Tore Moen

15

Dagen og timen

Publisert: 20. apr 2010

Timen og dagen er ingen som vet når den blir, det vet bare Faderen, ikke sønnen og ikke englene

Mark 13:32:

Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.

Men det har hvert noen som har forsøkt og prøvd å regne ut timen og dagen ut i fra bibelen, men de har jo tatt feil gang etter gang, rart ikke de lærer at timen og dagen kan ikke regnes ut

Timen og dagen kjenner kunn faderen

Apg 1:7

7 Han sa til dem: Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt.

Jeg tror at når vi mennesker spår dommedag , så kommer det ikke noe dommedag for jeg tro at den timen og den dagen er skjult for mennesker på jorden

Men jeg tror også at han kan ikke komme før alt er oppfylt

Hvor mange ganger er det ikke spådd dommerdager og da verden skulle gå under uten at det har slått til?

21,12-2012 tror jeg ikke noe på for det året tror jeg kommer uten at verden går under

Vi skal ikke spå og skremme folk med det for den dagen rår bare far over, og ingen andre

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Dagen og timen

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 14:16 skrev Tore Moen:

Timen og dagen er ingen som vet når den blir, det vet bare Faderen, ikke sønnen og ikke englene

Mark 13:32:

Matteus 24,32 seier:

 Lær ei likning av fikentreet: Når det kjem sevje i greinene, og lauvet sprett, då veit de at sommaren er nær. 33 Like eins når de ser alt dette henda; då veit de at han er utfor døra. 34 Sanneleg, det seier eg dykk: Denne generasjonenskal ikkje forgå før alt dette hender. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikkje englane i himmelen og heller ikkje Sonen, berre Faderen.

Fyrst og fremst er det viktig å forstå uttrykket Jesus brukar .Jesus var jøde og uttrykket er knytta til Yom Teruah Rosh Hashana-basundagen som kom 1/7 kvart år. Foket visste ikkje kortid den fall ,berre Gud åpenbara det. Folket fekk vita det når nymånen viste seg.

Då visste dei at det var 10 dagar til Yom Kippur og at dei måtte gejra seg klare.

Desse ti dagane vart kalla "days of awe"

http://www.jewfaq.org/holiday3.htm

"The ten days starting with Rosh Hashanah and ending with Yom Kippur are commonly known as the Days of Awe (Yamim Noraim) or the Days of Repentance. This is a time for serious introspection, a time to consider the sins of the previous year and repent before Yom Kippur.

One of the ongoing themes of the Days of Awe is the concept that G-d has "books" that he writes our names in, writing down who will "

Jesus seier at den generasjonen som ser fikentreet ikkje skal dø ut før alt har skjedd.

Kven er fikentreet?

Jesus forklarar her dette som mange kristne har forstått. Fikentreet er nasjonen Israel.

http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm


På engelsk står det så tydeleg.


"Verily I say unto you.This GENERATION shall not pass away ,till all these things be fulfilled".
I Peters apokryfiske bok står dette enno tydlegare.(gjengitt artikkelen)

Peter spør Jesus om kva meininga med fikentreet er.Peter seier at fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år ,så kva er igrunnen meininga med det.
Jesus seier då til Peter:"Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus".

Vidare seier Jesus: Når de ser Israels hus(nasjonen Israel) livna til liv i endens tid...då"
Deretter kjem dette med dag og time,at me ikkje kjenner det.

Samanhengen viser at når me ser nasjonen Israel livna til liv i endens tid(1948) då skal ikkje den generasjonen dø ut før alt har skjedd.

Yom Kippur nr 120 fell i år 2028.Då er det og gått 80 år sidan fiketreet livna til liv igjen.

Kommentar #2

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: RE: Dagen og timen

Publisert over 10 år siden

 Den som Jesus sier i matteus 24:32 betyr ikke at vi kjenner timen og dagen for det

Er du sikker på dine påstander da, du som forkaster paulus som jesus valgte seg ut ?

20.04.10 kl. 15:51 skrev Torstein Langesæter:20.04.10 kl. 14:16 skrev Tore Moen:

Timen og dagen er ingen som vet når den blir, det vet bare Faderen, ikke sønnen og ikke englene

Mark 13:32:

Matteus 24,32 seier:

 Lær ei likning av fikentreet: Når det kjem sevje i greinene, og lauvet sprett, då veit de at sommaren er nær. 33 Like eins når de ser alt dette henda; då veit de at han er utfor døra. 34 Sanneleg, det seier eg dykk: Denne generasjonenskal ikkje forgå før alt dette hender. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikkje englane i himmelen og heller ikkje Sonen, berre Faderen.

Fyrst og fremst er det viktig å forstå uttrykket Jesus brukar .Jesus var jøde og uttrykket er knytta til Yom Teruah Rosh Hashana-basundagen som kom 1/7 kvart år. Foket visste ikkje kortid den fall ,berre Gud åpenbara det. Folket fekk vita det når nymånen viste seg.

Då visste dei at det var 10 dagar til Yom Kippur og at dei måtte gejra seg klare.

Desse ti dagane vart kalla "days of awe"

http://www.jewfaq.org/holiday3.htm

"The ten days starting with Rosh Hashanah and ending with Yom Kippur are commonly known as the Days of Awe (Yamim Noraim) or the Days of Repentance. This is a time for serious introspection, a time to consider the sins of the previous year and repent before Yom Kippur.

One of the ongoing themes of the Days of Awe is the concept that G-d has "books" that he writes our names in, writing down who will "

Jesus seier at den generasjonen som ser fikentreet ikkje skal dø ut før alt har skjedd.

Kven er fikentreet?

Jesus forklarar her dette som mange kristne har forstått. Fikentreet er nasjonen Israel.

http://www3.telus.net/thegoodnews/finalgeneration.htm

På engelsk står det så tydeleg.

"Verily I say unto you.This GENERATION shall not pass away ,till all these things be fulfilled". I Peters apokryfiske bok står dette enno tydlegare.(gjengitt artikkelen)

Peter spør Jesus om kva meininga med fikentreet er.Peter seier at fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år ,så kva er igrunnen meininga med det. Jesus seier då til Peter:"Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus".

Vidare seier Jesus: Når de ser Israels hus(nasjonen Israel) livna til liv i endens tid...då" Deretter kjem dette med dag og time,at me ikkje kjenner det.

Samanhengen viser at når me ser nasjonen Israel livna til liv i endens tid(1948) då skal ikkje den generasjonen dø ut før alt har skjedd.

Yom Kippur nr 120 fell i år 2028.Då er det og gått 80 år sidan fiketreet livna til liv igjen.

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: RE: RE: Dagen og timen

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 16:11 skrev Tore Moen:

 Den som Jesus sier i matteus 24:32 betyr ikke at vi kjenner timen og dagen for det

Er du sikker på dine påstander da, du som forkaster paulus som jesus valgte seg ut ?

Svar:

I GT starta Gud med eit system som skulle forklara frelsesplanen tydeleg.

Gud ba Israel om å laga seg eit tabernakel/tempel som var ei ETTERLIKNING av det himmelske tempelet.

Om ein skal forstå Guds handlingar MÅ ein kjenna til korleis heilagdomen var oppbygd og meininga med dei tinga som var inne i den.

Tabernakelet hadde to avdelingar . Det heilage og det høgheilage.

Yom Kippur- dommens dag var knytta til det innerste rommet- det høgheilage eller allerhelligste.

Kvart år på den 10. dagen i den sjuade månaden (10/7) gjekk ypperstepresten i denne avdelinga og gjorde soning for alle syndene til folket. I denne avdelinga var paktkista med dei 10 boda.

I dommen vert me dømde ettere desse boda. Les dei 10 boda og du ser at dei inkluderer sabbatsbodet og.

Jesus seier at desse boda gjeld så lenge kloden står.

I Guds 7 høgtider er Yom Kippur fest nr 6. Lauvhyttefesten kjem 5 dagar etterpå.

Dagen som innvarslar Yom Kippur er Rosh Hashana eller Yom Teruah -varslingsdagen.

Israel kunne ikkje vita kortid Yom Kippur kom før Gud hadde åpenbart kortid basundagen starta. Den vart avklara når nymånen viste seg.

Det er dette som ligg i uttrykket "ingen kjenner dagen eller timen".

Fordi kristne har mangelfull kunnskap om Guds høgtider mistforstår dei meininga.

Paulus ,kva gjer han? Han kjem og riv ned heile systemet som Gud møysommeleg har bygd opp.

Når ein forstår at Paulus er Satans reiskap i å få menneska vekk frå GT og dei instruksjonar Gud Har gitt , så fell brikkene på plass.

Paulus lagar til ein surdeig som gradvis øydelegg alt.

Høgtid betyr "fastlagt tidspunkt" eller appointed time.

Det er nettopp dette Gud gjev i desse festane. Han åpenbarar kortid alt skal gje i god tid før det skjer.

Når Paulus vert fjerna står  og Guds Folk- jødane fram i Skrifta slik det skal forståast.

Kommentar #4

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

uannsett

Publisert over 10 år siden

Er det viktigste da og elske jesus, holde hans ti bud, inkludert guds ukentlige sabbat, og ikke skjøgens søndag. Det viktige er og ha alt i orden med gud, så får dagen komme når den kommer ;)

mvh cb

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: uannsett

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 22:46 skrev christian berg:

Er det viktigste da og elske jesus, holde hans ti bud, inkludert guds ukentlige sabbat, og ikke skjøgens søndag. Det viktige er og ha alt i orden med gud, så får dagen komme når den kommer ;)

mvh cb

 Svar.

I 2010 fell desse viktige dagane slik:

Yom Teruah - 9 sep

Yom Kippur  - 18 sep

Sukkoth-Lauvhyttefesten -  23 sep

Mange kristne held påske  og pinse.

Dei dagane tilhøyrte Jesu fyrste kome.

Desse tre siste dagane burde me absolutt halda fordi dei viser fram til dei tre siste store hendingane.

1/7 varslingsdagen

10/7 dommens dag

15/7 lauvhyttefesten.

http://www.youtube.com/watch?v=S6qoBoJXxB0

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

RE: Dagen og timen

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 15:51 skrev Torstein Langesæter:20.04.10 kl. 14:16 skrev Tore Moen:

Timen og dagen er ingen som vet når den blir, det vet bare Faderen, ikke sønnen og ikke englene

Mark 13:32:

Matteus 24,32 seier:

 Lær ei likning av fikentreet: Når det kjem sevje i greinene, og lauvet sprett, då veit de at sommaren er nær.

Jesus seier at den generasjonen som ser fikentreet ikkje skal dø ut før alt har skjedd.

Kven er fikentreet?

Jesus forklarar her dette som mange kristne har forstått. Fikentreet er nasjonen Israel.

Peter spør Jesus om kva meininga med fikentreet er.Peter seier at fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år ,så kva er igrunnen meininga med det. Jesus seier då til Peter:"Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus".

Vidare seier Jesus: Når de ser Israels hus(nasjonen Israel) livna til liv i endens tid...då" Deretter kjem dette med dag og time,at me ikkje kjenner det. 

 Hei Torstein!

Hvordan passer dette med disse versene?

Matt.1.21-23: og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Men alt dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Jes.7.14-16: Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Fløte og honning skal han ete ved den tid han skjønner å forkaste det onde og velge det gode; for før gutten skjønner å forkaste det onde og velge det gode, skal det land hvis to konger du gruer for, ligge øde.

Jeg har ikke fått noen forklaring på hvordan dette passer inn i regnestykket ditt? Jesus nevnte vel ikke bare Fikentreet, men sa: Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær: (Luk.21.29)

Vi kan jo se litt på hva du ikke får med deg i dine lange utlegninger om framtiden:

Hab.3.

En bønn av profeten Habakuk; efter Sjigjonot. /  2 Herre, jeg har hørt budskapet om dig, jeg er forferdet. Herre, din gjerning - kall den til live før mange år er lidd, ja, kunngjør den før mange år er lidd! I din vrede komme du i hu å forbarme dig! /  3 Gud kommer fra Teman, den Hellige fra Paran-fjellet. Sela. Hans prakt dekker himmelen, og jorden er full av hans herlighet.  4 En glans som solens lys bryter frem, stråler omgir ham, og i dem er hans makt skjult.  5 Pest går frem for hans åsyn, og sott følger hans fottrin.  6 Han stiger frem og ryster jorden; han ser op og får folkene til å skjelve; de evige fjell sprenges i stykker, de eldgamle hauger synker sammen; hans gang er som i eldgammel tid.  7 Jeg ser Kusans telter i sorg, teltteppene i Midians land bever. 8 Harmes du, Herre, på elvene, er din vrede optendt mot dem, eller din harme mot havet, siden du farer frem på dine hester, på dine seierrike vogner?  9 Bar og naken er din bue - dine eder til stammene, ditt ord! - Sela.

Til elver kløver du jorden. / 10 Fjellene ser dig og bever, vannstrømmer styrter frem; avgrunnen lar sin røst høre, den løfter sine hender mot det høie. 11 Sol og måne treder inn i sin bolig for lyset av dine piler, som farer frem, for glansen av ditt lynende spyd. 12 I harme skrider du frem over jorden, i vrede treder du folkene ned. 13 Du drar ut til frelse for ditt folk, til frelse for din salvede; du knuser taket på den ugudeliges hus, du avdekker grunnvollen like til halsen. Sela. / 14 Du gjennemborer med hans eget spyd hodene på hans skarer, som stormer frem for å sprede mig og gleder sig likesom de skulde til å opete en arming i lønndom. / 15 Du farer gjennem havet med dine hester, gjennem en haug av store vann. 16 Jeg hørte det; da bevet mitt indre, ved lyden dirret mine leber; det kommer råttenhet i mine ben, og jeg bever hvor jeg står, fordi jeg rolig må bie på nødens dag, bie på at han drar op mot folket, han som skal trenge det. / 17 For fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke, oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde; han har utryddet fårene av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene. / 18 Men jeg vil fryde mig i Herren, jeg vil juble i min frelses Gud. 19 Herren, Israels Gud, er min kraft, han gjør mine føtter som hindenes og lar mig skride frem over mine høider. Til sangmesteren, med min strengelek.

Torstein, når en leser alt dette som en ser ikke har hendt, og ser at fikentreet enda ikke springer ut, hvordan kan du være så påståelig i den utregningen som du mener er så riktig?

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Men...

Publisert over 10 år siden

når det så har gått en tid etter disse tider, vil fikentreet våkne til liv igjen, akkurat slik  Job beskriver det, så er det håp for treet, om det dør så spirer det av den stubben som er igjen, Job14.7:

 For treet er det håp; om det hugges, så spirer det igjen, og på nye skudd mangler det ikke;  8 om dets rot eldes i jorden, og dets stubb dør ut i mulden,  9 så setter det allikevel knopper ved eimen av vannet og skyter grener som et nyplantet tre

Joel 2: Støt i basun på Sion og blås alarm på mitt hellige berg, alle som bor i landet, beve! For Herrens dag kommer - den er nær,  2 en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, utbredt over fjellene som morgenrøde - et stort og sterkt folk, som det ikke har vært make til fra fordums tid og heller ikke siden kommer make til gjennem årene, fra slekt til slekt.  3 Foran det fortærer ild, og efter det brenner lue; som Edens have er landet foran det, og efter det er det en øde ørken, og det er intet som slipper unda det.  4 Som hester er det å se til, og som ryttere løper de avsted.  5 Det lyder som larm av vogner når de hopper over fjelltoppene, det lyder som når ildsluen fortærer halm, de er som et sterkt folk, rustet til krig. 6 Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende røde. /  7 Som helter løper de avsted, som krigsmenn stiger de op på murene; de drar frem hver sin vei og bøier ikke av fra sine stier.  8 De trenger ikke hverandre til side; de går frem hver på sin egen vei; mellem kastespyd styrter de frem og stanser ikke i sitt løp.  9 I byen vanker de om, på muren løper de, i husene stiger de op, gjennem vinduene går de inn som tyver. 10 Foran dem skjelver jorden og ryster himmelen; sol og måne sortner, og stjernene holder op å lyse. 11 Og Herren lar sin røst høre foran sin fylking, for hans hær er såre stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord; for stor er Herrens dag og såre forferdelig - hvem kan utholde den? 12 Men endog nu, sier Herren, vend om til mig med hele eders hjerte og med faste og gråt og klage, 13 og sønderriv eders hjerte og ikke eders klær, og vend om til Herren eders Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunnhet, og han angrer det onde. 14 Hvem vet? Han torde vende om og angre og la en velsignelse bli igjen efter sig, til matoffer og drikkoffer for Herren eders Gud. 15 Støt i basun på Sion, tillys en hellig faste, utrop en festforsamling! 16 Samle folket, tillys en hellig sammenkomst, kall de gamle sammen, samle de små barn, endog dem som dier morsbryst! La brudgommen gå ut av sitt rum og bruden av sitt kammer! 17 Mellem forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, stå gråtende og si: Spar, Herre, ditt folk, og overgi ikke din arv til vanære, så hedninger får råde over den! Hvorfor skal de si blandt folkene: Hvor er deres Gud? 18 Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk. 19 Og Herren svarer og sier til sitt folk: Se, jeg sender eder korn og most og olje, så I blir mette; og jeg vil ikke mere overgi eder til vanære blandt hedningene. 20 Og fienden fra Norden vil jeg drive langt bort fra eder og jage ham avsted til et tørt og øde land, hans fortropp til havet i øst og hans baktropp til havet i vest; og det skal stige op en stank fra ham, en motbydelig lukt; for altfor store ting har han tatt sig fore. 21 Frykt ikke, du land! Fryd dig og vær glad! For store ting har Herren gjort. 22 Frykt ikke, I markens dyr! For ørkenens beitemarker grønnes, trærne bærer sin frukt, fikentreet og vintreet gir sin kraft. 23 Og I, Sions barn, fryd og gled eder i Herren eders Gud! For han gir eder læreren til rettferdighet; og så sender han regn ned til eder, høstregn og vårregn, først. / 24 Treskeplassene blir fulle av korn, og persekarene flyter over av most og olje. 25 Og jeg godtgjør eder de år da vrimleren åt op alt, og slikkeren og skaveren og gnageren, min store hær, som jeg sendte mot eder. 26 Og I skal ete og bli mette og prise Herrens, eders Guds navn, han som har stelt så underfullt med eder, og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. 27 Og I skal kjenne at jeg bor midt i Israel, og at jeg er Herren eders Gud, og ingen annen; og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.
Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Dagen og timen

Publisert over 10 år siden
20.04.10 kl. 14:16 skrev Tore Moen:

Timen og dagen er ingen som vet når den blir, det vet bare Faderen, ikke sønnen og ikke englene

Tull og tøys, det er bare å spørre far din, - du er vel Guds sønn? -er du ikke født av Gud.

Det er to fikentre som ble forbannet av J., ett som stod tett v. veien; det er de egenrettferdige Jødene, som visnet ganske fort. Det andre treet stod langt borte, 2000år borte; det er de egenrettferdige /kristne)religiøse i dag. Kirkene tømmes og miraklene er borte, vissent.

Du kan også studere Paulus sitt liv; fra han ble fanget og til skipet gikk på grunn. Paulus levde kristendommens hisrorie, typologi kaller de lærde det. (Jesus liv var også et bilde, en liten reklamesnutt på det som har skjedd og skjer)

Jesu gjenkomst = Messiasbevissthet i stor skala = markene kvitner, fokuser på den andre siden min venn.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Du verden

Publisert over 10 år siden

enda en nøkkelperson som har rede på visse ting?

Kommentar #10

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: RE: Dagen og timen

Publisert over 10 år siden

Jesus sier det klart at ingen kjenner timen

Jesus er guds sønn

21.04.10 kl. 12:23 skrev svein nyborg:20.04.10 kl. 14:16 skrev Tore Moen:

Timen og dagen er ingen som vet når den blir, det vet bare Faderen, ikke sønnen og ikke englene

Tull og tøys, det er bare å spørre far din, - du er vel Guds sønn? -er du ikke født av Gud.

Det er to fikentre som ble forbannet av J., ett som stod tett v. veien; det er de egenrettferdige Jødene, som visnet ganske fort. Det andre treet stod langt borte, 2000år borte; det er de egenrettferdige /kristne)religiøse i dag. Kirkene tømmes og miraklene er borte, vissent.

Du kan også studere Paulus sitt liv; fra han ble fanget og til skipet gikk på grunn. Paulus levde kristendommens hisrorie, typologi kaller de lærde det. (Jesus liv var også et bilde, en liten reklamesnutt på det som har skjedd og skjer)

Jesu gjenkomst = Messiasbevissthet i stor skala = markene kvitner, fokuser på den andre siden min venn.

Kommentar #11

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Dagen og timen for å bli Messiasbevisst

Publisert over 10 år siden
21.04.10 kl. 14:19 skrev Tore Moen:

Jesus er guds sønn

Jesus er død, døde for min del, Som sant menneske har jeg akseptert at jeg er skapt av Gud i Guds bilde = Sønn, vil du se litt av Gud se på meg, velkommen etter. Se deg i speilet og elsk det du ser; det vakreste vesen Gud har skapt, det Jesus proklamerte er større enn det ser ut for at du tror, våkne!, bli bevisst hvem du er. Det er 9mnd siden såkornet falt i jorda og døde, på tide å komme ut av skallet?

Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: Du verden

Publisert over 10 år siden
21.04.10 kl. 13:10 skrev Kjell Kristensen:

enda en nøkkelperson som har rede på visse ting?

 Alle er vi nøkkelpersoner, tar bare litt tid før enkelte finner hullet.

Kommentar #13

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

ikke alltid

Publisert over 10 år siden

Nøkkelen passer i hullet...

Kommentar #14

Tore Moen

15 innlegg  80 kommentarer

RE: Dagen og timen for å bli Messiasbevisst

Publisert over 10 år siden

 Jesus lever i dag i dag

21.04.10 kl. 16:12 skrev svein nyborg:21.04.10 kl. 14:19 skrev Tore Moen:

Jesus er guds sønn

Jesus er død, døde for min del, Som sant menneske har jeg akseptert at jeg er skapt av Gud i Guds bilde = Sønn, vil du se litt av Gud se på meg, velkommen etter. Se deg i speilet og elsk det du ser; det vakreste vesen Gud har skapt, det Jesus proklamerte er større enn det ser ut for at du tror, våkne!, bli bevisst hvem du er. Det er 9mnd siden såkornet falt i jorda og døde, på tide å komme ut av skallet?

Kommentar #15

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Dagen og timen for å bli Messiasbevisst

Publisert over 10 år siden
21.04.10 kl. 16:18 skrev Tore Moen:

 Jesus lever i dag i dag

Helt riktig, i meg.

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

RE: Dagen og timen for å bli Messiasbevisst

Publisert over 10 år siden
21.04.10 kl. 18:52 skrev svein nyborg:21.04.10 kl. 16:18 skrev Tore Moen:

 Jesus lever i dag i dag

Helt riktig, i meg.

 Oi! Her var det store påstander! Er enig med Christian.

Jesus sa: Jeg er ikke av denne verden. - Er du? Vet du heller ikke at kjøtt og blod ikke er Gud til behag? (Rom.8.8)

De som er født av Gud er ådelige og himmelske vesener, les gjerne fra 1.Kor.15.35- 52, da er du vel en dødning som går omkring lik oss alle andre?  For Gud var Gud bare for de levende, og ikke for de døde (Luk.20.38) jeg refererer til de som bærer betegnelsen uforgjengelig (udødelig) mot de døde som bærer betegnelsen (forgjengelig) >

v42: Så er det og med de dødes opstandelse. Det såes i forgjengelighet; det opstår i uforgjengelighet; 43 det såes i vanære, det opstår i herlighet; det såes i skrøpelighet, det opstår i kraft; 44 der såes et naturlig legeme, der opstår et åndelig legeme. Så visst som det gis et naturlig legeme, gis det og et åndelig legeme. 45 Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. 46 Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, derefter det åndelige. 47 Det første menneske var av jorden, jordisk; det annet menneske er av himmelen. 48 Sådan som den jordiske var, så er og de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal og de himmelske være, 49 og likesom vi har båret den jordiskes billede, så skal vi og bære den himmelskes billede. 50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet. 51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, 52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun.

Du kan også oppjustere deg selv angående hvem som er de som er skapt i Guds bilde ved å lese fra Kol.3.5:  Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse;  6 for disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn;  7 iblandt dem vandret også I fordum, da I levde i disse ting;  8 men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn;  9 lyv ikke mot hverandre, I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger10 og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;

Kommentar #17

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Dagen og timen for å bli Messiasbevisst

Publisert over 10 år siden
21.04.10 kl. 19:58 skrev Kjell Kristensen:

BLA bla bla, kom ut av doktrinene og din flate verdensforståelse, hvis du kan bringe all din rastløse aktivitet til opphør, vil din indre natur tre frem,

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

RE: Dagen og timen for å bli Messiasbevisst

Publisert over 10 år siden
21.04.10 kl. 20:33 skrev svein nyborg:21.04.10 kl. 19:58 skrev Kjell Kristensen:

BLA bla bla, kom ut av doktrinene og din flate verdensforståelse, hvis du kan bringe all din rastløse aktivitet til opphør, vil din indre natur tre frem,

 Heisann Svein!

Mente ikke å dytte deg utenfor kanten av verdensforståelsen din, jeg bare siterte litt fra kunnskapens bok. I følge denne var den første Adam det første menneske, og den siste Adam var Jesus. Siden Far og Sønn er ett, må Gud også stamme fra menneskene, og utviklingslæren med både den indre og ytre natur være i god behold.

Kommentar #19

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Dagen og timen for å bli Messiasbevisst

Publisert over 10 år siden
21.04.10 kl. 21:12 skrev Kjell Kristensen: Siden Far og Sønn er ett, må Gud også stamme fra menneskene,

 Helt riktig, apekattene før Adam hadde ingen Gud, de hadde nøt å ha Skaperen på innsiden, men Adam skilte seg fra enheten, skapte seg en Gud som Moses tok et oppgjør med. Jesus sammenføyde de to og nå kommer resten av oss etter.

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

RE: Dagen og timen for å bli Messiasbevisst

Publisert over 10 år siden
21.04.10 kl. 21:28 skrev svein nyborg:21.04.10 kl. 21:12 skrev Kjell Kristensen: Siden Far og Sønn er ett, må Gud også stamme fra menneskene,

 Helt riktig, apekattene før Adam hadde ingen Gud, de hadde nøt å ha Skaperen på innsiden, men Adam skilte seg fra enheten, skapte seg en Gud som Moses tok et oppgjør med. Jesus sammenføyde de to og nå kommer resten av oss etter.

 Du mener sikker Jakob, 1.M.32.24-30: Så var Jakob alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham inntil morgenen grydde. Og da mannen så at han ikke kunde rå med ham, rørte han ved hans hofteskål; og Jakobs hofteskål gikk av ledd, mens han kjempet med ham. 26 Og han sa: Slipp mig, for morgenen gryr! Men han sa: Jeg slipper dig ikke, uten du velsigner mig. 27 Da sa han til ham: Hvad er ditt navn? Han svarte: Jakob. Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel; for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. / Da spurte Jakob: Si mig ditt navn! Han svarte: Hvorfor spør du om mitt navn? Og han velsignet ham der. Og Jakob kalte stedet Pniel; for [sa han] jeg har sett Gud åsyn til åsyn og enda berget livet.

Altså først Israel, så kommer vi etter.

Kommentar #21

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

RE: RE: Dagen og timen for å bli Messiasbevisst

Publisert over 10 år siden

Forvirringen er stor og det er også profetert så det kommer ikke som en overraskelse.

Sett dere litt inn i kvanteverdenen og forstå hva Jesus snakket om da han sa "Mitt rike er ikke av denne verden".

Israelsfolket ble av Gud brukt som en reklame for hvordan ting går når du ikke vet forskjell på fysikk og åndelighet, blandingen av lov og evangelium ender i fordømmelse og kaos. Israel har gjort en utmerket jobb, la de nå få fred til å våkne opp til sin morgen(domme)dag, søk du å forstå at hjertet ditt er sentrum i "Tempelet i Jerusalem i Israel". Jesus/ Klippen signerte Klippen der Klippemoskeen står i dag, så sa han til KVINNEN (Israel/menigheten/menneskeheten) gå bort og... - ja forstår du ikke hva han mente så forstår du heller ingen ting av hans død.

Les det han skrev på klippen! – det står der enda.

Ordet Dommedag står mange gng i bibelen, eller det gjør det slettes ikke fordi Moses sitt morsmål var ikke norsk, i GT står mishpâṭ 27gng og i NT står dettte ordet i Rev 20:4, som i denne spesifikke utgaven av ordet står kun 1gng i hele boken. Obs, Mishpat står heller ikke i Moses sin utgave fordi han brukte ikke "våre" bokstaver, han benyttet krumelurete tegn som er bredd fulle av info som verden så vidt har begynt å oppdage; sett deg inn i kvantefysikk så kanskje du aner hva Moses stelte med på baksiden av ingenmannsland. 

I Rev 20:4 finner du dette ordet:judgment = mishpâṭ= menneskeheten har oppnådd Messiasbevissthet; loving kindness har resultert i guddommelig perfeksjon, en evne til å se skaperverket fra begge sider. Mnsk i sentrum ser at vi er Gud og menneske i ett, vennskap med hjertets intelligente kunnskap har opplyst oss og vi ser Messias fordi skilleveggen, forhenget er borte og vi er horisontal med Gud

Legg nå endelig merke til at denne "dommedag" følger etter ordet: elskverdig kjærlighet!!! Gled dere jenter og gutter!!!

 

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

132 innlegg  13843 kommentarer

Guds dom/Guds barmhjertighet

Publisert over 10 år siden

Det er for meg ingen ukjent hemmelighet at Guds dom er synonymt med Guds barmhjertighet. Radarparet Rips/Drosnin i Biblkoden 2, fant avtrykk av to DNA spiraler i den Hebraiske Bibelen, hvor det i den ene spiralen stod: Guds Dom, i den andre Guds Barmhjertighet. Det forestilte i boken to DNA spiraler som om Gud var to - Gud og hans sønn, den ene var dom, den andre var rettferdighet.

I Sef.3.8 står det: Derfor, vent på meg, sier Herren, på den dag jeg reiser meg for å ta hærfang! For min dom er at jeg samler hedningefolk, sanker riker sammen, utøser min harme over dem, all min brennende vrede; for ved min nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært.

Dette er Sønnens spiral - Guds dom: Joh.5.27:  og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn -

dette er menneskesønnens første komme: Matt.24.27: For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.

Luk.10.18: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.

Så har vi Jesu andre komme, nå er han ikke lengre menneskesønn, men Hellig Ånd, han sier i Joh.8.15: Dere dømmer etter kjødet, jeg dømmer ingen.

Altså er menneskesønnen menneskenes dom, mens Jesus er Guds rettferdighet, når disse to DNA spiraler (Guds dom - menneskesønnen og Guds rettferighet - Jesus) blir flettet sammen, vil vi ikke lengre ha to spiraler - men en:

Ef.1.10: om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;

Ef.2.14-15: For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet. idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred


Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere