskje ikke er helt sånn virker overbevisende. Men det reduserer ikke Bibelens verdi i mine øyne, men gjør den heller mer begripelig og kjær for meg. Og da mener jeg både GT og NT.

 Hei Mari, her er vi på bølgelengde. Det er jo nettopp den enkelt skribent sitt ståsted, hvordan denne opplevde inntoget i Jerusalem og andre ting. At enkelte velger å lese det slik de ønsker får de gjøre som de vil med, men ofte demonstrerer den som leter etter motsetninger en svært forenklet svart/hvit enten eller-tenkning, når svaret kanskje er både-og. Et eksempel på dette er det Lukas sier at Jesus holdt bergprekenen på en slette (Luk. 6, 17 - 49) mens Matteus (Matt. 5, 1 – 7. 29) sier at Jesus gikk opp i fjellet. Alle som har gått i fjellet, har gått over sletter. Det er det samme på gresk. Han gikk inn i fjellheimen. Både Matteus og Lukas har rett. Jesus fant en slette i fjellet.

Kommentar #16

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
06.10.10 kl. 22:02 skrev Oyvind Hatlevik:

Svaret paa gaaten din var ganske enkelt, men det er kanskje fordi min far alltid har likt tankenoetter.  Jeg er ikke prinsippielt uenig i det du sier (og naa gjentar jeg meg) men naa TOLKER du.  Man bruker bildespraak forklaringen paa skapelses beretningen og man bruker joedisk kultur og historie for aa forklare andre.  Dette er helt greit, men hvorfor blir det da galt for meg aa bruke arkeologi og Egyptisk histore (som viser at det var to separate og mindre joediske utvandringer fra Goshen) eller arkeologi som viser at det var et grise spisende folk som bodde i dalene mens det var et ikke grisespisende folk som bodde i fjellene og saa kno det ikke grise spisende folket ned fra fjellene og overtok mange (ikke alle) av byene i Israel (jvf Josva)?  Hvorfor blir det galt aa bruke arkeologi som viser at rundt Svartehavet var det bosetninger som er langt under dagens havnivaa og rundt ferskvann, saa plutselig kom en stor oekning i vannstanden men naa var det salt vann (dammen mot middelhavet broet)?  Bibelen er ikke eneste stedet en kan lese om forhistoriske (verdensomspendene) flommer.  Hvorfor er det riktig aa bruke noe historisk materiale og eksludere annet materiale?

Svaret på gåten for dere som ikke fant svaret eller gadd å prøve:

De fleste ville vel (bort)forklart den som slurv og løgn. Men fortellingen har vært sann hele tiden. Vi mangler bare en viktig opplysning. Vi mangler et perspektiv som gjør det hele klart: Klokken to denne natten ble klokken stilt en time tilbake. Sommertiden var slutt. Den første tvillingen ble altså født før man stilte klokken tilbake, og den andre tvillingen en halv time senere da klokken hadde blitt stilt tilbake...

På samme måte kan alle påståtte ”selvmotsigelser” i Bibelen oppklares.

Jeg har da ikke sagt at det er galt å bruke arkeologi, heller ikke historisk materiale. Arkeologer og vitenskapsmenn har derimot opp gjennom tiden brukt arkeologi og all sin kunnskap for å bevise at Bibelen er usann. I stedet har de endt opp med noen av de beste bevisene vi har på at Bibelen er sann. Det er vel ingen motsigelse i det at vi har hatt en verdensomspennende vannflom og det at det ligger bosetninger under vann i Svartehavet. Jeg vil si at det heller styrker påstanden om en syndeflod framfor å avlive den.

Kommentar #17

Oyvind Hatlevik

0 innlegg  225 kommentarer

RE: RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden

Tor,

isteden for aa traakke i salaten, kan du ikke starte aa traakke paa druene, da faar vi i det minste litt god vin ut av denne greia.

Mange arkeologer (og andre forskere) bruker, og har brukt, sin kunnskap til aa bevise Bibelen.  De fleste gangene viser det seg at historien i Bibelen er noenlunde den som vitenskapen avdekker.

Noen problemer, mangelen paa arkeologiske (og andre vitenskapelige) beviser for en verdensflom tyder paa at flommen ikke dekket hele jorden, hvis den hadde gjoert det ville vi sett det.  Beviser for en annen stor flom i omraadet (Abram kom ikke fra Irak, saa Noa levde ikke i Irak) i omtrentlig riktig tidsrom gjoer det sannsynlig at dette er flommen beskrevet i Bibelen.

Hvorfor stoler kristne paa arkeologisk datering av gjenstander som er 2000-3000 gamle men naar akkurat de samme forskere bruker akkurat de samme tekniker til aa datere noe til 8000-9000 aar gammelt gaar det fulstendig i staa?t

Dersom du virkelig aapner for bruk av arkeologi og annet historisk materiale for aa tolke skriften maa du jo tolerere at jeg bruker et litt annet set av arkeologisk og historisk materiale og kommer opp med en litt annen tolkning enn det du gjoer.

07.10.10 kl. 18:41 skrev Tor Martinsen:

Jeg har da ikke sagt at det er galt å bruke arkeologi, heller ikke historisk materiale. Arkeologer og vitenskapsmenn har derimot opp gjennom tiden brukt arkeologi og all sin kunnskap for å bevise at Bibelen er usann. I stedet har de endt opp med noen av de beste bevisene vi har på at Bibelen er sann. Det er vel ingen motsigelse i det at vi har hatt en verdensomspennende vannflom og det at det ligger bosetninger under vann i Svartehavet. Jeg vil si at det heller styrker påstanden om en syndeflod framfor å avlive den.

Kommentar #18

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
07.10.10 kl. 20:26 skrev Oyvind Hatlevik:

Tor,

isteden for aa traakke i salaten, kan du ikke starte aa traakke paa druene, da faar vi i det minste litt god vin ut av denne greia.

Mange arkeologer (og andre forskere) bruker, og har brukt, sin kunnskap til aa bevise Bibelen.  De fleste gangene viser det seg at historien i Bibelen er noenlunde den som vitenskapen avdekker.

Noen problemer, mangelen paa arkeologiske (og andre vitenskapelige) beviser for en verdensflom tyder paa at flommen ikke dekket hele jorden, hvis den hadde gjoert det ville vi sett det.  Beviser for en annen stor flom i omraadet (Abram kom ikke fra Irak, saa Noa levde ikke i Irak) i omtrentlig riktig tidsrom gjoer det sannsynlig at dette er flommen beskrevet i Bibelen.

Hvorfor stoler kristne paa arkeologisk datering av gjenstander som er 2000-3000 gamle men naar akkurat de samme forskere bruker akkurat de samme tekniker til aa datere noe til 8000-9000 aar gammelt gaar det fulstendig i staa?t

Dersom du virkelig aapner for bruk av arkeologi og annet historisk materiale for aa tolke skriften maa du jo tolerere at jeg bruker et litt annet set av arkeologisk og historisk materiale og kommer opp med en litt annen tolkning enn det du gjoer.

07.10.10 kl. 18:41 skrev Tor Martinsen:

Jeg har da ikke sagt at det er galt å bruke arkeologi, heller ikke historisk materiale. Arkeologer og vitenskapsmenn har derimot opp gjennom tiden brukt arkeologi og all sin kunnskap for å bevise at Bibelen er usann. I stedet har de endt opp med noen av de beste bevisene vi har på at Bibelen er sann. Det er vel ingen motsigelse i det at vi har hatt en verdensomspennende vannflom og det at det ligger bosetninger under vann i Svartehavet. Jeg vil si at det heller styrker påstanden om en syndeflod framfor å avlive den.

Det er vel ingen vits å nevne det fåtall vitenskapsmenn som med bibeleske øyne gransker arkeologiske funn i den hensikt å finne forbindelser til Bibelen. Disse er som sagt i et lite mindretall. Det store flertallet av vitenskapsmenn bruker sin energi på å prøve å motbevise Bibelen. Hvorfor er det vanskelig for deg å tro på en verdensomspennende flom da vi har 88 forskjellige historier om en slik storflom på alle kontinenter og de mest fjertliggende øyer? I stedet tror du på en framstilling som forteller at det kanskje var en lokal flom i Mesopotamia som er beskrevet i Bibelen. Var det kanskje like mange – 88 stk. - lokale flommer i samme tidsperioden på 88 forskjellige steder i verden som det er overleveringer om?  Er det lettere for deg å tro dette?

 

Du skriver i profilen din at du har en klokketro på Jesus som din frelser og derfor må kalle deg Troende, men du tviler på din Guds evne til å utløse en verdensomspennende flom. Interessant, verken mer eller mindre! Hva du kaller deg er revnende likegyldig for meg. Jeg har så vidt vært inne på det før, og nevner det igjen, jeg påstår du har en noe ambivalent, for ikke å si bisarr tilnærming til den Gud og Bibel du hevder du tror på. Dersom det Bibelen forteller ikke stemmer overens med din selvstendige uttenkte oppfatning av saken forkaster du Bibelen. Noen kaller dette for å være søndagskristen, jeg kaller det for hobbykristendom. Men som også har vært nevnt før – du får tro hva du vil for du skal selv svare for ditt liv den dagen du står foran Herren.

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
07.10.10 kl. 21:42 skrev Tor Martinsen: Det store flertallet av vitenskapsmenn bruker sin energi på å prøve å motbevise Bibelen. Hvorfor er det vanskelig for deg å tro på en verdensomspennende flom da vi har 88 forskjellige historier om en slik storflom på alle kontinenter og de mest fjertliggende øyer? I stedet tror du på en framstilling som forteller at det kanskje var en lokal flom i Mesopotamia som er beskrevet i Bibelen.

 Svar:

Titles of Noah

http://www.annomundi.com/history/mythology_made_easy.htm

Noah was called Ogyges Saga, which means Scythian, Great Patriarch, Sovereign Priest, and Mighty Sacrificer. Berosus affirms it saying "Primium itaque dixerunt Ogygam Sagam, id est, illustrem sacrorum pontificem Noam".

The Scythians and Armenians called him Olybarma and Arsa which means Heaven and the Sun.

He is also called Ianus which in Scythian means "giver of wine". He was first to find out the use of it, and was not able to endure its strength. He invited many of his friends and became drunk.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

Egypt :

Shu (air, supporter of sky)
Created by the sun god Atum.

Greece:

Uranus (Sky or Heaven).

Uranus is the Greek interpretation of Noah, as they both represent Heaven. The story of the castration of Uranus, by his son Cronos, identifies Uranus as Noah, and Cronos as Ham.

Rome:

Janus.
Porter of the heavenly court.
Has two faces looking forwards and backwards.

Kommentar #20

Oyvind Hatlevik

0 innlegg  225 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden

Mine kommentarer i kursiv

07.10.10 kl. 21:42 skrev Tor Martinsen:

Det er vel ingen vits å nevne det fåtall vitenskapsmenn som med bibeleske øyne gransker arkeologiske funn i den hensikt å finne forbindelser til Bibelen. Disse er som sagt i et lite mindretall. Det store flertallet av vitenskapsmenn bruker sin energi på å prøve å motbevise Bibelen. Feil, det store flertall av forskere proever aa finne sannhet og fakta.  Bare et faatall har agendaer og de fleste av disse er religioese og deres agenda er aa bevise skriften.  Hvorfor er det vanskelig for deg å tro på en verdensomspennende flom da vi har 88 forskjellige historier om en slik storflom på alle kontinenter og de mest fjertliggende øyer? I stedet tror du på en framstilling som forteller at det kanskje var en lokal flom i Mesopotamia som er beskrevet i Bibelen. Var det kanskje like mange – 88 stk. - lokale flommer i samme tidsperioden på 88 forskjellige steder i verden som det er overleveringer om?  Er det lettere for deg å tro dette?  Eller er det lettere aa tro at arkeologien viser spor av store flommer og at mennesket stammer fra en liten gruppe.  Selv om det er 88 forskjellige historier (jeg har ikke skjekket tallet ditt) can dette komme fra et faatall (til og med kanskje en) flom tidlig i menneskets historie og at som mennesket er spred ut over gjorden forandrer hver historie seg litt med den gruppen som den reiser med.  Hvorfor er flommen saa viktig, baade for kristne og ateister.  Eksistensen av en stor flom eller mangelen av en storflom hverken beviser eller motbeviser skriften.  Hvis det er rett det du sier at det er 88 historier om en verdensomspendende storflom kom jo alle disse fra Noa (siden de var de eneste menneskene som overlevde).  Er det ikke like mulig at en stor flom som rammet en stor del av den tidlige menneheten ogsaa er spredt ut etter samme moenster?

 

Du skriver i profilen din at du har en klokketro på Jesus som din frelser og derfor må kalle deg Troende, men du tviler på din Guds evne til å utløse en verdensomspennende flom.  Jeg tviler ikke paa Guds evne til aa utloese en verdensomspendene flom.  Jeg tviler heller ikke paa Guds evne til aa skape individer med to hoder eller Guds evne til aa skape groenne menn.  Listen av hve jeg ikke tviler paa Guds evne til aa gjoere er uendelig lang. Interessant, verken mer eller mindre! Hva du kaller deg er revnende likegyldig for meg. Jeg har så vidt vært inne på det før, og nevner det igjen, jeg påstår du har en noe ambivalent, for ikke å si bisarr tilnærming til den Gud og Bibel du hevder du tror på. Dersom det Bibelen forteller ikke stemmer overens med din selvstendige uttenkte oppfatning av saken forkaster du Bibelen.  Dette er jo feil, jeg proever aa faa skaperverket og beskrivelsen av skaperverket (Bibelen) til aa fortelle den samme historie. Noen kaller dette for å være søndagskristen, jeg kaller det for hobbykristendom. Men som også har vært nevnt før – du får tro hva du vil for du skal selv svare for ditt liv den dagen du står foran Herren.  Flott, jeg tror at naar vi staar forran Herren paa dommens dag maa dem som har paafoert store menneskegrupper lidelse med utganspunkt i sin egen trangsynte forestilling komme opp med en veldig god forklaring paa sin udaad.

Kommentar #21

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bibelske selvmotsigelser...

Publisert over 9 år siden
08.10.10 kl. 18:56 skrev Oyvind Hatlevik:

Mine kommentarer i kursiv

07.10.10 kl. 21:42 skrev Tor Martinsen:

Det er vel ingen vits å nevne det fåtall vitenskapsmenn som med bibeleske øyne gransker arkeologiske funn i den hensikt å finne forbindelser til Bibelen. Disse er som sagt i et lite mindretall. Det store flertallet av vitenskapsmenn bruker sin energi på å prøve å motbevise Bibelen. Feil, det store flertall av forskere proever aa finne sannhet og fakta.  Bare et faatall har agendaer og de fleste av disse er religioese og deres agenda er aa bevise skriften.  Hvorfor er det vanskelig for deg å tro på en verdensomspennende flom da vi har 88 forskjellige historier om en slik storflom på alle kontinenter og de mest fjertliggende øyer? I stedet tror du på en framstilling som forteller at det kanskje var en lokal flom i Mesopotamia som er beskrevet i Bibelen. Var det kanskje like mange – 88 stk. - lokale flommer i samme tidsperioden på 88 forskjellige steder i verden som det er overleveringer om?  Er det lettere for deg å tro dette?  Eller er det lettere aa tro at arkeologien viser spor av store flommer og at mennesket stammer fra en liten gruppe.  Selv om det er 88 forskjellige historier (jeg har ikke skjekket tallet ditt) can dette komme fra et faatall (til og med kanskje en) flom tidlig i menneskets historie og at som mennesket er spred ut over gjorden forandrer hver historie seg litt med den gruppen som den reiser med.  Hvorfor er flommen saa viktig, baade for kristne og ateister.  Eksistensen av en stor flom eller mangelen av en storflom hverken beviser eller motbeviser skriften.  Hvis det er rett det du sier at det er 88 historier om en verdensomspendende storflom kom jo alle disse fra Noa (siden de var de eneste menneskene som overlevde).  Er det ikke like mulig at en stor flom som rammet en stor del av den tidlige menneheten ogsaa er spredt ut etter samme moenster?

 

Du skriver i profilen din at du har en klokketro på Jesus som din frelser og derfor må kalle deg Troende, men du tviler på din Guds evne til å utløse en verdensomspennende flom.  Jeg tviler ikke paa Guds evne til aa utloese en verdensomspendene flom.  Jeg tviler heller ikke paa Guds evne til aa skape individer med to hoder eller Guds evne til aa skape groenne menn.  Listen av hve jeg ikke tviler paa Guds evne til aa gjoere er uendelig lang. Interessant, verken mer eller mindre! Hva du kaller deg er revnende likegyldig for meg. Jeg har så vidt vært inne på det før, og nevner det igjen, jeg påstår du har en noe ambivalent, for ikke å si bisarr tilnærming til den Gud og Bibel du hevder du tror på. Dersom det Bibelen forteller ikke stemmer overens med din selvstendige uttenkte oppfatning av saken forkaster du Bibelen.  Dette er jo feil, jeg proever aa faa skaperverket og beskrivelsen av skaperverket (Bibelen) til aa fortelle den samme historie. Noen kaller dette for å være søndagskristen, jeg kaller det for hobbykristendom. Men som også har vært nevnt før – du får tro hva du vil for du skal selv svare for ditt liv den dagen du står foran Herren.  Flott, jeg tror at naar vi staar forran Herren paa dommens dag maa dem som har paafoert store menneskegrupper lidelse med utganspunkt i sin egen trangsynte forestilling komme opp med en veldig god forklaring paa sin udaad.

 Kanskje tråden burde hett "Øyvinds selvmotsigelser"

God sabbat!

Kommentar #22

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere