Olav Andreas Sæther

52

Uforståelig redsel for kritikk.

Publisert: 15. sep 2010

Jeg starter med noen sitater. Først følgende fra Levi Fragells innlegg her i kveld:

Dermed er boka ute i avisredaksjonene. Og ved den såkalte sperrefristens utløp lørdag 11.10., var allerede de første anmeldelser trykket – i avisene Vårt Land og DagenMagazinet. Disse to anmeldelser er en studie verd. Jeg er vel selv inhabil som både kommentator og dommer, men jeg vil likevel tillate meg å si at disse to anmeldelser etter min mening illustrerer et dypt og problematisk motsetningsforhold internt i dagens kristne kirke. På den ene side Vårt Lands vilje og evne til å lytte, reflektere og innse behovet for justeringer. På den annen side DagenMagazinets irrasjonelle forsvarsreflekser til trøst i egne sirkler: Fragell er sint og boka er psykisk egenterapi. 

...

Men like viktig er at jeg stadig oftere har fått min kritikk bekreftet av gode, fromme, kunnskapsrike og dypt fortvilte kristne. ”Du har rett, Levi,” sier de, men av hensyn til familie, venner i miljøet, organisasjonenes anseelse osv. tør de ikke – eller finner det ”uklokt” – å gå åpent ut. Så er jeg da blitt stående alene gjennom det meste av mitt voksne liv, etter hvert med faglig støtte av forskeren Geir Lie, oppgjørstekster fra Gunn Hild Lem, protestrop fra predikantsønnen Anders Torp – og med den korrigerende innsikt som gis i skjønnlitterære bøker av Tor Edvin Dahl. Men de fem siste årene har Vårt Lands journalistiske mot og integritet likevel vært viktigst. I reportasje etter reportasje har de dekket realitetene i brede karismatiske miljøer så vel som ekstreme subgrupper. Slikt blir det kanskje ikke flere hedninger og livssynshumanister av. Men jeg tror det blir flere troverdige kristne. Og det er også ålreite folk.  

Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg sa opp abbonnementet av DagenMagzinet vell et år etter at de ble til DagenMagazinet. Jeg opplevde at den redaksjonelle linjen i Dagen som turte å advare mot, og kritisere de deler av kristenheten som Levi Fragell her har sin hovedanklage mot. - Men så ingikk de altså av uforståelige og sannsynlighvis økonomisk begrunnede motiver en fusjon med en publikasjon som i det trykte ord er denne delen av kristenhetens største "forsvarer". Ja hvis vi ser bort i fra de ytterligående Norge i dag folkene.

At "NLM folket" jeg selv tilhører, fremdeles roser DagenMagazinet finner jeg skremmende. Jeg fant en klar redaksjonell endring i avisen etter fusjonen, og begrunnet skriftlig min oppsigelse med dette. Fikk svar fra daværende sjefredaktør som benektet at en slik redaksjonell endring hadde funnet sted (selv om jeg hadde vist til konkrete eksempler i helgebilaget m.m.). At han og andre senere har funnet det nødvendig å forlate avisen av noe som framstår som samvittighetsgrunner og uenighet om strategi og retning for avisen er vell en slags bekreftelse på at jeg hadde rett tross alt.

Så vil jeg ta med ett sitat til, denne gangen fra en pinsepastor som skriver i nettopp DagenMagazinet (ja jeg leser fremdeles i avisen selv om jeg ikke abonerer :P).

— Korsets Seier er et vekkelsesorgan for en vekkelsesbevegelse, for det er der vi kommer fra - og det er der vi ønsker å gå. Vårt Land har ikke den samme retning, og er et konsern som har en ideologisk uklar profil. De kjøper opp sosialistiske aviser og tidsskrifter som Dagsavisen og Ny Tid, og er et mediehus som ser ut til å fokusere på en strategisk utnyttelse av pressestøtten. Alt dette er for så vidt legitimt, men Vårt Land er ikke en naturlig alliansepartner for pinsebevegelsens hovedorgan, sier Erik Selle.
Han legger til at det er litt ironisk at Vårt Land, som var lokomotivet i pressens angrep på Lise Karlsen og Evangeliesenteret for en tid siden, nå har kjøpt seg inn i pinsevennenes egen avis.

 (Kilde)

Hvor kommer denne redselen for kritikk i fra?

Så vidt jeg minnes førte kritikken av Evangeliesenteret at det ble avdekket reelle kritikkverdige forhold, også i deres egen interne undersøkelse. Måter å gjøre ting på ble endret til det bedre, ting kom fram i lyset, ble ryddet opp i. Bedring skjedde, og Evangeliesenterest troverdighet styrket.

NLM ble kritisert for forhold relatert til misjonsbarn ved internatskoler for tiår tilbake. Hva skjedde? Det ble satt igang interne prosesser for å rydde oppe.

Jeg er sterkt redd for at NLM ikke ville oppdaget, eller tatt alvårlig disse forholdene om det ikke var komt kritkk "utenfra".

Det samme gjelder personalsakene rundt NLM Ung.

La det være sagt: Jeg elsker NLM, og jeg har ingenting i mot Evangeliesenteret. Jeg har en god del i mot "usunn karismatikk" og maktmisbruk som Fragell snakker om og jeg håper at påvirkning fra slike kretser i minst mulig grad skal ødelegge det NLM jeg elsker.

Jeg navner de to NLM sakene som prakteksempel på saker hvor ytre "negativt lys" har bidratt til forbedring. Når det gjelder karismatisk usunn påvirkning har jeg i e-post til leder I NLM-Norge for en stund siden, sammen med andre, fått et svar som mest minner om "goddag mann økseskaft". Derfor er jeg glad den nye generalsekretæren i sin tiltredelse sier i Utsyn at han ønsker at det skal være tillatt med saklig kritikk fra folk som elsker NLM.

Kritikken er ikke vondt ment.

Enda en "gladsak" jeg kan ta med er jo at mediakjøret mot den katolske kirkes håntering av overgrep nå faktisk har båret frukter: Den katolske kirke endrer interne retningslinjer angående når politi skal kobles inn. KRITIKK BIDRAR TIL BEDRING! Igjen og igjen.

Så hvor kommer denne fordømmelsen av kritikere fra? hva er kreftene bak redselen for kritikk?

Vi følger en frelser som har avslørt alle våre synder, blottstilt dem for oss, dratt dem med seg opp på korset og vist dem fram i all sin skitne skrud. Sonet dem og tilgitt dem. Han ønsker at våre personlige synder skal bekjennes og tilgis og bidra til endret livstil. Hvor mye mere skulle det da ikke gjelde de usunnheter som garantert finnes i alle organisasjoner og kirker.

Kristne er ikke tjent med å skjule usunnheter i indre kretser. Den eneste som tjener på dette er vår største motstander. Jeg håper Vårt Land fastholder sin journalistiske profil.

DagenMagazinet har forsøkt å bli en avis for "hele kristenheten" og forene det lutherske bedehusfolket med det ytterligående karismatiske trosmenighetsfolket. To gruperinger som jeg personlig mener ikke burde ha noe med hverandre å gjøre. På veien dit har de kastet kritisk sans på båten. Vårt Land derimot ER en avis for hele kristenheten. De omtaler Oase, de omtaler NLM's generalforsamlinger, de omtaler arangemanger i enhver krets fra det ytterste ditt til det ytterste datt. De skildrer disse møtene på en måte slik at folk som selv deltar og elsker gruppen kjenner seg igjen, og føler omtalen er troverdig og god. Og slett ikke skadelig. - Men når noe er kritikkverdig så tør vårt land også å skildre det. De roser i alle retninger når ros er på plass, de kritiserer i alle retninger når det er det som trengs.

Vårt Land er en ekstremt viktig "vaktbikkje" i Kristen Norge. - Man kunne ønske at DagenMagazinet så et kall til å være det samme, istedenfor å være en hjemløs puddel som pendler mellom to uenige eiere.

La kritikken runge hver eneste gang noe kritikkverdig oppdages.

 Slikt blir det flere troverdige kristne av. Og det har Levi Fragell faktisk rett i at er ålreite folk.   

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

dette går begge veier......

Publisert rundt 10 år siden

.........i så fall.

Vi som tilhører pinse,tros- eller såkalt karismatisk retning blir brukt i vårt land sin krig mot all "karismatikk". Når vi er naivt ærlige og selvransakende for feil i egne sammenheng så er det kun da våre innlegg blir fremhevet.

Men når vi skriver om helbredelser og andre sterke ting vi har opplevd gjennom et åndelig sterkt liv med Gud så forbigåes dette i all stillhet........uansett hvor bra folk skriver og hvor sterke og flotte historier de har. Jeg har sett dette gjennom ett år med blogging her inne, det går igjen hele tiden.

Synes du at vårt land er mere redelig og hederlig ved å bruke sine bloggere på denne måten?

OG kan du fortelle meg hvor det blir av Vårt land sin egen selvkritikk??Fint å finne feil ved karismatikken ,hva med deres egne rekker...null feil,hva?

Jeg trodde dette var en nøytral blogg for hele kristen Norge , men det er det slett ikke, her fremhever man kun en sort teologi, og man er i mot åndsdåp ,tungetale, helbredelse o.l

Kan ikke si at vårt land er noe bedre i så måte og vil bare advare alle karismatikere;

"dere blir brukt, pass på hva dere skriver her inne,vær overhodet ikke kritisk til egne sammenhenger fordi det brukes til å fremheve vårt land sin teologi som det eneste rette!"

Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: dette går begge veier......

Publisert rundt 10 år siden
15.09.10 kl. 09:07 skrev Mai-L. Hauger:

Jeg trodde dette var en nøytral blogg for hele kristen Norge , men det er det slett ikke, her fremhever man kun en sort teologi, og man er i mot åndsdåp ,tungetale, helbredelse o.l

Kan ikke si at vårt land er noe bedre i så måte og vil bare advare alle karismatikere;

"dere blir brukt, pass på hva dere skriver her inne,vær overhodet ikke kritisk til egne sammenhenger fordi det brukes til å fremheve vårt land sin teologi som det eneste rette!"

---

Jeg tror du misforstår verdidebatt-bloggen litt Mai.  Dette er en blogg for alle som er opptatt av debatt, inkludert kristne fra alle leire, agnostikere og ateister, ja endog bahaier og muslimer.  Hvis Vårt Land har en agenda med bloggen så er det størst mulig mangfold av debattanter.  Jeg oppfatter ikke at VL har en annen agenda enn det.

At det er sterke meninger om mangt og meget er riktig.  Stikker man hodet frem her må man regne med å bli tatt.

Kommentar #3

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Ytterliggående

Publisert rundt 10 år siden

Til den som er så redd for menigheter som gjør litt andre saker og ting enn en selv.

 I mine øyne tilhører NLM også i det ytterliggående bare så det er sagt.

Hvorfor, tar jeg ikke tastaturet fatt på, da det er skrevet side opp og side ned om dette tidligere her på VD...

Du har nok veldig rett her ja Frode:

At det er sterke meninger om mangt og meget er riktig.  Stikker man hodet frem her må man regne med å bli tatt.

Ps! Bare det at en forholder seg til noe en TROR på og ikke VET,( Frode, hehe), gjør jo at en lett kan bli plassert i extrem og ytterliggående gata.

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Ytterliggående

Publisert rundt 10 år siden

---

Jada Per, og jeg hører selv til dem som stikker hodet frem med sterke meninger, og blir tatt for det.  Det er tidvis frisk debatt her inne.

Kommentar #5

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: RE: dette går begge veier......

Publisert rundt 10 år siden
15.09.10 kl. 10:40 skrev Frode Meland:15.09.10 kl. 09:07 skrev Mai-L. Hauger:

Jeg trodde dette var en nøytral blogg for hele kristen Norge , men det er det slett ikke, her fremhever man kun en sort teologi, og man er i mot åndsdåp ,tungetale, helbredelse o.l

Kan ikke si at vårt land er noe bedre i så måte og vil bare advare alle karismatikere;

"dere blir brukt, pass på hva dere skriver her inne,vær overhodet ikke kritisk til egne sammenhenger fordi det brukes til å fremheve vårt land sin teologi som det eneste rette!"

---

Jeg tror du misforstår verdidebatt-bloggen litt Mai.  Dette er en blogg for alle som er opptatt av debatt, inkludert kristne fra alle leire, agnostikere og ateister, ja endog bahaier og muslimer.  Hvis Vårt Land har en agenda med bloggen så er det størst mulig mangfold av debattanter.  Jeg oppfatter ikke at VL har en annen agenda enn det.

At det er sterke meninger om mangt og meget er riktig.  Stikker man hodet frem her må man regne med å bli tatt.

Ja jeg vet det finnes endel forskjellige religioner representert, men det går igjen et mønster hos vårt land hvor de ønsker å fremheve pinsevenner og andre som tror på Den Hellige Ånds kraft.... .negativt. Når man har vært her ett år og vært i akkurat den kategorien så ser man det klarere , ingenting av det som er postivt med å være åndsdøpt og ta i mot helbredelse blir fremhevet....kun det negative.   OG på en måte skjønner jeg trenden bedre nå når Levi Fragell kommer frem som tidligere skribent og medarbeider i Vårt land. Holdningen til vårt land trår tydeligere frem gjennom Levi Fragell.

Kommentar #6

Olav Andreas Sæther

52 innlegg  188 kommentarer

Når andre sier det du tenker, bedre enn deg selv.

Publisert rundt 10 år siden

Jeg vil framheve to andre bloggere på verdidebatt som de siste dagene har utrykkt grunntanken i innlegget mitt her, på en bedre måte en jeg selv maktet når jeg skrev det.

Stian B. Kilde Aarebrot, Tunnelsyn i begge ender

Silje Pettersen Holand, Alltid skal du dømme!

Kommentar #7

Olav Andreas Sæther

52 innlegg  188 kommentarer

Krittikk av hva?

Publisert rundt 10 år siden

I mitt innlednigns innlegg her tok jeg utganspunkt i stat fra Levi Fragell. Kritikken går i hovedsak på "kritikkverdige forhold" i form av folks gjerninger, organisasjoners praksis etc. Praksis kan være uheldig, den kan ha blitt utviklet over tid av tilfeldigheter og ubevisthet, og trenger ikke være teologisk begrunnet eller spesielt gjennomtenk. Eller det kan være ordninger som er et "barn av sin tid" og som ikke har blitt nødvendig revidert i trå med ny kunnskap/utvikling. Slik usunn praksis er legitimt å kritisere uavhengig om en selv står "innenfor eller utenfor" en tro/bevegelse. Vi kan i samme sammenheng nevne fysiske lovbrudd. Du trenger ikke være medlem i en organisasjon for å legitimt kritisere organisasjonens umoralske organisasjonstrukturer eller rene lovbrudd. F.eks. trenger jeg ikke være medlem av http://www.uffnorge.org/ for å stille meg enig i kritikken av de forhold som Vårt Land har kartlagt de siste ukene.

Men noe annet er det i kretikk av en teologi, ett trosgrunnlag, av en organisasjon. Her vil jeg sitere Erling Rimehaug i sin kommentar i tråden "Alltid skal du dømme".

"Jeg tror nok Levi Fragell vil ha seg frabedt å bli påprakket nådegaver - også denne. Forutsetningen for å kunne snakke om Åndens gaver er at man ønsker å være ledet av Ånden - og at man tror Den hellige ånd finnes.

Fragell kritiserer ut fra en forutsetning om at Gud ikke finnes og at det heller ikke er noen åndelig virkelighet. Det gjør at kritikken har begrenset verdi for en menighet. Men det forhindrer ikke at han har rett i noe av det han sier. Jeg har i alle fall opplevd at kritikere utenfra er i stand til å skjære gjennom usunn åndeliggjøring.

Jeg synes det er et svakhetstegn at menighetene havner så fort i forsvarsposisjon når noen kritiserer, enten det er innenfra eller utenfra. Å innrømme at noe er galt, betyr ikke at alt er galt."

Dette er en god presisering. All ære til Rimehaug som makter å i korthet fatte det jeg selv bruker så alt for mange ord til å få fram. Når det så gjelder dette med å "kritisere", eller ganske enkelt stille spørsmål ved, forkynnelse i en menighet, så forsøkte jeg å behandle dette inngående for en stund tilbake. Se gjerne min artikkel fra juli 2009: "Er det lov å stille spørsmål ved forkynnelsen?"

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere