Thor Bjarne Bore

135

Staten, Statoil og etikk

Publisert: 20. mai 2010

Staten sa som ventet ja til ”Norges engasjement i den farlig, skitne og destruktive utvinningen av tjæresand” (Dr. James E. Hansen, klimaforsker). Staten tillater Statoil å ta i bruk de aller mest forurensende fossile ressursene. Staten viser igjen at Norge ikke er noen miljønasjon.

Olje- og energidepartementet mener at det her utelukkende dreier seg om en "rent forretningsmessige beslutning". Men det er ikke mye "rent" over en operasjon der CO2-utslippet pr. fat er nesten ti ganger så høyt som på norsk sokkel.

”Olje- og energidepartementet vil ikke la Statoil opptre på en uetisk måte”, sa statssekretær Robin Kåss etter generalforsamlingen. På et spørsmål fra Vårt Land om han mener at utvinning av olje fra tjæresand ikke er etisk og miljømessig problematisk, svarer Kåss: ”Vi tar ikke stilling til hvilke olje-og gassprosjekter Statoil skal engasjere seg i”.

Etterlysning: Hvor er en etisk førstehjelper som kan reparere en åpenbar kortslutning? Kåss forsøker seg her på en akrobatikk som ender med fall fra stor høyde, rett ned i oljemanesjen.
Da jeg tok ”forberedende” som en innlending til studiene, lærte jeg at etikk er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling.
Olje- og energidepartementet lyder her som et ekko av Ayn Rand, en moderne filosof som elskes av helt andre politiske veier enn der jeg trodde Senterepartiet ville vandre. Hun anbefaler å leve et produktivt liv med verdiskapning som den sentrale aktivitet,foreta handlinger som er slik at man selv vil tjene på dem på lang sikt. I dette tilfelle: Statoil, og dermed Staten. Dette kalles også egoisme. Staten lar Statoil handle uetisk fordi Staten selv tjener på handlingen.

Kåss resonnerer videre: ”Om et prosjekt er skadelig for miljøet, må de folkevalgte elementene i et demokratisk land som Canada ta stilling til. Vi saksbehandler ikke olje- og gassprosjekter i andre land”.
Dette er etikk i særklasse. Skitt i Canada, leve Norge. Der den kapitalistiske profesjonalitet er økende, daler åpenbart handlingsetikken.

Konsernsjef Helge Lund gjentok flere ganger under generalforsamlingen at Statoil tror det er i stand tilå utvinnje oljesand "både mer lønnsomt og mer miljøvennlig enn andre". Synes han også det vil være greit at Statoil godtar korrupsjon og barnearbeid så lenge det er i litt mindre målestokk enn andre? Godtar "mildere" brudd på menneskerettigheter der andre selskapet bryter grovere?

Synes Staten virkelig at et slik resonnement er et godt uttrykk for norsk, statlig eierskapspolitikk?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Etikk og kapitalkrefter

Publisert over 9 år siden

Takk for viktig innlegg. Regjeringens vilje til å la Statoil engasjere seg i slikt, viser hvor høyt man verdsetter kapitalkrefter med frie tøyler: Heller gå over mange lik for ikke å klusse med markedet, enn å redde mennesker og natur. Eller kanskje det handler mest om politisk feighet i møte med sterke kapitalkrefter.

Kommentar #2

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Oljemafia?

Publisert over 9 år siden

Hvem stemte egentlig på Helge Lund eller Eivind Reiten i Stortingsvalget?

Ingen gjorde det sier dere?

Da er det vel udemokratisk og i grunnlovsstridig dersom det kan bevises at næringslivstopper styrer Norges politikk fra bakrommet?

Gjør ikke plutokratisk virksomhet hele demokratiet om til en vits?

Hadde media bare gjordt jobben sin, og engasjert seg litt mindre i Britney Spears og sport, så kunne jo mye vært annerledes i dag.

Men vent litt....er det ikke de rike sjøl som eier alle avisene?

Hmmmm....

Kommentar #3

Gunnar Kvåle

43 innlegg  10 kommentarer

Viktige verdispørsmål

Publisert over 9 år siden

Takk for et godt formulert og viktig innlegg! Håper du får svar på dine meget relevante spørmål til Helge Lund og Staten: "Synes han (Helge Lund) også det vil være greit at Statoil godtar korrupsjon og barnearbeid så lenge det er i litt mindre målestokk enn andre? Godtar "mildere" brudd på menneskerettigheter der andre selskapet bryter grovere?" og "Synes Staten virkelig at et slik resonnement er et godt uttrykk for norsk, statlig eierskapspolitikk?"

Kommentar #4

Halfdan Wiik

0 innlegg  1 kommentarer

Våkne opp, besteforeldre!

Publisert over 9 år siden

Norsk klimapolitikk henger ikke på greip, noe denne saken med ettertrykk demonstrerer. ”Min jobb er ikke å styre Statoil, men å arbeide for å redusere klimautslipp”, var kommentaren fra Stoltenberg til James Hansens appell.

Men det eneste som til nå har redusert norske CO2-utslipp, er en internasjonal finanskrise. Norsk klimapolitikk hviler på to tvilsomme pilarer; den ene er tiltak i u-land og for bevaring av regnskog – der klimaeffekten sterkt overdrives, den andre er tillit til at teknologien på mirakuløst vis skal løse problemene for oss.

I følge FN kan det innen 2050 kan være teknisk mulig å fange mellom 20 og 40 prosent av utslippene fra fossile brensler, slik Mongstad-prosjektet legger opp til. Da kan allerede CO2-nivået i atmosfæren ha gjort dette uinteressant: Vi kan ha utløst selvforsterkende prosesser med ukontrollerbar stigning i havnivå og et klimasystem prega av uvær og stormer over grensa for hva samfunnet kan hamle opp med.

Stoltenberg og oljelobbyen må stoppes! Vi kan ikke la humla suse og overlate en skyhøy regning til våre barnebarn. Vi må ta innover oss at store deler av den CO2 vi nå slipper ut, blir værende i atmosfæren i hundrevis av år. Hvis vi i tillegg til kull, olje og gass går løs på verdens reserver av tjæresand, har vi i følge James Hansen slått inn på en garantert katastrofekurs. Du kan lese mer om ham her: www.besteforeldre.framtiden.no

Kommentar #5

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Ingen grunn til begeistring

Publisert over 9 år siden

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere