Nina Karin Monsen

30

Hva er en kvinne?

I dag skal kvinner kunne skru på og av sin menneskelighet. Av hensyn til hva og hvem? Velvære og nytelse er nøkkelord. Moral er det stygge ordet. Politikk det fine.

Publisert: 2. jan 2014

Debatten om selvbestemt abort er igjen i sentrum. Grunnen er fastlegers krav om reservasjonsrett og abortsøkende kvinners rettssikkerhet.

Hovedmotivet for legestudiet er å redde liv. Det er et kristent-moralsk standpunkt. Fastleger som ønsker å reservere seg mot å henvise til abort bekrefter dette ved å minne om at menneskets samvittighet står over statens lovgivning. Egentlig en selvfølgelighet.

Leger må leve et liv utenfor komfortsonen. De må tåle personlige problemer, usikkerhet, angst, tvil og mye ubehag av både fysisk, psykisk, sosial og åndelig karakter. Om de klager daglig til kollegaer, nærmeste, venner, naboer – slik moderne mennesker har for vane å klage - vil de få høre at de burde slutte i jobben. Ingen er tvunget til å bli lege.

Ubehag. Leger som er for samvittighetens røst, opplever ekstra ubehag i media. Kollegaer kan mene at de er illojale, sniker seg unna problemer, og gjør hverdagen komplisert. Legers liv er vanskelig nok. Ingen er heller nødt til å bli fastlege. Pasienter vil dog ellers prise seg lykkelig over at deres leger tar sin samvittighet på alvor.

Moralsk prinsippfaste og samvittighetsfulle leger kan føle seg misforstått, undervurdert og respektløst behandlet. Er de ikke mennesker? Har de ikke rett både til en personlig moral og en årvåken samvittighet? Det settes pris på i kristne og humanistiske miljøer. Rakryggete personer blir beundret. Det er som om menneskeheten ikke kan klare seg uten dem for å forstå hva det er å være menneske. 

Når abort sees som en helserettighet for kvinner, skifter argumentasjonen karakter. Den går fra å være etisk, til å bli politisk. Ingen sier at de ønsker abort av moralske grunner, eller argumenterer ut fra samvittighet og personlig moral. De snakker bare om frihet og om hvem som eier kvinnekroppen. Det gjør i hvert fall ikke fosteret. Det er eiendomsløst. Kvinner sees som en universell svak gruppe, kvinnen som ønsker abort, er offeret. Hennes foster er utdefinert som menneske. Mor bestemmer. Men ingen abortleger har det jeg vet noen gang stått frem og fortalt hvor mange fostre de har fjernet. Snakker kvinner om sin(e) aborter er det i fortrolighet til nære venninner, i familieselskaper er det tabu. Akkurat som få snakker om døden.

Velger bort. Når gravide kvinner i moderne vestlige samfunn skal be om abort bygger de ikke på moralske prinsipper eller på samvittighetens røst. De bygger på politiske resonnementer. De velger bort et foster, samlivet med barnet og mest sannsynlig også barnebarn. De velger mellom nåtidens ubehag og en ukjent fremtid. Der ligger problemer og venter, det gjør alltid det, uansett hva man velger. Det er ikke spesielt for abortsøkende kvinner at fremtiden kan fortone seg som umulig. Vi lever alle i mange former for dypt ubehag og kompliserte problemer livet i gjennom.

Gravide kvinner som ønsker abort, styres av sine overbevisninger og tankevaner som alle andre. De har ikke tid til å kvalitetssikre sine overbevisninger i løpet av fem – seks uker. Hvem kan det? De må være sterke om de skal stå imot synet fra det moderne samfunnet om at det ikke er sikkert at fosteret er et menneske. Det hersker i praksis så godt som full politisk enighet om det er grunn til tvil. Også filosofer bidrar til tvilen på fosteret.

Spriker. Når argumentasjonen i abortdebatten spriker fra moralske livsprinsipper og samvittighet hos noen fastleger til politiske rettigheter for seksuelt uforsiktige kvinner, henger det sammen med at fosteret er gjenstand for politisk-ideologisk maktkamp. Alle vet at får fosteret leve, blir det et menneske. Det finnes i menneskers sinn ingen tvil overhodet. Ikke hos noen. Men mange vil helst at fosteret ikke er menneskelig. De vil det skal være en amfibie. De er darwinister. De vil ikke være forpliktet av at de selv er menneske.

Kan gravide kvinner respektere sin samvittighet, når selv leger må kjempe for sin? I vårt prinsippløse og samvittighetsmotvillige samfunn er den antatt svake kvinnen overlatt til den politiske retorikken. Hun kan lett se på abort som en plikt for barnets skyld. Kan hun si nei takk til de politisk rettroendes tilbud om en rettighet, som ved nærmere ettersyn viser seg å være en moralsk plikt for kvinner med frihetsbehov og en karriere foran seg? Hun må tenke på barnet og dets situasjon. Det er ille for barnet å bli født, sier de, når moren ikke ønsker det. Plutselig er fosteret blitt et uønsket barn.

Sjonglerer. Retorikken sjonglerer med moralen. Den blir snudd opp ned. Det som før var rett, blir galt.  Prinsipper og samvittighet gjør livet krevende, forpliktelser og bånd kommer løpende. Politikken fremmer egoismen. Skjult bak politiseringen av fosterets menneskelighet ligger politisering av kvinnekropp og seksualitet. Et gode for så mange som mulig, maksimalt med nytelse, er hedonismens styrende prinsipp. Uten omkostninger annet enn penger. Noen mener at seksuelt begjær skal stå på dagens orden for så mange som mulig. Men mann og kvinne som virkelig elsker hverandre som personer vil se felles foster som en elsket person. Er kjærligheten menneskelig, eller er den animalsk? For de animalske er fosteret bare et uelsket produkt.

Uansett hvordan vi snur og vender oss er kampen om menneskets vesen, mann, kvinne og barn, hovedsaken. Gud ville være menneske, Jesus ble født. Moralen er menneskets kjennetegn. Moral gjør oss til personer og sørger for kjærlighet i våre liv. Er vi ikke selv personer, kan vi ikke oppfatte at andre er det. 

Moral og nytelse. Kvinners rett til abort, springer i våre rike velferdsland ut fra en kamp om menneskekroppen. Gravide kvinner skal ikke behøve å oppleve livet som en ukomfortabel sone. Men i dag skal kunne skru på og av sin kjærlighet til kommende barn. Av hensyn til hva og hvem? Velvære og nytelse er nøkkelord. Moral er det stygge ordet. Politikk det fine.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 30.12.2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Til Ole Johansen

Publisert nesten 7 år siden

Når du sier det, så mener også jeg å huske at den daværende nye konservative  regjeringen i Spania  ville stramme inn abortloven. Men jeg vet ikke hvordan det er gått. Også med utviklingen i Norge i bakhodet, viser nok dette at det er først og fremst sosialistene, med sin kulturradikalisme, som er de som vil ha abort.

Men det visste vi jo fra før.

Kommentar #52

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Til Atle Pedersen II

Publisert nesten 7 år siden

Det ville være interessant om du kunne begrunne disse påstandene. Hvorfor bør vi ha noen fastere holdepunkter? Hvordan vil du få alle til å enes om ditt syn på dette? Hvordan mener du (formodentig) religion skal kunne tilby dette, samtidig som man bevarer folks frihet til å velge sin egen religion, eller ikke være religiøs i det hele tatt?

Personlig mener jeg vi er på gyngende grunn om vi forsøker å innføre dogmatiske sannheter som fast holdepunkt. Løsere holdepunkt kan jeg neppe tenke meg.

 

Først: Jeg mener fremdeles du forsto meg feil.  Men nok om det nå.

Jeg påstår ingen ting, men jeg gir uttrykk for en mening. Og er det noe som det er viktig å ha en fast mening om, er det vel nettopp dette, - om livets ukrenkelighet. Det bør være et grunnleggende prinsipp, eller en dogmatisk sannhet, som du sier. Dette er også noe som kjennetegner vår sivilisasjon, som våre samfunn har bygget på i tusen år. I motsetning til før den tid, da man bl.a. satte  barn ut i skogen.

Noe annet er at dette prinsipp blir stadig mer utfordret. Stadig mer kunnskap om bioteknologi kombinert med en utvikling mot mer kulturradikalisme, sosialliberalistiske og kristendomsfiendtlige holdninger vil gjøre det stadig  vanskeligere å ha noen etikk.

Men det betyr ikke at vi ikke bør forsøke.

 

Når du spør om hvorfor vi bør ha noen fastere holdepunkter, kunne jeg like gjerne spørre hvorfor vi ikke bør ha det? Hvorfor ikke - kan man si, også stilt overfor nær sagt hva som helst av tenkelige forhold. Men ser du ikke f.eks. hvordan man begynner relativiseringen også i den andre enden av livet?

Hva med "velsignelse" for transkjønnede?. Hva med rasismen mot dyr, den såkalte specisismen? Hvorfor kan vi ikke like godt innføre polygami, slik ungdomspartiet til FrP vil? Hvorfor ikke, hvorfor ikke egentlig? Med fare for å  bli ansett usaklig - jeg ville illustrere et poeng. Et meget viktig poeng, hvis man tenker etter og er ærlig!

Her har du litt av svaret på hvorfor det er viktig at vi har noen fastere holdepunkter i tilværelsen.

Hvor har du det fra at jeg vil få til at alle skal enes om mitt syn på dette?

Selv om også jeg, som alle andre, gjerne så at hele samfunnet var mest mulig likt det en selv ville ha det, har jeg ingen illusjoner om å få til noe sånt.

Den  eneste metoden  man kunne bruke var argumenter. Skjønt man kommer vel egentlig ikke så langt med argumenter heller. Slike eksistensielle spørsmål har gjerne nær tilknytning til hvilket livssyn man har, og her biter etter min mening argumenter heller dårlig. Man får finne ut av det i sitt eget hjerte.

 Som konklusjon er det derfor ikke så mye jeg kan gjøre, annet enn å håpe på at mange flere etter hvert, og av seg selv, vil dele mine synspunkter.

Det  samme gjelder vel for deg vil  jeg anta.....

Nå orker jeg ikke mer i denne tråden. Jeg burde vel ikke blandet meg inn her.

 

Kommentar #53

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Vegard Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Så var det en interessant faktaopplysning for dere kristne gærninger, å få høre at så mye som ~35% av alle graviditeter resulterer i spontanaborter?

Har dere en kommentar til guden som har gjort det slik, eventuelt hva som skjer med disse kjøttklumpene?

Om så 99% av alle graviditeter endte med spontanabort, så kan jeg ikke se at det skulle påvirke synet på at det å utføre abort likevel er galt. I min verden blir det analogt med at 100% av alle mennesker dør, men det er fortsatt galt å drepe dem. Det at vi mennesker dør, og at fostre dør spontant er ikke noe vi kan bruke til å utlede noe som helst av slik jeg ser det. Jeg skjønner at du forsøker å argumentere i retning av "kan Gud, så kan vi" - men med det forstår du overhodet ingenting av hvordan kristne tenker - en slik tanke er helt fundamentalt feil.

Når du omtaler fostre som "kjøttklumper" så gjør du selvsagt det med ønske om å provosere, og det makter du forsåvidt.... jeg blir lei meg når jeg leser det. Jeg skriver ikke det for å be om sympati for mitt skjøre sinn, men for å gi deg en ide om hvor feilslått hele din kommentar er. Du sementerer bare mitt inntrykk av en ren barbarisk fremførsel, kombinert med total mangel på hva det vil si å tro på en Gud.

Kommentar #54

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Gadd ikke lese hele??? ... det var akkurat det du gjorde, og fordi jeg traff blink, tok du deg ut av dette revehullet.

Nei, det gjorde jeg ikke. Når du omtaler omsorg for barn som omsorg for forhud, så er det innlegget tapt.

Og jeg ser at du bringer ikke noe mer når det gjelder sak her heller. Ikke noe om abort, og ikke noe om det jeg tok: Skal man nå noe annet enn egen menighet må man forholde seg til motpartens argumenter. Altså 1. det at det er forskjell på to celler og en nyfødt, at det derfor skjer en utvikling, og 2. at kvinnes selvråderett og kropp handler om etikk i motsetning til hva Monsen påstår.

Alt du evner som motsvar er personrettede angrep og sammenlikning av omsorg for barn med omsorg for forhud, noe som er grovt urett.

Ironisk nok klager du samtidig over tonen fra andre.

Trikset ditt er forøvrig også lett å avsløre: I stedet for å diskutere sak velger du spore av med en agressiv metadebatt, hvor du angriper meg i stedet. Men jeg kommer ikke til å delta på dette nivået, men holder meg til sak. Som du ser.

Kommentar #55

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Mosebøkene handler IKKE om kristendom.

Helt sant! Jesus Kristus var enda ikke født på Moses sin tid!

Kommentar #56

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Å velge verser fra israelittenes gamle lover for å vise kristendommens "mangel" på aktelse på foster- eller barneliv er nok noe søkt.

Poenget, slik jeg tolket det, er vel å utfordre grunnlaget for abortmotstand blant kristne? Er det faktisk et grunnlag i bibelen for å være mot abort?

Nå skal det sies at jeg ikke bryr meg om akkurat det. Jeg har respekt for ideen om å værne om det ufødte liv. Om det står i bibelen, om det er en konsekvens av ideer fra bibelen, eller om det er en konsekvens av menneskelig empati (som jeg personlig finner å være en mer høyverdig begrunnelse enn bibelske begrunnelser), er underordnet.

Det verste med "bible thumpers" er når det ikke vises reell omsorg for individet, men bare for bibelens innhold. Som demonstrert av en annen når han kaller omsorg for den nyfødte for omsorg for barnets forhud. Slikt undergraver desverre troverdigheten til anti-abort-saken også, da man blir fristet til å spørre seg om det også her bare er osorg for bibelen som gjelder.

Kommentar #57

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Nina Karin Monsen. Gå til den siterte teksten.
Hovedmotivet for legestudiet er å redde liv. Det er et kristent-moralsk standpunkt. Fastleger som ønsker å reservere seg mot å henvise til abort bekrefter dette ved å minne om at menneskets samvittighet står over statens lovgivning. Egentlig en selvfølgelighet.

Helt selfølgelig må leger kunne få reservere seg mot å henvise til abort.

Kommentar #58

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Nina Karin Monsen. Gå til den siterte teksten.
Gravide kvinner som ønsker abort, styres av sine overbevisninger og tankevaner som alle andre. De har ikke tid til å kvalitetssikre sine overbevisninger i løpet av fem – seks uker. Hvem kan det? De må være sterke om de skal stå imot synet fra det moderne samfunnet om at det ikke er sikkert at fosteret er et menneske. Det hersker i praksis så godt som full politisk enighet om det er grunn til tvil. Også filosofer bidrar til tvilen på fosteret.

Fortsatt føder bare mennesker, mennesker!

Kommentar #59

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Svar Atle Pedersen # 35

Publisert nesten 7 år siden

Sitat: Nei, det gjorde jeg ikke. Når du omtaler omsorg for barn som omsorg for forhud, så er det innlegget tapt.

Korrekt, du har ingen omsorg barn, fordi de kan rives ut av mors liv uten rettsvern i ditt univers, og ja det var du som skrøt av din omsorg for gutters forhud, en omsog vi kristne ikke hadde, her er det.

Ditt sitat: (Apropos barns rettigheter. Har du sett trådene om omskjærng av barn? Her er det kristne som plutselig forsvarer overgrepet, og ateister (som meg) som forsvarer barnets rettigheter.)

Prøv deg gjerne igjen med ditt oppkonstruerte poeng, med ingen rot i hva jeg sa. Jeg ser akkrurat hva du prøver på, men du kommer ingen vei, du har selv malt deg inn i ett hjørne. Der er det - mer omsorg jødiske gutters forhud, enn ufødte barns mulighet å få se sin egen forhud, langt mindre leve ett fullt liv.

Snart skal de alle soteres, skal kristenmannsblod ekskluderes i neste omgang? Du er der alle abort tilhengere er, som skal forsvare hva som ikke kan forsvares, fordi ett liv går tapt. Marte spurte Jens  i Vandrehallen: "Er slike som meg utryddingstruet?" Nei, sa Jens, noen vil velge å bære dere med downs syndrom frem. En mor med sann KJÆRLIGHET ja, men vår tidligere statsleder, loven og staten vil ikke forsvare dem. Slike mødre er allerede blitt presset til å abortere slike som Marte. Takk for "debatten."

Kommentar #60

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Korrekt, du har ingen omsorg barn,

Å fantasere opp løgner om motparten er ingen erstatning for saklige argument.

Som påpekt, det er forskjell på to celler som møtes til et "ferdig" utviklet barn. Mellom de to punktene er det en utvikling.

Dette betyr kanskje ikke noe for deg, men er altså en del av hvordan mange andre vurderer spørsmålet.

Kommentar #61

Torry Unsgaard

8 innlegg  496 kommentarer

Samvittigheten er viktig

Publisert nesten 7 år siden
Vegard Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen andre yrkesgrupper idag som forsøker å reservere seg mot å gjøre jobben sin, kanskje bortsett ifra andre religiøse fanatikere som nekter å vie homofile.

Jeg er glad for at vi har leger og prester som ut fra sin kunnnskap og samvittighet vurderer hva de skal gjøre i jobben sin, og ikke i ett og alt lar seg diktere av flertallet på Stortinget.

Det mest tragiske eksempel på hva som kan skje når myndighetene bestemmer alt, har vi i Tyskland fra 1933 til 1945.

Kommentar #62

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Hva er du, Monsen ??

Publisert nesten 7 år siden
Nina Karin Monsen. Gå til den siterte teksten.
I dag skal kvinner kunne skru på og av sin menneskelighet. Av hensyn til hva og hvem? Velvære og nytelse er nøkkelord. Moral er det stygge ordet. Politikk det fine. Debatten om selvbestemt abort er igjen i sentrum. Grunnen er fastlegers krav om reservasjonsrett og abortsøkende kvinners rettssikkerhet. Hovedmotivet for legestudiet er å redde liv. Det er et kristent-moralsk standpunkt. Fastleger som ønsker å reservere seg mot å henvise til abort bekrefter dette ved å minne om at menneskets samvittighet står over statens lovgivning. Egentlig en selvfølgelighet. Leger må leve et liv utenfor komfortsonen. De må tåle personlige problemer, usikkerhet, angst, tvil og mye ubehag av både fysisk, psykisk, sosial og åndelig karakter. Om de klager daglig til kollegaer, nærmeste, venner, naboer – slik moderne mennesker har for vane å klage - vil de få høre at de burde slutte i jobben. Ingen er tvunget til å bli lege. Ubehag. Leger som er for samvittighetens røst, opplever ekstra ubehag i media. Kollegaer kan mene at de er illojale, sniker seg unna problemer, og gjør hverdagen komplisert. Legers liv er vanskelig nok. Ingen er heller nødt til å bli fastlege. Pasienter vil dog ellers prise seg lykkelig over at deres leger tar sin samvittighet på alvor. Moralsk prinsippfaste og samvittighetsfulle leger kan føle seg misforstått, undervurdert og respektløst behandlet. Er de ikke mennesker? Har de ikke rett både til en personlig moral og en årvåken samvittighet? Det settes pris på i kristne og humanistiske miljøer. Rakryggete personer blir beundret. Det er som om menneskeheten ikke kan klare seg uten dem for å forstå hva det er å være menneske.

Du har en så formidabel evne til å raljere og generalisere over absolutt det meste av det som skjer i samfunnet og som du av ulike årsaker ikke liker.

Du åpner sterkt i begynnelsen av innlegget med å hevde at kvinner skal kunne skru av og på sin menneskelighet - alt ettersom...... har du også en slik av/på bryter ??                                         Velvære og nytelse er det som - i dine øyne - er det største grunnen til at man søker abort, og at moral stort sett er fraværende. 

Jeg vil tro at du har en slik bryter, og det fortoner seg som om den er slått helt av når du kommenterer ditt eget kjønn eller andre ting i dagens samfunn som du misliker.

Hvordan kan du snakke om moral hos andre når du ser ut til helt å mangle den samme moralen i din omtale av andre kvinner - i dette tilfellet..... og hvor har du gjemt unna din menneskelighet ??

Leger kan, som alle andre, sikkert ha vanskelige perioder i sine liv, men disse reservasjonslegene har vel faktisk klart å legge stener til sin egen byrde selv, ved å underskrive på en arbeidskontrakt som helt klart setter begrensninger på retten til å reservere seg.

I stedet har de tusket til seg en "reservasjonsrett" ved å henvise abortsøkende til andre leger som ikke reserverer seg - - hvor ligger  moralen  i det  ??

Men de har tydeligvis en årvåken samvittighet - bare for seg selv - men jeg nekter å tro at den samvittigheten kan være noe sårlig god.

(MODERATOR HAR FJERNET ET USAKLIG ANGREP)

Lykke til videre i dine anstrengelser - - de gjør ikke noe annet enn å skade saken i de flestes øyne. 

Kommentar #63

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Moral ja

Publisert nesten 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Du har en så formidabel evne til å raljere og generalisere over absolutt det meste av det som skjer i samfunnet og som du av ulike årsaker ikke liker.

Du åpner sterkt i begynnelsen av innlegget med å hevde at kvinner skal kunne skru av og på sin menneskelighet - alt ettersom...... har du også en slik av/på bryter ?? Velvære og nytelse er det som - i dine øyne - er det største grunnen til at man søker abort, og at moral stort sett er fraværende.

Jeg vil tro at du har en slik bryter, og det fortoner seg som om den er slått helt av når du kommenterer ditt eget kjønn eller andre ting i dagens samfunn som du misliker.

Hvordan kan du snakke om moral hos andre når du ser ut til helt å mangle den samme moralen i din omtale av andre kvinner - i dette tilfellet..... og hvor har du gjemt unna din menneskelighet ??

Det er jammen godt det finnes noen som tør å snakke klarspråk i den offentlige debatten.

At det skjærer i både øyne og ører for mange er som forventet.

Folk som liker å flyte med strømmen har aldri likt slike provoserende fyrtårn som Nina Karin Monsen. 

Kommentar #64

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jovelnei, Holt

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Folk som liker å flyte med strømmen har aldri likt slike provoserende fyrtårn som Nina Karin Monsen.

Slik blir det når ,an ikke klare å se skogen for bare trær, det menneskelige for bare skriftsteder, eller livet generellt for bare skylapper.

Monsen er provoserende, men ikke noe fyrtårn - - i høyden en alarmist på helt gale premisser.

Kommentar #65

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Akkurat dette, Unsgaard.....

Publisert nesten 7 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det mest tragiske eksempel på hva som kan skje når myndighetene bestemmer alt, har vi i Tyskland fra 1933 til 1945.

kan vel ikke karakteriseres som noe annet enn en foreløpig topp når det gjelder usaklighet.....eller ??

Leger må gjerne følge sin samvittighet. men ikke når de har skrevet under på at de ikke kan bruke den fliken av sin samvittighet.

Skal man ikke kunne fordre at leger kan lese, og at de skjønner hva de skriver under på ?? 

Kommentar #66

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Monsen er provoserende, men ikke noe fyrtårn - - i høyden en alarmist på helt gale premisser.

Hva er riktig premisser for en alarmist?

Monsens verdi ligger etter min mening i to ting. Hun ser samfunnet vårt med andre øyne enn flertallet. Hun er tydelig.

Dette er egenskaper jeg verdsetter helt uavhengig av om jeg er enig med slike eller ikke. Kanskje mest når jeg er uenig, fordi tydelige og ærlige meninger er lett å forholde seg til og lære av. Og da er det lettere å se hvor man selv står og hvorfor man står der man står.

Når det gjelder denne saken ser jeg godt hvordan Monsen tenker når det gjelder utsagnet om politikk og ikke etikk. Hun har nok rett for en del personer, for hvis argumentet om frihet og selvråderett er vikarierende. Men dette er allikevel høyst reelle og etiske argument, og for mange av oss ikke vikarierende i det hele tatt.

Kommentar #67

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jeg er ikke så sikker på det....

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Monsens verdi ligger etter min mening i to ting. Hun ser samfunnet vårt med andre øyne enn flertallet. Hun er tydelig.

...... om hun har noen verdi, så er det i alle fall ikke for å trekke flere til hennes eget syn på saker og ting.

Men vi andre får vel bare være glade for hennes rabiate raljeringer og hennes umoralske generaliseringer.

Derfor blir alarmeringen hennes på helt gale premisser - - men det ser ikke hun og det ser ikke "klakkørene".

Kommentar #68

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

`Alle vet at får fosteret leve, blir det et menneske. Det finnes i menneskers sinn ingen tvil overhodet. Ikke hos noen. Men mange vil helst at fosteret ikke er menneskelig. De vil det skal være en amfibie. De er darwinister. De vil ikke være forpliktet av at de selv er menneske.` (Monsen)

Oj, her ser vi rasismeTANKEGANGEN i ren form. Bare at nå er det ekstrem spesiesisme. i hennes innlegg ser vi skammen senke seg over kvinner som ønsker abort - velkommen 50 år tilbake i tid! Grøss.

Det jeg syntes var bra var når Ola Didrik Saugstad sa det bør være en øvre grense (spesielle tilfeller) for når en kan ta abort - og det handler om levedyktighet. Normalt sett bør en abort foregå innen de første 12 ukene. En kan ikke ha tvang på kvinner som øsnker abort vet du, Monsen. En kan ikke tvinge de til å bære fram et barn eller å ta seg av det. Et barn trenger å være ønsket - det er den viktigste starten på livet. Ikke forstår jeg heller hvorfor innlegget handler så me om kvinnen. Uten mannens sæd på riktig tid og sted så kan det ikke bli barn.

Stram opp mennene da vel? Start med å kontrollere dem.

Kommentar #69

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
...... om hun har noen verdi, så er det i alle fall ikke for å trekke flere til hennes eget syn på saker og ting.Nei, hun vil nok ikke alltid trekke noen til sin side. Bl.a ikke her. Det er derfor jeg har påpekt dette tidligere. Men verdien ligger i perspektivet. Hun har et annet perspektiv enn det som er gjengs. Og det burde man kunne lære av, selv når man ikke er enig.

Jeg finner ofte verdi i slike perspektiv. Fordi jeg lettere forstår hvorfor folk sier og handler som de gjør, og fordi jeg blir mer bevisst andre sider ved eget standpunkt.

Kommentar #70

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Tankekors ??

Publisert nesten 7 år siden

Det er ikke noe tankekors for meg - - jeg var svært ønsket av min mor og min far.

Hva du var - - det vet jeg ikke,

Kommentar #71

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Ja, her er det mye grøss!!!!

Publisert nesten 7 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Oj, her ser vi rasismeTANKEGANGEN i ren form. Bare at nå er det ekstrem spesiesisme. i hennes innlegg ser vi skammen senke seg over kvinner som ønsker abort - velkommen 50 år tilbake i tid! Grøss.

I beste liberalistiske ånd så er det slik at det har blitt en ”menneskerett” å ta abort, det er i hvert fall den følelsen jeg og mange med meg sitter med etter å lese alle innlegg som angriper abortmotstandere. Det pussige oppe i det hele er at dere abortforkjempere ser ut til å glemme at de som er mot abort har like stor rett til å være det som dere er for abort, også leger har den samme prinsipielle rettigheten til å velge hva de vil gjøre, på lik linje med de kvinnene som velger abort. Har du tenkt på det at det kan krenke de legene som blir presset til å utføre et drap de ikke har lyst til å utføre? Bryr du deg i det hele tatt om det sårer en lege å utføre en abort? Ofrer du det i det hele tatt en tanke at en lege kanskje må gjore noe som strider mot hans samvittighet?

Det er sikkert nok av de legene som ikke har noen slags reservasjoner mot å ta liv, selv om man kanskje må reise en time eller to for å komme til en slik lege. Så vidt meg bekjent er det ingen menneskerettighet det å få ta abort, men det har blitt gjort til en rettighet gjennom politiske vedtak hvor man etter hvert har glemt at legene bør ha nøyaktig de samme rettighetene til å bestemme for seg selv hva de skal kunne utføre av drap. Nå har det blitt påpekt tidligere i denne trådet at legenes viktigste oppgave er å redde liv – ikke ta liv. Med dette i bunn så burde vi kanskje heller dreiet debatten i motsatt retning, slik at alle leger som ikke har noe i mot å slå i hjel setter seg på en liste som kan gjøre tilgjengelig for de som på liv og død vil drepe et foster fordi man i de fleste tilfeller ikke har omløp nok i hodet før man legger seg ned med hvermansen bak nærmeste busk en fuktig kveld og blir gravide. På denne måten kan de legene som er mer opptatt av å redde liv få lov til å gjøre det i ro og fred.

 

Nå skal jeg være forsiktige med å generalisere og å skjære alle over en kam, og det er heller ikke min hensikt å gjøre det, for det er sikkert mange som mener de har ”en god grunn” til å ta abort. Men dessverre så er det blant dine søstre mange som har både to, tre og flere aborter på samvittigheten, men dette er det underlig nok ingen som vil snakke om av de som ”står på barrikadene” for sine søstre i kampen for abort.

 

Kjære moderator ikke slett dette fra kommentaren da det er en av de åpenbare konsekvensene som fri abort fører med seg og som aldri kommer fram i media.

Det paradoksale med abort er det vi opplever nå, et underskadd av arbeidskraft og en eldrebølge av dimensjoner, og problemer med framtidig pensjon. Uten fri abort ville dette ikke vært noe problem for da hadde vi hatt over en halv million flere innbyggere her på berget hvorav 1/3 av dem i arbeidsdyktig alder som kunne bidratt til større inntekter i statskassen gjennom direkte og indirekte skatter, og pensjonen til framtidige pensjonister ville vært sikret. Dette er det største tankekorset i denne saken…

Kommentar #72

Torry Unsgaard

8 innlegg  496 kommentarer

Feil

Publisert nesten 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Leger må gjerne følge sin samvittighet. men ikke når de har skrevet under på at de ikke kan bruke den fliken av sin samvittighet.

Skal man ikke kunne fordre at leger kan lese, og at de skjønner hva de skriver under på ??

De fleste såkalte "reservasjonslegene" ble ansatt som fastleger før Jonas Gahr Støre, gjennom et rundskriv for et par år siden, gjorde det kjent at slik reservasjon ikke var tillatt. Da hadde det vært en godkjent praksis i mer enn 30 år med slik reservasjon i forbindelse med henvisning til abort.

Det er derfor ikke riktig som Ragnvald Fladmark her antyder, at "reservasjonslegene" har skrevet under på at de ikke kan følge sin samvittighet når det gjelder reservasjon i forbindelse med henvisning til abort. 

Kommentar #73

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kanskje flere vil nyte godt av utdannelse :-)

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Du må gjerne skaffe deg litt mer kunnskap og ydmykhet før du skriver mer nå. Lykke til !

Psa 139:16  Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them.

Når det er snakk om et menneske, så er vi i flg Bibelen ikke et menneske før vi har mottatt Lyset, blitt korrigert og utviklet til likhet i form med Skaperen.

De skapninger Monsen tar i forsvar er i Guds øyne ikke mer verdt enn gresstrå.

Først når "strået" har blitt befruktet, våknet og blitt sin kilde bevisst, fått substans lik det himmelske, har det pr definisjon en verdi som menneske, det enten dette skjer i 12 års alder eller senere.

Å ikke forstå dette vitner om verdslighet og total mangel på spirituell (guddommelig) innsikt.

Kansje vi alle behøver å "stikke fingeren i jorden" for om mulig oppnå kontakt med virkeligheten :-))

Kommentar #74

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Når det er snakk om et menneske, så er vi i flg Bibelen ikke et menneske før vi har mottatt Lyset, blitt korrigert og utviklet til likhet i form med Skaperen.

Sal 139,13-16 For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv. 14 Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel. 15 Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp*.
16 Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet.

Kommentar #75

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Stram opp mennene da vel? Start med å kontrollere dem.

Ja helt sant en burde virkelig fått strammet opp mennene. De kan brøle av seg av ergelse over en kvinne som tar abort og som kanskje de har gjort gravid. Da krever dem karakter og styrke fra kvinnen til å gjennom gå et svangerskap og fødsel. Kremt stram opp mennene ja, hva med å kreve karakter og styrke av seg selv til å la være og hoppe til sengs med ei dame uten at det er planlagt et svangerskap og eller med kondom. Hva med å sette kravene til seg selv istedenfor? Da er det vell langt bedre at disse kåte menn som ikke kalrer å la være å gjøre ei dame gravid ikke klarer å styre og kontrolere seg, heller tar seg en ronk og lar sæden gå til spille.

Personlig er ikke abort noe alternativ i mitt liv, Så får  andre vurdere sin sak. Og ikke minst de lite kontrolerte menn med store krav til kvinner og ingen til seg selv. Skal vedde på at flestparten av de som hyler av seg om kvinner som tar abort har vært til sengs med ei dame og drete katten i om hun ble gravid eller ikke.

Kommentar #76

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Et par spørsmål til Atle Pedersen

Publisert nesten 7 år siden

"Som påpekt, det er forskjell på to celler som møtes til et "ferdig" utviklet barn. Mellom de to punktene er det en utvikling.

Dette betyr kanskje ikke noe for deg, men er altså en del av hvordan mange andre vurderer spørsmålet."

 

Som du nok kjenner til er det ulike grenser for abort fra land til land.  Spania har f. eks en grense på 28 uker, (så vidt jeg vet ), og i noen  land er det flere som tar til orde for at  abortgrensen like gjerne kan gå ved fødselen. Vi  vet  jo også at  aborterte foster legges vekk for å dø en sakte død. Hva jeg mener om denne råhet , utført av "helsepersonell", skal jeg her holde for meg selv.

Sånn går det når man graderer livet .

Mener du at et menneskeliv begynner til forskjellige tider avhengig av hvilke land det fødes i? Og er det greit at  dette tidspunktet flyttes ved politiske beslutninger,  avhengig av landets og individets, les morens, til enhver tid sosioøkonomiske situasjon? Og i tråd med "tidens ånd"? Eller kanskje etter folkeavstemning?

Jeg ser gjerne at du svarer klart og konsist på mine spørsmål.

Slik jeg ser det er du på alvorlig gyngende grunn.   

Kommentar #77

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at et menneskeliv begynner til forskjellige tider avhengig av hvilke land det fødes i? Og er det greit at dette tidspunktet flyttes ved politiske beslutninger, avhengig av landets og individets, les morens, til enhver tid sosioøkonomiske situasjon? Og i tråd med "tidens ånd"? Eller kanskje etter folkeavstemning?

Jeg ser gjerne at du svarer klart og konsist på mine spørsmål.

Slik jeg ser det er du på alvorlig gyngende grunn.

>Mener du at et menneskeliv begynner til forskjellige tider avhengig av hvilke land det fødes i?

Nei. Jeg mener også at det blir for simpelt å tenke på dette som et punkt. Som jeg har poengtert så er det en gradvis utvikling.

>Og er det greit at dette tidspunktet flyttes ved politiske beslutninger, avhengig av landets og individets, les morens, til enhver tid sosioøkonomiske situasjon? 

Siden jeg ikke snakker om noe punkt, så blir spørsmålet meningsløst. Men jeg kan si at ulke mennesker og land vil konkludere ulikt i forhold til regler og abortgrenser. Og det er greit, det finnes ikke noen fasit på riktig måte å håndtere denne utfordringen. Lover og regler skal gjelde likt for alle uavhengig av sosioøkonomisk status. At mennesker velger å handle ulikt gitt deres sosiøkonomiske status er greit, i den forstand at det motsatte ville innebære uakseptabel tvang.

>Jeg ser gjerne at du svarer klart og konsist på mine spørsmål.

Det er gjort. Ikke fordi du "ser gjerne", du er ikke i noen posisjon til å kreve noe slikt, verken moralsk eller på annen måte, men i interesse av å skape forståelse for et annet syn enn ditt.

>Slik jeg ser det er du på alvorlig gyngende grunn.

Jeg savner noen gode argumenter.

Kommentar #78

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hahaha kanskje en  totalkontrolering av menn, siden alle hysteriske forsøk på å få kvinner som er blitt gjort gravide av menn til å la være å ta abort ikke fungerer. Tja en mann kan ta seg i nakken og ikke inlede noe som helst forhold til en kvinne han ikke har tenkt å få barn med og være med å ta seg av barnet sammen med henne, Og de som vil straffe abort.....hva med da heller å straffe menn for å inlede forhold med kvinner i hytt og pine. Hva med å begynne å kontrolere mannen.

hahaha litt godt tatt i dette men var bare på sin plass. En har egentlig ikke så mye en sku ha sagt overfor de kvinner som ser seg nødt til å ta abort av personlige årsaker. Hm eller sterilisering av løsaktige menn.Iallfall kan de kjøpe kondom!

Kommentar #79

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Ikke nødvendig med dagens abortlov, om menn hadde begynt å kontrolere seg.

Kommentar #80

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Til Atle Pedersen

Publisert nesten 7 år siden

"Det er gjort. Ikke fordi du "ser gjerne", du er ikke i noen posisjon til å kreve noe slikt, verken moralsk eller på annen måte, men i interesse av å skape forståelse for et annet syn enn ditt."

 

Det  var  da voldsomt til hårsår tolkning av mitt uttrykk "ser gjerne". Er det noe mer bydende enn f.eks. å be eller å henstille?

Jeg ga uttrykk for at jeg gjerne ville ha klart svar  fordi det er tidvis alt for mye tåkeprat her på VD, og for å ta de tråder jeg gjerne engasjerer meg i - det føles noen ganger litt frustrerende,  etter lange innlegg, og etter å ha arbeidet med dem en  stund, å oppleve at motpartene ikke vil svare eller kommentere. For så ved  neste tilfelle der temaet tas opp, begynne å terpe på de samme flosklene igjen.

Her synes jeg nok du gir uttrykk for en altfor svevende holdning. I et så viktig spørsmål bør vi ha noen fastere (holde-) punkter.

Ved å fravike prinsippet om at livet begynner ved unnfangelsen, bringes vi straks ut på gyngende grunn.

Men OK.

Kommentar #81

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det var da voldsomt til hårsår tolkning av mitt uttrykk "ser gjerne". Er det noe mer bydende enn f.eks. å be eller å henstille?Jeg forstår det slik. Det er ikke uvanlig at enkelte mener seg i en posisjon der de kan avkreve svar, uten at de selv tilfører noe eget til diskusjonen.  Når du i tillegg avslutter med "Slik jeg ser det er du på alvorlig gyngende grunn," uten å tilby noen begrunnelse, så er det slik det fremstår. Men det er ingen grunn til å bli så voldsomt hårsår av den grunn.

>Her synes jeg nok du gir uttrykk for en altfor svevende holdning. I et så viktig spørsmål bør vi ha noen fastere (holde-) punkter.

>Ved å fravike prinsippet om at livet begynner ved unnfangelsen, bringes vi straks ut på gyngende grunn.

Det ville være interessant om du kunne begrunne disse påstandene. Hvorfor bør vi ha noen fastere holdepunkter? Hvordan vil du få alle til å enes om ditt syn på dette? Hvordan mener du (formodentig) religion skal kunne tilby dette, samtidig som man bevarer folks frihet til å velge sin egen religion, eller ikke være religiøs i det hele tatt? 

Personlig mener jeg vi er på gyngende grunn om vi forsøker å innføre dogmatiske sannheter som fast holdepunkt. Løsere holdepunkt kan jeg neppe tenke meg.

Kommentar #82

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Spania

Publisert nesten 7 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Som du nok kjenner til er det ulike grenser for abort fra land til land. Spania har f. eks en grense på 28 uker, (så vidt jeg vet ), og i noen land er det flere som tar til orde for at abortgrensen like gjerne kan gå ved fødselen. Vi vet jo også at aborterte foster legges vekk for å dø en sakte død. Hva jeg mener om denne råhet , utført av "helsepersonell", skal jeg her holde for meg selv.

Mener at den konservative regjeringen i Spania nå har innført,om ikke totalforbud mot abort,så et mye strengere lovverk som beskytter det ufødte og forsvarsløse barnet på en bedre måte.

Når det gjelder GB(England og Wales),så er det her ikke fri abort,"søknader" må fremlegges for en komite(eller nemd),og det er i utgangspuktet relativt strenge regler for å innvigle abort,bl.a. fare for morens psykiske helse.

Nå er det  flere grunner som er oppgitt,men dette er det jeg husker akkurat nå.Det forhindrer ikke at veldig mange aborter blir gjennomført.Her er det vel de menneskelige(les liberale) hensyn som er viktigst.

Leste nettopp at 92% av aborter i et visst land,husker ikke hvilket,ble gjennomført fordi "det passet ikke".

Kommentar #83

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Kom med forslag Hansen

Publisert nesten 7 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at et menneskeliv begynner til forskjellige tider avhengig av hvilke land det fødes i? Og er det greit at dette tidspunktet flyttes ved politiske beslutninger, avhengig av landets og individets, les morens, til enhver tid sosioøkonomiske situasjon? Og i tråd med "tidens ånd"? Eller kanskje etter folkeavstemning?

Har du noen gode alternativ. Ønsker du forbud. Hvordan har Hansen tenkt at eventuelt forbud mot abort skal håndheves? Straff - Fengsel - Bøter - Gapestokken - Sosial eksklusjon - Fredløs - Heksebrenning - Forvisning - Deportasjon - Tvangssterilisering?

Eller ser du andre alternativ. Kom med forslag. Jeg antar du har gjort deg opp en mening om dette.

Kommentar #84

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Poenget, slik jeg tolket det, er vel å utfordre grunnlaget for abortmotstand blant kristne? Er det faktisk et grunnlag i bibelen for å være mot abort?

Nå skal det sies at jeg ikke bryr meg om akkurat det. Jeg har respekt for ideen om å værne om det ufødte liv. Om det står i bibelen, om det er en konsekvens av ideer fra bibelen, eller om det er en konsekvens av menneskelig empati (som jeg personlig finner å være en mer høyverdig begrunnelse enn bibelske begrunnelser), er underordnet.

Det verste med "bible thumpers" er når det ikke vises reell omsorg for individet, men bare for bibelens innhold

Mange fenomener i dag blir dradd i tvil når det gjelder grunnlag for dem i Bibelen. Det kommer av at saker  har  vært ukjent i bibeltiden eller ikke blir nevnt som selve saken. Blandt kristne er det alltid spørsmål om dette eller hint er synd eller ikke. Det blir lett uheldige regler av slikt. Jeg synes at et (finsk?) ordtak gir et godt svar: Ild er en god dreng men en dårlig herre. Men når det gjelder abort, dreier det seg om livet, og da er "du skal ikke slå ihjel" grunnlaget. Det står også mye om å værne det svage, det undertrykte og det fattige. Der tilhører også det forsvarsløse fostret.

Hva er den kraften som trosser nettopp menneskelig empati som kommer sterkest fram i morskjærlighet? Hva er den kraften som får tusener av kvinner hvert år til å velge abort?

Jesus forsvarte alltid og viste omsorg for mennesket framfor bokstavtroskap mot bibelordet.  Vi kristne har mye å lære av ham. Vi må lete etter ånden i bibelordet. Da lærer vi å vise omsorg på rette bibelsk grunnlag.

Kommentar #85

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Takk for et godt innlegg. Å snakke om menneskerettigheter samtidig som en er for abort blir intet annet en tidens største selvmotsigelse. Jeg ble fortalt om en muslim som en gang ble spurt av en nordmann hvordan muslimene kunne være så barbariske å hogge av en hånd om noen stjal. Muslimen svarte at han ikke kunne skjønne hvordan nordmenn kunne kalle muslimene barbariske. I Saudia Arabia får mennesker straff når de bevisst begår et lovbrudd som de på forhånd vet straffen for. Muslimen sa at i Norge har vi lov å drepe et uskyldig barn før de blir født. Han spurte deretter hvem som i egentlig er barbariske, de som hogger av en hånd eller de som dreper et barn i mors liv?

Kunne virkelig ikke muslimen skjønne hvorfor man kan kalle muslimer barbariske??? Nesten utrolig er det ikke barbarsik å hugge av en hånd?  Er det ikke barbarisk og kappe nesen av folk, slik jeg såg en muslimsk kvinne hadde blitt straffet med. Foten armen osv. Er det ikke barbarisk og steine kvinner til døde slik muslimer gjør. Er det ikke barbarsik og hugge hodet av folk slik muslimer gjør. Kjønner ikke muslimen at dette er barbarisk, så undres man hvor forstanden er.

Undrer han også på hvorfor Norge er invandert av mange flykninger man ikke alltid kan finne grunn for de er her eller identitet. (den surrer de jo rett som det er med) ,Tenker vell mange flykter fra barbarsimen.Og noen fra krigen.

Men det betyr ikke at det ikke er barbaristisk og ta et barns liv i mangen. Begge deler er grusomt. Og ikke minst er det meget grusomt i Norge med de perverse og grusomme barnerøvingen som man har i regi av et påstått barnevern.

Det er plenty med muslimer som har rømt til Norge fra sitt helvette i eget land  , bare for å oppleve norges tortur hvor de er blitt fratatt barna. Ikker er norge bra å nei da. Ikke ser jeg på muslimland som bra steder i verden for mennesker å leve. Men norge er et veldig lite familievennlig land og aldeles heller ikke et bra sted å leve.

Det er også lovbrudd å voldta, det er noen kvinner som har blitt gravide som følge av at andre har voldtat(gjort lovbrudd).

Det betyr ikke at en skal måtte ta abort....de fleste tror jeg takler å få et barn alikevell godt selv født etter en voldtekt. Selv om jeg mener det må folk få ta opp selv det blir deres sak.Tenk ogås gjennom grusomheter en kvinne går igjenom av diverse voldteketer ....med følgende svangerskap fødsel en langvarige smerte,men greit for mange at kvinner kan lide og ha smerte, men ikke et foster. Ok!! i muslimland har i såfall kvinner ikke mye verdi. La dem lide later til å være motto der. Bare ikke et foster i 6 uke lider. Som sagt så er jeg i eget liv ikke for abort , måtte andre ta egne avgjørsler selv. men jeg kunne sett positivt på at dert ikke var statstøtte for å ta abort at en måtte betale det selv ville jeg sett flott på. Bare i saker hvor det var svangerskap som følge av voldtekt kunne en fått stat støtte økonomisk. Tror at om en måtte betale aborten selv, ville det og satt ned antall aborter. Og la det være dyrt veldig dyrt.

kan ikke se på vanlig mord av fødte mennesker og det å ta abort som samme sak. En abort er en abort et drap av et født mennekse er et drap et mord. Ikke samme sak, om jeg ikke ser positivt på noe av det.

Kunne aldri valgt abort i eget liv.....om jeg ikke var døende av svangerskapet da,,, elelr ble alvorlig syk av det slik at jeg ikke kunne ta meg av mine mange barn mere,,,personlig  har jeg mange barn som trenger meg. Men abort er ikke alternativ. annet en som så. tidl nevnt.  Så får andre gjøre som de vil.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere