Knut Nygaard

488

"Mannen selv Gud snudde ryggen til"

Nick Vujicic ble 04.12.82 født inn i en svært religiøs serbisk kristen familie bosatt i Melbourne, Australia. . Da han ble født viste det seg at han hadde tilstanden Tetra-amelia: han manglet begge armer og begge ben, men han hadde to små føtter der

Publisert: 12. des 2013

 en av dem hadde to tær. Vujicics tilstand var ellers normal.  Livet hans var vanskelig. En voldsom motgang skyldtes en australsk lov som hindret ham i å gå på en vanlig skole på grunn av hans handikap, selv om han ikke var mentalt tilbakestående. Mens han gikk på skolen ble loven forandret og Vujicic var en av de første handikappede studentene som ble integrert inn i en vanlig skole.

Han lærte å skrive med de to tærne han har på sin venstre «fot» og en spesiell innretning som han bruker på den ene tåen når han griper ting. Han lærte også å bruke en datamaskin og han skrev på denne med en «hæl og tå metode», kaste tennisballer, svare på telefonen, barbere seg og ta seg et glass vann.

Etter å ha blitt plaget på skolen ble Vujicic ekstremt deprimert og i tiårsalderen overveide han selvmord. Etter å ha bedt Gud om å få armer og ben begynte han å forstå at hans tilstand var en inspirasjon for andre og begynte å takke Gud for å være i live. Et viktig vendepunkt i livet hans skjedde da hans mor viste ham en avisartikkel om en mann som levde med et stort handikapp. Dette fikk ham til å innse at han ikke var den eneste med store utfordringer.

I kortfilmen ( 20 min.) "The butterfly circus" er vi tilbake i Usa i 1930 - "den store depresjonen".  Mendez er en karismatisk leder for et lite sirkus - The butterfly circus - ikke for å tjene store penger, men for å gi fattige og utstøtte et tiltrengt lyspunkt i tilværelsen.  En dag stopper sirkuset ved et tivoli og avlegger et besøk på freakshowet der de møter ... "mannen som selv Gud snudde ryggen til"...

http://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s 

Det skal ikke mye innelevelse og fantasi til å skjønne de utfordringer det måtte innebære for Nick og hans foreldre å holde fast ved troen på en miraklenes Gud og ha en hverdag hinsides det vi andre kan forestille oss - ikke minst - det å holde livsmotet oppe.

I musikksnutten "Something more" får vi .. i tillegg til å møte miraklet Nick i det han er best på - å gi andre en tro på at du er viktig og elsket - og at det er mer å hente inn i vår hverdag hvis vi åpner opp for det - noen tilbakblikk som viser oss en svært liten Nick.  Trolig lærte han seg å overleve i vann i ung alder, men 10 år gammel gikk livet i svart og... 

http://www.youtube.com/watch?v=GrV_ZvwZRvw 

Vi har alle mye å lære av den snuoperasjonen som ekstremutgaven Nick viser oss er mulig.  Vi, som kristne, kan og oppleve at vi ikke har alt i boks og dermed miste noe av vår frimodighet som vitne for Herren. Hvis Nick skulle ha ventet, så ville snuoperasjonen aldri ha kommet igang.  Det er mens vi går og handler det vi lengter etter å få på plass ... skjer ... 

http://www.youtube.com/watch?v=da5QQSxSsGY 

Jo, han er gift ..og han er blitt far.

Avslutningsvis legger jeg inn en snutt der Nick deler av sitt og sin tro til unge i tusentall - her i New York - en konferanse som heter Battlecry der han skal snakke om "Be a miracle for somebody else" - spol deg fram til ca. 0.45 og gi ham 10 minutter ....

http://www.god.tv/battlecry-new-york/be-a-miracle-for-somebody-else 

Dette er ikke mannen som Gud snudde ryggen til - dette er mannen som tillot Gud å snu livet til å bli det optimale - både for seg selv og for Han ... og ikke minst for oss ... og andre... 

Til inspirasjon og økt frimodighet i vår vandring gjennom livet...

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke mannen som Gud snudde ryggen til - dette er mannen som tillot Gud å snu livet til å bli det optimale - både for seg selv og for Han ... og ikke minst for oss ... og andre...

Dere klarer å snu det å bli "skapt" feil til å bli en god gjerning fra gud?

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ja

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Dere klarer å snu det å bli "skapt" feil til å bli en god gjerning fra gud?

er ikke det et mirakel i seg selv?  Men ... det er ikke snakk om "dere"  ... dette har sitt liv i relasjonen Nick og den treenige Gud - Gud, Jesus og Den Hellige Ånd - er selvsagt alle er involvert - og da blir det jo .. "dere", men .. vi andre troende henter bare inspirasjon og frimodighet ... og de som har skavanker og plager henter både livsmot og gudstro ... uten en forvandling på innsiden hadde det trolig ikke vært noen levende Nick nå .. virksom, levende, med livskvalitet og i oppdrag for Herren.

Det er i sannhet et ... mirakel i seg selv, men Nick er selvsagt og åpen for at vandringen kan føre med seg kreative under og har i sitt garderobeskap sko plassert for en sådan anledning - selvsagt - ingenting skulle ha vært bedre...

Kommentar #3

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Mirakel, nei. Mer som en ulykke. Tror du ikke han hadde hatt det bedre om han var skapt med fungerende lem?

Hørest da mye enklere ut for gud å skape han slik som majoriteten av andre, istedenfor å putte en masse feil inn i skapelsen av han.

Hva er et mirakel? Er det et mirakel at han lever når mange andre dør?

Hvem er skyld i at de andre dør?

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Et mirakel

Publisert nesten 7 år siden

er det for mange ... som ikke er ute for annet enn å kverulere og synse på autopiloten .. at en mann med det utgangspunkt som Nick bl.a. kan yttre seg på denne måten:

“If I fail, I try again, and again, and again. If YOU fail, are you going to try again? The human spirit can handle much worse than we realize. It matters HOW you are going to FINISH. Are you going to finish strong?” 
― Nick Vujicic

“If you can't get a miracle, become one.” 
― Nick VujicicLife Without Limits

It's a lie to think you're not good enough. It's a lie to think you're not worth anything.” 
― Nick Vujicic

“Life isn't about having, it's about being. You could surround yourself with all that money can buy, and you'd still be as miserable as a human can be. I know people with perfect bodies who don't have half the happiness I've found. On my journeys I've seen more joy in the slums of Mumbai and the orphanages of Africa than in wealthy gated communities and on sprawling estates worth millions. Why is that? You'll find contentment when your talents and passion are completely engaged, in full force. Recognise instant self-gratification for what it is. Resist the temptation to grab for material objects like the perfect house, the coolest clothes or the hottest car. The if I just had X, I would be happy syndrome is a mass delusion. When you look for happiness in mere objects, they are never enough. Look around. Look within.” 
― Nick Vujicic

I never met a bitter person who was thankful. Or a thankful person who was bitter.” 
― Nick Vujicic

We can't, and we should not, compare sufferings. We come together as a family of God, hand in hand. And then together coming and standing upon the promises of God, knowing that no matter who you are, no matter what you're going through, that God knows it, He is with you, He is going to pull you through.” 
― Nick Vujicic

..God's love is so real that He created you to prove it.” 
― Nick VujicicLife Without Limits

I have the choice to be angry at God for what i don't have, or be thankful for what i do have” 
― Nick VujicicLife Without Limits

Some injuries heal more quickly if you keep moving.” 
― Nick VujicicLife Without Limits

. God gave you just one mouth but He gave you two ears, so you should listen twice as much as you speak” 
― Nick VujicicLife Without Limits

 FAITH: ... Full Assurance In The Heart.” 
― Nick Vujicic

. Fear is often described as False Evidence Appearing Real.” 
― Nick VujicicLife Without Limits

Yet I also believe that when you do unto others, blessings come to you as well. So if you don't have a friend, be a friend. If you are having a bad day, make someone else's day. If your feelings are hurt, heal those of another.” 
― Nick VujicicLife Without Limits

The greater the struggle the more glorious the triumph” 
― Nick Vujicic

Kommentar #5

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Siter-knappen fungerer ikkje med Chrome...

Rnullbert:"Dere klarer å snu det å bli "skapt" feil til å bli en god gjerning fra gud?"

Gaard får tale for seg sjølv, utan at det skal tas til inntekt for å vere alle andre sitt syn. Det mest bredte kristne synet på helseplager og anna motganger at Gud kan vende det som igrunn er vondt om til noko godt. Eg ser det er 2-3 her på VD som hevder at motgang er straff frå Gud, Men Ny Gaard må vere den første eg ser hevde det er en velsignelse. Eg meiner det er ubibelsk tull begge delar...

Kommentar #6

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Et liv i motbakke

Publisert nesten 7 år siden
Anders Larsen. Gå til den siterte teksten.
Gaard får tale for seg sjølv,

er en utfordring for de fleste - enten de er troende eller ikke, men ... det sitatet du refererer til i kommentaren er ikke noe jeg har sagt - det er et sitat fra en kommetar Jensen har gitt fra seg som sitt syn.

Jo, det er mangt å undre seg over i livet og det er ikke alt som oppstår underveis som er liketil å forstå hverken for en troende eller en ikke-troende, men for meg er det et under både det å finne Gud i en motbakke av en slik dimensjon som den Nick har måttet forholde seg til ... og til å fremstå som han gjør i tjeneste for Herren.

Verden over finnes det tusenvis av troende med kroniske sykdommer som kan medføre en opplevelse av et langt liv i en motbakke.  Det er jo ikke det at en tror at dette er noe som kommer fra Gud som er tema, men til å finne styrke, kraft og tro til å mestre denne ene dagen optimalt og i relasjon med Herren.

Det finnes flere eksempler på at troende med kroniske sykdommer av årsak som er uforklarlig for meg kunne bli brukt sterkt av Herren til evangelisering med påfølgende tegn og under, men det tok tid før de selv ble friske - som Smith Wigglesworth....

Wigglesworth har unngått all medisinsk behandling, til tross for at han led av nyresteiner i sine senere år. Disse nyresteinene forsvant tilslutt ad naturlige veier. Han nektet enhver kirurgisk prosedyre, og uttalte at ingen kniver noen gang skulle skjære i hans kropp, verken i live eller i døde. Wigglesworth hevdet å ha reist flere personer fra de døde – inkludert hans kone Polly, en mann som het Mitchell, og en Baptist Pastor kone, en fru Clarke. Hans venn og biograf Walter Hibbert legger kravet om en mann opp fra de døde som hadde blitt balsamert og var i en begravelsesbyrå, og Wilson i sin biografi forteller om en kvinne som førte til et møte i en kiste, slo Wigglesworth ansikt etter blir reist opp, sa at hun hadde hatt en langt bedre tid i det hinsidige. Wigglesworth hevdet å ha reist mellom tre og tjue-tre personer fra de døde.

Kommentar #7

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Wigglesworth har unngått all medisinsk behandling, til tross for at han led av nyresteiner i sine senere år. Disse nyresteinene forsvant tilslutt ad naturlige veier. Han nektet enhver kirurgisk prosedyre, og uttalte at ingen kniver noen gang skulle skjære i hans kropp, verken i live eller i døde. Wigglesworth hevdet å ha reist flere personer fra de døde – inkludert hans kone Polly, en mann som het Mitchell, og en Baptist Pastor kone, en fru Clarke. Hans venn og biograf Walter Hibbert legger kravet om en mann opp fra de døde som hadde blitt balsamert og var i en begravelsesbyrå, og Wilson i sin biografi forteller om en kvinne som førte til et møte i en kiste, slo Wigglesworth ansikt etter blir reist opp, sa at hun hadde hatt en langt bedre tid i det hinsidige. Wigglesworth hevdet å ha reist mellom tre og tjue-tre personer fra de døde.

Funny story. Merkelig at ingen har greid å dokumentere dette.

Er ingen som sier at nyrestein ikke kan gå over av seg selv. Siden du tar det opp, var det kanskje noe overnaturlig som fikk det til å forsvinne?

Jeg ser at du skriver "naturlige veier", så jeg skjønner ikke helt hvorfor du tar det opp.

Det Anders Larsen sitterte over var jeg som hadde skrevet.

Kommentar #8

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Smith Wiggelsworth

Publisert nesten 7 år siden

Takk til Knut for oppbyggelig tråd med mange gode sitater. U.t har og studert Wiggelsworths tjeneste, som jo i flere sammenhenger nærmest kan minne om Jesu egen håndtering i møtet med mennesker i dyp åndelig og helsemessig krise. Det hersker jo ellers ingen tvil om at Guds kraft er den samme i dag som på Jesu egen tid om en ser seg rundt til til andre deler av verden, og ikke kun til Norge, som vel må sies å befinne seg i en åndelig bakevje med sitt eget skapte Nazareth, hvor folkets vantro gjorde det vanskelig for Herren selv å gjøre sine under.

Flott at du holder frem på V.D. Knut , - 

Må Herren velsigne, bevare og la sitt ansikt lyse over deg. ! 

Kommentar #9

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er skyld i at de andre dør?

Det er ikke Herren som har skyld i at andre dør..

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Podagraguden

Publisert nesten 7 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Wigglesworth har unngått all medisinsk behandling, til tross for at han led av nyresteiner i sine senere år.

Beklager: når du taler om nyresten og guddom i samme setning, tror jeg vi har talt ferdig.

Jeg har podagra, for øvrig. ;) 

Kommentar #11

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

"Jeg er den som er"

Publisert nesten 7 år siden

sa Herren til Moses,- et sterkt ontologisk uttrykk. Selv tror jeg fast og helt på historien om kobberslangen. Det handler om hvem man ser til.

Kommentar #12

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Du kunnskapsløse, hvor har du det ifra at Guds skapte denne personen slik..

"Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!"

Noen av "oss" må jo da ha hatt en del mangler for at denne stakkaren ble skapt slik.

Det er tydeligvis veldig selektivt og lite enighet om hva gud gjør på denne planeten.

Religion handler om tro, ikke kunnskap. Kunnskap er noe religion har slåss mot i årtusener.

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Sukk

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
"Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!"

Noen av "oss" må jo da ha hatt en del mangler for at denne stakkaren ble skapt slik.

Mener du virkelig at du ikke vet at mennesker kan bli født med skader av forskjellige grunner...At mor har spist feil mat,drukket alkohol,brukt tabletter,narkotika,røkt osv...?

Gud skaper ikke hvert enkelt individ...enten det gjelder gress,trær,dyr eller mennesker.Han har bare satt i gang prosessen...

Jeg hører stadig at "Gud har skapt meg sånn"....hvilken villfarelse. 

Kommentar #14

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ba for uvokste føtter å vokse ut

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Dere klarer å snu det å bli "skapt" feil til å bli en god gjerning fra gud?

Jeg vet at det i noen menighetssamfunn har ledere for menigheten gått sammen og med helbredere fått u-utvokste ledd - manglende fot, hånd oa - til å vokse ut. Man kan spørre seg om at Gud tillater slik fordi Han vil vi skal se at INGENTING er umulig for Gud. Selv ikke det å få uvokste lemmer og ledd til å vokse ut. JA - JEG tror slikt. Men jeg tror det er ENKELTE mennesker som får disse nådegaver som kan være med andre kristne og be for HELHET og FULLKOMMENHET av et menneske. Hele menigheten så iallefall at benet vokste under bønnen.

Også vår egen Svein Magne Pedersen fra nordnorge, som forkynner og helbreder og reiser rundt om i Norge - fikk under et av hans møter en platt-fot til å få en runding under foten. Kvinnen som fortalte det - sa at det var som en varme og en slags mild smerte som gjorde at rundingen vokste under foten hennes. Hun hadde hatt mange år med plager og gått med spesial-sko med innlegg for å døyve det verste ubehaget, og så skulle altså et møte med hr Pedersen føre til en helt ny og formet fot. Hun viste foten på tv, og vi så at det var en normal fot med hvelving under foten. Hun var jo sjele-glad og ble selvfølgelig styrket i troen på Jesus. Jeg har sett på kristen-tv UTALLIGE slike helbredelser. Så får det være opptil DET ENKELTE MENNESKE  å sette sin lit til Jesus eller ikke. Det ER mange følelser forbundet med dette, men man må RESPEKTERE hverandres syn. JEG tror på helbredelser, selvom det kanskje skjer først etter mange år. Noen ganger skjer det spontant, andre ganger drøyer det mange år. Hvis Gud (her Israels Gud) er til - og har skapt oss, er det klart som det står i Bibelen at INGENTING er umulig for Gud. Så får enhver forholde seg til og tro det - eller ta avstand fra det.

Kommentar #15

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Du baserer det du sier på manglende kunnskap.

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
"Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!"

Ja Og han lagde menneke i Han bilde - Han lagde menneske så perfekt at det levde i 800 til 900 år.

Men så kom da den kjente syndefallet inn. Herren forårsaket ikke at mennekse inviterte en annen ånd i seg.

Og det er her forfallet startet.

Herren sendte så sin sønn, for å gjenopprette det som ble brutt. D.V.S det åndelige.

Du skjønner vel at hvist du går og bli radiaktiv bestrålt, og så går du å lager barn, så kan du ikke beskylde Herren for at du får en barn som er defekt, da har du ikke kunnskap om hva bibelen sier om dette.

Det som er av kjød det er kjød, men det som er av ånd det er ånd. Herren skaper ingen syke, Herren skaper ikke noen defekte. Hvist du leser bibelen så ser du det - men lytter du til denne verdens visdom, ja da baserer du alt på hva mennesker sier. Derfor er du kunnskapsløs om hva bielen sier om dette.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3778 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1242 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 897 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 846 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 642 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere