Thor Bjarne Bore

135

Gud er ingen helbredelsesautomat

Publisert: 19. mar 2010

Oppfatter vi Gud som en automat man kan putte penger på for å få et ønsket produkt? Helbredelsespredikant Svein-Magne Pedersen har i disse dager igjen vært i offentlighetens søkelys, nå for å ha forsøkt å vekke et dødt barn til live igjen. Det er den samme Pedersen som i 2008 skulle ”gjøre folk friske" i nytt hus til 25 millioner kroner. ”Healing Ministries International healing centre", intet mindre. Så vidt jeg kan forstå tar han kr.500 pr.forbønn. Dette er som hentet ut av enkelte amerikanske vidunderpredikanters opplegg,og de er det mange grunner til å sette store spørsmålsregn ved.

Show? Juks og fanteri? Som kjent finnes det mer mellom himmel og jord enn humanetisk forbund. Beretningene om Snåsamannen Joralf Gjerstad var en stor boksuksess, men han fremtrådte på en ganske annen måte enn Pedersen, som bruker de store bokstavene. Jeg siterer fra et intervju med Nationen:
– Du brukar aldri ordet Gud når du behandlar folk?
– Nei. Folk får tenkje det dei vil, seier Gjerstad.
– Stillhetens tanke, legg han til.
– Men ein stad må jo krafta kome frå.

Omreisende helbredelsesforkynnere stiller stadig Den norske kirke overfor dette dilemmaet: Hvordan kan vi ta alvorlig erfaringen både til hun som mener hun har opplevd at Gud har grepet inn i hennes sykdom på overnaturlig vis, og til han som strir med plager han ikke blir kvitt, til tross for at han har bedt Gud om helbredelse. Kirkens tale må være troverdig for begge.

Kirken tror på helbredelse ved bønn. Vi tror at Gud kan forandre menneskers liv. Kirken har alltid bedt for syke og vil fortsette å gjøre det. Bibelen er full av fortellinger om syke mennesker som kom til Jesus og slik fikk et nytt liv, og den forteller om hvordan disiplene i den første kristne tid la hendene på dem som var syke og ba for dem.

Noen peker at når Den norske kirke tror at Gud kan helbrede, er det ingen vesentlig forskjell mellom Kirkens praksis og omreisende mirakelshow, det er kun en forskjell i form. Men når ble form uvesentlig? Det er et hav av forskjell på en predikant som er reisende i mirakler og underholdning på den ene siden, og på den andre siden en prest som etter grundig samtale legger hånden på et menneske og ber Gud gripe inn i dette menneskets liv. Når Kirken ber Gud om helbredelse må det skje innenfor rammer som gjør situasjonen trygg for den det gjelder, og som ikke lar et øyeblikks lunefulle stemningsbølge overta ansvarlighetens plass.

Derfor er det også at Den norske kirke gjerne tar et oppgjør med dem som gjør helbredelse til show og setter seg selv i sentrum som omreisende helbredere. Den som gir mennesker løfter og falske forhåpninger om mirakler, misbruker Guds navn.
Samtidig vedkjenner vi oss troen på helbredelse.

Da jeg var leder i Kirkerådet for noen år siden (2002-2006) var jeg med på to store internasjonale kirkemøter: Konferansen av Europeiske Kirkers generalforsamling i Trondheim og Det lutherske verdensforbunds i Canada. Begge steder var helbredelse et av nøkkelordene i samtalene. Gjennom å dele innsikter fra forskjellige steder og tradisjoner hjalp kirkene hverandre til en dypere forståelse av hva helbredelse er. Når vi snakker om helbredelse i disse internasjonale kirkefellesskapene er hovedfokuset helhet på mange nivåer: I den enkeltes liv, i nære relasjoner, i samfunnet og i skaperverket som vi er en del av. Alle har erfaringer av at den helheten vi lengter etter, er ødelagt. Når vi opplever at helheten blir gjenopprettet på et område i livet, opplever vi helbredelse.

Når vi forstår helbredelse på denne måten, tar vi den enkeltes lengting etter helhet og sammenheng i livet og i tilværelsen alvorlig. For mange er frihet fra fysiske plager ett element i denne helheten, men nesten aldri det eneste.

Sunn forkynnelse sier at Gud kan gripe inn i menneskers liv og gjenopprette helheten, men at vi må være åpne for at det ikke alltid skjer slik vi hadde tenkt. Oppfatter vi Gud som en automat man kan putte penger på for å få et ønsket produkt, har vi laget oss en gud for bortskjemte unger. Bønn er ikke et språk vi bruker for å kommandere Gud til å forandre tilværelsen, men et språk som også forandrer den som ber.

Kirken skal bidra til både omsorg og helbredelse. Det er ikke nødvendig å velge mellom Gud eller sunn fornuft. Kirkens tro er ikke uvitenskapelig, men den kan heller ikke bevises med vitenskapelige metoder.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

RE: kjøpe

Publisert over 10 år siden

utenom på visjon norge, der kan en det.

så SPESIFIKT, sier Hanvold...... (kjeltring)

mvh cb 

19.03.10 kl. 18:37 skrev Tore Moen:

Man kan ikke kjøpe seg frisk eller man kan ikke kjøpe helbredelser.

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Helbredelse

Publisert over 10 år siden

Er det noen som har påstått at Gud er en helbredelsesautomat da?

Thor Bjarne Bore skriver: "Så vidt jeg kan forstå tar han kr.500 pr.forbønn".

Har aldri hørt det før. Så vidt jeg kjenner til går alt på frivillige gaver. Derimot vet jeg at det koster noen kroner å ringe hans telefon. Men det er fullt mulig å gå helt gratis på Pedersen sine møter i hele Norge og få forbønn helt gratis.

Kommentar #3

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

.

Publisert over 10 år siden

Takk for et nøkernt og saklig innlegg, Bore.  Godt å lese et edruelig innlegg i dette helbredelseshysteriet. 

"Bønn er ikke et språk vi bruker for å kommandere Gud til å forandre tilværelsen, men et språk som også forandrer den som ber."  Og her er vi ved sakens kjerne.  Noen mener vi ikke tror nok, andre påstår seg å vite at mange menigheter og kristne er åndelig døde.  Det ser ut til at noen har glemt at Gud muligens tenker litt lenger enn oss og at Han lar sin vilje skje, ikke vår.


Kommentar #4

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Glasshus

Publisert over 10 år siden

Jeg har ingen første hånds kjennskap til Svein-Magne Pedersen, men av det som har kommet fram i mediene er det vel et stykke igjen til amerikanske multimillionærforkynnere. Tjener han egentlig mer enn en biskop?

Uansett er det en mann som tar alvorlig den store delen av Bibelen som Den norske kirke har feiet under teppet i årevis. Jeg har deltatt i kirken i 40 år i forskjellige menigheter og det jeg har opplevet i dem alle er en systematisk undertrykking av alt som smaker av ånd. Straks det blir tale om ting som ikke er "vitenskapelige", blir språket ullent. Ja visst tror vi på under, bare ikke her, bare ikke nå, bare ikke sånn. Først en grundig alvorlig sjelesørgersamtale hvor man blir advart mot å tro noe som helst, så en beskjeden helgardert bønn. Det er så korrekt, så korrekt. 

Kast ikke stein på en mann som følger sin tro, du sitter i et glasshus. Svein-Magne likner mer på Bibelen en DNK.

Kommentar #5

Frank Håvik

14 innlegg  104 kommentarer

Enig

Publisert over 10 år siden

Godt skrevet Jan Bording. Enig!

Kommentar #6

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

RE: Gud er ingen helbredelsesautomat

Publisert over 10 år siden
19.03.10 kl. 17:44 skrev Thor Bjarne Bore:

– Du brukar aldri ordet Gud når du behandlar folk?
– Nei. Folk får tenkje det dei vil, seier Gjerstad.
– Stillhetens tanke, legg han til.
– Men ein stad må jo krafta kome frå.

Uten å antyde at dette gjelder Gjerstad. Men bibelen sier at satan kan gjøre seg om til lyses engel. Hva hvist satan som hadde kunnskap fra Herren har egenskaper til å helbrede? Det er derfor det er viktig at den ånd som helbreder også gjør det i Jesus navn tydelig og klart.

Tror du det var mye show når Jesus helbredet mange syke og vekket opp døde mennesker? Eller tror du det var mye show når disiplene gjorde det samme?

Det er på fruktene de skal kjennes. Hvor er fruktene i DNK i dag? Hvor mange blir frelst i DNK i dag? Hvorfor er kirkene i DNK nesten tomme på søndagene?

Svein Magne Pedersen sørger for følgende.

1.            Han får folk tilbake til tro på Jesus

2.            Folk blir frelst ved hans tjeneste

3.            Han legger hendene på syke og ber for dem.

4.            Han har ikke statsstøtte eller andre inntekter, kun gaver fra folk.

Hvorfor er det slik at når det gjelder mennesker som virkelig følger det som står i bibelen, så møter de motstand fra skriftlærde? Hvorfor er det slik at en ikke ser på resultatet, men har mest fokus på penger. Fariseerne og de skriftlærde hadde også fokus på lover og regler og så på Jesus som en trussel. De evnet ikke å se hvem de hadde framfor seg, fordi de var opptatt av lover og regler.

 

 

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Jesus er redningsmannen!

Publisert over 10 år siden

Tydligvis er det de samme åndsmaktene som er på ferde i dag som herjet på Jesu tid. De skriftlærde og farisserne var hele tiden ute etter å kritisere og finne feil hos Jesus. De samme ånd ser vi er virksom i dag, nesten hver gang troende ber for syke, driver ut onde ånder eller vekkelse bryter løs, så kommer kirkens menn med sine advarsler og dømmende holdning. Det virker nesten som om de er ute etter å stoppe det Guds ånd gjør gjennom troende, kvele enhver form for vekkelse allerede i starten. Mange av kirkens menn sprer en dyster stemmning rundt seg. For dem er kristendommen kledt i svarte klær, dempet stemme og hule klagerop.

Kommentar #8

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

RE: kjøpe

Publisert over 10 år siden
19.03.10 kl. 18:37 skrev Tore Moen:

Man kan ikke kjøpe seg frisk eller man kan ikke kjøpe helbredelser.

Visst kan man det. 

Hver eneste dag er det lange køer av nordmenn som gladelig legger titusener av kroner på bordet til private helseforetak som foretar behandlinger og operasjoner.  Ikke alle blir alltid helbredet her heller, men det er ikke dermed sagt at man slutter å tilby den type hjelp man vet har hjulpet mange andre. 

Alt må da være bedre enn å ikke gjøre noe i det hele tatt for den syke. Og skulle ikke behandlerne ta betalt for at de faktisk bruker av sin arbeidstid for å drive med dette, hadde det jo heller ikke vært mulig å drive forsvarlig.  Om dette tror jeg det hersker relativt almenn konsensus.

Nå er det vel ingen umiddelbar fare for at lesere av dette debattforumet lider nevneverdig av den vrangforestilling at Gud er noen "helbredelsesautomat".   Såvidt jeg vet er det da ingen som forfekter dette heller - ihvertfall ikke SMP. 

Dermed blir hele problemstillingen for meg som en medieskapt storm i et vannglass.

Kommentar #9

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: RE: kjøpe

Publisert over 10 år siden
20.03.10 kl. 12:32 skrev Per Søetorp:

Nå er det vel ingen umiddelbar fare for at lesere av dette debattforumet lider nevneverdig av den vrangforestilling at Gud er noen "helbredelsesautomat".   Såvidt jeg vet er det da ingen som forfekter dette heller - ihvertfall ikke SMP. 

Dermed blir hele problemstillingen for meg som en medieskapt storm i et vannglass.

 Og stormer i vannglass kan skvalpe høyt!  Men jeg misliker sterkt at noen prøver å gjøre dette om til et spørsmål om tro.  Det er mennesker som er så troende at det halve kunne være nok, og de ber omtrent til krampa tar dem, men helbredelser uteblir allikevel.  Jada, tro kan flytte fjell, men det er Gud som gjør mirakler.  Ikke vi.

Kommentar #10

Frank Håvik

14 innlegg  104 kommentarer

RE: RE: Gud er ingen helbredelsesautomat

Publisert over 10 år siden
20.03.10 kl. 01:41 skrev Rudi Wara:

Det er på fruktene de skal kjennes. Hvor er fruktene i DNK i dag? Hvor mange blir frelst i DNK i dag? Hvorfor er kirkene i DNK nesten tomme på søndagene?

Svein Magne Pedersen sørger for følgende.

1.            Han får folk tilbake til tro på Jesus

2.            Folk blir frelst ved hans tjeneste

3.            Han legger hendene på syke og ber for dem.

4.            Han har ikke statsstøtte eller andre inntekter, kun gaver fra folk.

Hvorfor er det slik at når det gjelder mennesker som virkelig følger det som står i bibelen, så møter de motstand fra skriftlærde? Hvorfor er det slik at en ikke ser på resultatet, men har mest fokus på penger. Fariseerne og de skriftlærde hadde også fokus på lover og regler og så på Jesus som en trussel. De evnet ikke å se hvem de hadde framfor seg, fordi de var opptatt av lover og regler.

Enig med deg. Jeg har hatt mange møter både i frimenigheter og kirker. På et møte jeg hadde møte kom det frem 2 damer i 80 års alderen og den ene sa høyt og tydelig: "Eg treng å bli frelste, eg har aldri vore frelste!" Det samme var tilfelle med den andre. Begge to fikk ta imot Jesus som sin Herre og Frelser og gikk lykkelig fra møtet. Det som var merkelig var også at begge var ivrige kirkegjengere og hadde trofast gått på gudstjeneste hele sitt liv. Et ektepar knyttet itl kirka kom også å sa, vi har vært kristne i 40 år, og vært aktive i kirken, men vi har aldri vært født på ny, vi trenger å bli frelst? Sier det litt om forkynnelsen i DNK? Hvor er forkynnelsen til frelse? Nåvel, det trengs vel ikke all den tid en blir gjenfødd i barnedåpen.

En gang hadde jeg en godt voksen kjent profilert prest som telefongjest på et direktesendt radioprogram jeg var programleder for. Vi pleide å ha en innbydelse for dem som ville bli frelst mot slutten av programmet. Noe jeg avtalt med presten at han skulle ta seg av. Jeg merket han var nølende, og etter programmet røpet han at det var første gang han hadde gitt en invitasjon til å bli frelst. Er det rart kirkene tømmes for Ånd og Liv?

Når det gjelder Svein Magne Pedersen er det vel få her på forumet som kjenner SMP og hans tjeneste bedere. Vi har tilbrakt mange døgn til sammen i tjeneste og utenom tjeneste, og jeg kan si at mange av karekterestikkene som mange her inne gir han ikke er i nærheten av sannheten. Hvordan kan dere bedømme en tjeneste utfra avisoppslag?

Jeg vil si det er en mann med intigritet, kjærlighet til Jesus og kjrlighet til mennesker. Hans måte å møte mennesker på i forbønnssituasjoner burde være til eksempel for oss alle. Han lover ingen helbredelse, ei heller gir han noen skyldfølelse eller dømmer noen. Han gir håp der det er håpløshet, og jeg vet at han ikke ser på Gud som en automat.

SMP arbeider mer enn noen prest i DNK. Vi hadde tilfeller der han hadde 2 møte r på en helg på til sammen over 30 timer, deretter reiste han hjem på mandagen og var tilgjengelig på kontoret fra tirsdag morgen av til fredag ettermiddag. Noen som ville gjøre det etter han ?

Kommentar #11

Øyvind Kleiveland

33 innlegg  98 kommentarer

Bibelen lover oss helbrelse!

Publisert over 10 år siden

Hei, jeg leser Bores innlegg med stor interesse, samt de andres kommentarer. Bare for å at det først; jeg er helt enig med Bore i at Gud ikke er en helbredelsesautomat.

MEN; det er en vesens forskjell å se på Gud som en automat, og se på Gud som faktisk lover at syke SKAL bli friske!

Når jeg lese min bibel, så ser det ut for meg som om den LOVER oss helbredelse.

Jesus forteller at "disse tegn skal følge dem som tror... de skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet.." Mark.16:17

Bibelen lover at de syke skal bli helbredet. Da er dethelt bibelsk å love helbredelse til de syke!

Men, det som mange har et problem med, er å tro at han som helbreder, han som er helbrederen; Gud, er i stand til å gjøre det NÅ.

Mange kristne tror at Gud var i stand til det under Jesu tid på jorden, under apostlenes tid på jorden, men at han ikke helbreder i dag.

Tror ikke dere som leser dette innlegget, at Gud er den som har størst interesse for at du og jeg skal bli friske?

Bibelen sier at Gud sendte sin sønn til soning for alle våre synder og at han bar våre sykdommer på sitt legeme opp på korset.

Jesus døde da vi var fiender av Gud, sånn at hver den som tror på Ham [Jesus], ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jeg har bare ett spørsmål til ettertanke: Hvilken helbredende Gud er det dere tror på? Er det en "kanskje-i-dag, kanskje-i-morgen" Gud som helbreder deg? Eller kanskje det er en "i-dag-JA, i-morgen-NEI" Gud eller er det den Gud som sier: "For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. 2.Kor 1.20"

Personlig har jeg bedt med hundrevis av personer til helbredelse, for alt mulig, fra døvhet, til skeive hornhinner, til lammelser og åpne sår, så vel som voldsomme smerter som har forsvunnet umiddelbart.

Hvorfor? Det er ikke på grunn av min åndelighet, men på grunn av at den Gud som har lovet å gjøre det, faktisk gjør det!

Jeg har en teori (ta det for bare en teori) om hvorfor så mange kristne og ikke-kristne ber uten å få svaret de søker: Forkynnerne har forkynt en "kanskje-JA, kanskje-NEI" Gud i alt for mange år.

Troen kommer av forkynnelsen, sier bibelen, og jeg tror dette er en stor del av forklaringen. Hvordan skal man tro på en Gud som sier "For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. 2.Kor 1.20, om ikke han blir forkynt som AKKURAT DETTE i kirker, i omgjorte fabrikklokaler, frikirkelige møtelokaler, kinoer og alle andre steder hvor det kan finnes syker mennesker som så sårt trenger helbredelse?

Gud virket sammen med dem og stadfestet Ordet, står det helt i slutten av Markus' evangelium.

Gud har ikke noe ansvar for å stadfeste noe som helst som ikke er i tråd med hans Ord.

For at vi skal kunne se det som Guds ord lover oss, så tror jeg at vi forkynnere må begynne og forkynne det som er i tråd med Ordet.

DA tror jeg Gud, som er den samme i dag som på Jesu tid, vil gjøre AKKURAT det samme som han gjorde da, ja til og med større ting (Joh.14:12-14)

Da vil ikke helbredelsene skje som om Gud skulle vært en automat, men som resultat av forkynnelsen om at JESUS KRISTUS ER DEN SAMME I GÅR, I DAG OG TIL EVIG TID (Hebr.13:8)

Kommentar #12

Thor Helge Ligård

12 innlegg  69 kommentarer

RE: Gud er ingen helbredelsesautomat

Publisert over 10 år siden

Det er veldig spesielt å lese stykket til Bore, og hans kritikk av Pedersen etter at 20 ble frelst og flere helbredet i Ørstad kirke. Jeg kan ikke se at Bore har en positiv ting å si om Pedersen. Lurer på hva Jesus synes.....? Han sa at; Det er mere glede i Himmelen over  én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Nå er sikkert ikke alt det Pedersen gjør perfekt, men det blir da noen frelst og noen helbrdet - hvor er gleden Bore?

Ved å lese de 4 evangeliene ser jeg fort at argumentene til Bore også fantes på Jesu tid. Det var alltid noe lærde som kritiserte. Enten var det feil sted, feil dag, feil måte, eller de sa”det er ved Be’elsebull han gjør dette” (Matt.12:22-42).

Etter å ha bodd mange år i utlandet og reist flere år som bibellærer i den tredje verden, blir innlegget til Bore som å lese Jesu ord til sin hjemmby Nasaret; ”Han undret seg over deres vantro”. Det å komme ”hjem” til Norge og stikke hode inn i en kirke, er som å få sjokk. Der ute er kirkene fulle, og folk blir frelst, helbredet og utfridd. Her hjemme er det nesten bare tomme kirkebenker. Ja, ja – hvis ikke Svein magne Pedersen er på besøk da. Men han vil Bore & co helst ikke ha for da skjer det noe?

Kan kirken ha feil fokus i forkynnelsen, er det derfor folket uteblir? Jesus helbrdet, underviste og forkynte. Han ba oss om å gjøre det samme. Det har Svein Magne Pedersen oppfattet og kirkene er fulle.

"Healing is the dinner bell for the church"

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1254 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1093 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 993 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 482 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere