Bente Haukaas

48

Nå vil jeg også gi beskjed!

Publisert: 28. mar 2010

I Aftenposten av i dag (28.03.10) kan vi (på nettet) lese at det det siste året er registrert det høyeste antallet med jødehets siden 2. verdenskrig i Europa. I selve artikkelen blir det til og med påstått av en tidligere holocaust-overlevende at det er verre enn før 2. verdenskrig.

Artikkelen i Aftenposten står under overskriften: «Hets av jøder er økende i Europa».

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3584266.ece#xtor=RSS-3

DETTE ER SKAMMELIG OG MÅ STOPPES!

Slik jeg ser det, så må man skille mellom den politikk staten Israel bedriver og mellom jøder generelt. En jøde er en som følger den mosaiske tro, følger sin religion. Hvem som helst kan konvertere til denne religionen om de føler seg tiltrukket av den. Alle jøder er selvsagt ikke like religiøse, men holder mer fast på tradisjoner fordi de er tradisjoner. Tradisjoner gir identitet. Slik er det også blant enkelte (mange?) som kaller seg kristne. Vi har religionsfrihet for alle; også for jøder enten de bor i Europa, andre steder eller i selve Israel. Per i dag begynner flere og flere jøder å føle seg så utrygge at det eneste stedet de føler seg trygge er i Israel. Flytter de dit, så vil de bli sett på som en del av en stat som okkuperer Vestbredden. Reelt sett har de ingen fluktmuligheter. I Europa hetses de som skadeyr (unskyld utrykket). De jages til et land hvor de heller ikke er særlig trygge grunnet det politiske klimeat. Hvor skal egentlig disse menneskene gjøre av seg? Uansett hva de fortar seg som enkltperoner eller familier, så ser det ut til at de sitter fanget i en felle som de ikke kan komme ut av.

Vi kan ikke være bekjent av slike tilstander i Europa uansett hvem som står bak dem!!! Strenge tiltak må settes i verk! Hvis man ikke kan føle seg trygg i Europa, så er noe svært, svært galt!!! Mennesker fra andre territorier hvor de forfølges flykter til Europa. At grupper av mennesker skal føle seg så forfulgte i Europa (inkludert i Norge) at de føler seg tvunget til å flykte, er en stor skam!! Det er også svært trist. :(

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: Nå vil jeg også gi beskjed!

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 09:16 skrev Benthe Haukås:

I Aftenposten av i dag (28.03.10) kan vi (på nettet) lese at det det siste året er registrert det høyeste antallet med jødehets siden 2. verdenskrig i Europa. I selve artikkelen blir det til og med påstått av en tidligere holocaust-overlevende at det er verre enn før 2. verdenskrig.

Artikkelen i Aftenposten står under overskriften: «Hets av jøder er økende i Europa».

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3584266.ece#xtor=RSS-3

DETTE ER SKAMMELIG OG MÅ STOPPES!

Slik jeg ser det, så må man skille mellom den politikk staten Israel bedriver og mellom jøder generelt. En jøde er en som følger den mosaiske tro, følger sin religion. Hvem som helst kan konvertere til denne religionen om de føler seg tiltrukket av den. Alle jøder er selvsagt ikke like religiøse, men holder mer fast på tradisjoner fordi de er tradisjoner. Tradisjoner gir identitet. Slik er det også blant enkelte (mange?) som kaller seg kristne. Vi har religionsfrihet for alle; også for jøder enten de bor i Europa, andre steder eller i selve Israel. Per i dag begynner flere og flere jøder å føle seg så utrygge at det eneste stedet de føler seg trygge er i Israel. Flytter de dit, så vil de bli sett på som en del av en stat som okkuperer Vestbredden. Reelt sett har de ingen fluktmuligheter. I Europa hetses de som skadeyr (unskyld utrykket). De jages til et land hvor de heller ikke er særlig trygge grunnet det politiske klimeat. Hvor skal egentlig disse menneskene gjøre av seg? Uansett hva de fortar seg som enkltperoner eller familier, så ser det ut til at de sitter fanget i en felle som de ikke kan komme ut av.

Vi kan ikke være bekjent av slike tilstander i Europa uansett hvem som står bak dem!!! Strenge tiltak må settes i verk! Hvis man ikke kan føle seg trygg i Europa, så er noe svært, svært galt!!! Mennesker fra andre territorier hvor de forfølges flykter til Europa. At grupper av mennesker skal føle seg så forfulgte i Europa (inkludert i Norge) at de føler seg tvunget til å flykte, er en stor skam!! Det er også svært trist. :(

 Svar:

Grunnen til at det er blitt slik nå, er at det er Gud selv som vil dette.  Han ønsker at ALLE jøder skal tilbake til sitt hjemland, Israel!  Da måtte han først sende  "fiskere."  Det vil si, at jødene kunne  frivillig vende tilbake til landet sitt. Dette har nå skjedd i 65 år.  Men nå sender Gud "Jegere."  Det vil si, mennesker som forfølger jødene, og resultatet blir da som ventet, jødene reiser under tvang tilbake til Israel.  Dette er Guds mening.

I USA bor  hoveddelene av jødene i  dag.  Nå kommer helt sikkert forfølgelsen til å ramme også dem.  Så, Benthe Haukås, du kan senke skulderene, fordi det finnes en vei ut av uføret, for jødene.  De kan reise hjem til Israel, og det vil de gjøre!

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Nå vil jeg også gi beskjed!

Publisert over 10 år siden

Er helt enig i det du skriver, men jeg synes at det er like viktig at man på den andre side er klar på å fordømme Isreals politikk. Uansett om det er fortjent eller ikke så påvirker den ekstreme politikken til den nåværende regjering i Israel hvordan Jøder oppfattes.

Jeg synes ikke at vi kan se på de to forholdene separat, selv om jøder i Norge ikke skal holdes ansvarlig for hva staten Israel gjør.

Generelt sett så er det en ekstrem polarisering både fra enkelte muslimske miljøer og fra enkelte jødiske miljøer som påvirker dagens klima.

Jeg synes det var flott og se at en kvinnelig representant for det jødiske trosamfunn?, gikk ut og fordømte radikalisering hos begge sider.  

Jeg må si at vi her på VD også har radikale som spytter ut fordommer mot muslimer, og som rettferdiggjør overgrep og en horribel Israelsk politikk, og man kan ikke forvente at muslimer tar ansvar uten at man bygger på ett rettferdig syn på en kompleks situasjon.

Flott innlegg fra deg Benthe, jeg ville håpe at tilsvarende innlegg og tilsvarende reaksjoner kommer mot de som fremmer hat mot muslimer og Palestinere.

28.03.10 kl. 09:16 skrev Benthe Haukås:

Slik jeg ser det, så må man skille mellom den politikk staten Israel bedriver og mellom jøder generelt. En jøde er en som følger den mosaiske tro, følger sin religion.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Guds vilje

Publisert over 10 år siden

28.03.10 kl. 09:34 skrev Anders Helge Myhren:"Grunnen til at det er blitt slik nå, er at det er Gud selv som vil dette.  Han ønsker at ALLE jøder skal tilbake til sitt hjemland, Israel!"

--

Gratulerer med enda en provokasjon, Anders! Jeg ser for meg en hyggelig pastor i Nordre Kirkefjell i Arendal som humrer og ler hver gang han får oss VD-medlemmer til å kaste seg over tastaturet med en ny protest.

Dog er det faktisk et problem å overbevise folk om at de bør holde det første bud og elske en Skaper som lar millioner av sitt ypperste skaperverk ende opp i gassovnene for at et lite land skal kunne opprettes, til overmål mot at andre millioner i de samme områder enten fordrives fra sine områder eller mister både frihet, verdighet og eiendom.

Idag er det altså at jødehets er gudvillet.

Personlig tror jeg det er på grunn av slik teologi at Guds navn spottes blant "hedningene". Og om ikke Gud, så dem som mener de er Hans representanter.

Men rett skal være rett: Du har flere følgere enn jeg har fått i løpet av et år. Det kan bare tolkes på en måte.

Kommentar #4

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Guds vilje

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 10:26 skrev Leif Gullberg:

Men rett skal være rett: Du har flere følgere enn jeg har fått i løpet av et år. Det kan bare tolkes på en måte.

 Ikke trekk forhastede konklusjoner, Leif!  Broder Myhrens teologiske akrobatikk kan til tider være svært så underholdende!

Kommentar #5

jan georg stokkeland

40 innlegg  65 kommentarer

RE: RE: Nå vil jeg også gi beskjed!

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 09:34 skrev Anders Helge Myhren:28.03.10 kl. 09:16 skrev Benthe Haukås:

I Aftenposten av i dag (28.03.10) kan vi (på nettet) lese at det det siste året er registrert det høyeste antallet med jødehets siden 2. verdenskrig i Europa. I selve artikkelen blir det til og med påstått av en tidligere holocaust-overlevende at det er verre enn før 2. verdenskrig.

Artikkelen i Aftenposten står under overskriften: «Hets av jøder er økende i Europa».

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3584266.ece#xtor=RSS-3

DETTE ER SKAMMELIG OG MÅ STOPPES!

Slik jeg ser det, så må man skille mellom den politikk staten Israel bedriver og mellom jøder generelt. En jøde er en som følger den mosaiske tro, følger sin religion. Hvem som helst kan konvertere til denne religionen om de føler seg tiltrukket av den. Alle jøder er selvsagt ikke like religiøse, men holder mer fast på tradisjoner fordi de er tradisjoner. Tradisjoner gir identitet. Slik er det også blant enkelte (mange?) som kaller seg kristne. Vi har religionsfrihet for alle; også for jøder enten de bor i Europa, andre steder eller i selve Israel. Per i dag begynner flere og flere jøder å føle seg så utrygge at det eneste stedet de føler seg trygge er i Israel. Flytter de dit, så vil de bli sett på som en del av en stat som okkuperer Vestbredden. Reelt sett har de ingen fluktmuligheter. I Europa hetses de som skadeyr (unskyld utrykket). De jages til et land hvor de heller ikke er særlig trygge grunnet det politiske klimeat. Hvor skal egentlig disse menneskene gjøre av seg? Uansett hva de fortar seg som enkltperoner eller familier, så ser det ut til at de sitter fanget i en felle som de ikke kan komme ut av.

Vi kan ikke være bekjent av slike tilstander i Europa uansett hvem som står bak dem!!! Strenge tiltak må settes i verk! Hvis man ikke kan føle seg trygg i Europa, så er noe svært, svært galt!!! Mennesker fra andre territorier hvor de forfølges flykter til Europa. At grupper av mennesker skal føle seg så forfulgte i Europa (inkludert i Norge) at de føler seg tvunget til å flykte, er en stor skam!! Det er også svært trist. :(

 Svar:

Grunnen til at det er blitt slik nå, er at det er Gud selv som vil dette.  Han ønsker at ALLE jøder skal tilbake til sitt hjemland, Israel!  Da måtte han først sende  "fiskere."  Det vil si, at jødene kunne  frivillig vende tilbake til landet sitt. Dette har nå skjedd i 65 år.  Men nå sender Gud "Jegere."  Det vil si, mennesker som forfølger jødene, og resultatet blir da som ventet, jødene reiser under tvang tilbake til Israel.  Dette er Guds mening.

I USA bor  hoveddelene av jødene i  dag.  Nå kommer helt sikkert forfølgelsen til å ramme også dem.  Så, Benthe Haukås, du kan senke skulderene, fordi det finnes en vei ut av uføret, for jødene.  De kan reise hjem til Israel, og det vil de gjøre!

ja jeg og tro det men vi må kjempe for det for det og hjelpe de .

Kommentar #6

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Enig

Publisert over 10 år siden

Ja , det er skrekkelig at Jødehets blomstrer opp på denne måten.Flott at du sier i fra!

Jeg synes også det er skremmende at så mye som 50% av Russlands befolkning vil ha et "rase reint" Russland.

Hva er det som skjer med Europa?

Kommentar #7

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Jøden- en truet art.

Publisert over 10 år siden

Legger inn en link til situasjonen for jøder i Serige og da i Malmø særskilt.  I Malmø bodde det for 40 år siden 6000 jøder- nå er dette redusert til halvparten - ca. 3000. 

Det har over år foregått et stille Eksodus - og det er økende nå i den senere tid.  Med globaliseringen har Europa og Sverige...Norge...blitt befolket av muslimer som særlig ser jøden....men også det samfunnet de bor i...som lovlig hatbytte når den politiske situasjon i den muslimske verden ikke går som forventet...

En jøde skjuler sin identitet og sine røtter- en muslim krever at samfunnet innretter seg etter dem og promoterer sin religion og sine røtter ....og krever samfunnets bekyttelse hvis noen skulle våge seg til å komme med en eller annen antydning som ikke tolereres.

Kan det være så at nå er det Europa som skal tømmes for jøder?

Her er linken

http://www.youtube.com/watch?v=_YX7wmt3ZQ0

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

RE: Nå vil jeg også gi beskjed!

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 09:16 skrev Benthe Haukås:

Vi kan ikke være bekjent av slike tilstander i Europa uansett hvem som står bak dem!!! Strenge tiltak må settes i verk! Hvis man ikke kan føle seg trygg i Europa, så er noe svært, svært galt!!! Mennesker fra andre territorier hvor de forfølges flykter til Europa. At grupper av mennesker skal føle seg så forfulgte i Europa (inkludert i Norge) at de føler seg tvunget til å flykte, er en stor skam!! Det er også svært trist. :(

 Jeg tror ikke vi klarer å løse dette problemet ved politiske tiltak alene, så lenge vi har konflikten i Midt-Østen.

Derimot tror jeg vi kan bli klarere på det budskapet om tro, som kommer frem i dokumentet "Et Sannhetens øyeblikk", fra Kairos Palestina. Det står det på side 15, punkt 2.1:

Vi tror på èn Gud, en god og rettferdig Gud.

"Vi tror på Gud, én Gud, skaper av universet

og av menneskeheten. Vi tror på en god og rettferdig Gud,

som elsker hver eneste én av sine skapninger. Vi tror at alle

mennesker er skapt i Guds bilde, og at hvert enkelt menneskes

verdighet er utledet fra Den allmektiges egen verdighet.

Vi tror at denne verdigheten er én og den samme for hver

enkelt av oss. Dette betyr for oss, her og nå, spesielt i dette

landet, at Gud skapte oss – ikke for at vi skulle engasjere oss i

strid og konflikt – men for at vi skal kunne nærme oss

hverandre, vite om og elske hverandre, og sammen bygge opp

landet i kjærlighet og gjensidig respekt."

Hele skrivet er gjennomsyret av den "kjærlighetens logikk" , som handler om "å se Guds eget ansikt" i hvert eneste menneske! -

Men samtidig handler kjærlighetens logikk om "å rette det onde og stoppe aggresjon". - Men dette kan ikke gjøres med ny aggresjon, men gjennom opplysning og kunnskap.

mvh  Mette

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: Jøden- en truet art.

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 12:07 skrev Knut Nygaard:

Legger inn en link til situasjonen for jøder i Serige og da i Malmø særskilt.  I Malmø bodde det for 40 år siden 6000 jøder- nå er dette redusert til halvparten - ca. 3000. 

Det har over år foregått et stille Eksodus - og det er økende nå i den senere tid.  Med globaliseringen har Europa og Sverige...Norge...blitt befolket av muslimer som særlig ser jøden....men også det samfunnet de bor i...som lovlig hatbytte når den politiske situasjon i den muslimske verden ikke går som forventet...

En jøde skjuler sin identitet og sine røtter- en muslim krever at samfunnet innretter seg etter dem og promoterer sin religion og sine røtter ....og krever samfunnets bekyttelse hvis noen skulle våge seg til å komme med en eller annen antydning som ikke tolereres.

Kan det være så at nå er det Europa som skal tømmes for jøder?

Her er linken

http://www.youtube.com/watch?v=_YX7wmt3ZQ0

 Veldig bra kommentar, Knut Nygaard.  Til dere andre, så burde jeg absolutt fortelle hva Gud sier i sitt ord, og det kommer her:

Fra bibelen, Jeremias 16:16

Tilbake til fedrenes jord
14 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da det ikke lenger skal sies: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt,» 15 men: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene hjem fra landet i nord og fra alle de landene han hadde drevet dem bort til!» Jeg vil føre dem tilbake til deres jord, den som jeg gav deres fedre.
   
De kan ikke gjemme seg for meg
16 Jeg sender bud etter mange fiskere, lyder ordet fra Herren, og de skal fiske dem. Siden sender jeg bud etter mange jegere, som skal jage dem fra hvert fjell og hver haug og fra bergskortene. 17 For jeg holder øye med dem på alle veiene hvor de går. De kan ikke gjemme seg for meg, og deres misgjerning er ikke skjult for mitt blikk. 18 Først vil jeg gi dem dobbelt igjen for deres synd og skyld, fordi de har vanhelliget mitt land med sine livløse og avskyelige guder og fylt mitt eget land med sin styggedom.
   

Kommentar #10

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: Guds vilje - og følgere

Publisert over 10 år siden

 Ser jo at jeg ligger på samme nivå som Leif, her, Anders er 2 foran,

Rolf Egil har jo en skare av følgere, godt å få trøst fra en moden kar.

Muligens må jeg legge mer på en mer provoserende linje! :o )

28.03.10 kl. 10:54 skrev Rolf Egil Pedersen:28.03.10 kl. 10:26 skrev Leif Gullberg:

Men rett skal være rett: Du har flere følgere enn jeg har fått i løpet av et år. Det kan bare tolkes på en måte.

 Ikke trekk forhastede konklusjoner, Leif!  Broder Myhrens teologiske akrobatikk kan til tider være svært så underholdende!

Kommentar #11

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: RE: RE: Nå vil jeg også gi beskjed!

Publisert over 10 år siden
Stokkeland skriver:

ja jeg og tro det men vi må kjempe for det for det og hjelpe de .

 Takk for det, Stokkeland. 

Det er fint med kommentarer, enten positive eller negative.  Det verste jeg veit, er når noen ikke tør komme ned fra gjerdet de sitter på.

Et innlegg uten kommentar, er som å gløtte inn i et tomt kjøleskap!

Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Aha!

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 13:26 skrev Anders Helge Myhren:

"Et innlegg uten kommentar, er som å gløtte inn i et tomt kjøleskap! "

---

Aha! Nu skjønner jeg så meget mere! :)

Kommentar #13

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

RE: Aha!

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 13:28 skrev Leif Gullberg:28.03.10 kl. 13:26 skrev Anders Helge Myhren:

"Et innlegg uten kommentar, er som å gløtte inn i et tomt kjøleskap! "

---

Aha! Nu skjønner jeg så meget mere! :)

 Dette er unødvendig hetsing, Gullberg. Jeg vet ikke, men du avkler deg din dårlige historie kunnskaper når du hetser meddebattanter på det sterkeste på denne måten. Myhren har faktisk rett i det han sier. Selv om historien sier at jødene har lidd gjennom årtusener, så har Gud sendt disse prøvelsene fordi de var ulydige, og for det andre for å fremskynde sine planer. Krigen i 1940 var en fødsel med store smerter for jødene. Hadde ikke jødene lidd, som også var en frukt av forkastelsen av Jesus, hadde heller ikke jødene fått sitt land tilbake. Da hadde jødene vært et forfulgt folkeslag uten land. I dag har de fått igjen sitt land, og det er bare Guds ære. Når du leser i GT så ser du at Gud er med Israel på alle måter. I den siste tid skal jødene vende hjem igjen fordi det nærmer seg oppgjørets time. Hvordan kommer de seg hjem igjen? De har jo det så godt i det landet de er i.. men Gud vil at de skal vende hjem. Det står at han skal plystre på dem slik at de skal vende hjem igjen. Det er dette vi opplever i dag. Jødene er på en ny utvandring slik det skjedde ved rødehavet. Alt dette står Gud alene bak selv om vi syntes det skjer på en merkelig måte må ikke vi håne dette. Gud arbeider med sitt folk, og slik det gikk til før på merkelige måter, kan det skje på de mest merkelige måter i dag også. Snart skal Gud gå til rette med den arabiske liga som får støtte av russland og EU. Der i Israel skal de omkomme, ca 2millioner soldater skal omkomme på Israels fjell uten at Israel er innblandet i det. Da skal Gud knuse disse menneskene en gang for alle. Esek. 38-39. Dette er også noe Gud tillater for at menneskeheten skal oppdage Guds nidkjærhet for Israel. Alt som skjer med Israel og jødene står i dag Gud bak. Hvordan skulle Israel stå alene og som har beseiret alle angrep de arabiske landene har kommet med uten at Gud har vært med? Tenk litt på det,Gullberg.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

fanatikere

Publisert over 10 år siden

Kristne fanatikere. Bruker bibelen til å rettferdiggjøre drap, tortur og fordrivelse. Hvem skal gi dem beskjed?

Det siste fokuset på jødenes dårlige kår minner om en PR kampanje for å ta fokus vekk fra det som skjer i Jerusalem. Jeg har ingen problem med å støtte at jøde ikke skal bli trakkasert i Norge, men det gjør ikke at jeg mister synet av ballen.

Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: RE: Aha!

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 16:40 skrev Terje Johansen:"Dette er unødvendig hetsing, Gullberg. Jeg vet ikke, men du avkler deg din dårlige historie kunnskaper når du hetser meddebattanter på det sterkeste på denne måten."

'''

Anders Myhren har sans for humor, Terje, og han så nok smileyen jeg la inn på slutten, og skjønte nok poenget. Det var ikke en sarkastisk kommentar fra min side, noe du åpenbart trodde.

Kommentar #16

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

RE: RE: RE: Aha!

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 17:12 skrev Leif Gullberg:28.03.10 kl. 16:40 skrev Terje Johansen:"Dette er unødvendig hetsing, Gullberg. Jeg vet ikke, men du avkler deg din dårlige historie kunnskaper når du hetser meddebattanter på det sterkeste på denne måten."

'''

Anders Myhren har sans for humor, Terje, og han så nok smileyen jeg la inn på slutten, og skjønte nok poenget. Det var ikke en sarkastisk kommentar fra min side, noe du åpenbart trodde.

 Jeg fikk faktisk en klump i halsen, da du kom innpå og var enig med meg, Terje Johansen!

Men jeg så også Leif Gullbergs bemerkning som en vennlig handling!

La meg igjen vise hva bibelen forteller om dette:

Fra bibelen, Jeremias 16:14-18:

Tilbake til fedrenes jord
14 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da det ikke lenger skal sies: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt,» 15 men: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene hjem fra landet i nord og fra alle de landene han hadde drevet dem bort til!» Jeg vil føre dem tilbake til deres jord, den som jeg gav deres fedre.
   
De kan ikke gjemme seg for meg
16 Jeg sender bud etter mange fiskere, lyder ordet fra Herren, og de skal fiske dem. Siden sender jeg bud etter mange jegere, som skal jage dem fra hvert fjell og hver haug og fra bergskortene. 17 For jeg holder øye med dem på alle veiene hvor de går. De kan ikke gjemme seg for meg, og deres misgjerning er ikke skjult for mitt blikk. 18 Først vil jeg gi dem dobbelt igjen for deres synd og skyld, fordi de har vanhelliget mitt land med sine livløse og avskyelige guder og fylt mitt eget land med sin styggedom.

Kommentar #17

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Kanskje...

Publisert over 10 år siden

du har delvis rett- vi er vel å oppfatte som fanatikere som støtter opp under den demokratiske staten med vel 1 mill arabiske innbyggere som trolig har en langt bedre hverdag enn de som sitter fast i det palarabiske gisselforetaket.

Du sier at vi rettferdiggjør drap og tortur.  Hvor har du det ifra, Morten?  Jeg rettferdiggjør det ikke, men jeg skjønner at når det advarsler til tross fortsetter å regne raketter inn over landegrensen så må Israel, som ethvert annet land, gjøre sitt for å stoppe angrepene.

Og- hvem er det de palarabiske gislene frykter mest- de som er rådende styresmakt akkurat nå?- eller Israel?- eller sanksjoner fra den arabiske verden som kan støtte opp om gisselforetaket økonomisk kun hvis de ter seg i tråd med den åpenlyse og den mer stilltiende arabiske på siden deltagende part...  Nå håper disse på at "kampen om Jerusalem" skal begynne- det er verdt 3 milliarder kroner.  Ikke verst, men det kommer nok ikke det enkelte palarabiske gissel særlig til gode.  Det koster å hisse på seg Israel - foran helst så mange internasjonale kamera som mulig.  

                                                                                                                                           Jeg kan med min beste evne ikke skjønne hvordan du, Morten, lar være å gi beskjed til Hamas om at de må te seg i tråd med internasjonale normer og menneskerettigheter- ihvertfall ovenfor sine medborgere/gisler.

Her kommer et par snutter på adferd som etter mitt skjønn få den mest ihuga palaraberpateriot til å steile ......

http://www.youtube.com/watch?v=ND9CDzsxzTk

http://www.youtube.com/watch?v=UAy0ZiMEEmw

Ballen har du mista for lenge siden, Morten!

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Switch and bait

Publisert over 10 år siden

Den gamle switch and bait.

Her har du fanatikere som bruker bibelen til å rettferdiggjøre dagens ugjerninger. Lite forskjell fra muslimer som forsvarer 9/11 ut fra Koranen.

De samme fanatikere i Israel hevder at Gud eller hva som kan ha vært for 3000 år siden gir dem rett til å ta land fra Palestinere nå. Det har ingenting med rettferdighet å gjøre, det har ingenting med internasjonal lov og rett å gjøre, og det har ingenting med demokrati å gjøre. Demokratier har ingen forrang i å bryte internasjonal rett, eller en rett til overgrep.

Ja, det er forferdelig at jøder i dag blir rammet i Norge og andre land, det skal ikke skje. Igjen forsvarer det ikke hva Israel gjør. Palestinerne gjør også mye galt, men vi skal ikke glemme at det er Palestina som er okkupert, og frem til Israel er villig til å anerkjenne Palestina innen akseptable grenser så er de okkupanter og Palestina er okkupert.

Kommentar #19

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Hvorfor Bibel-tolkning?

Publisert over 10 år siden

Jeg har ikke invitert noen til Bibel-tolkning!

Mitt innlegg tar opp at det er en skam at Europas jøder (inklusiv de norske) føler at de må flykte fra sine respektive hjemland hvor de har bodd i generasjoner. Jeg hadde håpet at vi på denne tråden kunne se litt på hva vi evt kan gjøre for å dempe sjikaneringen av jøder slik at de kan føle seg trygge her.

Anders Myren mener at sjikaneringen av jøder er Guds vilje for at de skal drives til Israel og Jan Georg vil gjerne hjelpe til med utdrivelsen. Knut Nygård lurer på om det er nå Europa skal tømmes for jøder og ser det i forhold til Europas muslimer (jeg så ikke youtube-linken). Terje Johansen mener at Gud plystrer jødene hjem. Leif Gullberg legger den humoristiske siden til og om ikke jeg har misforstått, så gjør Rolf Egil Pedersen og Rune Tveit det samme.

Vel, vel, det kan være godt med litt humor i en så tragisk sak .....

Jeg skal selvsagt ikke legge meg opp i Guds vilje, men jeg vil bare si at jeg forstår ikke Bibelen slik at landløftet var en evigvarende pakt. Jeg hadde håpet vi kunne unngå den problemstillingen, for den tar så alt for lang tid å diskutere. Jeg ønsker fred både i staten Israel og i de palestinske selvstyreområdene, men forholdene i Midtøsten er ikke tema for denne tråden. Her handler det om å ordne opp i forholdene på hjemmebane, dvs i Europa. Hvordan kan vi få det til?

Morten, jeg syns vi skal respektere menneskers rett til å velge religion. Det betyr at jeg ser på muslimer som like verdifulle som alle andre, men jeg kan selvsagt ikke si meg enig i det vi kaller «radikal Islam» (mao terrorister har ikke min støtte). Jeg håper ikke jeg er naiv når jeg tror at det er flest fredelige muslimer i Europa. Hvordan Koranen skal tolkes hadde jeg heller ikke tenkt skulle være tema for denne tråden. Det var praktisk gjennomførbare løsninger i forhold til problemene jeg hadde i tankene.

Dessverre så har det vist seg at det er spesielt muslimsk ungdom her i Europa som jakter jøder. Når jeg leser slikt, så tenker jeg: Hvordan kan vi få snudd denne utviklingen og hvor omfattende er den (gjelder den de fleste europeiske muslimer eller skal vi forstå det slik at det kun gjelder noen som så påvirker de andre, dvs at barnekulturen ruller og går av seg selv)?

Jeg er glad for at Mai-L Hauger er skremt over utviklingen i Europa og jeg setter pris på Mettes respons. Fra mitt ståsted så mener jeg at man skal ikke blande religioner, men at vi må respektere hverandre slik vi er. Det er rett at Gud elsker alle, Mette! Kanskje det må kvinner til for å ordne opp i denne betennelsen?

La meg nå prøve å legge frem noen forslag til hvor vi evt kan begynne å nøste for å endre dette fryktelige som nå skjer: Jeg tenker at uansett om det å så jødehat er noe som forekommer i mange muslimske hjem eller om det kun er noen få som sprer det videre, så må det på en eller annen måte være mulig å finne mottiltak. Der tror jeg skolen er den beste arena. Samarbeid mellom skole og hjem hvor det fremgår at vi ikke tåler mobbing av andre verken av religiøse eller andre grunner må til. Her må man være bestemt. Bortvisning av mobbende elever for en periode. Kanskje bør man også ha en obligatorisk skoletur til Auschwitz i femte klasse (før elevene har fått tid å hardne til).

Når det gjelder voksne mobbere som evt bruker vold eller grov sjikanering, så må de anmeldes, tiltales og straffes. Dette er ting vi bare må ta oss råd til. Videre syns jeg Mettes forslag, slik jeg har forstått henne, er nyttig. Hvis barn kan få inn i sine hoder at vi alle er verdifulle rett og slett fordi vi er mennesker og at samarbeid er bedre enn slossing, krangling og mobbing, så tror jeg vi kommer et stykke på vei ....., (men jeg tror det vil ta tid og at det derfor haster med å komme i gang).

Jeg har sett Auschwitz og jeg trodde aldri at det skulle komme en tid da vi skulle oppleve en ny periode med lignende "for-tilstander".

Er det andre som har noen tanker om hvordan vi evt kan ordne opp i sakene her hjemme? (Jeg vet det er komplisert, men også de kompliserte tingene krever at vi begynner i en ende).

Kommentar #20

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

RE: Guds vilje

Publisert over 10 år siden
28.03.10 kl. 10:26 skrev Leif Gullberg:

Dog er det faktisk et problem å overbevise folk om at de bør holde det første bud og elske en Skaper som lar millioner av sitt ypperste skaperverk ende opp i gassovnene for at et lite land skal kunne opprettes, til overmål mot at andre millioner i de samme områder enten fordrives fra sine områder eller mister både frihet, verdighet og eiendom.

Idag er det altså at jødehets er gudvillet.

Personlig tror jeg det er på grunn av slik teologi at Guds navn spottes blant "hedningene". Og om ikke Gud, så dem som mener de er Hans representanter.

Men rett skal være rett: Du har flere følgere enn jeg har fått i løpet av et år. Det kan bare tolkes på en måte.

Jeg må bekjenne at jeg tror opprettelsen av Israel er et endetidstegn. Jeg tror det aldri hadde skjedd uten holocaust. Jeg tror vel ikke at det var Gud-villet, men det er nok fordi jeg strengt tatt ikke *må* tro det, og da lar jeg være. På den annen side så blir jeg mer og mer overbevist om at Guds tanker er langt over mine tanker - og at min bedømming av hva Gud kan og ikke kan (og fortsatt være rettferdgi) er høyst usikker.

Kommentar #21

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

to parter

Publisert over 10 år siden

Bente, jeg tror oppriktig på at du ikke kan komme helt i mål uten å ta tak i Midt Østen situasjonen. Jeg er helt enig i at det er en motstand mot Jøder som er institusjonalisert, men det er også en stor del som skyldes det som skjer i MØ.

Det vil si at opplysning i skolen bare vil ha en begrenset effekt, men selvsagt en effekt man må dra med seg.

For å finne ut av hva som skyldes en reell konflikt og hva som er gammelt grums så må man fjerne den reelle konflikten.

Ellers tror jeg på en balanse. Man må se hvor hver part kommer fra. Jøder kommer fra en historie med århundrer med forfølgelse og hat, og en krig hvor flere millioner ble gasset ihjel. Jeg forstår godt deres behov for å sørge for egen sikkerhet, og deres skepsis til at andre vil hjelpe dem ved behov. De andre partene i Midtøsten kommer fra en situasjon med stor undertrykkelse, mer eller mindre dogmatiske religioner nær maktapparatet, en land undertrykking fra Vesten, og en situasjon der Staten Israel ble tatt fra dem, og hvor deres 'rødhårede stesønner', Palestinerne, blir undertrykket.

Man kan ikke si at en part har rett og så skal vi overbevise den andre part om det. Når FrP krever at muslimer bærer en jødisk kalott så svarer det muslimske trossamfunn at det kan de vurdere når jødene bærer hijab. Det sier noe om hvordan de opplever situasjonen.

Jeg tror at hvis vi ikke snakker om en dialog, det forhatte ordet for en del her, så kommer vi ingen vei. Hvis utgangspunktet er at vi har rett og dere har feil, så ligger det ikke noen stor vilje til forandring, selv om jeg selvsagt tror man kan oppnå mindre forandringer.

Når jeg leser en del kristnes uttalelser her på dette forumet, og ser både den religiøse fanatismen som fjerner normal moral, samt den ensidige tolkning enkelte har så ser det for meg ut som om det blir vanskelig å komme inn i kjernen av konflikten. Jeg ville tro at det hos muslimer også er en god del av den samme religiøse fanatismen og den samme ensidige tolkningen. Begge parter må være beredt til å se hverandre og ikke bare seg selv.

Jeg er også av den mening at holocaust blir en stadig mindre egnet historieleksjon desto mer historien blir brukt til å tie kritikere av Israel og desto mer den blir brukt til å forsvare overgrep fra Staten Israel. Der påligger det oss ett stort ansvar at holocaust blir en historie om overgrep mot grupper, og ikke ett forsvar for Israel.

Jeg skriver en del om jøder nå for å få frem ett poeng på en side der en overvekt er ensidige på den andre parts vegner. Det betyr ikke at jeg ikke tar situasjonen for Jøder i Norge alvorlig. Det er helt klart at mobbing, trakkasering og vold mot Jøder ikke kan godtas, og at vi må gripe inn. Det må imidlertid foregå på bakgrunn av våre verdier, ikke i form av at vi tar part i en konflikt i MØ og velger side. Klarer vi ikke å skille på dette vil vi bare bygge oppunder konflikten.

Kommentar #22

John David Didriksen

0 innlegg  71 kommentarer

Er Gud jødenes egentlige fiende?

Publisert over 10 år siden

Det som er litt problematisk med det Myhren og Johansen skriver er jo at de egentlig gjør Gud til jødefolkets verste fiende, siden det er Han som etter deres mening trekker i trådene til de fleste jødeforfølgelser både før og nå. De som utfører svineriet gjør det fordi det er Hans mening, slik at jødefolket skal tvinges tilbake til Israel. Føles ikke dette litt tungt å svelge for gode kristne?

Paradokset er at jødene er heller ikke trygge i Israel, for der har de jo alskens fiender rett utenfor stuedøra.

Kommentar #23

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Hets og mobbing av jøder i Europa

Publisert over 10 år siden

Benthe, du skrev et utmerket og svært aktuelt innlegg om den økende antisemittismen i europeiske land, og at det er grunn til å rette et spesielt fokus mot enkelte muslimske ungdomsmiljøer der jødehetsen tydeligvis blir oppfattet som noe tilnærmet heltegjerninger. At jeg ikke har kommentert dette før er på grunn av at "problemstillingen" nærmest øyeblikkelig blir sett i et endetidsperspektiv av noen ivrige debattanter. Og da melder jeg meg ut, for sant og si gis det uttrykk for noen tolkninger her som for meg er så bisarre at det er vanskelig å kommentere. Ja, innholdet i kommentaren til John David har også jeg tenkt.

Men så til temaet du har dratt i gang en debatt om. Kan de europeiske nasjonene være bekjent av at det igjen er jødeforfølgelse her, og det på en enda mer hardhendt måte enn i første halvdel av forrige århundre? Jeg tror jo som deg at det er viktig å kjenne til historien om holocaust, men også å ha tema som for eksempel hvordan systematisk negativ omtale av en gruppe mennesker kan føre til rene blodbad som tema i skolen. Men ikke bare der, dette må være en kontinuerlig debatt i offentligheten. Det er derfor etter min mening ikke nok å bare snakke om dialog mellom ulike grupper, man må også være tydeligere på hva dialogen skal handle om og hva som er målet med den. Og så handler det også om at hver enkelt familie har et ansvar for å formidle holdninger til sine barn og barns venner som fører til fredelig sameksistens mellom forskellige "subkulturer" i de europeiske land.

Kommentar #24

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Det er Europa som lukker ører og øyne nok en gang!

Publisert over 10 år siden

Morten S., jeg er enig med deg i at Guds tanker nok ligger langt høyere enn våre tanker. Endetiden vil jeg imidlertid ikke diskutere. Jeg tror endetidspratet lett kan distrahere oss fra vår egen personlige «endetid». Det viktigste for hver og en av oss er at vi prøver å leve våre liv slik at vi ikke «blir kastet ut av himmelen» slik  gikk med gjesten som ikke var brullupskledd (Matt 22:11-13).

Morten C., takk for en fin og balansert kommentar! Jeg er rystet over at kristne kan sitte med hendene i fanget og syns at det går etter planen når jødene forfølges i Europa og føler at de må flykte. Hvis en jøde vil flytte til Israel, så må jo det være fordi han ønsker det og ikke fordi han er jaget. Jeg tror imidlertid ikke at vi må ta så veldig godt tak i Midtøsten-konflikten her hjemme for å begynne å legge planer for hvordan få bukt med trakassering av jøder i Europa. Med unntak av enkelte kristne grupper som ønsker seg et Stor-Israel og som innerst inne ikke bryr seg om verken jødenes eller palestinernes skjebner (for alt går jo etter planen), så tror jeg at europeere flest ønsker fred for både jøder og palestinere på det bitte lille området i Midtøsten hvor konfliktene synes å aldri ta slutt.

Jeg har foreslått skolen som konfliktløser her hjemme. Det virker mest naturlig fordi det er vanlig med samtaler mellom lærere og foreldre. Skal skolen klare en slik oppgave må den imidlertid få tilført flere ressurser. Jeg tror at det det er viktig å fokusere på at vi er i Norge/Europa og at vi ikke tolererer mobbing her. Vanligvis så hjelper det ofte å la elevene (mobber og mobbeoffer) møtes og ta opp tingene sammen, for så å ta hverandre i hendene og legge konflikten bak seg. I denne konkrete situasjonen hvor barn kanskje lærer hjemme at jøder er fritt vilt, er det imidlertid foreldrene til de muslimske barna man må snakke med. Det er de som lærer barna dette og det er i hjemmet det må en holdningsendring til. Det er ikke så lenge siden vi så på nyhetene på TV at en norsk gutt ble mobbet av muslimske barn fordi han spiste svinekjøtt. At muslimene lærer sine barn at de ikke skal spise svinekjøtt er i tråd med deres religion og dermed en del av nødvendig muslimsk opplæring, men samtidig MÅ muslimske foreldre klare å lære barna sine at det slett ikke er alle religioner som ser svinekjøtt som urent og at barna må kunne være stolte av egne tradisjoner uten å mobbe andre.

Når jeg foreslo Auschwitz som metode, så handler det om at barna får se at jøde-utryddelsene virkelig har forekommet. Dette kan være viktig fordi en del muslimer benekter dette. Samtidig kan man snakke om hvor grusom ondskap er generelt når den får utfolde seg fritt. Nazistene utryddet ikke bare jøder, men også sigøynere, homoseksuelle, mentalt syke og psykisk utviklingshemmede.

John David, Jeg tror at noen bruker Gud etter eget forgodtbefinnende. Takk for at du tar tak i det med paradokset. Hvis jødene ikke er trygge i Europa, er det slett ikke sikkert at de blir tryggere i Israel hvor så mange konflikter lurer rundt hjørnet per i dag.

Randi, jeg også har vært tilbakeholden med kommentarene den økende antisemittismen i Europa av samme grunner som deg. Det var derfor jeg valgte overskriften: «Nå vil jeg også gi beskjed». Etter at jeg fikk se de svarene som var kommet, satt jeg igjen med en uhyggelig følelse. De bryr seg ikke, for det går jo etter planen, samt at andre lett kan bli passiviserte fordi hvordan skal man egentlig møte folk som mener at det er Guds vilje .... ??? Jødene står egentlig ganske alene, tenkte jeg! Jeg er helt enig med deg i at opplæring er nødvendig mht at det gjør noe med oss mennesker når vi omtaler andre grupper enn den vi selv tilhører negativt. Helt unødvendige fiendebilder oppstår av mennesker som egentlig er ganske like oss selv.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1193 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1087 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 988 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 471 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 452 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere