Torstein Langesæter

177

Som i Noahs dagar

Endetidsteikna oppfyllest raskt.

Publisert: 12. des 2013

Med vedtaket i presteforeininga vert Yeshuas ord enno meir tidsaktuelle.

http://www.document.no/2013/12/presteforeningen-gar-inn-for-vielse-av-homofile/

“Som det var i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem.Liksom dei i tida før storflaumen åt og drakk, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka,og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle, så skal det òg vera når Menneskesonen kjem”  Matteus 24

Desse orda kjem  etter at Yeshua har tala om fikentreet - nasjonen Israel.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2000

Yeshua beskriv den siste generasjonen før 1000-årsriket kjem.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

Dei 6000 åra er snart til ende.

I 1 Mosebok 1 står det :

“Lat oss skapa menneske i vårt bilete, i vår likning! Dei skal råda over fiskane i havet og fuglane under himmelen, over feet og alle villdyra og alt krypet som krælar på jorda.»Så skapte Gud mennesket i sitt bilete, i Guds bilete skapte han det, til mann og kvinne skapte han dei.Og Gud velsigna dei og sa til dei: «De skal veksa og aukast, fylla jorda og leggja henne under dykk.”

Det er vel ikkje mange av prestane som i dag trur på bibelens forteljingar om Adam og Eva .

Det er vel utviklingslæra miksa saman med litt Jesuslære som rår.

Forteljinga om Noah vert heller ikkje teke seriøst.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

Det var ein lokal flom ein plass.

Ved støtte  i Paulus sine ord har dei og fått fjerna GT sine ord  om  “Guds Folk” og “Guds Land”.

Guds Folk no er “kyrkja”.

Israel er okkupanten.

http://www.dagen.no/2013/09/24/kristenliv/samfunn/israel/innenriks/168640

“Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vil at menigheter skal erkjenne at de er «medskyldig i synden til den israelske okkupasjonen”.

No er det "Knut og Per" som skal føra slekta vidare slik Gud fortel oss i 1 Mosebok.

Det vert eit supplement til det eksisterande.

Lærenemnda i DNK har studert Guds ord og endeleg funne dei teologiske argumenta som støttar det.

http://www.kirken.no/?event=dolink&FamID=337072

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Den Norske Kirke...

Publisert nesten 7 år siden

er for ALLE protestanter i Norge. Det må vi ta hensyn til når vi skal kommentere landets hoved-kirke. Derfor er det ikke så merkelig som du kanskje vil ha det til, Torstein, at kirken er blitt som den er blitt.

Men vi som personer kan gjøre noe med dette, nemlig å melde oss ut av den, og være med i andre sammenhenger. Da blir vi heller ikke med-skyldig i alt det som Den Lutherske Kirken måtte finne på!

wwww.evangeliekirken-arendal.no 

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
"Lat oss skapa menneske i vårt bilete, i vår likning! Dei skal råda over fiskane i havet og fuglane under himmelen, over feet og alle villdyra og alt krypet som krælar på jorda.»Så skapte Gud mennesket i sitt bilete, i Guds bilete skapte han det, til mann og kvinne skapte han dei.Og Gud velsigna dei og sa til dei: «De skal veksa og aukast, fylla jorda og leggja henne under dykk."

Hei Torstein

Torstein

Som det var i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem.Liksom dei i tida før storflaumen åt og drakk, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka,og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle, så skal det òg vera når Menneskesonen kjem” Matteus 24

Rune

Er det mange som tror på dette i dag? og har den kristne forsamling en for slapp holdning til dette? Forventer de og håper de at Jesu igjennkomst er rett rundt hjørnet? Heller har de det for godt i det livet de lever i no at de tror at det er enno en stund til at Jesus kommer igjen.? Er det lett for en kristen å legge seg ned på goputen og leve slik man selv vil. ?

Lever vi no som på Nohas dager.? Da tenker jeg på menigheten rundt omkring i vårt samfunn. Jesus sier jo dette om den kristne menighet som åt og drakk og gjorde de vanlige tingene og var ikke klare. Det er som de fem uforstandige jomfruene, som ikke Var klare selv om de kjente til Jesus. så var de alikavel ikke klare da Jesus kom. Halvparten levde som kristne, men var bare kristne i navnet, det er jo det som er den største faren blant kristne i dag, at de sovner og ikke ser faren, for som det står så skal det vere slik som på Nohas dager, fred og ingen fare, men da plutselig vil Jesu komme, og hvem er da klar?

mvh

Rune

Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg har latt meg fortelle at hvis flommen på Noahs tid skal gjenskapes må det regne 25mm hvert sekund i 40 dager uten at noe fordamper i mellomtiden. Sannsynligvis snakker vi om et bibelsk bilde her.

Til tross for mye uvær, akkurat nå venter vi på "Ivar" her på Kalvskinnet, er det liten grunn til å tro at kirken bør ta værforbehold for å få vedtatt en ny religionsfortolkning. Saken har på et vis gått i oppløsning i og med den sterke støtten den har fått innad i presteskapet. Kirken som helhet har ikke lenger noen sak å bekymre seg om når den nye teologiske forståelsen av kjærligheten har vunnet et slikt innpass. 

 

Kommentar #4

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
25mm hvert sekund i 40 dager

Du burde i det minste lesa 1 Mosebok om kor lenge flommen vara.

Den starta 17/2 det året Noah var 600 år og eitt heilt år vara den.

"Etter kvart drog vatnet seg attende frå jorda. Då hundre og femti dagar var lidne, hadde det minka.
     4 Den SYTTANDE DAGEN I DEN SJUANDE MÅNADEN tok arka grunn på Ararat-fjella.  5 Og vatnet minka meir og meir heilt til den TIANDE MÅNADEN. Den fyrste dagen i den tiande månaden synte fjelltoppane seg. ..I det året Noah fylte 601 år, den FYRSTE DAGEN i den FYRSTE MÅNADEN, hadde vatnet turka bort frå jorda. No tok Noah taket av arka, og då han såg utover, var jorda turr. 14 Den TJUESJUANDE DAGEN I DEN ANDRE MÅNADEN var ho heilt turr."

Les litt i gamle skrifter som støttar opp om bibelens ord.

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

"When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ."

Yeshua bekreftar både syndefloda og Noah .

ENOK var den sjuande frå Adam og viser til det som no kjem år 2028 - dommens dag.

"Det var om desse Enok, Adams etterkomar i sjuande leden, spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage englar i tusental. 15 Han vil halda dom over alle og krevja alle gudlause til rekneskap for alle deira ugudelege gjerningar, og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.» 16 Dette er folk som murrar og klagar over lagnaden sin, men lever etter lystene sine. Dei skryter og fer med store ord, og smigrar folk når det gagnar dei sjølve."  Judas brev

Dommen kjem ubønhøyrleg .

Gud kallar ein del ting for styggedomar.

"Du skal ikkje gje nokon av borna dine til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet åt din Gud. Eg er Herren. 22 Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er ein styggedom. 23 Du skal aldri ha omgang med dyr; for då vert du urein. Heller ikkje skal ei kvinne by seg fram til eit dyr og para seg med det. Det er stygg åtferd." 

3 Mosebok 18.

Kyrkja skal no velsigna det Gud kallar for "styggedom".

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har latt meg fortelle at hvis flommen på Noahs tid skal gjenskapes må det regne 25mm hvert sekund i 40 dager uten at noe fordamper i mellomtiden. Sannsynligvis snakker vi om et bibelsk bilde her

Guds ord forteller at Hans andre komme er med ild, som også er ett bilde på Hans Ånd som vann også er.

Felles for Hans komme er at alle ugudelige vil bli utslettet/ tatt bort som i flommen.

Det Torstein peker på er at ugudeligheten, selviskheten og stoltheten (gjør blind) og dermed tar ondskapen overhånd slik at det blir barmhjertighet som gjør at det hele må endes. Slik var det før og ved flommen slik er/ blir det nå. Bare tenk litt etter, det voldtas og drepes i forlystelsenes lønn og allikevel forsvares livstilen til tennene.

1 Mos 7,10-12 Da nu de syv dager var til ende, kom flommens vann strømmende over jorden. 11 I det år da Noah var seks hundre år gammel, i den annen måned, den syttende dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes, 12 og regnet strømmet ned på jorden i firti dager og firti netter.  

Det er også interressant at den onde vil etterligne Hans andre komme med at ild skal falle fra himmelen og at tegnene til den ondes komme rett før Jesu i komme er åndsåpenbarelser, tegn og kraftige undere. Guds ord sier at enhver vil la seg bedra om man ikke tror Guds ord slik det står og det inklusive profetinene for de ord e rgitt for at vi ikke skal la oss lure da det, altså bedraget er på forhånd varslet.

For oss som tror Guds ord og profeter er det viktig at Hans ord kommer ut samstemt og uten menneskelige tanker og følelser, nå rett før Hans komme. Forvirringen rår i dag og de troendes religiøse ledere her i denne verden vet ikke hva de gjør eller tror på. Det beviser de nå med å la homofile gifte seg i Guds navn, i deres gudshus.. .

Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Guds ord forteller at Hans andre komme er med ild,

Yeshua,Israels Gud kjem frå aust og vert beskrive tydeleg i Esekiel 43

"Så førte han meg til porten, den porten som vender mot aust.  2 Og sjå, der kom herlegdomen åt Israels Gud frå aust. Lyden av han var som duren av store vassmengder, og jorda lyste av herlegdomen hans. " 

Yeshua kjem til tempelet i Jerusalem. Han går inn austporten etter fyrst å ha sett føtene sine på Oljeberget.

Habakkuk 3 fortel om det.

"Hans herlegdom er utbreidd over himmelen,
        jorda er full av hans pris.
     4 Glansen frå han er som ljoset,
        strålar går ut frå hans hand,
        og i dei er makta hans løynd.
     5 Føre han går pesten,
        i hans fotefar fylgjer sott.
     6 Han skrid fram, og jorda rister,
        folkeslag skjelv når han ser opp.
        Dei gamle fjella rivnar,
        eldgamle åsar sig i hop."

Me er inne i dei siste 15 åra før Yeshua vender tilbake for å oppretta riket for Israel og innføra Tanakh.

Det er Tanakh /Torahen (lovlæra) som vert rettesnora for menneska i 1000-årsriket.

Esaias 2 seier.

 I dei siste dagar skal det henda
        at Herrens tempelberg skal stå
        grunnfest høgt over alle fjell
        og lyfta seg opp over haugane.
        Dit skal alle folkeslag strøyma.
     3 Mange folk skal gå av stad og seia:
        «Kom, lat oss fara opp til Herrens fjell,
        til huset åt Jakobs Gud,
        så han kan læra oss sine vegar,
        og vi kan ferdast på hans stigar!
        For frå Sion skal lovlære (Torah)gå ut,
        og Herrens ord frå Jerusalem.»
     4 Han skal døma mellom folkeslaga, skifta rett for mange folk

        Då skal dei smida sverda sine om til plogjern
        og spyda sine til vingardsknivar.
        Folk skal ikkje meir lyfta sverd mot folk
        og ikkje lenger læra å føra krig."

Kva står om homofilt samliv i Torahen?

Kommentar #7

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Svaret ligger i 1. Mosebok...

Publisert nesten 7 år siden

... så kanskje Njål burde lese 1. Mos 1,7-8. Der ligger forklaringen på hvordan du kunne ha regnet så mye som måtte til for å dekke hele jorden med vann. Ut over dette så nevnes det at det var vann fra andre steder som hjalp til med å dekke jorden, dette kan Njål lese om i 1. Mos 7,11. I tillegg så kan vi vel regne med at jorden så noe annerledes ut etter skapelsen.

Dette er mye mer troverdig enn de sarkastiske kommentarene enkelte har vane for å strø rundt seg i sin guds navn.

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Jeg tror Njål har et riktig bilde på værfenomenet

Publisert nesten 7 år siden

Tor Martinsen:

1. Mos 1,7-8. Der ligger forklaringen på hvordan du kunne ha regnet så mye som måtte til for å dekke hele jorden med vann. Ut over dette så nevnes det at det var vann fra andre steder som hjalp til med å dekke jorden, dette kan Njål lese om i 1. Mos 7,11. I tillegg så kan vi vel regne med at jorden så noe annerledes ut etter skapelsen.

Dette er mye mer troverdig enn de sarkastiske kommentarene enkelte har vane for å strø rundt seg i sin guds navn
______________________________________________
___________

Ja, jeg skjønner godt at Noah ikke fikk nok vann fra oven, og at det måtte sendes ut en med bøtter og 7 mils støvler... det ser en om en betrakter Åp.17.5, Job 27.20, Åp.14.2 , Esek.42.3:Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst, og lyden av den var som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet.

Jes.17.12: Ve! Det bruser av mange folk! Det bruser som havet. Det larmer av folkeslag! Det larmer som mektige vann larmer.

Matt.16. *«Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’,  3 og om morgenen: ‘I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk’. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde....

Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

OK

Publisert nesten 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er mye mer troverdig enn de sarkastiske kommentarene enkelte har vane for å strø rundt seg i sin guds navn.

Tenk om det viser seg at Gud mente Åpenbaringen sarkastisk?

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tenk om det viser seg at Gud mente Åpenbaringen sarkastisk?

Martin Luther meinte me burde fjerna Åp.boka.

Om det som stod der var i strid med Tanakh, så måtte ein forkasta det.

Eg har enno ikkje funne noko.

Derimot i Paulus sine skrifter er det løgner på rekkje og rad.

For å repetera om syndefloda, så skriv Paulus i hebrearbrevet om Melkisedek at han var utan far og mor.

Det er berre tull. Melkisedek var SEM, son til Noah.

Syndefloda som kom 2317 år f  kr  og var Guds dom over ei syndefull verd.

Jasers bok skriv om kva som skjedde.

Desse 120 åra er veldig viktige fordi viser til desse 120 jubileum som menneska har fått.

http://www.ccel.org/a/anonymous/jasher/6.htm

And the sons of men assembled together, about seven hundred thousand men and women, and they came unto Noah to the ark. And they called to Noah, saying, Open for us that we may come to thee in the ark--and wherefore shall we die? And Noah, with a loud voice, answered them from the ark, saying, Have you not all rebelled against the Lord, and said that he does not exist? and therefore the Lord brought upon you this evil, to destroy and cut you off from the face of the earth. Is not this the thing that I spoke to you of one hundred and twenty years back, and you would not hearken to the voice of the Lord, and now do you desire to live upon earth? And they said to Noah, We are ready to return to the Lord; only open for us that we may live and not die. And Noah answered them, saying, Behold now that you see the trouble of your souls, you wish to return to the Lord; why did you not return during these hundred and twenty years, which the Lord granted you as the determined period? But now you come and tell me this on account of the troubles of your souls, now also the Lord will not listen to you, neither will he give ear to you on this day, so that you will not now succeed in your wishes."

No kjem dommen slik Gud har nedlagt det i forbilda.Etter 120 jubileum eller 6000 år er det definitivt slutt på menneska sitt opprør.
http://www.marieslibrary.com/PDF_Articles/SabJub.pdf

Kommentar #11

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Tenk om det viser seg at Gud mente Åpenbaringen sarkastisk?Nå sier vel Gud følgende i Matt 12,30: #Den som ikke er med Meg, er imot Meg. Og den som ikke samler med Meg, sprer.#

Vi kan da ganske enkelt ”oversette” dette verset slik at den som ikke tror det Gud sier oss gjennom Bibelen, er pr. definisjon i mot Gud. Det hjelper fint lite å være medlem av verdens største kirkesamfunn om man ikke står på Guds side, men bare er nominell kristen. Det er jo ikke bare i denne saken du har vist at du har et noe avslappet forhold til Guds ord. På meg så virker det tvers gjennom gjennomført hos mannskapet ute på Kalvskinnet.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Oversettelser?

Publisert nesten 7 år siden

Tor Martinsen:

Vi kan da ganske enkelt ”oversette” dette verset slik at den som ikke tror det Gud sier oss gjennom Bibelen, er pr. definisjon i mot Gud
_____________________________________________________

Torstein nevner Matt.24.37 - som i Noahs dager skal det være når Menneskesønnen kommer, kan man igjen bruke forklaringen i 1. Mos 1,7-8 også i menneskesønnens dager?

Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Torstein nevner Matt.24.37

Det skjer no store ting rundt tempelet i Jerusalem.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175112#.Uqoyy_TuK0g

"Hamas: Israel Engineering an Earthquake Attack on Al-Aqsa

Hamas Min. of Religious Affairs warns Israel is trying to collapse Al-Aqsa Mosque with 'artificial earthquake' to build 3rd Temple."

Det vert spennande å sjå på kva måte klippemoskeen no vert fjerna.

Som dei fyrste kyrkjefedrane sa vil tempelet koma på plass i endetida.

Kommentar #14

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Hamas: Israel Engineering an Earthquake Attack on Al-Aqsa

Publisert nesten 7 år siden

Nå er det jo ikke helt uvanlig at jøder kan bli anklaget for å stå bak det ene og det andre, slik som det kraftige atomulykke jordskjelvet i Japan, så her er det vel helst fantasien som kan ha løpt løpsk i Hamas vil jeg tro. Men det er jo verdt å merke seg.

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tenk om det viser seg at Gud mente Åpenbaringen sarkastisk?

Har Kristiansen endelig begynt å lese filosofi?

Det spørs alltid hvor på kulen man er. 

Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan da ganske enkelt "oversette" dette verset slik at den som ikke tror det Gud sier oss gjennom Bibelen, er pr. definisjon i mot Gud. Det hjelper fint lite å være medlem av verdens største kirkesamfunn om man ikke står på Guds side, men bare er nominell kristen. Det er jo ikke bare i denne saken du har vist at du har et noe avslappet forhold til Guds ord. På meg så virker det tvers gjennom gjennomført hos mannskapet ute på Kalvskinnet.

Svaret er ikke at jeg ikke tror på det som står i Bibelen, men du og jeg har en noe ulik forståelse. Du er tilhenger av sola scriptura med et tillegg av Ellen White, mens jeg støtter meg på Skrift og Tradisjon i katolsk regi. Og de to skal aldri møtes....

Jeg må få lov å påpeke at jeg sikkert har et avslappet forhold til Skriften. Sammenlignet med adventistene har mange det. Jeg jager ikke etter regnbuer i offentlighetens søkelys og lever et anderledes liv hjemme. Det du ser her gjenspeiler i stor grad en helhet hos meg. Jeg kommer nok aldri til å få Adventistenes Medalje For Utvist Prektighet Og Toleranse. Jeg lar den pokalen gå meg forbi thi jeg har ikke styrke til å bære den.  

Kommentar #17

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Har Kristiansen endelig begynt å lese filosofi?

Endelig? Morroklumpen. Det startet jeg med da jeg var 17. Nå går det mest i skjønnlitteratur selv om jeg gjør et unntak akkurat nå om dagen for en faktabok som ble skjenket meg i bursdagsgave nylig; William Hartstons anti-opplysningsbok Hvor Mange Paver Har Pult?. 

Kommentar #18

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Svaret er ikke at jeg ikke tror på det som står i Bibelen, men du og jeg har en noe ulik forståelse. Du er tilhenger av sola scriptura med et tillegg av Ellen White, mens jeg støtter meg på Skrift og Tradisjon i katolsk regi. Og de to skal aldri møtes....

Nå ja, at du støtter deg til Skriften er heller tvilsomt for DRKK bryter jo tvert med de fleste av Skriftens læresetninger, men det er ikke denne trådens tema. Å støtte seg til katolsk tradisjon fører heller ikke til himmelen da den tradisjonen bygger på hedenske tradisjoner importert fra babylonske, medo-persiske, greske og romerske religioner. Det er da mer en risikosport enn en vei til frelse å følge pavelige dekret.

Ha en fin Sabbat der oppe på Kalvskinnet. 

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Steinrøys?

Publisert nesten 7 år siden

Torstein:

Det skjer no store ting rundt tempelet i Jerusalem.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175112#.Uqoyy_TuK0g

"Hamas: Israel Engineering an Earthquake Attack on Al-Aqsa
________________________________________________________________

Det forundrer meg ikke, sa ikke Jesus at det ikke skulle bli stein tilbake på stein? Matt.24.: Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene.  2 Men han sa: «Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.»

Lukas er mer utfyllende: 

Luk.19.41:Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den42 og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine.43 Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter.44 De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»

Mika 3.9 fortsetter:
Jerusalem skal falle 

       9 Hør dette, dere høvdinger i Jakobs hus,
          dere ledere i Israels hus,
          dere som avskyr rettferd
          og gjør det rette kroket,
          
    10 som bygger Sion med blod
          og Jerusalem med urett!
          
     11 Høvdingene hennes dømmer for bestikkelser,
          prestene underviser for betaling,
          profetene spår for penger,
          og enda støtter de seg til Herren og sier:
          «Er ikke Herren midt iblant oss?
          Det hender ikke oss noe vondt.»
          
     12 Derfor:
          Sion skal pløyes til åker,
          Jerusalem bli til ruiner
          og tempelberget til hauger dekket av skog

Altså ikke noe nytt tempel skal bygges ennå på en god stund...

Kommentar #20

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

QED

Publisert nesten 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Å støtte seg til katolsk tradisjon fører heller ikke til himmelen da den tradisjonen bygger på hedenske tradisjoner importert fra babylonske, medo-persiske, greske og romerske religioner. Det er da mer en risikosport enn en vei til frelse å følge pavelige dekret.

Ha en fin Sabbat der oppe på Kalvskinnet.

Takk i like måte. 

Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Altså ikke noe nytt tempel skal bygges ennå på en god stund..

Tempelet vart øydelagt fleire gonger for deretter å verta gjenoppbygd.

I  år 70 e kr vart det øydelagt av Titus.

No har det gått  1943 år sidan det skjedde.

Kanskje det er litt enkle bibelske tal i dette og?

1948 var året Abraham vart fødd etter Adam. (1656+292)

Syndefloda kom 1656 år etter Adam og Abraham vart fødd 292 år etter flommen, slik 1 Mosebok beskriv det.

Israel vart oppretta i 1948.

Kanskje tempelet vert bygd no 1948 år etter at det vart rive.  Det ville i så fall passa godt med dei 6000 åra og Antikrist . 

Dei siste 7 åra er tempelet på plass (2021-2028)

Det er då nasjonen Israel inngår denne skjebnesvange avtalen med Antikrist og USA.

"The agreement of Death and Hell".

Dei som har greie på byggetid, seier at det vil ta omlag 18 månader på reisa tempelet.

-------------------------

Alt om desse planane finn ein på her.

http://www.templemount.org

http://templemountfaithful.org

http://www.templeinstitute.org

Kommentar #22

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg jager ikke etter regnbuer i offentlighetens søkelys

Regnbogen skal minna oss om syndefloda.

Det kan vera veldig vakkert når den viser seg.

"Og Gud sa: 
        «Dette er teiknet på pakta eg skipar 
        mellom meg og dykk 
        og kvar levande skapning som hjå dykk er, 
        for ætter som kjem i alle tider:
    13 Eg set BOGEN min i skyene;
        han skal vera eit teikn på pakta
        mellom meg og jorda.
    14 Når eg samlar skyer over jorda,
        og BOGEN SYNER seg i skyene,
    15 då skal eg KOMA I HUG den pakta
        som er mellom meg og dykk
        og kvar levande skapning.
        Aldri meir skal vatnet verta
        til ein storflaum som tyner alt liv.
    16 Bogen skal koma i skyene;
        eg skal SJÅ HAN OG MINNAST
        den pakta som alltid skal vera
        mellom Gud og kvar levande skapning" 1 Mosebok 9

Det kjem ikkje ein ny flom som vil dekka fjella, slik det skjedde for 4330 år sidan og som me ser spora av over alt.

At straffa kjem om ikkje lenge, veit me når kyrkja har alliert seg med mørkets makter.

http://www.sokelys.com/?p=1644#more-1644

Det er skrive litt om tida før syndefloda kom. 

Det som vart avgjerande var nettopp dette med homofil praksis. 

Ein ser det igjen i straffa over Sodoma og Gomorra. 

Gud kunne ikkje lenger sjå på desse styggedomane som vart utført.

Det er dette Judas brev og skriv om.

"Sameleis var det med Sodoma og Gomorra og grannebyane, der folk levde i hor liksom desse englane, og i unaturlege lyster. No ligg dei der som eit døme på straffa i ein evig eld.
     8 Likevel gjer desse menneska det same. Drivne av sine syner sulkar dei til lekamen sin, vanvørder herredøme og spottar englemakter"

Den UTSLETTANDE elden ramma byane.  Det var ikkje noko meir å gjera.

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

By the rivers of Babylon (Salm.137.1)

Publisert nesten 7 år siden

Torstein:

Tempelet vart øydelagt fleire gonger for deretter å verta gjenoppbygd.

I år 70 e kr vart det øydelagt av Titus.
_____________________________________________

Jeg bruker ikke profetier for å forklare historie - det gjør historien…

Det stemmer at tempelet ble ødelagt år 70. De andre historiske begivenhetene har jeg forklart til deg før at ikke stemmer.

Historie: babylonerkongen Nebukadnesars erobring av Jerusalem og bortføringen av kongehuset og Judas ledere til Babylon i året 586 f.Kr.

Matt.1.17:  Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus

Regnestykke: 14 ledd á 35 år = 490 år ): 586 - 490= Kristi fødsel år 96 - Dette stemmer vel ikke?

Jer.25.12: Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid. 13 Alt jeg har sagt om dette landet, lar jeg komme over det, alt som er skrevet i denne boken, og som Jeremia har forkynt mot alle folkeslagene…

Dette er vel heller ikke en oppfylt profeti… derfor må du ikke stokke kortene…

Jer.25.12: Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid.

Det var ikke dette som skjedde Babylon 70 år etter… det bor folk der den dag i dag...  og byen ble påkostet hengende hager og forfalt senere litt etter litt, den har aldri blitt lagt i ruiner av noen straffedom fra Herren. Det er altså ingen ting som passer av historiske hendelser med bibelens. Og så må du jo se litt på Mika 3.9-12 også da i mitt forrige innlegg? Det har vel aldri vokst palmer på tempelberget på en god stund?

Og Babylon begynte jo sin gjenreisning under Saddam regimet, har du ikke fått med deg det?

Rekonstruksjon av Babylon

I 1983 begynte Saddam Hussein, president av Irak fra 1979 til 2003, nybyggingen av byen på toppen av de gamle ruinene (på grunn av dette er gjenværende oldtidsgjenstander og andre arkeologiske spor under byen), investerte både i restaurering og ny konstruksjon. Han satte inn sitt eget navn på mange mursteinene i en imitasjon av Nebukadnesar II, men ikke i kileskrift. En gjentatt frase var «Dette er bygget av Saddam Hussein, sønn av Nebukadnesar, for å forherlige Irak». Det knytter seg til zigguraten i Ur hvor hver murstein hadde et avtrykk med teksten: «Ur-Nammu, konge av Ur, som bygde tempelet for Nanna». Disse mursteinene ble ettertraktet som samleobjekter etter at Hussein ble avsatt og senere henrettet, og ruinene i Babylon blir ikke lenger restaurert til den antatte opprinnelige tilstand.

http://no.wikipedia.org/wiki/Babylon

 

Salm.137.1:

          Ved elvene i Babel satt vi og gråt
          når vi tenkte på Sion.
          
   
  2 Vi hengte lyrene
          opp i piletrærne.
          
     3 De som tok oss til fange, ba oss om sang,
          de som bortførte oss, ba om glede:
          «Syng en av Sions sanger for oss!»
          
     4 Hvordan kan vi synge Herrens sanger
          på fremmed jord?
          
     5 Glemmer jeg deg, Jerusalem,
          så la min høyre hånd bli glemt!
          
     6 La tungen klistre seg til ganen
          om jeg ikke tenker på deg,
          om jeg ikke setter Jerusalem
          høyere enn min største glede!
          
     7 Herre, husk Jerusalems dag
          da Edoms sønner sa:
          «Riv ned! Riv ned til grunnen!»
          
     8 Du datter Babel som er herjet,
          salig er den som gjengjelder
          det du gjorde mot oss.
          
     9 Salig er den som griper dine barn
          og knuser dem mot berget 

 

 

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Obs obs... !!!

Publisert nesten 7 år siden

Sitat: Ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene opp i piletrærne.
____________________________________________________________________

 Bibelen har en formidabel interesse av å gjenta seg selv - i gåter...

Esek.17.2 Menneske, si fram en gåte og fortell en lignelse for Israels hus. 3 Du skal si:

Så sier Herren Gud:
Den store ørnen med store vinger
og lange vingefjær,
med fyldig, fargerik fjærham,
kom til Libanon.
Den tok toppen av sedertreet,

4 brøt av den øverste greinen,
førte den til kremmerlandet
og satte den i handelsbyen.

5 Så tok den en plante som vokste i landet,
og satte den i god jord
på et sted med mye vann,
plantet den som et piletre...

Der vokste det opp og ble til et vintre - frodig men lav av vekst... du har sikkert hørt fortellingen om vintreet og greinene ... en mulig forklaring står fra v12.

 Kommentar #25

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du datter Babel som er herjet,
salig er den som gjengjelder
det du gjorde mot oss

I GT var det Nebukadnesar og riket hans Babylon som invaderte jødane sitt land.

I endetida er det endetidas "Babylon" - verdas supermakt som gjer det same.

Åp 18 beskriv endetidas Babylon.

Det er den makta som tronar over dei andre landa.

Ho kallar seg dronning og seier ho aldri vil oppleva trengsle.

Nasjonane har drive handel med henne og vorte rike i dette kapitalistiske systemet.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

Me står no ovanfor den underlege hendinga at dyret kjem tilbake til alle si overrasking.

Endetidas GoG -GeOrGe var det får som rekna med dei ville sjå igjen.

------------------------------------------

Israel let seg lura slik profetiane viser.

Fienden legg hand på sine vener,
        skamlaust bryt han si pakt.
    22 Hans tale er sleipare enn smør,
        men i hjarta tenkjer han på strid.
        Hans ord er mildare enn olje,
        likevel er dei som dregne sverd. Salme 55

Det er ikkje ein fiende som spottar meg
        – det kunne eg nok tola,
        ingen uven som audmykjer meg
        – då ville eg gøyma meg for han.
    14 Nei, det er du, min likemann,
        min gode ven og kjenning,
    15 – vi som hadde det godt i lag
        og gjekk i festtog til Guds hus.

......................

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

"When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the PREVOUS PRESIDENT of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem's elected PRESIDENT GOG."

Kommentar #26

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg må beklage at jeg ikke har noen replikker til deg Langesæter. Din retorikk er så virkelighetsfjern for meg at jeg ikke finner ord. 

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

124 innlegg  13843 kommentarer

Bibelsk gyldighet?

Publisert nesten 7 år siden

Jeg tror en skal være fornøyd med at klagemuren ennå står der... da har i alle fall ikke Matt.24.2 noen gyldighet for år 70?

Men hvis en ikke skal bruke skriften for å bestemme hva som er oppfylt, da begynner det å bli besværlig å holde seg alvorlig nok? ;-))

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere