Ragnhild H. Aadland Høen

13

Bare oljenæringen vant i dag

Publisert: 2. jul 2010

I dag ble det kjent at Regjeringen har bestemt at den svært omstridte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger i Hardanger skal bygges. Beslutningen er endelig. Og det enda tre uavhengige rapporter har konkludert med det samme: Kraftlinjeplanene i Hardanger er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom. Men det er selvsagt noen kraftlinjen er lønnsom for: Oljenæringen. Follow the money. Følg stanken.

Det er oljeindustriens kraftbehov som presser fram den nye kraftlinjen. Regjeringen ofrer Hardanger-landskapet simpelthen på grunn av oljeindustriens ønsker om kortsiktig profitt.

- Industrien kunne ha vært med og betalt for nedgravde kraftlinjer, men regjeringen vil ikke engang diskutere det, sier styreleder Klaus Rasmussen i Bevar Hardanger til bt.no.

Er det noen her i landet som har råd til å betale for seg, så er det oljeindustrien. Hvorfor slipper de unna regningen? Som bergenser føler jeg meg skitten og utnyttet når Statnett og oljenæringens knelende tjener oljeministeren hevder at "kraftlinjen må til for å dekke Bergens behov for energi". De fordreier sannheten. Sagt med andre ord: De lyver. Og hvem slipper unna? Den sleipe og skitne oljenæringen. Aner vi en viss logikk her? Kanskje det ikke er helt heldig at oljeministeren og energiministeren er én og samme person? Ett er sikkert: Vi hadde aldri fått dette kraflinjeresultatet dersom Norge hadde hatt en energi- og naturvernminister.

Monsterlinjer i luftspenn er gårsdagens teknologi. Linjen skal gå 90 kilometer gjennom stort sett uberørt Hardanger-natur. Traseen som er utredet, går nord for Hardangerfjorden. På vei fra Sima innerst i Hardanger krysser linjen Osafjorden og inntil tre andre fjordarmer, avhengig av hvilket alternativ som velges.

Hvordan kan Regjeringen bevisst ødelegge Hardangers verneverdige natur, verdens beste reisemål, Skaperverkets perle? Hvordan våger de? Og alt sammen bare for at oljenæringen skal spare penger. Politikerne har totalt sviktet oss. De har overlatt oss til utøylet pengebegjær og svarte, griske kapitalkrefter uten sjel og samvittighet. Jeg gremmes.

Regjeringspolitikerne kan umulig ha tenkt grundig nok over at de skal stå til ansvar for dette, ikke bare på dommens dag - neste stortingsvalg - men også på Dommens dag, foran Gud Fader, den allmektige, Himmelens og Hardangers skaper.

Hva ville du sagt dersom det var du som hadde skapt Hardanger?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Tragisk

Publisert rundt 10 år siden

Dette var gårsdagens mest tragiske nyhet. På 70-tallet trumfet regjeringen gjennom Alta-vassdragasutbyggingen for siden å konkuludere med at de hadde greid seg godt uten. Nå påstår Stoltenberg at han gjør dette fordi strømregningen for Bergens innbyggere ikke skal bli for store.

Det er et håpløst argument. Ingen i verden sløser mer med strøm enn nordmenn. Her har vi mye å lære av andre land. Hadde regjeringen godt inn for en ekstra "skatt" på alle nordmenns strømregninger (noe meningsmålinger viser at vi er villig til å betale), kunne dette både redusert nordmenns strømbehov og vi hadde sluppet en slik utbygging. En slik skatt kunne evt. finansiert vannstrømkabal. 500 kroner i året til en million husstander, ville betydd en halv millard kroner i året. Jeg er overbevist om at fellesskapet ville betalt dette for å unngå å rasere en naturperle på denne måten.

Det er latterlig at regjeringen vil kompenserre med å gi 100 mill ekstra til fylkeskommunen for at de skal kunne drive pr for Haradangerfjorden. Det er ikke veldig lett å lokke turister til fjorden for å se på de flotte nye kraftledningene som kommer.

Kommentar #2

Trond Danielsen

17 innlegg  235 kommentarer

RE: Bare oljenæringen vant i dag

Publisert rundt 10 år siden
02.07.10 kl. 23:36 skrev Ragnhild H. Aadland Høen:

Hva ville du sagt dersom det var du som hadde skapt Hardanger?

Som nordlending ville jeg neppe sakt "fysjom", men heller valgt et av min dialekts mer fargerike verbaliteter :-)

Det kan hende at det er billigere å strekke den linja over bakken, men samtidig synes jeg det er kulturell fattigdom. Alle vet at Hardanger er et nationalsymbol, og da blir det så utrolig feil å ødelege noe av den verdien som Hardanger representerer.Blir nesten som å sette opp et industribygg i slottsparken.

Kommentar #3

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Nevn

Publisert rundt 10 år siden

for oss ett,-1 sted det er greit med en svær kraftlinje.

Ingen blir berørt, hverken mennesker eller dyr....

Kommentar #4

Lars Gilberg

223 innlegg  116 kommentarer

Takk, Ragnhild

Publisert rundt 10 år siden

...for at du ikke legger fingrene mellom i innlegget ditt. Enig med Espen også.

Til spørsmålet: Hva ville du sagt dersom det var du som hadde skapt Hardanger?

Tja, jeg ville nok lurt på hvorfor iallverden jeg fant på å skape mennesket.....

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 10 år siden

Eg bur på ein av dei finaste plassane i Hardanger.(ovanfor hotellet på Lofthus der mange biletemotiv er tekne).

Ingen ynskjer kraftlinjer , men alle vil ha straum og helst billegast mogeleg.

No vil denne kraftlinja verta veldig synleg nokre stader, medan andre  ikkje vil tenkja noko på den.

Kva er stygt?

Det vert no bygd ei enorm Hardangerbru.

Mange røyster har kalla dette for stygt. Eg er ueinig.

Når vegvesenet grip inn i naturen og lagar fine vegar er det mange som er ute skrik høgt. ( td Oddekalv) .

Dette med kraftlinja  og kvar den skal liggja gjeld sjølvsagt pengar.

Her må hardingen og bruka vit.

Kanskje kunne ein skjult linja betre men eg trur løysinga vert å leva med.

Eg trur ikkje dette vil øydeleggja for turistnæringa.Det er andre ting som betyr meir.

Kommentar #6

Karl Larsson

0 innlegg  67 kommentarer

RE: Bare oljenæringen vant i dag

Publisert rundt 10 år siden
02.07.10 kl. 23:36 skrev Ragnhild H. Aadland Høen:

Regjeringspolitikerne kan umulig ha tenkt grundig nok over at de skal stå til ansvar for dette, ikke bare på dommens dag - neste stortingsvalg - men også på Dommens dag, foran Gud Fader, den allmektige, Himmelens og Hardangers skaper.

Hva ville du sagt dersom det var du som hadde skapt Hardanger?

 Jeg synes det er viktig å vurdere slike utbygginger godt før man gjør dem. Men å true de politikerne som er uenig med deg med helvete er fryktelig gammeldags. Håper det var ment humoristisk, men det er aldri godt å vite.

Hva med byen du bor i, hjemmet du bor i? Har ikke også guds skaperverk måttet vike plass for å bygge disse?

Kommentar #7

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

RE: Nevn

Publisert rundt 10 år siden
03.07.10 kl. 12:21 skrev Per Traasdahl:

for oss ett,-1 sted det er greit med en svær kraftlinje.

Ingen blir berørt, hverken mennesker eller dyr....

Faktisk: I hele verden kan jeg ikke komme på noen steder det ville verre å sette opp 45 meter høye kraftmaster (ca. dobbelt så høye som Slottet) enn nettopp i Hardanger. Når de er villig til å ofre Hardanger, Norges hjerte, er de villige til å ofre alt. Neste ut: Lofoten. Trenger jeg si mer?

Kommentar #8

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

RE: re

Publisert rundt 10 år siden
03.07.10 kl. 14:10 skrev Torstein Langesæter:

Eg bur på ein av dei finaste plassane i Hardanger.(ovanfor hotellet på Lofthus der mange biletemotiv er tekne).

Ingen ynskjer kraftlinjer , men alle vil ha straum og helst billegast mogeleg.

No vil denne kraftlinja verta veldig synleg nokre stader, medan andre  ikkje vil tenkja noko på den.

Kva er stygt?

Det vert no bygd ei enorm Hardangerbru.

Mange røyster har kalla dette for stygt. Eg er ueinig.

Når vegvesenet grip inn i naturen og lagar fine vegar er det mange som er ute skrik høgt. ( td Oddekalv) .

Dette med kraftlinja  og kvar den skal liggja gjeld sjølvsagt pengar.

Her må hardingen og bruka vit.

Kanskje kunne ein skjult linja betre men eg trur løysinga vert å leva med.

Eg trur ikkje dette vil øydeleggja for turistnæringa.Det er andre ting som betyr meir.

Ja, mange synes veier og broer er stygge inngrep i naturen. Jeg synes det er helt avhengig av veien og broa. Noen ganger greier man å lage veier og broer som er vakre, som former kulturlandskap. Men finnes det ETT menneske på jord som synes kraftmaster er fint?

Kommentar #9

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

RE: Takk, Ragnhild

Publisert rundt 10 år siden
03.07.10 kl. 13:07 skrev Lars Gilberg:

...for at du ikke legger fingrene mellom i innlegget ditt. Enig med Espen også.

Til spørsmålet: Hva ville du sagt dersom det var du som hadde skapt Hardanger?

Tja, jeg ville nok lurt på hvorfor iallverden jeg fant på å skape mennesket.....

Takk for det, Lars. Man må jo lure på om ikke Gud lurer på det selv iblant. Han visste jo på forhånd at alt dette ville skje. Hvorfor skapte han oss da? Den eneste forklaringen jeg kan komme på er at han må virkelig elske oss veldig, veldig høyt.

Kommentar #10

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Skru ut hovedsikringen

Publisert rundt 10 år siden

en ukes tid Ragnhild, så skal du få erfare hvorfor kraftutbyggingen kan gå litt på tvers av mine og dines ønsker av og til.....

Kommentar #11

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

RE: Tragisk

Publisert rundt 10 år siden
03.07.10 kl. 12:10 skrev Espen Utaker:

Dette var gårsdagens mest tragiske nyhet. På 70-tallet trumfet regjeringen gjennom Alta-vassdragasutbyggingen for siden å konkuludere med at de hadde greid seg godt uten. Nå påstår Stoltenberg at han gjør dette fordi strømregningen for Bergens innbyggere ikke skal bli for store.

Det er et håpløst argument. Ingen i verden sløser mer med strøm enn nordmenn. Her har vi mye å lære av andre land. Hadde regjeringen godt inn for en ekstra "skatt" på alle nordmenns strømregninger (noe meningsmålinger viser at vi er villig til å betale), kunne dette både redusert nordmenns strømbehov og vi hadde sluppet en slik utbygging. En slik skatt kunne evt. finansiert vannstrømkabal. 500 kroner i året til en million husstander, ville betydd en halv millard kroner i året. Jeg er overbevist om at fellesskapet ville betalt dette for å unngå å rasere en naturperle på denne måten.

Det er latterlig at regjeringen vil kompenserre med å gi 100 mill ekstra til fylkeskommunen for at de skal kunne drive pr for Haradangerfjorden. Det er ikke veldig lett å lokke turister til fjorden for å se på de flotte nye kraftledningene som kommer.

Enig med deg, dette var gårsdagens mest tragiske nyhet. Som det heter i "Where have all the flowers gone": "Oh, when will they ever learn?"

Ja, kompensasjonen er latterlig. På Dagsnytt 18 i går kom det fram at sjøkabel ville koste om lag 100 millioner kroner mer enn luftspenn over fjorden. Hadde det ikke vær litt lurere å helle bruke pengene på det? (Utgiftene for jordkabel ville vært enda høyere, bare så det er nevnt. Dette gjaldt kun sjøkabelen. Men så er det også ved selve fjorden inngrepet er verst, oppe i fjellet er det ikke like mange som blir rammet.)

Kommentar #12

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

RE: RE: Bare oljenæringen vant i dag

Publisert rundt 10 år siden
03.07.10 kl. 20:50 skrev Karl Kristian Larsson:02.07.10 kl. 23:36 skrev Ragnhild H. Aadland Høen:

Regjeringspolitikerne kan umulig ha tenkt grundig nok over at de skal stå til ansvar for dette, ikke bare på dommens dag - neste stortingsvalg - men også på Dommens dag, foran Gud Fader, den allmektige, Himmelens og Hardangers skaper.

Hva ville du sagt dersom det var du som hadde skapt Hardanger?

 Jeg synes det er viktig å vurdere slike utbygginger godt før man gjør dem. Men å true de politikerne som er uenig med deg med helvete er fryktelig gammeldags. Håper det var ment humoristisk, men det er aldri godt å vite.

Hva med byen du bor i, hjemmet du bor i? Har ikke også guds skaperverk måttet vike plass for å bygge disse?

Jeg mente ikke å true med helvete. Jeg påpekte at vi alle står ansvarlig for de gjerningene vi utretter her i livet. Jeg takker Gud for at det ikke er jeg som skal dømme. Jeg aner ikke hvordan politikerne våre vil komme ut på Dommens dag. Personlig hadde jeg ikke turt å gjøre det de gjør.

Kommentar #13

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

RE: Skru ut hovedsikringen

Publisert rundt 10 år siden
04.07.10 kl. 00:16 skrev Per Traasdahl:

en ukes tid Ragnhild, så skal du få erfare hvorfor kraftutbyggingen kan gå litt på tvers av mine og dines ønsker av og til.....

Hei!

Jeg er ikke aktiv her inne på Verdidebatt lenger, så jeg kjenner ikke deg og har dessverre ingen anelse om hva du sikter til med denne kommentaren. Om en ukes tid er jeg ikke her. Faktisk kobler jeg ut i morgen og drar på ferie i fire uker. Blant annet til Hardanger. Må sørge for å nyte og forevige herligheten før mennesket rekker å ødelegge den.

Mvh Ragnhild

Kommentar #14

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

Apropos sjøkabel

Publisert rundt 10 år siden

I pressemeldingen argumenterer regjeringen med at en sjøkabel blant annet vil bli svært tidkrevende å reparere ved feil, og at det vil være en mer risikabel løsning med tanke på forsyningssikkerhet.

Det kan vel være grunn til å minne regjeringen om at det statlige forvaltningsorganet Statnett planlegger ikke mindre en fem nye gigantiske sjøkabler fra Norge til Europa for å føre strøm ut av landet. Disse er planlagt lagt langs bunnen av Skagerak, Nordsjøen og så videre til Storbritannia og ulike land i Europa. De to første sjøkablene er allerede konsesjonssøkt.

Hvis ikke jeg misforstod under Dagsnytt 18 i går, så vil noe av strømmen gjennom luftlinja i Hardanger bli eksportert ut av landet. Skal vi se. Strømmen går altså fra innlandet og ut til norskekysten, derfra skal den eksporteres ut av landet. Hvordan gjør man det? JO, gjennom nettopp... sjøkabler.

Det er altså slik at noen få kilometer med sjøkabel i Hardangerfjorden er en risikabel øvelse, mens Statnetts planer for over 1 500 kilometer med nye sjøkabler under et hav, skal være en god løsning.

Forstå det den som kan. Dette er det jeg forstår: Vi blir løyet for. Big time.

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Apropos sjøkabel

Publisert rundt 10 år siden
Statnett planlegger ikke mindre en fem nye gigantiske sjøkabler fra Norge til Europa for å føre strøm ut av landet. Disse er planlagt lagt langs bunnen av Skagerak, Nordsjøen og så videre til Storbritannia og ulike land i Europa. De to første sjøkablene er allerede konsesjonssøkt.

Hvordan gjør man det? JO, gjennom nettopp... sjøkabler.

Svar:

Det er ikkje lett å finna feste for master i Nordsjøen.

Folk bør tenkja litt økonomi oppi det heile.

Det er klart at å leggja kablane i  jorda vert ekstremt dyrt her i landskapet vårt.

Kommentar #16

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Å skru ut hovedsikringen

Publisert rundt 10 år siden

betyr å slå av strømmen til hele huset.

Da må en greie seg uten komfyr, kjøleskap, kaffetrakter, vaskemaskin, oppvaskmaskin, barbermaskin, lys, bormaskin, hårføner, elektrisk tannbørste, TV, radio, musikkanlegg, PC m/ditto tilbehør, ladere til et hav av småforbrukere eks. mobiltelefoner, fryseboks, mixmaster, vaffeljern, og ikke minst for mange husstander VARMEOVNENE.

Ei uke uten allt dette så blir en litt mykere i forhold til mangt............. 

Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Å skru ut hovedsikringen

Publisert rundt 10 år siden

Ei uke uten allt dette så blir en litt mykere i forhold til mangt............. 

Svar.

Fruktlageret på Lofthus har nettopp sett opp eit tilbygg som skal lagra frukta betre.

Det har vore masse skriveri i Haugesunds Avis om dette - kor stygt det er i landskapet.

Eg er einig i at det ikkje er noko vakkert , men kva var alternativet. Det var å finna ein ny plass til bygget. Det hadde vorte veldig dyrt.Bøndene har nok med å greia halda hovudet over vatnet.

Det er ein masse folk som får løna si i stat og kommune og som kan klaga og syta over alt nytt som kjem.

Desse linjene er bagatellar.Me får aldri noko utslepp frå dei.Snu heller litt på hovudet så ser ein massse vakker natur.

Det er snart ikkje lov å berøra naturen her inne utan at nokon må kommentera det.

Til og med steinbrot er stygt i landskapet og har vorte nekta starta.

No er det store flekkar i terrenget der skog er teken ut.Det er heilt sikkert dei som meiner dette og skjemmer.

Eg forstår at desse linjene må koma,men samtidig ser ein dobbelmoralen i dette byråkratiet.Det er ikkje noko logikk i det dei gjev løyve til og det dei nektar.

Me er 15 bønder som ville byggja ut vasskrafta her. (Opo)Me har få to avslag med ymse idiotiske argument.

Det ville gitt mykje kraft og samtidig sikra dei bøndene som no enno held ut med fruktdyrking.

Kommentar #18

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

styrt av følelser?

Publisert rundt 10 år siden

Når folk reagerer så veldig på en kraftlinje som kan være til nytte for befolkningen,så lurer jeg på om det ikke er følelsene som styrer helt og fullstendig:)

Jeg tviler på at folk flest er villig til å plusse på stømregningen med noe som helst slik som debattlederen ymter frem på , folk flest vil ha billigst mulig strøm og ingen tillegg i regningen,garanter!

Og hva  er det du snakker om "den skitne olje industrien"? Hva hadde nå Norge vært uten oljen??

For en liten stund tilbake så var det for eksempel aktuelt for Bergen by å få en avtale med clear channel; den gikk ut på at clear channel skulle holde orden på - og holde rent alle byens offentlige toalett, bysykler og busskur mot at de fikk sette opp 500 reklame skilt i byen ( stort sett i busskurene og toalettene).....gjett om det ble ramaskrik .....og protestantene klarte å få den avtalen kanselert.Nå er de veldig stolt av seg selv men tenker ikke på at kanskje det hadde lønt seg for Bergen at noen holdt wc i orden (de ser ofte ikke så delikat ut) og i tilllegg hadde komunen spart penger på dette - som de igjen kanskje kunne brukt på den nye bybanen - i stedet for høye bompengeavgifter... Tviler på at noen bergensere er glad for flere bompengeringer, kanskje de kunne fått noen færre ved å hatt clear channel avtale.

Et eksempel på dårlig gjennomtenkt patriotisme spør du meg.Ingen hadde hatt vondt av noen reklameskilt i kjedelige, stygge busskur.

Kommentar #19

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

RE: Bare oljenæringen vant i dag

Publisert rundt 10 år siden
02.07.10 kl. 23:36 skrev Ragnhild H. Aadland Høen:

(...)

Hva ville du sagt dersom det var du som hadde skapt Hardanger?

Jeg ville kanskje bedt noen jeg kunne stole på formidle til resten at det er galt å ødelegge stedet :-)

Kommentar #20

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Ikkje oljenæringa, fyrst og framst

Publisert rundt 10 år siden

...berre statsistiske, maktkåte, NSDAP-inspirerte politikarar på norsk venstreside. Dette handlar om å visa at eg og du me har eigenleg ingenting me skulle ha sagt. Eller for å seia det på onnor vis: Sett deg ned og hald kjeft!

Det er på tide å eliminera Arbeidarpartiet sitt pampevelde.

Skal me gå til generalstreik?

Kommentar #21

Kjell Erik Wennberg

1 innlegg  26 kommentarer

Mye er verre enn master

Publisert over 9 år siden

Høyspentlinjer skjærer på kryss og tvers gjennom alle moderne land. Hardangerfjorden er utvilsomt vakker, men etter min mening ikke nødvendigvis vakrere enn andre fjorder som allerede er berørt av kraftlinjer. Dette innlegget føyer seg derfor inn i rekken av uttalelser som går over alle støvleskaft i forhold til sakens realiteter.

Som petroleumsingeniør synes jeg også det er forstemmende og se hvilke fordommer mot en av Norges viktigste næringer som målbæres en kirkelig ansatt. Det er summen av etterspørsel for elektrisk kraft som tvinger frem mer kapasitet til Bergensområdet. Noen oljeinstallasjoner i området er koblet til kraftnettet og trekker mye strøm. Dette har skjedd etter pålegg fra myndighetene om elektrifisering. Rent økonomisk lønner det seg som regel for oljeinstallasjonene å produsere sin egen strøm fra gassdrevne generatorer. 

Det er temmelig drøyt å beskylde oljeindustrien for å være sleip og skitten fordi de retter seg etter henstillinger fra myndighetene. Forøvrig er det riktig at mange selskaper tjener gode penger på produksjon av olje. Men de suverent største inntektene fra oljeproduksjonen høstes av Den Norske Stat. Staten er også eier av Statnett som er ansvarlig for å drive og utvikle høyspentnettet i Norge. Å ta til orde for at enkeltbrukere av strøm skal finansiere deler av kraftnettet vitner om grunnleggende mangel på kunnskap og respekt for hvordan vårt samfunn er bygget opp og organisert.

Til slutt, siden du bringer opp dommedag. Han som skal dømme oss uttalte følgende: "Den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild." Kanskje du har en bjelke du trenger å trekke ut av ditt eget øye før du trekker flisene ut av de andres?

mvh Kjell Erik

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 1493 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1084 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
10 dager siden / 983 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 dager siden / 939 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 880 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 506 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
19 dager siden / 449 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere