Jakob Anfindsen

9

Gåten Harald Eia aldri løste

Publisert: 16. sep 2010

Gåten Harald Eia aldri løste

Agnes Bolsø så triumferende på Harald Eia, og spilte ut sitt antatt beste kort: “Du kan ikke forestille deg kjønn uten språk”. Eia så litt overrumplet ut, og påstod at det kunne han. Men jeg tviler på at selv tusen-kunstneren Eia er i stand til å forestille seg noe som helst, heller ikke kjønn, uten språk. Han møtte veggen i møte med et uttrykk for en måte å tenke på, som jeg tror svært forenklet kan fremstilles i form av tre påstander.

1.      1. Alt er språk: Vår kunnskap om virkeligheten er alltid i en eller annen forstand tolket kunnskap. Kunnskap som er tolket ved hjelp av språket vi (tilfeldigvis) har til rådighet. Vi kommer på en måte aldri bak eller utenom språket. Virkeligheten er tilgjengelig for oss som kunnskap og erkjennelse, gjennom det språket vi er henvist til å erkjenne ved hjelp av.

2.      2. Alt er pedagogikk: Språket vårt har vi jo en gang lært. Det er menneskeskapt, og det kunne teoretisk sett ha vært helt annerledes. Om all min kunnskap er språkbasert så er den også tillært. Da kan den også avlæres. Nye språklige forestillinger kan tillæres og fortrenge de vi ikke lenger ønsker oss. Hva slags skole man får når kunnskap oppfattes som noe man har blitt enige om, har Halvard Jørgensen på en ypperlig måte belyst her på verdidebatt:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat7/thread75652/

3.      3. Alt er politikk: Om virkelighet er hva vi til en hver tid har blitt enig om at nå skal være, er det er ingen ting som i prinsippet ligger på utsiden av hva vi kan vedta, forby eller bestemme oss for. Vi kan kort og godt bli enige om å vedta at virkeligheten er slik eller sånn. Så lenge vi har flertall på stortinget, selvsagt.

Det er mulig det er uvanlig å uttrykke seg på denne måten. Men det går en rød tråd fra Agnes Bolsø sin forståelse av kjønn til en lettvint åndelighet hvor man kan tenke eller føle seg til salighet. Fra overoptimistisk tro på effekten av nye holdningskampanjer, til påstanden om at kompliserte samfunnsproblemer oppløser seg selv så snart vi slutter å generalisere, eller lærer at vi ikke skal snakke om “oss og dem”. Så lenge avisene slutter å skrive eller omtale ting på en bestemt måte, eller rapportere om forhold med en bestemt vinkling. Om ikke dette funker kan vi jo alltids vedta at visse ord som før var ok, ikke lenger er legitime. Alle disse måtene å tenke på er frukter fra samme store og etterhvert svært frodige tre, hvis røtter er dypt plantet i en bestemt måte å tenke om språket på.

Det er ikke mulig å tenke seg kjønn uten språk. Men det er ikke dermed gitt at kjønn, eller resten av virkeligheten for den saks skyld, av den grunn kan reduseres til en renspråklig konstruksjon som kan læres og avlæres, defineres og omdefineres, vedtas eller forbys.

Men er det noen som kan gjøre det Harald Eia ikke gjorde på Hjernevask, nemlig å presentere et gjennomtenkt motargument i møte denne måten å tenke på?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En reke

Publisert rundt 10 år siden

Katten min har ikke noe begrep om det mennesklige konstuerte ordet reke, men jeg er overbevist om at den lekende lett ikke bare forsestiller seg den men også jafser den i seg så snart anledningen byr seg.

Vi kan klare oss uten språk, det gjorde jo mennesket før de oppfant dette babbelet. Det er vel ikke utenkelig at verden hadde vært fredligere uten med tanke på hvor mye vi missbruker denne oppfinnelsen. Taler er sølv taushet er gull er det noe som heter.

Kommentar #2

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

RE: Gåten Harald Eia aldri løste

Publisert rundt 10 år siden
16.09.10 kl. 19:13 skrev Ole Jakob Anfindsen:

1.      1. Alt er språk: Vår kunnskap om virkeligheten er alltid i en eller annen forstand tolket kunnskap. Kunnskap som er tolket ved hjelp av språket vi (tilfeldigvis) har til rådighet. Vi kommer på en måte aldri bak eller utenom språket. Virkeligheten er tilgjengelig for oss som kunnskap og erkjennelse, gjennom det språket vi er henvist til å erkjenne ved hjelp av.

2.      2. Alt er pedagogikk: Språket vårt har vi jo en gang lært. Det er menneskeskapt, og det kunne teoretisk sett ha vært helt annerledes. Om all min kunnskap er språkbasert så er den også tillært. Da kan den også a vlæres. Nye språklige forestillinger kan tillæres og fortrenge de vi ikke lenger ønsker oss. Hva slags skole man får når kunnskap oppfattes som noe man har blitt enige om (...).

3.      3. Alt er politikk: Om virkelighet er hva vi til en hver tid har blitt enig om at nå skal være, er det er ingen ting som i prinsippet ligger på utsiden av hva vi kan vedta, forby eller bestemme oss for. Vi kan kort og godt bli enige om å vedta at virkeligheten er slik eller sånn. Så lenge vi har flertall på stortinget, selvsagt.

Jeg har ikke sett denne episoden, og ikke gått i dybden på disse spørsmålene, men her er mine førsteinntrykk: 

SPRÅK: Dette "kronargumentet" har vel Ranby allerede falsifisert? Språk er en form for kommunikasjon. Riktig virkelighetsforståelse er viktig for overlevelse, og de mange ulike sansene registrerer forskjellige sider ved naturen. Dette kan mange dyr formidle til hverandre, bl.a. gjennom lyder.

PEDAGOGIKK: Det er mange måter å lære på, og kommunisere på i dyreverdenen. Lyder er et verktøy som gjør kommunikasjon mellom dyr enkelt. Homo sapiens sapiens har svært godt utviklede lyder (språk), og lærer derfor mye og raskt. Man må heller ikke glemme instinktene. En del "kunnskap" om logikk, mat, farer og kjønn ligger nok her.

POLITIKK: Vrangforestillinger og gale handlinger er selvutslettende. Sosio/adferdsbiologien kan forklare fenomener som ulogiske handlinger, ritualer, individuelle enkeltfeil og fenomener som massesuggesjon osv, men om det vi bestemmer er "galt", dør vi ut på sikt. 

Nå har det vist seg at politikken vi har hatt, har vært gal, og politikere og forskere jobber nå med å finne ut hva som er rett slik at vi overlever likevel. Jeg holder en knapp på grønn politikk ;-)

Kommentar #3

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

alt=ingen ting

Publisert rundt 10 år siden

Hvis et ord står for alt, betyr ikke ordet noen ting. Ordet dag har ingen hensikt hvis det ikke finnes natt. Så har du rett har vi nå mistet tre ord som ikke lenger har noen betydning.

Kommentar #4

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Gåten Harald Eia aldri løste

Publisert rundt 10 år siden
16.09.10 kl. 19:13 skrev Ole Jakob Anfindsen:

Men er det noen som kan gjøre det Harald Eia ikke gjorde på Hjernevask, nemlig å presentere et gjennomtenkt motargument i møte denne måten å tenke på?

Hei :)

Jeg vil prøve på en alternativ måte, som jeg mener har vært den som har stått for historien og sivilisasjonenes utvikling?

Den handler om at det har vært profetene som har kommet med "Ordet", visdommen.

Som barna fikk sin etiske oppdragelse fra.

Og samfunnet bygde sine politiske institusjoner på.

Alt har da vært bra, - så lenge det var den høyeste visdom som fikk råde, slik at folket samlet seg om denne sivilisasjonsbyggingen. - Slik har den ene sivilisasjonen blitt etterfulgt av den neste.

Fungerte det? ;)

mettte

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Gåten Harald Eia aldri løste

Publisert rundt 10 år siden
16.09.10 kl. 19:13 skrev Ole Jakob Anfindsen:

Men er det noen som kan gjøre det Harald Eia ikke gjorde på Hjernevask, nemlig å presentere et gjennomtenkt motargument i møte denne måten å tenke på?

Hei :)

Jeg vil prøve på en alternativ måte, som jeg mener har vært den som har stått for historien og sivilisasjonenes utvikling?

Den handler om at det har vært profetene som har kommet med "Ordet", visdommen.

Som barna fikk sin etiske oppdragelse fra.

Og samfunnet bygde sine politiske institusjoner på.

Alt har da vært bra, - så lenge det var den høyeste visdom som fikk råde, slik at folket samlet seg om denne sivilisasjonsbyggingen. - Slik har den ene sivilisasjonen blitt etterfulgt av den neste.

Fungerte det? ;)

mettte

Kommentar #6

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Språk er ikke alt

Publisert rundt 10 år siden

Mye av vår viten er ikke-språkelig. Eksempler er å sykle, håndtverk, å gå på line og å synge. Man kan alltids snakke om det etterpå, men selve evnen er ikke-språkelig. Og det er andre ting: I min barndom kunne jeg ikke forstå hvordan det var å være forelsket, på tross av et uttal forklaringer. Først når jeg selv hadde opplevd det visste jeg hva det var. Eller la meg sette det på spissen: Hvis du kan forklare med ord hvordan fargen grønn oppleves, for en mann som er født blind. Da skal jeg gå med på at alt er språk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere