Tor Martinsen

44    3111

Daniel kapittel 2, 7 og 8, hva gjemmer det seg i profetiene i disse tre kapitlene i Daniels bok? Daniel 2.

Publisert: 27. mai 2010 / 44 visninger.

Daniel 2.

I dette kapitlet har kong Nebukadnesar en drøm som Daniel tyder for ham. Nebukadnesar så en veldig billedstøtte som var slik; hode av gull, bryst og armer av sølv, magen og hoftene av kobber og til slutt legger av jern og føtter av jern blandet med leire. Forklaringen som Daniel gir til kongen er at dette symboliserer fire riker. Ett blir navngitt, mens de tre andre rikene ikke blir navngitt. Disse rikene er:

- Hode av gull er Babylon.

- Bryst og armer av sølv ikke oppgitt.

- Magen og hoftene av kobber ikke oppgitt.

- Legger av jern og føtter av jern blandet med leire ikke oppgitt.

Til slutt blir alle jordiske riker knust, ikke av menneskehender med av en ”stein”

 

Daniel 7.

I dette kapitlet har Daniel selv et syn, og ser fire fryktinngytende dyr.  Det første var en løve med ørnevinger, det andre var likt en bjørn, det tredje et dyr som liknet en leopard med fire fuglevinger på ryggen og det fjerde dyret var fryktelig og forferdelig og meget sterkt og med tenner av jern… og hadde ti horn.

Her er det sparsomt med opplysninger om hvilke rikene er, men likhetstrekkene er der og da spesielt i versene 27 som forteller at #Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er Den Høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem.#

Likheter mellom kap. 2 og kap. 7.

I både Nebukadnesars drøm og i Daniels syn er det fire riker (verdensmakter) I begge synene blir det fjerde riket stående helt til Kristus kommer tilbake og Guds rike opprettes.

Vi vet med sikkerhet følgende:

- at det første riket i kap. 2 er Babylon

- at det fjerde riket står til verdens ende, og

- at Guds rike vil opprettes etter at de verdslige rikene er knust.

Det spesielle med kapittel 7 er at Daniel bruker mer plass på det ene lille hornet som vokser opp på bekostning av tre av de 10 hornene dyret hadde.

Daniel 8.

I dette kapitlet har det vært maktskifte i Babylonia. Nebukadnesar har vært død en tid, og den ”nåværende” kongen Belsasar var egentlig kromprinsregent og regjerte de facto da Kyros invaderte Babylonia i 539 f.Kr. Hva er annerledes med dette synet, og hva var det Daniel så denne gangen? Det som er annerledes er at det første riket ikke er tatt med i synet. Dette henger sammen med at Nebukadnesar var død, og hans rike var hadde virkeligheten opphørt å eksistere. Det første Daniel ser i sitt syn nå er det andre riket representert ved en vær som hadde to store horn hvorav det ene var høyere enn det andre. Deretter så Daniel et annet dyr, en geitebukk med et horn i skallen som fór over jorden. Dette hornet brekker og fire mindre horn vokser fram, og fra et av disse vokser det fjerde riket fram, nå ikledd hornets drakt. I dette kapitlet blir det andre og tredje riket i Dan 2 og 7 forklart som hhv. Medo-Persia og Grekenland, og det fjerde riket som ikke blir navngitt blir knust, men ikke ved menneskehånd.

Hva er det da vi med sikkerhet kan si?

1) Det første riket som beskrives som gull og løve er Babylon.

2) Det andre riket som beskrives som sølv, bjørn og vær er Medo-Persia.

3) Det tredje riket som beskrives som bronse, leopard og geitebukk er Grekenland.

4) Det fjerde riket navngis ikke, men kommer inn i historien da det knuser det hellenistiske riket (Grekenland) og vil vare helt til tidens ende. Men som Dan 2, 43 sier så skal dette riket endre karakter, først jern så jern blandet med leire. 

Hvordan passer dette med historien slik vi kjenner den i dag?

- Babylon var vel kanskje det prektigste riket som har eksistert, bl.a. med sine hengende hager og rike utsmykninger. Et av kjennetegnene på Babylon var løven, derav betegnelsene gull og løve.

- Medo-Persia, som ikke omga seg med like staselige bygg og utsmykninger erobret som sagt Babylon. Dette riket var sterkere enn Babylon og bestod av to folkeslag, mederne og perserne, derav betegnelsene sølv, bjørn og vær med to horn.

- Etter Medo-Persia kom Aleksander den store og erobret hele den kjente verden på 12 år. Dette riket var ikke på langt nær slik som de to foregående i glans, pomp og prakt. Aleksander den store var kjent for sin lynkrig. Etter hans død ble riket delt mellom fira av hans generaler, derav betegnelsene kobber, leopard, og et horn som brakk av og fire nye vokste ut, derav betegnelsen kobber, leopard og geitebukk.

- Et av disse hornene utviklet seg i løpet av kort tid til å bli den neste verdensmakt, romerriket. Dette var en krigsmaskin ingen før hadde sett maken til. Dette riket skal bestå til endetiden sies det, og nå vil mange reagere for romerriket gikk i oppløsning, først delt i to – øst og vest – siden forsvant romerriket helt ut av historien. Eller gjorde det ikke det? Som ved ekteskap skal de være blandet, men skal likevel ikke holde sammen, og det skal være sterkt men allikevel svakt, derav betegnelsen jern og jern blandet med leire.

#At tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt, men for en del svakt. Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. (Daniel 2,42-43)#

Hva skjedde så i romerriket etter det kollapset? Ble det borte i historiens glemsel? Nei. I ruinene av det politisk- militære romerriket begynte en ny makt å innta plassen som romerriket hadde hatt, ikke en militær makt denne gangen, men en religiøs makt. Kirken hadde sitt hovedsete i Roma allerede før rikts oppløsning, og slik sett var den militær- politiske makt og religiøse makt blandet som ved ekteskap, men de holdt ikke sammen lenge. For ut av ruinene steg altså romerkirken fram og i 538 var den etablert slik vi kjenner den i dag. 

Det er enighet blant de fleste om at de fire rikene som det fortelles om i disse tre kapitlene er de samme, og at de er Babylon, Medo-Persia, Grekenland (eller Javan som det står i Bibelen) og Romerriket og at de dukker opp på scenen i denne rekkefølge. Der er imidlertid en del uenigheter om hvordan man skal tolke det lille hornet i Daniel 8, 23. mange tolker det dit hen at dette er syrerkongen Antiokus IV Epifanes som herjet rundt i 11 år fra 175 til 164 f.Kr. Dette kan umulig være riktig da versene 25 og 26 forteller oss noe om hvilken makt dette dreier seg om. #Fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham. Han skal være stor i egne tanker og utrydde mange når de minst venter det. Han skal reise seg mot høvdingen over høvdingene og bli knust, men ikke ved menneskehånd.# (Daniel 8,25), og #Det er sant, dette synet om kvelder og morgener som her er fortalt. Du skal gjemme på synet, for det gjelder en fjern fremtid.# (Daniel 8,26) Så, når og hvordan døde Antiokus IV? Han døde i år 164 f.Kr. etter et mislykket forsøk på tempelplyndring, altså ikke noe unaturlig død, og så absolutt ikke i en fjern framtid. De samme som setter de fire rikene i den ovenfor nevnte rekkefølgen velger da å plassere Antiokus IV Epifanes som det lille hornet mellom Aleksander den store og romerriket, til tross for at alle tre synene plasserer denne makten, det lille hornet, som en etterfølger og arvtager etter romerriket.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: RE: RE: RE: GUD ER STOR, SET DIN LIT TIL HAM

Publisert over 7 år siden
29.05.10 kl. 19:44 skrev christian berg:

Alt dette kan jeg si meg enig i. Både jeg og min bedre halvdel, har diskutert dette hjemme mange ganger, at vi helt klart merker velsignelsen med det og ta et standpungt for lørdagen, og holde den som hviledagen.

mvh cb70  

                                 

 Vi også har merket velsignelsen:)

Svar
Kommentar #52

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Lovtrelldom

Publisert over 7 år siden

Før jeg ble med her på verdidebatt,hadde jeg ikke kjennskap til adventistenes læresetninger...Noe jeg har fått en grundig innføring i etterhvert..Jeg er forbauset og forskrekket over hvor lovisk det er...Men det er ikke mitt problem...Jeg har vokst opp i kristen sammenheng,og aldri fått noen anfektelser for å jobbe på lørdag...Paulus,som noen (en)mener er sendt fra avgrunnen,sier at for noen er alle dager like,men dere har laget "sabbatten" til nesten det viktigste i kristenlivet..Og hvis alle (nesten) kristne synder så fælt hver lørdag,er det rart at de ikke får veldig dårlig samvittighet da...For når du synder,sier Den Hellige Ånd ifra i samvittigheten at du har gjort noe galt....Merkelig at jeg aldri har merket det...(ang. lørdagsjobbing)   Noen av dere stiller spørsmål om noe..som om dere er usikre og lurer på noe...og når noen da prøver å gi et svar,..nei da kommer hele fasiten fra den som har stilt spørsmålet..

Svar
Kommentar #53

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Lovtrelldom

Publisert over 7 år siden

Paulus,som noen (en)mener er sendt fra avgrunnen,sier at for noen er alle dager like,men dere har laget "sabbatten" til nesten det viktigste i kristenlivet..Og hvis alle (nesten) kristne synder så fælt hver lørdag,er det rart at de ikke får veldig dårlig samvittighet da...For når du synder,sier Den Hellige Ånd ifra i samvittigheten at du har gjort noe galt....Merkelig at jeg aldri har merket det...(ang. lørdagsjobbing)   Noen av dere stiller spørsmål om noe..som om dere er usikre og lurer på noe...og når noen da prøver å gi et svar,..nei da kommer hele fasiten fra den som har stilt spørsmålet..

 Svar:

Det er i alle fall rart at kristne tek fri om sundagen og trur dei gjer Gud ei teneste og så står dei på om sabbaten når Gud har sagt at dei skal ta fri.

Eg kan på ein måte forstår dei som ikkje held nokon dag,slik dei kan lesa ut av den falske Paulus.

"Alt er lov-: ,men ikkje alt gagnar.

Det var vel ikkje akkurat slik Jesus lærte det.Men det er ein som vert kalla "motstandaren" som prøvde med denne logikken ovanfor Eva.

"Himmelriket kan liknast med ein mann som hadde sått godt korn  (GT )i åkeren sin. 25 Men medan folket sov, kom uvenen (Paulus)hans og sådde ugras i kveiten og gjekk sin veg. 26 Då no kornet voks opp og skaut aks, kom ugraset òg til synes. 27 Tenarane gjekk til husbonden og sa: Herre, sådde du ikkje godt korn i åkeren din? Kvar kjem då ugraset frå? 28 Det har ein uven(Paulus) gjort, svara han. Vil du vi skal gå og riva det (Paulus skrifter) opp? spurde dei. 29 Nei, svara han, for då kjem de til å riva opp kveiten saman med ugraset. 30 Lat dei begge veksa med einannan til hausten. Og når skurdonna kjem, vil eg seia til onnefolka: Sank fyrst saman ugraset og bunta det i hop til å brennast, men kveiten skal de samla i løa mi.»

Svar
Kommentar #54

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

Tegn i sol, måne og stjerner

Publisert over 7 år siden

matt.24,29. Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernere skalfalle ned fra himmelen, og jordens krefter skal rokkes.

mark.13,24. Men i de dager, etter den trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn.

Altså i det korte tidsrom mellom trengselens opphør og utløpet av den profetiske tidsperiode måtte tegnene begynne og vise seg, ikke sant?

I de dager, men etter den trengsel. De måtte da BEGYNNE mellom 1773 og 1798, enig?

Solen blir formørket

Dette ble oppfylt i mai 1780. Det var nettop blitt fullmåne dagen i forveien, så noen naturlig solformørkelse kunne det ikke være, for månen sto i opposisjon til solen. Mørket begynte ved ti tiden om formiddagen den 19 mai og varte til over midnatt. Det var så mørkt at de ikke kunne lese vanlig skrift ute i det fri, og natten etter var mørket så tykt at de ikke kunne se et vanlig stykke hvitt papir noen få cm fra øyet. Enda det var fullmåne, ga ikke månen sitt skinn, akurat slik jesus hadde forutsagt. Denne dagen Torstein er kjent i historien som "den mørke dagen" og er beskrevet i flere historie og astronomi bøker. Alle konkluderer med at den virkelige årsak til denne hendelsen er helt ukjent.

Solen blir sort

Apostelen johannes som på patmos fikk se syner i de ting som skal skje, så også fremover til disse tegn. Han sa "solen blesort som en hårsekk, og hele månen ble som blod. Hele månen som han sier, tyder på at det skjer ved fullmåne, noe det også gjorde. 19 mai etter mørket (også månen var helt svart), da månen begynte og lyse, så den ut som blod akurat slik skriften sier. Dette er det også skrevet metervis om i forskjellige ikke kristne blader, bøker osv.

Stjerner på himmelen faller ned

Dette gikk også i oppfyllelse. Natten 12 november 1833, da var der et meteor regn verden alldri verken før eller etter har sett maken til. Hele nord amerika, atlanterhavet, stillehavet regnet det meteorer. På naturhistorisk museum i new york finnes tegninger fra øyenvitner. Mange har skrevet om dette, det kalles det største himmelske fyrverkeri noen gang. Hele himmelvelvingen var i bevegelse.

Ca 1800 år før alt dette, forutsa jesus disse tegnene, hvordan og i hvilken rekkefølge de skulle komme, ALT STEMMER, også rekkefølgen.

"Når disse tegn har vist seg, vit at han er nær for døren".

Jeg ser du alltid trekker frem dette her som feil lære hos adventistene, jeg har lurt på mange ganger hva nøyaktig begrunner du det med, at dette ikke stemmer?

mvh cb70

29.05.10 kl. 15:51 skrev Tor Martinsen:29.05.10 kl. 13:28 skrev Rune Holt:28.05.10 kl. 20:52 skrev Torstein Langesæter:

Nå er ikke dette en tråd om adventistenes lære, men dette må du begrunne, dvs. fortelle hva i adventistenes lære som er feil. Etter å ha vært adventist i en årrekke har jeg undersøkt våre 28 trospunkter

Svar.

Det som  er  rett i adventistane si lære er sabbaten.Den er tydeleg nedskrive i dte fjerde bodet og Jesus seier at alle boda gjeld så lenge kloden står.

Dette er feil i SDA si lære.

1.Tusenårsriket skal vera her på kloden. Jesus skal styra frå det bokstavlege Jerusalem og dei nasjonane som ikkje kjem opp til Jerusalem for å tilbe skal ikkje få regn.

2."Avgrunnen" i Åp. er ikkje den øyde jorda. (Dyret frå avgrunnen). Avgrunnen er der Guds held englane i fangenskap.

3. 1844 er veldig falskt. Yom Kippur kjem etter dei jødiske høgtidene i rekkefølgje 10 dagar etter Yom Teruah -varslingsdagen og lauvhyttefesten fell 5 dagar etter Yom Kippur.Den undersøkjande domen er desse 10 dagane frå Yom Teruah  til Yom Kippur.

4.Ellen White er ein falsk profet og det er morsomt at 666 passar på henne.

5.Paven er ikkje Antikrist. Det er George Bush-dyret som kjem tilbake som nummer 8.

6.Babylon i Åp 18 og Jeremias 51 etc er ikkje Roma og paven men USA .Babylons konge er Antikrist-sjefen for USA

7.Solformørkinga i 1780 var ikkje oppfyllinga av Åp 6

8 .Stjernefallet i 1833 var ikkje oppfyllinga av Åp 6,

9.Jordskjelvet i Lissabon er ikkje jordskjelvet i Åp 6 .

10. Perioden 538-1798 er ikkje den bibelske perioden på 1260 dagar. Adventistane er ikkje konsekvente. Dei seier at ein dag er eitt år,men gjer ikkje om dei 1000 år i Åp. Dei 1260 dagane eller 3,5 år er bokstavlege.

11.Tolkninga til SDA om at dei tre fyrste basunen er fallet til herulane,vandalane og østgotarane er så dumt at ..

12.Adventistane er ikkje Guds Folk- det er Israel eller jødane.

13.Trengslestida i Matteus er ikkej perioden frå 538 -1798 ,men den som no kjem når verdssamfunnet inntek det bokstavlege Israel og Jerusalem  på slutten.

OSV-tek berre nokre av feila her.

Og så er det noen som vet at de har hele fasiten på alt....Det må være veldig behagelig å vite alt...Og kunne fortelle alle oss andre uvitende om det...

 Det var ikke deg jeg utfordret til å komme med våre feil og mengler, men Rune Holdt. Han har ikke latt høre fra seg, og du skal ikke legge premisser for denne tråden. Den skal handle om Daniel 2, 7 og 8 etter det overskriften er. Så svar på dette får du få i en senere tråd da kanskje alle som er interesserte kan komme med sine syn på adventistene.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 4 timer siden / 371 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 4 timer siden / 481 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 6 timer siden / 481 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 7 timer siden / 481 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 7 timer siden / 239 visninger
Les flere