Solveig Johanne Grønstøl

75

Hjerterå forkynnelse

Publisert: 29. sep 2010

“Har du eit handikappa barn er det fordi du har synda,” forkynner den omstridte predikanten Thurman Schrivner i beste sendetid på Visjon Norge. Den groteske uttalelsen føyer seg inn i rekka av hjerterå anbefalingar om å slå barn, og utalelsar om at ulydige koner blir sjuke, at kvinner får brystkreft fordi dei er misunnelige på andre kvinners bryst,  at prins Charles er Antikrist, og at sjuke ikkje bør gå til lege. Makan til surr kan ein leite lenge etter, og eg kjenner faktisk at eg blir litt sint. At ein slik kar får sleppe til på Norsk kristen TV igjen og igjen, seier noko om integriteten til denne kanalen. Dette sit mange kristne rundt om i Norges land og sluker rått. I sommar hadde Visjon Norge solgt 8000 møteopptak med Schrivners undervisning. Eg lurer på korleis kristne i det heile tatt kan tru på det denne mannen forkynner. Det er jo så langt frå bibelens ord som ein kjem! Bodskapen til Schrivner liknar bodskapen i “the Secret”- tenk rett, så vil gode ting skje deg, eller om det skjer det noko vondt er det fordi du har tiltrekt deg negativ energi gjennom feile tankar. Schrivner er ikkje det spor bedre, verre ville eg sagt, for han gir seg ut for å forkynne Guds ord, noko han er langt frå å gjer. Og det er faktisk ikkje heilt ufarleg heller. For kva skjer når kristne trur dette? Eg trur vi kjem til å få mange som vil slite veldig med dette, som mange har slitt etter Hagins og Copelands lykkekristendom. Gjer det rette, bekjenn rett, så skal Gud velsigne deg. Så skjedde det ikkje, og kor er då Gud? Kor mange har forlatt Gud, og sit att med psykiske problem etter slikt?

Schrivner er ein vranglærar. Og det lar seg ikkje unnskylde med at folk kjem i syndenød heller. For kva skjer når folk som slit med sjukdom eller andre vonde ting får høyre slikt? Enten går dei i protest, eller så knekk dei saman i “syndenød”.  Manipulasjon kallast det. Litt for mange predikantar har gjennom tidene benytta seg av nettopp det. Det er ikkje så vanskelig å få folk til å knekke saman i syndenød viss du forteller dei kor syndige dei er, frå ein talarstol. Predikantar har framleis ei viss makt over folk, på godt og vondt.

Kvifor Hanevold og Co slepp til denne mannen veit ikkje eg. Men det skjer igjen og igjen. Er det inntektene av alle møteopptaka som styrer bakom, eller står Hanevold og Visjon Norge for ei slik vranglære sjølv, og stiller seg bak denne hjerterå forkynnelsen?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re re Morten Christiansen

Publisert nesten 9 år siden

Vi har alle våre agendaer. Du sier noe om hvordan man kan resonere for å rettferdiggjøre at man sier noe så hårreisende til sine medmennesker, som kanskje allerede sliter med tanker om skyld. Vi kan si noe om en som synes det er flott fordi han får flere til å bli med i hans flokk, og da spiller det vel liten rolle om han må gjøre dem ondt først.

Min vinkel handler om hva moral er. Konservative kristne som Monsen, Herland og div predikanter hevder å stå for moralske verdier, og de hevder at vi andre er i moralsk forfall. Mennesker som handler uten verdier, som ikke vil offer for hva som er godt.

Jeg hevder at vi ikke handler ut av mangel på verdier, men at vår respekt for andre, vår omtanke for individet kommer fra en sterk moralsk verditenkning, og det som konservative hevder er god moral hevder jeg er alt fra galt til ondskap.

Å se en mor rett inn i øynene og si at barnet hun er glad i er ett resultat av hennes synder, og så i ettertid ikke se noe galt i det men bare være glad for at han får presset noen inn i forsamlingen hans, for meg så er det helt forferdelig. Det mangler en god del medmenneskelige verdier for å klare å gjøre det, og for å glede seg over konsekvensene.

Vi snakker ikke her om moralske gode mennesker, som gjør moralske gode handlinger.

Hei igjen Morten! Jeg kan underskrive på det du sier her. Schrivner, Hanevold & co preker tvers imot den religionen de påstår de tror på. Jeg mener at å komme slike forkastelige holdninger til livs bør også bekjennende kristne ta fullstendig avstand,noe jeg opplever både trådstarter og andre troende her gjør. Å argumentere mot det med å bruke bibelen, selv om du er uenig med den kan begrense slik virksomhet. Den argumentasjonen de bruker gikk ut på dato ca 400BC. Men grådigheten kjenner vel ingen grenser hverken i religionens navn eller i forretningslivet. Skruppelløse mennesker finner alltid en måte å snylte på andre mennesker på 

Kommentar #52

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: Synd og sykdom

Publisert nesten 9 år siden
03.10.10 kl. 14:23 skrev Reinert Vigdal:

Dersom dere som er så negative til alt dere ikkje forstår, burde ta ein titt i Bibelen og lese. Gud sa i byrjinga til Adam og Eva at når dere ikkje trudde på meg og søkte "hjelp" hos djevelen/slangen og Gud sa då til dei at no ville dei få kjenna djevelen sine plager. Gud seier og at alle som henvender seg til djevelen dei får kjenne hans "djevelskap" som heilt fram til i dag er resultatet av hans gaver. adet er djevelskap i kvardagen heile tida. Gud sa at dersom dere holder mine foreskrifter så skulle me få det berre godt, GODT. Dersom man ikkje trur på Bibelen og ikkje eingong setter seg inn i kva som står der, men alikevel kritiserar vel.... Ta tak i Bibelen/bruksanvisningen å les kva som står der og prøv om det fungerar vis dere tørr. Det står og at Syndas/Djevelens lønn er DØDEN. Kan det då seiast klårare. Folk som henvender seg til djevelen får mykje problemer som me ser resultatet av. Det er no ikkje nokon som trur at det ulydigheit som fører til problemer. Det gjelder i alle fall når ein er onge. Nei ta tak i bruksanvisningen no å sjå sjølve kva som står der å kom så å diskuter med nytt syn på saka. Lykke til, men det er mange som har oppdaga heilt andre ting som er godt for livet ved at dei har smuglese i Bibelen. Det er faktisk mange som har blitt frelst. Deriblant eg for over 20 år sidan. Sjukdom er ikkje noko for meg så langt Takkar Gud i Jesus namn for det. Gud er berre god mot dei som tror på han.

Reinert

 Du burde kanskje lese litt mer i NT istedefor å bruke utdaterte vers som ikke jødene engang tror på lenger. La meg gi deg noe å tenke over. Job var rettferdig men han ble utsatt for den ene katastrofen etter den andre, hva mener du det betyr?. 

Kommentar #53

Reinert Vigdal

0 innlegg  12 kommentarer

Job

Publisert nesten 9 år siden

Job vart prøvet av djevelen som Gud tillot, men slutten på Job sit liv var at han vart oppreist og fekk utrulrg mykje eller ... Kan du sjå pararellen i dag, folk lider som Job, å dersom ein vender seg til Gud i sin armod så får ein Gud sin velsignelse å får det godt. Det er faktisk milliarder av mennesker i dag som tror på at Gud er god og har sjølve opplevd det. Jesus i Det Nye Testamentet siterar sjølv frå Det Gamle testamentet, så du bør lese litt til Jesus er forlengelsen av DGT. Jesus vart født i DGT og levde der i hvertfall i over 30 år før han vart korsfesta og stod opp att. På den måten så opna han "perleporten" som folk snakkar så enkelt om i dag. Jesus opna veden inn til Faderen Gud som me så fekk adgang til dersom me trur på Jesus. Vis ikkje står det så vert det evig samfunn med Djevelen og hans plager. Les å lær å ikkje sleng runt deg med tomme ord og kritikk.

Kommentar #54

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: Job

Publisert nesten 9 år siden
03.10.10 kl. 14:55 skrev Reinert Vigdal:

Job vart prøvet av djevelen som Gud tillot, men slutten på Job sit liv var at han vart oppreist og fekk utrulrg mykje eller ... Kan du sjå pararellen i dag, folk lider som Job, å dersom ein vender seg til Gud i sin armod så får ein Gud sin velsignelse å får det godt. Det er faktisk milliarder av mennesker i dag som tror på at Gud er god og har sjølve opplevd det. Jesus i Det Nye Testamentet siterar sjølv frå Det Gamle testamentet, så du bør lese litt til Jesus er forlengelsen av DGT. Jesus vart født i DGT og levde der i hvertfall i over 30 år før han vart korsfesta og stod opp att. På den måten så opna han "perleporten" som folk snakkar så enkelt om i dag. Jesus opna veden inn til Faderen Gud som me så fekk adgang til dersom me trur på Jesus. Vis ikkje står det så vert det evig samfunn med Djevelen og hans plager. Les å lær å ikkje sleng runt deg med tomme ord og kritikk.

Jobs bok sier at Job var rettferdig foran Gud og led selv om han var uskyldig. Hele poenget med boken ville blitt borte hvis Job hadde fått som fortjent,(Da hadde jo hans såkalte venner fått rett) Han fortjente ikke dette og boken prøver på minst to måter å forklare hvorfor han led. Dette var en tenkning de jødiske apokalyptikerne kunne forholde seg til. De skjønte også den historiske realiteten at selv om jødene handlet riktig så led de uansett.Disse delte ikke synet til Jobs bok som var en test og kunne ikke forklares til vanlige dødelige av Gud selv. Disse tenkerne trodde at Gud selv hadde forklart dette problemet for dem. Dette er grunnen til at vi idag kaller dem apokalyptikere som kommer fra gresk og betyr åpenbaring. Jødiske apokalyptikere trodde at Gud hadde åpenbart til dem de himmelske hemmeligheter som gjorde de jordiske realiteter klarere.Spesielt trodde de at Gud hadde vist dem hvorfor rettferdige mennesker på jorden led. Det var ikke fordi Gud straffet dem, tvert imot det var fordi Guds fiender straffet dem. Disse var kosmiske fiender, de ble tydeligvis ikke straffet for å bryte Guds lov, tvert imot. Guds fiender lot de lide nettop fordi fulgte Guds lov.

Straff for dine forfedres synder og sykdom som straff fra Gud finner du ikke i NT min venn. Du finner heller ingen henvisninger til GT som støtter det synet

Kommentar #55

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: RE: RE: .

Publisert nesten 9 år siden
03.10.10 kl. 11:11 skrev Morten Christiansen:02.10.10 kl. 15:28 skrev Magnus Leirgulen:01.10.10 kl. 18:05 skrev Morten Christiansen:

Vi har en ulik definisjon av ondskap. Du har en metafysisk definisjon, jeg har en basert på å gjøre andre ondt.

ondadj. ond ( a1) [un] med vonde hensikter

Hanevold sier selv at han er glad for effektene av denne predikanten, en predikant som legger en byrde på foreldre med barn som har utviklinghemming, og som rammer utviklingshemmede. Hvordan vil du tolke det?

 :::::::

Siden du spør direkte skal jeg prøve å svare direkte. 

1.                                                                        Jeg har ikke registret at Hanevold sier at han er glad for at:  Det blir lagt byrder på utviklingshemmede og deres foreldre.  Om det var tilfelle vil jeg karakterisert dette som ondt, og med onde hensikter.

2.

Jeg tolker Hanevolds uttalelse om tilfredshet med effektene, som han nok mener er større oppmerksomhet omkring VN.  Flere tilhengere, og dermed flere penger i kassen til å drive sitt arbeid i enda større grad enn tidligere. "Nå lenger ut" Kanskje han også er glad for muligheten til å heve sin egen gasje litt mer, men det skal jeg ikke ha sagt så mye om - i så fall ville det også vere menneskelig. Med menneskelig mener jeg det som høre til den menneskelige natur. 

Dette er ikke i seg selv ikke ond handling eller ond vilje, men kan gi vonde resultater, som igjen er et resultat av uforstand og overivrighet.  Dette kaller Paulus for "Gudsfrykt uten skjønnsomhet"               

Altså: Legg ikke mer utøvende ondskap i det enn det egentlig er.  Resultatet av våre handlinger står altid i fare for å bli onde, selv om vi ikke beregner det i utgangspunktet.  Slik er det å leve i en ond verden.

Hvem kan toe bsine henmder og si at jeg aldri har gjort eller sagt noe som kunne vere til skade for andre mennesker - kan du ?

magnus L

Kommentar #56

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: RE: RE: .

Publisert nesten 9 år siden
03.10.10 kl. 17:33 skrev Magnus Leirgulen:03.10.10 kl. 11:11 skrev Morten Christiansen:02.10.10 kl. 15:28 skrev Magnus Leirgulen:01.10.10 kl. 18:05 skrev Morten Christiansen:

Vi har en ulik definisjon av ondskap. Du har en metafysisk definisjon, jeg har en basert på å gjøre andre ondt.

ondadj. ond ( a1) [un] med vonde hensikter

Hanevold sier selv at han er glad for effektene av denne predikanten, en predikant som legger en byrde på foreldre med barn som har utviklinghemming, og som rammer utviklingshemmede. Hvordan vil du tolke det?

 :::::::

Siden du spør direkte skal jeg prøve å svare direkte. 

1.                                                                        Jeg har ikke registret at Hanevold sier at han er glad for at:  Det blir lagt byrder på utviklingshemmede og deres foreldre.  Om det var tilfelle vil jeg karakterisert dette som ondt, og med onde hensikter.

2.

Jeg tolker Hanevolds uttalelse om tilfredshet med effektene, som han nok mener er større oppmerksomhet omkring VN.  Flere tilhengere, og dermed flere penger i kassen til å drive sitt arbeid i enda større grad enn tidligere. "Nå lenger ut" Kanskje han også er glad for muligheten til å heve sin egen gasje litt mer, men det skal jeg ikke ha sagt så mye om - i så fall ville det også vere menneskelig. Med menneskelig mener jeg det som høre til den menneskelige natur. 

Dette er ikke i seg selv ikke ond handling eller ond vilje, men kan gi vonde resultater, som igjen er et resultat av uforstand og overivrighet.  Dette kaller Paulus for "Gudsfrykt uten skjønnsomhet"               

Altså: Legg ikke mer utøvende ondskap i det enn det egentlig er.  Resultatet av våre handlinger står altid i fare for å bli onde, selv om vi ikke beregner det i utgangspunktet.  Slik er det å leve i en ond verden.

Hvem kan toe bsine henmder og si at jeg aldri har gjort eller sagt noe som kunne vere til skade for andre mennesker - kan du ?

magnus L

Jeg kan trygt si at jeg ikke har lagt noen stå på min regning og sagt at dine barn er utviklingshemmede fordi du har syndet, fordi det tjener mine interesser at noe slikt blir sagt. Forsvar det alt du vil, men det er så lavt du kommer.

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
23 dager siden / 5246 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2979 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2374 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2237 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2147 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
21 dager siden / 1801 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1778 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
23 dager siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere