John Doe

81

Grav deg ikke ned i selvmedlidenhet!

Publisert: 13. sep 2010

"Self-pity is self-worship". Et veldig godt poeng som jeg snappet opp et sted på nettet. Selvmedlidenhet er mat for egoismen og forherligelse av seg selv. Selvmedlidenhet er å gjøre Gud liten. Selvmedlidenhet er ikke fra Gud!

Apostelen Paulus sier: "Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran" (Fil. 3:13).

Det er nok av urettferdighet i livet. Men hva er urettferdighet? Er det vi opplever som urettferdig alltid urettferdig? Absolutt ikke. Vi kan tenke at vi fortjener ditt og datt, men det er ikke sikkert at det vi tenker er Guds vilje for oss. Og vi fortjener det slett ikke; hva fortjener vi som ikke er av ren nåde? Hold fokuset på Gud og Hans vilje. Det som oppleves urettferdig er ikke nødvendigvis alltid urettferdig. Gud deler ut som Han vil. Du får noe – andre får noe annet.

Den som stirrer på sin egen ulykke gir næring til selvmedlidenhet og bitterhet. Det suger livsglede og krefter.

Karsten Isachsen har sagt det så enkelt: "Når jeg er syk, heter den ene grøften selvmedlidenhet. Den andre heter selvfornektelse. For å finne veien videre, må jeg vite hvor jeg er. Blir jeg stående i selvmedlidenhet eller selvfornektelse, står jeg begge steder i veien for meg selv. Sykdom kan innby til varig tristhet og bitterhet. Men jeg har selv myndighet til å avslå den innbydelsen."

Jes 43:18f
18 Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var!
19 Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i
ødemarken og stier i ørkenen.
Fil 3:12-14
12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager
fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.
13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer
det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran,
14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Hva er løsningen?

Jona var så bekymret for seg selv og var så fylt av selvmedlidenhet, at han var helt blind for andre menneskers behov (Jona 4:9-10). Hva er løsningen? Sett de andre høyere enn deg selv. Tenk ikke bare på ditt eget beste, men også på andres. Vis samme sinnelag som Jesus, som ga avkall på sitt eget, fornedret seg selv og ble lydig til døden (Fil. 2:3-11). Tenk på det som er godt for din neste, slik Jesus gjorde (Rom. 15:2-3). Jesus hadde tid til tyven på korset, midt i Hans egen lidelse. La oss tjene andre slik Jesus gjorde.

Jakob trodde at to av hans sønner var borte, noe som ikke var sant. Han trodde at alt var imot ham, noe som ikke var sant. Gud var i ferd med å gjenforene Jakob med sønnene sine, og planla en løsning. Å anta mer enn du vet, kan raskt lede deg inn i mørket! Nådens dråper regnet over Jakob, mens han selv trodde det var prøvelser (1. Mos. 42). Selvmedlidenheten gjør at man ikke greier å stole på Gud midt i trengsler. Løsning: Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte, og elsk din neste som deg selv (Matt. 22:36-39). Å elske Herren din Gud innebærer også å stole på Ham!

Å savne en livspartner

Noen opplever det veldig trist og depressivt når flere og flere venner rundt seg gifter seg, og man selv står igjen alene. Pass på fokuset ditt da. Gli ikke inn i selvmedlidenhet og depresjon fordi du er 24 år og ikke har kjæreste. Man kan nesten smile av det når man står på utsiden, men den som har kjent det, noe jeg selv har kjent, vet at det er alvor. Man låser seg helt i tankene. Hvis du gjør det, så snakk om det med venner eller søk hjelp hos en sjelesørger. Men prøv for all del å holde fokus på at livet er mer enn å ha kjæreste akkurat nå!

Jeg har vært igjennom dette selv. Bare for ett og et halvt år siden tenkte jeg: "Uff, jeg kommer nok ikke til å få meg kone og barn før om 5-6 år…" Men jeg tok meg sammen og fokuserte på Gud. Jeg sa til Ham, som jeg så ofte har sagt før: "Herre, jeg gir Deg styring over alt i mitt liv. Takk, Herre, for at Du har planer for meg. Takk for at jeg kan hvile i dette, uten bekymring!" 29. juni 2009 ble jeg sammen med hun som skulle bli min kone. 13. februar 2010 ble vi forlovet, og 21. august 2010 giftet vi oss. Så raskt kan det skje! Gi aldri opp håpet! Gi Gud styringen! Vis Gud at du stoler på Ham og ikke lar deg synke ned i depresjon og selvmedlidenhet! Gud kan bruke deg like mye mens du venter på din tilkommende som når du har blitt gift med den du elsker. Er du en av dem som venter på en ektemake; be hver dag for den du skal leve livet sammen med. Be for vedkommende allerede før du har møtt han/henne! Vedkommende går jo rundt et eller annet sted i verden og ønsker seg kanskje akkurat det samme som deg – en livspartner. Be om at du selv og den du skal dele livet med blir gjort klare for hverandre, at Gud "bearbeider" dere slik at dere kan treffe hverandre, lære hverandre å kjenne og bli forelsket. Når du treffer den personen du skal dele livet med, vil du tydelig se Guds finger i det hele. Gud vil vise begge to at det er et forhold verdt å satse på. Stol på det! Ikke gi opp håpet!

Lær deg å be ydmykt og konkret med tålmodighet

De gangene jeg ikke har vært bestemt på om jeg ønsker et bønnesvar, eller har vært veldig lite konkret på hva jeg vil ha, har det ikke skjedd så mye. Men derimot når jeg har sagt ting konkret og visst hva jeg ville, har jeg ofte fått eksakt det jeg har bedt om. Men be i ydmykhet for Guds vilje, og vær tålmodig! For meg har dette vært nøkkelen til bønnesvar. La Gud få vite at du legger dine bønnebegjær på Ham, og at du gjennom det ønsker Hans vilje oppfylt, uansett om det innebærer det bønnesvaret du vil ha eller ikke. La Gud ta styringen. Vis Ham at du faktisk ønsker Hans vilje, ikke din! Vis Ham at du er utholdende og tålmodig i bønn! Be i ydmykhet og takknemlighet, og be om at dine ønsker skal samsvare med Hans vilje for deg. Hold rett fokus – du skal tjene Gud, ikke omvendt. Et fokus på at Gud skal tjene deg med materielle og/eller økonomiske goder er feil fokus og en forførende tanke (les mer om det i innlegget "Joel Osteen og fremgangsevangeliet"). Ha fokus på at du skal tjene Gud med de velsignelser og bønnesvar Han gir deg – ikke til egen vinning men til Hans gunst!

Djevelen liker ikke at vi er i tjeneste for Gud, så han vil sende motstand for å gjøre oss svake, men det er også slik at når vi kommer i en stilling der vi ser at vi er svake blir vi avhengig av Gud. "For når jeg er svak, da er jeg sterk!" (2. Kor 12:10)

Tenk på hvilken lykkelig slutt det ble for Job!

Job 42:12-17
Og Herren velsignet Jobs siste dager mer enn hans første. Han fikk fjorten tusen sauer og seks tusen kameler og tusen par okser og tusen esler.
Og han fikk sju sønner og tre døtre.
Den ene datteren kalte han Jemima, den andre Kesia og den tredje Keren-Happuk.
Så vakre kvinner som Jobs døtre fantes ikke i hele landet, og deres far gav dem arv sammen med deres brødre.
Deretter levde Job ett hundre og førti år. Han så sine barn og barnebarn i fjerde ledd.
Og Job døde, gammel og mett av dager.

Tilgi andre

Mennesker som ikke kan tilgi gjør det tungt å leve både for seg selv og andre. Det er ikke uten grunn at Paulus har bedt oss tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt oss (Ef. 4:32).

Her er en bønn som kan brukes: "Gud, jeg trenger deg i mitt liv. Vær så snill å tilgi meg for alt jeg har gjort. Jeg setter min tro i Jesus Kristus og tror at Han er min frelser. Takk for at du renser meg og gjenoppretter min livsglede. Takk for din kjærlighet til meg og for Jesu død i mitt sted."

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere