Nina Karin Monsen

30

form og innhold

Publisert: 28. mai 2009.

Når debatten om likekjønnet ekteskap roter seg til, er det først og fremst fordi mange ikke skiller mellom form og innhold, og personers frihet. Ekteskapets form er heterofilt og vil alltid være det. Ingenting viser det bedre enn de homofile parene som nå kan konstruere seg farløse barn med statens hjelp og erstatte far med medmor som får fars plikter og oppgaver, og som selv ikke får barn.

Ekteskapets innhold er også heterofilt, ettersom bare heterofile kan stifte en familie, få felles barn og skape en slekt.

Ekteskapet kan ikke reduseres til en kontrakt - hvorfor ville partnere har det da? De hadde alle rettighetene i partnerskapsloven? Hvorfor de store ordene om oppheving av diskriminering? Når man i neste omgang diskriminerer barn: NOEN BARN FÅR FJERNET FAR LENGE FØR DE ER FØDT, også før unnfangelsen. Det er grunnleggende urettferdig for dette barnet.

Det homofile paret innbiller seg at de får et felles barn - altså at de er heterofile i bunn og grunn de også. I kvinneparet er medmor egentlig psykisk/åndelig mann, og i mannsparet er medfar egentlig psykisk/åndelig kvinne. Det er et illusjonsmakeri som de vil at vi andre skal dele med dem.

Det er på tide at barn og unge får selvtillit på viktige livsområder. De kan stille krav til de voksne: De skal ikke akseptere at voksne fratar barn far eller mor. De skal kreve gode foreldre til alle barn, gjerne også gode besteforeldre, de skal kreve at mor og far forstår at det er en selvfølge at barnet vil ha både far og mor, helst så lenge som mulig, barn skal være solidarisk med hverandre. De skal avvise verden som en voksenkonspirasjon: Barn skal ikke leve i frykt for skilsmisse eller tap av den ene eller begge foreldrene, frykte at far eller mor byttes ut med en fremmed, frykte at mor eller far ikke er ærlig om seksuell legning, barn skal ikke påføres unødig savn eller lengsel etter den familien og slekt de faktisk hører til.

Men barn kan ikke kreve, er det mange voksne som tenker. Det er jo riktig. Men voksne skal kreve på vegne av dem. Spesielt alle som lager lover, skal stille slike krav. Mange barn blir taleføre nok til å fortelle de voksne at de ville ha hatt en far, de også. Ina Rosdal i Danmark (heterofil mor) har startet en nettside, siden hun gikk i barnehagen har hun lett etter sin far. At far som person står veldig høyt i barns liv, er det ikke tvil om.

Homofile kan altså nå leke heterofile. Men single fruktbare heterofile som vil ha barn for enhver pris vil aldri kunne forstå at de rettighetene som homofile nå har fått, ikke også kan anvendes av dem. Riktignok er de bare en, men kanskje treffer de en mann senere? Hvis homofiles barn ikke trenger en far (eller mor) trenger ikke heterofiles barn det heller. 

Voksne skal kreve at de kan engasjere seg i viktige spørsmål i eget liv, det gjelder alle de store spørsmålene i vår tid. Når ens privatliv er innrammet av ekteskapet, har ingen rett til endre den innrammingen etter partipolitisk forgodtbefinnende, uten at en krever å kunne samtykke. Merkelig at så mange bare avfinner seg med hva staten gjør - om staten endret arveloven til det ugjenkjennelig ville det bli protester. Da staten gjorde om barnetrygden, og lot mannen trekke beløpet fra på selvangivelsen, ble det protester. Kvinnene ville ha de pengene. Kan det være at vår tid med svært mange individualister som snakker om frihet - tror at frihet bare er et ord, et ord uten innhold?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

En manglende bevissthet kanskje?

Publisert over 9 år siden

Du skriver at du finner det merkelig at så mange finner seg i hva staten gjør i forhold til den nye ekteskapsloven. Vel, det kan være mange grunner til dette. Det har jo vært drevet en sterk propaganda for at homofiles og lesbiskes inntil nå manglende mulighet til å være fullt ut likestilt med heterofile ville innebære en diskriminering av denne gruppen. Men som du selv skriver, homofile og lesbiske har ikke blitt diskriminert fordi de ikke har kunnet gifte seg. Så brukes det en form for språksminke som tilslører hva saken dreier seg om, ikke bare i forhold til den nye ekteskapsloven, men også på andre områder av menneskelivet der noen nekter å akseptere de menneskelige vilkårene vi lever under, dette gjelder for eksempel i debatten om abort og om aktiv dødshjelp. Jeg mener ikke at dette ikke er kompliserte temaer der mange nyanser bør komme frem. Likefullt mener jeg dog at abort er drap og aktiv dødshjelp det samme. Det bør mane til en stor ærefrykt dersom vi ønsker å være en sivilisert nasjon. Så synes det for meg som at mange nordmenn er umodne i den forstand at dersom man har et behov, så skal dette tilfredstilles dersom det fins den minste mulighet for dette, og især dersom det tilsynelatende ikke rammer andre. Men alle oppfatninger, holdninger og adferd vi som nasjon har, får betydning for alle sammen i et samfunn. Bevisstheten om dette er ikke spesielt godt utbredt. Stå på Monsen, vårt samfunn trenger motrøster som deg.

Kommentar #2

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Kontrakt

Publisert over 9 år siden

"Ekteskapet kan ikke reduseres til en kontrakt"

Nei, det kan ikke det. Men den delen som staten har med å gjøre, KAN og BØR reduseres til en kontrakt. Folk har nemlig alt for forskjellige oppfatninger om hva ekteskapet er - homofile er ikke noe nytt i så måte.

Det er sant, det er påfallende at ordet "ekteskap" er så viktig for mange homofile, at  kontrakten med staten SKAL hete ekteskap. Det tyder ganske riktig på at de vil ha noe mer enn en kontrakt, at de vil ha noe staten etter min mening ikke kan eller bør forsøke å gi dem. Men du vil jo også ha akkurat denne formen for "dypere anerkjennelse" som dere innbiller dere at staten kan gi!

Det staten burde gjøre, er å ta bort ordet "ekteskap" fra lover om emnet, enten de dreier seg om homofile eller heterofile. Folk må gjerne krangle om hva ekteskap "egentlig" betyr, men de bør ikke få lov til å bruke staten som klubbe for å dunke sitt syn i hodet på de andre.

(Randi Johnsen hevdet i kommentarene til forrige innlegg at som filosof var det din jobb å reflektere over hva ekteskap "egentlig" betyr. Jeg er ikke yrkesfilosof, men har fått med meg at nominalister er uenig i at slike diskusjoner har noe for seg. Tror nok jeg er en nominalist, gitt.)

 

Kommentar #3

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: form og innhold

Publisert over 9 år siden

 

28.05.09 kl. 18:27 skrev Nina Karin Monsen:

 Barn skal ikke leve i frykt for skilsmisse eller tap av den ene eller begge foreldrene, frykte at far eller mor byttes ut med en fremmed, frykte at mor eller far ikke er ærlig om seksuell legning, barn skal ikke påføres unødig savn eller lengsel etter den familien og slekt de faktisk hører til.

 Barn burde aldri leve i frykt, uansett. Men dessverre er det mange barn både i Norge og andre land som lever i frykt.

Nå tror jeg at det er svært få barn som lever i frykt for at mor eller far ikke er ærlig om seksuell legning. Men jeg kjenner personlig mange barn (som nå er voksne mennesker) som har levd i frykt for at deres biologiske far skal banke deres biologiske mor helseløs. Jeg kjenner også barn (som nå er voksne) som har vært levd i angst i mange år for at deres biologiske far skal komme om natten og "tafse" på dem. Jeg kjenner også flere barn (nå voksne) som har levd med en alkoholisert far eller mor. Brorparten av barn i Norge og andre land som lever med sterk angst i forhold til hva deres foreldre kan finne på å gjøre, lever ikke i angst for at mor eller far kanskje er homofil, eller i angst fordi de ikke kjenner den ene eller begge sine biologiske foreldre.

Dersom du mener at barn ikke bør utsettes for unødig savn eller lengsel etter den familien og slekt de faktisk hører til, så er det jo alle de barna som er adoptert til Norge som det er flest av i denne kategorien. Men i mine øyne er ikke alltid blod tykkere enn vann. Alle barn trenger omsorg og kjærlighet, men dessverre er det svært mange foreldre rundt om i verden som ikke klarer å gi sine barn dette. Og om man klarer å gi sitt barn den omsorgen og kjærligheten barnet trenger har ingenting med om man er heterofil eller homofil å gjøre.

Kommentar #4

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

RE: RE: form og innhold

Publisert over 9 år siden

 

28.05.09 kl. 22:57 skrev Sølvi Sveen:

Dersom du mener at barn ikke bør utsettes for unødig savn eller lengsel etter den familien og slekt de faktisk hører til, så er det jo alle de barna som er adoptert til Norge som det er flest av i denne kategorien.

Nei, det er det ikke. De utsettes helt klart for savn og lengsel, men denne er ikke unødig hvis vi snakker om lovlige, forsvarlige adopsjoner. Da er det jo snakk om barn som enten har mistet sine foreldre, eller hvis foreldre har vært ute i stand til å ta seg av dem.

Bare fordi det også finnes barn som har opplevelser som vold og misbruk, skal du ikke bagatellisere den sorgen det er å ikke kjenne sine biologiske foreldre. Den siden av adopsjonen er vond, og vil alltid være det.

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere