Nina Karin Monsen

30

Hva er en kvinne?

I dag skal kvinner kunne skru på og av sin menneskelighet. Av hensyn til hva og hvem? Velvære og nytelse er nøkkelord. Moral er det stygge ordet. Politikk det fine.

Publisert: 2. jan 2014

Debatten om selvbestemt abort er igjen i sentrum. Grunnen er fastlegers krav om reservasjonsrett og abortsøkende kvinners rettssikkerhet.

Hovedmotivet for legestudiet er å redde liv. Det er et kristent-moralsk standpunkt. Fastleger som ønsker å reservere seg mot å henvise til abort bekrefter dette ved å minne om at menneskets samvittighet står over statens lovgivning. Egentlig en selvfølgelighet.

Leger må leve et liv utenfor komfortsonen. De må tåle personlige problemer, usikkerhet, angst, tvil og mye ubehag av både fysisk, psykisk, sosial og åndelig karakter. Om de klager daglig til kollegaer, nærmeste, venner, naboer – slik moderne mennesker har for vane å klage - vil de få høre at de burde slutte i jobben. Ingen er tvunget til å bli lege.

Ubehag. Leger som er for samvittighetens røst, opplever ekstra ubehag i media. Kollegaer kan mene at de er illojale, sniker seg unna problemer, og gjør hverdagen komplisert. Legers liv er vanskelig nok. Ingen er heller nødt til å bli fastlege. Pasienter vil dog ellers prise seg lykkelig over at deres leger tar sin samvittighet på alvor.

Moralsk prinsippfaste og samvittighetsfulle leger kan føle seg misforstått, undervurdert og respektløst behandlet. Er de ikke mennesker? Har de ikke rett både til en personlig moral og en årvåken samvittighet? Det settes pris på i kristne og humanistiske miljøer. Rakryggete personer blir beundret. Det er som om menneskeheten ikke kan klare seg uten dem for å forstå hva det er å være menneske. 

Når abort sees som en helserettighet for kvinner, skifter argumentasjonen karakter. Den går fra å være etisk, til å bli politisk. Ingen sier at de ønsker abort av moralske grunner, eller argumenterer ut fra samvittighet og personlig moral. De snakker bare om frihet og om hvem som eier kvinnekroppen. Det gjør i hvert fall ikke fosteret. Det er eiendomsløst. Kvinner sees som en universell svak gruppe, kvinnen som ønsker abort, er offeret. Hennes foster er utdefinert som menneske. Mor bestemmer. Men ingen abortleger har det jeg vet noen gang stått frem og fortalt hvor mange fostre de har fjernet. Snakker kvinner om sin(e) aborter er det i fortrolighet til nære venninner, i familieselskaper er det tabu. Akkurat som få snakker om døden.

Velger bort. Når gravide kvinner i moderne vestlige samfunn skal be om abort bygger de ikke på moralske prinsipper eller på samvittighetens røst. De bygger på politiske resonnementer. De velger bort et foster, samlivet med barnet og mest sannsynlig også barnebarn. De velger mellom nåtidens ubehag og en ukjent fremtid. Der ligger problemer og venter, det gjør alltid det, uansett hva man velger. Det er ikke spesielt for abortsøkende kvinner at fremtiden kan fortone seg som umulig. Vi lever alle i mange former for dypt ubehag og kompliserte problemer livet i gjennom.

Gravide kvinner som ønsker abort, styres av sine overbevisninger og tankevaner som alle andre. De har ikke tid til å kvalitetssikre sine overbevisninger i løpet av fem – seks uker. Hvem kan det? De må være sterke om de skal stå imot synet fra det moderne samfunnet om at det ikke er sikkert at fosteret er et menneske. Det hersker i praksis så godt som full politisk enighet om det er grunn til tvil. Også filosofer bidrar til tvilen på fosteret.

Spriker. Når argumentasjonen i abortdebatten spriker fra moralske livsprinsipper og samvittighet hos noen fastleger til politiske rettigheter for seksuelt uforsiktige kvinner, henger det sammen med at fosteret er gjenstand for politisk-ideologisk maktkamp. Alle vet at får fosteret leve, blir det et menneske. Det finnes i menneskers sinn ingen tvil overhodet. Ikke hos noen. Men mange vil helst at fosteret ikke er menneskelig. De vil det skal være en amfibie. De er darwinister. De vil ikke være forpliktet av at de selv er menneske.

Kan gravide kvinner respektere sin samvittighet, når selv leger må kjempe for sin? I vårt prinsippløse og samvittighetsmotvillige samfunn er den antatt svake kvinnen overlatt til den politiske retorikken. Hun kan lett se på abort som en plikt for barnets skyld. Kan hun si nei takk til de politisk rettroendes tilbud om en rettighet, som ved nærmere ettersyn viser seg å være en moralsk plikt for kvinner med frihetsbehov og en karriere foran seg? Hun må tenke på barnet og dets situasjon. Det er ille for barnet å bli født, sier de, når moren ikke ønsker det. Plutselig er fosteret blitt et uønsket barn.

Sjonglerer. Retorikken sjonglerer med moralen. Den blir snudd opp ned. Det som før var rett, blir galt.  Prinsipper og samvittighet gjør livet krevende, forpliktelser og bånd kommer løpende. Politikken fremmer egoismen. Skjult bak politiseringen av fosterets menneskelighet ligger politisering av kvinnekropp og seksualitet. Et gode for så mange som mulig, maksimalt med nytelse, er hedonismens styrende prinsipp. Uten omkostninger annet enn penger. Noen mener at seksuelt begjær skal stå på dagens orden for så mange som mulig. Men mann og kvinne som virkelig elsker hverandre som personer vil se felles foster som en elsket person. Er kjærligheten menneskelig, eller er den animalsk? For de animalske er fosteret bare et uelsket produkt.

Uansett hvordan vi snur og vender oss er kampen om menneskets vesen, mann, kvinne og barn, hovedsaken. Gud ville være menneske, Jesus ble født. Moralen er menneskets kjennetegn. Moral gjør oss til personer og sørger for kjærlighet i våre liv. Er vi ikke selv personer, kan vi ikke oppfatte at andre er det. 

Moral og nytelse. Kvinners rett til abort, springer i våre rike velferdsland ut fra en kamp om menneskekroppen. Gravide kvinner skal ikke behøve å oppleve livet som en ukomfortabel sone. Men i dag skal kunne skru på og av sin kjærlighet til kommende barn. Av hensyn til hva og hvem? Velvære og nytelse er nøkkelord. Moral er det stygge ordet. Politikk det fine.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 30.12.2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Menneskerettigheter

Publisert nesten 7 år siden

Takk for et godt innlegg. Å snakke om menneskerettigheter samtidig som en er for abort blir intet annet en tidens største selvmotsigelse. Jeg ble fortalt om en muslim som en gang ble spurt av en nordmann hvordan muslimene kunne være så barbariske å hogge av en hånd om noen stjal. Muslimen svarte at han ikke kunne skjønne hvordan nordmenn kunne kalle muslimene barbariske. I Saudia Arabia får mennesker straff når de bevisst begår et lovbrudd som de på forhånd vet straffen for. Muslimen sa at i Norge har vi lov å drepe et uskyldig barn før de blir født. Han spurte deretter hvem som i egentlig er barbariske, de som hogger av en hånd eller de som dreper et barn i mors liv?

Kommentar #2

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Tiltredes Nina Karin Monsen, og takk for ditt mot og visdom..

Publisert nesten 7 år siden

Jeg debatterer ikke Nina Karin Monsen, jeg bare hyller henne av følgende grunner: Hun forteller modig sannheten som den er, lar seg ikke tie i hjel grunnet det vanlige politiske korrekte presset. Hun taler vår sak, vi som lytter til hjertet (hvor all visdom kommer fra, direkte fra Gud), ikke fra kalkulerende kalde hoder. I essens er vi ikke lenger meningsberettiget. Så honnør til VL og andre kristne aviser, som lar våre talspersoner slippe til, for den "seriøse pressen" dekker bare alt som foregår i Sodom Gomorra.

Og hvor er kirken? De skulle føre denne saken sammen med Monsen. Nei, de er opptatt av hvordan tilpasse seg diktat fra en hedensk stat, som med abortloven. Og de prester som ikke kastet inn håndkleet, måtte lide for sitt mot og er gjort om til ikke personer. Lytt til dette intervjuet, hvor en annen modig oppegående kvinne intervjuer Nina Karin Monsen - Lim inn - http://www.visjonnorge.com/index.php?sideID=397714&ledd1=264&cat=12168&mid=D65F3933

Nina Karin Monsen er katolikk, men hennes syn burde alle kristne omfavne, ja selv konservativt sekulære mennesker burde se på det som en selvfølge. Selv ren logikk burde tilsi at som Mann og Kvinne skapte Ham dem, og det sentrale var barna. Derfor utstyrte Han dem som han gjorde, for å føre livet videre på jorden. Ganske logisk - ikke sant? Alt som fjernet det tradisjonelle ekteskapets eksklusivitet, har vært for å undergrave oss folk og nasjon, enten bevisst eller av ren uforstand. De som ikke ser konsekvensene for lengst er de blinde, for folket ville forstått, sviket kom ovenfra, fra en tankeløs "elite." Nå skal selv barneombudet avkristne oss, i en tid med grov vannskjøtsel av barn. Hvem andre enn Jesus satte barna øverst. Hans navn skal ikke endog nevenes i jul eller påske, for noen kan støtes. VIRKELIG - av hans godhet mot alle og alt liv?

Om jeg skal uttrykke min mening går det ikke på sak, men på hvordan vi som nasjon påtvinges "ny moral" på tvers av Guds Ord, erstattet med tomme ord. Det som har gitt oss alt godt som nasjon, må vike i løpet av en generasjon - i en serie saker. Og de presset det igjennom ved å fremstille motstandere med vettet i behold, som avvikerne. Det finnes grenser for lovgiveres makt, de overskrides, og det fremstilles som humanisme, uten omtanke for barna, og de verdier vi gir dem. Selv når de må bøte med livet, før de har fått sett dagslys. Først skjedde det helt summarisk, nå skal de sorteres, og barn som fødes skal fratas sin rett til biologiske foreldre. Alt i pakt med norsk "nymoral," bakket opp med "Owellian New Speak."

Og i våre hjerter vet vi at ett hvert brudd på Guds Ord vil lede til konsekvenser. Vi ser dem allerede, men blindheten rår. I stedet for å innse det, demoniserer de modige stemmer som Nina Karin Monsen med flere. Så la meg ære henne, og den gruppen som endog henvendte seg til en internasjonal domstol for å stoppe galskapen - ikke dekket av den "seriøse pressen." Norge og Europa sager over grenen de sitter på - den Judea/ Kristne kulturarv. Og når leger og andre sier fra at dette vil vi ikke være med på, skal de tvinges og demoniseres, når 99 % + har underkastet seg den nye orden. Og minoriteter skal respekteres i landet som belærer hvem det måtte være om toleranse.

 

 

Kommentar #3

Vegard Pettersen

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Og når leger og andre sier fra at dette vil vi ikke være med på, skal de tvinges og demoniseres.

Alternativt kan de jo velge seg et annet yrke.

Det er ingen andre yrkesgrupper idag som forsøker å reservere seg mot å gjøre jobben sin, kanskje bortsett ifra andre religiøse fanatikere som nekter å vie homofile.

Og kanskje de også bør revurdere sin stilling.

Kommentar #4

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Til Vegard Pettersen # 4

Publisert nesten 7 år siden

Ta noen timer og studer, og du vil finne ut at legers jobb var å verne om livet - og ikke engang gjøre den minste skade. Prester opgave var å tale Guds Ord. Og du sier prester må glemme det, og at leger som ikke lenger vil oppfylle den nye oppgaven iht norsk lov (ta liv), bør finne seg en ny jobb. Har du ikke snudd alt på hodet?

Når du har studert dette temaet, ta en titt på logikk, som fag for å vurdere dine egne synspunkter, moralen kan du legge til side. Du vet statens oppgave er også å verne om livet. Mer skal jeg ikke si, dine synspunketer er alle "koscher" her på berget, så det må være trygt og godt der midt inne i flokken. Husk det er ikke alltid lett å se hvor det bærer, det kan lede mot et stup, som du åpenbart ikke ser -  fra hvor du befinner deg, sammen med andre med alle de PC meningene.

Så hva med legeforeningen og alle legene som har fått sin jobbbeskrivelse endret uten at det volder problemer? Hva tenker de egentlig eller har de rett og slett sluttet å tenke eller bedre å lytte til hjertet. Hvorfor skulle noen av oss oppsøke denne standen for å legge våre liv i deres hender? Og hvor god er deres "track record" egentlig, vi leser jo alle om deres mange bragder for de syke.

Kommentar #5

Vegard Pettersen

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Så var det en interessant faktaopplysning for dere kristne gærninger, å få høre at så mye som ~35% av alle graviditeter resulterer i spontanaborter?

Har dere en kommentar til guden som har gjort det slik, eventuelt hva som skjer med disse kjøttklumpene?

Kommentar #6

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Til Vegard Pettersen # 7

Publisert nesten 7 år siden

Dette blir den siste kommentar til deg, og for meg kan dine innlegg godt bli stående, de sier sitt om den norske debatten for dem med alle de PC meningene.

Studer cellebiologi, så vil du oppdage at hver funksjon hele kroppen har - har også hver eneste celle, inkludert sin egen hjerne, sanser og indre organer og reproduktivt system i selve kjernen. Ja, hver gruppe celler med spesialoppgaver, likefullt fullkomne i seg selv, som sunne samfunn består av sunne individer, som ikke bryter organismens lover, det leder til sykdom. Fasinerende tema, og ganske logisk. Kjøttklump, hvordan fant du ut det Vegard? Det siste du bør skryte av er alle dine kunnskaper. Behovet for å kalle andre idioter, er den beste indikator av alle. Så takk for "debatten."

Kommentar #7

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Mangel på nyanser

Publisert nesten 7 år siden

Skal ena argumener bære vekt utenfor een menighet, så må man ta forholde seg til motpartens standpunkt. Monsen evner dessverre ikke det. Om det er fordi hun ikke har forstått dem, eller fordi hun går i den klassiske fellen å forsøke å forsterke egen retorikk ved å lage stråmann, vet jeg ikke. 

For det første, individets frihet og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp handler om intet annet enn etikk og moral. Individets frihet og selvråderett er for mange det aller viktigste etiske standpunkt, som det meste annet av moral sekundært springer ut fra. Så når Monsen sier at «Når abort sees som en helserettighet for kvinner, skifter argumentasjonen karakter. Den går fra å være etisk, til å bli politisk. Ingen sier at de ønsker abort av moralske grunner, eller argumenterer ut fra samvittighet og personlig moral. De snakker bare om frihet og om hvem som eier kvinnekroppen.» så er det totalt skivebom. Det er mye politikk som er dlig etisk forankret i vårt samfunn. Men ikke dette.

For det andre så forholder Monsen seg unyansert til fosteret som et hvilket som helst levende menneske. Men enhver må innrømme at det på veien fra to celler som møtes til et ferdig født foster foregår en form for utvikling. Å likestille to nylig mødte celler i en livmor med en levende voksen kvinne faller på egen urimelighet for de aller aller fleste. To celler kan ikke ha samme menneskerettigheter som et født menneske. Her må man inn med nyanser, eller i hvertfall anerkjenne at ens meningsmotstandere kan se nyanser en selv av religiøse årsaker velger å anse som irrelevante.

Disse to punktene mener jeg må ansees som et minimum å forholde seg til, dersom man har ønske å om å bevege noen i denne debatten. Hvis ikke taler man som sagt kun til egen menighet.

Kommentar #8

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Svar Atle Pedersen # 9

Publisert nesten 7 år siden

Sitat: "For det første, individets frihet og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp handler om intet annet enn etikk og moral. Individets frihet og selvråderett er for mange det aller viktigste etiske standpunkt, som det meste annet av moral sekundært springer ut fra." Sitat slutt.

Det selvstendige livet i mors liv, hadde rettsvern, men mistet det via en målrettet politisk kampanje, som angrepet på ekteskapet. Vi kjenner alle argumentene, men du kan ta oss igjennom prosessen hvordan dette livet kunne bli gjort rettsløs i vår tid, og ikke snakk om celle- og kjøttklumper, det dekker jeg i #8.

Forklar gjerne hvordan ekteskap mellom personer av samme kjønn, kunne bli likeverdig med det tradisjonelle i vår "opplyste tid." Om noen antydet det for bare noen tiår siden, ville ingen trodd det mulig, i hva ligger det nye opplyste - oversett i 6000 år? De som har drevet frem alle disse "frihetene" - er alle de samme som ønsker å fjerne alle tradisjonelle friheter. Det må være de som har innført forbud mot kjøleskap, som passer inn i ett hjørne (ett av mange eksempler), det er farlig det.

De er "pro choice," når det gjelder det ufødte liv, det mest forsvarsløse, men ellers vil de helst ta alle frie valg fra oss eller sensurerer dem, fordi de vet best. Og de hyller seg selv for å være så solidariske, særlig mot de svakeste, bare ikke det aller svakeste og mest forsvarsløse. Og legestanden har tatt på seg jobben, og kan ikke tåle en promille som vil følge sin samvittighet, i det så tolerante og frihetselskende Norge.

Og her finner du grunnen til at de må demonisere sine meningsmotstandere, fordi de kan ikke forsvare det de selv står for. De har følgende teknikker: 1) De isolerer teamet ved å si de kjemper for foreks. friheten for kvinner (alltid med de vakreste av formål), som selv ikke erkjenner livet de bærer, det kalles kompartementalisering, 2) får de ett kritisk spørsmål vedrørende denne selektive tankegangen, så følger: Latterliggjøring, demonisering, ren utskjellig - dere vet hva som har blitt norsk "debatt." Det ender gjerne opp med at du er enten rasist eller skjorten din er brun. Norgesvennen Al Gore har tatt dette til nye høyder, er du klimaskeptiker er du en rasist eller som ateisten Dawkins, sier du ham i mot er, du som en "Holocaust denier," jeg tuller ikke.

I USA finnes det to kjente akademikere, jøder, som er mer anti Israelsk enn noen, og derfor er de begge så populære i Norge, og ikke sjelden referert til. Den ene fikk ett spørsmål om hvorfor alle de som vil ha en palestinsk stat, ikke opprettet en før 1967, som kjent Israel var den eneste nasjonen, som støttet en slik stat, det har de gjort frem til denne dag, mens deres fiender sier nei.

Han som stilte det helt legitime spørsmålet, ble skjelt ut for åpen scene etter alle ”kunstens” regler. Jeg var fasinert, og tenkte der har vi essensen i norsk debatt. Lag dine egne fakta, fjern dem som ikke passer og attakter en hver som prøver seg etter det. Jeg nevner USA, for der er det klare tegn at de har møtt veggen, og jeg tipper våre "frihetselskere" skal få det vanskelig. Det er faktisk stadig flere sant skolerte unge, som ser galskapen fra de siste 40 år +. Jeg ser lovende tegne også i Norge, men USA er alltid ledende, som på 60tallet, da det meste skar seg. Jeg var der, og har aldri endret mine standpunkter, men husker teknikkene deres meget godt.

 

 

Kommentar #9

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Gratulerer Vegard Pettersen

Publisert nesten 7 år siden

Du er et ganske nytt bekjentskap her på VD. Det ville dog være en smule overdrivelse å påstå at dette nye bekjentskapet er spesielt  positivt eller hyggelig. Beklager å måtte si det.

Du har på denne korte tiden klart å feie all tvil til side om hva som  er din store lidenskap i livet - nemlig å rakke ned på alt som har med kristendom og kristne å gjøre.

Her er du unik, og jeg gratulerer herved så mye med verdensrekorden.

Det  er nesten utrolig hvordan du klarer å spamme nær sagt alle tråder du deltar  i, og uansett hva de handler om.

Noe ensformig blir det likevel i lengden. Spesielt når du ikke har noe  annet å bidra med. Og det virker det ikke som du har.

Om du fortsatt føler denne tilsynelatende ubendige trangen til å spre avskyerklæringer i øst og vest, bør du  kanskje vurdere å skaffe deg en egen blogg.

For meg kan den gjerne være rosa.

 Masse nyttårshilsener fra (enda) en neandertaler.

Kommentar #10

Vegard Pettersen

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Du har på denne korte tiden klart å feie all tvil til side om hva som er din store lidenskap i livet - nemlig å rakke ned på alt som har med kristendom og kristne å gjøre.

Neida, bare forskrudde kristne.

Ja jeg kan godt poste en egen tråd en vakker dag, og stå til rette for påstandene der.

Skjønt jeg må innrømme at kritikk her blir vanskelig å ta til seg - det er ingen uvitende knøler her som liksom har baller nok til å ta stilling til saksopplysningen at 35% av alle graviditeter resulterer i spontanaborter, og hva det betyr for deres skrulleri-skrullera meninger om at "livet blir til ved unnfangelsen".

De er så... virkelighetsfjerne, liksom. Og så sabla teite.

Kommentar #11

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
To celler kan ikke ha samme menneskerettigheter som et født menneske. Her må man inn med nyanser

Du mener vel ikke at et foster i "abortalderen" har bare to celler? Mener du at menneskerettigheter til et nytt liv gjelder først når babyen blir født? Jeg regner med at du gjerne vil "inn med nyanser" med dine utsagn. Hvem kan bestemme i hvilken utviklingsfase et menneske får menneskerettigheter?

Kommentar #12

Vegard Pettersen

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem kan bestemme i hvilken utviklingsfase et menneske får menneskerettigheter?

Jødene talte ikke med babyer under en måned gamle, i folketellinger.

Vi teller fostre i 12/24 ukers alder, litt avhengig.

Vi har bedre syn på ufødte barn, enn det jødenes gud hadde.

Kommentar #13

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Det selvstendige livet i mors liv, hadde rettsvern, men mistet det via en målrettet politisk kampanje, som angrepet på ekteskapet.

Både det og moren har fortsat rettsvern. Men moren og fosteret står i visse tilfelle i konflikt. Det er her forholdene har endret seg. Fortsatt kan for eksempel ikke far velge abort. Og fortsatt er ikke mor fri til å gjøre som hun lyster når hun lyster. Tilgng til abort styres av et regelverk. Det er her nyansene kommer inn, at det foregår en utvikling fra to celler til ferdig foster.

Du forholder deg forøvrig ikke til mitt poeng til Monsen, og det var ikke for/mot abort (selv om jeg åpenbart er for regelverk nogen lunde i tråd med dagens), men det at skal man bevege motparten med sine argument, så kommer man ingen vei med retorikk som benekter de nyanser motparten forholder seg til. Da taler man kun for egen menighet.

>Forklar gjerne hvordan ekteskap mellom personer av samme kjønn, kunne bli likeverdig med det tradisjonelle i vår "opplyste tid."

Det kunne jeg gjort, i en tråd der det var temaet. Men jeg ser ikke relevansen her. Og ikke så mye relevanse i resten av innlegget ditt heller. Jeg har ikke tenkt å ta en abortdebatt her og nå, bare hjelpe Monsen og de som ønsker å lytte til å argumentere bedre, altså forholde seg til motpartens argument, forstå at det er etikk og ikke (bare) poltikk som ligge bak, og at det for oss er viktig at det foregår en utvikling fra to celler til nyfødt barn.

(Apropos barns rettigheter. Har du sett trådene om omskjærng av barn? Her er det kristne som plutselig forsvarer overgrepet, og ateister (som meg) som forsvarer barnets rettigheter.)

Kommentar #14

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Vegard Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Vi har bedre syn på ufødte barn, enn det jødenes gud hadde

Og hvor står det skriftlig i Bibelen?

Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vås

Publisert nesten 7 år siden
Vegard Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Vi teller fostre i 12/24 ukers alder, litt avhengig.

I folketellinger er det de fødte som telles...men DET har ingen ting med et fosters verdi å gjøre.

Kommentar #16

Vegard Pettersen

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Og hvor står det skriftlig i Bibelen?

Har ikke lest igjennom dette, det var bare noe jeg kjapt fant på google.

http://www.tektonics.org/af/abortion01.html

Kommentar #17

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Svar Atle Pedersen #17

Publisert nesten 7 år siden

(Apropos barns rettigheter. Har du sett trådene om omskjærng av barn? Her er det kristne som plutselig forsvarer overgrepet, og ateister (som meg) som forsvarer barnets rettigheter.)

Jo, jeg har lest omsorgen dere har for jødisk forhud, mens selve livet revet ut av mors liv (finn frem noen videoer, som er tilgjengelige) har dere bare gode grunner for å eksekvere. Forhuden er ikke en gang formet. Kvinners omskjæring er det store problemet, der har dere ikke vært særlig aktive, så det er alltid der jøder kan slås ned på, som ikke maltrakterer sine kvinners kjønnsorganer. NB: Jeg en "gentil" ble omskjåret i voksen alder, etter eget ønske, det kan jeg anbefale på det sterkeste. Så her har jeg litt "inside information."

Kommentar #18

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

I Norge

Publisert nesten 7 år siden
Vegard Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Vi teller fostre i 12/24 ukers alder, litt avhengig.

Jeg snakker ikke om hva som gjøres i andre land.

Når du skriver VI,så antar jeg du mener her i vårt land.

Mosebøkene handler IKKE om kristendom. 

Kommentar #19

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Jo, jeg har lest omsorgen dere for jødisk forhud,

Jeg gadd ikke lese resten av innlegget ditt, for når du sammenlikner barn med forhud beveger du deg milevis fra det saklige og mister all respekt.

Kommentar #20

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Svar Atle Pedersen # 25

Publisert nesten 7 år siden

Gadd ikke lese hele??? ... det var akkurat det du gjorde, og fordi jeg traff blink, tok du deg ut av dette revehullet. Jeg vet ikke hvor gammel du er, men jeg har sett alle triksene. I essens har du og andre tatt ett synspunkt, som ikke kan forsvares, og du har bare tatt  en - av en serie fluktruter, når du ikke får motstanderen på defensiven eller til å bruke deres egne "debatteknikker." Jeg har dekket det i ett annet innlegg til deg. Den du brukte her har jeg møtt flere ganger, den er som å finne komma- eller ortografiske feil (noen ganger går det unna på nettet), når ikke argumenter strekker til. Tro meg jeg har sett alt.

Jeg er ikke en offentlig person, men Nina Karin Monsen er, og sammen med ett par andre. De må berømmes, fordi de ikke har tatt det liggende nede, mot det norske meningshegemoniet. En serie andre kristne- og konservative ledere i Norge har med rette ikke villet ta ulempene - gjerne med hensyn til familien. Og de har aldri gjort annet enn å fremme sitt syn med verdighet, til ingen nytte. Og det er ikke bare selve debatten, de får støtte av baktropper, som kontrollerer alt fra NRK sin sendetid, og spaltemetere i pressen.

Ellers studer Vegard Pettersen han har gitt oss sanne eksempler på norsk "debatt" bare her, og slike som ham slipper til overalt alt innenfor for god "norsk debatt." Du ser bildet hans les, hvilke karakteristikker han kan fritt bruke, bare han ikke trosser meningshegemoniet som rår her på berget.

Kommentar #21

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Det uønskede fosteret kunne vært deg og meg

Publisert nesten 7 år siden

Det er et tankekors.

Kommentar #22

Vegard Pettersen

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

For ikke å snakke om alle sædcellene.

Jøje meg, der snakker vi om massedød da gutter!

Kommentar #23

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Nina Karin Monsen. Gå til den siterte teksten.
Moralsk prinsippfaste og samvittighetsfulle leger kan føle seg misforstått, undervurdert og respektløst behandlet. Er de ikke mennesker? Har de ikke rett både til en personlig moral og en årvåken samvittighet?

Dette er et av de virkelig viktige spørsmålene i reservasjonsdebatten. Det er alt for enkelt å bare si at de kan finne seg en annen jobb. Dersom man allerede er fastlege og f.eks har en utdanning i allmennmedisin, så vil en påtvunget plikt til viderhenvisning bety at disse legene enten må gå på akkord med egen samvittighet eller ta seg en ny tilleggsutdanning innen en av legenes andre spesialfelt. Man kan da ikke pålegge folk å ta seg en ny dyr utdanning bare fordi deres samvittighet ikke tillater dem å medvirke til abort.

Det virker av og til som man tror at legene er en slags melkekuer som leverer det man ønsker i en hver sammenheng. Legene er også mennesker. Når en fastlegens samvittighet sier nei til å være med på en bit av abortprosessen (å være et ledd i kjeden), så betyr det at man tramper på legen som helt menneske dersom man ikke kan ta henne eller ham alvorlig. Samvittigheten er nemlig en integrert del av personligheten. 

Hvis en slik sortering av leger skal få forekomme, så betyr det at man mer eller mindre setter en norm for hvem som er ønsket på medisinstudiet for fremtiden. Det betyr, enkelt sagt, at noen har satt seg til doms over mennesker med en bestemt type samvittighet. 

Når man begynner på et langt studium, så vet man ikke alltid hva man ønsker å jobbe med før man er kommet et stykke ut i utdanningen.

Samvittigheten er noe av det vigtigste man har. 

Jeg syns ikke at Norge kan være bekjent av å, etter hvert, bestille en bestemt type samvittighet til medisinstudiet. 

Kommentar #24

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Vegard Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Har ikke lest igjennom dette, det var bare noe jeg kjapt fant på google.

På debatter setter jeg pris på tanker som har vært innom og blitt veid av andre debattanters hoder, også når det gjelder bibelsitater. Å velge verser fra israelittenes gamle lover for å vise kristendommens "mangel" på aktelse på foster- eller barneliv er nok noe søkt. Jesus selv satte barnet høyt, mye høyere enn hans samtid eller ettertid. Og Davids ord: "Som foster så dine øyne meg" er relevante med hele sammenhengen i Salme 139:15-16.

Kommentar #25

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Her er hva jødenes Gud tenkte om et menneskefoster

Publisert nesten 7 år siden
Vegard Pettersen. Gå til den siterte teksten.
Vi har bedre syn på ufødte barn, enn det jødenes gud hadde

som blir skapt i hans bilde. Skrevet av en "jøde" som kjendte Gud bedre enn noen av oss. Men du forstår vel ikke betydningen av det kanskje.

Her står det:

Sal139,16 "Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet."

Dine skriverier her inne vitner om en kunnskapsløshet om de temaer du hiver deg inn i, og en kverulantisme så arrogant at det blir mer pinlig for deg, enn det virker sårende for oss andre.

Du må gjerne skaffe deg litt mer kunnskap og ydmykhet før du skriver mer nå. Lykke til !

Kommentar #26

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Vegard Pettersen. Gå til den siterte teksten.
For ikke å snakke om alle sædcellene.

Jøje meg, der snakker vi om massedød da gutter!

6 av dine innlegg er fjernet fra tråden Pettersen. Det må være ny rekord. Lærer du ikke? Fortsetter du sånn er du snart utestengt fra VD for godt. Er det du ønsker?

Vedrørende abort: Kvinnen bestemmer selv over sin egen kropp. Ingen mennesker kan tvinge gravide kvinner til å bære frem og føde barn når de ikke ønsker det. Det hadde vært et verre overgrep, rett og slett mental tortur og grov krenkelse ovenfor kvinnen det gjelder.  Kvinner er jo tenkende, reflekterende, sanslige vesener. Altså fullt utviklet menneske.  

Straff, tvang, forbud, trusler, eller hva dette måtte være av metoder som har vært i bruk, har aldri fungert noe særlig godt, det kommer det heller aldri til å gjøre. 

Abortmotstandere, homofobikere og hets av annerledes tenkende mennesker, eller andre sære ideer - bør religiøse holde for seg selv i sine menigheter. Der kan de holde på med sosiale sanksjoner og utstøting når kvinner ikke adlyder forsamlingen eller når noen av mennene kommer ut av homoskapet. Men hold døren stengt.

Det kan virke som mange abortmotstander mangler empati. Innlevelse for de kvinnene som velger abort. Det eneste som står i hodet er fosteret. Det virker som de ser helt bort ifra kvinnen. De som er mest nådeløse ønsker å innføre straff.

Heldigvis har verden, på noen steder, beveget seg fremmover og oppover mot lyset.

Alle mennesker nyter godt av at noen velger bruke tiden til å bringe menneskeheten videre. Også religiøse mennesker nyter godt av vitenskapelige fremskritt. Noen ganger tar menneskeheten et skritt tilbake, men så tar vi to skritt fremmover.

Det er selvsagt trist når kvinner velger abort. Da tenker jeg ikke først og fremst på fosteret, men på kvinnen som står i et vanskelig dilemma. Det vi kan gi kvinner er informasjon, god veiledning og oppfølging. Gi dem tid til å tenke seg om før de bestemmer seg, og absolutt ikke være fordømmende. Det bør også gjelde fastleger.

Kommentar #27

Henriette B

2 innlegg  51 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Bra skrevet Nina Karin!! Stå på og skriv videre så tastene detter av! Har alltid likt å lese det du skriver.

Kommentar #28

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Her mangler flere innlegg?

Kommentar #29

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Her mangler flere innlegg?

Det har blitt borte innlegg på flere tråder.

Kommentar #30

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Red. må ordne opp

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det har blitt borte innlegg på flere tråder.

Sjekk egen profil. Og se at alle kommentarer etter 1. januar simpelt hen er vekk. Eller slik er det i hvert fall for undertegnede; jeg ser at enkelte har kommentarer av senere dato. 

Her må Red. på banen. 

Kommentar #31

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Innlegg borte

Publisert nesten 7 år siden

Det er korrekt. Mange innlegg og kommentarer har forsvunnet. Dette gjelder også bra-klikk. Kommentaren fra Afsar over hvor han irettesatte denne ubehøvlede Vegard Pettersen som var på en kort, provokativ visitt på VD, hadde masse bra-klikk, men de er nå borte. Dette gjelder også Jan Hårstads innlegg  Farvel til Sykes-Picot og Barbarenes medløpere

Kommentar #32

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hele VL inkludert VD var utilgjengelig lenge i går. Regner med at man mistet en del data mens man fikk alt opp og gå.

Kommentar #33

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Jo, jeg har lest omsorgen dere har for jødisk forhud, mens selve livet revet ut av mors liv (finn frem noen videoer, som er tilgjengelige) har dere bare gode grunner for å eksekvere. Forhuden er ikke en gang formet. Kvinners omskjæring er det store problemet, der har dere ikke vært særlig aktive, så det er alltid der jøder kan slås ned på, som ikke maltrakterer sine kvinners kjønnsorganer. NB: Jeg en "gentil" ble omskjåret i voksen alder, etter eget ønske, det kan jeg anbefale på det sterkeste. Så her har jeg litt "inside information."

vel, det fins vel et element som blir glemt her, vis man mener at alt menneskelig liv er hellig, men det er greit å drive med omskjæring, så hva da når man en gang greier å få til kloning med mennesker?

er man da ikke da forpliktet til å klone de levende cellene som tross alt er i forhuden?

Kommentar #34

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.
Når en fastlegens samvittighet sier nei til å være med på en bit av abortprosessen (å være et ledd i kjeden), så betyr det at man tramper på legen som helt menneske dersom man ikke kan ta henne eller ham alvorlig. Samvittigheten er nemlig en integrert del av personligheten.

Hvis en slik sortering av leger skal få forekomme, så betyr det at man mer eller mindre setter en norm for hvem som er ønsket på medisinstudiet for fremtiden. Det betyr, enkelt sagt, at noen har satt seg til doms over mennesker med en bestemt type samvittighet.

Men du er vel enig i at så lenge vi har en lov som sier at det er ok å ta abort her i Norge så må det til enhver tid finnes leger som kan henvise/utføre aborter, ja? Det den nye regjeringen må ta ansvar for er at det finnes de leger som kan sikre rett til abort. I tillegg, skulle jeg gjerne hørt funderingene til Haukås ang kvinner som skal nektes abort. Hvorfor har det ikke kommet et forslag om hvordan håndtere/tvinge kvinner til å bære fram et barn? Det er som om en overlater all jobben til andre, mens en selv bare vil si nei uten å ta noe samvittighetsansvar ovenfor kvinnen en sier nei til. Hvordan skal kvinnen tvinges slik at legen har best samvittighet selv?

Jeg tipper legene selv skjønner at det må finnes andre leger til å gjøre jobben. Ja, en kan håpe på at ingen leger vil henvise/utføre aborter, men uansett bør de som sier nei ha en plan for hvordan kvinnene skal tvinges. Det har de ikke. For igjen, mens noen sier nei så får andre tenke ut resten... 

Kommentar #35

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

En Kvinne

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det har blitt borte innlegg på flere tråder.

Rune Holt – gå til den siterte teksten. Jeg gidder heller ikke å prøve.

-er i flg Bibelen Menneskets (Adams) velutviklede Sjel.

Gidder vi ikke undersøke og lære deg at Bibelen kun omtaler den usynlige virkeliogheten vil du aldri forstå, vi vil da forbli blinde og døve i denne verden.

Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

To plan

Publisert nesten 7 år siden

Svein Nyborg:

at Bibelen kun omtaler den usynlige virkeliogheten
____________________________________________

Jeg går ut fra at du har rett ut i fra slik du ser på dette, men du og Rune H. befinner dere nok i to forskjellige verdner, du er for høyt i tilfellet forholdene og ordningen. Har du ikke lest at Gud skilte vann fra vann? Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet over hvelvingen... du skulle befunnet deg her nede med alle oss andre?! :-))

Når det har med bibelforstålse å gjøre, har alle hver sin oppfatning ser det ut som, og alle klamrer seg til sin forståelse forståelig nok siden vi alle er egoister?

Ordet sier Job har en dobbel innsikt, og det gjør mange ganger at man kan prate (skrive) forbi hverandre. Den bibelske kvinnen er først og fremst en by (Åp.17.18, uansett hvilken tilstand hun er i Esek.16.1-22, 23.2-4, Gal.4.22-26. Eva var også en mor (1.Mos.3.20: Mannen kalte kvinnen Eva, for hun blemortil alle som lever) Alle som lever er de som ikke er døde, men de døde må først dø før de kan bli levende, det kalles "liv av død" (Rom.11.15)

Og alle som blir født av kvinnen heter det: For om Sion heter det: «Hver og en er født her.» Den høyeste selv har grunnfestet byen. Herren skriver opp folkene og teller dem: «Alle er de født her.»
De danser og synger: «Alle mine kilder er i deg.»

Vi befinner oss under hvelvingen foreløpig Svein.

Kommentar #37

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Når det har med bibelforstålse å gjøre, har alle hver sin oppfatning ser det ut som, og alle klamrer seg til sin forståelse forståelig nok siden vi alle er egoister?

Det er jeg selvsagt fullt klar over, trodde selv i mange tiår at Bibelen omtaler vår verden.

Det den gjør er å undervise om den kommende slik at studenter skal bli påvirket, korriger, utviklet og gjort lik i formen til å leve på vårt neste nivå -Det Himmelske.

En må nesten spørre seg; Går det virkelig an at kristne som tror på Himmelen i fullt alvor tror at Bibelen omtaler vår verden (den er jo skrevet av Gud), hvorfor i all verden skulle han beskrive vår verden, den ser vi jo!!

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Det går an, men... (Fork.1.17)

Publisert nesten 7 år siden

Svein Nyborg:

Det er jeg selvsagt fullt klar over, trodde selv i mange tiår at Bibelen omtaler vår verden

Det den gjør er å undervise om den kommende slik at studenter skal bli påvirket, korriger, utviklet og gjort lik i formen til å leve på vårt neste nivå -Det Himmelske.

En må nesten spørre seg; Går det virkelig an at kristne som tror på Himmelen i fullt alvor tror at Bibelen omtaler vår verden (den er jo skrevet av Gud), hvorfor i all verden skulle han beskrive vår verden, den ser vi jo!!
___________________________________________

Jeg tror du trodde mer riktig før enn nå, og at du bare har tverrsnudd på alt fordi du ikke forstod at alt i skriften er blandet sammen, noe er under hvelvingen og noe er over og det er det fortsatt og blir kalt forgjengelig og uforgjengelig. (Mennesket som dyr og mennesket som menneske - blir Gud) Så kalte du din forståelse for spiritisme, ikke dumt det for det betyr “Ånd” eller “åndeverden” - dette er i Bibelen forklart som den første frukt av høsten som kommer (Rom.8.23) og høsten er forklart som verdens ende i Matt.13.39. Den åndeverden du viser til er altså ikke den fullkomne. Bibelen snakker om dem begge (denne verden og den neste), men man er nødt til å forholde seg til sammenhengene for å finne meningen - den siste fiende er døden (1.Kor.15.26) som bli bekjempet på den ytterste dag i denne verden for å gå over i den nye. (Kornet og ugresset i Matt.13.24-30)

De kristne tror at bibelen er en historiebok og at alt er historisk dokumentert, det er totalt feil, og ingening stemmer, bibelen er profetisk = fremtid (men også engang fortid, (en tidligere verden som vår - Fork.1.11-9) som blir gjort om igjen (For.3.15) fordi alt handler om 7 gangen. Og alt er skrevet i metaforer/ bilder / gåter som kristne leser som riktig og rett frem forståelse - rett frem blir feil. Beskjeden er: Let (etter sammenhengene) så skal du finne - alt er blandet (ikke i sammenheng) sier Luk.1.1-2. Du ser verden slik den er nå, men du er ikke i stand til å se hva som kommer (Luk.21.22), derfor er også skriften gjort utilgjengelig for folk flest. Les og se hva 1.Kor.1.20 skriver:

Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? 21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner.   - Les hva Fork. skriver om :- at alt under solen er dårskap - forgjeves og forgjengelig.

Hvis vi lytter og leter i Guds ord finner vi, men prøver vi å forstå tingene selv, går vi oss bort. Men skriften er vanskelig å forstå, (stykkevis og delt) derfor får vi nesten en tolkning for hver person man treffer på, men skriften er kun riktig forstått ut fra profetene (2.Pet.1.21-22) slik at den/de som finner skriften inntakt slik den skal være, er de samme som før (7 gangen) når tiden er inne til det;Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.(2.Tim.3.16-17)

Note : Hver bok i Skriften: kan også oversettes «hele Skriften».

Husk: "Himmelen" er også en beskrivelse av "Kanaans land" (det himmelske land, Job 11.6)

 

 

Kommentar #39

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Heldig du da

Publisert nesten 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke noe tankekors for meg - - jeg var svært ønsket av min mor og min far.

Hva du var - - det vet jeg ikke,

Men nå handler abort som du kanskje vet om de som blir abortert fordi de IKKE er ønsket.

Det kunne vært hvem som helst av oss. 

Kommentar #40

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Sal 139,13-16 For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv. 14 Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel. 15 Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp*.
16 Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet.

Å lime inn bibelvers på denne måten tyder på manglende kunnskap om hva Bibelen er og omtaler.

Kommentar #41

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
De skapninger Monsen tar i forsvar er i Guds øyne ikke mer verdt enn gresstrå.

Nyborg påstår at andre trenger bibelkunnskap.

Men han viser en kynisme mot menneskeverdet som bør få alle til å fryse på ryggen.

Lavmål. 

Kommentar #42

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Mennesket

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men han viser en kynisme mot menneskeverdet som bør få alle til å fryse på ryggen

er en skapning utviklet til likhet i form med skaperen, intet kan måle seg med en slik skapning, alle får og har vi muligheten til å utvikle oss dit, men intil våre dager har de fleste valgt å gå sine egne veier.

I flg Bibelen er vi ikke mennesker før vi har utviklet oss til spirituelle vesen med altruistiske egenskaper der vi lever en for alle, alle for en, da først vil vi klart se hva vi er; kongenes Konger.

Kommentar #43

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Uforståelig

Publisert nesten 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
I flg Bibelen er vi ikke mennesker før vi har utviklet oss til spirituelle vesen med altruistiske egenskaper der vi lever en for alle, alle for en, da først vil vi klart se hva vi er; kongenes Konger.

Akkurat....vi er ikke mennesker før vi er vår egen konge....??!! Stormannsgalskap med andre ord.

Jeg har gitt opp å forstå hva du skriver.Jeg gidder heller ikke å prøve. 

Kommentar #44

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

En Kvinne

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg gidder heller ikke å prøve.

er i flg Bibelen Menneskets (Adams) velutviklede Sjel.

Gidder vi ikke undersøke og lære deg at Bibelen kun omtaler den usynlige virkeliogheten vil du aldri forstå, vi vil da forbli blinde og døve i denne verden.

Kommentar #45

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Ett steg av gangen

Publisert nesten 7 år siden

Jeg observerer det er et stykke igjen til den kristne verden enes og forenes rundt sann forståelse av kristne verdier. Hvis ikke en gang kristne kan enes her på forumet, hvilket håp er det å forene verden uten bruk av sverd?

Kommentar #46

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg observerer det er et stykke igjen til den kristne verden enes og forenes rundt sann forståelse av kristne verdier. Hvis ikke en gang kristne kan enes her på forumet, hvilket håp er det å forene verden uten bruk av sverd?

Denn verden vil aldri forenes med kristendommen, ja den antikristelige som er en løgn om hvem Gud er men det er jo ikke en sann forståelse. Det står jo rett ut skrevet i Guds ord skal skje.

Den antikristelsige tro vil bruke våpen for å undertvinge mennesker til tilbedelse ved hjelp av religiøse lover ja men den sanne kristne tro bruker Guds ord som sitt sverd/ våpen og dette sverd vil redde folk fra løgnen.

Kommentar #47

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Da er det vell langt bedre at disse kåte menn som ikke kalrer å la være å gjøre ei dame gravid ikke klarer å styre og kontrolere seg, heller tar seg en ronk og lar sæden gå til spille.

Forfriskende perspektiv!

For tradisjonelt sett er det kvinnene som har blitt kontrollert.

Ola Didrik Saugstad ønsker livet beskyttet fra litt over 21 uker. Dette støtter jeg ham i. Ellers er jeg selv ikke for senaborter, men synes abort opptil 12 uker må være helt greit.

Ja, vi trenger holdningsendringer slik at færrest mulig kvinner tar abort. Klart det. Men her må det også drives kampanjer ovenfor menn. Slik Turid Holta skriver, så er det umulig å bli gravid uten mannens sæd. Og hvis han velger å ta sjansen så er det jo hans ansvar. Ikke alene - men hans ansvar er der likevel.

 

Kommentar #48

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Forfriskende perspektiv!

Du verden! Akkurat som ikke kvinner blir kåt. Lavmål

Kommentar #49

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Akkurat som ikke kvinner blir kåt.

Men hva har det å gjøre med at en mann sprøyter sæd inn i en kvinne å gjøre? Er menn dyr, el?

Kommentar #50

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Usaklig Afsar

Publisert nesten 7 år siden

"Har du noen gode alternativ. Ønsker du forbud. Hvordan har Hansen tenkt at eventuelt forbud mot abort skal håndheves? Straff - Fengsel - Bøter - Gapestokken - Sosial eksklusjon - Fredløs - Heksebrenning - Forvisning - Deportasjon - Tvangssterilisering?"

 

Du glemte steining. Jeg tror jeg ville gå for det. Men heksebrenning er vel ikke så verst det heller?

 

Fra spøk til alvor: Har jeg noen steder tatt til orde for forbud? Har jeg engang nevnt ordet straff?

Ellers kan jeg gjerne medgi at spørsmålet er vanskelig, og ikke godt å ha en entydig mening om. Ønsker og prinsipper kolliderer med realiteter.  

Men når 92 % av abortene utføres fordi det der og da ikke passer å få barn, håper jeg du er enig i at  det er noe galt ved praktiseringen av loven. Og det var vel ikke hensikten heller, selv om jeg avgjort mener forkjemperne i sin tid burde ha sett for seg en slik utvikling. Det gjorde i alle fall jeg. Vi fikk rett.

Slik loven praktiseres i dag representerer den et uhyrlig og barbarisk morderregime. Slik går det når livet relativiseres og kvinnene får  "bestemme over sin egen kropp".

Dette siste, faktisk selve hovedbegrunnelsen for aborttilhengerne, er så vanvittig og hårreisende galt og dumt at jeg finner ikke ord eller begreper for å beskrive det.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere