svein krogenæs

11

Dropper pengegave til Frelsesarmeen etter homonekt

Om Bergen Handelsgymnasium "Hjelp til jul aksjon." og om det å ta imot Jesus som din frelser.

Publisert: 13. des 2013

Jeg leste i morges Paulus andre brev til korinterne kapittel 8, om innsamlingen til de fattige i Judea, da jeg fikk det for meg å skrive dette innlegget.

Stakkers forledede ungdommer, som har latt seg lure/kuppe av homoaktivistene, til ikke å gi de innsamlede pengegavene til Frelsesarmeen, slik meningen var.

De er ikke særlig visjonære disse ungdommene, når de ikke ser at folk som har gitt penger i den tro at det var til Frelsesarmeen, neste gang vil la vær å legge noe i bøssene.

Og disse skal liksom bli landets kommende kvinner og menn til handelsnæringen?

Merkelig nok, så er det vanligvis venstresiden, som er med å driver på med denne homofokuseringen, og har helt glemt at det de her driver med, er et svik mot de fattige i byen vår, både barn, unge og gamle, som sårt trenger litt støtte til jul.

Ja slik er samfunnet vårt altså blitt, og vi har sett det komme litt etter litt under det sosialistiske styret, kaldt og med mangelen på ekte kjælighet til sin neste.  

At kjærligheten (ikke den seksuelle) skulle bli kald hos de fleste, vet vi jo skulle komme, så særlig overrasket kan jeg ikke si jeg er.

En fremmer den seksuelle kjærlighet, og da den unaturlige, og forveksler den med Jesu kjælighet, som er noe helt annet.

Romerbrevet 1, 26-28 + 32: Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedet for det naturlige, på samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner, og brendte i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp, den straff de fortjente for sin forvillelse.  Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. 32: De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, fortjener døden. (Død fra Gud) likevel gjør de ikke bare slikt selv, men holder også med dem som gjør det.

Heldigvis er der ennå håp om frelse og tilgivelse for alle mennesker, da også de homofile. 

Frelse betyr å personlig ta imot Jesus og tro på Ham, slik en kan lese det i Romerbrevet kapittel 10, 9 - 13. : For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Her er ikke forskjell på jøde eller greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, (Jesus) skal bli frelst.

Riktig god jul alle sammen, og et spesiellt velkommen til deg som tar imot Jesus i ditt liv denne julen!      

Vennlig hilsen Svein            

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Mr. Pengesekk

Publisert nesten 7 år siden

Det er jo fint at Frelsesarmen ikke bøyer kne for de som sitter på pengesekkene, men at de viser klart at det de tror på er mer verdifullt enn penger. Som det blir vist i innlegget så er normalen at det er troende som gir, ikke de som ikke-tror.

At noen i verden ikke liker det som kristne står for er ikke noe rart. Da kristne standarer ofte står i motsetning til verdens standarer. Ikke rart at det blir kollisjon.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
svein krogenæs. Gå til den siterte teksten.
Stakkers forledede ungdommer, som har latt seg lure/kuppe av homoaktivistene

Kan ikke disse ungdommene ha ett selvstendig moralsk standpunkt om å behandle andre redelig, også homofile, uten at de er forledet av homoaktivister? For meg handler det ikke om hva andre mener, men min egen moralske standard. Det er ikke greit å høre at du devaluerer min selvstendige vurdering og legger den på homofile eller en mytisk homoaktivst.

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
svein krogenæs. Gå til den siterte teksten.
Stakkers forledede ungdommer, som har latt seg lure/kuppe av homoaktivistene

Det kjem gradvis.

Framtida er mørk for dei som tydeleg seier at homofilt samliv er synd.

Lover er på gang som vil gjera det straffbart.

Meinings-tyranniet vil verta innført.

"Straffeloven §135a ble revidert sommeren 2005 med det formål å gi utsatte grupper et bedre og mer omfattende vern mot grovt diskriminerende eller hatfulle ytringer. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Den som forsettlig eller grovt uaktsomt setter frem en diskriminerende eller hatfull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Lik med offentlig fremsatt ytring, jf. §7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatfull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen pga. deres •hudfarge •religion eller livssyn •homofile legning, leveform eller orientering".

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg trodde at når man ga gaver og penger i gryta

Publisert nesten 7 år siden

så ga man til de fattige og vanskeligstilte.

Har aldri hørt om at Frelsesarmeen tar disse pengene og gavene selv.

Så man nekter altså å gi til de fattige for å straffe Frelsesarmeen.

Mvh Sverre

Kommentar #5

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Guds godkjente diskriminering.

Publisert nesten 7 år siden

Jeg er heterofil og ikke-troende, så en slik religiøs vrangforestilling påvirker ikke meg direkte, og jeg har heller aldri forstått hvorfor så mange synes det er problemfritt at homofile mennesker diskrimineres. Jeg burde kanskje visst at så lenge det er denne såkalte "Gud" som befaler diskrimineringen, da er det ok.

Norge; landet hvor diskriminering er lovlig så lenge de som diskriminerer kan dokumentere at det er deres Gud som krever det av sine følgere. I følge Bibelen er homofili en styggedom, og hverken de eller mennesker som "lever i hor" eller er "ekteskapsbrytere" slipper inn i himmelen. I følge Bibelen, dersom en mann ligger med en menstruerende kvinne, skal de begge støtes ut fra folket sitt, men jeg har aldri hørt at dette er noe Frelsesarmeen undersøker om sine heterofile ansatte driver med. Jeg har heller aldri hørt Frelsesarmeen si til kristne foreldre som elsker sine barn over alt annet, at de ikke kommer inn i himmelen siden de da i Jesus sine øyne ikke er verdige ham. Ja ja, vi får vel bare være glade for at ikke Frelsesarmeen - og deres meningsfeller - vektlegger bibelsitatene om at homofile må dø.

Hvorfor tillater vi egentlig slik diskriminering? Tilsynelatende oppegående mennesker - i et land hvor vi i teorien både har religionsfrihet og rett til frihet FRA religion - har altså kommet frem til at menneskeskapte lover (Norges Lover) ikke er gyldige så lenge de går imot innholdet i en "hellig tekst". Nå som vi har åpnet døren for lovlig, religiøs godkjent diskriminering, er det ingen grenser for hva slags forpesting av samfunnet dette vil lede til, dersom vi ikke gjør opprør mot slike forkastelige "guder".

Subjektiv bibeltolkning er uten tvil problematisk, og avslutningsvis, her er et lite utdrag fra Bård Nylund sin debatt med Jostein Nielsen (kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen) på TV2. Nylund: "Disse kriteriene, de har dere jo laget. Dere har sagt at disse kriteriene må være oppfylt. Men dere velger jo da i dag f.eks. å tillate at fraskilte kan inneha uniform, og inneha den type stillinger som dere her nekter denne mannen. Og det er jo et brudd på et av de 10 bud, om ekteskapsbrudd, der har dere altså valgt å tolke det på en annen måte i dag enn det dere velger å gjøre på de bibelsitatene dere legger til grunn ift. seksualitet. Det betyr at noen ting er altså mer bekvemt å lene seg tilbake og si "Det aksepterer vi i dag", mens andre ting ikke er det.".

For religiøse mennesker som liker å skryte av seg selv og deres "nestekjærlighet", er det trist og til stadighet få bevist deres religiøse hykleri. Men, sånn vil det vel alltid bli når man blindt aksepterer Guds godkjente diskriminering. :(

Kommentar #6

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Så man nekter altså å gi til de fattige for å straffe Frelsesarmeen.

Nettopp. Og de homofile klarer seg nok.

Kommentar #7

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Så man nekter altså å gi til de fattige for å straffe Frelsesarmeen.

Jeg gir vel ca 10 % av netto månedslønn til "fattige", ikke ei krone gjennom frelsesarmeen. Jeg hverken nekter å gi til fattige eller straffer Frelsesarmeen. Jeg støtter imidlertid ikke en forening som har det standpunkt Frelsesarmeen har ovenfor homofile.

Kommentar #8

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg grøsser bare jeg møter ei dame i hijab. Det minner meg på folk tilhørende en religion hvis norske rådgivere lurer på om dødsstraff kan være endlösung  for  homofile. Men jeg må nok betale dem via skatteseddelen.

Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg håper også Frelsesarmeen etter hvert vil endre synspunkt

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg gir vel ca 10 % av netto månedslønn til "fattige", ikke ei krone gjennom frelsesarmeen. Jeg hverken nekter å gi til fattige eller straffer Frelsesarmeen. Jeg støtter imidlertid ikke en forening som har det standpunkt Frelsesarmeen har ovenfor homofile.

Men jeg ønsker ikke å straffe de fattige for noe jeg er uenig med Frelsesarmeen i.

Mvh Sverre

 

Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Så godt for deg, Christiansen

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
ikke ei krone gjennom frelsesarmeen.

Dine hender er rene, din samvittghet er ren, du er et tvers gjennom godt menneske uten synd og lyte. Om alle var som deg, ville vi hatt paradis på jord.

Du minner meg om fariseerne som takket Gud for at de var uten synd.

Lykke til som syndfritt menneske. :-)

Mvh Sverre

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Dine hender er rene, din samvittghet er ren, du er et tvers gjennom godt menneske uten synd og lyte. Om alle var som deg, ville vi hatt paradis på jord.

Tom for argumenter Sverre? Drittslenging alt du sitter igjen med?

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
n jeg ønsker ikke å straffe de fattige for n

Igjen, jeg straffer ikke de fattige. Kan du for en gangs skyld holde deg til noe som ligner virkeligheten?

Kommentar #13

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvis alle slutter å gi via Frelsesarmeen

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Igjen, jeg straffer ikke de fattige. Kan du for en gangs skyld holde deg til noe som ligner virkeligheten?

Så straffer vi de fattige og vanskeligstilte. Det står ikke noe annet apparat klar til å overta det enorme arbeidet Frelsesarmeen utfører for fattige mennesker.

Mvh Sverre

Kommentar #14

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg konkluderer kun ut fra din egen fremstilling av deg selv

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Tom for argumenter Sverre? Drittslenging alt du sitter igjen med?

Du toer dine hender.

Og deg om det.

Mvh Sverre

Kommentar #15

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Dine hender er rene, din samvittghet er ren, du er et tvers gjennom godt menneske uten synd og lyte. Om alle var som deg, ville vi hatt paradis på jord.

Du minner meg om fariseerne som takket Gud for at de var uten synd.

Lykke til som syndfritt menneske. :-)

Mvh Sverre

Til å være en godt voksen mann, så oppfører du deg her veldig barnslig.

Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ok

Publisert nesten 7 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Til å være en godt voksen mann, så oppfører du deg her veldig barnslig.

Jeg synes dog Christiansen går vel langt i å glorifisere seg selv. Jeg ironiserer over hans opptatthet av å være syndfri.

Barnslig? Ok.

Greit for meg. Jeg synes Frelsesarmeen gjør en beundringsverdig innsats for vanskeligstilte mennesker. Men noen er mer opptatt av å toe sine hender enn å anerkjenne dette enorme arbeidet for fattige.

Litt ironi får man tåle. Særlig en høyprofilert debattant som Christiansen, som f eks mener at det ikke er trosfrihet i Norge.

Mvh Sverre

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Så straffer vi de fattige og vanskeligstilte. Det står ikke noe annet apparat klar til å overta det enorme arbeidet Frelsesarmeen utfører for fattige mennesker.

Det er overhodet ingen problemer med å finne trengende.

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes dog Christiansen går vel langt i å glorifisere seg selv. Jeg ironiserer over hans opptatthet av å være syndfri.

Du gir kreasjonisme en ny betydning.

Kommentar #19

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Jeg er syndsfri, og jeg har ikke noen deltagelse i det.

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Du minner meg om fariseerne som takket Gud for at de var uten synd.

Jeg er også syndsfri, men det er ikke jeg som har gjort meg synds fri, jeg har ingen ære eller deltagelse i det. Og om jeg kommer til å synde i morgen, så vil Jesu fortsatt vaske meg ren. Og dermed er jeg fri. Det var derfor Jesus kom, slik at vi ikke lengre skulle være lenket til syndens opphavsmans rike - men være ett med Jesus Kristus. Derfor er det ikke fordømmelse i den som er i Krsitus, fordi den som er i Kristus vet at Herren elsker enn, Han tilgir og tilgir og tilgir og tilgir og tilgir og tilgir til det uendelige. Fordi det er Hans natur, fordi det er det Han kom for å berge oss.

De som lever med de ti bud, og prøver å følge dem vil fort komme til det standpunkt at enn klarer ikke å følge dem. Og ikke nok med det, syndens opphavsmann bruker loven (de ti Bud) bevist mot deg, slik at du føler deg fordømt. (dette

Det er derfor Jesus sier, de som ikke tar imot meg - er alrede fortapt. Fordi den naturen som ligger i syndens opphavsman er imot de ti bud. Det er den naturen som vi menneker er vokst opp med. MenJesus kom og sa, Jeg skal ta og oppfyle de ti bud for deg og meg. Slik at syndens opphavsmann ikke mere kan bruke loven til å fordømme deg. Fordi den som er i Jesus, der finnes ikke fordømmelse. Så hvergang du føler deg fordømt, da er det ikke disse tanekene fra Herren. De er fra anklageren.

Så jeg er syndsfri, alene takket være Jesus som fjernet mine synder, Han fjernet dem i fortid, nåtid og i all fremtid. Skullle jeg falle, da spiller det ikke noe rolle - Jesus har betalt dem. Det å vite dette fører enn i en helt annen dimensjon når det gjelder Fars kjærlighten. Det fører enn dit - at det det er det gode som omvender deg, ikke loven. Loven kan ikke omvinde, den kan bare fortelle om synd, og hvem syndens opphavsmann er. loven frelser ikke. 

Når du sier til en homofil at det er synd det han gjør, da kommer fordømmelsen over han. Sier du til en som driver hor - så kommer fordømmelsen over enn - ier du til en som lyg så kommer fordømmelsen over ham - men det er ikke Herren som fordømmer deg - det er syndens opphavsmann som gjør. 

Så derfor føler du deg fordømt,fordi anklagrrene, altså syndens opphavsmann fordømmer deg. Og det er bare en som kan sette deg fri fra dette, det er Jesus, når du tar imot Jesus, da kobles du fra treet til syndens opphavsmann og inn på livets tre - I Krsitus. Der finnes det ikke fordømmelse.

Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Å?

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du gir kreasjonisme en ny betydning.

Hvordan da?

Mvh Sverre

Kommentar #21

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Lykke til som syndfritt menneske

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jeg er også syndsfri, men det er ikke jeg som har gjort meg synds fri, jeg har ingen ære eller deltagelse i det.

Og tilgi meg som et vanlig menneske å tvile på din syndfrihet. Men om du selv er overbevist om din syndfrihet så sier jo det alt om deg.

Mvh Sverre

 

Kommentar #22

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Du skaper din helt egen virkelighet.

Kommentar #23

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Enten det

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du skaper din helt egen virkelighet.

eller så er det Morten Christiansen som skaper sin egen virkelighet. Når du til stadighet hevder at vi ikke har trosfrihet i vårt samfunn lurer jeg på om du lever i Norge eller i Iran.

At du kan hevde at en skolegudstjeneste som tar høyst en skoletime pr år, der alle kan søke om fritak, er et bevis på trostvang i Norge er meg høyst merkverdig. Kanskje et opphold i Iran kunne hjelpe deg til å innse hva trosfrihet egentlig betyr?

Og dermed anser jeg meg ferdig med denne diskusjonen i denne omgang.

Mvh Sverre

 

Kommentar #24

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Frelsesarmeen er ikke eneste alternativ

Publisert nesten 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men jeg ønsker ikke å straffe de fattige for noe jeg er uenig med Frelsesarmeen i.

Hvis man gir penger til Kirkens Bymisjon eller Fattighuset, istedenfor til Frelsesarmeen så blir ikke de fattige skadelidende.

Kommentar #25

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Hvis man gir penger til Kirkens Bymisjon eller Fattighuset, istedenfor til Frelsesarmeen så blir ikke de fattige skadelidende.

Det kommer vel an på hvor mye av pengene som kommer inn som går bort i adminstrasjon hos disse organiasasjonene.

Kommentar #26

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det kommer vel an på hvor mye av pengene som kommer inn som går bort i adminstrasjon hos disse organiasasjonene.

Hva får deg til å tro at disse organisasjonene bruker mer penger på administrasjon enn det Frelsesarmeen gjør?

Kommentar #27

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Hva får deg til å tro at disse organisasjonene bruker mer penger på administrasjon enn det Frelsesarmeen gjør?

Det har jeg da heller ikke påstått.

Men det er jo greit å få klarhet i hvor mye av disse bruker før en sier det du sier.

"så blir ikke de fattige skadelidene"

Det er jo ikke noe som du kan vite uten at du vet hvor mye av pengene som kommer inn til de enkelte oraginasjonene som går til adminstrasjon. For går mer penger bort til en av disse, så "blir de fattige helt klart skadelidene", for flere kunne fått hjelpe ved mindre admintrasjonsutgifter.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere