Helge Simonnes

928

Usiviliserte USA

Publisert: 18. jun 2010

Kan et land som fortsatt holder seg med dødsstraff kalle seg sivilisert?

I natt norsk tid ble 49 år gamle Ronnie Lee Gardner henrettet ved skyting i den amerikanske delstaten Utah.

Gardner ble spent fast i en stol med hette over hodet og en blink festet til brystet. Eksekusjonspelotongen besto av fem personer, fire hadde skarpe skudd i våpenet, mens en femte hadde løsammunisjon. Hensikten med dette er at ingen skal vite hvem som drepte fangen.

Bruken av dødsstraff er blitt mindre og mindre vanlig i USA, men fortsatt skjer det at myndighetene tar livet av mennesker som har gjort seg skyldige i grove forbrytelser. Gardner hadde to liv på samvittigheten.

Bruken av dødsstraff er å gi etter for de enkleste og mest primitive instinkter i menneskesinnet. De landene som bruker en slik straffemetode, er det ingen grunn til å se opp til. Det er trist at amerikanske lovgivere ikke har avskaffet denne praksisen.


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: Usiviliserte USA

Publisert over 10 år siden

Hei,

USA er bakstreverske på dette området, men de vil nok synes det er urettferdig å bli kalt usivilisert. Her definerer vi kanskje også ordet "sivilisert" forskjellig. Man må jo ikke glemme at USA også har mange kvaliteter som vi på denne siden av Atlanteren kan se opp til. Det er også flere aspekter ved den amerikanske kultur jeg ikke har noe særlig sans for men jeg er optimist og tror de vil gjøre seg ferdig med dette før eller senere. En gang i tiden var nordmenn brutale og barbariske. Gamle Romerrike hadde sine gladiatorkamper og stakkarer som ble kastet til løvene, og perfekte er vi riktig nok enda ikke blitt på denne siden av Atlanteren med tanke på de kriger som har rast helt inntil nylig på vårt eget kontinent. Jeg tror det er viktig her å minnes Jesu ord: "Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?  4 Eller hvordan kan du si til din bror: 'La meg ta flisen ut av øyet ditt', når det er en bjelke i ditt eget øye? "

Jeg er overbevist om at ting vil komme til å endre seg også i USA.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert over 10 år siden

Usivilisert er ett for snilt ord og bruke. De som gjennomførte henrettelsen fikk visstnok en minnemynt. Det var ikke noe og skamme seg over, det var ikke en jobb som måtte gjøres men forbigås i stillhet. Det vanker en minnemynt slik at de kan slå seg på ryggen over ett godt utført drap og både huske det og vise frem sin bragd til venner og familie.

Har mest lyst og sammenligne USA med en godt voksen sosiopat.

Kommentar #3

Trond Danielsen

17 innlegg  235 kommentarer

missbrukt ord

Publisert over 10 år siden

Et samfunn har ikke rett til å ta hevn. Og dødstraff vil altid være hevn.

Men heller ikke jeg liker ordet sivilisert. Det ordet er så missbrukt. Jeg vet ikke hva det er med amerikanerene. De er så skråsikkre på at alt bra kommer fra USA, og resten av verden bare har med å høre etter. Og jeg klarer ikke en slik holdning. Å dele inn verden i "good guys" og "bad guys" er enkelt å forholde seg til. Men også veldig feil.

Politisk kubisme blir borte den dagen mennesker tenker seg om.

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Usiviliserte USA

Publisert over 10 år siden
18.06.10 kl. 09:23 skrev Helge Simonnes: "Bruken av dødsstraff er å gi etter for de enkleste og mest primitive instinkter i menneskesinnet. De landene som bruker en slik straffemetode, er det ingen grunn til å se opp til. Det er trist at amerikanske lovgivere ikke har avskaffet denne praksisen."

---

Det er uproblematisk å være hjertens enig i denne karakteristikken. Og kanskje debatten om dødsstraff nå kan revitaliseres i USA, takket være den uvanlige henrettelsesmetoden som ble benyttet for første gang siden 1996.

Men Norge henrettet bl.a. Vidkun Quisling og Henry Rinnan for nesten 65 år siden på nøyaktig samme måte - ved skyting. Ga norske jurister etter for våre mest primitive instinkter? I den minste finner vi ikke antydning om noen slik oppfatning i historiebøker fra vår nyere historie.

Men for USA er det nok langt fram. Dommere i USA velges, og med dagens store flertall i befolkningen som er for dødsstraff, sier det seg selv at en som ønsker å velges til dommer må spille på lag med elektoratet.

Kommentar #5

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Gammelt nytt...

Publisert over 10 år siden

 at flertallet i Norge ikke vil skyte mordere, men det vil jeg.  Da jeg var i militæret i 1968 lærte vi hvordan vi skulle skyte russere.  Er det lenger lovlig i befolkningens øyne å skyte mennesker i krig?

Forholdet til styresmaktene.

Romerbrevet 13 Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud.  2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom.  3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.  4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.  5 Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.  6 Betal også skatt av samme grunn. For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt slikt.  7 Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.

www.evangeliekirken-arendal.no

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Er Norge et sivilisert land?

Publisert over 10 år siden

Ja, en kan virkelig stille spørsmålet hvorfor morderer skal ha den store fordelen overfor offeret, fordelen til liv framfor død.

De lave straffene som Norge gir overfor mordere er barbariske og en hån overfor ofre og deres familie. En liv i Norge er så å si ingenting verdt.

Jeg ser at Trond Danielsen skriver at:

"Et samfunn har ikke rett til å ta hevn. Og dødstraff vil altid være hevn."

Ordet "hevn" synes jeg er helt malplassert, vi snakker her om rettferdighet.

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Er Norge et sivilisert land?

Publisert over 10 år siden
18.06.10 kl. 20:55 skrev Gunnar Lund:

"Ja, en kan virkelig stille spørsmålet hvorfor morderer skal ha den store fordelen overfor offeret, fordelen til liv framfor død."

---

Årsaken er nok at vi ikke ønsker øye for øye og tann for tann, heller ikke den ugudeliges død, men at han heller må få leve.

Kommentar #8

Trond Danielsen

17 innlegg  235 kommentarer

RE: Er Norge et sivilisert land?

Publisert over 10 år siden
18.06.10 kl. 20:55 skrev Gunnar Lund:

Ja, en kan virkelig stille spørsmålet hvorfor morderer skal ha den store fordelen overfor offeret, fordelen til liv framfor død.

De lave straffene som Norge gir overfor mordere er barbariske og en hån overfor ofre og deres familie. En liv i Norge er så å si ingenting verdt.

Jeg ser at Trond Danielsen skriver at:

"Et samfunn har ikke rett til å ta hevn. Og dødstraff vil altid være hevn."

Ordet "hevn" synes jeg er helt malplassert, vi snakker her om rettferdighet.

Hvem sin rettferdighet? Flertallet? Guds? Stortingets? eller kanskje de som har embedseksamen.

Hvis loven var blind, så trengte man ikke dommere til straffeutmåling. Da var det ganske enkelt at en viss gjerning ble en viss straff. Ta deg en tur i en rettsak du. Loven er blind, men ikke straffen

Kommentar #9

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

Paradoksalt

Publisert over 10 år siden

Utah er en stat som er kjent for å være for dødsstraff, men mot abort.

Jeg er knallkonservativ på et punkt: Mennesket har ikke råderett over liv og død, selv ikke når det fra et menneskelig ståsted virker som man fortjener det aldri så mye.

Kommentar #10

Øyvind R

10 innlegg  114 kommentarer

civilized schmivilized

Publisert over 10 år siden

18.06.10 kl. 09:23 skrev Helge Simonnes:

Kan et land som fortsatt holder seg med dødsstraff kalle seg sivilisert?

Jeg er hundre struttende prosent imot dødsstraff.

Jeg er nesten like mye imot slike semantiske angrep som dette.

Folk kan kalle seg hva de vil. Hvis de gir ut sin egen ordbok, kan det til å med bli riktig.

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: civilized schmivilized

Publisert over 10 år siden
18.06.10 kl. 23:28 skrev Øyvind Rønningstad: 18.06.10 kl. 09:23 skrev Helge Simonnes:

Kan et land som fortsatt holder seg med dødsstraff kalle seg sivilisert?

Jeg er hundre struttende prosent imot dødsstraff.

Jeg er nesten like mye imot slike semantiske angrep som dette.

Folk kan kalle seg hva de vil. Hvis de gir ut sin egen ordbok, kan det til å med bli riktig.

Ord er noe vi bruker til å kommunisere med, og hvordan vil du kommunisere at du er uenig med dødsstraff? Uten noen form for patos? Jeg synes det er galt og trå på gresset til naboen og jeg synes det er galt og skyte ett annet menneske og gi medaljer for det etterpå. Jeg regner dødsstraff og særdeles den form denne formen fikk som barbarisk.

Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Gammelt nytt...

Publisert over 10 år siden
18.06.10 kl. 19:24 skrev Anders Helge Myhren:

 at flertallet i Norge ikke vil skyte mordere, men det vil jeg.

---

Du er nok blant de få i landet som mener at Staten bør utføre de samme misgjerninger som mordere, Anders - nemlig å frarøve et menneske livet.

Vi trenger kanskje noen slike som deg, men de må ikke bli for mange :)

Kommentar #13

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: RE: Gammelt nytt...

Publisert over 10 år siden
19.06.10 kl. 09:28 skrev Leif Gullberg:18.06.10 kl. 19:24 skrev Anders Helge Myhren:

 at flertallet i Norge ikke vil skyte mordere, men det vil jeg.

---

Du er nok blant de få i landet som mener at Staten bør utføre de samme misgjerninger som mordere, Anders - nemlig å frarøve et menneske livet.

Vi trenger kanskje noen slike som deg, men de må ikke bli for mange :)

 Godt poeng.

Om vi alle skulle følge regelen om øye for øye og tann for tann vil vi vel alle til slutt bli både blinde og tannløse. ;-)

Hvordan kan staten stå fram som et godt eksempel og med troverdighet om de selv er like store mordere som morderne de dømmer.

Men når det er sagt så savner jeg et rettsvesen som med en viss grad av effektiv strenghet rydder disse ugjerningsmennene (og kvinnene) fra gata.

Kommentar #14

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Usiviliserte USA

Publisert over 10 år siden
18.06.10 kl. 09:23 skrev Helge Simonnes:

Kan et land som fortsatt holder seg med dødsstraff kalle seg sivilisert? (...) Bruken av dødsstraff er å gi etter for de enkleste og mest primitive instinkter i menneskesinnet. De landene som bruker en slik straffemetode, er det ingen grunn til å se opp til. Det er trist at amerikanske lovgivere ikke har avskaffet denne praksisen.

Svært enig med deg i dette Helge. Det er skammelig at USA fortsatt holder på sånn. Det hjelper dem i alle fall ikke til å framstå som demokratiets og frihetens forkjemper i verden...

Kommentar #15

Per Steinar Runde

228 innlegg  2476 kommentarer

Kriminalitet og straff

Publisert over 10 år siden

USA er så mangt, og alle karakteristikkar av Sambandsstatane/Amerikas forente stater vil difor vere både litt rette og litt range. Men fleirtalet i USA held framleis på dødsstraff. Vi europearar hevdar med rette at dette ikkje ser ut til å minske talet på mord. Somme går endå lenger og trur strenge straffer berre aukar omfanget av kriminalitet. Då trur eg ein forvekslar årsak med verknad, for dødsstraff er ikkje årsak til, men heller ein reaksjon på dei mange drapa, som har prega det multikulturelle USA med sine element av lovløyse (wild west) og personleg sjølvtekt like frå starten. Frå valkampen i 1992 hugsar eg at Clinton vart halden for å vere liberal, men ikkje typisk  "ekstrem" austkystliberalar; nei, han var litt "moderat" også, sidan han heldt fast ved dødsstraff! Det finst tydelegvis mange definisjonar både av "moderat" og "ekstrem".

Her i Norge har vi både eit lågt straffenivå og relativ låg kriminalitet. På mange område er den likevel gradvis aukande, i takt med nedbygging av grensene, både dei personlege, kulturelle og fysiske. Deler av straffeutmålinga strir likevel mot rettsoppfatninga til folk flest. Det gjeld til dømes at økonomisk kriminalitet stundom blir straffa like strengt som mord. På andre område har påverknad frå publikum og presse påverka politikarane til å gje lover som inneber svært streng straff, særleg til dei som smuglar narkotika. Det høge straffenivået for slik kriminalitet er lite føremålstenleg (hensiktsmessig).

Det verkar òg urimeleg på mange at folk som er dømde for mord, alt etter få år er på frifot, fordi dei sonar berre 2/3 av straffa og gjerne har fått mange permisjonar også før den tid.

Kommentar #16

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Usiviliserte Norge

Publisert over 10 år siden

Kan et land som fortsatt holder seg med abort kalle seg sivilisert?

Hver dag bli mange foster drept i Norge. Er dette sivilisert? Man kan alltids finne ting med alle land på jorden som ikke er bra, men om man ikke er sivilisert av den grunn, er heller tvilsomt. Dette minner alt for mye om Amnestys ensidige kritikk av USA, mens Kina og muslimske land kun får overfladisk kritikk, selv om de er mye verre.

For min del kan man heller drepe skyldige mordere, enn å drepe uskyldige foster.

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: Usiviliserte Norge

Publisert over 10 år siden
19.06.10 kl. 12:23 skrev Arnt Thyve:

Kan et land som fortsatt holder seg med abort kalle seg sivilisert?

Hver dag bli mange foster drept i Norge. Er dette sivilisert? Man kan alltids finne ting med alle land på jorden som ikke er bra, men om man ikke er sivilisert av den grunn, er heller tvilsomt. Dette minner alt for mye om Amnestys ensidige kritikk av USA, mens Kina og muslimske land kun får overfladisk kritikk, selv om de er mye verre.

For min del kan man heller drepe skyldige mordere, enn å drepe uskyldige foster.

Arnt...Dette kan jeg skrive under på..helt enig..

Kommentar #18

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Usiviliserte Norge

Publisert over 10 år siden
19.06.10 kl. 12:23 skrev Arnt Thyve:

Kan et land som fortsatt holder seg med abort kalle seg sivilisert? (...)

Nei, det har du vel rett i. Vi er sånn sett ikke bedre enn USA. Antakelig kan ingen kalle seg "sivilisert" slik vi gjerne vil forstå ordet... Lov-autorisert abort er naturligvis like ille som dødsstraff.

Kommentar #19

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Usiviliserte Norge

Publisert over 10 år siden
19.06.10 kl. 12:23 skrev Arnt Thyve:

Kan et land som fortsatt holder seg med abort kalle seg sivilisert?

Hver dag bli mange foster drept i Norge. Er dette sivilisert? Man kan alltids finne ting med alle land på jorden som ikke er bra, men om man ikke er sivilisert av den grunn, er heller tvilsomt. Dette minner alt for mye om Amnestys ensidige kritikk av USA, mens Kina og muslimske land kun får overfladisk kritikk, selv om de er mye verre.

For min del kan man heller drepe skyldige mordere, enn å drepe uskyldige foster.

 Jeg er ikke for at abort skal være en form for prevensjon. Men når det kommer til når et menneskeliv starter så har vi ikke noe fasitsvar vi alle kan sette to streker under og være enige om.

Det kan vi derimot med et menneske som allerede er født og som har levd noen år. Så når noen blir dømt til dødsstraff og denne blir gjennomført, så er det helt klart et drap. Uansett hvordan man snur og vender på det, så dreper man denne personen med viten og vilje.

Vi må uansett ha et lovverk som går på abort. Hvor denne grensen skal gå er vanskelig å vite, men den må jo være hensiktsmessig. Jeg for min del mener at den gjerne kunne vært satt ned noen uker, samt at senaborter kun burde skje dersom det er fare for mors liv.

Men å sette ned grensen til null går jo ikke. Hvis man skal ta utgangspunkt i at et liv begynner når sædcellen møter egget, så må man også forby spiral og p-piller. For disse kan hindre et befruktet egg i å feste seg. Og så langt den andre veien sier det seg selv at vi ikke kan bevege oss.

Selv om man er aldri så mye imot abort, så er det noe med å tenke hensiktsmessig og hva som er reelt å få til.

Vi kan fint klare oss uten dødstraff her i verden. Men å forby abort helt, vil ikke kunne være på bordet før evt teknologien har kommet så langt at kvinnen (eller mannen) får en av/på knapp mht om hun kan bli gravid. Og som enkelt kan skrues av og på etter behov.

Kommentar #20

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Usiviliserte Norge

Publisert over 10 år siden
19.06.10 kl. 12:23 skrev Arnt Thyve:

"Kan et land som fortsatt holder seg med abort kalle seg sivilisert?"

---

Det er ikke mulig å avskaffe abort i noe land. Kvinner har fått utført aborter siden uminnelige tider. Hvis premissene for å kalles sivilisert er at det ikke utføres aborter, så vil vi aldri få et eneste land med denne kvalifikasjonen.

Det er også denne kjennsgjerningen - at det er like umulig å avskaffe aborter som å avskaffe sex, som gjorde at man i Norge valgte å si Ja til det minste av to onder. Abort under kontrollerte former, ikke minst for å hindre at kvinner får utført abort under ukyndige hender og risikerer eget liv.

En abort vil nesten alltid være et ansvar som må bæres av kvinnen, uansett om det skjer i lovlige former eller ikke.

Men så kan man diskutere moralen omkring at det er for enkelt å få utført et abortinngrep i Norge. Men et forbud mot abort ville ikke stanse alle aborter. Og så må hver enkelt finne ut av hva man ville gjøre hvis tenåringsdatteren kommer hjem og forteller at hun er blitt gravid med sin onkel som voldtok henne...

Kommentar #21

Per Steinar Runde

228 innlegg  2476 kommentarer

Når startar menneskelivet?

Publisert over 10 år siden
Men når det kommer til når et menneskeliv starter så har vi ikke noe fasitsvar vi alle kan sette to streker under og være enige om.

Men å sette ned grensen til null går jo ikke. Hvis man skal ta utgangspunkt i at et liv begynner når sædcellen møter egget, så må man også forby spiral og p-piller. For disse kan hindre et befruktet egg i å feste seg.

Hei Sølvi!

Verken biologisk, genetisk eller medisinsk er det ingen tvil om at menneskelivet startar ved konsepsjonen, når egg- og sædcelle smeltar saman og fosterutviklinga tek til. Men det betyr sjølvsagt ikkje at eit befrukta egg skal gjevast same rettsvern som eit foster med alle organ utvikla (12 veker), for ikkje å snakke om eit nyfødd barn. Også noverande lovgjeving gjev fosteret eit aukande rettsvern utover i svangerskapet. Før 12 veker heng likevel livet til somme foster i ein tynn tråd, nemleg ressursar, medvit om ansvar og kunnskap om kva abort inneber, både hos kvinna som ber det og hos dei som kan påverke henne. I denne perioden kan fosteret avlivast heilt legalt her i landet vårt. Først etter 12 veker vil samfunnet ha eit ord med i laget før løyve til abortinngrep blir gitt. Og når fosteret/barnet er vurdert å vere levedyktig under optimal medisinsk behandling utanfor livmora, vil det vere straffbart å ta livet av det.

Eg er samd i prinsippet om at rettsvernet bør auke i takt med fosterutviklinga og trur ikkje det er mogleg i dagens debattklima å få eit sterkare lovvern før 12 veke. Men det finst andre måtar å få ned aborttalet. Eitt (av fleire) middel til å oppnå dette er sterkare bevisstheit om at abort også i denne tida dreiar seg om å ta liv, ja, faktisk spiren til eit menneskeliv. Skal det skje, må ein tale sant om kva dette livet er, og ikkje bortdefinere det som ein slimklump, ein celleklump, ein del av kvinnekroppen eller benekte det faktum at livet alt har starta.

Kommentar #22

Øyvind R

10 innlegg  114 kommentarer

RE: RE: civilized schmivilized

Publisert over 10 år siden

 

19.06.10 kl. 08:07 skrev Morten Christiansen:18.06.10 kl. 23:28 skrev Øyvind Rønningstad:18.06.10 kl. 09:23 skrev Helge Simonnes:

Kan et land som fortsatt holder seg med dødsstraff kalle seg sivilisert?

Jeg er hundre struttende prosent imot dødsstraff.

Jeg er nesten like mye imot slike semantiske angrep som dette.

Folk kan kalle seg hva de vil. Hvis de gir ut sin egen ordbok, kan det til å med bli riktig.

Ord er noe vi bruker til å kommunisere med, og hvordan vil du kommunisere at du er uenig med dødsstraff? Uten noen form for patos? Jeg synes det er galt og trå på gresset til naboen og jeg synes det er galt og skyte ett annet menneske og gi medaljer for det etterpå. Jeg regner dødsstraff og særdeles den form denne formen fikk som barbarisk.

 Jeg skjønner hva du mener, men jeg får for sterke assosiasjoner til "'Du er dum!' 'Nei, du er dummere!'"

Sitat (wordnet.princeton.edu): "a society in an advanced state of social development (e.g., with complex legal and political and religious organizations); 'the people slowly progressed from barbarism to civilization'"

Sitat (Wikipedia): "A civilized society is often characterized by advanced agriculture, long-distance trade, occupational specialization, and urbanism. "

USA består med glans. Å sitte i Norge og snakke om at USA er usivilisert gjør ingenting for å hjelpe den veldig ensporede oppfatningen om USA som råder i Norge.

Og forresten:

Sitat (Aftenposten): "Den dødsdømte hadde selv valgt å bli henrettet ved skyting."

Men for ALL del, shame on you, USA!

Kommentar #23

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: RE: Gammelt nytt...

Publisert over 10 år siden
19.06.10 kl. 09:28 skrev Leif Gullberg:18.06.10 kl. 19:24 skrev Anders Helge Myhren:

 at flertallet i Norge ikke vil skyte mordere, men det vil jeg.

---

Du er nok blant de få i landet som mener at Staten bør utføre de samme misgjerninger som mordere, Anders - nemlig å frarøve et menneske livet.

Vi trenger kanskje noen slike som deg, men de må ikke bli for mange :)

Det er nesten alltid hyggelig å lese hva Gullberg skriver, (unntatt når han skriver om Israel) og denne siste kommentaren om meg var i tillegg morsom.  Så jeg står på jeg, kanskje det blir et flertall av oss til slutt?

Kommentar #24

Trond Danielsen

17 innlegg  235 kommentarer

Å gjøre opp for seg

Publisert over 10 år siden

Kjenner dere noen som har drept? Jeg kjenner to.

Den ene gikk jeg på skole sammen med. Han ble svært mye plaget på skola, og utnyttet av "kamerater" Om ikke detter er en unskyldning for at han begynte å ruse seg, så er det i alle fall forklaringen. Og han sloss med en av disse "kammeratene" på en fest. Han falt og slo hodet mot en ovn og døde. Ja han slo. Og det er feil å slå. Men konsikvensene vil nesten alltid blitt en knekt nese og kanskje en bot. Men ikke denne gangen. Han satt inne i mange år.

Den andre hadde store psykiske problemer. Hadde vokst opp på barnehjem og tilfeldige naboer. Oppsøkte sin mor i voksen alder, og fikk døra i tryne med beskjed om at hun aldri ville se han mer. Han ble utskrevet fra psykiatrisk sykehus med lommene fulle av piller. Han tok ikke disse, og da politiet skulle hente han, så skøt han to av dem. Han sitter ennå inne, men skal snart løslates.

Poenget mitt er at disse to burde ha delt tiltalebenken med mange. Foreldre, naboer, lærere og leger. alle de som så, men ikke gjorde noe. De vil alltid ha stemplet "morder" på seg. Men de har gjort opp med samfunnet, og fortjener en ny sjanse. I alle fall den siste vil garantert fått dødsdom i USA. Men heldigvis bor han i et land som gir han mulighet til å leve videre.

Kommentar #25

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: Når startar menneskelivet?

Publisert over 10 år siden
19.06.10 kl. 15:56 skrev Per Steinar Runde:

Eg er samd i prinsippet om at rettsvernet bør auke i takt med fosterutviklinga og trur ikkje det er mogleg i dagens debattklima å få eit sterkare lovvern før 12 veke. Men det finst andre måtar å få ned aborttalet. Eitt (av fleire) middel til å oppnå dette er sterkare bevisstheit om at abort også i denne tida dreiar seg om å ta liv, ja, faktisk spiren til eit menneskeliv. Skal det skje, må ein tale sant om kva dette livet er, og ikkje bortdefinere det som ein slimklump, ein celleklump, ein del av kvinnekroppen eller benekte det faktum at livet alt har starta.

 Det er jo også praktiske årsaker til at man ikke kan sette grensen så veldig mye lavere. Et par uker hadde nok gått greit, men kvinnen må jo også oppdage at hun er gravid før fristen går ut. I tillegg er det en fordel både for henne og fosteret at hun ikke må ta avgjørelsen samme dag som hun oppdager graviditeten.

Mange oppdager jo gjerne ikke at de er gravide før de er 6-7 uker på vei. Noen tidligere og noen senere. Noen har så uregelmessig menstruasjon at de ikke oppdager det før de er kloss oppi 12 uker. Og langt fra alle opplever morgenkvalme.

Så her er mange hensyn å ta. Men personlig skulle jeg gjerne ha sett at grensen ble satt ned et par uker. Samt at abort over denne grensen skulle vært mulig bare i helt spesielle situasjoner hvor kvinnen hadde en svært god grunn.

Men jeg tror at å begynne å endre på lovverket også kan være en risiko mht de som ønsker å utvide denne grensen. Da er det bedre å la den være der den er i dag. For skal den først vurderes mht å endre den, så kan det jo slå begge veier. Og det er det ikke verdt dersom man risikerer at grensen blir utvidet og ikke innskrenket.

Kommentar #26

Per Steinar Runde

228 innlegg  2476 kommentarer

RE: RE: Når startar menneskelivet?

Publisert over 10 år siden
19.06.10 kl. 18:51 skrev Sølvi Sveen:

 Det er jo også praktiske årsaker til at man ikke kan sette grensen så veldig mye lavere. Et par uker hadde nok gått greit, men kvinnen må jo også oppdage at hun er gravid før fristen går ut.

Så her er mange hensyn å ta. Men personlig skulle jeg gjerne ha sett at grensen ble satt ned et par uker. Samt at abort over denne grensen skulle vært mulig bare i helt spesielle situasjoner hvor kvinnen hadde en svært god grunn.

Hei igjen!

Du har rett i at grensa på 12 veker ikkje er sett heilt vilkårleg, men både av grunnar som du nemner og fordi risikoen for komplikasjonar aukar med svangerskapslengde. Abort er neppe eit primærønskje for nokon, men eg trur ikkje praksis kan endrast ved lovendring åleine. Det viktigaste er kva haldningar folk flest har til abort, kor akseptabelt det er og dermed kva terskel som finst for å begjære det. Dette er m.a. avhengig av korleis vi ser på og omtalar fosteret første tolv vekene; til dømes om vi veit, snakkar og skriv om fosteret som eit sjølvstendig liv, sjølv om det, som namnet tilseier, berre er i livmora det kan oppretthalde livet.

Sidan halvparten av dei som begjærer abort i 20-24-årsalderen gjer det av økonomiske grunnar, bør også økonomiske støtteordningar knyttast sterkare til sjølve svangerskapet og ikkje i så stor grad vere avhengig av at ein er ferdig med utdanning og har tent opp rettar i arbeidslivet. Dagens reglar for fødselspermisjon gjev ikkje berre fleire abortar tidleg i 20-åra, den optimale tida for fødslar, men også ei forskyving ut i tid av svangerskapa. Resultatet blir då auka risiko for kvinna og fosteret/barnet og større fare for infertilitet.

Kommentar #27

Janos Trosten

0 innlegg  1 kommentarer

USA- En sinnsvak statssammenslutning

Publisert over 10 år siden

Å drepe er ingen menneskerett eller en statsrett. Å drepe er kriminelt, uansett hvem som fullbyrdiger drap. Argumentet om at Gardner drepte "først" og dermed fortjener dødsstraff, er hinsides etiske standarder på alle måter. Ja, Gardner drepte "først" i denne sammenheng, men hva med USA? Statssammenslutningen USA har drept titusener uskyldige barn og mødre i ulike krigssituasjoner, og det  først og det med planlagt aktsomhet. FN sitter stille og "later" som om ingenting har skjedd. USA er en totalitær og en sinnsvak stat hvor ingen moralske o etiske grenser eksisterer. En stat som er sammensatt av utrolig på sin egen fortreffelighet og troen på at "vi er verden og bare vi."

Mine bein vil jeg aldri sette på jorden i denne staten. Til det er faktisk mine bein altfor verdigfulle.

Og ikke er jeg sosialist heller, bare så det er sagt.

Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

RE: RE: Usiviliserte Norge

Publisert over 10 år siden
19.06.10 kl. 14:56 skrev Leif Gullberg:19.06.10 kl. 12:23 skrev Arnt Thyve:

"Kan et land som fortsatt holder seg med abort kalle seg sivilisert?"

---

Det er ikke mulig å avskaffe abort i noe land. Kvinner har fått utført aborter siden uminnelige tider. Hvis premissene for å kalles sivilisert er at det ikke utføres aborter, så vil vi aldri få et eneste land med denne kvalifikasjonen.

Det er også denne kjennsgjerningen - at det er like umulig å avskaffe aborter som å avskaffe sex, som gjorde at man i Norge valgte å si Ja til det minste av to onder. Abort under kontrollerte former, ikke minst for å hindre at kvinner får utført abort under ukyndige hender og risikerer eget liv.

En abort vil nesten alltid være et ansvar som må bæres av kvinnen, uansett om det skjer i lovlige former eller ikke.

Men så kan man diskutere moralen omkring at det er for enkelt å få utført et abortinngrep i Norge. Men et forbud mot abort ville ikke stanse alle aborter. Og så må hver enkelt finne ut av hva man ville gjøre hvis tenåringsdatteren kommer hjem og forteller at hun er blitt gravid med sin onkel som voldtok henne...

Det er disse argumentene som har blitt brukt av abortforkjempere hele tiden..At abort foregår på privat på forskjellige måter,derfor er det enklere å gjøre det "lovlig"på et sykehus..For da virker det ikke så ille og brutalt..

Hva er forskjell på dette og alle selvmord som skjer ? Vi vet at folk tar livet sitt på mange grusomme måter...Skal vi da hjelpe disse for gjøre dette mer klinisk "renslig" på et sykehus??

Er det noen forskjell på disse tingene..?  Når noen kjører som idioter,og skader seg..Når noen gjør seg selv ille (med vilje) på forskjellige måter,må de selvfølgelig få hjelp på sykehus for skadene de har påført seg selv...

Men ulovlige og grusomme handlinger blir ikke bedre av at de blir gjort lovlige...??

Det er vel en tendens i samfunnet at hvis en negativ ting foregår over lang tid,blir vi immune mot å reagere på nettopp denne tingen...og så for vi vel like godt gjøre det lovlig,for det koster for mye energi å håndheve loven....Ikke sant..?

Kommentar #29

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

verden er usivilisert

Publisert over 10 år siden

Et mord er et overgrep og man beskytter seg helst mot det. I Norge velger vi fengsel som reaksjon på et drap. I USA fengsel og deretter i enkelte stater drap. Den siste løsningen er kanskje den mest avskrekkende. I alle fall får den oss til tenke over hvor alvorlig det er å ta liv. Det høres veldig skremmende ut å ta liv. Det virker også som om de som tar liv er veldig skremte og ødelagte mennesker.

I Norge tar vi liv bare i trafikken, eller når vi utfører aborter, eller når vi uttarmer et utviklingsland fordi vi tjener rått på å hente opp oljen deres, eller kanskje tar noen av våpnene som vi eksporterer liv? Ifjor eksporterte Norge våpen for nesten 5 milliarder og tjente milliarder. For få uker siden måtte norske soldater i Afghanistan løpe fort - våpen ble etterlatt  - og disse ble sikkert ikke sendt tilbake til den norske hæren. Norge produserer fortsatt klassvåpen. Humane sådanne visstnok.

Kommentar #30

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re Usiviliserte USA

Publisert over 10 år siden

Det største problemet med dødsstraff at når den er utført kan den ikke omgjøres hvis den henrettede viste seg å være uskyldig.

I noen år nå har det vært flere saker i USA hvor dødsdømte som har sittet på dødscellen i 10-20 år har fått sin frihet da det viste seg med en DNA test at de var uskyldig dømt! I disse dager blir det tatt opp en sak i Texas hvor vedkommende er henrettet. Daværende guvernør Georg Bush skrev under dødsdommen.

Hvis det viser seg at han som ble henrettet var uskyldig blir det forhåpentlig vis en skikkelig debatt om denne barbariske praksisen.

Dessuten har vi nok av justismord som norske rettsmyndigheter har ansvaret for. Så vær så snill dere som er for dødsstraff og som i tillegg kaller dere for kristne. Skjerp dere!!!!!!!!

Kommentar #31

Vegar Ottesen

3 innlegg  209 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Dessuten har vi nok av justismord som norske rettsmyndigheter har ansvaret for. Så vær så snill dere som er for dødsstraff og som i tillegg kaller dere for kristne. Skjerp dere!!!!!!!!

Her legger jeg min stemme til. Helt enig Tor. Jeg vil også si til de det skulle gjelde: Skjerp dere!

Med svigers i USA, som konservative sørstatsbaptister og republikanere er jeg dessverre godt kjent med den tankegangen som ligger bak dødsstraff og annen hard straff i USA såvel som antiegalitære politiske ståsted og en stadig pågående kamp for de sterke og mot de svake i Jesu navn. Vi kan jo vise til ganske solide bevis for at den metoden de har valgt ikke fungerer, men de tviholder på den likevel, i Jesu navn. Det er bemerkelsesverdig å høre dem snakke om de late fattige, de kriminelle som må møte en hardest mulig straff for 'å lære' samt det hat de - i Jesu navn - fra deres kirker og andre relevante arenaer spyr ut. Stadig legges USA frem som den store gud, om en ikke med akkurat de ordene, og de som kritiserer noe som anses som amerikansk blir skutt ned. Kritiser immigrasjonspolitikken, påpek kriminaliteten der vs. her, pek på klasseskillet, på krigene som noe annet enn positivt, gudegitt og dekket i det amerikanske flagg... Vel, da blir du sett på som en ateist, en sosialist, en antiamerikaner. Den amerikanske kristne, da den konservative sådan, må jeg ærlig innrømme jeg ikke ser et fnugg av Jesus i. Etnosentrisme, ja. Egoisme, grådighet, voldelighet, hevn og hat, ja. Nestekjærlighet? Hvis du er en hvit kristen konservativ kapitalist, jaja. Ellers? Nei.

Kommentar #32

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Øye for øye...

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Ordet "hevn" synes jeg er helt malplassert, vi snakker her om rettferdighet.

Jeg regner med at du med rettferdighet er ute etter en balanse i regnskapet?

Jeg har tenkt litt over over den idé og de argumenter som ligger bak praktisering av dødsstraff, tanken om at den urett som er gjort skal sones ved at man selv blir utsatt for det samme som man har forvoldt andre, altså i dette tilfelle en voldshandling med døden til følge.

Kanskje kan man si at det finnes en viss logikk i dette, men likevel bryter det jo fundamentalt med hvordan straffesystemet fungerer på alle andre områder, også i de land som praktiserer dødsstraff.

Det er jo ingen som har et system der voldektssmenn blir voldtatt, folk som har stukket noen med kniv, selv blir knivstukket, den som har slått ned noen, selv blir slått i svime osv., men dette burde jo vært en naturlig konsekvens av denne "rettferdighetstanken" hos tilhengerne av dødsstraff.

Det er jo ingen som har et system der voldektssmenn blir voldtatt, folk som har stukket noen med kniv, selv blir knivstukket, den som har slått ned noen, selv blir slått i svime osv., men dette burde jo vært en naturlig konsekvens av denne “rettferdighetstanken” hos de som advokaterer for dødsstraff. Selv tilhengere av dette institusjonaliserte barbariet ville nok ha store motforestillinger mot å innføre et slikt strafferegime, til tross for at det dreier seg om noe langt mindre alvorlig enn det å bli henrettet.

Den refleksen som kommer til syne hos de aller fleste mennesker når de blir konfrontert med et slikt paradoks, viser hvor vel med all mulig tydelighet hvor umoralsk dødsstraff egentlig er.    

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere