Tor Martinsen

44

Dyrets merke, og om å ta dyrets merke på pannen eller hånden.

Publisert: 29. mai 2010

Er det noen mulighet med hjelp av Bibelen til å finne ut hva dyrets merke er? Og hva betyr det å ta dyrets merke på pannen eller hånden?

La oss glemme paven, Bush, Obama, og alle andre varianter som har blitt lansert opp gjennom tiden og se om det finnes et alternativ i Bibelen som vi kan enes om.

Stadig vekk blir ytterpunkter satt opp mot hverandre i Bibelen for å forklare forskjellen mellom det som er av Gud og det som ikke er av Gud.

Dette er for eksempel god – ond, lys – mørke, levende – død, osv… At det er slike motpoler skulle da indikere at så lenge dyret har et merke så bør det også finnes et Guds merke. God – ond, lys – mørke, levende – død, Guds merke – dyrets merke… Den første gangen dette uttrykket (guds) merke blir brukt i Bibelen er i 2. Mos. 13, 9: #Det skal være et merke for deg på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på dine lepper. For med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt.# Siden er det nevnt til sammen fem ganger til. 2. Mos. 13, 16 – 5. Mos. 6, 8 – 5. Mos. 11, 18 – Åp. 14, 9 – Åp. 20, 4. Men la oss først se på hva det betyr å ta et merke på hånden eller pannen.

I Mosebøkene er det hver gang nevnt som et merke, minnetegn eller en minneseddel for å kunne huske på de lover Gud har gitt oss. I Åp. brukes uttrykket i forbindelse med de somhar tatt i mot dyrets merke, eller de som har fått Guds merke. Vi kan da foreløpig dra den konklusjonen at disse seks versene har noe med hvordan vi holder Guds lov. Disse minnetegnene eller merkene skal hjelpe oss å huske Gud vår skaper og holde hans bud, (+ lover, regler og forskrifter). Når Gud setter sitt merke på oss er det fordi vi holder hans bud, og motsatt blir det da slik at når vi bryter Guds bud da tar vi dyrets merke. Å sette en minneseddel på hånden blir det samme som å minne seg selv på å la være å utføre et arbeid. Tilsvarende blir det da når man setter en minneseddel på sin panne, som betyr at man skal huske på at en har kunnskap om en ting.

Merke eller tegn er to ord som brukes om hverandre, synonyme ord, (slik som merke og minnetegn i 2 Mos. 13, 9) Så har da Gud et spesielt merke, men hva er dette merket for noe?

Svaret slipper vi å lete lenge etter, for ved å søke på tegn / merke finner vi bl.a. dette #Si til israelittene: Mine sabbatsdager skal dere holde; for sabbaten er et tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at det er jeg, Herren, som helliger dere.# (2 Mosebok 31,13). Kan det være slik at Gud har gitt oss sabbaten som et merke? Ja, det står slik i Bibelen at Guds sabbatsdager skal være et merke / tegn på pakten som Gud inngikk med menneskene. (2. Mosebok 31, 13 har en klar forbindelse til 2. Mos. 13, 1 – 16 som gir forskrifter om de usyrede brøds høytid. #Det skal være et merke for deg på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på dine lepper. For med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt.#)

Da Gud selv sier at sabbaten er hans tegn / merke. Hva kan da dyrets merke være? Hva er motsatt av sabbaten? For å finne det må vi først vite hva Bibelen sier om sabbaten. Vi trenger ikke gå langt nå heller, og stopper opp ved skapelsesberettningen. #Den sjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk. Og Gud hvilte den sjuende dagen etter at han hadde gjort alt dette. Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud etter det verk han hadde gjort da han skapte.# (1 Mosebok 2,2-3) Sabbaten ble altså innstiftet av Gud da han var ferdig med skapergjerningen da han velsignet den syvende dagen og lyste den hellig. Ukens syvende dag er også ukens siste dag. Da nærmer vi oss muligens svaret på hva dyrets merke er. Fra før har vi sett at det er ytterpunkter som beskriver hva som er av Gud og hva som ikke er av Gud, og vi vet jo at Bibelen bruker disse ytterpunktene aktivt for å skille mellom det gode og det onde. Når da Guds merke er ukens siste dag så er det motsatte av ukens siste dag den første dagen. Vi kan da endre Guds merke og dyrets merke til ukens siste dag som er Guds merke, og ukens første dag som er dyrets merke.

God – ond, lys – mørke, levende – død, ukens siste dag – ukens første dag… At kalenderen har blitt endret forandrer ikke det faktum at ukens første dag er søndagen, og at ukens siste dag er lørdagen.

Når vi så bryter Guds lov enten ved å arbeide på sabbaten, eller om vi lar være å holde sabbaten hellig til tross for at vi vet at lørdagen er Guds hellige sabbat, da tar man dyrets merke på hhv på hånden (arbeid) eller pannen (kunnskap).

Men: #Hvis du holder foten tilbake på sabbatsdagen, så du ikke driver med ditt yrke på min hellige dag, men kaller sabbaten en lyst og glede og Herrens helg en ærverdig dag, hvis du holder den høyt i ære så du ikke går dine egne veier, men avstår fra handel og tomt snakk, da skal du ha din glede i Herren. Jeg lar deg dra fram over landets høyder, du får nyte arven etter Jakob, din far. Dette er ordet fra Herrens munn.# (Jesaja 58,13-14)

Konklusjon: Når Guds merke er ukens syvende dag, lørdagen eller Sabbaten som det fremkommer av Bibelen så må derfor dyrets merke være å holde søndagen som helligdag.

Avsluttningsvis vil jeg bare nevne at det jobbes aktivt i flere nasjoner (USA, Nederland, Frankrike, Italia for å nevne noen) og minst en internasjonal organisasjon (EU) for å innføre en universell søndagslov som forbyr alt arbeid på søndager. Når det gjelder Norge kan jeg nevne at den norske loven om helgedagsfred ble blåst støvet av for kort tid siden etter å ha vært uvirksom i årevis. Denne loven forbyr oss å gjøre noe på søndagen som kan være til sjenanse for naboen. Det er altså et forbudt mot å bruke gressklipperen på søndag formiddag. Samtidig så planlegges det i USA å lage et nytt identitetsmerke eller identitetskort som skal kunne brukes til alt, fra kontroll av hvor du reiser med offentlige kommunikasjonsmidler, hvor du handler, fyller bensin, eventuelle lovbrudd, straffer og bøter… ja nær sagt et uendelig bruksområde som både kan og helt sikkert vil inkludere overvåkning av private gjøremål slik som å kontrollere hvilke kirker man går i og hvor ofte – og ikke minst hvilken ukedag man velger å gå i kirken.

Da kan man spørre seg om det er dette som menes med Åp. 20, 4. Vi skal jo bli tvunget til å ta denne merket - dyrets merke, for uten dette merket vil vi ikke kunne kjøpe eller selge (Åp 13, 17). Et slikt ID-kort som USA er i ferd med å utvikle vil lett kunne brukes til å overvåke en tvungen helligholdelse av søndagen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: Re: Sigden

Publisert rundt 10 år siden
02.06.10 kl. 20:03 skrev Kjell Kristensen:

2.Jo, det kan det. Dyret blir i Åp.12.9 beskrevet som en forfører, som i 2.Joh.1.7 sier at forføreren  er Antikrist. Antikrist er beskrevet som en løgner, 1.Joh.2.22, det er denne som er forføreren, i Åp.20.10 beskrevet som djevelen som forførte dem

Nei, dyret og den falske profet kan ikke være djevelen. Dette kommer også klart fram i Åp. 20, 10. #Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.# (Åpenbaringen 20,10)

Dersom det er den samme makten så kan ikke djevelen allerede være i sjøen med ild og svovel når han blir kastet dit. Litt vanskelig å få til eller? Djevelen blir kastet i den sjøen med ild og svovel hvor allerede dyret og den falske profet befant seg. Enig?

Kommentar #102

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fra nettsiden

Publisert rundt 10 år siden
02.06.10 kl. 21:10 skrev Torstein Langesæter: Vel, her kommer det jeg lovet deg tidligere i dag:

De tusen år, av mange kalt ”Tusenårsriket”.

Svar.

SDA si lære kan eg på rams sjølv om det er mange år sidan  (1986 )  eg høyrde dette fleire gonger i søvndyssande talar eller i sabbatsskulen.

Det må ikkje vera slik med dykk adventistar som det er med Jehovas Vitne at de må heim og slå opp i  "fasitten".

AVGRUNNEN er nøkkelordet.

Dersom ein skal finna ut kva AVGRUNNEN  er så må ein ta alle skriftstadene der dette ordet vert brukt.

Eg viste deg nokre av desse plassane.

Englane vert haldne i fangeskap i avgrunnen.

Åp 911 kallar Antikrist/Abaddon for avgrunnsengelen. (engelen frå avgrunnen)

" Til konge over seg hadde de avgrunnens engel, han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon"

Antikrist vert og kalla "dyret frå avgrunnen" Åp 17

"Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte."

" Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte"

Åp 11

"Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem"

http://www.greatdreams.com/reptlan/abyss-and-beast.htm

http://endtimepilgrim.org/abyss.htm

Det må gå an for dykk å tenkja sjølve.

Det burde og vera lett for adventistane å forstå at etter 6000 år kjem 1000-årsriket.

De held sabbaten og dette med 6000 år som vert følgd av sabbatsriket er gamal jødisk lære som og kyrkjefedrane lærte.

Tusenårsriket er en katolsk oppfinnelse på linje med barnedåp, konfirmasjon, sølibat, avlat, med mye mer... De tusen år er derimot noe annet.

Du ber oss om å tenke selv. For meg virker det som det er langt mellom liv og lære hos Torstein, som alltid henviser til mer eller mindre lugubre internettsider, og lar disse sidene bedrive tenkingen for seg.

Kommentar #103

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fra nettsiden

Publisert rundt 10 år siden

Tusenårsriket er en katolsk oppfinnelse på linje med barnedåp, konfirmasjon, sølibat, avlat, med mye mer... De tusen år er derimot noe annet.

 Svar.

Tusenårsriket - skulle det vera ein katolsk oppfinnelse??????

Iraeneus og desse tidlege kyrkjefedrane hadde dei fått læra frå den katolske kyrkja.

http://www.hebrew4christians.com/Articles/Chayei-Olam/chayei-olam.html

Det er gamal jødisk lære.

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

Irenaeus held to the old Jewish tradition that the first six days of creation week were typical of the first six thousand years of human history, with Antichrist manifesting himself in the sixth period. And he expected the millennial kingdom to begin with the second coming of Christ to destroy the wicked and inaugurate, for the righteous, the reign of the kingdom of God during the seventh thousand years, the millennial Sabbath, as signified by the Sabbath of creation week.

-------------------------

Irenaeus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year reign, when he sits in the temple at Jerusalem, will be terminated by the second advent, with the resurrection of the just, the destruction for the wicked, and the millennial reign of the righteous. The general resurrection and the judgment follow the descent of the New Jerusalem at the end of the millennial kingdom.

Som du ser så venta til og med Irenaeus på at tempelet skulle verta gjenoppbygd i Jerusalem og at Antikrist skulle innta dette tempelet i 3,5 år.

Edward Gibbon skriv og om det :

http://ancienthistory.about.com/library/bl/bl_text_gibbon_1_15_4.htm

"The ancient and popular doctrine of the Millennium was intimately connected with the second coming of Christ. As the works of the creation had been finished in six days, their duration in their present state, according to a tradition which was attributed to the prophet Elijah, was fixed to six thousand years. By the same analogy it was inferred, that this long period of labor and contention, which was now almost elapsed, would be succeeded by a joyful Sabbath of a thousand years; and that Christ, with the triumphant band of the saints and the elect who had escaped death, or who had been miraculously revived, would reign upon earth till the time appointed for the last and general resurrection"

1000 år eller 1000-årsriket som dei fleste seier er godt fundamentert.

Pga si tolkning av AVGRUNNEN greier SDA å laga til teoriar som det ikkje er grunnlag for i Skrifta

Kommentar #104

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Re: Sigden

Publisert rundt 10 år siden
02.06.10 kl. 21:28 skrev Tor Martinsen:

Dersom det er den samme makten så kan ikke djevelen allerede være i sjøen med ild og svovel når han blir kastet dit. Litt vanskelig å få til eller? Djevelen blir kastet i den sjøen med ild og svovel hvor allerede dyret og den falske profet befant seg. Enig?

Ja, dette punktet er nok noe vanskelig å forstå, men det er jo snakk om en overgang mellom det gamle og nye menneske hvor den gamle kroppen kastes i ildsjøen mens en selv kan befinne seg i den nye og se på at det gamle legeme ligger i ildsjøen. Det er eneste fornuftige måte en kan forstå dette på, at det gamle legeme forsvinner i ildsjøen, mens sjelen befinner seg i det nye og himmelske legeme. Det gamle kan allikevel ikke brukes fordi det er av kjød, og en må jo også fødes på nytt. Det står at Satan tar et oppgjør med seg selv og ikke kan bli stående. Likeledes som Jesus hadde en kamp mot Satan i ørkenen, kontra at Moses opphøyde Slangen i ørkenen slik skulle også Menneskesønnen bli opphøyet. - Her er det klare paralleller som viser til at opphøyelsen er en beskrivelse på det evige liv. Det evige livs legemer er usårbare og kan derfor vandre inne i en ildovn kontra ildsjø.

Dette som du nevner om at dyret og den falske profet allerede befant seg i ildsjøen da djevelen ble kastet dit kan du kanskje lese mer om i Dan.3.17 ff om Sadrak, Mesak og Abed-Nego som ble kastet inn i en ildovn som ble gjort 7 ganger hetere enn vanlig. Disse tre gikk inne i ildovnen uten at en kunne se at de tok noen skade, men de som fraktet dem opp til ildovnen døde på utsiden av den på grunn av heten. Men selv om det bare var tre menn som ble kastet inn i ovnen kom det en fjerde til syne som så ut som en gudesønn.

Denne fortellingen er nok en parallell til det en kan lese om ildsjøen.

Kommentar #105

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fra nettsiden

Publisert rundt 10 år siden
02.06.10 kl. 21:53 skrev Torstein Langesæter:Som du ser så venta til og med Irenaeus på at tempelet skulle verta gjenoppbygd i Jerusalem og at Antikrist skulle innta dette tempelet i 3,5 år.

Om mennesker prøver å bygge opp trempelet i Jerusalem vil de aldri lykkes til tross for at Irenaeus mente noe annet, for dette sier Jesus om tempelet og Jerusalem. #Men han sa: "Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.# (Matteus 24,2). Templet ble revet i år 70, som er 1940 år siden i år, og det eneste som er igjen av ruinene er klagemuren. Der tempelet stod ligger det nå en ikke helt ukjent moské.

Jerusalem er fortsatt en delt by til tross for at israelske myndigheter på papiret har slått sammen Øst- og Vest-Jerusalem, og tempelhøyden ligger i arabiskkontrollert område, så byen vil aldri mer komme helt under israelsk kontroll. #De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende.# (Lukas 21,24) Hedningenes tid er til ende den dagen dommedag kommer. Dette er to av grunnene til at templet aldri mer blir oppbygd.

En tredje grunn er at den gammeltestamentlige tempeltjenesten opphørte da Jesus døde på korset. Tjenesten i templet var kun et bilde på det Jesus skulle bringe. Prestenes jobb var jo å bære fram syndoffer for folket. Det tok slutt da Jesus døde, og på den måten brakte Jesus det eneste offer som kan gi oss frelse, sitt liv. Da det ikke er nødvendig med daglige syndoffer trenger vi heller ikke et tempel på jorden, et tempel som kun var en skygge eller et bilde på den himmelske helligdommen hvor Jesus nå befinner seg.

Kommentar #106

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fra nettsiden

Publisert rundt 10 år siden
Om mennesker prøver å bygge opp trempelet i Jerusalem vil de aldri lykkes til tross for at Irenaeus mente noe annet,..

 Svar:

No har du skrive at tempelet aldri kjem på plass igjen.

Då må du verkeleg fylgja med på det som no skjer.

Eg er heilt sikker på at tempelet kjem på plass dei neste 10 åra.

Alle gjenstandane er klare.

Det vil verta gjenreist på tempelhøgda.(Moriafjellet)

www.templemountfaithful.org

www.templemount.org

http://www.templeinstitute.org/

Her har me igjen desse finurlege tolkningane til SDA.

Kva er den " øydeleggjande styggedomen og det daglege offeret"?

Ellen White presterer å skriva at den øydeleggjande styggedomen  er knytta til år 508 e kr.

Grunnen var sjølvsagt at ho måtte ha eit årstal som passa med 1290 dagar (år) og som enda i 1798.

Daniel 12 seier:

 11 Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet og den ØDELEGGENDE STYGGEDOMMEN stilles opp, skal det gå 1290 dager. 12 Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. 13 Så gå du endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»

Av tekstane i Daniel 11,31 ser ein at dette gjeld Jerusalem og tempelet.

"Hærstyrker som han (Antikrist) sender ut, vanhelliger helligdommen, den faste borg, avskaffer det daglige offer og stiller opp den ødeleggende styggedom. 32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folk som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 De forstandige i folket hjelper de mange ..."

Kommentar #107

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

Tore moen

Publisert rundt 10 år siden

Du sier de ti bud ble avsluttet og aviklet ved jesus død på korset, og jesus avviklet sabbaten når han levde sier du.

Jeg satt og kikket litt i bibelen ikveld, og fant noe jeg tenkte du kan komentere litt, fra Lukas :

Jesus blir gravlagd
50 Det var ein rådsherre som heitte Josef. Han var ein god og rettferdig mann 51 og hadde ikkje vore med på det dei andre hadde vedteke og sett i verk. Han var frå Arimatea, ein by i Judea, og han venta på at Guds rike skulle koma. 52 Han gjekk til Pilatus og bad om å få Jesu kropp. 53 Og Josef tok ned Jesu kropp, sveipte han i eit linklede og la han i ei grav som var hoggen ut i bergveggen, og som det endå ikkje hadde lege nokon i. 54 Det var førebuingsdagen, rett før sabbaten tok til.
55 Dei kvinnene som hadde vore med han frå Galilea, følgde etter. Dei såg grava og såg korleis Jesu kropp vart lagd der. 56 Sidan gjekk dei heim og gjorde i stand angande olje og salve. På sabbaten heldt dei seg i ro, som lova kravde.

Spørsmål :

Dette er som du ser etter at jesus er død og begravet. Hvordan kan det ha seg at bibelen etter jesus død, sier at de tok sabbat, slik loven krevde?

Hva tror du er mest sannsynlig tore, at bibelen tar feil, eller at du tar feil her?

mvh cb70

Kommentar #108

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert rundt 10 år siden

Torstein ;)

Men nå må du forklare, hvordan du har klart det bibelen sier vi ikke skal klare, og regne ut hvilket år jesus kjem tilbake, hva er regnestykket her? ;)

mvh cb70

30.05.10 kl. 14:41 skrev Torstein Langesæter:29.05.10 kl. 21:29 skrev Tor Albertsen:

... så planlegges det i USA å lage et nytt identitetsmerke eller identitetskort som skal kunne brukes til alt, fra kontroll av hvor du reiser med offentlige kommunikasjonsmidler, hvor du handler, fyller bensin, eventuelle lovbrudd, straffer og bøter… ja nær sagt et uendelig bruksområde som både kan og helt sikkert vil inkludere overvåkning av private gjøremål slik som å kontrollere hvilke kirker man går i og hvor ofte – og ikke minst hvilken ukedag man velger å gå i kirken.

MYSTERY BABYLON'S ISHTAR

http://www.signsofchristreturn.com/index-old12.htm

Kommentar #109

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fra nettsiden

Publisert rundt 10 år siden
02.06.10 kl. 22:53 skrev Torstein Langesæter:Om mennesker prøver å bygge opp trempelet i Jerusalem vil de aldri lykkes til tross for at Irenaeus mente noe annet,..

 Svar:

No har du skrive at tempelet aldri kjem på plass igjen.

Då må du verkeleg fylgja med på det som no skjer.

Eg er heilt sikker på at tempelet kjem på plass dei neste 10 åra.

Alle gjenstandane er klare.

Det vil verta gjenreist på tempelhøgda.(Moriafjellet)

www.templemountfaithful.org

www.templemount.org

http://www.templeinstitute.org/

Her har me igjen desse finurlege tolkningane til SDA.

Kva er den " øydeleggjande styggedomen og det daglege offeret"?

Ellen White presterer å skriva at den øydeleggjande styggedomen  er knytta til år 508 e kr.

Grunnen var sjølvsagt at ho måtte ha eit årstal som passa med 1290 dagar (år) og som enda i 1798.

Daniel 12 seier:

 11 Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet og den ØDELEGGENDE STYGGEDOMMEN stilles opp, skal det gå 1290 dager. 12 Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. 13 Så gå du endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»

Av tekstane i Daniel 11,31 ser ein at dette gjeld Jerusalem og tempelet.

"Hærstyrker som han (Antikrist) sender ut, vanhelliger helligdommen, den faste borg, avskaffer det daglige offer og stiller opp den ødeleggende styggedom. 32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folk som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 De forstandige i folket hjelper de mange ..."

 Du var helt sikker på at et aldri ville bli valgt noen ny amerikansk president heller, men det ble det. Bare nevner det liksom...

Kommentar #110

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: Tore moen

Publisert rundt 10 år siden

 Du blir aldri ferdig med dine spørspmål du om de bus, sabbat og uren mat/kjøtt

Vi mennesker kan ikke få gjort noe ting få å fortjene frelsen, det er å bare ta i mot det som jesus gjorde for oss i tro

så disse spørsmålene gidder jeg ikke å svare på for du bli jo aldri ferdig, men nå tenker du sikker at siden jeg ikke svarte på spørmælene tenker du at jeg kan ikke svare, men du har gjort deg tanker om meg og det har jeg merket på e posten her

Jeg kanb bare ta i mot i tro uten at jeg kan gjøre noe for det kan jeg heller ikke, for dette må vi bare ta i mot i tro

03.06.1Du blir ald0 kl. 02:38 skrev christian berg:

Du sier de ti bud ble avsluttet og aviklet ved jesus død på korset, og jesus avviklet sabbaten når han levde sier du.

Jeg satt og kikket litt i bibelen ikveld, og fant noe jeg tenkte du kan komentere litt, fra Lukas :

Jesus blir gravlagd 50 Det var ein rådsherre som heitte Josef. Han var ein god og rettferdig mann 51 og hadde ikkje vore med på det dei andre hadde vedteke og sett i verk. Han var frå Arimatea, ein by i Judea, og han venta på at Guds rike skulle koma. 52 Han gjekk til Pilatus og bad om å få Jesu kropp. 53 Og Josef tok ned Jesu kropp, sveipte han i eit linklede og la han i ei grav som var hoggen ut i bergveggen, og som det endå ikkje hadde lege nokon i. 54 Det var førebuingsdagen, rett før sabbaten tok til.55 Dei kvinnene som hadde vore med han frå Galilea, følgde etter. Dei såg grava og såg korleis Jesu kropp vart lagd der. 56 Sidan gjekk dei heim og gjorde i stand angande olje og salve. På sabbaten heldt dei seg i ro, som lova kravde.

Spørsmål :

Dette er som du ser etter at jesus er død og begravet. Hvordan kan det ha seg at bibelen etter jesus død, sier at de tok sabbat, slik loven krevde?

Hva tror du er mest sannsynlig tore, at bibelen tar feil, eller at du tar feil her?

mvh cb70

Kommentar #111

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fra nettsiden

Publisert rundt 10 år siden

 Du var helt sikker på at et aldri ville bli valgt noen ny amerikansk president heller, men det ble det. Bare nevner det liksom...

Svar: 

Ja, som du forstår så forstod eg ikkje at George Bush kjem igjen som nummer 8.

At George Bush vil oppfylla det Daniel og Åp. seier om Antikrist er eg sikker på.

 "De sju hodene er sju fjell, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger. 10 Fem av dem er falt, én er nå (George Walker Bush), og én er ennå ikke kommet (Barak Obama). Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund. 11 Dyret (George Bush) som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte."

55% vil no sjå alle papira til Obama:

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=159317

Betre vert det ikkje når økonomien no vert køyrd fullstendig i grøfta.

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1910555.ece

For første gang i historien har USA en statsgjeld på over 13 billioner dollar.

Nye tall fra myndighetene viser at gjelden 1. juni var på 13.050.826.460.886 dollar og 97 cent. Det tilsvarer over 84 billioner kroner.

Ifølge US Debt Clock.org utgjør statsgjelden nå 118.224 dollar (cirka 760.000 kroner) per skattebetaler.

Daniel 11,20  skriv om forløparen til Antikrist at han vert kjend pga TAXRAISER -skatteauke.

Som eg har sitert før vil "valet verta kansellert" .

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html

"The Zohar HaKadosh says President Bush will come to Yerushalayim (as President) the first time, for a 3-day visit and will leave healthy and whole. Within short time, he'll return to Israel a second time also as President Bush and during this time, judgment on the world will be tough.

In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA elections to be cancelled and President Bush will remain the president.

(It is interesting to note that the name Bush בוש read in reverse is Shuv שוב - RETURN.)

When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem's elected PRESIDENT GOG."


Kommentar #112

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert rundt 10 år siden
03.06.10 kl. 03:19 skrev christian berg:

Torstein ;)

Men nå må du forklare, hvordan du har klart det bibelen sier vi ikke skal klare, og regne ut hvilket år jesus kjem tilbake, hva er regnestykket her? ;)

mvh cb70

Svar.

Uttrykket Jesus brukar i Matteus 24,32

"ingen kjenner dagen og timen"  er knytta til ei spesiell jødisk høgtid - Yom Teruah eller varslingsdagen .

Denne dagen var det berre Gud som kjente og folk måtte  vera våkne og fylgja med kor tid den fall.

Folket fekk fyrst vita kortid den starta når nymånen viste seg. Det varierte frå år til år.

http://www.youtube.com/watch?v=6pYoocaXhSQ

Når varslingsdagen kom var det 10 dagar til dommens dag - Yom Kippur.

Desse 10 dagane fram til Yom Kippur vart kalla "den undersøkjande domen". Då var alle dei himmelske bøkene opna og alle si skjebne avgjort.

Det er her det fyllstendige skillet mellom dei kloke og dei ukloke brudepikene skje.

Nokon fylgjer brudgommen til til bryllupet (dommen - Yom Kippur) . Dei ukloke forstår det for seint.

Det du bør gjera er å studera dei jødiske høgtidene eller GUDS FESTAR. Der ligg tidsounktet for alt som skal skje.

Dei 6000 åra er og viktig å forstå riktig. her frå ein artikkel eg skreiv i 2003.

http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

eller ein meir oversiktleg

http://www.bki.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

Kommentar #113

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fra nettsiden

Publisert rundt 10 år siden
03.06.10 kl. 08:38 skrev Torstein Langesæter:  Du var helt sikker på at et aldri ville bli valgt noen ny amerikansk president heller, men det ble det. Bare nevner det liksom...

Svar: 

Ja, som du forstår så forstod eg ikkje at George Bush kjem igjen som nummer 8.

Det er mye du ikke forstår... men fast i den troen du har det er du.

Kommentar #114

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: Tore moen

Publisert rundt 10 år siden
03.06.10 kl. 08:34 skrev Tore Moen:

 Du blir aldri ferdig med dine spørspmål du om de bus, sabbat og uren mat/kjøtt

Vi mennesker kan ikke få gjort noe ting få å fortjene frelsen, det er å bare ta i mot det som jesus gjorde for oss i tro

så disse spørsmålene gidder jeg ikke å svare på for du bli jo aldri ferdig, men nå tenker du sikker at siden jeg ikke svarte på spørmælene tenker du at jeg kan ikke svare, men du har gjort deg tanker om meg og det har jeg merket på e posten her

Jeg kanb bare ta i mot i tro uten at jeg kan gjøre noe for det kan jeg heller ikke, for dette må vi bare ta i mot i tro

Det er så riktig det du sier at vi ikke kan få gjort noen ting for å fortjene frelsen. Det er det bare å si amen til. Men, når det er sagt så må vi ikke glemme det Jakob sier i sitt brev:

#14 Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16 og en av dere sier til dem: «Farvel, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 17 Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. 18 Noen kan si: «Den ene har tro, den andre har gjerninger». Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger.19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det – og skjelver! 20 Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerningene? 21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig? Han brakte jo sønnen Isak som offer på alteret. 22 Der ser du: Troen virket sammen med hans gjerninger, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. 23 Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn». 24 Dere ser altså at mennesket blir erklært rettferdig ved gjerninger og ikke bare ved tro. 25 Var det ikke slik med skjøgen Rahab også? Hun ble erklært rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut av byen en annen vei. 26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.# (Jak. 2, 14 – 26)

 

Dersom man er frelst så vil man ha et ønske, et brennende ønske, etter å gjøre det Jesus befaler oss. Er vi frelst så elsker vi også Jesus. Elsker vi Jesus så holder vi hans bud. Holder vi hans bud så holder vi det doble kjærlighetsbudet i Matt 22, 37 – 39 som lyder slik: #37 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.# Holder vi dette doble kjærlighetsbudet så holder vi all budene og lovene i Bibelen all det tid Jesus selv sier at alle budene og loven hviler på dette.

 

Det hjelper altså fint lite å sitte hjemme å tro at man er frelst dersom man ikke følger opp troen med gjerninger. Å holde budene er faktisk en gjerning i seg selv, for da viser du ved ditt liv at du elsker Gud. Å hjelpe andre mennesker i deres nød er også gjerninger og da elsker du din neste. Man kan egentlig ikke elske Gud og samtidig ikke elske sin neste, eller motsatt. Man kan heller ikke bare gjøre gjerninger uten å tro. Alt henger sammen, og vi kan ikke utelukke en ting og allikevel tro at alt er bra. Så konklusjonen som Jakob og de andre disiplene trekker er at dine gjerninger bekrefter og bevitner din tro.

Kommentar #115

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert rundt 10 år siden
03.06.10 kl. 08:48 skrev Torstein Langesæter:

Svar.

Uttrykket Jesus brukar i Matteus 24,32

"ingen kjenner dagen og timen"  er knytta til ei spesiell jødisk høgtid - Yom Teruah eller varslingsdagen .

Denne dagen var det berre Gud som kjente og folk måtte  vera våkne og fylgja med kor tid den fall.

Folket fekk fyrst vita kortid den starta når nymånen viste seg. Det varierte frå år til år.

Når Jesus svarer disiplene sine: Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen. (Matt. 24, 36) eller «Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt” (Apg 1, 7)så er det i forbindelse med at Guds rike skal opprettes på jorden etter dommens dag. I Matteus så er liknelsen om fikentreet et bilde på den tiden da innhøstningen skal starte. Hele kapittel 24 handler jo om endetiden, så hvorfor skal da de fem versene som omhandlerfikentreet være noe annet?

 

Det er opp til Gud, og Gud alene å vite når endetiden innledes. Det er ikke gitt noen andre ledetråder enn at det skal være slik: #Pass på at ikke noen fører dere vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange.  6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.  7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.  8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. 9 Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.# (Matt. 24, 4 – 14)

Det finnes ikke et menneske, ikke en engel, ikke engang Jesus kan si oss noe om når enden kommer. Men Torstein han kan. Utrolig!

Kommentar #116

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert rundt 10 år siden
Jesus kan si oss noe om når enden kommer. Men Torstein han kan. Utrolig!

 Svar.

"Dagen og timen" får ein fyrst vita når nymånen viser seg over Jerusalem etter 6000 år.

Då veit ein at det er 10 dagar til Yom Kippur og den undersøkjande domen startar.

Så kjem lavhyttefesten 5 dagar etter Yom Kippur.

Guds høgtider er heilt avgjerande å forstå.

SDA burde bruka tid på dette så hadde kunnskapen deira auka.

Høgtid eller fest betyr "bestemet tidspunkt" eller på engelsk "appointed time".

Fall feasts heiter det på engelsk.

Det finst veldig mange gode videoar som tek dette for seg.

http://www.youtube.com/watch?v=duW3RWKatek&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=M83qUqhAwQ4

http://www.youtube.com/watch?v=lEulQJmdbfA&feature=related

Du finn desse festane forklara i 3 Mosebok 23

De store høytidene
23Herren talte til Moses og sa:  2 Si til israelittene: Dette er Herrens høytider, mine fastsatte tider, da dere skal lyse ut hellige samlinger.  3 I seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal være full hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder hvor dere bor............

I 3 Mosebok vert dette med Yom Kippur forklara. Den er knytta til jubeleåret eller frigjeviongsåret sog skal falla på den tidande dagen i den 7.månad.


    " 8 Så skal du telle sju sabbatsår fram, sju ganger sju år, så tiden for de sju sabbatsårene blir førtini år.  9 Og den tiende dagen i den sjuende måneden skal du blåse i horn; på soningsdagen skal dere la hornet lyde i hele landet. 10 Dere skal holde det femtiende året hellig og rope ut frihet i landet for alle som bor der. Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme tilbake, hver til sin eiendom og sin ætt. 11 Det femtiende året skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere ikke så, ikke høste det kornet som har sådd seg selv, og ikke plukke druene av ustelte vintrær. 12 For det er et frigivelsesår; og dere skal holde det hellig. Dere skal spise av grøden på marken"
    

Kommentar #117

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fra nettsiden

Publisert rundt 10 år siden
03.06.10 kl. 10:13 skrev Tor Martinsen:03.06.10 kl. 08:38 skrev Torstein Langesæter: Du var helt sikker på at et aldri ville bli valgt noen ny amerikansk president heller, men det ble det. Bare nevner det liksom...

Svar: 

Ja, som du forstår så forstod eg ikkje at George Bush kjem igjen som nummer 8.

Det er mye du ikke forstår... men fast i den troen du har det er du.

 Svar.

Det er snakk om å forstå profetiane.

Dyret/Antikrist har styrt og skal koma tilbake som sjef og då skal heile jorda undra seg og fylgja etter han - dyret/Antikrist.

Kjenneteikna er ikkje til å ta feil av.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5512#toptarget="forside"

Kommentar #118

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert rundt 10 år siden
03.06.10 kl. 15:23 skrev Torstein Langesæter:

SDA burde bruka tid på dette så hadde kunnskapen deira auka.

 Torstein. Bibelen sier at det er kun Gud som ved når enden kommer. Da du sier at du vet dette. Hva eller hvem skal vi tro på? Gud eller Torstein, youtube eller Bibelen?

Kanskje det hadde vært en fordel om du leste Bibelen og fått litt kunnskap?

Kommentar #119

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: Tore moen

Publisert rundt 10 år siden

Jaja, men mere rett ut enn det står der i Lukas kan du ikke få det tore. Dette er etter jesus død, og de tok sabbat slik loven krevde står det. Det betyr to ting, tibudsloven gjelder også etter jesus død, og de tok sabbat også etter jesus død.

I synet til peter, der viser han helt klart og sier rett ut, ca to år etter jesus død, har han fremdeles ikke spist uren mat, han sier det helt klart selv,under det synet med duken og alle dyrene.

Alikahvel konkluderer du med at de ti bud ble aviklet når jesus døde på korset, du sier også jesus aviklet sabbaten mens han levde, selv om bibelen sier de tok sabbat etter hans død, og du sier det med uren mat ble aviklet med seremoniloven på korset, selv om peter flere år etter jesus død fremdeles ikke har ville spise uren mat.

Jeg beklager vist det er masing og jeg kan gjerne la være og stille deg spørsmål, men du oppsøker jo selv flere kristne nettsteder der slikt diskuteres. Grunnen til at jeg stiller deg spørsmål, er for det jeg syntes det er trist, at du har fått servert et halvt evangelium, for det har du desverre.

Jesus tilgir ikke bare synd,han er en gjennopprettings gud, han gir oss kraft til og slutte med synden, vist vi tar imot. Hvorfor få synden tilgitt, om det er for og bare fortsette i samme spor resten av livet?

Grunnen til at jeg har mast på deg, er for og vise at der ikke er noen helhet i det du tror, eksempel:

du sier vi må velge mellom jesus og de ti bud. 

vi trenger kun tro på jesus sier du,det er guds bud.

når jeg spør deg, da reiser du til himmelen med homofile troende også da?

da sier du nei, DE MÅ SNU SEG FRA SIN SYND, FYYYYYYYYYYYYYY!!!!

Du selv sier de ti bud er umulige og holde, men du forlanger at en homofil skal klare og snu seg fra sin synd, noe du nekter for du selv klarer med dine synder.

Så når jeg spør hvorfor du kan bare tro deg til himmelen, mens en homofil har krav og regler i tilegg til og måtte tro, så sier du at klart at vi også må snu oss ifra synd. 

Jeg lurte da på hvilken synd må vi da snu oss ifra? du har forkastet guds ti bud somviser oss hva synder, de er ugyldige sier du, ute av drift. når du dasier atklart vi måsnu oss ifra synd, ønsket jeg vite hva som er syndi dine øyne, og hva må vi snu oss ifra? menneskebud? det enhver selv måtte mene er synd? for guds standard for synd har du jo forkastet.

Som du ser så stanger du heile tiden. Det er for det utgangspungtet, starten din er feil, da vil alt etterpå også bli feil. Begynner enn og bygge et hus med feil mål, vil alt bli galt utover, verrre og verre.

Slik er det når du starter med noe så galt som at de ti bud ikke gjelder etter jesus død. Da vil du kjøre deg fast i hvert ledd utover siden starten er feil. Prøv en dag for morro og bytt utgangspungt, tenk fra start av at de ti bud er guds moral lov, som gjelder i all evighet, og se om ikke det blir litt lettere og diskutere utover fra det.

mvh cb70   

mvh cb70

03.06.10 kl. 08:34 skrev Tore Moen:

 Du blir aldri ferdig med dine spørspmål du om de bus, sabbat og uren mat/kjøtt

Vi mennesker kan ikke få gjort noe ting få å fortjene frelsen, det er å bare ta i mot det som jesus gjorde for oss i tro

så disse spørsmålene gidder jeg ikke å svare på for du bli jo aldri ferdig, men nå tenker du sikker at siden jeg ikke svarte på spørmælene tenker du at jeg kan ikke svare, men du har gjort deg tanker om meg og det har jeg merket på e posten her

Jeg kanb bare ta i mot i tro uten at jeg kan gjøre noe for det kan jeg heller ikke, for dette må vi bare ta i mot i tro

03.06.1Du blir ald0 kl. 02:38 skrev christian berg:

Du sier de ti bud ble avsluttet og aviklet ved jesus død på korset, og jesus avviklet sabbaten når han levde sier du.

Jeg satt og kikket litt i bibelen ikveld, og fant noe jeg tenkte du kan komentere litt, fra Lukas :

Jesus blir gravlagd 50 Det var ein rådsherre som heitte Josef. Han var ein god og rettferdig mann 51 og hadde ikkje vore med på det dei andre hadde vedteke og sett i verk. Han var frå Arimatea, ein by i Judea, og han venta på at Guds rike skulle koma. 52 Han gjekk til Pilatus og bad om å få Jesu kropp. 53 Og Josef tok ned Jesu kropp, sveipte han i eit linklede og la han i ei grav som var hoggen ut i bergveggen, og som det endå ikkje hadde lege nokon i. 54 Det var førebuingsdagen, rett før sabbaten tok til.55 Dei kvinnene som hadde vore med han frå Galilea, følgde etter. Dei såg grava og såg korleis Jesu kropp vart lagd der. 56 Sidan gjekk dei heim og gjorde i stand angande olje og salve. På sabbaten heldt dei seg i ro, som lova kravde.

Spørsmål :

Dette er som du ser etter at jesus er død og begravet. Hvordan kan det ha seg at bibelen etter jesus død, sier at de tok sabbat, slik loven krevde?

Hva tror du er mest sannsynlig tore, at bibelen tar feil, eller at du tar feil her?

mvh cb70

Kommentar #120

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert rundt 10 år siden

Kanskje det hadde vært en fordel om du leste Bibelen og fått litt kunnskap?

 Svar:

Har prøvd å lesa profetiane og forstå kva som no skjer.

I Nahum vert det skrive om den store skjøkja som og har namnet Ninive.

For den flittige lesar  kjem det tydeleg fram at dette er eit anna namn på Babylon den store som er omskreven i Åp 18. Assyria er eit annan namn.

Eg meiner bestemt at dette er endetidas supermakt USA.

Makta har alt plyndra og teke seg til rette over heile kloden,men verre vert det no når Irankrigen kjem og USA vil gå inn i land etter land i Midt Austen , slik Daniel 11 fortel.

Les inn USA i teksten.

Nahum 3,4

” Ve den blodige byen! (USA)
        Den er full av løgn og vold,
        aldri holder den opp å røve.”


        Og dette skjer
        på grunn av all den utukt hun drev,
        den fagre og trollkyndige skjøge.
        Hun  (USA)gjorde folkeslag til treller med sin utukt
        og slavebandt stammer med sin trolldomskunst.


     5 Se, jeg skal komme over deg (USA)
        lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.
        Jeg løfter skjørtet opp for ditt ansikt
        og viser folkene din nakenhet
        og rikene din skam.


     6 Jeg kaster skitt på deg og vanærer deg
        og stiller deg til skue.
     7 Alle som ser deg, skal rømme fra deg
        og si: «Ninive  (USA)er lagt øde
        hvem har medynk med henne?»

 

Dersom du samanliknar med Åp 9 så ser du at USA sien folk vert samanlikna med grashopper.

     7 Gresshoppene var likesom hester rustet til krig; på hodet hadde de noe som lignet kranser av gull, og ansiktene var som menneskeansikter.  8 Håret deres var som kvinners hår, tennene som løvetenner,  9 og deres bryst var som brystplater av jern. Lyden av vingene deres var som larmen av mange hester og vogner som raser fram til kamp. 10 De hadde haler med brodd som skorpioner, og i halene deres lå makten til å plage menneskene i fem måneder. 11 Til konge over seg hadde de avgrunnens engel (Antikrist), han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon.

 http://www.youtube.com/watch?v=zB25Ag5z_w8&feature=related

”Se, ditt krigsfolk er som kvinner….
        
    15 Du (USA) skal fortæres av ild,
        sverdet skal utrydde deg,…

   … Dine oppsynsmenn er tallrike som gresshopper,
        du har en sverm av skrivere.

Habakkuk 2,,5 Har nokre spesielle kjenneteikn på Antikrist.

King James versjonen på norsk seier:

Ja, også fordi han (Antikrist) overtreder ved vin (alkoholiker) ,er han en stolt mann , han (Antikrist) holder seg ikke hjemme , men han utvider sin lengsel som helvete og han er som døden ,og han (Antikrist) kan ikke bli tilfreds.men han samler alle nasjoner til seg…”

      

”Alle disse skal stemme i en nidvise om ham (Antikrist), en sang full av spottord og si:
        «Ve den som samler det andre eier
        – hvor lenge? –
        som soper til seg pantegods!»
     7

Kommentar #121

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert rundt 10 år siden

Kanskje det hadde vært en fordel om du leste Bibelen og fått litt kunnskap?

 Svar:

Har prøvd å lesa profetiane og forstå kva som no skjer.

I Nahum vert det skrive om den store skjøkja som og har namnet Ninive.

For den flittige lesar  kjem det tydeleg fram at dette er eit anna namn på Babylon den store som er omskreven i Åp 18. Assyria er eit annan namn.

Eg meiner bestemt at dette er endetidas supermakt USA.

Makta har alt plyndra og teke seg til rette over heile kloden,men verre vert det no når Irankrigen kjem og USA vil gå inn i land etter land i Midt Austen , slik Daniel 11 fortel.

Les inn USA i teksten.

Nahum 3,4

” Ve den blodige byen! (USA)
        Den er full av løgn og vold,
        aldri holder den opp å røve.”


        Og dette skjer
        på grunn av all den utukt hun drev,
        den fagre og trollkyndige skjøge.
        Hun  (USA)gjorde folkeslag til treller med sin utukt
        og slavebandt stammer med sin trolldomskunst.


     5 Se, jeg skal komme over deg (USA)
        lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.
        Jeg løfter skjørtet opp for ditt ansikt
        og viser folkene din nakenhet
        og rikene din skam.


     6 Jeg kaster skitt på deg og vanærer deg
        og stiller deg til skue.
     7 Alle som ser deg, skal rømme fra deg
        og si: «Ninive  (USA)er lagt øde
        hvem har medynk med henne?»

 

Dersom du samanliknar med Åp 9 så ser du at USA sien folk vert samanlikna med grashopper.

     7 Gresshoppene var likesom hester rustet til krig; på hodet hadde de noe som lignet kranser av gull, og ansiktene var som menneskeansikter.  8 Håret deres var som kvinners hår, tennene som løvetenner,  9 og deres bryst var som brystplater av jern. Lyden av vingene deres var som larmen av mange hester og vogner som raser fram til kamp. 10 De hadde haler med brodd som skorpioner, og i halene deres lå makten til å plage menneskene i fem måneder. 11 Til konge over seg hadde de avgrunnens engel (Antikrist), han som på hebraisk heter Abaddon og på gresk Apollyon.

 http://www.youtube.com/watch?v=zB25Ag5z_w8&feature=related

”Se, ditt krigsfolk er som kvinner….
        
    15 Du (USA) skal fortæres av ild,
        sverdet skal utrydde deg,…

   … Dine oppsynsmenn er tallrike som gresshopper,
        du har en sverm av skrivere.

Habakkuk 2,,5 Har nokre spesielle kjenneteikn på Antikrist.

King James versjonen på norsk seier:

Ja, også fordi han (Antikrist) overtreder ved vin (alkoholiker) ,er han en stolt mann , han (Antikrist) holder seg ikke hjemme , men han utvider sin lengsel som helvete og han er som døden ,og han (Antikrist) kan ikke bli tilfreds.men han samler alle nasjoner til seg…”

      

”Alle disse skal stemme i en nidvise om ham (Antikrist), en sang full av spottord og si:
        «Ve den som samler det andre eier
        – hvor lenge? –
        som soper til seg pantegods!»
     7 Dine kravsmenn (kreditorar) reiser seg brått,
        de som vil presse deg, våkner.
        Da skal du bli deres bytte
     8 fordi du har plyndret mange folk.
        Alle andre folk skal plyndre deg
        fordi du tok menneskers blod”

Jeremias 51 skriv om same makta Babylon eller Ninive.

”Flykt fra Babylon (USA), berg dere alle!
        Mist ikke livet når byen (USA) får sin straff.
        Dette er hevnens tid for Herren;
        han gir dem (USA) igjen for det de har gjort.
     7 Babel  (USA) var et gullbeger i Herrens hånd
        og gjorde hele verden drukken.
        Folkeslagene drakk av vinen,
        derfor oppførte de seg som gale.
     8 Brått er Babel (USA) falt og knust.
        Bryt ut i klagerop over henne!
        Hent balsam for hennes sår,
        kanskje kan de leges.
     9 «Vi prøvde å lege Babel (USA),
        men hun var uhelbredelig.
        La henne ligge, så vi kan gå,
        hver til sitt eget land.
        For dommen over henne når til himmelen,
        den rekker opp til skyene.»

USA vert øydelagt til slutt.

”Krigerne i Babylon (USA)
        har holdt opp å kjempe,
        de sitter stille i borgene.
        Deres kraft er borte,
        de er blitt som kvinner.
        Det er satt ild på boligene i byen,
        og bommene der er brukket.
    31 Den ene løper renner mot den andre,
        ett sendebud møter et annet
        når de skal gi babylonerkongen (Antikrist) melding
        om at byen er inntatt fra alle kanter,..

Babylonerkongen neBUCHadnesar
        har fortært og utsuget meg
        og satt meg til side som et tomt kar.
        Som et sjøuhyre (BEAST) slukte han meg,
        fylte sin mage med mitt beste kjøtt,
        og siden slengte han meg bort..

osv

Lykke til med studiet av bibelen og legg vekk Ellen White.

Kommentar #122

Kjellrun Marie Sonefeldt

232 innlegg  1504 kommentarer

Undring.

Publisert rundt 10 år siden

Jeg har ikke lest alle innleggene,så kanskje har andre berørt  det som står i Daniels bok v.7 ,utdrag er:

" Når det Hellige folks makt er helt knust,kommer slutten på dette."

Kommentar #123

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Undring.

Publisert rundt 10 år siden

" Når det Hellige folks makt er helt knust,kommer slutten på dette."

 Svar:

Det betyr at når Israel eller jødane er fullstendig knust så grip Gud inn.

Den verste trengselstida i historien kjem over dei

Kommentar #124

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert rundt 10 år siden
03.06.10 kl. 17:11 skrev Torstein Langesæter: Lykke til med studiet av bibelen og legg vekk Ellen White.

Du må vel være den første som beskylder en adventist for ikke å studere Bibelen. Vi bruker Bibelen sent og tidlig, og blir i de fleste sammenhenger beskyldt for å være for Bibeltro.

Kommentar #125

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: Undring.

Publisert rundt 10 år siden
03.06.10 kl. 18:10 skrev Kjellrun Marie Sonefeldt:

Jeg har ikke lest alle innleggene,så kanskje har andre berørt  det som står i Daniels bok v.7 ,utdrag er:

" Når det Hellige folks makt er helt knust,kommer slutten på dette."

 Det hellige folk er ikke som Torstein sier kun israels folk. Evangeliet har gått ut til "alle språk, tungemål, stammer, folk og nasjoner". Det hellige folket det er snakk om i Dan. 12, 7 er alle som har tatt i mot Kristus, og av dem er det kun et fåtall messianske jøder, jøder eller israelitter som har tatt i mot frelsen.

Kommentar #126

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert rundt 10 år siden
Du må vel være den første som beskylder en adventist for ikke å studere Bibelen. Vi bruker Bibelen sent og tidlig, og blir i de fleste sammenhenger beskyldt for å være for Bibeltro.

 Svar:

Som medlem der i fleire år har eg veldig god kunnskap om systemet.

Eg har vore på kurs med folk som brukte heile helga for å finna ut korleis ein skal tilpassa tekstane i Daniel 12 slik at dei passar med 1798 og 1844. Det er ikkje lett skal eg seia deg-:


    ----------------------

"Mannen som var kledd i lin, og som svevet over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte at han sverget ved Den Evige: «Én tid og tider og en halv tid.  (år 538-1798 ) Når det hellige folks makt (KRISTNE,SPESIELT ADVENTISTANE) er helt knust, kommer slutten på alt dette.»  8 Jeg hørte det, men forstod det ikke og spurte: «Herre, hva er slutten på dette?»  9 Da sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden. (1798 OG 1844-DÅ ER DET IKKJE MEIR TID) Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedom stilles opp, skal det gå 1290 dager.  (508 -1798 )Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. 508 - 1844)13 Så gå du endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»------------------VELDIG LOGISK -:Men slik går det når ein har laga svaret  (EGW-skrifter) før ein studerer.Her er ein tekst Jens K. Jensen la ut på eit kurs i Dabnmark.Daniel 7,25 "Slik lød hans svar: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge,  (PAVEN)som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. (VANDALANE,HERULANE ,ØSTGOTARANE) 25 Han (PAVEN)skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige.(538-1798) Han skal sette seg fore å forandre tider og lover (SABBATSBODET), og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid. (538-1798) 26 Da skal retten bli satt. (1844-UNDERSØKJANDE DOMEN) Herredømmet skal tas fra ham (pAVEN); det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt.27 Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er Den Høyestes hellige. (i DET ØDE TUSENÅRSRIKET) Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.»

   ------------------------------------------------Det er nett som med Jehovas Vitne.Startar du å argumentera med dei og visa til diverse bibelvers så trekkjer dei seg og viser til Vakttårnet si læra.Løysinga er å la DHA veileda."Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere." SLIK GÅR DET NÅR EIN ER NØYDD Å FÅ DET TIL Å PASSA MED 1798 OG 1844
Kommentar #127

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: Undring.

Publisert rundt 10 år siden
" Når det Hellige folks makt er helt knust,kommer slutten på dette."

 Det hellige folk er ikke som Torstein sier kun israels folk. Evangeliet har gått ut til "alle språk, tungemål, stammer, folk og nasjoner". Det hellige folket det er snakk om i Dan. 12, 7 er alle som har tatt i mot Kristus, og av dem er det kun et fåtall messianske jøder, jøder eller israelitter som har tatt i mot frelsen.

 Svar:

Her er forvirringa.

Det vert kalla erstatningsteologien.

Takka vere Paulus så får me tusen meiningar om desse tinga.

http://www.youtube.com/watch?v=jk_ZzuZwR9A&feature=related

I GT hadde Gud kun eit folk som vart kalla  "Det Hellige Folk".

Daniel snakka ikkje om andre enn jødane /Israel.

Han tenkte ikkje på adventistane eller pinsevennene.

Når Daniel 12 snakka om den verste trengselstida i historien som skal koma over det "hellige folk" så er det rett fram slik tydinga var på den tid.

Jødane (det hellige folk) var i Babylon i fangenskap  då dette var skrive.

På slutten vil Israel igjen koma i nesten same situasjon som i Egypt.

"Babylons Konge" eller endetidas Farao/Antikrist vil funnstendig knusa det heilage folket/jødane.

Dei vil verta behandla like ille som i GT.

"På den tid skal Mikael,
        den store fyrsten, stå fram,
        han som verner dine landsmenn.(jødane)
        Det skal komme en trengselstid
        som det ikke har vært maken til
        helt siden folkeslag oppstod.(samanlikn med Jesu ord)
        Men på den tid skal ditt folk (jødane )bli frelst,
        alle som er skrevet opp i boken.
     2 Og mange av dem som sover i jorden,
        skal våkne opp,
        noen til evig liv,
        andre til skam og evig avsky.
     3 Da skal de forstandige skinne
        som den strålende himmelhvelvingen;
        og de som har ført de mange til rettferd,
        skal skinne som stjernene, evig og alltid".

Jesus seier:

«Den ødeleggende styggedom»,(Antikrist/Babylons Konge i Guds tempel) som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted – forstå det, den som leser! Når dere ser det, 16 må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Stakkars dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det bli trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. 22 Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld  (hellige folket /jødane)skal den tiden forkortes.."

No står me komne til det punktet at nr 8-Antikrist skal koma tilbake til alle si undring.

"Her trengs det forstand og visdom. De sju hoder er sju høyder, og på dem sitter kvinnen. De er også sju konger: 10 Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet; og når han kommer, skal han bli stående bare en kort stund. 11 Dyret som var og ikke er mer, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju og går sin undergang i møte. 12 De ti horn du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike; men sammen med dyret skal de få kongemakt i én time. 13 De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret"

Ikkje PAVEN-diverre for SDA.

Kommentar #128

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

TOR MARTINSEN

Publisert nesten 10 år siden

Tror han Tortsein står bom fast på sin tro, Tor. Han får mene at SDA tar feil, men jeg ser ingenting av det SDA sier som feil. Det stemmer så bra overens med bibelen og det er det som teller. Dette med jødene syns jeg dessverre har gått mange folk til hodet. Ofte er de mer opptatt av å snakke om jøder enn å forkynne om evangeliet til frelse. Jeg syns nesten det minner litt om avgudsdyrkelse til mennesker. Det er Gud som er skaperen, det er Han vi skal takke i alt, det er kun Han som er opphøyd, ikke Hans skapninger, det var ingen jøde i begynnelsen av skapelsen. Gud gjør ikke forskjell på folk m.m

Torstein, du sier du har vår SDA i mange år, men var ikke enige med dem. Men jeg har vært med mennesker som har omtrent samme synet som deg, også "tilber" dem jødene. Beklager å si det sånn, sier ikke at du gjør det, men mange gjør det. De snakker som om jødene er deres gud. Men uansett, jeg har hørt den teorien du går ut med også, men det SDA snakker om ang dyrets merke og dkk stemmer perfekt overens med Guds ord. Så får du mene at jeg er forført så mye du vil.

Kommentar #129

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: TOR MARTINSEN

Publisert nesten 10 år siden
04.06.10 kl. 10:32 skrev Christin Eriksen:

Tror han Tortsein står bom fast på sin tro, Tor. Han får mene at SDA tar feil, men jeg ser ingenting av det SDA sier som feil. Det stemmer så bra overens med bibelen og det er det som teller. Dette med jødene syns jeg dessverre har gått mange folk til hodet. Ofte er de mer opptatt av å snakke om jøder enn å forkynne om evangeliet til frelse. Jeg syns nesten det minner litt om avgudsdyrkelse til mennesker. Det er Gud som er skaperen, det er Han vi skal takke i alt, det er kun Han som er opphøyd, ikke Hans skapninger, det var ingen jøde i begynnelsen av skapelsen. Gud gjør ikke forskjell på folk m.m

Torstein, du sier du har vår SDA i mange år, men var ikke enige med dem. Men jeg har vært med mennesker som har omtrent samme synet som deg, også "tilber" dem jødene. Beklager å si det sånn, sier ikke at du gjør det, men mange gjør det. De snakker som om jødene er deres gud. Men uansett, jeg har hørt den teorien du går ut med også, men det SDA snakker om ang dyrets merke og dkk stemmer perfekt overens med Guds ord. Så får du mene at jeg er forført så mye du vil.

 Som jeg har sagt før så er det de som har gått ut av en menighet eller har blitt kastet ut av en menighet denne menighetens værste fiende, og Torstein bekrefter dette.

Og jeg er helt enig med deg Christin, la dem mene at vi er forført. Selv om du ikke er medlem i SDA så har du en felles tro med oss, og jeg vil ikke gi op dette.

Jeg er skeptisk av natur, og før jeg ble adventist var jeg ikke kristen. Jeg har hele tiden hørt på forkynnelse og lest EGWs bøker med et spørsmålstegn og sett i lys av Bibelen, dette fordi det har våre ledere hos SDA bedt oss om å gjøre.Jeg tror ikke det jeg gjør fordi en pastor har sagt det eller fordi EGW har skrevet det. Jeg tror det jeg gjør fordi jeg finner det i Bibelen.

Kommentar #130

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert nesten 10 år siden

Torstein ;)

Adventistene fjerner ihvertfall ikke ALLE de bøkene i bibelen som ikke passer inn med det de tror torstein, for og få tingene til og gå opp.

Men alle bøkene i nye testamentet som du har erklært for *falske* har jeg sett deg bruke som referenter i andre sammenhenger igjen, før, så det er merkelige greier.

Det høres veldig rart ut det du sier at de satt en hel helg og tilpasset  1798 og 1844 når det står forklart på en grei måte i en kjent adventist bok ifra 1940 tallet, har du sett på youtube igjen nå? ;)

mvh cb70

04.06.10 kl. 07:56 skrev Torstein Langesæter:Du må vel være den første som beskylder en adventist for ikke å studere Bibelen. Vi bruker Bibelen sent og tidlig, og blir i de fleste sammenhenger beskyldt for å være for Bibeltro.

 Svar:

Som medlem der i fleire år har eg veldig god kunnskap om systemet.

Eg har vore på kurs med folk som brukte heile helga for å finna ut korleis ein skal tilpassa tekstane i Daniel 12 slik at dei passar med 1798 og 1844. Det er ikkje lett skal eg seia deg-:

    ----------------------

"Mannen som var kledd i lin, og som svevet over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte at han sverget ved Den Evige: «Én tid og tider og en halv tid.  (år 538-1798 ) Når det hellige folks makt (KRISTNE,SPESIELT ADVENTISTANE) er helt knust, kommer slutten på alt dette.»  8 Jeg hørte det, men forstod det ikke og spurte: «Herre, hva er slutten på dette?»  9 Da sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden. (1798 OG 1844-DÅ ER DET IKKJE MEIR TID) Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedom stilles opp, skal det gå 1290 dager.  (508 -1798 )Salig er den som venter og når fram til 1335 dager. 508 - 1844)13 Så gå du endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.»------------------VELDIG LOGISK -:Men slik går det når ein har laga svaret  (EGW-skrifter) før ein studerer.Her er ein tekst Jens K. Jensen la ut på eit kurs i Dabnmark.Daniel 7,25 "Slik lød hans svar: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge,  (PAVEN)som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. (VANDALANE,HERULANE ,ØSTGOTARANE) 25 Han (PAVEN)skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige.(538-1798) Han skal sette seg fore å forandre tider og lover (SABBATSBODET), og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid. (538-1798) 26 Da skal retten bli satt. (1844-UNDERSØKJANDE DOMEN) Herredømmet skal tas fra ham (pAVEN); det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt.27 Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er Den Høyestes hellige. (i DET ØDE TUSENÅRSRIKET) Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.»   ------------------------------------------------Det er nett som med Jehovas Vitne.Startar du å argumentera med dei og visa til diverse bibelvers så trekkjer dei seg og viser til Vakttårnet si læra.Løysinga er å la DHA veileda."Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere." SLIK GÅR DET NÅR EIN ER NØYDD Å FÅ DET TIL Å PASSA MED 1798 OG 1844
Kommentar #131

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: RE: TOR MARTINSEN

Publisert nesten 10 år siden
04.06.10 kl. 10:54 skrev Tor Martinsen:04.06.10 kl. 10:32 skrev Christin Eriksen:

Tror han Tortsein står bom fast på sin tro, Tor. Han får mene at SDA tar feil, men jeg ser ingenting av det SDA sier som feil. Det stemmer så bra overens med bibelen og det er det som teller. Dette med jødene syns jeg dessverre har gått mange folk til hodet. Ofte er de mer opptatt av å snakke om jøder enn å forkynne om evangeliet til frelse. Jeg syns nesten det minner litt om avgudsdyrkelse til mennesker. Det er Gud som er skaperen, det er Han vi skal takke i alt, det er kun Han som er opphøyd, ikke Hans skapninger, det var ingen jøde i begynnelsen av skapelsen. Gud gjør ikke forskjell på folk m.m

Torstein, du sier du har vår SDA i mange år, men var ikke enige med dem. Men jeg har vært med mennesker som har omtrent samme synet som deg, også "tilber" dem jødene. Beklager å si det sånn, sier ikke at du gjør det, men mange gjør det. De snakker som om jødene er deres gud. Men uansett, jeg har hørt den teorien du går ut med også, men det SDA snakker om ang dyrets merke og dkk stemmer perfekt overens med Guds ord. Så får du mene at jeg er forført så mye du vil.

 Som jeg har sagt før så er det de som har gått ut av en menighet eller har blitt kastet ut av en menighet denne menighetens værste fiende, og Torstein bekrefter dette.

Og jeg er helt enig med deg Christin, la dem mene at vi er forført. Selv om du ikke er medlem i SDA så har du en felles tro med oss, og jeg vil ikke gi op dette.

Jeg er skeptisk av natur, og før jeg ble adventist var jeg ikke kristen. Jeg har hele tiden hørt på forkynnelse og lest EGWs bøker med et spørsmålstegn og sett i lys av Bibelen, dette fordi det har våre ledere hos SDA bedt oss om å gjøre.Jeg tror ikke det jeg gjør fordi en pastor har sagt det eller fordi EGW har skrevet det. Jeg tror det jeg gjør fordi jeg finner det i Bibelen.

 Jeg også er skeptisk av meg. Den første gangen jeg fikk lys over tingenes tilstand var da jeg hørte en adventist tale. Vet du hvorfor? Fordi han brukte Guds ord hele veien. Jeg så i Guds ord sammen med han og så selv at det stemte med Guds ord det han talte. Så hos meg er det ingen tvil og ingen kan ta fra meg denne troa:)

Kommentar #132

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

RE: RE: RE: TOR MARTINSEN

Publisert nesten 10 år siden
04.06.10 kl. 12:17 skrev Christin Eriksen:04.06.10 kl. 10:54 skrev Tor Martinsen:04.06.10 kl. 10:32 skrev Christin Eriksen:

Tror han Tortsein står bom fast på sin tro, Tor. Han får mene at SDA tar feil, men jeg ser ingenting av det SDA sier som feil. Det stemmer så bra overens med bibelen og det er det som teller. Dette med jødene syns jeg dessverre har gått mange folk til hodet. Ofte er de mer opptatt av å snakke om jøder enn å forkynne om evangeliet til frelse. Jeg syns nesten det minner litt om avgudsdyrkelse til mennesker. Det er Gud som er skaperen, det er Han vi skal takke i alt, det er kun Han som er opphøyd, ikke Hans skapninger, det var ingen jøde i begynnelsen av skapelsen. Gud gjør ikke forskjell på folk m.m

Torstein, du sier du har vår SDA i mange år, men var ikke enige med dem. Men jeg har vært med mennesker som har omtrent samme synet som deg, også "tilber" dem jødene. Beklager å si det sånn, sier ikke at du gjør det, men mange gjør det. De snakker som om jødene er deres gud. Men uansett, jeg har hørt den teorien du går ut med også, men det SDA snakker om ang dyrets merke og dkk stemmer perfekt overens med Guds ord. Så får du mene at jeg er forført så mye du vil.

 Som jeg har sagt før så er det de som har gått ut av en menighet eller har blitt kastet ut av en menighet denne menighetens værste fiende, og Torstein bekrefter dette.

Og jeg er helt enig med deg Christin, la dem mene at vi er forført. Selv om du ikke er medlem i SDA så har du en felles tro med oss, og jeg vil ikke gi op dette.

Jeg er skeptisk av natur, og før jeg ble adventist var jeg ikke kristen. Jeg har hele tiden hørt på forkynnelse og lest EGWs bøker med et spørsmålstegn og sett i lys av Bibelen, dette fordi det har våre ledere hos SDA bedt oss om å gjøre.Jeg tror ikke det jeg gjør fordi en pastor har sagt det eller fordi EGW har skrevet det. Jeg tror det jeg gjør fordi jeg finner det i Bibelen.

 Jeg også er skeptisk av meg. Den første gangen jeg fikk lys over tingenes tilstand var da jeg hørte en adventist tale. Vet du hvorfor? Fordi han brukte Guds ord hele veien. Jeg så i Guds ord sammen med han og så selv at det stemte med Guds ord det han talte. Så hos meg er det ingen tvil og ingen kan ta fra meg denne troa:)

 Amen Christin.

En velsignet sabbat til deg og din familie, og til alle dere andre her inne.

Kommentar #133

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: RE: RE: RE: TOR MARTINSEN

Publisert nesten 10 år siden
04.06.10 kl. 14:43 skrev Tor Martinsen:04.06.10 kl. 12:17 skrev Christin Eriksen:04.06.10 kl. 10:54 skrev Tor Martinsen:04.06.10 kl. 10:32 skrev Christin Eriksen:

Tror han Tortsein står bom fast på sin tro, Tor. Han får mene at SDA tar feil, men jeg ser ingenting av det SDA sier som feil. Det stemmer så bra overens med bibelen og det er det som teller. Dette med jødene syns jeg dessverre har gått mange folk til hodet. Ofte er de mer opptatt av å snakke om jøder enn å forkynne om evangeliet til frelse. Jeg syns nesten det minner litt om avgudsdyrkelse til mennesker. Det er Gud som er skaperen, det er Han vi skal takke i alt, det er kun Han som er opphøyd, ikke Hans skapninger, det var ingen jøde i begynnelsen av skapelsen. Gud gjør ikke forskjell på folk m.m

Torstein, du sier du har vår SDA i mange år, men var ikke enige med dem. Men jeg har vært med mennesker som har omtrent samme synet som deg, også "tilber" dem jødene. Beklager å si det sånn, sier ikke at du gjør det, men mange gjør det. De snakker som om jødene er deres gud. Men uansett, jeg har hørt den teorien du går ut med også, men det SDA snakker om ang dyrets merke og dkk stemmer perfekt overens med Guds ord. Så får du mene at jeg er forført så mye du vil.

 Som jeg har sagt før så er det de som har gått ut av en menighet eller har blitt kastet ut av en menighet denne menighetens værste fiende, og Torstein bekrefter dette.

Og jeg er helt enig med deg Christin, la dem mene at vi er forført. Selv om du ikke er medlem i SDA så har du en felles tro med oss, og jeg vil ikke gi op dette.

Jeg er skeptisk av natur, og før jeg ble adventist var jeg ikke kristen. Jeg har hele tiden hørt på forkynnelse og lest EGWs bøker med et spørsmålstegn og sett i lys av Bibelen, dette fordi det har våre ledere hos SDA bedt oss om å gjøre.Jeg tror ikke det jeg gjør fordi en pastor har sagt det eller fordi EGW har skrevet det. Jeg tror det jeg gjør fordi jeg finner det i Bibelen.

 Jeg også er skeptisk av meg. Den første gangen jeg fikk lys over tingenes tilstand var da jeg hørte en adventist tale. Vet du hvorfor? Fordi han brukte Guds ord hele veien. Jeg så i Guds ord sammen med han og så selv at det stemte med Guds ord det han talte. Så hos meg er det ingen tvil og ingen kan ta fra meg denne troa:)

 Amen Christin.

En velsignet sabbat til deg og din familie, og til alle dere andre her inne.

 En velsignet sabbat til deg og dine også;)

Kommentar #134

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dyret - er det USA?

Publisert nesten 10 år siden

Det høres veldig rart ut det du sier at de satt en hel helg og tilpasset  1798 og 1844 når det står forklart på en grei måte i en kjent adventist bok ifra 1940 tallet, har du sett på youtube igjen nå? ;)

Svar:

Eg var på møte ei helg og høyrde på forklaringane til nokre som kom frå USA .(der ein prøvde å få desse tala til å stemma)

Du må lesa Daniel 12 og sjå kva som står om desse 1290 dagane og 1335 dagane.

Spør deg sjølv om SDA si forklaring held mål. (sjå tidlegare innlegg)

Dette med Paulus er noko som fyrst er vorte klart for meg i det siste året I tidlegare periodar brukte eg ein del skriftstader frå Paulus.

Prøver å unngå det no.

Eg har lest Mot Historiens Klimaks kanskje 5 gonger. "Early writings" boka til Ellen White las og ofte.

http://www.gilead.net/egw/books2/earlywritings/ewindex.html

"This door was not opened until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in 1844. Then Jesus rose up and shut the door of the holy place, and opened the door into the most holy, and passed within the second veil, where He now stands by the ark, and where the faith of Israel now reaches."

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2988 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1678 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1537 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1291 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 665 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere