Ole Jørgen Anfindsen

172

Norske nordmenn i Norge

Hvem kan kalles norsk? Hvem bør regnes som nordmann? Det finnes ingen enkle svar på denne typen spørsmål, men det er likevel mulig å styre unna de mest åpenbare tåpelighetene.

Publisert: 3. des 2013

I en del år nå har det vært mye snakk om «det nye, norske vi». Utgangspunktet er i hvert fall delvis positivt, nemlig ønsket om å være rause og inkluderende overfor våre «nye landsmenn».

I forlengelsen av dette kan man få inntrykk av at en del mener at enhver som er (fast) bosatt i Norge, eller enhver som har fått norsk statsborgerskap, bør betraktes som norsk, og gjerne også omtales som nordmann. Den som nøler med å akseptere en slik begrepsbruk, blir gjerne møtt med en viss mistenksomhet, og i VD-tråden Norsk kultur og venstresidens akilleshæl ble jeg for noen uker siden utfordret til å si noe om hvem jeg regner for å være norske og/eller nordmenn. Herværende VD-innlegg er mitt svar på den utfordringen.

Her mener jeg vi må skjelne mellom de to begrepene norsk og nordmann.

Det å være norsk har (så vidt jeg kan forstå) primært med språk og kultur å gjøre; snakker man rimelig god norsk, og man dessuten har tilegnet seg og identifiserer seg med norsk kultur, ja da er man i hvert fall delvis norsk. Et typisk eksempel kan være en person som flytter til Norge og gifter seg med en nordmann; han eller hun vil da gjerne bli mer og mer norsk for hvert år som går, ettersom han/hun lærer seg språket og de kulturelle kodene, samt tilegner seg det vi litt løst kan kalle norske verdier. Et annet eksempel er innvandrerbarn som vokser opp i Norge. Siden virkeligheten på dette området helt åpenbart ikke er svart-hvitt, blir en del mennesker betegnet som f.eks. norsk-amerikanere, norsk-pakistanere, norsk-somaliere, og så videre.

Det å være nordmann, derimot, har med etnisk tilhørighet å gjøre. Nordmenn er betegnelsen på den etniske gruppen som i århundrer har bebodd, hersket over og forvaltet det geografiske territoriet som i dag kalles Norge (+/-). Like lite som jeg kan bli kineser eller koreaner ved å bosette meg i hhv Kina eller Korea, kan kinesere eller koreanere bli nordmenn ved å bosette seg i Norge (adoptivbarn fra utlandet kommer i en særstilling; den problematikken skal få ligge her og nå). Derimot vil deres etterkommere kunne bli nordmenn, dersom innvandrerne får barn sammen med nordmenn.

Noen synes dette blir for strengt. Folk som er født og oppvokst her i landet må da selvsagt være for nordmenn å regne!?! Nei, fullt så enkelt er det nok ikke. Ovenstående er en antydning av hvordan jeg mener man bør tenke på dette området, men alldeles ikke noe fasitsvar med to streker under. Jeg er åpen for å justere mine synspunkter på dette området, men det er noen avgrensninger det bør være mulig å oppnå bred enighet om. Det er ikke tilstrekkelig at det norske samfunnet 'vedtar' at visse mennesker skal inkluderes i betegnelsene norsk og/eller nordmann; de aktuelle menneskene må også selv ønske å bli oppfattet som norske og/eller nordmenn. La meg illustrere med noen eksempler.

I sin bok Norsk jihad; muslimske ekstremister blant oss skriver Lars Akerhaug (side 222, min uthevelse):
«- Tross alt, selv om man er uenig i visse ting, kan man ikke se bort fra at dette landet har gitt oss trygg oppvekst, jobber og utdannelse. Man ikke la være også å være takknemlig.
- Du mener muslimene har en pakt med det norske samfunnet?
- Vi har en fredspakt med nordmenn her. Så lenge de ikke dreper den muslimske befolkningen, har ikke vi lov til å gjøre noe mot dem.»

Akerhaug referer her til en samtale med en islamist som er vokst opp i Norge. Det er implisitt i sistnevntes talemåte at han ikke regner seg som nordmann. Som alle andre mennesker har han behov for å skille mellom inn- og utgrupper, og nordmenn er tydeligvis ikke en del av vedkommendes inngruppe. Da bør heller ikke vi insistere på at han skal betraktes som å være en nordmann. Selv om han muligens ikke bare er oppvokst, men også født, i Norge.

På side 230 i samme bok skriver Akerhaug (min uthevelse): «Menn som konverterer [til islam] får ikke den samme muligheten [til å gifte seg med en muslim]. Selv om en nordmann konverterer, er det få muslimske fedre som vil gifte bort sin datter til noen utenfor sin egen gruppe, og aller minst til en nordmann

Her kommer vi inn på det kanskje viktigste kriteriet av dem alle, det vi litt uformelt kan kalle  ekteskapstesten. Dersom du ikke anser nordmenn som aktuelle ekteskapskandidater, da er du selv ikke nordmann. Og dersom du ikke ønsker at dine barn skal gifte seg med nordmenn, da er du heller ikke nordmann.

I boken Invandring och mörkläggning (se omtale her på VD) av Karl-Olov Arnstberg (professor i etnologi) og Gunnar Sandelin (journalist/sosionom) kan man lese følgende (side 112 - 113, min uthevelse): «För att hålla sig till syrianerna, så praktiserar de endogami, dvs. giftermål inom den egna gruppen. De vill absolut inte gifta in svenska kvinnor. När förre skolministern och socialdemokratiske riksdagsmannen Ibrahim Baylan för några år sedan deltog i ett möte i den syrianska kyrkan i Södertälje blev han hårt kritiserad för att han gift sig med en etnisk svenska och därmed gjort sig till förrädare mot den syrianska gruppen.» Når journalister, politikere og andre forståsegpåere insisterer på at enhver svensk statsborger, alternativt enhver med fast opphold i Sverige, må regnes som å være en svenske, da har de ikke gjort hjemmeleksene sine. Folk som regner det som forræderi å gifte seg med en svenske, er ikke svensker.

For noen år siden var jeg på privat besøk hos Sheikh Abdul Aziz Ahmed i Glasgow (min kontakt med ham er omtalt i Selvmordsparadigmet). Han fortalte meg at tilsvarende tendenser gjorde seg sterkt gjeldende i det muslimske miljøet i Storbritannia. Særlig visse etniske grupper utmerket seg med å ha ekstra høye sperrer mot at noen av deres egne skulle gifte seg med skotter/engelskmenn/briter. Og igjen mener jeg det er nokså opplagt at dersom man anser det som utenkelig å gifte seg med en skotte, engelskmann eller brite (selv om vedkommende skulle ha samme religion som en selv), da er man ikke selv skotte, engelskmann eller brite. Man har kanskje somalisk-britisk, pakistansk-britisk eller noen annen form for bindestreksidentitet, men man er tydeligvis ikke skotte, engelskmann eller brite.

Ikke bare svenske, men også norske medier har fått det for seg at det gjelder å ha en inkluderende språkbruk. Da Kenya her forleden ble rammet av en grusom terroraksjon, ble det etter hvert stor oppmerksomhet om at det var en 'nordmann' blant terroristene. Her er et typisk oppslag: «- Nordmann var blant terroristene inne på kjøpesenteret Westgate. Ifølge opplysninger PST har fått var en nordmann av somalisk opprinnelse med blant terroristene som var inne på kjøpesenteret Westgate i Nairobi. PST har reist til Kenya for å undersøke om dette stemmer.» Dette er med respekt å melde tendensiøs språkbruk. (Lenkefunksjonen på VD skaper stadig problemer; om den klikkbare lenken ikke fungerer, forsøk da å lime denne URL'en inn i nettleseren din: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Nordmann-var-blant-terroristene-inne-pa-kjopesenteret-Westgate-7336088.html)

Nå er det formodentlig slik at den aktuelle terroristen var en radikal islamist, og en del islamister er så radikale at de forkaster mer moderate muslimers oppfatning av at etnisk identitet må tillegges en viss vekt i praksis. Som det fremgår f.eks. av ovennevnte bok av Akerhaug, så er det ikke noe ukjent fenomen at radikale islamister i Norge gjerne tar seg norske konvertittkoner i ny og ne. Men selv om den aktuelle somalieren eventuelt skulle ha hatt en og annen norsk kone mens han bodde her i landet, så er det ikke dermed automatisk slik at han identifiserer seg med oss nordmenn. Tvert imot så er det vel en viss grunn til å mistenke at hans forestillingsverden ikke er særlig preget av norsk kultur, norske verdier og norsk tenkesett. Formodentlig er det slik at denne karen bare i beskjeden grad identifiserer seg med oss nordmenn.

Likevel insisterer altså en rekke norske mediehus på å omtale terroristen som nordmann! Dette er trist, for i ytterste konsekvens betyr dette at man ønsker å tømme begrepet for innhold. Hvorfor det? Formodentlig fordi man mener det er uheldig at vestlige mennesker skal ha noen etnisk identitet i det hele tatt, siden dette jo kan skape hindringer på veien mot det multikulturalistiske Utopia. Det media egentlig driver med her, er folkeoppdragelse. Vi skal oppdras til å skjønne at etniske grupper egentlig bare er noe tull som vi like godt kan avskaffe først som sist, slik at vi alle blir én stor og lykkelig familie. Det media driver med er nytale.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Feil

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
fra det du hevder, så kan heller ikke en ateist være nordmann (selv om vedkommende er hvit)?

Som jeg skrev til deg tidligere,dette er mere problematisk.

Her ble det jeg mener helt feil.

Prøvde å gå inn og forandre dette,men da var tiden ute(etter 01)

Jeg står på det Grunnloven sier,det er dette jeg på min beskjedne og ikke helt ufeilbarlige(og kanskje for sent?),prøver å "varsle" om.

Kommentar #52

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Til meg?

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Så til H.I, jeg står for en annen politikk en deg, jeg er en del av ditt mytiske politiske korrekte kulturelle marxister (tullebegrep), og familien er full av svartinger fra en annen kultur som bare hender seg å ha ett norsk pass. Jeg har ingenting imot at det blir klart fastlagt at jeg ikke har noe med deg og dine å gjøre. Jeg har intet ønske om å høre at vi blir "akseptert" fordi vi ikke er muslimer e.l. Jeg vil ikke inkluderes i en gruppe du definerer som oss. Din mening om hva som er norsk betyr ingenting for meg, din agenda finner jeg nedbrytende og eksluderende.

Usikker på om dette var ment som et svar til meg?

Kommentar #53

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Jeg anbefaler signaturen Ole Johansen å lese Grunnloven på nytt. Det er ingenting der som støtter Johansens våte drøm om et hvitt og kristent (har du glemt hvor det står humanistiske arv, Johansen?) Norge. Angående trådens tema. Jeg må lese alle innleggene først. Men så langt er jeg uenig med både Anfindsen (som i dette tilfelle er ikke presis nok i sine formuleringer) og flere av hans kritikere. Jeg skal forklare (gjøre et forsøk) ikveld: Hva en nordmann er og hva nasjonal identitet bør være basert på.
Kommentar #54

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Feil på feil

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tar den. Når jeg ser hvordan du og O.J.A aldri stempler andre, eller bruker negativt ladede ord mot andre så får jeg dårlig samvittighet. Men, hva kan jeg gjøre, jeg er jo bare en del av venstresidens politisk korrekte kulturelle marxister som ønsker å ødelegge norge, kristendommen, den hvite rase med sin overlegne hjerne, vår sivilisasjon i det store og hele egentlig. Venter i spenning på hvordan O.J.A vil forsøke og vri det til at han er saklig og opptatt av fakta, ved å inkludere noen grupper som han synes er akseptable, og forsvare bruk av begreper slik at de egentlig ikke er stempling eller negative, bare konstatering av fakta. Det vanlige fra den kanten.

Kan ikke se at jeg har stemplet andre,det jeg gjør er å plassere(beskrive)deres ideologi/politiske ståsted,om jeg skal gå så langt som å kalle det filosofi,er jeg usikker på.

Jeg synes du burde holde deg for god til den sutringen du anskueliggjør,spesiellt andre avsnitt her.

Vær så snill og holde deg til hva jeg skriver/mener og ikke bland inn Anfindsen samtidig.

Selv om vi har samme fornavn er vi ikke i slekt,jeg har aldri truffet ham og kjenner ham ikke.

Kommentar #55

Olav Rune Ekeland Bastrup

98 innlegg  2613 kommentarer

Ærlighet

Publisert nesten 6 år siden

Jeg vil anbefale rasisten og antisemitten Ole Johansen like godt å være ærlig med oss først somn sist og medgi at han sannsynligvis ønsker den gamle jødeparagrafen gjeninnført i Grunnloven.

Kommentar #56

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Europeiske

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Poenget er nok at polakkene som gruppe ser ut til å innfri begge dine krav om å være hvite og kristne mens svært mange av oss med århundrer lange aner innenfor de norske territorialgrenser svikter på halvparten av dine krav? :-)

Dermed vil den polske gruppen i Norge utgjøre en langt større prosentandel av den "egentlige" norske befolkning enn dagens statistikker viser. I følge dine krav.

Dette at kun Kristne kunne være Norsk ble feil.Har påpekt dette i en tidligere kommentar som tilsvar til Danielsen.

Beklager dette.

Her kommer statsborgerskap og en meget strengere evaluering av vedkommendes skikkethet inn.

Den som er Hvit og Europeisk,spesiellt Nord-europeisk,en stor fordel,helt klart.

Kommentar #57

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Urettferdig

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Slik er det Norge Ole Johansen vil ha. Jeg skal avstå fra videre kommentarer i denne omgang. Enhver får trekke sine konklusjoner. Jeg er dog spent på Anfindsens kommentar til dette.

Dette synes jeg er litt uredelig av deg Danielsen,jeg  har mine meninger og Anfiindsen har sine.

Vær så snill,ikke bland dette sammen når vi mener ulike ting.

Kommentar #58

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Problematisere

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vil du kanskje gjeninnføre "jødeparagrafen" i Grunnloven, Ole Johansen? Jøder er jo ikke kristne.

Svar nei,men jeg mener at denne saken må kunne taes opp til åpen debatt.

Altså;hvorfor våre modige og godt opplyste Grunnlovsfedre gjorde nettopp dette?

Håper vi kan være enig om dette.

Kommentar #59

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Beklager

Publisert nesten 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Den formuleringen fra Johansens side som Johannessen her omtaler, og som han ber om min kommentar til, er følgende: «Jeg mener at det å være Hvit og Kristen også må taes med i dette store hele som det innebærer å være Norsk og Nordmann.»

Dette ble feil,dette mener jeg ikke.

Har skrevet og beklaget dette i tidligere kommentarer.

Prøvde å rette feilen i natt,men da var klokken passert 01.

Håper ikke du får for mye problemer på grunn av dette,Anfindsen.

Kommentar #60

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Grunnloven

Publisert nesten 6 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Jeg anbefaler signaturen Ole Johansen å lese Grunnloven på nytt

Det skal jeg gjøre.

Kommentar #61

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Enige om hva?

Publisert nesten 6 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.
Svar nei,men jeg mener at denne saken må kunne taes opp til åpen debatt.

Altså;hvorfor våre modige og godt opplyste Grunnlovsfedre gjorde nettopp dette?

Håper vi kan være enig om dette.

Hva slags "åpen debatt"?  Om hvorvidt det kan være fornuftig å gjeninnføre jødeparagrafen?

Kommentar #62

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Saklighet

Publisert nesten 6 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil anbefale rasisten og antisemitten Ole Johansen like godt å være ærlig med oss først somn sist og medgi at han sannsynligvis ønsker den gamle jødeparagrafen gjeninnført i Grunnloven.

Har du ikke mere saklige argumenter å tilføre debatten?

Hva er en rasist?

Hva er en antisemitt?

Ang.jødeparagrafen så er svaret nei.

Se forøvrig min kommentar #58.

Kommentar #63

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Barnslig

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva slags "åpen debatt"? Om hvorvidt det kan være fornuftig å gjeninnføre jødeparagrafen?

Kom igjen nå,Danielsen.

Dette synes jeg er en litt barnslig måte og argumentere på.

Kommentar #64

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Barnslig?

Publisert nesten 6 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.
Kom igjen nå,Danielsen. Dette synes jeg er en litt barnslig måte og argumentere på.

Hva er det som er barnslig ved å be deg presisere et utsagn?  La meg minne deg om hva du skrev:

Svar nei,men jeg mener at denne saken må kunne taes opp til åpen debatt.

Altså;hvorfor våre modige og godt opplyste Grunnlovsfedre gjorde nettopp dette?

Håper vi kan være enig om dette.  

La meg spørre på en annen måte, da:  Hvilken sak er det som må kunne tas opp til debatt?  Kan det være noe annet enn jødeparagrafen du sikter til, når du i neste setning refererer til "Grunnlovsfedre(ne)"?

PS!  Jeg er ikke Danielsen, så han bør vel få slippe kommentarene dine?

Kommentar #65

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
At man skulle måtte være kristen for å være nordmann, er en fullstendig fremmed tanke for meg.

Igjen, hva er relevansen av hva du synes om hvem som er nordmann eller ikke? En mulig relevans kunne være at asiatene i større grad enn de som har en lysere hud og slektstre fra Norden har problemer med melk. Det gjør at vi kan være spesielt oppmerksom på dette.

Hva er du etter med ditt forsøk på å klassifisere? Jeg ser at du går tilbake til hvem du ønsker skal kunne komme til Norge og at en del av argumentene dine fortsatt er intelligens og Afrikaneres manglende evne til å leve i fred grunnet deres genetikk.

Hvorfor skal jeg gå inn i en slik klassifisering? Hvorfor skal jeg bry meg om hvem du mener er nordmann eller ikke? Hva skulle tilsi at jeg skal velge en klassifisering som gjør at du og jeg havner i samme bås? Det har ingen nytteverdi for meg, debatten blir uinteressant dersom du ikke har en bedre hensikt med spørsmålet ditt.

 

Kommentar #66

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Pinlig

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
PS! Jeg er ikke Danielsen, så han bør vel få slippe kommentarene dine?

Dette må jeg bare få beklage på det dypeste.

Kommentar #67

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Klart

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
La meg spørre på en annen måte, da: Hvilken sak er det som må kunne tas opp til debatt? Kan det være noe annet enn jødeparagrafen du sikter til, når du i neste setning refererer til "Grunnlovsfedre(ne)"?

Det stemmer,det var akkurat det jeg skrev.

Din bruk av apostrof på Grunnlovsfedrene synes jeg er litt respektløst.

Kommentar #68

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Sitat

Publisert nesten 6 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.
Din bruk av apostrof på Grunnlovsfedrene synes jeg er litt respektløst.

Det har ingenting med respektløshet å gjøre.  Anførselstegnene (ikke apostrof) var en sitatmarkering.  Parentesen rundt endelsen (-ne) skyldtes at du hadde skrevet Grunnlovsfedre, mens i min setning måtte jeg ha ordet i bestemt form for at grammatikken skulle bli korrekt.

Kommentar #69

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Forsent

Publisert nesten 6 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Jeg anbefaler signaturen Ole Johansen å lese Grunnloven på nytt. Det er ingenting der som støtter Johansens våte drøm om et hvitt og kristent (har du glemt hvor det står humanistiske arv, Johansen?) Norge

Nei,det er desverre allerede forsent.

Mener ellers at det selvfølgelig at også Hvite skal kunne ha egne nasjoner som har en stor majoritet Hvite.Dette med at alle skal være Kristne ble helt feil fra min side,har beklaget det i andre kommentarer.

Et annet spørsmål i den forbindelse er hvorfor det kun er Hvite nasjoner som skal ta imot mennesker fra 3dje verden,eller andre kontinenter.

Kommentar #70

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.
Et annet spørsmål i den forbindelse er hvorfor det kun er Hvite nasjoner som skal ta imot mennesker fra 3dje verden,eller andre kontinenter


http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970203550304577137174048327642

Det samme gjelder andre land i Sør Amerika og også noen byer i Afrika. Asia er fulle av amerikanere og europeere.

Kommentar #71

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Norge

Publisert nesten 6 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal forklare (gjøre et forsøk) ikveld: Hva en nordmann er og hva nasjonal identitet bør være basert på.

Tror du kommer til å slite hvis du skal prøve å definere nordmannen. Her har du et godt utgangspunkt Abdishazan:

Norge har kystlinje, fjorder og bukter, Galdhøpiggen, Glomma og Mjøsa. Norge består av Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord Norge. Norge er preget av klimatiske store motsetninger med fjorder og daler med høye fjell.

Norge har rein, jerv, snøugle, rype og snøspurv og elg, hjort, rådyr, bever, brunbjørn, ulv, gaupe, lemen og røyskatt.

Norge har slottet med fasade mot Karl Johans gate, midt foran med Brynjulf Bergsliens Karl Johan statue.

Norge er et velutviklet industriland. Levestandard og levealder ligger i toppsjiktet i internasjonal sammenheng.

Norge har en fordelingspolitikk der målet er at alle skal få ta del av økonomisk fremgang uavhengig av bosted, kjønn, alder, bakgrunn, yrke. 78 prosent av befolkningen er medlemmer av den evangelisk-lutherske norske kirke som består av 11 bispedømmer.

Norge er et konstitusjonelt monarki og et parlamentarisk demokrati. Norges nasjonalforsamling er stortinget, den lovgivende og bevilgende myndighet. Kongen, ved regjeringen har utøvende myndighet, og den dømmende myndighet ligger under domstolene.

Norge har et forsvar som omfatter Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Norge ble befolket før siste istid. Det ble innført jordbruket i yngre steinalder.

Norge ble samlet til ett rike etter slaget i Hafrsfjjord, da Harald Hårfagre beseiret vikingkongene på Sør-Vestlandet. Den territorielle samlingen av landet la grunnlaget for utviklingen til statssamfunn med felles forsvarsordning og felles lovverk for hele landet.

Kristendommen ble innført fra like før år 1000. Fra 1200 tallet fikk Norge sterk sentralisert kongemakt og blomstrende kultur. Med reformasjonen i 1536 ble Norge et protestantisk land.

17. mai 1814 fikk Norge sin egen grunnlov.

1800-tallets industrialisering markerte en definitiv overgang fra naturalhusholdning til pengehusholdning. I denne perioden fikk vi en helt ny arbeiderklasse og arbeiderbevegelsen.

I etter krigstiden ble Norge gjenreist som en velferdsstat med politisk stabilitet, generell velstandsøkning og utdanningseksplosjon.

Norge er rikt på naturressurser: vannkraft, olje, naturgass og fiskeri. Norge har blandingsøkonomi - kapitalistisk markedsøkonomi med innslag av styrende stat.

Det norske skolesystemet er obligatorisk og gratis for barn og ungdom i alderen 6-16 år, og all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til 3 års videregående opplæring. Norge har 8 universiteter og 9 vitenskapelige høyskoler (2010).

Norge har en litteraturtradisjon som går tilbake til den norrøne sagalitteraturen. Norge har Petter Dass, Ludvig Holberg, Henrik Wergeland, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kjelland, Jonas Lie, Arne Garborg, Amalie Skram, Petter Christen Asbjørnsen, Jørgen Moe, Sigrid Undset, Knut Hamsun, Jens Bjørneboe, Dag Solstad, Lars Saabye Christensen. Norge har Ole Bull, Ludvig Mathias Lindeman, Edvard Grieg, Kirsten Flagstad, Leif Ove Andenes, Truls Mørk.

Norge har J.C. Dahl, Adolph Tidemand, Edvard Munch og Gustav Vigeland. I moderne tid Jacob Weidemann, Inger Sitter og Odd Nerdrum, Anne Grimdalen, Arnold Haukeland, Nils Aas og Per Ung.

Hvor i Somalia, Eritrea, Afghanistan, Irak eller Pakistan finner du Norge?  Forskjellene er som dag og natt. Den kulturelle kløften mellom ikke vestlige kulturer og Norge  kommer til å segregere befolkningen og frembringe parallellsamfunn og til slutt bryte ned velferdsstaten for godt.

Say no more. Den som ikke tar poenget er enten ideologisk forblindet eller idiot.

Eller begge deler.

Lykke til Abdishazan.

Kilde: Store Norske Leksikon

 

 

 

 

Kommentar #72

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.
Et annet spørsmål i den forbindelse er hvorfor det kun er Hvite nasjoner som skal ta imot mennesker fra 3dje verden,eller andre kontinenter.

Hva er dette for noe vrøvl? Den store majoriteten av flyktninger blir tatt i mot av fattige naboland!

F.eks er millioner av syrere tatt i mot av Tyrkia, Libanon, Jordan og Irak. Naboland til krigsherjede land på det afrikanske kontinent gjør det samme.

Jeg må innrømme at jeg finner det vanskelig å debattere mot denne mannens forkvaklede menneskesyn uten å bryte opp til flere av Verdidebatts retningslinjer? Brunstanken oser fra hver eneste kommentar!

Ekkelt!

Håper noen av de jeg vanligvis er uenig med i disse sakene, også evner å ta til motmæle?

Kommentar #73

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Dette her er en skinndebatt. Det virkelige temaet er ikke å definere hva en nordmann er, det er ett argument for å holde visse mennesker unna Norge. Først og fremst disse negrene med sine begrensede ressurser og tendenser til kaos og vold.

Kommentar #74

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Nyansene

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vi kjenner historien om jødene som uten utbredt motstand fra resten av den norske befolkning, ble anholdt, arrestert og uttransportert til den sikre død. Mellomkrigstidens rasetenkning hadde ført tiil en utbredt forståelse av at disse jo ikke var ordentlige nordmenn, de hadde en annen etnisk bakgrunn.

Her er det meget viktig at alle fakta kommer frem,kan ikke se at du gjør dette her.

Derfor vil jeg henvise til denne lenken,kanskje er det flere der ute som lærer noe nytt?

http://www.aftenposten.no/kultur/film/article3709702.ece

Kommentar #75

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Skjems

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det har ingenting med respektløshet å gjøre. Anførselstegnene (ikke apostrof) var en sitatmarkering. Parentesen rundt endelsen (-ne) skyldtes at du hadde skrevet Grunnlovsfedre, mens i min setning måtte jeg ha ordet i bestemt form for at grammatikken skulle bli korrekt.

Jeg står til skjems.

Men kan du svare på mitt spørsmål,om at også denne historiske hendelse(jødeparagrafen),så skal det være tillatt med en fullstendig åpen debatt?

Kommentar #76

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Dårlig

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970203550304577137174048327642 Det samme gjelder andre land i Sør Amerika og også noen byer i Afrika. Asia er fulle av amerikanere og europeere.

Har sett på lenken,sammenligningen her er særs dårlig.

Kunne gjerne utdype,men jeg vil tro at de som leser dette vil se det åpenbare.

Kommentar #77

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Naturlig

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Hva er dette for noe vrøvl? Den store majoriteten av flyktninger blir tatt i mot av fattige naboland!

F.eks er millioner av syrere tatt i mot av Tyrkia, Libanon, Jordan og Irak. Naboland til krigsherjede land på det afrikanske kontinent gjør det samme.

Din påpekning er selvfølgelig helt riktig.

Det er åpenbart at dette må være sånn,synes du ikke?

Mitt hovedpoeng var alle de andre som IKKE er i den samme utsatte situasjon som disse menneskene.

Kommentar #78

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Uenig

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette her er en skinndebatt. Det virkelige temaet er ikke å definere hva en nordmann er, det er ett argument for å holde visse mennesker unna Norge. Først og fremst disse negrene med sine begrensede ressurser og tendenser til kaos og vold.

Her må vi kanskje bli enige om at vi er uenige?

Synes denne debatten i alle dens forgreininger er en av,om ikke den viktigste,i vår tid.

 

Kommentar #79

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Hvilket debatt-tema?

Publisert nesten 6 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.
Men kan du svare på mitt spørsmål,om at også denne historiske hendelse(jødeparagrafen),så skal det være tillatt med en fullstendig åpen debatt?

Det kommer jo da an på hva du egentlig spør om - så da får du først presisere litt.  Eksakt hva mener du debatt-temaet skal være?

Kommentar #80

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

JØDEPARAGRAFEN

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det kommer jo da an på hva du egentlig spør om - så da får du først presisere litt. Eksakt hva mener du debatt-temaet skal være?

Hvorfor bestemte våre Grunnlovsfedre at jøder ikke skulle ha adgang til Riket.

Klart nok,Johannessen?

Kommentar #81

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Tyveri av hva?

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Noen litterære eksempler på hvordan en bestemt retorikk og billedbruk, som var gangbar mynt hos Bjørnstjerne Bjørnson (1872) og (i hvert fall til dels) hos Olav Aukrust (1931) – blir umulig etter NS’ kulturelle tyveri under krigen (eksemplifisert ved NS’ egen "husdikter", Kåre Bjørgen. Skremmende nok, synes jeg

Takk for de litterære eksemplene.

Men igjen: NS' tyveri, skriver du. Tyveri av hva? NS' idéer var NS' idéer.

Jeg ser at idéer liksom kan "smittes" ved en slags "assossiering." Men hvorfor egentlig gi hva man påstår man ikke aksepterer slik enorm definisjonsmakt? Det er, for det første, overhodet ikke nødvendig. Og det er særlig uklokt, etisk og moralsk sett.

Hva mener du, for øvrig, er skremmende? Dikterens ord? Eller det kulturelle tyveriet? Eller den manglende logikk i å la NS få patent på norsk kultur og historie?  

Kommentar #82

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Jødeparagrafen

Publisert nesten 6 år siden
Ole Johansen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor bestemte våre Grunnlovsfedre at jøder ikke skulle ha adgang til Riket.

Klart nok,Johannessen?

Spørsmålet er historisk interessant - men selvsagt ikke som utgangspunkt for en ny debatt om "jøders adgang til riket"!  Grunnlovsfedrene videreførte et allerede gjeldende forbud mot jøder - men fortolkningen og praktiseringen ble strengere enn i andre europeiske land (f. eks. Danmark), der sefardiske jøder til en viss grad hadde adgang.  Det ble det først åpnet for i Norge i 1844 - men selve jødeparagrafen ble ikke opphevet før i 1851.  Dette skjedde bl.a. etter en langvarig kamp for jødenes sak fra Henrik Wergelands side.

Det var for øvrig også forbud mot munkeordener og jesuitter i den samme grunnlovsparagrafen, det første ophevet i 1897, mens jesuittforbudet formelt var gjeldende helt til 1956.

At Ole Johansen finner det interessant å diskutere jødeparagrafen på nytt, er oppsiktsvekkende - men den samme Johansen har jo i flere tidligere tråder gitt uttrykk for antisemittiske synspunkter, så slik sett er det vel ikke så overraskende.  Jeg finner uansett grunn til å repetere en karakteristikk Hermod Herstad kom med i en tidligere kommentar her i tråden:  Det er ekkelt!

Kommentar #83

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Enig

Kommentar #84

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Enig

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er historisk interessant - men selvsagt ikke som utgangspunkt for en ny debatt om "jøders adgang til riket"!

Hvorfor gjøre dette så vanskelig,Johannessen?Her er vi jo enige.

Kommentar #85

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Ikke meg

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
At Ole Johansen finner det interessant å diskutere jødeparagrafen på nytt, er oppsiktsvekkende

Det var du som tok opp dette temaet,se din kommentar,#48,tror jeg det var.

Men min grunnholdning er at alle historiske hendelser må være gjenstand for debatt.

Kommentar #86

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Hva er ekkelt

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
men den samme Johansen har jo i flere tidligere tråder gitt uttrykk for antisemittiske synspunkter, så slik sett er det vel ikke så overraskende. Jeg finner uansett grunn til å repetere en karakteristikk Hermod Herstad kom med i en tidligere kommentar her i tråden: Det er ekkelt!

Jeg regner med at du kan dokumentere dette?

Når du bruker sånne uttrykk,mener jeg du legger opp til en både usaklig og umoden debattform.

Kommentar #87

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Ekko

Publisert nesten 6 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Oddbjørn Johannessen – gå til den siterte teksten. Det er ekkelt

EnigEr det ekkokammer her inne?

Du skuffer,Afsar,har lest flere av dine kommentarer,du klarer da som regel å holde en både saklig og argumentativ debattform.

Så det samme spørsmål går til deg som til Johannessen,kan du dokumentere hva det er jeg har skrevet som er ekkelt?

Kommentar #88

Tor-Olav Foss Baldersheim

76 innlegg  1162 kommentarer

Ekkelt

Publisert nesten 6 år siden

Dette var ekkelt, ja. Sier meg enig med de tre andre i tråden som har sagt det samme.

Kommentar #89

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

@Ole Johansen #86

Publisert nesten 6 år siden

Du skrev:  "Jeg regner med at du kan dokumentere dette?"

Nå er jo dette for så vidt et sidespor, og jeg akter ikke å gå gjennom hele kommentarhistorikken her i VD - men siden du spør, så kan denne tråden være relevant:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread151764/?next=0

Og f. eks. denne kommentaren fra nevnte tråd:

http://www.verdidebatt.no/debatt/post151821.zrm

 

Kommentar #90

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Argumentene?

Publisert nesten 6 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.
Dette var ekkelt, ja. Sier meg enig med de tre andre i tråden som har sagt det samme

Oops,mere ekkokammer....

Kommentar #91

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Kildene

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du skrev: "Jeg regner med at du kan dokumentere dette?"

Nå er jo dette for så vidt et sidespor, og jeg akter ikke å gå gjennom hele kommentarhistorikken her i VD - men siden du spør, så kan denne tråden være relevant:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread151764/?next=0

Og f. eks. denne kommentaren fra nevnte tråd:

http://www.verdidebatt.no/debatt/post151821.zrm

Hva er feil,usant og ekkelt ved disse,mine tidligere kommentarer?

Det det hele koker ned til,er at du ikke aksepterer at noen har andre meninger enn deg.

På den siste lenken,ser jeg at jeg kunne vært mere nøyaktig og skrevet at dette ikke gjaldt alle jøder,men at gjaldt de mest aktivistiske.

Kommentar #92

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

En lenke

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du skrev: "Jeg regner med at du kan dokumentere dette?"

Nå er jo dette for så vidt et sidespor, og jeg akter ikke å gå gjennom hele kommentarhistorikken her i VD - men siden du spør, så kan denne tråden være relevant:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread151764/?next=0

Og f. eks. denne kommentaren fra nevnte tråd:

http://www.verdidebatt.no/debatt/post151821.zrm

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere