Hanne Nabintu Herland

89

Foredrag sett av over 8000 på 3 dager...

Publisert: 5. okt 2010

I løpet av 3 dager har over 8000 personer sett foredraget om hvordan Norge forakter sine egne historiske verdier og nå står i fare for å miste seg selv. Siste døgn har det vært en nedlasting hvert 4 sekund. Dette er en farsott...!

Som de fleste vet er jeg en aktiv foredragsholder. Det er likevel ikke ofte jeg legger ut opptak fra disse foredragene, men her følger link til et fordrag holdt i Bistandsnemda for noen dager siden. Jeg snakket om Norge som U-land på indre verdier – et foredrag om hvordan vi ble så kunnskapsløst negativt innstilt til våre egne historiske og tradisjonelle røtter.

Jeg angriper marxismens hulhet i dens naive tro på at mennesket bare er godt og fremhever den tradisjonelle norske kulturens positive bidrag til ansvarlig gjøring av individet. Fordraget er på 45 minutter og gir deg et godt innblikk i hvordan Norge ble religionsfiendtlig.

Link til foredraget: http://vimeo.com/15370029

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hallvard Jørgensen

73 innlegg  1479 kommentarer

...

Publisert nesten 9 år siden

Johs: Om du er kritisk til foredraget, kan du ikkje vere konkret og peike på kvar du er usamd? Det er meir konstruktivt enn å berre avvise foredraget utan grunngjeving.

Kommentar #2

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

RE: Foredrag sett av over 8000 på 3 dager...

Publisert nesten 9 år siden
05.10.10 kl. 00:00 skrev Hanne Nabintu Herland:

I løpet av 3 dager har over 8000 personer sett foredraget om hvordan Norge forakter sine egne historiske verdier og nå står i fare for å miste seg selv. Siste døgn har det vært en nedlasting hvert 4 sekund. Dette er en farsott...!

Som de fleste vet er jeg en aktiv foredragsholder. Det er likevel ikke ofte jeg legger ut opptak fra disse foredragene, men her følger link til et fordrag holdt i Bistandsnemda for noen dager siden. Jeg snakket om Norge som U-land på indre verdier – et foredrag om hvordan vi ble så kunnskapsløst negativt innstilt til våre egne historiske og tradisjonelle røtter.

Jeg angriper marxismens hulhet i dens naive tro på at mennesket bare er godt og fremhever den tradisjonelle norske kulturens positive bidrag til ansvarlig gjøring av individet. Fordraget er på 45 minutter og gir deg et godt innblikk i hvordan Norge ble religionsfiendtlig.

Link til foredraget: http://vimeo.com/15370029

 det later tilvi har felles interesser og kanskje i vesentlige trekk samme syn på saken. Jeg er sterkt opptatt av det samme.

Hilsen Sverre Kolberg / Carbomontanus.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: ...

Publisert nesten 9 år siden
05.10.10 kl. 01:33 skrev Hallvard Jørgensen:

Johs: Om du er kritisk til foredraget, kan du ikkje vere konkret og peike på kvar du er usamd? Det er meir konstruktivt enn å berre avvise foredraget utan grunngjeving.

Vel, det er nå ikke noe nytt i hva Herland har skrevet til nå, det er en blåkopi av det Amerikanske konservative Høyre. Virker ikke som om det kommer noe nytt fra den kanten. Som jeg har skrevet før, så har jeg en følelse av at mange av våre meninger er mer personlighet enn rasjonelle tanker, og det vi skriver sier mer om hvem vi er en noe annet.

Kommentar #4

Hallvard Jørgensen

73 innlegg  1479 kommentarer

Kommentar

Publisert nesten 9 år siden

Eg registrerer innlegga dykkar, like fullt som eg registrerer at de framleis ikkje har peika på noko konkret de er usamde med. Det er ikkje konstruktivt å slenge ut påstandar om at foredragshaldaren kjem med "rare tankar" (Nøyaktig kva tankar?) - eller at foredragshaldaren kjem med meiningar basert på "personlegdom i staden for rasjonelle tankar". (Nøyaktig kva meiningar?)

Eg har ikkje til hensikt å kritisere eller forsvare Herland nett her. Eg berre registrerer at ho får masse kritikk utan innhald. Det hadde vore godt om nokon stod fram her og sa konkret kva det er ho seier feil, så kunne vi fått ein fruktbar diskusjon.

Kritikken når det gjeld form, Johs, kan eg for så vidt ha forståing for. Men det må vere lov å ha ein viss fridom i val av form, utan at ein blir diskreditert. Poenget må vel vere at det som blir sagt er sakleg, relevant og sant.

Kommentar #5

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Nøyaktig hva...

Publisert nesten 9 år siden

... er det som mangler i Norge? Åndelighet? Er det dette du etterlyser når du sier at norge er et u land av "indre" verdier? Hva er indre verdier? Troen på de "riktige" gudene? Er det "indre verdier" for deg?

Hva da meg meg som ikke har behov for slike "inder verdier" i mitt liv? Skal dette da prakkes på meg og tvangsfores på meg enten jeg er enig eller ikke? Eller hadde du tenkt indoktrinering av de verdiene du finner som gode på alle?

Bare spør....

Kommentar #6

Hallvard Jørgensen

73 innlegg  1479 kommentarer

Kommentar

Publisert nesten 9 år siden

Vel. Eg kan godt vere samd i at hennar stil er litt for dramatisk og overdrivande til tider. Og det er ikkje alle argumentasjonsrekkene hennes som heng så godt saman. 

Men med litt velvillig lytting har ho verkeleg plenty - plenty - av gode poeng som illustrerer og forklarar tilstanden i norsk samfunn i dag. Eg vil gjerne anbefale deg "Life at the bottom" av Theodore Dalrymple samt "The abolition of Britain" av Peter Hitchens. Dei seier det same som Herland, men på ein litt meir profesjonell måte. 

Du peikar konkret på det Herland seier om "terrorvelde". Ok, språkbruken er litt ute av proporsjonar. Men saka er der likevel. Eias "Hjernevask" er jo eit døme på dette som ligg heilt ope i dagen. Men ein kan sjå på Arbeidarpartiets forhold til kristendom i etterkrigstida også. Dei har med politisk og økonomisk makt medvite gått inn for å liberalisere kyrkja på bekostning av trusfridom. Og dei har ved fleire tilfelle gått inn for å kontrollere og økonomisk undertrykke kristne organisasjonar og frie kristne institusjonar. 

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
26 dager siden / 5286 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
27 dager siden / 2403 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
24 dager siden / 1811 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
28 dager siden / 1794 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
26 dager siden / 1759 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
21 dager siden / 1696 visninger
Kravet om bagatellisering
av
Espen Ottosen
27 dager siden / 1477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere