Atle Haugen

4

Reservasjonsretten: En viktig debatt på avveie

Norges lover må aldri bli den endelige standarden for etikk og moral

Publisert: 5. des 2013

Skal det være mulig å arbeide og leve i det norske samfunn med høyere moralske standarder enn det flertallet til enhver tid dikterer? Det er hva debatten om fastlegers reservasjonsrett egentlig dreier seg om. Den aktuelle problemstillingen er en parentes i forhold til prinsippet som er oppe til debatt.

Å høre politikere som Lysbakken og andre i disse dager som med kald stemme og hardt ansikt gjør abortspørsmålet til en menneskerett og de som vil reservere seg til forbrytere, er skremmende. Når Norges lover gjøres til den ultimate moralske standard man må rette seg etter, bør varsellampene blinke ikke bare hos kristne. Vi lever fremdeles i skyggen av nazismens overgrep hvor leger og myndigheter nok fulgte landets lover, men deres handlinger fremdeles vekker avsky. Oppgjørene vi har hatt i senere år med f.eks. lobotomering i psykiatrien og tvangssterilisering av ulike grupper folk flest og myndighetene i samtiden så ned på, burde også gjøre oss ydmyke med hensyn til å gjøre Norges lover og flertallstyranniet til moralsk norm. Et ikke utenkelig scenario, er f.eks. at eutanasi blir en lovhjemlet rett i en ikke for fjern fremtid. Skal ikke leger som har viet seg til å redde liv ha lov til å reservere seg da heller?

Jeg forundres over at den politiske høyresiden er så defensive i debatten når man vanligvis markerer individets rettigheter som en hovedforskjell i forhold til venstresiden. Kvinnens rett til abort har blitt en signalsak knapt noen tør å røre ved av frykt for å bli stemplet og overkjørt av den høyrøstede politiske korrekthet. Men vi har andre forhold i samfunnet som gjør det mulig å balansere rettigheter, plikter og personlig overbevisning. Retten til å nekte å bære våpen, er en slik rettighet tilpasset individets moralske overbevisning. I Forsvaret ellers skal man for øvrig lyde ordre. Samtidig blir man holdt personlig ansvarlig hvis man har fulgt en ordre som er i strid med folkeretten. Altså har man en reservasjonsrett. Hvorfor skal kvinnens rett til å velge abort ansees som moralsk overordnet en leges rett til å reservere seg fra innblanding i dette valget?

Selv synes jeg som nevnt at den konkrete saken i dette tilfellet er en liten sak som ikke burde ha hisset opp så mange. Men det prinsipielle i debatten, er livsviktig for alle som har høyere etiske prinsipper enn det et land kan nedfelle i sine lover. La oss få debatten på det rette sporet igjen!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Vi lever i et nesten totalt gjennomregulert samfunn

Publisert nesten 6 år siden
Atle Haugen. Gå til den siterte teksten.
Skal det være mulig å arbeide og leve i det norske samfunn med høyere moralske standarder enn det flertallet til enhver tid dikterer? Det er hva debatten om fastlegers reservasjonsrett egentlig dreier seg om. Den aktuelle problemstillingen er en parentes i forhold til prinsippet som er oppe til debatt.

Jeg er forsåvidt forsiktig sympatisk innstilt til at også fastleger skal kunne reservere seg, men jeg stiller meg sterkt tvilende til at dette skal alle aspekter ved arbeidslivet - - privat får folk stort sett lov til å gjøre som de vil.

Når reservasjonslegene henviser abortsøkende til andre leger som igjen henviser til abort......... hva har da legen som vil reservere seg egentlig gjort, annet enn å henvise til abort......

For meg blir dette fryktelig mye dobbeltmoral....

Hvordan vil du så løse problemene som uvergerlig vil oppstå hvis det er den enkeltes "høyere" moralske standarder som til enhver tid skal avgjøre folks gjøren og laden i arbeidslivet ???

Kommentar #2

Nils Daniel Nyberg

20 innlegg  26 kommentarer

Reservasjonsplikt

Publisert nesten 6 år siden

Takk for innlegget, ja, for egentlig skulle vel alle leger hatt "reservasjons-plikt" ? Ja, for er de ikke pliktige til å berge liv?

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere