Svein Nyborg

86

Kristendom

Publisert: 23. apr 2010

er akkurat det det høres ut som, en domstro der den som kaller seg kristen har valgt å leve under en forestilling om at der finnes en Gud som tar ansvar, hjelper i tunge stunder og frelser til slutt, personen har dømt seg selv til avhengighet av en guds forgodtbefinnende. Livet leves under en mørk lovisk nattehimmel der fokus er på fedrenes tradisjonstenkning og de innlærte metoder, frelsen vil komme etter døden. En som har tatt avstand fra den samme kristendommen lever akkurat likt, er fanget i et liv uten en Gud som kommer med daglige gleder og velvære, livet er en kamp om det daglige brød og uteblir brødet og gleden så får guden skylda. Kristen / ikke kristen kommer ut på ett, du har gjort deg avhengig av å få fisk for å få inntekt for å få mat for å få en neste dag, du er lurt inn i en binge og melkes for livskraft og dagene går uten at guden din svarer på din lengsel og bønn.

Jesus gav Peter beskjed om å fiske på ANDRE siden, altså lete etter løsninger i det okkulte, - i dagslys og på måter som ikke var vanlig akseptert.

Enn du da, - er det vante normale det tryggeste?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Kristendom

Publisert nesten 10 år siden
23.04.10 kl. 18:24 skrev svein nyborg:

er akkurat det det høres ut som, en domstro der den som kaller seg kristen har valgt å leve under en forestilling om at der finnes en Gud som tar ansvar, hjelper i tunge stunder og frelser til slutt, personen har dømt seg selv til avhengighet av en guds forgodtbefinnende. Livet leves under en mørk lovisk nattehimmel der fokus er på fedrenes tradisjonstenkning og de innlærte metoder, frelsen vil komme etter døden. En som har tatt avstand fra den samme kristendommen lever akkurat likt, er fanget i et liv uten en Gud som kommer med daglige gleder og velvære, livet er en kamp om det daglige brød og uteblir brødet og gleden så får guden skylda. Kristen / ikke kristen kommer ut på ett, du har gjort deg avhengig av å få fisk for å få inntekt for å få mat for å få en neste dag, du er lurt inn i en binge og melkes for livskraft og dagene går uten at guden din svarer på din lengsel og bønn.

Jesus gav Peter beskjed om å fiske på ANDRE siden, altså lete etter løsninger i det okkulte, - i dagslys og på måter som ikke var vanlig akseptert.

Enn du da, - er det vante normale det tryggeste?

 Som det er sagt på dette forum mange ganger før, det fører på vidotta dersom ein skal leite etter ei høgare meining med sitt eige liv. Dersom ein set seg sjølv i nærleiken av Universets sentrum, fører det på ville vegar. Det som er fantastisk er at vi har fått eit liv. Det er vår oppgave å nytte dette privilegium ved å skaffe oss ei meining med livet til beste for oss sjølv og våre medmenneskje. Då vil kva som kjem etter dette livet, løyse seg sjølv. Ein må vere takksam for det ein har fått, ikkje gråte over det som er uoppnåeleg.

Kommentar #2

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Kristendom

Publisert nesten 10 år siden
23.04.10 kl. 20:02 skrev Elias Per Vågnes: Ein må vere takksam for det ein har fått, ikkje gråte over det som er uoppnåeleg.

 Enn motsatt da; Takknemilg for at der er meir å få, glad uansett oppnådd resultat. 

Kommentar #3

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: Kristendom

Publisert nesten 10 år siden
23.04.10 kl. 20:51 skrev svein nyborg:23.04.10 kl. 20:02 skrev Elias Per Vågnes: Ein må vere takksam for det ein har fått, ikkje gråte over det som er uoppnåeleg.

 Enn motsatt da; Takknemilg for at der er meir å få, glad uansett oppnådd resultat. 

 Om kva som kjem etter dette livet, er det lov å gjette. Ingen veit noko som helst. Der er eit utal av religionar og hypoteser.

Det er menneske som på død og liv ha ei oppfatning om kva som ventar etter dette liv. Dei søkjer trøst hjå andre som trur det same. Dei har den oppfattninga at dess fleire som trur på ei hypotese, dess sannare vert ho. Dette har ført til konvertering ved sverd. Andre religionar er meir fredelege, til dømes Budismen. Dei tre som reknar Abraham som sin stamfar, er vel dei mest avsindige når det gjeld maktbruk.

Tru kva det vil, men lat det ikkje gå ut over medmenneskje som trur annleis.

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Kristendom

Publisert nesten 10 år siden
23.04.10 kl. 21:26 skrev Elias Per Vågnes:   Om kva som kjem etter dette livet, er det lov å gjette. Ingen veit noko som helst. Der er eit utal av religionar og hypoteser.

Det er menneske som på død og liv ha ei oppfatning om kva som ventar etter dette liv.

Hvorfor så opptatt av liv etter dette?? Er du religiøs som de religiøse, eller henger det igjen fra søndagsskolen? Er ikke det livet vi har kjekt nok, det ligger jo foran oss lag på lag, hva skal vi da med mer.

Det er religioner og deres tilbedere eller forbannere som er opphengt i døden, mitt innlegg handler om den andre siden sett fra denne siden og motsatt, mens du lever. Dèt er vel høg mening nok, slipper å dø for å finne det ut.

Siden det ikke er noe liv etter dette er det vel greit at det varer evig? 

Kommentar #5

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Kristendom

Publisert nesten 10 år siden
23.04.10 kl. 23:28 skrev svein nyborg:23.04.10 kl. 21:26 skrev Elias Per Vågnes:   Om kva som kjem etter dette livet, er det lov å gjette. Ingen veit noko som helst. Der er eit utal av religionar og hypoteser.

Det er menneske som på død og liv ha ei oppfatning om kva som ventar etter dette liv.

Hvorfor så opptatt av liv etter dette?? Er du religiøs som de religiøse, eller henger det igjen fra søndagsskolen? Er ikke det livet vi har kjekt nok, det ligger jo foran oss lag på lag, hva skal vi da med mer.

Det er religioner og deres tilbedere eller forbannere som er opphengt i døden, mitt innlegg handler om den andre siden sett fra denne siden og motsatt, mens du lever. Dèt er vel høg mening nok, slipper å dø for å finne det ut.

Siden det ikke er noe liv etter dette er det vel greit at det varer evig? 

 Greitt nok

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristendom

Publisert nesten 10 år siden
24.04.10 kl. 01:13 skrev Elias Per Vågnes:23.04.10 kl. 23:28 skrev svein nyborg:23.04.10 kl. 21:26 skrev Elias Per Vågnes:   Om kva som kjem etter dette livet, er det lov å gjette. Ingen veit noko som helst. Der er eit utal av religionar og hypoteser.Siden det ikke er noe liv etter dette er det vel greit at det varer evig? 

 Greitt nok

 Hadde det ikke vært en sukkertopp i mellom oss skulle jeg sendt deg et slengkyss 

Kommentar #7

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

eternal hell

Publisert nesten 10 år siden

Den som går ut på ett offetlig sted,og sprer satanisk lære (fraråder Kristendom) er (doomed for eternal HELL),,,,ENJOY

Kommentar #8

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

RE: eternal hell

Publisert nesten 10 år siden
03.05.10 kl. 10:33 skrev Kristian stensland:

Den som går ut på ett offetlig sted,og sprer satanisk lære (fraråder Kristendom) er (doomed for eternal HELL),,,,ENJOY

Så lenge du er i live,har du en SJANGSE for frelse.

og stakkars FOLK SOM MÅ FØLGE DE TI BUD,..DIN SATANIST.

FOR DET ER DET DU ER,DU SER DET BARE IKKE SELV.

Read between the lines, criticize the words they're selling. Think for yourself and feel the walls become sand beneath your feetRead between the lines, criticize the words they're selling. Think for yourself and feel the walls become sand beneath your feet
Going to a church,following a religion or just trusting God without obeying Him,or reading the Bible again WILL NOT SAVE US.
What will save us is a Personal Relation with Jesus Christ.
If you have never heard of Him read His words from the Bible in Matthew,Mark,Luke,John,andobey His words 100%.
ONLY through JESUS CHRIST, we have a chance for Salvation and eternal life. Pray to Jesus Christ so with full conviction in your heart (ask several times until you believe what you say.
Jesus, Save me Jesus Christ, go into my heart and lead my way here on earth, and let me take part of the eternal life you have prepared for those who believe in you,Amen.
If you can do this with full conviction.
Jesus Christ will give you Salvation 

Sad but true…many have the bible but not the HOLY SPIRIT inside them.
Let Him clean your sins and Repent(stop sinning again)make a strong decision and turn away from sins,with Christ’s help you will be set free,
==>doing this,you will be able to be born again with a new heart in Christ,your conscious mind will distinct right from wrong easily.
We have to be born again to enter the Kingdom of God.
The Bible has no power.The Bible CAN’T get you to Heaven.It Shows you the Way but you have to walk the lonely,narrow,path with Jesus Christ.
The Bible has the Words of Jesus but it will not save you reading about HIm or knowing about HIm.
A PERSONAL RELATION with JESUS WILL SAVE YOU,Guided by the Spirit of Truth,The Holy Spirit and Obedience to God.You Walk With Christ.
Follow Him in every step you make and get filled with the Holy Spirit and listen to His soft voice inside you.
He is alive,He Talks to you if you want Him to.But you have to break the barrier of sins between you and GOD.He does Not Tolerate ONE SIN...Only Jesus can help you here.
If you have read the Bible,stop reading it again,stop studying it use that precious time and get to know Jesus,increase in a relation-ship with Him.Talk to Him every moment ,focus on Him.

YOU WILL FIND HIM IN YOUR HEART

JESUS

AMEN


That is why people do not know God,because they do not spend precious time with Him.

If you are truly born again,You will feel it ..its like beeing awakeing.
If you have a new heart in Christ you will not be a part of this world you will hate sin,you will not feel comfortable near sin.
Most of “bible believing christians” say that you can’t stop sinning.They can’t because they do not have Jesus inside them,they are not born again.
. He will say to many people: Go away I never knew you.Why?Because they never took time to get to know Him.

I encourage you brothers and sisters to Repent,Now is the Time Right Now,the Door is Closing.
If you love your family and friends please tell them about Jesus,without Him in their hearts ,they will not enter God’s Kingdom.
Spread this message it will save souls,maybe it is not coincidence that you received it,maybe your family, a friend of yours needs it.
I used to be a big sinner and a simple “bible believing christian” and i thought that i will be saved. 
Always be ready, you do not know when you will die, which could be any moment

I KNOW THAT THIS IS THE TRUTH, WHY else would I TRY.
HAVE FAITH IN NOTHING LEADS TO NOTHING, or worse.............

MY WORDS LEADS TO LIFE

To die as a Beliver and as a not Beliver.
.THIS IS MY TESTIMONY.
i tryed this,(i diden't have much choice,really)
This is the will of JESUS CHRIST.

If you are a not beliver it feels like a ligthning hits your heart,and leaves through your toe ,and it hurts,and then you get smaller and smaller inside you until you disapear.
BUT if you die as a beliver God takes you out of the body ALIVE.
First of all you hear some real cool music and then your feet begyns to dance a little as they rises out of your body and then this incredible RUSH starts i your hole body,it bruses in your ears,and you scream COME ON,LETS GO.its the coolest thing you ever will experiens.(((ps he dropped my back in to the body again)
He's not going to take my upstairs just yet.
You must belive my, Now you dont have to fear death.(if you are a Christian)
Your friend Kristian.

He tells my i have the status of a Saint.

i'm a Saint,.....St Kristian.


Shot through the Heart and you're to Blame
DARLING You give LOVE a BAD name.........

I play my part... and you played your game
You give love a BAD name


So if you still got your head stuck up your ass,you'll know what to do. 

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: eternal hell

Publisert nesten 10 år siden
03.05.10 kl. 14:17 skrev Kristian Stensland:03.05.10 kl. 10:33 skrev Kristian stensland:

Den som går ut på ett offetlig sted,og sprer satanisk lære (fraråder Kristendom) er (doomed for eternal HELL),,,,ENJOY

Så lenge du er i live,har du en SJANGSE for frelse.

og stakkars FOLK SOM MÅ FØLGE DE TI BUD,..DIN SATANIST.

FOR DET ER DET DU ER,DU SER DET BARE IKKE SELV.

Read between the lines,

Du er velkommen hjem dersom bakken din blir brattere.

Kommentar #10

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

RE: RE: RE: eternal hell

Publisert nesten 10 år siden
06.05.10 kl. 09:15 skrev sv nyborg:03.05.10 kl. 14:17 skrev Kristian Stensland:03.05.10 kl. 10:33 skrev Kristian stensland:

Den som går ut på ett offetlig sted,og sprer satanisk lære (fraråder Kristendom) er (doomed for eternal HEL L),,,,ENJOY

Så lenge du er i live,har du en SJANGSE for frelse.

og stakkars FOLK SOM MÅ FØLGE DE TI BUD,..DIN SATANIST.

FOR DET ER DET DU ER,DU SER DET BARE IKKE SELV.

Read between the lines,

Du er velkommen hjem dersom bakken din blir brattere.

Takker nei,du for være i fortapelsen til evig tid foruten meg.,

Og du kan aldri si att du ikke ble advart,jeg skal be for deg,slik att du vil klare og rote deg ut av smørja de,jeg vet du er en godt menneske,og mener godt.

Du er kun villedet,og tjener feil herre.

De du kjemper for,lider også av fordømmelse igjennom kristen vranglære.

Jeg kjemper også for disse.

Med Guds hjelp skal du se sannheten og bli en tjener for Kristus,med samm agenda,men denne gang opplyse dem hvorfor de lider under Kristendommen,ingen skal lide under den.

Dette skyldes feiltolking av Testamentet,og skylden finnes blant annet hos de såkalte Guds tjenere, prestene(ikke alle prester),men mange.

Til gjengjeld kommer Kristus til og tilgi deg,og du skal være i himmelen isteden for helvete til evig tid.

Jeg har talt i denne saken.

Kommentar #11

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

RE: RE: RE: RE: eternal hell

Publisert nesten 10 år siden

hvem skriver hva?

ble litt surrete i huet over dette.

hva er det som er posetivt med en kristen dom?

er dommen en gang for altid, er det ok.

men keristendommen i norge er jo bare en evig dødsprosess,

og hvem har glede av den?

hvorfor skal jeg dø hele tiden , når en annen allerede er død for meg?

06.05.10 kl. 13:50 skrev Kristian Stensland:06.05.10 kl. 09:15 skrev sv nyborg:03.05.10 kl. 14:17 skrev Kristian Stensland:03.05.10 kl. 10:33 skrev Kristian stensland:

Den som går ut på ett offetlig sted,og sprer satanisk lære (fraråder Kristendom) er (doomed for eternal HEL L),,,,ENJOY

Så lenge du er i live,har du en SJANGSE for frelse.

og stakkars FOLK SOM MÅ FØLGE DE TI BUD,..DIN SATANIST.

FOR DET ER DET DU ER,DU SER DET BARE IKKE SELV.

Read between the lines,

Du er velkommen hjem dersom bakken din blir brattere.

Takker nei,du for være i fortapelsen til evig tid foruten meg.,

Og du kan aldri si att du ikke ble advart,jeg skal be for deg,slik att du vil klare og rote deg ut av smørja de,jeg vet du er en godt menneske,og mener godt.

Du er kun villedet,og tjener feil herre.

De du kjemper for,lider også av fordømmelse igjennom kristen vranglære.

Jeg kjemper også for disse.

Med Guds hjelp skal du se sannheten og bli en tjener for Kristus,med samm agenda,men denne gang opplyse dem hvorfor de lider under Kristendommen,ingen skal lide under den.

Dette skyldes feiltolking av Testamentet,og skylden finnes blant annet hos de såkalte Guds tjenere, prestene(ikke alle prester),men mange.

Til gjengjeld kommer Kristus til og tilgi deg,og du skal være i himmelen isteden for helvete til evig tid.

Jeg har talt i denne saken.

Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: eternal hell

Publisert nesten 10 år siden
06.05.10 kl. 21:04 skrev per strømme johnsen:

hvem skriver hva?

ble litt surrete i huet over dette.

hva er det som er posetivt med en kristen dom?

er dommen en gang for altid, er det ok.

men keristendommen i norge er jo bare en evig dødsprosess,

og hvem har glede av den?

hvorfor skal jeg dø hele tiden , når en annen allerede er død for meg?

I dårlige tider med hungersnød høstes innspirasjonens grønne skudd, med diare som resultat.

I gode tider med materialisme høster ingen det som kom ut av innspirasjonene, med hard avføring som resultat.

I dag er markene hvite og hvem gidder jobbe?

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2089 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1763 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
17 dager siden / 1758 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
5 dager siden / 1253 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
10 dager siden / 1094 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 1009 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
25 dager siden / 940 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 900 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere