John Doe

81

Lidelsen er nødvendig!

Publisert: 28. sep 2010

Gud har lagt meg tungt på hjertet å undervise om dette, og å advare mot det såkalte "fremgangsevangeliet"/"Prosperity gospel".

Å bli lik Jesus

Enhver kristen ønsker å bli mer og mer lik Jesus. Innebærer det at vi slipper å hanskes med lidelse i våre liv? Nei. I Bibelen står det at vi skal fornekte oss selv (dø fra oss selv), ta opp vårt kors og følge Ham! Det innebærer lidelse. Jesus led da Han bar korset og senere ble spikret opp på det. Jesus sa:

"Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg." Lukas 9:23

Jesus ble fristet. Jesus ble spottet. En rekke av bibelpersonene ble hånet, forfulgt, drept og forfulgt av sykdom. Likevel var de store forkjempere for Gud og Evangeliet om Jesus Kristus.

Jesus manifesterer seg midt i lidelsen!

Gjennom lidelsen vil Jesus manifestere seg, og vise oss hva Han kan gjøre. Lidelse er et middel for å oppleve Guds grenseløse kjærlighet og Hans helbredende kraft. Lidelsen baner vei for helbredelse. Hva skal man med helbredelse uten lidelse? Lidelse er så mangt: psykisk og fysisk sykdom, fattigdom, osv. Gjennom lidelsen får vi se Guds kraft. Gud reiser oss opp igjen. Gud kan rydde opp i utfordringer. Gud manifesterer sin storhet. Guds nåde kommer til syne når Han griper inn i våre lidelser. Hvordan skal ellers Guds nåde komme til syne? Finnes det ingen lidelse eller synd, så trengs det ingen nåde. Derfor skal vi prise Gud og takke Ham når vi får ta del i Kristi lidelser. Gud åpenbarer seg gjennom Sin nåde og Den Hellige Ånds verk i oss. Jeg mener at bare den som har opplevd lidelse har forutsetning for å sette pris på Guds kjærlighet og nåde. Og gjennom din egen lidelse har du et visst grunnlag for å forstå Jesus, som bar all verdens synd og lidelse.

"Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet." 1. Peter 4:12-13

Lykke

Forkynnelse av såkalt lykkekristendom er ikke forenlig med Guds ord. Ja, Gud ønsker at vi skal ha det bra, men det betyr ikke at vi kan forvente å unngå lidelse i våre liv. Hvordan skal vi da være lik Jesus, hvis vi ikke skal lide? Med et rent hjerte, der lidelsen ikke kan slå rot, vil vi lære å ikke bekymre oss, selv om vi i kjødet lider. Jesu budskap om at vi ikke skal bekymre oss, er et budskap om at vi ikke skal bekymre oss til tross for lidelsen. Gud har nemlig noe bedre i vente for oss. Dessuten er Gud større enn oss; Han er størst. Derfor er Gud større enn lidelsen, og Han har gitt oss helbredelsens Kraft gjennom Den Hellige Ånd.

Hva er det som betyr noe for oss? Omgivelsene rundt oss, verdens maler om hvor rik man skal være, hvilke klær man skal ha på seg, hvilke møbler man skal ha, eller Guds storhet? Hva gjør du størst i ditt liv? Gud eller omstendighetene? Guds Ord viser oss at Herren gir oss fred når vi ber til Ham med takk og ikke bekymrer oss. En fred som overgår all lidelse! Herrens fred innebærer også at vi ikke har frykt. Frykt gir satan en mulighet til å plage oss. Derfor – frykt ikke!

Gled deg i Herren! Be til Ham med takk under alle forhold, og du holder ut i lidelsen – slik Jesus gjorde.

Problemet med "fremgangsevangeliet"

"Prosperity gospel" er en meget populær og fremgangsrik vranglære som brer seg over hele verden. Megakirker i USA er blant de fremste eksponentene for denne typen forkynnelse. Det som står i fokus for disse vranglærerne er følgende, kort oppsummert:

- Gud gir deg en overflod av velsignelser så lenge du tror nok
- Gud gir deg en overflod av jordiske goder (penger, god helse, osv) så lenge du tror nok
- Det er mer fokus på hva Gud kan gjøre for oss enn hva vi kan gjøre for Ham
- Det er mer fokus på nytelse og lykke i dette livet enn den lykke vi oppnår i evigheten
- Det er mer fokus på bli rik selv enn å gi videre til andre
- Det er lite fokus på syndsforlatelse, Guds vrede og Jesu død på korset

To viktige bøker som omhandler denne vranglæren er "Prospering God's way" og "Prosperity or greed". Dette bør være obligatorisk lesning for enhver dedikert kristen som ønsker å følge Jesus.

Det er problematisk at menigheter i Norge og ellers i verden arver elementer fra fremgangsevangeliet. Mennesker blir villedet uten at de selv vet om det. En kristen skal ikke ta til seg enhver forkynnelse. "Prøv åndene", står det i Bibelen. Det innebærer å sjekke forkynnelsen opp mot Guds Ord. Det er Guds Ord som skal være bærende, ikke predikanters synsinger, meninger og magefølelser. Joel Osteen er en av de mange som har sagt at han alltid lytter til sin magefølelse ("gut feeling") før han skal tale. Noe om Den Hellige Ånd eller Gud nevner han ikke i den sammenheng. Les mer om det i boken "Prospering God's way". Det er farlig å følge sin magefølelse. Satan er nemlig flink til å forsøke å leke med følelsene våre.

Kort fortalt er blant andre følgende kjente predikanter eksponenter for denne vranglæren, og det er all grunn til å advare mot disse:

- Joel Osteen
- Kenneth Copeland
- Gloria Copeland
- Benny Hinn
- Kenneth Hagin
- T. D. Jakes
- Eddie Long

Se mer om fremgangsevangeliet i blogginnlegget "Joel Osteen og fremgangsevangeliet".

Er det Gud som skaper lidelse?

Jesu lidelse på korset var det satan som hadde ansvaret for. Det var satan som fikk Judas til å forråde Jesus. Jesu lidelse på korset var en konsekvens av satans påvirkning på Judas. Men Gud tillater lidelse i en viss grad, men ikke mer lidelse enn det hver enkelt av oss kan takle. Derfor er det veldig forskjellig hvor mye lidelse en kristen må gå igjennom. Det er jo forskjell på mennesker – noen takler lidelse bedre enn andre. Noen takler psykiske lidelser bedre enn fysiske – og omvendt.

I Guds evige plan har lidelse en funksjon. Hvis lidelse ikke hadde hatt noen funksjon, hadde ikke da Gud fjernet all lidelse fra jorden? Gud tillot at Job og Paulus led. Gud tillot lidelse da Jesus ble hengt på korset. Gud tillot fristelse da Jesus ble fristet av satan.

Rent hjerte

Du venter kanskje på å vinne i Lotto. Du har kanskje dårlig råd og lurer hver lørdag kveld på hvorfor Gud ikke kan la deg vinne. Tenk deg dette: ville du maktet å beholde et rent hjerte og et hjerte for Jesus hvis du plutselig hadde fått noen millioner i hendene? Gud tukter sine barn. Hvis Gud mener at det er best for deg å ikke vinne i Lotto, så vinner du ikke. Gud vil at du skal bevare et rent hjerte og ikke la deg forføre av denne verdens ånd. Gud vil at du skal prioritere riktig – ikke skifte fokus fordi du vinner i Lotto.

Evigheten

Alle som dør skal til evigheten. Men noen får leve i herlighet sammen med Jesus, mens andre må leve i fortapelsen med lidelse. Tenk på at du som er kristen vil oppleve en evighet uten noen som helst lidelse – kun glede og herlighet. De som ikke har tatt imot Jesus vil oppleve en evighet med enda mer lidelse enn de opplever i dag. Lidelsen på jorden bør derfor være overkommelig for en kristen, ettersom vi har et levende håp og en forventning om en evighet sammen med Gud uten lidelse!

Så noe personlig

Jeg har selv opplevd mye motgang og lidelse i mitt liv – mest på det psykiske planet. Jeg har opplevd mine foreldres skilsmisse. Jeg har opplevd depresjon. Jeg har opplevd utbrenthet. Jeg kan forvente at min hoftesykdom vil føre til kroniske slitasjesmerter senere i livet. Men jeg er særdeles takknemlig til Gud for det Han har lært meg gjennom lidelsen. Uten lidelsen hadde jeg ikke sett Hans storhet! Gud oppdrar oss gjennom lidelse. Gud tukter de Han elsker for å la oss ta del i Hans storhet, og la oss ha stor forventning til evigheten sammen med Ham. Gud gir oss medmennesker som kan hjelpe oss å lindre lidelsen og hjelpe oss igjennom. Vi skal gi omsorg til lidende mennesker. Da blir lidelsen lettere å bære. I så måte er vi verktøy for Gud, gjennom å hjelpe andre.

Konklusjonen må bli at lidelsen er nødvendig for å forstå Gud, og forstå hva Jesus gjorde for deg!

"Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten." Romerne 8:18-21

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

20 år siden

Publisert over 10 år siden

Høres ut som du prater om herlighetsteologien, men det er da mange år siden det var populært her på bjerget, eller ??

Kommentar #2

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: 20 år siden

Publisert over 10 år siden
28.09.10 kl. 13:26 skrev asbjørn bergseng:

Høres ut som du prater om herlighetsteologien, men det er da mange år siden det var populært her på bjerget, eller ??

Spør i kristne kretser. Her på berget er det mange som lytter mye til bl.a. Joel Osteen, Kenneth Copeland osv.

Kommentar #3

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Både ja og nei

Publisert over 10 år siden

Jeg er enig i mye av det du skriver om at lidelse er noe alle kristne, så vel som ikke kristne vil oppleve. Gud lar ting skje i våre liv av forskjellige årsaker og prøver i sin kjærlighet alltid å bruke det til et godt sluttresultat for oss.

Likevel syntes jeg det blir litt for enkelt å tilnærme seg det du kaller for fremgangskristendommen som et enten eller, et sort eller hvit.  

Jeg vil påstå at trosbevegelsen også har brakt med seg mye bra, spesielt med dette som har med å tro på Guds løfter å gjøre. En aktiv tro, som ikke har noe med å tro nok, men å tro det som er rett og det som Gud åpenbarer, finner jeg ingen feil med. Hagin har skrevet mye bra om dette som jeg ikke finner ubibelsk i det hele tatt.

Guds velsignelse hviler også over oss når vi lever i Hans vilje. Det er det jo ingen tvil om. Man kan saktens debattere hva som er velsignelse og ikke, men jeg mener faktisk at både åndelig og matrielle velsignelser kan være Guds velsignelse. Da tror jeg at når et mennesker lever med Gud kan han forvente resultater av dette ikke bare i det usynelige, men også i det synelige. Det kan ta lang tid før man ser fruktene, men før eller siden vil de komme og bli åpenbare for alle.

Jeg tror det er fullt mulig å ha begge deler. Guds kraft til å komme gjennom all lidelse, men også økonomiske velsignelser osv.

Når det er sagt finnes det absolutt dem som overdriver spesielt dette med penger, og drar det til det ekstreme.

Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Stort sett

Publisert over 10 år siden

så griper ikke Gud inn i det hele tatt.  Jeg tror at det ikke betyr noe for Han om vi lider eller ikke lider.  Om vi vinner i Lotto eller ikke.  Om vi har et vanskelig liv eller ikke.  Om vi er mye syke eller friske.  Osv.osv. 

Dersom vi lider på grunn av sykdom i kroppen er det på grunn av syndefallet og ikke noe som vi fortjener eller ikke.  Dersom du ser på menneskelige skavanger, så gjør Gud ikke forskjell på folk, kristne som ufrelste kan bli syke, uansett om menneskene lever for Herren eller ikke.

Det eneste som kan stoppe våre geniske sykdommer og sosiale nød er gjennom bønn.  Heller ikke da griper Han ofte inn, stort sett lar Han oss være slik vi er, og gjøre som vi selv vil.

Gud har allerede gjort alt for oss gjennom Jesus Kristus, og i tillegg ønsker Han at vi skal ha det godt, det står i 3. Johannes brev.  Så det med lidelser er noe menneskeskapt, ikke noe Gud lar oss gå gjennom. Derfor må vi være lykkelige vi som bor i Norge, hvor vi har det godt på alle måter.  Takk til Gud for det!

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Balanse

Publisert over 10 år siden

At det finnes noen som driver dette med økonomisk velsignelse og helse litt vel langt, er det vel ingen tvil om. Samtidig må vi også se på hva skriften sier om disse tingene og passe på at vi ikke selv blir så fanatiske at forkynner imot bibelen. Da er det i så fall vi selv som har et problem.

”Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat dere alltid i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning (2.Korint 9,8). Andre skriftsteder finnes også. Så at Gud kan velsigne mennesker økonomisk er både bibelsk og noe som mange har fått erfart.

Det er en feil konklusjon at bare fordi man tror på Guds velsignelse, så er man automatisk tilhenger av “hør på meg og bli rik” forkynnelse. Paulus var verken fattig eller syk. Man han var forfulgt. Når han nesten ble steinet til døde, så reiste han seg opp igjen. Selv om han var en hardt prøvet mann så sa han ”i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsker oss”.

Gud er den som gir nåde i all overflod og sørger for at vi har alt vi trenger. Alt som tjener til det gode i våre liv kommer fra Guds hender. Vi får alt det vi trenger, til og med mer enn nok slik at vi kan gjøre gode gjerninger. Vi blir velsignet for å være en velsignelse for andre.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere