Arild Holta

104

Barnevernet er skadelig – generell dokumentasjon

Publisert: 1. jun 2009

Nå er jo ikke de andre partiene mye bedre mht forskningsbassert kunnskap på dette punktet. Det er altså middelalderiske tilstander, hvor forskningen undertrykkes av ideologi, synsing, babbel og påstander, mer eller mindre finansiert av oljerikdommene. <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } H1 { margin-bottom: 0.21cm } H1.western { font-family: "Albany", sans-serif; font-size: 17pt } H1.cjk { font-family: "Andale Sans UI"; font-size: 16pt } H1.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 16pt } H3 { margin-bottom: 0.21cm } H3.western { font-family: "Albany", sans-serif } A:link { so-language: zxx } --> Når jeg skrev (delvis i samarbeid med en anonym) en høringsuttalelse til regjeringen, mot den påtenke nye barnevernsloven, så påpekte jeg at forskningen forkaster de rødgrønne sine idéer om barnevern.

Biologiske (naturlige foreldre) kontra ikke-biologiske konstalasjoner

Skader, lidelse, sexmisbruk, mishandling etc i ikke-biologiske familier er dramatisk forhøyet. De canadiske psykologene Martin Daly og Margo Wilson sin forskning viser risikoen for barn i ikke-biologiske miljø.

Her er en omfattende artikkel av prof. Marianne Haslev Skånland om Martin Daly og Margo Wilson sin forskning.

http://mhskanland.net/page64/page65/page5/page5.html

Sammenlignende forskning

Bohman & Sigvardsson gransket barn registrert for adopsjon. Forskningen viste at på gruppenivå hjalp det ingen ting å fjerne barn fra påstått for dårlige foreldre.

Om du undrer hvorfor myndighetene ikke bare beviser, gjennom sammenlignende forskning, at omsorgsovertakelse virker, så er altså dette allerede testet. Det virker ikke.

Litt mer om dette finner du her:

http://www.barnasrett.no/Forskning/bohman.htm

Arvelighetsperspektivet

Per i dag hevder forskerne at arv utgjør ca 60-70% av adferdsavvik. 10% er "vet-ikke-gruppe". En mengde miljøfaktorer er skyld i resten. Fra hodeskader i trafikken til mobbing i skole, voldtekter, overfall, dårlige venner, rus, etc.

Ja, og så foreldre da som bv skylder omtrent alt på. (Nå har jeg vert deterministisk, noe jeg egentlig ikke er. Jeg tror på valget.) Barnevernet skylder som sagt på foreldrene. Forskning om arv bør være noenlunde kjent, og er på kollisjonskurs med barnevernstenkningen.

Evolusjonsperspektivet

Det er MINE gener jeg arbeider for å føre videre. I KONKURRANSE med de andre sine gener. Martin Daly og Margo Wilsons forskning over belyser dette.

Kristne kreasjonister ser sikkert også konkurransen i naturen, uten å dra konklusjonen evolusjon. Eller i vert fall ikke i samme grad.

Faktaene på gruppenivå, som forskningen dokumenterer, er de samme enten man er kreasjonist eller annet.

Skaden på barna ved adskillelse barn og foreldre

Fra boken "Adskillelse Barn og foreldre" av Sverre Kvilhaug.

"En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. bloch, U. Hersco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatri i 1999, og referert bl.a i Mental Health Today, la fram meget overbevisende og dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tap av foreldre, særlig adskillelse på annen måte enn ved død. Innledningsvis uttales i forskningsrapporten at den antatte sammenhangen mellom tidlige miljømessige stressfaktorer som tap av foreldre som barn og psykisk psykdom i voksen alder, har pirret psykiateres nysgjerrighet i størstedelen av århundret. Utrolig nok, min kommentar, synes det likevel ikke å ha pirret nevneverdig norske eller nordiske forskeres nysgjerrighet. (...)"


For å gjøre historien kort, så kunne det knyttes økt mengde psykiske-, sosiale- og mange andre problemer til adskillelse barn og foreldre. Kort sagt: Barna tok skade.

Sannsynligheten for at forskningsrapportens resultater var tilfeldige, kunne gjerne måles i promille! Til sammenligning så er det akseptabel god forskning når slikt kan måles under 5%.

Dette er sosiologisk forskning som er alt annet enn nordisk sosio-babbel. Første delen av nevnt bok, inneholder en mengde referanse til- og beskrivelse av god forskning.

Skadeomfang og selvmord hos norske barnevernsbarn - 1990-2002

http://www.nibr.no/content/view/full/2355

Barnevernsbarn tar sine liv 8 ganger oftere enn andre barn. Alle typer helseproblem og skader er dramatisk overrepresentert.

Kynisk skylder barnevernerne dette på familien. Men forskningen av høy kvalitet som jeg viser til over, sier noe helt annet.

Dette skal være nok til å vekke de som vil bli vekket fra den ideologiske søvnen. Det er ganske enkelt vitenskapelig bevist at det såkalte barnevernet ikke fungerer. Likevel bruker man over 12 milliarder norske kroner på denne motbeviste ideologien.

Det er altså årsaker til at FN kritiserer Norge sin stjeling av familienes barn. Det samme gjelder hvorfor menneskerettighetsdomstolen Strasbourg dømte Norge for barnevernsovergrep.


(Enhver har artikkelforfatter – Arild Holta – sin tillatelse til å fritt kopiere fra artikkelen.)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ble feil i artikkelen...

Publisert rundt 11 år siden

Ser det ble noen formateringsfeil i artikkelen.

Det forsvant også en setning i starten:

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

"Når jeg skrev (delvis i samarbeid med en anonym) en høringsuttalelse til regjeringen, mot den påtenke nye barnevernsloven, så påpekte jeg at forskningen forkaster de rødgrønne sine idéer om barnevern."

Kommentar #2

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert rundt 11 år siden

Vær forsiktig med hva du skriver, Arild! Obs, obs! De er flinke til å sensurere her på verdidebatt.no

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: ...

Publisert rundt 11 år siden

 

01.06.09 kl. 23:22 skrev Andreas Hesselberg:

Vær forsiktig med hva du skriver, Arild! Obs, obs! De er flinke til å sensurere her på verdidebatt.no

 

Noen ganger må man beskytte folk mot seg selv.

Kommentar #4

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

RE: ...

Publisert rundt 11 år siden

 

01.06.09 kl. 23:22 skrev Andreas Hesselberg:

Vær forsiktig med hva du skriver, Arild! Obs, obs! De er flinke til å sensurere her på verdidebatt.no

Hehe. Nå var ikke du den første jeg forventet kommentar fra her inne. :)

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

RE: RE: ...

Publisert rundt 11 år siden

 

Noen ganger må man beskytte folk mot seg selv.

Mener du at forskningen, menneskerettighetsdomstolen og FN sin info er skadelig?

Du må gjerne begrunne hvorfor eventuelt mytene dine er viktigere. ;)

Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

nedlastbar...

Publisert rundt 11 år siden

Artikkelen øverst er imidlertid nedlastbar:

http://spre.r-b-v.net/vitenskapelige-referanser.pdf

Kommentar #7

Bjørn Erik Bjorbekkmo

0 innlegg  1 kommentarer

NIBR- rapport, Barnevernsbarnas Helse

Publisert rundt 11 år siden

Linken til NIBR-rapporten i Arilds innlegg:

http://www.nibr.no/publikasjoner/rapporter/109/

NIBR-rapport 2005:12, Barnevernsbarnas Helse
(Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002)
ISBN 82-7071-564-6

Referat: (...)Rapporten indikerer at barnevernbarna og foreldrene deres har betydelige helseproblemer.... Les mer
I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2002.

Kommentar #8

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

Løgn og bedrag

Publisert rundt 11 år siden

Arild Holtas korstog mot barnevernetr fortsetter - desverre! Et så lite reflektert holdning til barnevernet skal man lete lenge etter.

Mange barn missbrukes eller opplever omsorgsvikt i hjemmet. Da må man, dersom det er til barnets beste, ta barnet ut. Eller mener Holta at man ikke skal ta ut seksuelt missbrukte barn fra hjemmet?

Barnevernet er i følge barnevernsloven pålagt å samarbeide med hjemmet i størst mulig grad, og dette skjer i de aller fleste tilfeller. I minst 80 % av sakene tar barnevernet en støttende funksjon overfor familien, og foreldrene. Fordi alle barnevernfaglige teorier uttrykker at dette er et viktig suksesskriterie!

Når det gjelder Holtas påstand om at det er barnevernets skyld at det er en høyere selvmordsrate blandt barn som har vært under tiltak fra barnevernet, så er det skremmende dårlig dokumentert. Dersom et barn er missbrukt eller utsatt for omsorgsvikt, er det DET som er problemet, ikke at barnet tas ut av en skadelig familiesituasjon.

Arild Holta driver sitt korstog mot barnevernet på alle mulige nettsider. Personlig er jeg sjeleglad for at barn i Norge har noen som passer på dem, dersom foreldrene svikter, eller som kan hjelpe foreldre dersom de sliter! Det er til barnets beste! Når vi vet hvor mange barn som miussbrukes fysisk og seksuelt, så er problemet faktisk at for få fanges opp.

Barnevernet har mange utfordringer, de er for få folk, og har for lite ressurser. Dermed kan ikke alle bekymringsmeldinger følges opp. Barnevernet er til for barnets beste - konspirasjonsteorier er fullstendig uinteresante!

Kommentar #9

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: Løgn og bedrag

Publisert rundt 11 år siden

 

02.06.09 kl. 09:31 skrev Peter Walseth:

Mange barn missbrukes eller opplever omsorgsvikt i hjemmet. Da må man, dersom det er til barnets beste, ta barnet ut. Eller mener Holta at man ikke skal ta ut seksuelt missbrukte barn fra hjemmet?

Hva med å heller fjerne overgriperen og sperre ham inne? Det er overgriperen som fortjener straff, er det ikke? Hvorfor straffe barnet ved å fjerne barnet fra familien sin? Jeg forstår ikke helt tankegangen med at BARNET skal fjernes fra familien når f.eks. far begår overgrep. Da er det FAR som bør fjernes og bures inne...

Jeg er tilhenger av barnevernet. Men det gjøres alt for mye feil i barnevernet. En opprydning må til!

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: RE: RE: ...

Publisert rundt 11 år siden

 

01.06.09 kl. 23:39 skrev Arild Holta:

 

Noen ganger må man beskytte folk mot seg selv.

Mener du at forskningen, menneskerettighetsdomstolen og FN sin info er skadelig?

Du må gjerne begrunne hvorfor eventuelt mytene dine er viktigere. ;)

 

Overhode ikke, jeg synes ikke informasjonen Irving samler er skadelig heller. Du får trekke frem de konklusjoner du ønsker, jeg foretrekker og arbeide for at barna skal få det bedre. At det er mange vanskelige problemstillinger betyr ikke at en altid skal la barn være hos foreldrene.

Kommentar #11

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: RE: Løgn og bedrag

Publisert rundt 11 år siden

Dersom far bedriver overgrep, og mor ikke griper inn, kan man f.eks fjerne barnet. Og det er ikke riktig at barnet automatisk fjernes - tvert i mot er terkselen for det svært høy, noe den skal være! Det viser seg jo bl.a. ved at barnevernet i ni av ti saker samarbeider med hjemmet.

Når det gjelder alle feilene til barnevernet, så skal vi være klar over at sakene ofte fremstilles ensidig fra medias side, da barnevernstjenesten selvfølgelig har taushetsplikt.

Jeg vil heller uttrykke taknemlighet overfor alle de menn og kvinner som gjør en meget bra jobb for barna, i barnevernet. Mange barn klarer seg ikke så godt senere i livet, men det er ikke alltid barnevernets skyld....

Hva med å heller fjerne overgriperen og sperre ham inne? Det er overgriperen som fortjener straff, er det ikke? Hvorfor straffe barnet ved å fjerne barnet fra familien sin? Jeg forstår ikke helt tankegangen med at BARNET skal fjernes fra familien når f.eks. far begår overgrep. Da er det FAR som bør fjernes og bures inne...

Jeg er tilhenger av barnevernet. Men det gjøres alt for mye feil i barnevernet. En opprydning må til!

 

Kommentar #12

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

P. Walseth

Publisert rundt 11 år siden

P. Walseth: "Mange barn missbrukes eller opplever omsorgsvikt i hjemmet."

SVAR: Nei. Slik er det ikke. Det hører med til sjeldenhetene. Kom med dokumentasjon i stedet for politisk korrekte påstander.


P. Walseth: "Da må man, dersom det er til barnets beste, ta barnet ut."

SVAR: Det er ikke til barnets beste å bli stjålet fra familien. Nei, man må fjerne overgripere.


P. Walseth: "Barnevernet er i følge barnevernsloven pålagt å samarbeide med hjemmet i størst mulig grad, og dette skjer i de aller fleste tilfeller."

SVAR: Pene ord har ingen mening, når når assosial adferd i barnefjernere aldri blir slått ned på. I stedet blir asosiale mennesker forfremmet.


P. Walseth: "I minst 80 % av sakene tar barnevernet en støttende funksjon overfor familien, og foreldrene."

SVAR: Subjektiv statistikk, skrevet primært av EN part, er ikke sannhet.


P. Walseth: "Når det gjelder Holtas påstand om at det er barnevernets skyld at det er en høyere selvmordsrate blandt barn som har vært under tiltak fra barnevernet, så er det skremmende dårlig dokumentert."


SVAR: JEG SKREV: "En gruppe forskere... Sannsynligheten for at forskningsrapportens resultater var tilfeldige, kunne gjerne måles i promille!"

Knallgod dokumentasjon!

Vil du har redelig diskusjon, så få med deg fakta.


P. Walseth: "Dersom et barn er missbrukt eller utsatt for omsorgsvikt, er det DET som er problemet, ikke at barnet tas ut av en skadelig familiesituasjon."

SVAR: Her fornekter du skadevirkningene av adskillelse barn og foreldre. Disse skadene er bevist med all mulig forskning. Prøv med de berømlige to tankene i hodet samtidig:

1. Adskillelse skader.
2. Overgrep skader.

Det er en tankefeil å agere som om det ene opphever det andre.


P. Walseth: "Når vi vet hvor mange barn som miussbrukes fysisk og seksuelt, så er problemet faktisk at for få fanges opp."

SVAR: Nå fornektet du igjen god forskning - empiriske bevis.


P. Walseth: "Barnevernet er til for barnets beste - konspirasjonsteorier er fullstendig uinteresante!"

SVAR: Du sier altså at EMPIRI = KONSPIRASJON. Vel, jeg vet jo at det ikke er det du mener, men du bør rydde opp i mytene du tror på. Ikke alle liksombevis som du er blitt lært opp med holder mål når det prøves mot vitenskapelig EMPIRI.

Kommentar #13

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

RE: RE: Løgn og bedrag

Publisert rundt 11 år siden

 

02.06.09 kl. 10:03 skrev Andreas Hesselberg:

Jeg er tilhenger av barnevernet. Men det gjøres alt for mye feil i barnevernet. En opprydning må til!

Ingen, i noe land, har lykkes med det de siste hundre år.

Det er nok mer enn opprydning som må til for å fjerne en etat viss forgjenere deltok i lobotomering, tvangssterilisering, utrydding av taterkultur, samisk kultur, sigøynere etc. Ja faktisk brukte man argumentet "barnas beste" når man skulle brenne hekser også.

Vi har de store barnehjemsskandalene i nærmere tid.

Man har lokket over barnefjernofrenes ytringer i vår tid. Angrepene på de som ytrer seg er så harde at den nestdyktigste hjelperen jeg har hatt, har jeg kun anonym kontakt med. Jeg vet ikke hvem dette utrolig dyktige mennesket er.

Pr i dag er forskningen om familiens fortreffelighet totalt undertrykt.

Jeg finner ikke mye håp for å reparere noe som ingen tidligere har lyktes lage. Skal noe repareres, så må man i det minste lykkes lage det. Selvsagt kan vi håpe på en sosiologiens Albert Einstein...

Kommentar #14

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

M. Christiansen

Publisert rundt 11 år siden

M. Christiansen: Du får trekke frem de konklusjoner du ønsker, jeg foretrekker og arbeide for at barna skal få det bedre.

SVAR: Dette er en tankefeil.

Man kan ikke arbeide for at barna skal få det bedre, og samtidig ignorere impiriske bevis på at så ikke skjer, eller at de får det verre. Da har man lurt seg selv.

Kommentar #15

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

P. Walseth

Publisert rundt 11 år siden

P. Walseth: "Dersom far bedriver overgrep, og mor ikke griper inn, kan man f.eks fjerne barnet."

SVAR: At det er det beste for barnet, er motbevist. Adferdsindustrien ignorerer skadene av adskillelse.

P. Walseth: (...) fjernes - tvert i mot er terkselen for det svært høy, noe den skal være! Det viser seg jo bl.a. ved at barnevernet i ni av ti saker samarbeider med hjemmet.

SVAR: I snitt tolererer bv ca 4 hjelpetiltak før de tar barnet.

P. Walseth: Når det gjelder alle feilene til barnevernet, så skal vi være klar over at sakene ofte fremstilles ensidig fra medias side, da barnevernstjenesten selvfølgelig har taushetsplikt.

SVAR: Media bruker utelukkende bv og dens nærliggende adferdsprofesjoner som sannhetsbevis. Unntaksvis tar media noen skandalesaker.

P. Walseth: Jeg vil heller uttrykke taknemlighet overfor alle de menn og kvinner som gjør en meget bra jobb for barna, i barnevernet. Mange barn klarer seg ikke så godt senere i livet, men det er ikke alltid barnevernets skyld....

SVAR: Som sagt så finnes til og med direkte sammenlignende forskning som du ignorerer. Det går best (på gruppenivå) med barna som får være hjemme hos sine påstått for dårlige foreldre.

HVORFOR BRUKE MILLIARDER AV KRONER PÅ TILTAK SOM IKKE VIRKER FOR BARNA, OG SOM ER EN FORFERDELIG UMYNDIGGJØRENDE BELASTNING FOR FORELDRE?!

Kommentar #16

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

saklig kritikk?

Publisert rundt 11 år siden

 

På an igjen Hovda.

Jeg tenker tilbake på de rundene vi hadde i det gamle forumet.

For det første, jeg skulle ønske du kunne nyansere noe, eller i alle fall åpne opp for litt mer refleksjon om barn som opplever omsorgssvikt.

Så er det sånn, at også barnevernet gjør feil, men intensjonen er å hjelpe, først og fremst barnet.

Mange barn får hjelp av barnevernet, og mange av dem står frem isom voksne og takker for det.

Noen barn får desverre ikke hjelp, andre får ikke rett hjelp.

Dette skyldes i mange tilfeller voksne som makter å se, eller som ikke vil se, at barnet lever under forhold som ikke kan aksepteres. Dette er synd, og i stor grad er det det offentliges ansvar å gjøre noe med dette.

Jeg ser for emg at samarbeid mellom barnehager og skoler og barnevernet kan bli betraktlig bedre.

Og, jeg tror det jobber for få menn i barnevernet. -:)

Men for all del, alle tiltak som kan styrke barnevernet bør gjennomføres

snarest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: M. Christiansen

Publisert rundt 11 år siden

 

02.06.09 kl. 15:24 skrev Arild Holta:

M. Christiansen: Du får trekke frem de konklusjoner du ønsker, jeg foretrekker og arbeide for at barna skal få det bedre.

SVAR: Dette er en tankefeil.

Man kan ikke arbeide for at barna skal få det bedre, og samtidig ignorere impiriske bevis på at så ikke skjer, eller at de får det verre. Da har man lurt seg selv.

Du har på ingen måte lagt frem noen empirsike bevis for dine påstander, og siden jeg jobber med skadevirkninger av overgrep så vet jeg ganske mye om hva barn utsettes for. Jeg kan til og med si at mange barn både er taknemmelige for at de har blitt tatt hånd om, samt at noen er utrolig lei seg for at de ikke ble tatt hånd om.

 

Kommentar #18

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

R. Tveit

Publisert rundt 11 år siden

I stedet for å stille spørsmål om saklighet, så bør du informere om hva som evtuelt ikke er saklig.

Jeg har angrepet det såkalte barnevernet GENERELT eller som det pent heter: PÅ GRUPPENIVÅ.

Mulig du ikke forstår problemstillingen:

Det er BEVIST at barnevernets omsorgsovertakelser er skadelige for mange flere enn de virker for. Det var DET jeg viste i innledningsartikkelen.

Mulig du ikke forstå hva som ligger i BEVIS og DOKUMENTASJON?

Du skrev: "For det første, jeg skulle ønske du kunne nyansere noe, ...

Barnevernet virker likevel ikke på gruppenivå. I begrepet "gruppenivå" ligger nyanser. Men det er ikke poenget. Poenget er at man har et system som er destruktiv grunnet at forskningsbassert viten er byttet med gammelmodig IDEOLOGI.

Du skrev: Men for all del, alle tiltak som kan styrke barnevernet bør gjennomføres snarest.

Uten å forholde deg til saken (saklig) at barnevernet ikke virker på gruppenivå mht omsorgsovertakelser, så sier du vi må ha mer av det.

I en seriøs og redelig debatt så forholder man seg til FREMLAGT DOKUMENTASJON. Er man ikke villig til det, så har man ikke noe i debatten å gjøre, annet enn som forstyrrende element.

Du har ikke grepet fatt i NOE av det jeg skrev innledningsvis.

Kommentar #19

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

RE: RE: M. Christiansen

Publisert rundt 11 år siden

 

02.06.09 kl. 22:58 skrev Morten Christiansen:

 

02.06.09 kl. 15:24 skrev Arild Holta:

M. Christiansen: Du får trekke frem de konklusjoner du ønsker, jeg foretrekker og arbeide for at barna skal få det bedre.

SVAR: Dette er en tankefeil.

Man kan ikke arbeide for at barna skal få det bedre, og samtidig ignorere impiriske bevis på at så ikke skjer, eller at de får det verre. Da har man lurt seg selv.

Du har på ingen måte lagt frem noen empirsike bevis for dine påstander, og siden jeg jobber med skadevirkninger av overgrep så vet jeg ganske mye om hva barn utsettes for. Jeg kan til og med si at mange barn både er taknemmelige for at de har blitt tatt hånd om, samt at noen er utrolig lei seg for at de ikke ble tatt hånd om.

 

Jeg har vist til empiri, knallgod empiri:

SITAT:

Skaden på barna ved adskillelse barn og foreldre

Fra boken "Adskillelse Barn og foreldre" av Sverre Kvilhaug.

"En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. bloch, U. Hersco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatri i 1999, og referert bl.a i Mental Health Today, la fram meget overbevisende og dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tap av foreldre, særlig adskillelse på annen måte enn ved død. Innledningsvis uttales i forskningsrapporten at den antatte sammenhangen mellom tidlige miljømessige stressfaktorer som tap av foreldre som barn og psykisk psykdom i voksen alder, har pirret psykiateres nysgjerrighet i størstedelen av århundret. Utrolig nok, min kommentar, synes det likevel ikke å ha pirret nevneverdig norske eller nordiske forskeres nysgjerrighet. (...)"


For å gjøre historien kort, så kunne det knyttes økt mengde psykiske-, sosiale- og mange andre problemer til adskillelse barn og foreldre. Kort sagt: Barna tok skade.

Sannsynligheten for at forskningsrapportens resultater var tilfeldige, kunne gjerne måles i promille!

Sitat slutt -------

Denne dramatiske empirien forteller at barnevernet påfører barn skader som tilsvarer grov sexmisbruk eller langvarig vold.

Mytene du har lært deg å tolke virkligheten med, ER FEIL. Ideologien innen for adferdsindustrien er ikke forskningsbassert, og VERRE, forskningen jeg her viser til forteller at dere er farlige for barn.

Hvorfor være så skråsikker at du ignorerer knallgod forskning? Hva med en litt større ydmykhet overfor BEVIS?

Disse faglige fadesene eller overgrepskultur, hadde vi sluppet å se om man "bare" hadde hatt respekt for naturlige rettigheter.

Skal vi i framtiden få til et rettslig oppgjør, så mener jeg det må gjøres bassert på bl.a "naturlige rettigheter". For hjelpeidéene deres er totalt i strid med naturens orden: FAMILIEN.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2934 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
18 dager siden / 1131 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 796 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
11 dager siden / 635 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 593 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
9 dager siden / 477 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
2 dager siden / 414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere