Gunnar Opheim

142

Moderkirken

Publisert: 4. jan 2014

Hvem er det som tilhører Moderkirken og hvem er det som tilhører Gud?

Moderkirken sier selv at dette må til for å tilhøre Gud:

181. Å tro er en kirkelig handling. Kirkens tro går forut for, avføder og nærer vår tro. Kirken er alle troendes mor. "Ingen kan ha Gud til Far som ikke har Kirken til mor".

http://www.katolsk.no/tro/kkk/k1_05#181

Guds ord sier dette må til:

Matt 16,15-17 Han sa til dem: Men I, hvem sier I at jeg er? 16 Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. 17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen.
Matt 16,20 Da bød han sine disipler at de ikke skulde si til nogen at han var Messias.

Joh 8,24 Derfor sa jeg til eder: I skal dø i eders synder; for tror I ikke at det er mig, da skal I dø i eders synder.

Apg 16,31 De sa da: Tro på den Herre Jesus, sa skal du bli frelst, du og ditt hus!

2 Pet 1,1 Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel - til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet:

Tro er Gudegitt eller er den gitt av Kirken?  Guds ord eller den katolske katekisme?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Tro er Gudegitt eller er den gitt av Kirken? Guds ord eller den katolske katekisme?

Tro er for alle, og den er Gudegitt.

Som Gud er Hellig er også Guds Ord Hellig.

Mange av Bibelens menn vandret alene med sin Skaper, hjerteforholdet og nærheten var ikke mindre av den grunn. Jesus veien, Sannheten og livet, den vi gjerne vil sitte sammen med, lytte til, se til og være Guds Ord lydig. Sann tro bygger sitt virke på Guds Ord.

Frihet til å stå til ansvar for det som gis.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere