Tor Martinsen

44

Utfordring til Øyvind Hatlevik

Publisert: 25. aug 2010

Etter ditt utspill i tråden om mormonerne utfordrer jeg deg til å forklare oss alle hvert enkelt kirkesamfunns lære slik at det ikke finnes tvil i noens sjel om hvordan man skal lese de enkelte kirkers trossetninger. Du må jo være mann nok til å klare dette du som hevder følgende:

#Det aa drive mer eller mindre uopplyst kommentering av deler av et trossamfunn er vel ikke saerlig kristelig… Problemet jeg har med mange protestanters "religions diskusjon" er at de tar en eller flere laeresetninger de ikke skjoenner, bruker sin egen teologiske tolkning og setter opp en masse straamenn som er lett aa feie ned.  Dette gjelder ikke bare for LDS men ogsaa JV, muslimer og DKK (samt andre). (mormonerne heter for øvrig på norsk SDH ikke LDS bare så det er sagt, kanskje vi snakker om to forskjellige kirkesamfunn?) … Leit at innlegget ditt forsvant Magnus, for etter mine samtaler med deg tror jeg nok dette ikke hadde vaert fult av straamenn.  For meg blir det for slitsomt aa rette paa alle de feilintrykk og feiltokninger samt sysinger og rykter som kommer opp i en debatt som dette.#

 

Du tar vel utfordringen Øyvind, du som i egne øyne er allvitende? Det er jo det du hevder å være slik du ordlegger deg. Hvis ikke bør du trekke tilbake slike håpløse og tåpelige utspill om at det bare er du som vet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Utfordring til Øyvind Hatlevik

Publisert nesten 10 år siden
25.08.10 kl. 18:57 skrev Tor Martinsen:

Du tar vel utfordringen Øyvind, du som i egne øyne er allvitende?

 Dette er lavmål!!!

Kommentar #2

Oyvind Hatlevik

0 innlegg  225 kommentarer

Usaklig innlegg

Publisert nesten 10 år siden

Naa fikk jeg eget innlegg ogsaa.  Hurra for meg.  Jeg er igrunnen enig med Elias, dette var lavmaal selv for deg Tor.  Men jeg tar gjerne oppfordringen om aa undervise deg selv om jeg ikke er allvitende.  Noen maa jo hjelpe deg.  Dette innlegget er fattet i kirthet saa det dekker bare hovedgrenene.

Mormonerene (Latter Day Saints, LDS):  Det er viktig aa vite hvor mormonerene kommer fra historisk, men det tar for lang tid til aa gaa inn paa her (les boken jeg viste til).  LDS tror paa Kristi etablering av sin kirke paa Peter (klippen) og paa apostolisk suksesjon.  De tror ogsaa paa kirkens (DKKs) frafall fra Kristi laere.  I deres forstaaelse foerer dette til et behov for reetablering av kirken.  Dette skjedde med Joseph Smith (JS) og apostolisk suksesjon foelger etter ham.  Paa samme tid maate skriften reetableres og den sanne laere er aa finne i Mormons bok.  Derfor nytter det ikke aa referere til Bibelen i diskusjoner med LDS, for Bibelen har blitt korruptert gjennom historien og skriften (og skriftens validitet som sannhet) ble gjennopprettet ved JS.  Dersom du mister syn av dette hjelper det ikke hvordan du diskuterer, ordene dine faller for doeve oerer.  Det er to ting som har effekt med mormonere, vis at du lever et godt (og rett) liv, og (i liten grad) vis at frafallet ikke skjedde (noe som er vanskelig for da blir de jo katolikker og ikke protestanter) og at det derfor ikke var noevendig med en reetablering hverken av skriften eller apostolisk suksesjon.

DKK: Tror paa bibelen og paa apostlene og apostolisk suksesjon.  Stedet mange protestanter traar feil er at de misforstaar ordet tradisjon.  For en katolikk betyr dette at det er mye i apostlenes laere som var gitt til kirken (som enhet bestaaende av alle menighetene) som ikke staar direkte (men ofte implisert).  Mye av dette er skrevet ned av de tidlige kirkefedre naar disse spoersmaalene kom opp til debatt og derfor er kirkefedrenes skrifter ofte brukt i avgjoerelse av laere spoersmaal.  Det andre delen som ofte misforstaaes av protestanter er pavens ufeilbarlighet.  Dette gjelder bare naar had taler "fra stolen" i laere spoersmaal som Peters etterfoelger.  I tillegg er ikke dette noe paven gjoer i hytt og vaer men et resultat av grundig soeken i skriften og soeken gjennom hele den katolske kirke fra grasrota og opp gjennom hele prestestanden.  (Dette var veldig kort og ikke helt dekkende men det gir ihvertfall en start).

Islam:  Jeg kjenner ikke islam like bra som de ovenfor nevnte emnene, men jeg kjenner det godt nok til aa vite at den sammenslaaing som mange kristne gjoer av at alle muslimer er like er like haarreisende som aa si at alle kristne tror det samme.  LDS kaller seg selv kristne saa da tror du det samme som dem?  Problemet er at vi kjenner de kristne denominasjonene saa det er lett aa skille mellom dem, men vi kjenner ikke skillene i Islam saa alle muslimer blir like.  Dette er ikke intelektuelt holdbart.

JV har jo sin egen saertolkning av skriften saa her har jeg ikke noen gode svar, bare at en maa vite at de legger helt andre meninger i de begrepene de bruker enn det som foerst kommer i vaare tanker naar vi hoerer dem.

Problemet jeg har med deg Tor er at du diskuterer LDS teologi ut fra din bibeloppfattelse og faar det ikke til aa stemme.  Dersom du oensker aa forstaa LDS maa du jo sette deg inn i teologien, ellers blir det jo

goddag mann - oeksaskaft

hele greia.  Jon spurte om hva den beste metoden for evangelisering til LDS var og mange svarte med feiltolkninger av LDS laere og hvordan dette ikke stemte med Bibelen.  Rett tolkning av LDS laere stemmer ofte ikke med Bibelen saa hvordan forvente at feil tolkninger skal stemme?  Hovedproblemet er jo at for mormonerene er det ikke et problem at bibelen ikke stemmer med LDS laere for bibelen er korruptert av DKK og Mormons Bok er det sanne evangeliet.  Dersom du vil bruke skriften til aa diskutere med dem maa du jo bruke Mormons Bok (og det er eksempler paa at Mormons Bok ikke stemmer med LDS laere).  LDS misjonaerene bruker ihvertfall Bibelen naar de snakker med deg, for de har skjoent dette poenget, det nytter ikke aa bruke Mormons Bok som skrift autoritet overfor deg.  Du maa vaere like smart som dem dersom du skal diskutere med dem.

Dette ble lengre enn jeg oensket, men hva vet vel jeg om LDS?

Kommentar #3

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: Utfordring til Øyvind Hatlevik

Publisert nesten 10 år siden
25.08.10 kl. 19:03 skrev Elias Per Vågnes:25.08.10 kl. 18:57 skrev Tor Martinsen:

Du tar vel utfordringen Øyvind, du som i egne øyne er allvitende?

 Dette er lavmål!!!

 Ja, det er lavmål, på samme måte som å skrive slik Øyvind gjorde. For en gang skyld er vi to helt enige om en sak.

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: Utfordring til Øyvind Hatlevik

Publisert nesten 10 år siden
25.08.10 kl. 19:54 skrev Tor Martinsen:25.08.10 kl. 19:03 skrev Elias Per Vågnes:25.08.10 kl. 18:57 skrev Tor Martinsen:

Du tar vel utfordringen Øyvind, du som i egne øyne er allvitende?

 Dette er lavmål!!!

 Ja, det er lavmål, på samme måte som å skrive slik Øyvind gjorde. For en gang skyld er vi to helt enige om en sak.

---

Det som er lavmål, er å hevde Øyvind " i egne øyne er allvitende" - og du legger til "slik du ordlegger deg".  Det er greit å forvente svar på spørsmål du har til mannen, men å klistre stråmenn oppetter veggen bør du holde deg for god til.

Kommentar #5

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: Usaklig innlegg

Publisert nesten 10 år siden
25.08.10 kl. 19:45 skrev Oyvind Hatlevik:

Naa fikk jeg eget innlegg ogsaa.  Hurra for meg.  Jeg er igrunnen enig med Elias, dette var lavmaal selv for deg Tor.  Men jeg tar gjerne oppfordringen om aa undervise deg selv om jeg ikke er allvitende.  Noen maa jo hjelpe deg.  Dette innlegget er fattet i kirthet saa det dekker bare hovedgrenene.

Mormonerene (Latter Day Saints, LDS):  Det er viktig aa vite hvor mormonerene kommer fra historisk, men det tar for lang tid til aa gaa inn paa her (les boken jeg viste til).  LDS tror paa Kristi etablering av sin kirke paa Peter (klippen) og paa apostolisk suksesjon.  De tror ogsaa paa kirkens (DKKs) frafall fra Kristi laere.  I deres forstaaelse foerer dette til et behov for reetablering av kirken.  Dette skjedde med Joseph Smith (JS) og apostolisk suksesjon foelger etter ham.  Paa samme tid maate skriften reetableres og den sanne laere er aa finne i Mormons bok.  Derfor nytter det ikke aa referere til Bibelen i diskusjoner med LDS, for Bibelen har blitt korruptert gjennom historien og skriften (og skriftens validitet som sannhet) ble gjennopprettet ved JS.  Dersom du mister syn av dette hjelper det ikke hvordan du diskuterer, ordene dine faller for doeve oerer.  Det er to ting som har effekt med mormonere, vis at du lever et godt (og rett) liv, og (i liten grad) vis at frafallet ikke skjedde (noe som er vanskelig for da blir de jo katolikker og ikke protestanter) og at det derfor ikke var noevendig med en reetablering hverken av skriften eller apostolisk suksesjon.

DKK: Tror paa bibelen og paa apostlene og apostolisk suksesjon.  Stedet mange protestanter traar feil er at de misforstaar ordet tradisjon.  For en katolikk betyr dette at det er mye i apostlenes laere som var gitt til kirken (som enhet bestaaende av alle menighetene) som ikke staar direkte (men ofte implisert).  Mye av dette er skrevet ned av de tidlige kirkefedre naar disse spoersmaalene kom opp til debatt og derfor er kirkefedrenes skrifter ofte brukt i avgjoerelse av laere spoersmaal.  Det andre delen som ofte misforstaaes av protestanter er pavens ufeilbarlighet.  Dette gjelder bare naar had taler "fra stolen" i laere spoersmaal som Peters etterfoelger.  I tillegg er ikke dette noe paven gjoer i hytt og vaer men et resultat av grundig soeken i skriften og soeken gjennom hele den katolske kirke fra grasrota og opp gjennom hele prestestanden.  (Dette var veldig kort og ikke helt dekkende men det gir ihvertfall en start).

Islam:  Jeg kjenner ikke islam like bra som de ovenfor nevnte emnene, men jeg kjenner det godt nok til aa vite at den sammenslaaing som mange kristne gjoer av at alle muslimer er like er like haarreisende som aa si at alle kristne tror det samme.  LDS kaller seg selv kristne saa da tror du det samme som dem?  Problemet er at vi kjenner de kristne denominasjonene saa det er lett aa skille mellom dem, men vi kjenner ikke skillene i Islam saa alle muslimer blir like.  Dette er ikke intelektuelt holdbart.

JV har jo sin egen saertolkning av skriften saa her har jeg ikke noen gode svar, bare at en maa vite at de legger helt andre meninger i de begrepene de bruker enn det som foerst kommer i vaare tanker naar vi hoerer dem.

Problemet jeg har med deg Tor er at du diskuterer LDS teologi ut fra din bibeloppfattelse og faar det ikke til aa stemme.  Dersom du oensker aa forstaa LDS maa du jo sette deg inn i teologien, ellers blir det jo

goddag mann - oeksaskaft

hele greia.  Jon spurte om hva den beste metoden for evangelisering til LDS var og mange svarte med feiltolkninger av LDS laere og hvordan dette ikke stemte med Bibelen.  Rett tolkning av LDS laere stemmer ofte ikke med Bibelen saa hvordan forvente at feil tolkninger skal stemme?  Hovedproblemet er jo at for mormonerene er det ikke et problem at bibelen ikke stemmer med LDS laere for bibelen er korruptert av DKK og Mormons Bok er det sanne evangeliet.  Dersom du vil bruke skriften til aa diskutere med dem maa du jo bruke Mormons Bok (og det er eksempler paa at Mormons Bok ikke stemmer med LDS laere).  LDS misjonaerene bruker ihvertfall Bibelen naar de snakker med deg, for de har skjoent dette poenget, det nytter ikke aa bruke Mormons Bok som skrift autoritet overfor deg.  Du maa vaere like smart som dem dersom du skal diskutere med dem.

Dette ble lengre enn jeg oensket, men hva vet vel jeg om LDS?

Om SDH: Øyvind, ikke for å bli lik deg, men jeg har faktisk blitt satt inn i mormonernes lære og det tilgangs gjennom årelange diskusjoner med min arbeidskamerat som har vært mormon lenger enn du har bodd i USA og i Salt Lake City, som om det er saliggjørende i forhold til å ha kunnskap om mormonerne.

I tillegg så er hele min svigerfamilie tidligere katolikker, født og oppvokst i den katolske lære i et "katolsk" land så her får jeg også første hånds innformasjon.

Så du skal se at det finnes andre som har et aldri så lite innblikk i det de snakker om. 

Men, diskuterer ikke du ut fra din oppfatning eller er du slik som kamelonen som skifter farge etter underlaget? Eller har du kanskje ingen mening i det hele tatt? Jeg tror din kritikk av meg bunner i hvordan du ser på mitt kirkesamfunn, som du sannsyneligvis ikke har noe særlig greie på?

Kommentar #6

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Utfordring til Øyvind Hatlevik

Publisert nesten 10 år siden
25.08.10 kl. 20:03 skrev Frode Meland:25.08.10 kl. 19:54 skrev Tor Martinsen:25.08.10 kl. 19:03 skrev Elias Per Vågnes:25.08.10 kl. 18:57 skrev Tor Martinsen:

Du tar vel utfordringen Øyvind, du som i egne øyne er allvitende?

 Dette er lavmål!!!

 Ja, det er lavmål, på samme måte som å skrive slik Øyvind gjorde. For en gang skyld er vi to helt enige om en sak.

---

Det som er lavmål, er å hevde Øyvind " i egne øyne er allvitende" - og du legger til "slik du ordlegger deg".  Det er greit å forvente svar på spørsmål du har til mannen, men å klistre stråmenn oppetter veggen bør du holde deg for god til.

Når noen, i dette tilfellet Øyvind, skriver slik: #Det aa drive mer eller mindre uopplyst kommentering av deler av et trossamfunn er vel ikke saerlig kristelig…# så ligger det en undertone av at det kun er Øyvind som vet hva det er snakk om.

Når han fortsetter med: #Problemet jeg har med mange protestanters "religions diskusjon" er at de tar en eller flere laeresetninger de ikke skjoenner, bruker sin egen teologiske tolkning og setter opp en masse straamenn som er lett aa feie ned.  Dette gjelder ikke bare for LDS men ogsaa JV, muslimer og DKK (samt andre)… så understreker han at alle de som ikke mener som han ikke forstår seg på noen verdens ting.

Og for virkelig å understreke hva han mener så følger han opp med: #For meg blir det for slitsomt aa rette paa alle de feilintrykk og feiltokninger samt sysinger og rykter som kommer opp i en debatt som dette.# så skyter han seg selv i leggen fordi han over hodet ikke vet noe om mange av dem han diskuterer med.

Kommentar #7

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Utfordring til Øyvind Hatlevik

Publisert nesten 10 år siden

---

Jeg er uenig med deg i din tolkning av Øyvind.  Det må være lov i en debatt å hevde at påstander som kommer opp er feil.  Enhver som hevder en påstand er feil, styrker sin sak ved å argumentere for hvorfor påstanden er feil.  Det er mulig Øyvind kunne lagt ned litt mer arbeid i akkurat det, men din påstand om ham er likevel et bomskudd etter min mening.

Kommentar #8

Oyvind Hatlevik

0 innlegg  225 kommentarer

RE: RE: Usaklig innlegg

Publisert nesten 10 år siden


Flott at du har aarelange vennskaper med mormonere, det kommer daarlig tilsyne i dine innslag.  Du mister jo helt poenget mitt.  Jon spurte om hvordan best aa evangelisere til mormonere og jeg svarte at bibelvers har nok liten virkning siden de ikke tror paa bibelen som sannhet (bare saa lenge den stemmer med Mormons Bok, som egentlig betyr at de ikke tror paa bibelen som sannhet).

Andre har innblikk i det de snakker om, men en diskusjon om mormonsk laere i forhold til Bibelen paa et spoersmaal om hvordan best evangelisere er jo feilplassert.  LDS laere stemmer ikke med bibelen, og opplysning om forskjellene er en grei diskusjon men det har ingenting med evangelisering aa gjoere.

Det aa plassere alle katolikker som en enhet som bare tror et sett av laeresetninger viser jo at du ikke har insikt hverken i katolsk tro eller katolsk teologi.  Det jeg nevnte var katolsk teologi som er veldig forskjellig fra katolsk tro.

Og nei, jeg proever aa belyse min mening fra min diskusjonspartners staasted.  Jeg er veldig klar paa hva jeg tror og mener men jeg kan ikke bruke mitt staasted som utgangspunkt dersom jeg vil klart kummunisere mitt budskap til en annen som har et annet staasted.  Detter er jo "kommunikasjon 101" (am. uttrykk som betyr grunnleggende kunnskap i kommunikasjons forstaaelse som undervises i tidlig i skoleverket).  Min kritikk av deg bygger ikke paa ditt kirkesamfunn, som jeg har litt, men ikke nok kunnskap om.  Min kritikk av deg bygger paa at du bruker veldig mye tid paa aa fordoemme andre ut fra dine laeresetninger, og veldig liten tid paa aa skjoenne hvorfor de tror det de tror.

Det du haer proever aa gjoere i siste setning med aa gjoere ditt kirkesamfunn til martyrer er litt smakloest.

25.08.10 kl. 20:18 skrev Tor Martinsen:

Om SDH: Øyvind, ikke for å bli lik deg, men jeg har faktisk blitt satt inn i mormonernes lære og det tilgangs gjennom årelange diskusjoner med min arbeidskamerat som har vært mormon lenger enn du har bodd i USA og i Salt Lake City, som om det er saliggjørende i forhold til å ha kunnskap om mormonerne.

I tillegg så er hele min svigerfamilie tidligere katolikker, født og oppvokst i den katolske lære i et "katolsk" land så her får jeg også første hånds innformasjon.

Så du skal se at det finnes andre som har et aldri så lite innblikk i det de snakker om. 

Men, diskuterer ikke du ut fra din oppfatning eller er du slik som kamelonen som skifter farge etter underlaget? Eller har du kanskje ingen mening i det hele tatt? Jeg tror din kritikk av meg bunner i hvordan du ser på mitt kirkesamfunn, som du sannsyneligvis ikke har noe særlig greie på?

Kommentar #9

Oyvind Hatlevik

0 innlegg  225 kommentarer

RE: RE: Usaklig innlegg

Publisert nesten 10 år siden
25.08.10 kl. 20:18 skrev Tor Martinsen:

Om SDH: Øyvind, ikke for å bli lik deg, men jeg har faktisk blitt satt inn i mormonernes lære og det tilgangs gjennom årelange diskusjoner med min arbeidskamerat som har vært mormon lenger enn du har bodd i USA og i Salt Lake City, som om det er saliggjørende i forhold til å ha kunnskap om mormonerne.

I tillegg så er hele min svigerfamilie tidligere katolikker, født og oppvokst i den katolske lære i et "katolsk" land så her får jeg også første hånds innformasjon.

Så du skal se at det finnes andre som har et aldri så lite innblikk i det de snakker om. 

Men, diskuterer ikke du ut fra din oppfatning eller er du slik som kamelonen som skifter farge etter underlaget? Eller har du kanskje ingen mening i det hele tatt? Jeg tror din kritikk av meg bunner i hvordan du ser på mitt kirkesamfunn, som du sannsyneligvis ikke har noe særlig greie på?

Her er min utfordring til deg Tor, pek paa det som er feil i min tolkning og korte utredelse av LDS eller DKK?

Kommentar #10

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: Usaklig innlegg

Publisert nesten 10 år siden
26.08.10 kl. 01:53 skrev Oyvind Hatlevik:25.08.10 kl. 20:18 skrev Tor Martinsen:

Om SDH: Øyvind, ikke for å bli lik deg, men jeg har faktisk blitt satt inn i mormonernes lære og det tilgangs gjennom årelange diskusjoner med min arbeidskamerat som har vært mormon lenger enn du har bodd i USA og i Salt Lake City, som om det er saliggjørende i forhold til å ha kunnskap om mormonerne.

I tillegg så er hele min svigerfamilie tidligere katolikker, født og oppvokst i den katolske lære i et "katolsk" land så her får jeg også første hånds innformasjon.

Så du skal se at det finnes andre som har et aldri så lite innblikk i det de snakker om. 

Men, diskuterer ikke du ut fra din oppfatning eller er du slik som kamelonen som skifter farge etter underlaget? Eller har du kanskje ingen mening i det hele tatt? Jeg tror din kritikk av meg bunner i hvordan du ser på mitt kirkesamfunn, som du sannsyneligvis ikke har noe særlig greie på?

Her er min utfordring til deg Tor, pek paa det som er feil i min tolkning og korte utredelse av LDS eller DKK?

Mormonerne kan vel ikke bygge på apostolisk suksesjon da de regner med at en av Israels stammer reiste fra Israel lenge før Jesus ble født. De vandret gjennom ørkenen i Saudi-Arabia, bygde båten Liahona (en dårlig etterlikning av Noahs ark) og lot seg drive av gårde med strømmen til de kom til det amerikanske kontinentet. Her bosatte de seg og vokste etter hvert til et ganske stort folk… osv… Joseph Smith fikk etter hvert av Moroni, som åpenbarte seg for J.S. i 1823, beskjed om å etablere kirken i endetiden, og den ble kalt Jesu Kristi Kirka av siste dagers hellige. Dette regner mormonerne som en slags suksesjon fra den første kirken som apostlene grunnla. Dette skjedde ved at han og hans hjelpere fikk, og oversatte en del gullplater. Som sagt så bruker de Bibelen en del, og hevder til og med at den er riktig oversatt så lenge det kan bekreftes av Mormons bok. I tillegg så har de gjenopprettet prestedømme, en form for tempeltjeneste hvor en av hovedsakene er å praktisere dåp for døde.

DKK har grunn til å tilregne seg apostolisk suksesjon. For mange av katolikkene så betyr ordet ”tradisjon” det som kirken underviser og lærer. For kirken selv så hevder de altså å ha apostolisk suksesjon, men den bygger i hovedsak sin tradisjon på vedtak gjort i konsiler og kirkemøter. Av tradisjonene som er vedtatt av kirken er bl.a. Marias himmelfart og kanonisering av avdøde personer. At paven har ufeilbarlighet er sikkert og visst, dette blir jo også brukt for å forsvare de tradisjonene som kirken har. I tillegg så er DKK organisert hierarkisk med en autoritær leder som igjen henger sammen med pavens ufeilbarlighet.

JV har som du sier en egen tolkning av Bibelen, og de legger helt andre føringer til grunn for sin fortolkning som du selv sier. Jeg har siden forsommeren hatt regelmessig besøk av et par fra JV da en av disse er gift med en kvinne fra samme land som min kone kommer fra. Jeg har da benyttet anledningen til å komme litt under huden på JV uten at jeg kan si jeg kan så mye om dem.

Islam kjenner jeg ikke til, bare det lille man kan snappe opp i slike fora som dette.

 

Det har vel ikke mye for seg å liste opp de forskjellige kirkers dogmer, for det kan alle og enhver finne på nettet og lignende steder. Det som er interessant er å se på disse dogmene i lys av Bibelen for å finne ut om de har sin opprinnelse der eller om de kommer fra andre steder.

Kommentar #11

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Utfordring til Øyvind Hatlevik

Publisert nesten 10 år siden
25.08.10 kl. 20:46 skrev Frode Meland:

---

Jeg er uenig med deg i din tolkning av Øyvind.  Det må være lov i en debatt å hevde at påstander som kommer opp er feil.  Enhver som hevder en påstand er feil, styrker sin sak ved å argumentere for hvorfor påstanden er feil.  Det er mulig Øyvind kunne lagt ned litt mer arbeid i akkurat det, men din påstand om ham er likevel et bomskudd etter min mening.

 Det har du selvfølgelig rett til å mene, skulle bare mangle. Det er jo sett fra ditt ståsted en riktig observasjon, akkurat som min observasjon er riktig fra mitt ståsted. Men du kunne jo tatt deg til til å analysere hva Øyvind egentlig sier.

Kommentar #12

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Ufeilbarlig

Publisert nesten 10 år siden

Paven taler ufeilbarlig bare under helt spesielle omstendigheter. Det er på ingen måte slik at alt en pave sier eller skriver er beskyttet mot feil ved en spesiell åndens

Kommentar #13

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

ufeilbarlig

Publisert nesten 10 år siden

.............gaver

Kommentar #14

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: Ufeilbarlig

Publisert nesten 10 år siden
26.08.10 kl. 09:45 skrev tove de la cruz:

Paven taler ufeilbarlig bare under helt spesielle omstendigheter. Det er på ingen måte slik at alt en pave sier eller skriver er beskyttet mot feil ved en spesiell åndens

 Jeg har da heller ikke hevdet noe annet Tove. Du vet kanskje at dette med pavens ufeilbarlighet er et dogme som sier at paven blir beskyttet av Gud når han uttaler seg i spørsmål om tro og moral. Dette heter Ex Cathedra, og ble nedfelt som en tradisjon ved det første vatikankonsil i 1870. En av de gangene dette har blitt brukt er da pave Pius XII i 1950 erklærte Jomfru Marias himmelfart (opptagelse til himmelen). Men når det er sagt så er det bare paven og han alene som kan hevde at han taler Ex Cathedra.

Kommentar #15

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

RE: RE: Ufeilbarlig

Publisert nesten 10 år siden

 Ja jeg vet , har hele katekismen stående i hylla her

26.08.10 kl. 10:52 skrev Tor Martinsen:26.08.10 kl. 09:45 skrev tove de la cruz:

Paven taler ufeilbarlig bare under helt spesielle omstendigheter. Det er på ingen måte slik at alt en pave sier eller skriver er beskyttet mot feil ved en spesiell åndens

 Jeg har da heller ikke hevdet noe annet Tove. Du vet kanskje at dette med pavens ufeilbarlighet er et dogme som sier at paven blir beskyttet av Gud når han uttaler seg i spørsmål om tro og moral. Dette heter Ex Cathedra, og ble nedfelt som en tradisjon ved det første vatikankonsil i 1870. En av de gangene dette har blitt brukt er da pave Pius XII i 1950 erklærte Jomfru Marias himmelfart (opptagelse til himmelen). Men når det er sagt så er det bare paven og han alene som kan hevde at han taler Ex Cathedra.

Kommentar #16

Oyvind Hatlevik

0 innlegg  225 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Usaklig innlegg

Publisert nesten 10 år siden


Tor her viser du din uvitenhet om SDH, la meg ta det i tur og orden.  La det vaere klart at jeg ikke er SDH, eller tror dette, men at det er SDH laere.  Foroevrig kan dette lett finnes paa lds.org.

Apostolisk suksesjon for SDH bygger paa at JS og andre fikk "the Aaronic priest hood" ved haandspaaleggelse av doeperen Johannes og "the Melkezidec priesthood" av Peter, Jakob og Johannes.

http://scriptures.lds.org/chchrono/contents

26.08.10 kl. 09:27 skrev Tor Martinsen:

Mormonerne kan vel ikke bygge på apostolisk suksesjon da de regner med at en av Israels stammer reiste fra Israel lenge før Jesus ble født.

 

Det har vel ikke mye for seg å liste opp de forskjellige kirkers dogmer, for det kan alle og enhver finne på nettet og lignende steder. Det som er interessant er å se på disse dogmene i lys av Bibelen for å finne ut om de har sin opprinnelse der eller om de kommer fra andre steder.

Det viser seg jo selv i ditt innlegg at alle ikke kan finne dette ut ved aa lese paa nettet selv om informasjonen er der

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere