Robert Wright

19

Etnisk norske sterkere grupper fremmer integreringen

Publisert: 29. jun 2010

Min sønn skal starte på Stovner skole etter ferien og klasselistene er nå satt opp.  3 klasser med 30 elever hvorav 2/3 er av fremmedkulturell opprinnelse. Mitt barn er nå altså en minoritet i eget land. Ikke nok med det, han skal ikke gå i klasse med flertallet av sine venner fra barnehagen. I et forsøk på integrering er de fordelt på de tre klassene. Her ofres også godt vennskap fordi et norskkulturelt nabolag må fordeles i tynt utover i klassene. Vennegjengen til seksåringene skal nå splittes opp for å tilfredsstille statistikken. Langvarig vennskap og trygghet på skoleveien er plutselig ikke viktig.

Mange har alt valgt å flytte, vi hører mye om de som vurderer det. Endringene skjer fort for en større bror som går tre klasser over har halvparten av hver.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å finne de riktige tiltakene, men vi har et i stor grad samlet politisk miljø som erklærer at de ikke vil foreta seg noe som helst. Det kan ikke oppfattes som noe annet enn en fallitterklæring. Dette makter det politiske miljø ikke å håndtere. Skolene står på det de kan og gjør i mye en god jobb. Men er dette nok til å få ressurssterke barnefamilier til å bli boende? Neppe i lengden. Vi vil ikke finne oss i det. Vi eksperimenterer ikke med det kjæreste vi har.

Det eneste alternativet vi har hørt om er aktiv bussing av elver, men vi våger ikke det. Derimot våger vi i handlingslammelse i å splitte de norske kameratgjengene.  Norske barn blir da i enda sterkere grad minoriteter. Foreldre handler der etter og flytter.

Vår erfaring er at de norskkulturelle barna leker sammen og tilsvarende de ulike fremmedkulturelle. Er det da heller en tanke å lage klasser med et flertall av norske barn eller bare norske? Vi er så pent oppdratt at vi har lært ikke å si slike ting høyt. Likevel kan det være en redning for å ha igjen norske miljøer i områder med stor fremmedkulturell befolkning. Derfor er dette et forslag for å fremme integreringen. Går man på samme skole og bor i samme bydel, vil det likevel utvikle seg en toleranse og kontakt. Alternativet er en øket gettofisering.

Vi ønsker en human innvandringspolitikk. Vi har vedtatt at integrering er løsningen. Vi klarer det ikke. Det går mot gettoområder hvor norske barnefamilier lar seg fortrenge. Vi som velger, eller de som ikke har noe valg, blir utsatt for et sosialt eksperiment som har gått galt mange andre steder.

Er det da bedre å gjøre tiltak som øker tryggheten og evnen til å ivareta den norske kulturen i egne norske grupper eller klasser?

PS: Disse tankene har jeg tatt frem i et intervju i Aftenposten. Ikke uventet blir jeg møtt av massiv lokal støtte i at noen tør å ta i dette. Derimot får jeg massiv kritikk mot min person som tør komme med slikt. Men kritikken kommer fra de politisk korrekte fra Oslo 3. Teori og virkelighet er ikke det samme.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

KrF, et parti for multikulturalismen....

Publisert nesten 10 år siden

Takk til Robert Wright for et betimelig innlegg.

Jeg hadde faktisk planlagt å skrive et innlegg om denne saken selv, men ingenting er bedre enn at hovedpersonen selv tar tak i saken her på Verdidebatt. Jeg vil berømme deg for et meget modig standpunkt i et KrF som er preget av naivisme når det gjelder innvandrings og integreringspolitikk. Men det har jeg skrevet om tidligere, og jeg ser ingen grunn til å gjenta dette nå.

Jeg regner med du har lest innlegget til Nina Hjerpseth-Østlie på Document.no, - Våre barn blir et middel for å sørge for integrering av andre som tar for seg saken din. Hun siterer skolepolitisk talsmann i Krf, David Hansen som på ingen måte har sans for forslaget ditt. Hvordan er det å bli sablet ned av egne partifeller?

– Men vi må slutte å klassifisere barn ut fra etnisitet. Mangfoldet blant de minoritetsspråklige elevene er så stort. Det er overhodet ikke noen katastrofe å gå i en klasse med mange med innvandrerbakgrunn. Jeg vil heller se det som en berikelse, sier Hansen.

Han mener Wrights «vernede klasser» ligner ideen om bussing.

– Det lukter av et ønske om å rope høyt, ikke å treffe presist, sier han.

David Hansen har mange fornuftige standpunkt, for eksempel om KrFs deltakelse i en borgerlig, og han vil rett og slett ikke stenge døren for FrP! Denne realismen fra David Hansen er beundringsverdig, men desto mer skuffende er det at han gjør seg selv til en talsmann for den multikulturelle ideologien som kan ødelegge vårt samfunn, og som allerede som du sier har gjort stor skade i en bydel som Stovner.

I sitatet ovenfor nekter Hansen for at det finnes forskjeller på norske barn og barn fra fremmede, ikke-vestlige kulturer. Vi kan ikke uten videre blande alle barn og mennesker inn i en multikulturell suppe uten at det får konsekvenser. Vi trenger en realistisk og bærekraftig innvandringspolitikk, og derfor må barn først og fremst lære seg norsk kultur og språk, ikke kulturen og språket fra sine foreldres hjemland.

I dag kan innvandrere bosette seg nøyaktig hvor de vil, og dermed får vi gettoer  i områder som Stovner. Vi trenger imidlertid modige politikere som våger å sette krav til hvor innvandrere kan få bo. Så lenge de ikke behersker norsk språk og kultur på en tilfredsstillende måte, bør ikke innvandrere få lov til å lov til å bo hvor de vil.

Men kanskje er Robert Wright kanskje rett mann å spørre: hvordan får vi mer innvandringsrealisme i KrF? Det er i alle fall klart at FrP må styre innvandringspolitikken i en ny borgerlig regjering fra 2013.

Kommentar #2

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

privat skoler

Publisert nesten 10 år siden

Det er et spørsmål om livssyn og religion fordi dette henger sammen med hva kultur egentlig er.

Derfor bør kr.f kjempe for flere privatskoler av alle slag.

Med privatskoler så vil problemet i skolen løse seg, ungene får leke med vennene de har på fritiden også .Folk er ikke opptat av hvilken nasjon andres barn har når de får velge skole selv.

Kristne er fornøyd dersom de andre ungene er kristne uansett hvilken nasjon den ungen har.Sånn er det nok for muslimene og de katolske kristne også.Sikkert gjelder dette alle religioner.

Så får staten sørge for at de forskjellige skolene behandler ungene skikkelig og lærer dem etter norsk skoleplan.

Jeg tror dette er den beste måten å løse integrering på , det nytter ikke å tvinge folk sammen utifra etnisitiet for liksom å skape en god integrering.

Med privatskoler og frie valg så blir det fred.

Kommentar #3

Robert Wright

19 innlegg  8 kommentarer

Politisk ukorrekt

Publisert nesten 10 år siden

Takk for kommentarer. Det har noen sider å kaste frem slike tanker. Jeg håpet å reise en saklig debatt, men regnet med krasse kommentarer. Slike standpunkt er ikke politisk korrekt. Jeg har bl.a. blitt omtalt på lite flaterende vis fra Kristin Clemet og David Hansen som begge jobber i Civita. Det virker som om foreldres valgfrihet ikke gjelder for oss i Groruddalen. Individets frihet har ikke samme betydning i slike sammenhenger. Det er viktig for Høyre i andre saker.

For meg er det et paradoks fra min tid som politiker at alt kan gjøres i Groruddalen uten reaksjoner, mens på vest får du en kø av advokater for det minste tiltaket.

Når medisinen ikke virker må vi prøve noe annet. Politisk korrekt retorikk hindrer ikke folk i å flytte. Da får vi en styrket segregering.

Hadde det vært en privat kristen grunnskole i Groruddalen hadde den trolig vært sprengt. Det må jo være et tankekors for de som vil sortere våre barn tynt utover i alle klasser.

Kommentar #4

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Politisk ukorrekt

Publisert nesten 10 år siden
29.06.10 kl. 12:39 skrev Robert Wright:

Jeg har bl.a. blitt omtalt på lite flatterende vis fra Kristin Clemet og David Hansen som begge jobber i Civita. Det virker som om foreldres valgfrihet ikke gjelder for oss i Groruddalen. Individets frihet har ikke samme betydning i slike sammenhenger. Det er viktig for Høyre i andre saker.

Kristin Clemet er et godt eksempel på hva som er feil i Høyre, og selv om hun ikke har noen offisielle verv i partiet så vidt jeg vet, har hun betydelig innflytelse som en ideolog. Tidligere hadde vi et verdikonservativt parti som forsvarte tradisjonelle norske verdier, men Clemet er et eksempel på at den multikulturelle ideologien som brer om seg. Det at Clemet vil åpne Norges grenser for fri innvandring viser hvor liten pris hun setter på nasjonalstaten og norske verdier, og det er vel ikke akkurat overraskende at du blir latterliggjort av Clemet.

Vi ser dessverre også den samme utviklingen i KrF. Multikulturalistene har vunnet makten og radert ut de verdikonservative.  I sin bok Selvmordsparadigmet kommenterer Ole Jørgen Anfindsen hvordan dette brer om seg i politiske partier. Han kommenterer Høyre, men han er spesielt skuffet over KrF. La meg sitere fra side 248:

Sitat start
Men Kristelig Folkepartis velgere har enda større grunn til å føle seg lurt. Tusenvis av ullsokkestrikkende, kakebakende og salmesyngende bedehusfolk har trofast gitt sine stemmer til KrF i overbevisning om at det var dette partiet som best ville beskytte Norges kristne kulturarv, mens sannheten heller nok er at få om noen partier har gitt større bidrag til å løsrive landet fra sine kristne røtter.

Forklaringen på partiets nokså radikale forandring er sikkert mange og sammensatte, men det kan ikke være særlig tvil om at en bestemt person skiller seg ut i denne sammenheng. Da maktkampen mellom Kåre Kristiansen og Kjell Magne Bondevik etterhvert resulterte i at Kristiansen ble skjøvet ut i kulden og avløst av Kjell Magne Bondevik som partiformann i 1983, førte dette raskt til store forandringer. Frem til da hadde KrF i alle fall et stykke på vei vært et kristent-konservativt parti, men Bondevik lyktes med å dreie det i kraftig kristensosialistisk eller 'kristen'-marxistisk retning.

Jeg vil tro det finnes få andre eksempler i norsk historie der en enkeltperson har lykkes i å kuppe et etablert stortingsparti og gjennomføre en så dramatisk kursendring som det Bondevik klarte. Multikulturelt og marxistisk tankegods må åpenbarn ha hatt et visst fotfeste i partiorganisasjonen allerede før denne revolusjonen, men det var altså Bondevik som gjennomførte den.
Sitat slutt 

Anfindsen underbygger dette med å vise til Bondeviks radikale studentfortid hvor han studerte sammen med markante kristensosialister som Trond Bakkevig, Tor B. Jørgensen, Dag Hareide og Trond Skard Dokka. Anfindsen viser til et feature intervju med klassekampen 30.04.2008. Disse var alle sterkt påvirket av Kirkemøtet i Uppsala i 1968, og de var påvirket av den radikale vinden i tiden. Det var like før Bondevik forlot KrFU for å bli med i Sosialistisk Folkeparti.

- Nei, jeg bidro til å bli i KrFU, og bidro til å radikalisere organisasjonen til stor fortvilelse i partiet. Men det var nære på. Hadde det ikke vært for at Lars Korvald var åpen for å slippe til de unge i partiet, så kan det hende at jeg hadde orientert meg mot et annet parti enn Kristelig Folkeparti. (side 249, Selvmordsparadigmet)

Kommentar #5

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: Politisk ukorrekt

Publisert nesten 10 år siden
29.06.10 kl. 12:39 skrev Robert Wright:

Hadde det vært en privat kristen grunnskole i Groruddalen hadde den trolig vært sprengt. Det må jo være et tankekors for de som vil sortere våre barn tynt utover i alle klasser.

Hei.

Det ser ut som de Kristne i Groruddalen har et kall:))

Kallet er å starte Kristen privatskole....

Kommentar #6

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

"Hvit og alene"

Publisert nesten 10 år siden

I dagens (30/6) utgave av Dagbladet går Marte Michelet - ikke uventet - sterkt ut mot Wright og hans like.  Under overskriften "Hvit og alene" beskylder hun bl.a. Wright for å ville "innføre apartheid i Oslo-skolen".  For Marte Michelet så er roten til alle problemer altså de "hvite".  Det er utenkelig for henne at det vil medføre noen som helst problemer at etnisk norske barn skal være alene i skolen.  I en bisetning skriver hun bl.a. "noen hvite barn opplever sosial eksklusjon på skoler der det er mange brune barn.  Det er fælt og feil, men det er unektelig et unntak fra hvordan de kommer til å ha det videre i livet - når de skal søke jobb, få seg bolig og bli vurdert som safunnsborgere.  Da blir det å være hvit en soleklar fordel".  I kjent venstreradikal stil så bagatelliserer hun dette problemet.  Neida, problemet er hele tiden "de hvite". 

Jeg flyttet fra en bydel med en ganske høy andel av ikke etnisk norske innbyggere for over 6 år siden.  Allerede da var mange foreldre i bydelen bekymret fordi de visste at barna deres var/kom til å bli en minoritet på skolen.  Mange valgte derfor å flytte, også etter uheldige erfaringer.  Mange innvandrerbarn kommer fra miljøer som ikke er interessert i intergrering, behersker norsk dårlig, for ikke å snakke om der det er en høy andel av muslimske barn som bærer med seg middelalderske holdninger i syn på kjønn osv.  En mor fortalte meg at da hennes datter kom gråtende hjem fra lekeplassen fordi noen gutter hadde kalt henne "hore" så var begeret fullt og hun bestemte seg for å flytte.  Grunnen til skjellsordene var visstnok at 7-åringen var ikledd kort skjørt og et solliv.  Hun var derfor ikke "ærbar og dydig".  

Jeg undres på om Marte Michelet har tenkt på hvordan et barn opplever slike situasjoner?  Eller er dette også et problem forårsaket av de "hvite"?

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Følelser

Publisert nesten 10 år siden

Barn og skole handler mye om følelser og da særlig fra de foresattes side. Jeg har jobbet litt med hjem-skole-sammarbeid og det har slått meg at mange foresatte uttaler seg ut fra hva de mener og ikke ut fra hva barnet deres opplever eller mener.

Nå kan vi muligens ikke forvente at en 6 åring klarer å sette ord på alt h*n føler og mener. Men det skader ikke å forsøke å få frem de unges holdninger og tanker uten av vi som voksne legger disse i munnen på dem.

Hvordan forventer du at de foresatte på din skole skal reagere når du uttaler at noen av dem vil komme til å sprenge kristne privatskoler om de blir etablert i Groruddalen. Forventer du at de skal kaste seg rundt halsen din og takke deg for dine tanker og meninger om dem.

Personlig tror jeg du møter lite motbør fordi måten du legger frem din sak blir oppfattet som lite gjennomtenkt og derav ikke fortjener noe svar. Da blir det gjerne til at de som er enige og de som har en politisk agenda å ta hensyn til svarer deg.

Noen ganger er barn og unge mennesker langt klokere enn det vi voksne er, det er kan hende på tide å reflektere litt over det. Det er tross alt de som skal leve i samfunnet i fremtiden, ikke oss som er voksne i dag. 

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE:

Publisert nesten 10 år siden
30.06.10 kl. 10:08 skrev Rolf Egil Pedersen:

I dagens (30/6) utgave av Dagbladet går Marte Michelet - ikke uventet - sterkt ut mot Wright og hans like.  Under overskriften "Hvit og alene" beskylder hun bl.a. Wright for å ville "innføre apartheid i Oslo-skolen".  For Marte Michelet så er roten til alle problemer altså de "hvite".  Det er utenkelig for henne at det vil medføre noen som helst problemer at etnisk norske barn skal være alene i skolen.  I en bisetning skriver hun bl.a. "noen hvite barn opplever sosial eksklusjon på skoler der det er mange brune barn.  Det er fælt og feil, men det er unektelig et unntak fra hvordan de kommer til å ha det videre i livet - når de skal søke jobb, få seg bolig og bli vurdert som safunnsborgere.  Da blir det å være hvit en soleklar fordel".  I kjent venstreradikal stil så bagatelliserer hun dette problemet.  Neida, problemet er hele tiden "de hvite". 

Jeg flyttet fra en bydel med en ganske høy andel av ikke etnisk norske innbyggere for over 6 år siden.  Allerede da var mange foreldre i bydelen bekymret fordi de visste at barna deres var/kom til å bli en minoritet på skolen.  Mange valgte derfor å flytte, også etter uheldige erfaringer.  Mange innvandrerbarn kommer fra miljøer som ikke er interessert i intergrering, behersker norsk dårlig, for ikke å snakke om der det er en høy andel av muslimske barn som bærer med seg middelalderske holdninger i syn på kjønn osv.  En mor fortalte meg at da hennes datter kom gråtende hjem fra lekeplassen fordi noen gutter hadde kalt henne "hore" så var begeret fullt og hun bestemte seg for å flytte.  Grunnen til skjellsordene var visstnok at 7-åringen var ikledd kort skjørt og et solliv.  Hun var derfor ikke "ærbar og dydig".  

Jeg undres på om Marte Michelet har tenkt på hvordan et barn opplever slike situasjoner?  Eller er dette også et problem forårsaket av de "hvite"?

Bare et lite sidesprang,Rolf Egil....Du sa du tidligere at du stemte Venstre ved forrige valg...Det stemmer dårlig med den holdningen jeg synes å tolke i dette innlegget....

Jeg er helt enig med deg i din bekymring i dette innlegget...men til opplysning er Venstre for så og si fri innvandring.....

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

En advarsel

Publisert nesten 10 år siden

er dessverre ikke nok når det gjelder de nye etniske gruppene som har kommet inn i Europa de siste 50 årene.  Det er tapte skanser det her er snakk om, og det eneste Wright har mulighet til å gjøre, dersom han ønsker sine barn alt godt, og det vet jeg at han ønsker, det er å flytte til et norskt sted!

Slik blir det for de mange norske i ti-årene framover, helt til de nye etniske gruppene overtar Norge.  Da gjennom vanlige demokratiske styreformer, slik vi har det i dag.  I Norge og hele Europa går abort klinikkene for fullt og det er etniske europerere  som begår disse syndene, mens muslimene bruker sine fødte barn til å overta landet om 40 år.  Dette er realiteter som de gjenfødte kristne har advart mot i mange tiår allerede.

Kommentar #10

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Privatskoler

Publisert nesten 10 år siden

er bra, men det er bare den haken ved det, at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Folkeparti og Senterpartiet ikke ønsker slike skoler i det hele tatt!  Men bevares, bare stem fortsatt på disse partiene selv om du er for privatskoler, det gjør jo mange andre!

Kommentar #11

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: RE:

Publisert nesten 10 år siden
30.06.10 kl. 19:45 skrev Rune Holt:Bare et lite sidesprang,Rolf Egil....Du sa du tidligere at du stemte Venstre ved forrige valg...Det stemmer dårlig med den holdningen jeg synes å tolke i dette innlegget....

Jeg er helt enig med deg i din bekymring i dette innlegget...men til opplysning er Venstre for så og si fri innvandring.....

 :::

Jeg vet utmerket godt hvor Venstre står, så ellers takk!  Men det går fint an å ha flere tanker i hodet samtidig.  Jeg tror neppe du omfavner alt hva ditt kjære FrP står for?

Kommentar #12

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Bedre tanker i 2013

Publisert nesten 10 år siden
01.07.10 kl. 07:09 skrev Rolf Egil Pedersen:

Jeg vet utmerket godt hvor Venstre står, så ellers takk!  Men det går fint an å ha flere tanker i hodet samtidig.  Jeg tror neppe du omfavner alt hva ditt kjære FrP står for?

Rolf Egil, du er absolutt blant de mest velformulerte her, og jeg setter stor pris på dine verbale krumspring. Likevel er jeg enig med Rune H. om at du også er en mann med paradokser. Jeg antar du er enig med for eksempel Ole Jørgen Anfindedsen i at politisk korrekthet er i ferd med å ødelegge samfunnet innenfra med multikulturalisme og nedvurdering av Norge og våre nasjonale verdier, som han skriver mye og godt om over 577 sider i boka Selvmordsparadigmet, pluss omfattende referanseliste og indeks.

Det å lese boka til Anfindsen er en god start for det som ser ut som en noe villfaren Pedersen. Vi er mange her på Verdidebatt som er villig til å hjelpe deg å stemme på et annet parti enn Venstre :-D.

Kommentar #13

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Bedre tanker i 2013

Publisert nesten 10 år siden
01.07.10 kl. 09:58 skrev Kristian Kahrs:

Det å lese boka til Anfindsen er en god start for det som ser ut som en noe villfaren Pedersen. Vi er mange her på Verdidebatt som er villig til å hjelpe deg å stemme på et annet parti enn Venstre :-D.

 ::::

Jeg takker og bukker for den rørende omsorg Kahrs viser for mitt ve og vel.  Og ja, jeg tviler ikke et eneste sekund at du - og andre - er mer enn villige til å hjelpe meg med å stemme et annet parti enn Venstre.  Og det kan hende at jeg gjør nettopp det, men jeg kan love min gode venn Kahrs m/flere at det i såfall ikke blir FrP.  Forøvrig kan jeg forsikre Kahrs om at jeg lever godt med mine paradokser :)))

Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Gromgutter

Publisert nesten 10 år siden

 ...

Her er etter min mening to av VD's gromgutter i disputt. Kristian Kahrs er primært velinformert og Rolf Egil Pedersen er primært velformulert - men begge har også den andres primæregenskaper i rikt monn. Sjekker alltid kommenterer og innlegg som er signert de to - og som regel blir det enten et "aha" eller humring - eller begge deler.

Vil bare hive meg på og gi moralsk støtte til Rolf Egil som vuderer å velge et annet parti enn Venstre. Kan ikke skjønne at Frp behøver å være alternativet. Jeg har aldri stemt på noen av de to, men befinner meg fortsatt vel. Dersom Venstre og Frp skulle være to onder, er dog Frp det minste av dem, slik jeg har opplevd og tolket utviklingen i de to pertiene de seneste årene.

Godt valg, Rolf Egil! :)

Kommentar #15

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Gromgutter

Publisert nesten 10 år siden
01.07.10 kl. 11:24 skrev Arne D. Danielsen:

 ...... Dersom Venstre og Frp skulle være to onder, er dog Frp det minste av dem, slik jeg har opplevd og tolket utviklingen i de to pertiene de seneste årene.

 ::::

Noen skifter parti på grunn av sin overbevisning, andre skifter overbevisning på grunn av sitt parti. (Winston Churchill).
Kommentar #16

Ragnhild Abrahamsen Hypher

2 innlegg  1 kommentarer

Hva fremmer integrering?

Publisert nesten 10 år siden

Jeg forstår godt Robert Wrights anliggende - som norsk venter man at klassekameratene til barna skal ha noe felles "bagasje" med seg mht sanger, historier osv som "alle"kjenner når skolen begynner - og å få gå sammen med gode venner betyr mye - der det er  mulig. Som lærer som stadig kommer i kontakt med ungdommer som har vokst opp i Norge og bare kan "hverdagsnorsk" gjelder min bekymring kanskje enda mer hvordan det går videre - etter de 3-4 første årene.- Det at småskolebarn fra etniske minoriteter skårer like godt som norske på de tidlige lesetestene er ikke noe kriterium på suksess. Forskning viser at det er fra 10-11 års alderen forskjellen viser seg, når fag-uttrykk og "vanskelige" ord kommer mer inn .Og man nevner bare sjelden kuturforståelse - jeg tror mange politikere ville bli forskrekket om de VISSTE hvor lite mange minoritetskulturelle ungdommer vet om norsk historie / kultur- det er ikke så rart . De har gått i klasse med fra ingen  til 5-6 etnisk norske barn  og  utenfor klasserommet- både i frikvarter og fritid-  omgås de ikke andre norskspråklige. - der er det den etniske gruppens språk og kultur som gjelder. - Mange innvandrerforeldre som gjerne vil at barna skal lære norsk - og de selv bli kjent med nordmenn - flytter også til "hvite" bydeler for å gi sine barn bedre sjanse -men  helt "hvite" klasser er egentlig ikke "normalt" lenger i Norge - iallfall ikke i Oslo - og jeg er enig med dem som har skrevet her om  både Høyre ("frihet for den enkelte") og RV/SV (det "gammeldagse" - bare er vi som bor her skal forandre oss) - Hva KRF mener i praksis vet jeg ikke helt?-  Selvsagt må vi "norske" forandre oss, men det  må de som kommer hit også ! det kan ikke fortsette slik det er nå.  Både norske og minoriteter taper på å gå i klasser der det nesten bare er ikke - vestlige - og også omvendt! Jeg ønsker meg politikere som tør å se virkeligheten i øynene og ta grep for å gjøre det flerkulturelle samfunnet til noe mer enn festdager med stort innslag fra fremmede kulturer, men lite med vårt eget.

Kommentar #17

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Høyre for Rolf Egil!

Publisert nesten 10 år siden
01.07.10 kl. 11:24 skrev Arne D. Danielsen:

 ...

Her er etter min mening to av VD's gromgutter i disputt. Kristian Kahrs er primært velinformert og Rolf Egil Pedersen er primært velformulert - men begge har også den andres primæregenskaper i rikt monn.

 Jeg vet ikke hva annet jeg skal si enn takk :-)

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
16 dager siden / 1202 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
22 dager siden / 1201 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
8 dager siden / 844 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 800 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 619 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 577 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere