Spaltist Ann Kristin van Zijp Nilsen

Hvorfor Areopagos ikke er stamgjest i ”Tabloid”

Publisert: 18. mar 2010

Man trenger ingen dyp medieforståelse for å se at det er sensasjonene og konfliktstoffet som får hovedoppslagene i aviser og tv. Dersom man er villig til å ”gå hardt ut mot” eller ”bli sjokkert av” noe, får budskapet mye større pressedekning. Mange politikere og andre samfunnsdebattanter bruker disse virkemidlene for alt de er verdt. Ofte har de et markant og lett tilgjengelig budskap som gir en pågående debatt et nytt ”løft” – eller starter en ny diskusjon.

Teolog på førstesidene. Etter Vårt Lands lite sjokkerende avdekking av hvor få kristenledere det er å se i programmer som TV2s tabloid, oppfordret vaktsjef Sverre Bjørnholt dem til å melde seg til debatt. På mandag slo avisen opp at de mest skarpskodde teologene i enda større grad skyr tv-debattene.

Professor Notto R. Thelle ble presentert som en av de få aktive i eteren i fjor. Han stilte opp i flere radiodebatter om Märthas engler i på grunn av et foredrag han holdt i regi av Areopagos på Alternativmessen i november. Ved å knytte et nyansert innlegg om tendenser i samtidsreligiøsiteten til et aktuelt medieobjekt som ”alle” har et forhold til, havnet Thelle og Areopagos på førstesidene i det tilfellet. I påfølgende radiodebatter fikk teologiprofessoren mulighet til å gi velfunderte innspill om Märthas nyåndelige engleunivers, til tross for at lengre resonnementer sjelden får rom i slike medier. 

Ikke for en hver pris. I lys av Vårt Lands fokus på manglende tilstedeværelse i tv-debatter, kan det være interessant å få innblikk i kristne organisasjoners vurderinger i forhold til mediestrategi. Areopagos ønsker nemlig å være en del av den offentlige samtalen. Men målet er at det skapes økt bevissthet og forståelse bl.a. rundt de nyåndelige tendensene i samfunnet, ikke å få de største overskriftene. Balanserte og respektfulle uttalelser er sjelden førstesidestoff.

Areopagos er i tillegg svært opptatt av at våre utspill aldri må gå på bekostning av den gode dialogen med dem vi samtaler med.  En fare ved å uttale seg på en tabloid og ”førstesidevennlig” måte, er selvfølgelig at åpne dialogkanaler stenges.  Dialogarbeid er nettopp et av våre hovedfokus, i tillegg til studier og spiritualitet. Man finner vel sjelden noe mindre tabloidvennlig enn slike tema.

Som mange andre ”smålåtne” kristenaktører, ønsker vi ikke mediefokus for enhver pris. Prisen blir fort for høy ved å overforenkle budskap og røre opp grums i et vann som har blitt stille og klart etter felles dialoginnsats. De viktigste og mest tillitskapende samtalene skjer ofte sakte og utenfor medienes søkelys. Verdien av slik tillit har blitt svært tydelig i forbindelse med karikaturstriden, der dialogen mellom Islamsk råd og Mellomkirkelig råd (som har nytt godt av erfaringer også Areopagos har bidratt til å framskaffe) dempet konflikten vesentlig.

Dagsaktuelt Kristus-vitnesbyrd. Men dialogfokuset fjerner ikke ønsket om å bidra i den offentlige samtalen. Areopagos mener jo at Kristus-vitnesbyrdet er minst like aktuelt i dagens Norge som før, og vi søker stadig nye måter å kommunisere dette på – og ikke minst: hjelpe kirken til å møte kommunikasjonsutfordringene i det livssynspluralistiske landskapet.

Den kjente debattanten Espen Ottosen mener i følge Vårt Land at kristne bruker for mye tid på interne diskusjoner og for lite tid på spørsmål som blir tatt opp i sekulære medier. Derfor når man ikke fram med budskapet sitt. Han kan ha rett. Men jeg tror framfor alt at mange ikke er like flinke som de drevne medieaktørene til å skape nyheter avisene vil skrive om. Utfordringen er å finne stadig nye måter å fortelle at for eksempel det vi i Areopagos arbeider med og er opptatt av, faktisk er dagsaktuelt. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ingrid E. Fagervik

16 innlegg  218 kommentarer

Medievennlighet

Publisert over 10 år siden

Først av alt velkommen til verdidebatt.no! Håper å lese mer fra deg her inne. 

Noen spørsmål i forbindelse med et interessant tema:

- Er det verre med en «overforenkling av budskapet» enn at det perspektivet man representerer blir helt borte i den offentlige debatten?

- Er det nødvendigvis en motsetning mellom et tydelig, forenklet «medievennlig» budskap og et mer utdypende og dialogfokusert i andre fora?

- Må alt man sier i for eksempel en tv-debatt være balansert? Hva med oppsiktsvekkende statements som fyrer i gang diskusjoner? Har det en egenverdi?

 

Kommentar #2

Ann Kristin van Zijp Nilsen

45 innlegg  12 kommentarer

Hårfin balanse

Publisert over 10 år siden

Viktige spørsmål!

Det er selvsagt en fare at redselen for å fremme unyanserte budskap gjør at man vegrer seg for å delta i den offentlige debatten. Fokuset Vårt Land har satt på denne tematikken gjør forhåpentligvis at mange ”skarpskodde teologer” og andre potensielle debattanter blir oppmuntret til større deltakelse.

 

Oppsiktsvekkende utsagn kan absolutt ha en verdi i forhold til å starte viktige diskusjoner. Areopagos er en av dem som ønsker å delta aktivt i den offentlige samtalen, men ser at konfliktorientering er en risikabel veg – selv om det nettopp er et slikt fokus som lettest gir medieoppslag.

 

Avisforsidene vi fikk ved å ”utfordre” Märthas engler, gav en kjærkommen mulighet til å sette fokus på slagsider ved en del nyåndelig ”forkynnelse”. Samtidig ønsker vi at dialogen vår med de alternative miljøene fortsatt skal være preget av gjensidig respekt og tillit. Om det ikke nødvendigvis er en motsetning mellom et forenklet budskap i media og et nyansert budskap i dialogfora, er det iallfall snakk om en hårfin balanse.

Kommentar #3

Bernt Torvild Oftestad

120 innlegg  159 kommentarer

Teologiprofessorer i media

Publisert over 10 år siden

For litt siden fokuserte Vårt Land på teologiprofessorers fravær i media. Jeg vil anføre noen merknader til saken som vel kan bidra til å nyansere bildet. Selv har jeg en viss erfaring med media gjennom en del år.  Selvsagt har ikke alle teologiprofessorer evne til god kommunikasjon med et bredt publlikum. Journalister kan derfor ikke bruke dem. Andre finner at medieinnsats  kan ta for mye konsentrasjon og tid. Det er forståelig, selv om man på den måten unndrar seg et formidlingsansvar. Andre mangler fullstendig forståelse for journalisters arbeidsstil og hverdag. Dessuten trykkes noen av et selvhøytidelig krav om å være korrekte og ulastelige slik at de nesten ikke kan uttale seg eller dynger på med forbehold. Men her må også sies noe om mediene.  I en rekke samfunns- og kulturspørsmål legger mediene vekt på faglige belysning av saken, gjerne i en rolig og avbalansert form. Det skjer meget sjelden i spørsmål der det kreves teologifaglig kompetanse. Her reflekterer media at generelt problem. Som kirkehistoriker ser jeg rett som det er at manglende kirkehistorisk kompetanse skjemmer også seriøse fremstillinger.  Blokkeringen for fagteologi skyldes den rådende oppfatning av religionen i vår kultur. Religionen er personlig, subjektiv, rent praktisk, irrasjonell. Ut fra en slik oppfatning av religion er teologi unødvendig og forstyrrende. Teologisk kompetanse en fornærmelse mot menigmann. Alle medier har redaksjoner som har ideologiske målsettinger. En ideologisk målsetting er å identifisere religion som unødig konfliktskapende. På den måten setter man spørsmålstegn ved dens tilhørighet i det offentlige rom og kan putte den inn i det private. Teologi kan gi religiøse konflikter rasjonalitet, slik at de får et legitimt uttrykk i det offentlige rommet. Det er det mange som ikke ønsker. Når dette er sagt må det legges til at bildet ikke er entydig. Det finnes redaksjoner, som Verdibørsen i NRK, som har en annen holdning. Selv kontaktes jeg en del fra journalister fra ulike medier som ber om kunnskap om ulike saker. Og som konservativ teolog er jeg naturligvis uønsket av en rekke redaksjoner. Og som kjent er det venstresiden som dominerer norske massemedier.           

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere