Ilham Hassan

25

Dialog eller avhør?

Publisert: 7. jun 2009Jeg valgte i dag å ta turen til en av Abid Rajas dialogmøter. Møtet som var den 4 i rekken og hadde "imamers samfunnsansvar" som tema.Til anledningen ble den såkalte Taliban-imam-ministeren Abdul Mohammad Rauf invitert. Settingen var absurd, mediainteressen var stor og Rauf følte seg nok som en løve i et bur der han satt foran nyhetsskåte journalister,knipsende fotografer og hundrevis av spente mennesker.Journalisten Kjetil Stormark  foretok intervjuet av Rauf, som i den siste tiden har vært i hard medfart.  Spørsmålene var knallharde og gikk i stor grad ut på å klargjøre Raufs tilknytning til Osama bin Laden og PST. Den pakistanske imamen insisterte på å snakke norsk, til tross for at arrangørene hadde stilt en profesjonell tolk til disposisjon. Dermed kan man si at imamen var sterkt språklig begrenset, og store deler av intevjuet var vanskelig å forstå. Men det viktigste kom likevel tydelig fram. Imamen benektet enhver tilknytning til bin Laden og tilbakeviste påstandene som går ut på at han har fått spesialbehandling av PST i bytte mot informasjon. Videre tok han avstand fra terror og drap på uskyldige. Han avvsiste enhver terror-anklagene da han ble konfrontert med hans påståtte opplæring av unge muslimer og oppfordring til å føre væpnet kamp mot Vesten ved å si "Jeg har bodd i Norge i ni år. Hvis jeg har organisert noe av det jeg har blitt beskyldt for, da spør jeg om myndighetene har sovet i ni år."

Møtet var todelt, den første delen besto av intervjuet av "taliban-ministeren". I den andre delen var det imamer som skulle i ilden. I panelet satt 4 imamer og Generalsekretæren i Islamsk Råd. Som forbrytere på tiltalebenken ble de utspørret av ordstyrer og puplikum som fikk ordet. De ble utfordret til å redegjøre for blant annet deres rolle i samfunnet og kvinnens mulighet til å bli imam og andre ting. Kort sagt måtte de svare for seg, avklare misforståelser og avvise feilaktige påstander om deres arbeid. Men det ble fra flere hold framholdt at imamenen i realiteten har mindre makt enn media tillegger dem. Bushra Ishaq fra Muslimsk Studentsamfunn traff spikeren på hodet da hun tok ordet og slo fast at imamene egentlig har lite makt. Av imamane selv ble det påpekt at deres oppgaver hovedsakelig gikk ut på å lede bønnen, veilede og formidle troen.

Etter møtet satt jeg igjen med en blandende følelser. Man undrer seg om møtet kan karakterises som dialog og reflekterer over hva dialog egentlig innebærer. Hvem hadde dialog med hvem? Jeg tok turen til møtet i håp om bli litt klokere, men følte meg i stedet som en tilskuer i en iscenesatt gladioterkamp der målet var å sette imamer i dårlig lys. Imamene inntok en forsvarsposisjon og det virket som om de følte seg ille til mote der de satt bak "taliban-ministeren" under utspørringen som var nokså sensasjonspreget og nøt maksimal mediedekning. Intensjonen var nok god, og jeg berømmer Abid Raja for hans engasjement og vilje til å bygger broer, imidlertid kunne man ikke karaktisere møte som annet enn et avhør av utsatte muslimer som kan sies å inneha en maktposisjon i sine miljøer. Utvalget av dagens paneldeltagere var nokså selektiv, de var alle muslimer. Kunne man ikke like så godt invitere til debatt om religiøse lederenes samfunnsansvar? Et tverreligiøst dialogmøte der rabbier,imamer,kristne og andre religiøse ledere reflekterte over deres rolle og diskuterte religion og utveksle synspunkter i et fruktbart,vennlig debattklima hadde vært spennende å overvære. En dialog skal etter min mening være en konstruktiv samtale mellom to eller flere personer og skal være preget av åpenhet og velvilje. Slike samtaler ville fremme forståelse, toleranse og respekt for hverandres religion. Man kan hente inspirasjon fra den avdøde Ahmed Deedats debatter,der han som muslimsk lærd utfordret og ble utfordret av blant annet kjente kristne evangalister i offentlige debatter om tro. Ofte diskuterte man omtvistede spørsmål som skiller kristendommen fra islam, f.eks synet på Jesus som Gud kontra islams presisering av Jesus som (bare) en profet. Disse debattene er takket være teknologien lette å finne fram til, mange ligger ute på Youtube. Det er facinerende å se slike debatter på et høyt teologisk og intellektuelt nivå.Søk på Ahmed Deedat på Youtube for å finne fram til interessante debatter og foredrag. Reflekter over hvorvidt det i dag er et behov for slike debatter, der målet er å øke folks kunnskap om andre religioner. Fordommer om hverandres religion kan man enkelt utfordre med kunnskap, og kunnskap kan man få gjennom diaolog. Fundamentet er lagt av Abid Raja, nå er det opp til andre å videreutvikle konseptet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Vold

Publisert rundt 11 år siden

At denne imamen benekter enhver tilknyting til bin Laden og at han nå tar avstand fra terror og drap på sivile og nekter for å ha gitt opplæring av unge muslimer til væpnet kamp mot Vesten, er nok ikke noe uventet svar. Hva annet kan en gjøre i en slik situasjon. Det normale er bare å nekte for alt for på den måten å vri seg unna, Krekar nektet også. Men nå har UDI  bestemt at imamen skal utvises fra Norge, fordi han er dømt for vold mot sin datter.

 

Kommentar #2

Hans-Christian Holm

0 innlegg  73 kommentarer

Men hvor åpen er du?

Publisert rundt 11 år siden

Om du ønsker en debatt prega av åpenhet, bør du i det minste gå foran med et godt eksempel sjøl. I tråden om «hijab-dama» ville du ikke svare på noen enkle, men viktige spørsmål der konservative muslimer svært ofte er uklare eller har oppfatninger som er sterkt i strid med rådende syn på menneskerettigheter i Norge.

Inntil du har svart på disse, er du sjøl hovedansvarlig for eventuelle «fordommer» folk måtte ha om deg. Jeg aner f.eks. ikke om du syns det er greit med dødsstraff for frafall og homofili i Iran. Når du ikke vil svare på det, gir det grobunn for mistanker om at du tolker sjaria dit at dette er ting som hører hjemme i et samfunn under islamsk lov.

Om du virkelig ønsker en åpen debatt, bør du svare på disse spørsmåla, så vi aner hvor du står i forhold til islam, sjaria og menneskerettigheter. Det er temmelig meningsløst med dialog om religion og livssyn hvis viktige og helt fundamentale synspunkter hos debattantene aldri ser dagens lys. Altså:

 - Hva mener du om at Iran og flere andre muslimske land praktiserer dødsstraff for homofili, med grunnlag i sjaria?

 - Hva mener du om at Iran og flere andre muslimske land praktiserer dødsstraff for frafall fra islam, med grunnlag i sjaria?

 - Syns du en sjarialov som gir menn rett til å arve mer enn kvinner ville vært bedre enn arvelovgivinga vi har i Norge i dag?

 - Syns du homofili burde vært straffbart i Norge?

 - Syns du det burde vært straffbart å tegne karikaturer av Muhammed?

 - Syns du at det norske samfunnet ville vært bedre med sjaria, sånn generelt? I så fall, i hvilken form?

Spørsmål om Jesus var gud eller profet, og andre teologiske spekulasjoner, er helt uinteressante i forhold til dette.

Kommentar #3

Martin Drange

125 innlegg  1114 kommentarer

...

Publisert rundt 11 år siden

Det er helt logisk at man inviterer muslimske ledere og ønsker å vite hva de står for, i disse tidene der islamistisk fundamentalisme er et problem. Og voksende også, skal vi tro diverse spørreundersøkelser i Europa. Så jeg synes at det i utgangspunktet var en god idè, men det som er viktig for oss å forstå er, som du sier, at imamer ofte har begrenset makt. Det hadde vært mye mer interresant å spørre ut velkjente HELT KLART ledende skikkelser i islam, f.eks Yusuf al-Qaradawi (som vi allerede vet mente holocaust var Guds vilje) og Tariq Ramadan. Ellers vet du nok om flere ledende muslimske skikkelser enn jeg gjør =)

Jeg synes at det er enhver muslims plikt å være klar og tydelig på hvor h*n står, nå som islamsk fundamentalisme er et økende problem. Dialogen må gå begge veier, og skal man oppnå tillit, må man være sikker på hvor den andre står. Hva mener man om kvinners rettigheter, homofiles rettigheter, demokrati og frihet, eks-muslimers rettigheter, osv.  Muslimer er ikke ofre, fordi de har en plikt til å si hvor de står. De hadde kun vært ofre, om det ikke hadde noe å si for oss andre hvor de stod, og de allerede var utpekt som fanatiske. Hadde dèt vært tilfelle, kunne man begynt å snakke om muslimer som "dagens jøder" i Europa. Heldigvis er det en helt fullstendig absurd sammenligning i dag.

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: ...

Publisert rundt 11 år siden

 

08.06.09 kl. 15:21 skrev Martin Drange:

Jeg synes at det er enhver muslims plikt å være klar og tydelig på hvor h*n står, nå som islamsk fundamentalisme er et økende problem. Dialogen må gå begge veier, og skal man oppnå tillit, må man være sikker på hvor den andre står. Hva mener man om kvinners rettigheter, homofiles rettigheter, demokrati og frihet, eks-muslimers rettigheter, osv.  Muslimer er ikke ofre, fordi de har en plikt til å si hvor de står. De hadde kun vært ofre, om det ikke hadde noe å si for oss andre hvor de stod, og de allerede var utpekt som fanatiske. Hadde dèt vært tilfelle, kunne man begynt å snakke om muslimer som "dagens jøder" i Europa. Heldigvis er det en helt fullstendig absurd sammenligning i dag.

 

Du mener vel ikke det Martin at en tilfeldig valgt norsk muslim har større PLIKT til å si sin mening om utvalgte saker enn en tilfeldig valgt norsk ikke-muslim?

 

Kommentar #5

Martin Drange

125 innlegg  1114 kommentarer

...

Publisert rundt 11 år siden

Til F.Meland: Muslimske organiasjoner,menigheter, men også muslimske enkeltindivider gjør ekstremister på høyresiden en bjørnetjeneste ved å holde kjeft om hva de står for. Med mindre de selvsagt da støtter islamister og deres holdninger. Islamismen er et stort problem i dag. Plikt er kanskje(?) et sterkt ord, men det er viktig å vise hvilken sin side man står på. Åpenhet og tillit er viktig. Jeg har ingen problemer med å si hva jeg står for politisk og de rettighetene og verdiene jeg støtter opp om. Hvorfor skal da noen andre ha det?

Kommentar #6

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: ...

Publisert rundt 11 år siden

 

08.06.09 kl. 23:17 skrev Martin Drange:

Til F.Meland: Muslimske organiasjoner,menigheter, men også muslimske enkeltindivider gjør ekstremister på høyresiden en bjørnetjeneste ved å holde kjeft om hva de står for. Med mindre de selvsagt da støtter islamister og deres holdninger. Islamismen er et stort problem i dag. Plikt er kanskje(?) et sterkt ord, men det er viktig å vise hvilken sin side man står på. Åpenhet og tillit er viktig. Jeg har ingen problemer med å si hva jeg står for politisk og de rettighetene og verdiene jeg støtter opp om. Hvorfor skal da noen andre ha det?

 

At du ikke har problemer med å ytre deg bør ikke føre til den kortslutning at alle andre mennesker skal ha like lite problemer med det.  Det er ikke alle som liker å si sin mening, og iallefall ikke under enhver omstendighet.  Vi har ytringfrihet i Norge, ikke ytringsplikt.  Jeg synes din bruk av ordet plikt ift muslimer er helt unødvendig, og på grensen til tåpelig.  Om ikke over grensen, Martin.

 

Kommentar #7

Martin Drange

125 innlegg  1114 kommentarer

...

Publisert rundt 11 år siden

Det sier seg selv at jeg ikke mente lovpålagt plikt, og ordet "plikt" var kanskje tåpelig men det var for å understreke hvor viktig det er at vi er tydelige hvor vi står. Dette er spesielt viktig for muslimske menigheter og organisasjoner, siden islamismen og dens holdninger er et reelt og tilsynelatende økende problem ut fra de spørreundersøkelsene jeg har sett.

Vi kan selvsagt snakke om fanatiske hinduer, buddhister osv, i Europa, men ....det blir å lage stråmenn. Men jeg er enig i at kristenfundamentalisme også er skadelig, noe som har fått meg til å melde meg ut av KrFU. Det er med andre ord viktig å ikke kaste stein i glasshus når man konfronterer en del muslimers sammenblanding mellom politikk og religion (om man i det hele tatt skal kalle islamister for muslimer vel å merke).

 

Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Men også en mulighet til å svare konstruktivt?

Publisert rundt 11 år siden

Heisann Hassan.

Det er trist å høre at du oppfatter muslimer (og her imamene spesielt) som ofre og tiltalte. Jeg synes absolutt at media og storsamfunnet kan være snillere med muslimer i en del tilfeller. Samtidig håper jeg jo at reflekterte og bevisste muslimer kan "utnytte" dette søkelyset til å gi konstruktive og kloke svar. Selv om noe av oppmerksomheten som er muslimene til del i dagens debatt er negativt lada, så kan den altså snus til noe positivt av den kloke debattant.

Så hvis muslimer generelt (og disse imamene spesielt) klarer å heve seg over det som måtte være av urettferdig eller fordomsfull kritikk, og heller benytter sjansen til å være ærlige, oppklarende og konstruktive, så tror jeg at mye er vunnet. For dersom disse kritikerne tar så forferdelig galt så bør det jo være en smal sak, i alle fall for lærde personer, å tilbakevise beskyldningene og legge fram de tilfredsstillende fakta. Jeg ser at noen debattanter sågar har etterspurt noen oppklarelser fra deg også Hassan. Her har du jo alle tiders mulighet til å gå foran som et godt eksempel ved å gi utfyllende argumentasjon for dine syn.

Lykke til, vennlig hilsen

Magnus L. Husøy, Trondheim

Kommentar #9

Andreas Dingstad

47 innlegg  57 kommentarer

Dialogens begrensinger

Publisert rundt 11 år siden

Hei Hassan!

Du skriver: En dialog skal etter min mening være en konstruktiv samtale mellom to eller flere personer og skal være preget av åpenhet og velvilje.

Enig med deg i dette. Men hvis det nå er riktig at denne mannen er en tidligere Taliban-minister: hvordan skal man føre "dialog" med en tidligere minister for en organisasjon som slakter uskyldige for fote, og som ikke lar seg be to ganger om å drepe de som motsetter seg deres autoritære verdensbilde?

En dialog forutsetter jo nettopp deltagernes gode vilje. Jeg tviler vel på om dette er tilfelle her. Ha en fin dag!

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere