Monica Farinetti

70

Flere ord for kjærlighet i GT !

Blander kortene i debatten.

Publisert: 16. des 2013

Når man blander sammen begrepet kjærlighet generelt til mennesker,slik som omsorg, empati,

nestekjærlighet, erotiske følelser og omtanke - med kjærlighetsbegrepet ahav av hebratisk

som betyr kjærlighet til Guds "lover og orden"- utgjør hele forskjellen etter min overbevisning.

Motsatt orden er kaos, og dem som har mest og tjene på kaos er dem som har størst defifisjonsmakt i

samfunnet.

Og gjør at problemstillingen blir umulig og endeløs - per definisjon !

Monica

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Der ser du hvor lett eller hvor vanskelig det er.....

Publisert rundt 7 år siden

Jeg hadde f. eks. ikke peiling på hva ahav var for noe - har aldri hørt uttrykket.

Men i disse debattene her inne, i alle fall hvor jeg har deltatt, har det stort sett dreiet seg om

homofil eller heterofil kjærlighet. Da er vel kjærlighetsbegrepet ikke til å misforstå.

Kan man, når det gjelder ahave, ha en differensiert holdning til det ?? - som at man anser noen

lover og regler som mer eller mindre viktige enn andre ??

Uansett så tror jeg ikke at vi blir styrtet ut i kaos på noen måte - vi har jo en del lover og regler i vårt sekulariserte samfunn også..

Kommentar #2

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Kulturell avflatning

Publisert rundt 7 år siden

Takk til Monica Farinetti

En kultursituasjon som sammenblander begrepene kjærlighet - affeksjon - erotisering mens den satser alt på et kort på at det går ut på det samme, står naturligvis i fare for å forflate virkelighetens mange fasetter.

Kommentar #3

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jeg håper, Weld......

Publisert rundt 7 år siden

...... at du egentlig mente en KULTURINSTITUSJON - hvis ikke blir det jo bare tull....

Kommentar #4

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Dilettantisme, diletanteri, -

Publisert rundt 7 år siden

): amatørmessig forsøk, - her på skjelning mellom en kulturell situasjon, forkortet kultursituasjon, vs. kulturinstiusjon jmf. avflatning.

Kommentar #5

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Da, Weld......

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
): amatørmessig forsøk, - her på skjelning mellom en kulturell situasjon, forkortet kultursituasjon, vs. kulturinstiusjon jmf. avflatning.

....synes jeg du må utdype hva du egentlig mener.....

Vil du at AHAV-formen for kjærlighet skal gjenomsyre hele nasjonen ??

Eller ser du noen forskjell mellom mellom-menneskelig kjærlighet og AHAV-kjærlighet ??

Meget mulig mitt "forsøk" var amatørmessig og dilettantisk, men din avfeiing hadde ikke noe mindre av begge deler.

Kommentar #6

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Skapelsen er underlagt en orden,

Publisert rundt 7 år siden

og det å ikke holde seg rett til grunnleggende beydninger vil være å snu opp ned på tilværelsen.

Den sekulære kirken, Den norske kirke, har dessverre gjort akkurat dette, og med de konsekvensene

dette medfører. For lite teologiske kunnskaper får negative kosekvenser for utviklingen av kirken.

Gud skal i følge DnK tjene mennesket, og ikke omvendt !

Monica

Kommentar #7

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.
Gud skal i følge DnK tjene mennesket, og ikke omvendt !

Bra.  Bravo!  Godt observert.

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.
Når man blander sammen begrepet kjærlighet generelt til mennesker,slik som omsorg, empati,

nestekjærlighet, erotiske følelser og omtanke - med kjærlighetsbegrepet ahav av hebratisk

som betyr kjærlighet til Guds "lover og orden"- utgjør hele forskjellen etter min overbevisning.

Meget avklarende. - Takk skal du ha

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #9

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Guds lov og orden

Publisert rundt 7 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.
med kjærlighetsbegrepet ahav av hebratisk

som betyr kjærlighet til Guds "lover og orden"- utgjør hele forskjellen etter min overbevisning.

Motsatt orden er kaos, og dem som har mest og tjene på kaos er dem som har størst defifisjonsmakt i

samfunnet.

Vil legge til, at denne ordforklaringen din gir nye dybder av rikdom til et ord jeg har grunnet mye på, men som jeg har hatt problem med å forklare. Nemlig dette at:

""Virkelig kjærlighet er umulig med mindre man vender sitt ansikt mot Gud og blir tiltrukket av hans skjønnhet."

Guds skjønnhet åpenbarer seg når vi velger å følge de lover og den orden som er åpenbart for den tiden vi lever i, og som rydder opp i kaos og ukultur, kan vi kanskje si?

Dette kom Muhammed med til sitt samfunn på 600 tallet, da han innførte sharialovene. - De måtte antagelig bli så strenge den gang for å få orden på de ville klanene? - Det er personlige lover, (bønn og fastef.eks.), etiske samhandlingsregler og samfunnslover som den troende må følge.

Kanskje kan vi med disse ordene til og med forstå muslimer som vil ha nye sharialover uten å bli vettskremt? At vi evner å se at muslimene også ønsker å se Guds skjønnhet i våre samfunn?

Igjen takk. - Meget verdifullt innspill av deg

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Sharia = Veien el Måten

Publisert rundt 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Dette kom Muhammed med til sitt samfunn på 600 tallet, da han innførte sharialovene.

Sharia dreier seg selvfølgelig om veien til Gud, hvordan korrigere vår egoisme til  altruisme slik at vi elsker Skaperen og hans Giveregenskap heller enn å motta for vår egen del.

Både Sharia og Moselov er blitt misforstått til å gjelde fysisk liv i materiell verden, da blir det religion og undertrykkelse av andre heller enn kjærlighet til Havah.

En og Kjærlighet er på hebraisk lik verdien 13, ordet Jahve el Jehova er satt sammen av En og Kjærlighet og har summen 26 :-) "Jahve" er en oppnåelig høyere bevissthet om hva Torah er.

Kommentar #11

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Friheten til å søke sannheten - alltid!

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
En og Kjærlighet er på hebraisk lik verdien 13, ordet Jahve el Jehova er satt sammen av En og Kjærlighet og har summen 26 :-) "Jahve" er en oppnåelig høyere bevissthet om hva Torah er.

Du er et oppkomme av viten om religionenes opphav i det hebraiske alfabet. Det er så spennende og lærerikt å låne øre til slike gode faktaopplysninger omkring vår tro. - Det handler  jo, som jeg har lært av deg tidligere, om å forsøke "å tømme koppen sin" - hver dag, slik at en på ny våger å få den fyllt med ny viten og visdom.

"Sharia dreier seg selvfølgelig om veien til Gud, hvordan korrigere vår egoisme til altruisme slik at vi elsker Skaperen og hans Giveregenskap heller enn å motta for vår egen del.", sier du så lett, og jeg vet i mitt eget hjerte at du har evig rett.

Det er pussig, når en slik er åpen for ny forståelse, at den likevel aldri kolliderer med det en kan få ut av Guds hellige ord? - Det finnes faktisk ingen begrensninger i dette å søke sannhet når det gjelder Guds ord. :-)

Masse hjertelig hilsen Mette

Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

God Jul Mette

Publisert rundt 7 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Masse hjertelig hilsen Mette

Livets Tre er treet til Kunnskap om Gud -hvordan bli en giver.

Kunnskapens tre gir kunnskap om hva som smaker godt og hva man ikke vil ha -hvordan bli en egoist.

Treet er Ett og det samme -spørsmålet er med hvilken intensjon man spiser.

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Intensjonen

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Livets Tre er treet til Kunnskap om Gud -hvordan bli en giver.

Ja, det høres riktig ut. - Slik vi bruker begreper som "omvendelse" og nye tankespor, om det nye livet med en "ny ånd", som gir hele livet en ny  mening og oppleves som "frelse".

Mens den gamle veien var full av lidelse og fortvilelse. - Det nye veien åpner seg - og gir den trofaste søker stadig sjansen til å bli mer seende.-

Det hadde vært godt å høre mer fra deg om dette med intensjonen? - Det handler vel om å ønske det gode for menneskene i denne verden? - Men kan jo fort handle om at man likevel ikke overskuer alle sidene i saken?

Jeg ønsker deg også en riktig God Jul!

Hjertelig hilsen Mette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere