Tore Hansen

53

Isaac Newton om profetiene

Skrev den som en kommentar. Men tenkte at denne kunne være interessant ved å dele som ett eget innlegg.

Publisert: 15. des 2013

Har akkurat nå lest en bok av Thoralf Gilbrant som skriver om Isaac Newton om profetiene, om endens tid. Dette må jeg si er en annerledes enn det meste jeg har lest om endens tid.

Newton var jo kjent som en stor vitenskapsmann, men det er mindre kjent hans granskning av profetiene, og særdeles Daniels bok og Åpenbaringsboken. Han skjønner at disse åpenbaringene er forseglet til den tid som det skal gjelde, og lager mange nøkler for å få en forståelse av mange av bildene som blir gitt oss.

Newton sier "Det ble nemlig åpenbart for Daniel at profetiene angående de siste tider skal være skjult og forseglet inntil endens tid, men da skal de forstandige forstå, og kunnskapen bli stor, Daniel 13:4,9,10. Etter at disse profetiene har vært dunkle i århundrer, er det nå meget mulig at tiden er kommet når vi skal kunne forstå dem. Hvorfor åpenbarte Gud dem hvis de aldri skulle bli forstått?

Jeg er helt sikker på at Han gjorde det for at menigheten skal bli oppbygget, og hvis så er tilfellet, må altså menigheten få kunnskap om dette. Dette har ikke alle som kaller seg kristne interesse av, men kun den lille resten, de få som Gud har utvalgt og som ikke er blindet av andres innflytelse, utdannelse eller humanitære autoriteter - disse kan bestemme seg for å søke ærlig og oppriktig etter sannheten. For Daniel sa at ingen ugudelige skal forstå dette, men kun de forstandige.

Når man betrakter jødenes reaksjoner på Kristi første komme, ser man klart behover for å forstå de hellige profetier samt den store faren ved å overse disse - og likeledes at vi er forpliktet til å granske dem nøye.

Det var nedfelt i profetiene i Det Gamle Testamente, alt det som skulle kjennetegne Messias. Vår frelser anbefalte dem også å granske disse straks han startet på sin forkynnergjerning Lukas 4:21.

Deretter bød Han dem å granske profetiene idet Han sa "Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er de som vitner om meg." - En annen gang da de krevde et tegn, irettesatte Han strengt deres uvitenhet da Han sa: "Dere hyklere! Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!" -

Etter sin oppstandelse irettesatte Han disiplenes uvitenhet da Han sa til dem: "så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham."............. Kort sagt var det jødenes mangel på kunnskap, hva disse profetiene angikk, som fikk dem til å forakte sin Messias. Og dette resulterte igjen ikke bare i romersk okkupasjon, men også i evig fordømmelse. Lukas 19:42,44

Han sier videre "Hvis profetiene som gjaldt den apostoliske tidsalder, ble gitt for at de som levde da skulle omvende seg og tro på sannheten - og hvis det var deres oppgave å granske disse profetiene om den siste tid oss som lever midt i frafallet, slik at vi kan bli i stand til å forstå sannheten og bli faste i troen - og er det ikke også vår oppgave å granske disse profetier med all flid? Hvis Gud var så vred på jødene fordi de ikke gransket profetiene angående Kristus mer ivrig, vil Han da unnskylde oss hvis vi unnlater å granske de profetiene Han har gitt oss om Antikrist?For det vil ganske sikkert bli like så farlig og like så lett for kristne å følge Antikrist - som det var for jødene å forkaste Kristus...."

"... de (jødene) var jo oppmerksomme på disse profetiene, og de levde i forventingen om vår Frelsers komme på den tiden da han kom. De var bare ikke klar over at Han skulle komme 2 ganger. De forstod beskrivelsen av Hans andre komme, men med den forskjell at de trodde dette gjaldt Hans første komme. Hans andre komme, men med den forskjell at de trodde dette gjaldt Hans første komme. Hans andre komme var altså mye enklere og klarere å forstå for dem enn Hans første - som de jo ingenting forstod av.

Hvordan skal da vi unnfly som absolutt ingenting forstår av Hans andre komme, men forklarer det hele allegorisk? Og hvis jødene ble så hårdt straffet fordi de ikke forstod den første og heller vanskelige profetien, hva kan da vi anføre som unnskyldning som ikke har noen kjennskap til det som trer mye klarer fram! Vi har den fordelen at Han første komme er blitt åpenbart for oss, men som var skjult for jødene. Hans andre kommer er også mer inngående forklart i NT."  Newton

Jeg tenker at summen at det Newton skriver er at vi faktisk har en plikt å søke å forstå den tiden vi lever i, og å forstå hva som skjer rundt oss. Derfor må vi aldri slutte å søke Herren i skriften om Endens tid. Det ligger ett ansvar på oss når ondskapen blir åpenbart, og vi ikke forstår det eller ønsker å forstå det. Det gjelder å ha rett fokus ved å leve nær vår Herre!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at summen at det Newton skriver er at vi faktisk har en plikt å søke å forstå den tiden vi lever i, og å forstå hva som skjer rundt oss. Derfor må vi aldri slutte å søke Herren i skriften om Endens tid. Det ligger ett ansvar på oss når ondskapen blir åpenbart, og vi ikke forstår det eller ønsker å forstå det. Det gjelder å ha rett fokus ved å leve nær vår Herre!

For å i det hele tatt være en protestant så må man tro det grunnleggende Sir Isaac Newton trodde men i tillegg enda mere åpenbart ut over det han så i dag. Det er så enkelt at om man tror man er en protestant i dag og ikke tror det grunnelggende Newton trodde så vet man ikke hva man hverken gjør eller tror.

John Wycliffe, Martin Luther, and Isaac Newton all connect the 70th week with the Messiah. http://amazingdiscoveries.org/S-deception_Jesus_70-week_prophecy_Daniel

PDF fil Sir isaac Newton: http://maranathamedia.com/index.php/downloads/books/bible-prophecy/02-daniel-a-revelation/121-observations-on-daniel-sir-isaac-newton-17th-cen/file

Kommentarer: http://pdf.amazingdiscoveries.org/References/TO/213/TO213_S131-Commentary,Observations_on_Daniel_and_Revelation-Isaac_Newton.pdf

Kommentar #2

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Takk for et godt innlegg!

Publisert rundt 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at summen at det Newton skriver er at vi faktisk har en plikt å søke å forstå den tiden vi lever i, og å forstå hva som skjer rundt oss.

Det var fint å lese både om Newton og dine tanker rundt dette!

Tenkte på Amos (kap.3) mens jeg leste:

"Dere (Israel) alene har jeg villet kjennes ved blandt alle jordens ætter; derfor vil jeg hjemsøke dere for alle deres misgjerninger..............Brøler vel løven i skogen uten at den har funnet rov?..... Faller vel fuglen i en snare på marken uten at det er satt noen snare for den? ........Eller støtes det i basun i en by uten at folket forferdes?.... Eller skjer det vel en ulykke i en by uten at Herren har gjort det? For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene!...."

Kommentar #3

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Det var fint å lese både om Newton og dine tanker rundt dette!

Tenkte på Amos (kap.3) mens jeg leste:

"Dere (Israel) alene har jeg villet kjennes ved blandt alle jordens ætter; derfor vil jeg hjemsøke dere for alle deres misgjerninger..............Brøler vel løven i skogen uten at den har funnet rov?..... Faller vel fuglen i en snare på marken uten at det er satt noen snare for den? ........Eller støtes det i basun i en by uten at folket forferdes?.... Eller skjer det vel en ulykke i en by uten at Herren har gjort det? For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene!...."

Takk!:)

Det er sant at Gud heller ikke i denne tid gjør noe uten å ha åpenbaret sine råd for sine tjenere profetene! Og det finnes en god del tegn som synes både på himmelen og på jorden som varsler om tiden vi lever i. Det gjelder bare å se dem. Her har vi alle ett ansvar. Bless!

Kommentar #4

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
For å i det hele tatt være en protestant så må man tro det grunnleggende Sir Isaac Newton trodde men i tillegg enda mere åpenbart ut over det han så i dag. Det er så enkelt at om man tror man er en protestant i dag og ikke tror det grunnelggende Newton trodde så vet man ikke hva man hverken gjør eller tror.

Det er sant! Selv Newton visste at det var mye han ikke så fordi han ikke var i den tiden det var snakk om.

Det som fenget meg mest av det han skrev, var nettopp det jeg skrev over. Mange ønsker ikke å ha noe forhold til hverken Daniel eller Åpenbaringsboken, og da kan man gå glipp av mange ting. Og jeg må si at det finnes såpass mange tegn som oppfylles nå som varsler om store forandringer som vill gjøre den verden idag som er kjent for oss, ukjent en gang i fremtidens morgen.

Jeg er også sikker på at om man visste hvor og hvordan man skulle bruke årsutregningene i bibelen, så hadde man både funnet ut Jesu gjenkomst, når Antikrist vill stå frem og når de 1000 år med fred vill starte. Men da må man finne de rette nøklene og sammenhengen og jeg har en mistanke om at Gud skjuler de tingene Han ikke ønsker at vi skal se. Derfor byder Han oss å vandre i tro, ved å se ting stykkvis og delt.

Men etter at ting blir oppfylt, så vill man nok se sammenhengen. Eks når man tar disse 69 ukene og ganger de med 7  (=483)i Daniels bok, så kommer man frem til ca 27 e.kr., da Kristus ble korsfestet. Og det burde jo ha vært ganske åpenbart om man hadde sett det. Men det må ha vært skjult. Jeg leste ett sted at israelittene var opptatt med Daniels bok før Jesu dukket opp 1 gang, men etter Jesu oppstandelse, så har interessen mer eller mindre opphørt.

Kommentar #5

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Tiden fremover, profetisk

Publisert rundt 7 år siden

Jeg fant en meget interessant artikkel inne på Norge idag av Ragnar Hastings.

Det kan leses her

http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=22596

I motsatt av Isaac Newton, som da hadde bare sin samtid å sammenligne med, så har Hastings en god oppdatering på endetiden fremover. Og han sier mye av det som jeg selv har gått og tenkt på.

Det er jo interessant når det nå kommer 4 blodmåner, 2 i løpet av 2014 og 2 i løpet av 2015, alle sammen på jødiske høytider. 2 på den jødiske påsken og 2 på den dagen vi kaller Basunhøytidens dag, eller jødisk nyttår. Mange mener at bortrykkelsen vill skje på nettopp denne jødiske høytiden. Ettersom man ikke vet hvilket år eller hvilken dag (feiringen går over 2 dager), så vet man ikke eksakt. Men jeg tror det er viktigere å leve i Herrens nærhet nå mer enn noen annen gang.

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

137 innlegg  13843 kommentarer

Tilbakeblikk over det som ikke er oppfylt

Publisert rundt 7 år siden

Tore Czilling:

Det som fenget meg mest av det han skrev, var nettopp det jeg skrev over. Mange ønsker ikke å ha noe forhold til hverken Daniel eller Åpenbaringsboken, og da kan man gå glipp av mange ting
______________________________________________

Det er lett å la seg rive med, men ikke la deg lure - store hendelser kaster lange skygger og kan sees lenge før de skjer.

Det har blitt meg fortalt at man må ta i bruk hele skriften for å forstå tiden da alt som står skrevet skal oppfylles, og da må en stort sett glemme alt man tidligere har lært om evangeliet og alt det der, man bør ikke ha både en metafor og et ekte bilde av begivenhetenes gang i samme tankerekke.

Jes.28.13: Så skal Herrens ord til dem bli:  (som tolker bibelkoder)
                 «Sav lasav, sav lasav,
                 kav lakav, kav lakav,
                 litt her, litt der!»
                 – så de skal snuble når de går,
                 falle bakover og skamslå seg,
                 gå i snaren og bli fanget. (1.Sam.4.18) Jes.29.

Jes.46.10:Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan står fast, alt jeg vil, det gjør jeg.»

Joh.13.19: Jeg taler ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ordet i Skriften må bli oppfylt:
Den som spiser mitt brød,løftet hælen mot meg.
19 Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at Jeg er (ham). 20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.»
Joh.14.29: Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. 30 Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg.

Luk.21.22: For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles…

Om Isaac Newton vil jeg ikke skrive annet enn hva en nå levende bibelforsker har uttalt om ham: De to forskerne som forklarte universet for den moderne verden Newton og Ernstein er innkodet i Bibelen (i den skjulte teksten), begge med store oppdagelser. (Bibelkoden I s.47) - Ingen av dem var i stand til å oppdage profetienes sannheter fordi de ikke hadde redskapene som må til for å avdekke dem, datamaskiner. (Til og med Newtons egen leting etter en kode i Bibelen som kunne åpenbare fremtiden, er innkodet i Bibelen - ”fremragende innsikt” - ” han kullkastet den nåværende virkeligheten”) Jeg tror det må flere slike kullkastinger til før en sitter med svaret.

http://www.gotquestions.org/Norsk/eksisterte-Jesus.html

Problemet med denne type forståelse er at skriften ikke nevner “personligheter” men en hel ætt; Gal.3.16 og 29, Åp.22.16, Sekt/ sektslære Apg.24.14.

Tore Czilling:Jeg fant en meget interessant artikkel inne på Norge idag av Ragnar Hastings

Den kan leses her: http://www.idag.no/debatt-oppslag.php3?ID=22596

Ja, det spekuleres i noe hver eneste dag, jeg forstår simpelthen ikke det som står der i henhold til bibelopplysningene?

Sitat:

For å ta tegnene i måne og sol først, vet vi nå at blodrøde måner bare har opptrådt i historien i forbindelse med spesielle hendelser med det jødiske folk. Første gang i vår tidsalder skjedde det, ifølge NASA, i årene 32 og 33 under påsken og Løvhyttefesten. I påsken 33, 3. april, da Jesus ble korsfestet, var det i tillegg en total solformørkelse. Da jødene ble drevet ut av Spania med 2 ukers varsel i påsken 1492, var også månen rød som blod. Det var en katastrofe for jødene og et vendepunkt i forfølgelsen. Men samtidig oppdaget Columbus Amerika, som ble et fristed for alle som ble forfulgt for sin tro, særlig for jødene.

Og jeg som trodde at keiser Augustus hadde full kontroll over verden da han befalte at hele verden skulle la seg skrive inn i manntall? (Luk.2.1-2)

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er også sikker på at om man visste hvor og hvordan man skulle bruke årsutregningene i bibelen, så hadde man både funnet ut Jesu gjenkomst, når Antikrist vill stå frem og når de 1000 år med fred vill starte. Men da må man finne de rette nøklene og sammenhengen og jeg har en mistanke om at Gud skjuler de tingene Han ikke ønsker at vi skal se. Derfor byder Han oss å vandre i tro, ved å se ting stykkvis og delt.

Vi kan ikke finne dagen Jesu kommer igjen, det er umulig men vi kan se profetiske oppfyllelser som forteller at tiden virkelig er her. :)

Antikrist sete og dermed tro har stått frem men mennesket tror det ikke, fordi man ikke tror Guds ord lenger. http://amazingdiscoveries.org/S-deception_end-time_Antichrist_Daniel_Catholicism Antikrist med stor A, som Lysets Engel er ennå ikke stått frem. De tusen år står frem ved Jesu andre komme og nøklene er i Guds ord alene. Jeg tror ikke Gud skjuler noe jeg men Han åpenbarer det for de som tror og vil tro Ham av hele sitt hjerte og hele sitt sinn uten noe om og men.

Sitat:

"Men etter at ting blir oppfylt, så vill man nok se sammenhengen. Eks når man tar disse 69 ukene og ganger de med 7 (=483)i Daniels bok, så kommer man frem til ca 27 e.kr., da Kristus ble korsfestet. Og det burde jo ha vært ganske åpenbart om man hadde sett det. Men det må ha vært skjult. Jeg leste ett sted at israelittene var opptatt med Daniels bok før Jesu dukket opp 1 gang, men etter Jesu oppstandelse, så har interessen mer eller mindre opphørt."

Interrressen for Daniels bok opphørte fordi den beviste at Jesus var Menneskesønnen og med det ble den nye pakt født. Med andre ord er ikke lenger den gamle pakt med sitt presteskap lenger represantivt for Guds rike. Derfor aksepterer ikke Israel og jødedommen Daniel som profet lenger. http://amazingdiscoveries.org/AD-Header-Downloads-References-RabbinicCurse Sammen med jødedommen er det to forgreininger også i kristendommen som ikke tror profetene i henhold til Daniels bok og det er preteristene (liberale og gjerne statskirkeprester), og futuristene som er konservative og gjerne "Left Behind" tilhengere med microchipper som Dyrets merke. Pavemakten er også futuristiske, med andre ord de slemnger den siste uka i de 70 ukene frem i tid istedet fro å si at hele uken ble oppfylt før eller rundt tiden ved korsfestelsen. Ingen av disse retningene er protestantisk tro.

http://amazingdiscoveries.org/walking-through-daniel

http://amazingdiscoveries.org/S-deception-Revelation_prophecy_promise

Anbefales:

http://amazingdiscoveries.tv/c/2/Total_Onslaught_-_English/

Kommentar #8

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det spekuleres i noe hver eneste dag, jeg forstår simpelthen ikke det som står der i henhold til bibelopplysningene?

Så du sitter da på fasiten...? Jeg har lært meg at selv om man sitter og leser og forstår grunnteksten, så kan man likevel vike av fra hva Skriften mener. Uten hjelp av Den Hellige Ånd, så vill man sitte fast. Fordi Herren ønsker ikke at noen skal bli selvkloke.

Har akkurat lest "Dyret fra Midtøsten" med Joel Richardson, og enda han sitter på så mange skriftelige beviser av Guds Ords åpenbaringer (fra grunnteksten) og nesten latterliggjør de andres teologiske syn, så skaper det endel forvirring (en liten stemme sa til meg at han enda ikke har sett det som han burde ha sett det). Fordi det mangler Guds kraft over fullheten av det han deler. Mens Isaac Newtons skrifter skaper en hellig atmosfære av Gud, enda den på mange måter kan virke ufullkommen. Ordene hans vittner om at Han må ha levd nær Herren for å ha fått tak i dette, samtidig som han også har brukt hodet. Når man blander sin overgivelse til Jesus med den kunnskapen man får via hjernen, så blir det veldig bra.

Jeg har fulgt litt med på bibelkoden. Og det som er enkelt, er å kode inn fortiden. Men framtiden er mye mer vanskelig. Og det er nettopp det. Uten at den som allerede sett hele fremtiden ikke ønsker å dele det med andre, så blir det fortsatt holdt skjult til det er tid for at det skal åpenbares. Guds hensikt med fremtiden er å varsle sin menighet om den tid de skal inn i. Og selv om man ikke leser bibelen om endetiden, så vill Ånden tale for de ører som hører.

Når det gjelder Ragnar Hastings, så finnes det noe profetisk over han. Og jeg for min del så har jeg veldig respekt for det profetiske. De gamle har noe som vi unge enda ikke har sett. 

Eneste som er sikkert med fremtiden, er at man er trygg om man holder seg nær til Herren. 

Kommentar #9

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke finne dagen Jesu kommer igjen, det er umulig

Ja, det er umulig. Men etter det har skjedd og vi har en dato, så er jeg sikker på at det finnes ting i bibelen som beviser datoen. Men det er umulig å forstå nå, fordi det er forseglet. Ingen skal vite timen eller dagen.

Men jødene har profetiske høytider som har blitt oppfylt og som skal bli oppfylt. Påsken og pinsen har blitt oppfylt. Men ikke Rosj hasjaná, jødisk nyttår. Mange er at oppfattning av at bortrykkelsen vill skje på den høytiden. Det kan finnes tegn på at Jesus ble født i september, under jødisk nyttår. Og det kan også være sannsynelig at han kommer den andre gang i den høytiden, og ettersom høytiden varer i 2 dager, så vet man heller ikke dagen eller timen. Derfor kan også blodmånene som nå kommer neste år og i 2015 vill dukke opp på Rosj hasjaná. Det behøver ikke å bety bortrykkelsen, men man vet aldri. Men noe vill garantert skje som er viktig for Israel.Vi skulle se etter tegn, og dette må da være ganske synelige tegn.

Så 4 blodmåner, 2 delt på 2014 og 2 i 2015. 2 i påsken og 2 ved jødisk nyttår. Interessant!

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Brann.. :-)

Publisert rundt 7 år siden
Tore Hansen. Gå til den siterte teksten.
Men jødene har profetiske høytider som har blitt oppfylt og som skal bli oppfylt. Påsken og pinsen har blitt oppfylt. Men ikke Rosj hasjaná, jødisk nyttår. Mange er at oppfattning av at bortrykkelsen vill skje på den høytiden. Det kan finnes tegn på at Jesus ble født i september, under jødisk nyttår. Og det kan også være sannsynelig at han kommer den andre gang i den høytiden, og ettersom høytiden varer i 2 dager, så vet man heller ikke dagen eller timen.

Ut i fra Guds ord er profetisk tid over. Alt annet blir om at og hvis at i tidsangivelser, det er ikke tro men mangel på tillitt (tro). Jesus lover oss at vi skal vite og forstå. De jødiske høytiden peker frem mot noe og er bildet av noe spom er oppfylt og noe som skal oppfylles. Samtidig vet vi at alle jødiske høytidene er billedlig presentert i løpet av ett år i den gamle pakts ordning, og de ble gjentatt hvert år. Ut i fra profetisk tid vet vi hvilken høytid vi nå er i.

Last ned denne fra Maranathamedia.com :

http://maranathamedia.com/charts/sanctuary/1366-the-shadow-sabbaths

Flere andre: http://maranathamedia.com/charts/sanctuary

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

137 innlegg  13843 kommentarer

Fasiten

Publisert rundt 7 år siden

Tore Czilling:

Så du sitter da på fasiten...?
___________________________________________

Fasiten er Bibelen. Jeg har mange profetiske bøker, men ingen kan måle seg med den. Lærte av en indianer at Salmenes bok er Bibelens fasit, i Bibelen ellers fortelles det at ting skal skje, men Salmene forteller når tingene skjer i riktig rekkefølge. Datoer og årstall er ikke det viktigste, men tidens tegn...

Jeg kan gi deg et par bra eksempel, i Dan.11. står det noe kryptisk sammendrag om endetiden, i v29 nevnes det: Til fastsatt tid skal han igjen dra mot sør, men denne gangen går det ikke som forrige gang… og v35: Noen av de kloke faller som offer, så de blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden. For den fastsatte tid er ennå ikke kommet…. i 4.Mos.9.2 står det at Israelittene skal holde påske på den fastsatte tid. Men i Salmene står det annerledes; 75.3: «Jeg har fastsatt en tid da jeg skal holde rettferdig dom. 4 Jorden er i oppløsning...

Salm.102.14: Du vil reise deg, du vil forbarme deg over Sion; for det er tiden til å være det nådig, timen er kommet. (Den fastsatte tid)

For at dette skal skje må først den onde komme, og det skjer i Salm.7.15: Se, han er i ferd med å føde misgjerning;han er fruktsommelig med ulykke og føder løgn… (Jes.59.4-7)

Og tiden er beskrevet godt i Bibelen dersom en bruker hele skriften, og det er du jo inneforstått med. (Esek.38.7-9) Man bruker tidens tegn for å se med, v10: Så sier Herren, Israels Gud: På den dag skal tanker stige op i ditt hjerte, og du skal tenke ut et ondt råd 11 og si: Jeg vil dra opp imot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og verken har bom eller porter. - 14 Derfor skal du spå, menneskesønn, og si til Gog: Så sier Herren, Israels Gud: Se, på den tid da mitt folk Israel bor trygt, får du nok vite det. 15 Da skal du komme fra ditt land, fra det ytterste Norden, du og mange folkeslag med deg.

Det er ikke noe som skjer med det aller første, i dag har Israel både bommer, porter og murer, det kan alle se.

Når det så gjelder at Agustus befaler hele verden til å skrives inn i manntall, regner jeg ikke med at Bibelen tar feil på dette punktet, slik at hele Amerika skulle mangle pga at det ikke ble oppdaget før 1000 år etter folketellingen? - det holder simpelthen ikke vann, når Bibelen ellers beskriver at alle folkeslag skal frelses gjennom Abraham. Det ville jo være en hån imot Guds ord (2 Tim 3,16) å si at Augustus ville ha hele verden skrevet inn i manntall, men utelot Amerika siden det ikke ble oppdaget før 1000 år etter, og kanskje India og Østen også siden Wasco da Gama ikke oppdaget sjøveien dit før i 1497? Men Paulus oppdaget den vel lenge før? (Apg.20.16) Hvorfor har ikke han havnet i historiebøkene som oppdager av sjøveien til Asia?

Det er og forblir håpløst å tolke profetier som historie da ingenting stemmer overens?


 

 

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

137 innlegg  13843 kommentarer

Profetisk tid

Publisert rundt 7 år siden

Leif Gunnar:

Ut i fra Guds ord er profetisk tid over. Alt annet blir om at og hvis at i tidsangivelser
______________________________________________________

Det er vanskelig å se hva du mener gjennom dine briller - Bibelen er klar på at tiden fortsetter ufortrødent til det ikke er mer tid igjen og til alle de 7 basunene har gitt lyd fra seg i Åp.10.6-7? Vi har vel ikke sett noe til verken malurt eller galle ennå? (Åp.8.11-12) Men du er jo av det upålitelige slaget, da det ikke er så lenge siden du viste til at profetiene til Israels 70 år i Babylon og tilbakevendelse til landet sitt etterpå - ikke er oppfylt (i 1948) : Her er beviset på at staten Israel IKKE er lovnaden GT og Gud lover oss:

http://www.verdidebatt.no/debatt/post50838.zrm

Altså er ikke den profetiske tid over - den er faktisk ikke begynt ennå (Luk.21.22)

Kommentar #13

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Altså er ikke den profetiske tid over - den er faktisk ikke begynt ennå (Luk.21.22)

Med tid mente jeg fra år/ dag prinsippet, med andre ord ett konkret årstall og dag gitt i Guds ord frem i tid fra denne dag. 1844 er det siste årstall man kan oppdrive av Guds ord. 

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

137 innlegg  13843 kommentarer

Og...

Publisert rundt 7 år siden

Leif Gunnar:

1844 er det siste årstall man kan oppdrive av Guds ord.
_____________________________________________

hvor i Guds Ord finner du dette årstallet?

Kommentar #15

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
hvor i Guds Ord finner du dette årstallet?

Jeg, som tidligere forklart av meg og flere gjentatte ganger så diskuterer ikke jeg med flere med deg Kjell men her har du forklaringen igjen.

http://pdf.amazingdiscoveries.org/Study_Guides/TO/201-Just_Another_Man.pdf

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

137 innlegg  13843 kommentarer

Takk!

Publisert rundt 7 år siden

Leif Gunnar:

men her har du forklaringen igjen.
_____________________________________________

Det E.G. White ikke så?

Som sagt, Bibelen passer ikke med historien, men det enkelte gjør med bibeltekstene er å tilpasse dem inn i historien - som å sette et begynnelsesår og sluttår for de 2300 aftener og morgener som ikke Daniel forstod og da han prøvde, ble han syk i flere dager, for synet siktet til en fjern fremtid - ikke bare det, men det var også forseglet. (gjem/ skjul synet) - Dan.8.26: ... Men du skal holde synet skjult, for det handler om en fjern fremtid!

Det er nok ikke så enkelt at de 2300 aftener og morgener begynte på en viss persons levetid, for Bibelen er skrevet i lignelser. Linken du gav viser ikke til noen spesiell tid i Bibelen slik du forespeiler, men hvor gode menneskene er til å spekulere seg frem til absurde resultater som er direkte meningsløse og uten verdi. Man kan altså ikke spekulere seg frem til et resultat som blir feil uten at det går ut over andre bibeltekster? Sier E.G. Withe noe om når menneskesønnen og Immanuel viste seg for menneskeheten (Matt.10.23, Jes.7.14-17), for det er vel også en profeti innenfor den samme tidsrammen?

Kommentar #17

Martin Sandstad

20 innlegg  730 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det jeg tenker etter det jeg har lært i det siste er at rett før jesus kom var jo maccabeer opprøret. De var vant til å klare seg selv. Vant til å bli undertrykt og vant til å måtte løse problemene sine selv. De forventet en leder som skulle frigjøre dem fra undertrykkerne.


Da Jesus kom så rolig forstod de ikke. Lærdommen er kanskje at man ikke nødvendigvis kan se på fortiden for å forstå framtiden?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere