Hanne Nabintu Herland

89

Selvsagt skal far følge bruden

Publisert: 7. jun 2010

Dagbladet 6. juni tar opp spørsmålet hvorvidt det er på tide at far til bruden ikke lenger følger kvinnen til alteret ved giftemål. Saken eksploderte i Sverige da Kirken på sin stadige og tidvis frenetiske popularitetsjakt reagerte etter press fra svenske feminister på at kronprinsesse Victoria skulle følges til alteret av sin far, kongen av Sverige.

Man mente det var like naturlig at kronprinsessens mor kunne gjøre det, og ønsket å ta farvel med den verdifulle skandinaviske tradisjonen som vektlegger familiebåndenes symbolske betydning gjennom at mannen følger datteren opp gulvet. I en tid da det kan virke som om det er om å gjøre å fjerne seg fra enhver befatning med gamle tradisjoner, som om DET plutselig skulle løse samfunnsutfordringene som har kommet NETTOPP i kjølvannet av den grenseløse liberaliseringen og bruddet med alt som er kjent og kjært, - og i en tid da Kirken ikke lenger er kulturens faste søyle og bauta, men en verdiforvirret stakkar på jakt etter sympati fra mest mulig liberale krefter, er det ganske naturlig at det NETTOPP er Kirken som går til kamp MOT kulturelle tradisjoner.

Jeg har kommentert spørsmålet til Aftenposten og gjør så også i Dagbladet 6.juni, 2010. En av våre tidsriktige sogneprester, av den typen det er mer enn nok av i dagens politisk korrekte norske kirke, er selvsagt av den oppfatning at menn burde fratas sine tradisjonelle roller.

Han blander til og med homofiles rettigheter inn i bildet, som om det er en motsetning mellom det å fastholde tradisjoner og støtte homofiles rett på verdighet. Selvsagt rommer liberalkonservatives og kulturkonservatives samfunnsperspektiv respekt for homofile mennesker.For min del mener jeg at tradisjoner er viktig, både kvinnetradisjoner og mannstradisjoner, ikke minst i en tiltagende pluralistisk og globalisert tid der en tydelig kulturell tilhørighet blir viktig for identitetskonstruksjon i møte med nye utfordringer.


SITAT fra Dagbladet artikkelen:

Selvsagt er det ikke problematisk at far følger bruden til alteret. Hva er det med den pussige feministiske antagelsen om at straks enhver rest av norske maskuline tradisjoner er fjernet, vil alle kvinners problemer være løst? 68’ernes feministiske prosjekt som ønsker å overflødiggjøre menn og viske ut ethvert skille mellom kjønnene er et slitsomt blindspor som er dømt til å mislykkes. Ganske enkelt fordi kvinner IKKE ER menn! Å forsøke å være noe du ikke er, virker tærende i lengden. Kanskje derfor er det så mange sinte feminister som bestandig ser ut til å føle på et eller annet nederlag overfor menn.

En del kvinner ser jo ned på selve det å være kvinne. Det bør de slutte med. Å akseptere og dyrke de biologiske forskjellene gir nettopp rom for den positive dynamikken mellom mann og kvinne som gjør livet så spennende! Da er det helt uproblematisk at en far følger bruden til alteret. En trygg kvinne vil med letthet unne ham den gleden.

At far følger bruden er dessuten en sterk symbolsk handling som minner partene om at de står i et familiært fellesskap med juridiske plikter og moralsk ansvar. De to som gifter seg, er ikke alene i kosmos. De har en far. Og en mor. Også med dagens nye samlivsformer er familiesolidaritet et ideal som skaper samhold. At en biologisk far, stefar eller annen mannsperson følger kvinnen til alteret bekrefter denne tilhørigheten på en utmerket måte.

Forskning viser dessuten at å opprettholde egne kulturtradisjoner istedenfor å fjerne dem er særlig viktig i en pluralistisk tid. Det bidrar til en trygg identitet og noe meningsfylt å holde fast på. Norske tradisjoner bør selvsagt ha forkjørsrett i Norge. Og reform leder ikke alltid til det bedre. 68’ernes aggressive kjønnskamp mot mannen er blitt kjedelig utdatert og gammeldags. Man har hørt de samme mannsfiendtlige argumentene i årtier. Kan ikke disse damene slappe av litt snart og heller nyte livet?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

Stolt far, glad datter

Publisert rundt 9 år siden

...

Jeg hadde den ubetingede gleden av å følge min datter opp kirkegulvet. Det var et av de alle største øyeblikk for oss begge. Hun var glad og fornøyd, mor tørket en rørt tåre, jeg var mektig stolt - og etter rapporten å dømme var det ingen av de tilstedeværende som tok skade av hendelsen.

Kommentar #2

Dan Lyngmyr

189 innlegg  1189 kommentarer

Selvsagt !

Publisert rundt 9 år siden

Da min datter giftet seg i fjor hadde også jeg den glede å følge henne opp kirkegulvet.Skulle man ta debatten som er reist på alvor, kunne man jo være forledet til å tro at jeg hadde påført mine omgivelser stor skade ved min tvers i gjennom patriarkalske og egoistiske handling bortover kirkegulvet. Fysj !

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ærefull handling

Publisert rundt 9 år siden

Bra innlegg igjen Hanne..Jeg har fulgt mine to døtre opp kirkegulvet,og kjente en dyp respekt og glede ved denne handlingen..Og det ble knyttet ett enda sterkere bånd mellom oss.   

Hvis all god tradisjon skal fjernes i likestillingens og feminismens navn, blir vi fattige mennesker..Det har ingenting med eierskap av datteren og annet vås å gjøre..

Nei,nå må disse "selvrealiseringsfantastene" holde opp med å kjempe for å rasere kulturtradisjoner..Og hva hadde blitt bedre med at mor hadde fulgt sin datter til alteret.?Da hadde det vel plutselig vært greit.. Det blir som noen har foreslått at vi må begynne å kalle Gud for  "mor"..Det er vel heller ikke så veldig gjennomtenkt...

Kommentar #4

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

La folk bestemme selv

Publisert rundt 9 år siden

Når jeg giftet meg ble min kone fulgt opp av svigerfar, og alle var fornøyde med det. På samme måte tror jeg alle ville vært fornøyde med vielsen om vi hadde gått sammen opp, eller om vi hadde valgt en annen løsning.

Jeg bryr meg fint lite om hva andre velger - det jeg er opptatt av er at ekteparet skal få lov til å velge som de vil, uten at andre skal blande seg. Hvis Kirken ikke har bedre ting å bruke tiden sin på er jeg forbauset.

Det er stadig tendenser til at politiske myndigheter skal blande seg inn i folks privatliv. Dette er nok et eksempel på det. Mennesker må få lov til å selv velge sin tro, sine tradisjoner og familiens tro og oppdragelse.

Det trenger vi ikke staten eller myndighetene til. Mangfold og frihet må nødvendigvis bety frihet - ikke tvungen "frigjøring"

Kommentar #5

Vera Due

0 innlegg  2 kommentarer

Opphavet til tradisjoner

Publisert rundt 9 år siden

Ikke et vondt ord om de som velger å la far følge bruden. Men er det ingen som ser symbolikken i at kvinnen gis fra den ene mannen til den andre? Jeg har forstått denne tradisjonen slik at den har opphav i den tiden kvinnen tilhørte sin far, inntil hun skulle tilhøre sin mann. Naturligvis "tilhører" vi hverandre, gjennom familie-, vennskaps- og ekteskapsbånd, men den typen som jeg har fått inntrykk av symboliseres gjennom denne tradisjonen, har mer et preg av eierskap over seg.

Eller tar jeg feil?

Kommentar #6

Arne Danielsen

324 innlegg  5691 kommentarer

RE: Opphavet til tradisjoner

Publisert rundt 9 år siden
08.06.10 kl. 15:46 skrev Vera Due:

Ikke et vondt ord om de som velger å la far følge bruden. Men er det ingen som ser symbolikken i at kvinnen gis fra den ene mannen til den andre? Jeg har forstått denne tradisjonen slik at den har opphav i den tiden kvinnen tilhørte sin far, inntil hun skulle tilhøre sin mann. Naturligvis "tilhører" vi hverandre, gjennom familie-, vennskaps- og ekteskapsbånd, men den typen som jeg har fått inntrykk av symboliseres gjennom denne tradisjonen, har mer et preg av eierskap over seg.

Eller tar jeg feil?

 ...

Dersom en går til gode tradisjoners opprinnelse, f.eks. at julen en gang var en hedensk tradisjon, så kan en stille spørmål ved hvor "gode" en del tradisjoner er. At man for et par hundre år siden la noe helt annet i at far fulgte datteren opp kirkegulvet enn det vi gjør i dag, er etter mening ikke så interessant. Vi bør måle tradisjonen ut fra hvordan vi oppfatter den i dag.

Denne aktuelle tradisjonen er rett og slett en tradisjon - hverken mer eller mindre, som mange oppfatter som en god og fin, noe som "alltid" har vært sånn og som gjerne kan fortsette slik -selv om noen prøver å probelmatisere den. Det tror jeg folk gir beng i - heldig vis. 

Hvis en skal måle alt ut fra det politisk korrekte, blir det gudsjammerlig kjedelig. På slutten av syttitallet var det heller ikke russefeiring i noen få år. Det var i Pelle Parafin og Tramteaterets glansdager. Men det tok seg fort opp igjen. Folk ga etter hvert blaffen og satte igang igjen med noe de synes var morsmot og ok for sin del.

Hvis vi ikke kan ha en såpass pragmatisk holdning til flere av tradisjonen, blir det etter hvert ganske så trauring. Det er grenser for hvor moro vi synes det er å sitte i studiesirkler å spekulere over meningen med livet og å drøfte samfunnets solidaritet med Edvard med hammeren.

Vi skal ha det litt trivelig og morsmt innimellom også, ikke bare ta hensyn til hva Loretzener og hans likekvinner til enhver tid måtte mene, synes nå jeg (og jeg tro forsyne meg et par andre i landet her også tenker slik). :)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere