Håkon Hovda

151

Kan vi tolke Bibelen slik vi ønsker? En kommentar til Kristin G. Raaum

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread458257/#post_458257

Publisert: 14. des 2013

Jeg leste her forleden kveld innlegget til Kristin Gunnleiksrud Raaum. Jeg sitter igjen med en del følelser og spørsmål jeg ønsker å lufte på en ryddig måte. Jeg tror disse tankene og spørsmåleen gjelder oss alle. Så istedet for å legge inn noen kommentarer og spørsmål i en fort overfylt debatt, så kan det kanskje være mer fruktbart å forsøke å sortere disse i en eget innlegg.

La meg først si at det er et ryddig og ærlig innlegg av Raaum. Det er også flere gode, prisverdige holdninger og tanker bak noen av hennes argumenter.

Men spørsmålet vi alle som kaller oss kristne må forholde oss til er følgende:

Hva sier Guds Ord om dette?

Kampen for homofiles rettigheter er på mange måter slik jeg ser det todelt. Den ene dreier seg om menneskeverdet. Du og jeg er først og fremst, over alt annet, mennesker. Det er denne overskyggende sannheten om at vi er lik hva gjelder verdi framfor Gud. Han ser ingen forskjell på om du er rik eller fattig, svart eller hvit, mann eller kvinne, homofil eller hetero.

Bibelen sier at Gud viser oss (merk: Ikke "viste", men fortsetter å vise) Sin kjærlighet ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. (Rom 5.8). Og vi er sannelige alle syndere, avhengige av Jesu forsonende verk på Golgata. 

Her har vi som kirke en jobb å gjøre. Det må finnes en kompromissløs kjærlighet for mennesker iblant oss. Det må være en ånd av tilgivelse, raushet, omsorg, ydmykhet, godhet og kjærlighet som kjennetegner oss over alt annet. 

Jeg tror at mange mennesker idag som har luktet på kirken (ikke bare DnK, men hvilken som helst menighet som kaller seg følgere av Jesus), har rynket på nesen og snudd i døren, billedlig talt. Dessverre tror jeg mange møter en kirke som lukter av råttent kjøtt.

Det gamle mennesket er ikke fullstendig korsfestet og begravet med Kristus, men preger dessverre så altfor mye av de holdninger og verdier mennesker møter i våre kirker.

Egoisme, selvrealiseringer, stolthet, materialisme, sammenligning. Dette leder til frustrasjon, splittelse og ligner dessverre veldig lite på den Jesus vi påstår vi følger. 

Han Bibelen sier er hodet for menigheten. 

Så er det det andre området jeg opplever at homofili-kampen dreier seg om. Og det området har i bunn og grunn ikke noe med homofile å gjøre i det hele tatt. Det dreier seg om hva som skal ha størst autoritet i våre liv. Guds Ord eller våre omstendigheter eller følelser? Våre venners eller familiemedlemmers smerte og sorg? Vår egen erfaring?

Og det er her jeg opplever at Kristin G. Raaum gjør de virkerlig farlige og dårlige argumentene. Når man ønsker å være tro mot både Guds Ord og verden rundt seg (tidsånden), så vil det ende med en type teologi hvor Guds Ord ikke lenger er retningsgivende for våre liv, men at våre liv og tanker blir styrende for tolkningen av Guds Ord.

Vi må selvsagt tolke Guds Ord i lyset av vår kultur og tid. Men det betyr av vi forstår forskjellene fra da til nå, fra de til oss.

Å underordne oss Guds Ord betyr at vi lar den korrigere oss og vår kultur, ikke at vi korrigerer den utfra vår tid og kultur. 

Kristin G. Raaum påstår at evangeliets sentrum er kjærligheten, uten å gi en dypere forklaring av hva hun mener med dette. 

Men betyr det at alle som kjenner på eros kjærlighet, skal få kirkens velsignelse til dette? Er det ikke Guds kjærlighet som er det viktige her? Eller er menneskets kjærlighet det største?

Videre så er det ikke en løsrevet, personlig, abstrakt følelse som er evangeliets sentrum. Det er en konkret handling - eller mer presist, et offer, som et resultat av Guds konkrete, tydelige kjærlighet til oss, som er sentrum. Det viste Han oss på korset. 

Når vi spør: "Hvor høyt elsker du meg egentlig Gud?" Så svarer Han: "Så høyt!" Så viser Han oss Jesu verk på korset. 

For mennesket er kjærlighet å få det vi ønsker oss. For Gud er kjærlighet å gi uten noen krav. 

"For så høyt har Gud elsket, at Han gav Sin Sønn..." (Joh 3.16).

Kristin Gunleiksrud Raaum sier at man ikke kan ta løsrevne, enkelte skriftsteder og la de få styre hvordan vi skal tolke Guds Ord. Det er jeg helt enig i. Alt må "siles" gjennom Jesus. Hensikten med hele Guds Ord er evangeliet, de gode nyheter til hele verden. Mens noen regler og bud blir oppfylt, og dermed ender med Jesus - som med ofringer av lam, eller regler for mat, så videreføres andre. Dette basert på hva Guds hensikt var fra utgangspunktet (Matt 19.7b). Det er altså "livslover" som Gud har skapt denne verden med. Et av de er at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

Det er slik at det finnes ingen skriftsteder som sår tvil om denne hensikten og "livsloven", hverken i det Gamle testamentet eller det Nye. Heller ingen av Jesu ord åpner for dette. Ei heller kirkehistorien eller tradisjonen. 

Bibelen gir ingen, hverken teologer, paver, biskoper, prester, lekmenn, eller Raaum anledning til å umyndiggjøre skriftsteder i Guds Ord som man finner vanskelige eller ikke liker. Den gir heller ingen anledning å sette visse skriftsteder opp mot andre, som om Guds Ord taler mot seg selv. 

Guds Ord er komplekst og må hele tiden tolkes og arbeides med. Men det vi ikke forstår, gir oss ingen anledning å skape vår egen "løsning". 

Er ikke Gud i stand til å forvalte Sitt Ord til det beste for oss? Er ikke Guds Ord som et sverd i vår sjel som avslører oss for hva vi er? Er ikke Guds Ord gitt oss for å veilede, formane, trøste, oppdra og forme oss til å bli mer lik Jesus?

Jeg vil påstå at det til slutt kommer an på om vi egentlig tror at Guds Ord er Guds Ord og om Gud er god. Er Gud god selv om det smerter meg? Er Gud til å stole på selv om det koster meg alt? Til og med livet?

Er svaret nei, da forstår jeg Kristin Gudleiksrud Raaum godt. Men den Jesus jeg har møtt, den nåden jeg erfarer i mitt liv, den Gud som gav alt sitt eget for meg...

Jeg vil påstå at Han er god, og Han er verdt det. Han har bevist det i Jesus Kristus en gang for alle og for alle tider. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Guds Ord er komplekst og må hele tiden tolkes og arbeides med. Men det vi ikke forstår, gir oss ingen anledning å skape vår egen

Hei Håkon

Et godt og reflektert innlegg Håkon, og det som ofte skjer, er at menneskeskene griper etter ordet, i sine egene lyster og smaker på hva kjærlighet er. Det er nåde, og en sannhet i Kristus. Men hvis menneskene lar seg korigere av sine egne lyster og sin egen egoisme, så sitter man igjen med å forsvare løgnen med kjærlighet i den godes mening, men i det falske lyset. Guds visdom uteblir fra oss mennesker hvis man ikke har Gudfrykten i  kjærlighet til sannheten. Men istede har de kjærlighet til sin egen sannhet, som fornekter sannheten i Guds ord. Da begynner man å blande menneskevisdom og Guds visdom, og da er man ute og kjører på villfarelsens vei og er inn i det man kaller tidsåndens løgn, og bedrageri, og som da man se utfallet på er at når man sier sannheten så tåler de det ikke, og bruker dette i mot oss ved å si at vi fordømmer, og fornekter anndre kjærligheten. Gjør man det nå man har en annen mening? Nei. vi nekter ingen å ha kjærlighet og vi nekter ingen å ha sex, alle har et ansvar for det de selv gjør, men vi kristne har også et annsvar ovenfor kristne søsken som lever som homofili, er å påminne om det skrevne ord uten at man dømmer.

mvh

Rune

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Misbruk

Publisert nesten 7 år siden

Vi kan selvsagt ikke tolke bibelen slik vi ønsker.

Jeg ser at de to ordene"Guds kjærlighet" går ofte igjen når noen blir støtt av enkelte bibelvers.

Men Guds kjærlighet vil selvsagt ikke tillate ting som Gud tydelig tar avstand fra i sitt ord.

Selv om en er kristen, så er det lov å bruke hodet.

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Kjærlighet, det er mye rart det

Publisert nesten 7 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
For mennesket er kjærlighet å få det vi ønsker oss. For Gud er kjærlighet å gi uten noen krav.

"For så høyt har Gud elsket, at Han gav Sin Sønn..." (Joh 3.16).

 

Takk for et viktig, innsiktsfullt og betimelig innlegg Hovda.  Det er her skoen trykker, i kirkens homofilidebatt, og ellers i forståelsen av  hva Guds betingelsesløse kjærlighet er, slik det fremgår av Ordet.

Jeg har tidligere fremholdt det norske språket er ordfattig når det gjelder dette.

Begrepet "kjærlighet" og ikke minst verbet "å elske"  har etter hvert fått en nesten heldekkende betydning inn mot menneskelig kjærlighet, begjær og erotikk, eros.

Når disse ordene skal brukes over hele skalaen fra budskapet Johs 3, 16. og helt ned til den simpleste kiosklitteratur, da må det bli krøll, og vanskelig å forklare. Samtidig bruker mange det som inntekt for godhetens tolkning, bevisst, eller ubevisst.

Vi skulle hatt et norsk ord for Agape, Guds Kjærlighet.

 

Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Er Paulus en vranglærer?

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Vi skulle hatt et norsk ord for Agape, Guds Kjærlighet.

Det jeg synes er merkelig er at mange mener å vite mer om Guds kjærlighet enn Paulus.  Paulus som har skrevet 1. Kor 13, skriver allikevel i 1. Kor 6 9-11:

 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. 

Det sidestilles altså med å dyrke avguder.  Men for de som vender om til Kristus, de får tilgivelse og nåde om de slutter å dyrke avguder.

Paulus har altså ikke forstått Guds kjærlighets begrensninger, men det har en rekke prester og teologer i DnK.  Forstå det den som kan.

Kirken skal ifølge disse som mener å forstå Guds kjærlighet bedre enn Paulus, godkjenne likekjønnede ekteskap. Per Lønning kan jo formulere seg.  Han uttaler i VL følgende:

."– Hvis man kaller en forbindelse mellom to personer av samme kjønn for ekteskap, og til og med gir det status foran kirkens hellige alter, går det på sannheten løs, mener Lønning."

Kirkelig ekteskap er ekteskap mellom mann og kvinne.  

Sekulære ekteskap eller partnerskapsloven er noe annet.  

Kirken kan hverken velsigne eller vie likekjønnede ekteskap.  Det blir det samme som å velsigne dyrking av avguder.

Det er og blir uforståelig for meg hvordan enkelte mener å forstå og kjenne Guds kjærlighets begrensninger bedre enn Paulus.  Det blir jo det samme som å påstå at Paulus er en vranglærer.

Kommentar #5

Tor Albertsen

64 innlegg  597 kommentarer

Gurds Ord på vei ut?

Publisert nesten 7 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil påstå at det til slutt kommer an på om vi egentlig tror at Guds Ord er Guds Ord og om Gud er god. Er Gud god selv om det smerter meg? Er Gud til å stole på selv om det koster meg alt? Til og med livet?

Jeg er redd for at Guds Ord allerede er forandret til å bli utelykkende et metabudskap: Tro på Den treenige Gud (hva vil det si?) Etikk blir metaetikk: Du skal elske (agape) Gud og din neste som deg selv (hva vil det si?).

Et gedigent problem blir det for de som har bare sånn noenlunde peiling på kristen tro og kristent liv og som ikke hører til den akademiske klasse, men trenger forkynnelse som konkretiserer livet i tro - og det med sitt utgangspunkt fra bibelske konkret materiale.

Spørsmålet om homofiles vielse i Den norske kirke er like rettferdig å gå med på som det er for andre sekulære tillegg som forlengst er en del av kirkens liv. I luthersk forstand er faktisk også heterofilt ekteskap først og fremst en offentlig ordning.

Hadde kirken holdt seg til Ordet, dåp og nattverd (og kanskje begravelser) og latt det offentlige ta seg av resten, ville vi unngått alle håpløse brytninger. Og selvsagt skal de som vil få kirkens forbønn.

Kommentar #6

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er og blir uforståelig for meg hvordan enkelte mener å forstå og kjenne Guds kjærlighets begrensninger bedre enn Paulus. Det blir jo det samme som å påstå at Paulus er en vranglærer.

 

 

 

 

Homo organisasjonen har vert sterk, målbevisst og flinke til å manipulere.  For dem har det ikke vert nok å få aksept for borgerlig vielse. De har stormet kirken for å få aksept og velsignelse for sin legning.

Sett fra et historisk synspunkt er det kanskje ikke rart at pendelen har svinget den veien.  De har ikke vert pent behandlet tidligere av samfunnet. Men homofile har tatt seg til rette, og sprengt kirkens mandat i slike saker. Oftest mot bedre vitende.  Kirken på sin side har vert for svak, og gitt etter for folkeopinion og angst for å miste popularitet.

Slik overtar de liberale nå, og forkynner en annnen kjærlighet enn Guds. Her står menneskers følelser og tilfredsstillelsebehov i sentrum.  Evangeliet er blitt til Eros, og Gud er en snill velmenende gammel mann som står i bakgrunnen og koser seg over at verden går fremover.

Alt dette til tross for at det ikke skal mer enn vanlig IQ for å kunne forstå forskjellen mellom Guds kjærlighet, rettferdighet og plan for ekteskapet, og på den andre siden, menneskets jag etter lykke og timelige behov Det er bra lenge siden jeg skrev om, og etterlyste svar på hvorfor homofile ikke er fornøyd med borgerlig vielse.  Ekte ekteskap kan det aldri bli uansett.

 

Kommentar #7

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Guds Ord er ikke bundet

Publisert nesten 7 år siden

Disse ordene ble ytret av Paulus da han satt i fengsel. Så det er klart at Paulus ikke oppfattet Guds Ords framgang som avhengig av menneskelige omstendigheter å være på plass. 

Gud vokter over sitt ord.

Det er noe i oss som trenger og elsker Guds Ord. Dette "noe" er jeg sikker på er den ånd som er i oss, skapt for fellesskap med Gud. Når vi så kommer til tro på Gud så fornyes, gjenfødes vår ånd ved Den Hellige Ånds kraft slik at vi blir i stand til å forstå og ta imot Guds Ord. 

Tror du ikke det er derfor Johannes sier at vi ikke trenger noen å lære oss? (1Joh 2.27). Det vil alltid trenges lærere i Guds Ord, men ved Den Hellige Ånds salvelse og overbevisning, så lærer vi sannheten å kjenne og kan skjelne mellom rett og galt, sann og falsk lære. 

Nettopp derfor er det så viktig at vi leser og studerer Guds Ord samvittighetsfullt og ydmykt, lytter til Ånds-fyllte lærere, og passer på vårt fellesskap med Gud ved Den Hellige Ånd. Ellers vil vi bli forført og lurt. 

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Homo organisasjonen har vert sterk, målbevisst og flinke til å manipulere. For dem har det ikke vert nok å få aksept for borgerlig vielse. De har stormet kirken for å få aksept og velsignelse for sin legning.

Takk for godt svar og en god kommentar.  Jeg er enig i alt du skriver i kommentaren.

Det samme gjelder også for Hovdas kommentar 7.

Mvh

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Først må man vite hva Ordet omtaler

Publisert nesten 7 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Hva sier Guds Ord om dette?

Når Bibelens forfattere skulle skrive om "Guds Rike", dvs den åndelige virkelighet som er usynlig, uhørlig og i utgangspunket usansbar for denne verdens skapninger, så måtte de bruke verdslig språk for å beskrive det som ikke kan beskrives med ord.

Når dette er innsett og forstått så behøves ingen tolkning, det er som det står og tar bolig i den som mottar det skjulte innholdet i ordet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere