Elias Per Vågnes

235

Kva vil ein oppnå ved å ta knekken på Evolusjonsteorien?

Charles Darwin var ikkje åleine om å sjå at Bibelen si forteljing om at Jahve skapte heile Universet og alt på som Jorda er på 6 dagar for 6000 år sidan ikkje heldt vatn

Publisert: 2. des 2013

I 1859 var Darwin den fyrste som lukkast med å spreie desse tankane i boka On the Origin of the Species. Tankane kom til gjødsla mark. Mange kunnskapsrike menneske såg at det å rekne ut Jordkloden sin alder med utgangspunkt i Jesus si «ættesoge» attende til Adam ikkje er anna enn å leike med dogmar.

Darwin var ikkje ateist, men fritenkjar og agnostikar. Han har aldri freista å forklare korleis livet vart til, men korleis det har utvikla seg opp gjennom tidene. Dette sprengde alle tidelegare anslag om Jordkloden sin alder og har nå kome opp i ufattelege 4,5 milliardar år. Når ein står på kanten av Grand Canyon og ser korleis jorda si historie er rita inn i jordskorpa av sjølve utviklingsprosessen, lag på lag som representerer hundrevis av millionar år, heilt ned til botnen der avsetningane er meir enn 2 milliardar år og inneheld spor etter liv, då skulde ein tru at opplyste folk tok til vettet og innsåg at GT er religiøse eventyr som ikkje superdogma «Bibelen er diktert av Gud» kan gjere «Guds ord» truverdige. Kvifor denne fanatiske motstanden frå kristne/jødiske/muslimske fundamentalistar som nektar å erkjenne at livet på jorda har utvikla seg over milliardar av år? Trur dei verkeleg at der ikkje fins anna alternativ enn Jahve, Adam og Eva dersom Evolusjonsteorien vert forboden?

«La dei små born kome til meg» er ikkje ei kjærleikserklæring til borna, men eit påbod om å indoktrinere ungar i religiøse førestillingar i den alderen dei er mest sårbare. Eit menneske er programmert til å ha nesten ukritisk tillit til sine føresette i alderen frå 1 til 7 år. Ungar som skal leve opp må høyre på sine foreldre om kva farar som trugar. Det er ukloke og/eller egoistiske foreldre som presser på og låser ungane sine til dei same fantasiane som dei sjølv hyser. I den alderen er religiøs indoktrinering som ein virus som skadar ungen mentalt på livstid. Kor stor skade religionvirusen kan gjere er avhengig av kven som er smittekjelda og kor isolert offeret er med omsyn til sunne inntrykk frå omverda.  Ein kan vel med rimeleg rette seie at den smittekjelda som kan påføre ungen dei største skadane er den nære familie, med mora i særklasse som kjelde for dei hissigaste virusstammene. Tradisjonelt har også mødrene hatt dårlegast utdanningsnivå og minst påverka av utviklinga i det samfunnet ungane veks opp.

Om ein deltek i debatten her på VD og i samfunnet elles så kan ein ikkje unngå å møte individ som er påført livsvarig mental skade oppveksten der uforstandige foreldre er årsaka. Foreldra vil ikkje skade ungane, men dei berre overfører den skaden dei sjølve er påført. Ein kan vel trygt seie at religiøse vrangførestellingar gjeng i arv.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du representerer ingen fare

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg taler rett ut slik at det ikke skal være noe tvil hvor jeg står på min vei.

tvert i mot er du av dei som vaksinerer folk mot "di lære". For meg må du gjerne stå på. Det einaste eg vil råde deg til er å slutte å snakke om hjartet når du meiner hjerna.

Kommentar #52

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Ellias

Du trekker deg litt unna når spørsmål om det som påvirker barna og på hvilken måte du arbeider i mot dette. Om du har et barn som er frelst.og som Far vil du barnets beste, for du holder barnet svært høyt. Barnet vil beholde troen om Evangeliet det evig straff og evigt liv er en del av barnets tro. Hva gjør du? Hater du deres tro slik at du vil gjøre alt som står i din makt til å motbevise dette ?heller er du av den typen du gir barnet den frihet til å leve slik de selv vil? Det som hjertet er fyllt av det taler man om. Og det jeg får er blitt gitt meg i hjertet ved den visdom som er åpenbart for alle som vil se. Hjernen og sinnet fornyes hver dag slik at hjertet høster av dette.til glde for noen og til ergelse for andre utfra det man formidler.

Mvh

Rune

Kommentar #53

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, det må eg ha lov til

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du trekker deg litt unna

Du er frekk som ei flatlus

Kommentar #54

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Elias

Har aldri hørt om en flatlus som er frekk:) men du kjenner dem gjerne bedre en meg:) men det er skjelden du blir svar skyldig tråkket jeg for nerme blomster bedet i hagen. Du ser så kan det man står for slå tilbake på deg selv. Di  bitterhet vokse og vokser i ditt tempo.en bitter rot som man må tilgi å gå videre.hvis det er det som er problemet.

Mvh

Rune

Kommentar #55

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
men du kjenner dem gjerne bedre en meg:)

Kan godt vere. Erfaring kan vere godt å ta med. Men maken til den frekkheita du oppviser i Jesu navn skal ei leite lenge etter.

Skal eg blottlegge krikar og krokar av mine familieforhold for å tilfredstille deg og din innpåslitne natur? Rette uttrykket er vel at du er innpåsliten som ei flatlus, men det seier vel heller ikkje deg noko.

Kommentar #56

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Hei Ellias

Synes du mine spørsmål er frekke? I forhold til dine egne? Mine spørmål kan gjerne få en til å stoppe opp litt å tenke igjennom det man er i mot, og spesielt hvis en av barna har den tro man et helt i mot. Jeg stiller spørsmål for å poengtere noe. Men det ser vel ikke du. For du er for opptatt til å se dette da ditt fokus er rettet mot det kristne bufskapet. Og da kan jeg skjønne at det blir soesielt hvis noen har den tro som står deg nære som du kjemper i mot. Da kan det gjerne bli dobbelmoral.

Mvh

Rune

Kommentar #57

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Hei Elias...

Publisert nesten 7 år siden

takk for sist. Det er like gildt å få telefon fra deg, som om den hadde kommet  fra paven! 

Men nå var det om evolusjonsteorien dette handlet om! Men hva kom først, høna eller egget? Som du skjønner, så er det ikke lett å svare på alt det som er mellom himmel og jord.

Jeg har fått, som jomfru Maria, noe himmelsk inne i meg, og det er nok for meg. Da blir alt annet mindre viktig, men ha en god jul og et godt nyttår, Elias, julekort følger. Takk også for pengene du gav til evangeliet, folk skal vite det, at du er god i topp og i bunn!

www.evangeliekirken-arendal.no 

Kommentar #58

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Jeg stusset også her

Publisert nesten 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men du synes veldig uenig i det lille jeg skrev. Hvorfor?

Som jeg nettopp skrev på en annen tråd:

Hva kom først? En skapende gud, eller mennesker som skaper en Gud i sitt billede?

Når man på grunn av påvirkning og opplevelser får en tro som infiltrerer seg totalt i bevisstheten og tankegangen, kan det bli en intens rasjonaliseringskamp med stadig nye utfordringer. Noen ganger blir resultatet frusterasjon og aggresjon. Noen mener sikkert å se slik utvikling også der det trosmessig er motsatt fortegn. Vi bør i så måte alle være på vakt.

Kommentar #59

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Men nå var det om evolusjonsteorien dette handlet om! Men hva kom først, høna eller egget? Som du skjønner, så er det ikke lett å svare på alt det som er mellom himmel og jord.

Selvfølgelig kom egget først. Det har eksistert eggleggere lenge før høna.

Kommentar #60

Anders Spilling

0 innlegg  2 kommentarer

konflikt med troen

Publisert nesten 7 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Det er vel fordi de mener det er i konflikt med deres tro. Jeg er dog helt overbevist om at det også handler om at man rett og slett ikke ønsker å søke sannheten, men at man er mer opptatt av å holde på det som føles mer riktig.

Tror du er inne på noe svært sentralt her: "konflikt med deres tro". I en bok jeg jeg innimellom referer tilbake til (Systematic Theology - An Introduction to Biblical Doctrine, Wayne Grudem) finner vi følgende postulat innledningsvis: "The authority of Scripture means that all the words in Scripture are God's words in such a way that to disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey God". Konservativ evanglisk teologi har vel mer eller mindre hatt som prosjekt å etablere et solid fundament hvor Bibelens autoritet, klarhet, nødvendighet og tilstrekkelighet står som pilarer for all annen tenking. Personlig har jeg hatt (og har) mye glede av den teologiske utleggingen man finner innenfor denne tradisjonen, men flere enn meg finner at det er mildt sagt krevende å holde dette byggverket sammen. Virkelighetsfornekting og håpløst komplekse teorier følger i farvannet. Men å forlate den trygge "arken" hvor alt er forklart og kan forstås er nok ikke enkelt for noen. Hva er alternativet?

Utenfor blir man konfrontert med at Bibelen kanskje ikke er så hellig som man tror, men en samling skrifter som skrevet av mennesker som syntes de hadde noe viktig å formidle. At den Jesus du hengir deg til vet du egentlig ikke om eksisterer, men du håper og tror det fordi historien om ham har berørt deg. At innerst inne er du egentlig bare liten, og redd for at det ikke finnes noe mer på den andre siden av døden.

Men du får tilbake friheten til å utforske alle temaer med et åpent sinn, fordype deg i vitenskap som interesserer deg uten at det er en trussel. Og du kan fortsatt tro og håpe at essensen i Jesusfortellingene holder vann.

Og her inne på Verdidebatt finner vi nok en del av den 1%en som  tviholder på en teologi som nok er utryddningstruet. Mulig jeg er "virusinfisert", men det får jeg leve med så lenge

Kommentar #61

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det ene er ikke verre enn det andre

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Men denne strengen er også om kva skade foreldre og foresette påfører tankeevnen til born mellom eitt til sju år ved å smitte dei med ein hjernevirus som gjer like stor skade som Altzheimar.

Utviklingen går sin gang uavhengig av hva vi mener om de ulike elementene den inneholder, kristendom og religion generelt er et element som øker takten -vi vil ut av det :-) 

Kommentar #62

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fullstendig feil

Publisert nesten 7 år siden
Anders Spilling. Gå til den siterte teksten.
. At den Jesus du hengir deg til vet du egentlig ikke om eksisterer, men du håper og tror det fordi historien om ham har berørt deg. At innerst inne er du egentlig bare liten, og redd for at det ikke finnes noe mer på den andre siden av døden.

DEt har visst blitt på mote å se ned på de som tar sin kristentro på alvor,og som har personlige erfaringer som viser at Jesus lever.

Man blir ikke liten av å ta i mot Jesus...Man blir trygg,tilfreds og bitene faller på plass i livet.

Men det er nok lett å harsellere over dette,for liksom å heve seg over Jesu tilbud om frelse.Men akk så uforstandig. 

Kommentar #63

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Hvilke bevis har du for at Grand Canyon er et resultat av syndefloden?

Det enklaste er å høyra andre prata om dette temaet.

Evidence for the the Flood - The Grand Canyon

http://www.youtube.com/watch?v=wD26b4aWPyk

Han forklarar det på ein enkel måte.

Kommentar #64

Anders Spilling

0 innlegg  2 kommentarer

Forskjellig perspektiv

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
DEt har visst blitt på mote å se ned på de som tar sin kristentro på alvor,og som har personlige erfaringer som viser at Jesus lever.

Man blir ikke liten av å ta i mot Jesus...Man blir trygg,tilfreds og bitene faller på plass i livet.

Men det er nok lett å harsellere over dette,for liksom å heve seg over Jesu tilbud om frelse.Men akk så uforstandig.

Ser det var en uheldig formulering - intensjonen var ikke å se ned på at andre tror annerledes. Og beskrivelsen av å føle seg liten var min egen erfaring - i min 3. trossesong (liker å tenke på det som sesonger når virkelighetsfortåelsen min endrer seg). 

Når det er sagt tror jeg nok vi tar vår tro like alvorlig. At både frelsen og Jesus oppleves like virkelig for deg som meg. Det jeg kritiserer er at mange velger å holde fast på dogmer (om skapelsen, Noas Ark, Bibelkoder, tidslinjer frem til Jesu gjenkomst og annet) når vår beste kunnskap tilsier at ting ikke henger slik sammen. Kirkens teologiske forståelse har alltid vært i utvikling. Vi er ikke ved sluttpunktet nå. Så jeg er rimelig trygg på at det teologiske landskapet vil se helt annerledes ut om 50 år. Og de vil fortsatt både kalle seg kristne, og være det. 

Kommentar #65

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Evidence for the the Flood - The Grand Canyon http://www.youtube.com/watch?v=wD26b4aWPyk

Det beviser ingenting. Uansett burde en verdensdekkende flom vise flere steder enn én.

Kreasjonister klarer ikke finne egne bevis, bare bruke andres bevis og vri dem til egne.

Kommentar #66

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Uansett burde en verdensdekkende flom vise flere steder enn én

Spor etter flommen finn du rett utanfor døra.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread158234/#post_158234

Poenget er å forstå riktig kva som har skjedd.

Kommentar #67

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Erosjon kan like gjerne være gjort av vind. De bildene der beviser ingenting annet enn at erosjon har funnet sted.

At du har bilder av "runde steiner" liggende på sanden ved sjøen gjør det hele bare mer latterlig.

Går du i ei eiv finner du også nok av runde stein...

http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Hydrologi/Erosjon-og-sedimenttransport/

Kommentar #68

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kommentar #69

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Torstein Langesæter

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Du finn dei alle stader , i Afrika som i Norge.

Hvor gammel er planeten jorden?

Kommentar #70

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
I Norge er forklaringa at det var istida som gjorde det.

På Hardangervidda ser ein ofte desse.

http://farm3.staticflickr.com/2727/4244668713_8607ff4a68_o.jpg

Disse er det mennesker som garantert har stablet.

Du finner store mengder slike stabler om du drar til noen av turiststedene rundtomkring i landet.

Trollstigen: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Trollstigen_ned_mot_%C3%85ndalsnes_Wikipedia.jpg

Toppen av Geiranger: http://3.bp.blogspot.com/_0BLXAxKLzdM/TL9M7HFvBlI/AAAAAAAABgk/Rq37kF0ZVUg/s1600/Jon+sine+ferie+bilder+08+209.JPG (se på høyre siden av bildet).

Kommentar #71

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

5985 år sidan Adam

Publisert nesten 7 år siden

http://www.motorbike-tours.co.uk/TORCAL-DE-ANTEQUERA.jpg

Korleis kom steinane på plass?

Desse er litt lettare å forstå.

http://4.bp.blogspot.com/-8zSYL7Hn-Ok/TiU6Xm9uK0I/AAAAAAAAVr0/9CGgf06cs7E/s1600/IMG_2870.JPG

Korleis vart jettegrytene som ligg vassrett laga?

https://www.fusa.kommune.no/handlers/bv.ashx/i35caebaa-ea52-47f9-87e2-591b2ef6e5be/jettegryte.jpg

Ein finn jettegryter i Afrika og i ymse retningar.

http://www.anne-britaogjohn.com/Syd-Afrika_4-1.jpg

Ein ser korleis vatnet har bora seg i alle retningar ned i fjellet.

http://www.sveinarne.no/Fotogalleri/Syd%20Afrika%202006/images/Sor%20Afrika%20%2018.11%20%20%20%20%204.12%20%202006%20(332).jpg

-----------------------

Kommentar #72

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Kva med td Namibia?

http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/382174/382174,1275636281,4/stock-photo-spitzkoppe-mountain-namibia-54625540.jpg

Korleis var dette steinane lagt oppå kvarandre ?

http://webecoist.momtastic.com/2010/12/14/rock-steady-the-worlds-10-most-amazing-balanced-stones/

Lagt oppå hverandre?

Det er tydelig at løsere masse har erodert og etterlatt seg disse formasjonene. Takket være vann eller vind.

Det er vanlig at sterkere masse blir liggende igjen slik som på disse bildene dine.

Igjen, dette beviser ingen syndeflod. I flere tilfelder kan det like gjerne være vind som vann som er synderen til disse formasjonene.

Kommentar #73

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Disse er det mennesker som garantert har stablet.

Kommentar #74

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
http://www.motorbike-tours.co.uk/TORCAL-DE-ANTEQUERA.jpg

Korleis kom steinane på plass?

Desse er litt lettare å forstå.

http://4.bp.blogspot.com/-8zSYL7Hn-Ok/TiU6Xm9uK0I/AAAAAAAAVr0/9CGgf06cs7E/s1600/IMG_2870.JPG

Korleis vart jettegrytene som ligg vassrett laga?

https://www.fusa.kommune.no/handlers/bv.ashx/i35caebaa-ea52-47f9-87e2-59 1b2ef6e5be/jettegryte.jpg

Første bildet er ikke så lett å se. Godt mulig det er vind som er årsaken.

Andre bildet er tydelig mennesker som har stabla der. Som sagt så har turister en tendens til å sette opp slike. Kanskje for å se om den fremdeles står neste gang de er der?

Du finner tusenvis av slike på fjelltoppen bak Geiranger.

Tredje linken virker ikke men jeg googlet jettegryte:

Jettegryte er et glatt og ofte sylindrisk hull (en grop, fordypning) i fast fjell. Jettegryter har oppstått ved at en breelv har satt stein og grus i turbulent bevegelse under isen. Bredde og dybde på jettegryter varierer fra noen få desimeter til mange meter. Nord-Europas dypeste og bredeste jettegryte finner en i Helvete i Oppland.

Skal liksom dette være bevis for syndefloden?

Kommentar #75

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Ein finn jettegryter i Afrika og i ymse retningar.

http://www.anne-britaogjohn.com/Syd-Afrika_4-1.jpg

Ein ser korleis vatnet har bora seg i alle retningar ned i fjellet.

http://www.sveinarne.no/Fotogalleri/Syd%20Afrika%202006/images/Sor%20Afrika%20%2018.11%20%20%20%20%204.12%20%202006%20(332).jpg

Eneste dette beviser er at det går en elv der, noe du forsåvidt ser på bildene. Erosjon, dette skjer i alle elver over lang tid. Formasjonen varierer etter omgivelsene.

Kommentar #76

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Eg og forstår kva som er stabla. For å gjera det enkelt for deg. Vart desse stabla? http://www.motorbike-tours.co.uk/TORCAL-DE-ANTEQUERA.jpg Er desse? http://4.bp.blogspot.com/-HMNrte7oOIQ/T2DcfxX50tI/AAAAAAAAEAw/jbVQCCoWzFo/s1600/Most+Impressive+Balanced+Stones+in+the+World+18.jpg

Du forstår hva som er stablet og ikke, men likevel kommer du med et bilde av menneske stablet stein?

Disse er sikkert ikke stablet av mennesker, men hva beviser det? At vi har vær og vind på denne planeten som fører til erosjon. Det skjer konstant, hver dag, hver time. Norske fjell blir hele tiden lavere pga vannet som regner over dem og bryter dem ned, sakte men sikkert.

Mener du også at dette et bevis for syndefloden?:

http://www.vivest.no/bilder_fra_09/09_j_k_l_m/kannestein09_01.jpg

Kommentar #77

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Andre bildet er tydelig mennesker som har stabla der. Som sagt så har turister en tendens til å sette opp slike. Kanskje for å se om den fremdeles står neste gang de er der?

Eg har hytta midt i nasjonparken.

Alle forstår kva menneske har sett opp.

http://4.bp.blogspot.com/-8zSYL7Hn-Ok/TiU6Xm9uK0I/AAAAAAAAVr0/9CGgf06cs7E/s1600/IMG_2870.JPG

Du meiner altså at dette kan vera vinden?

http://www.motorbike-tours.co.uk/TORCAL-DE-ANTEQUERA.jpg

Er dette menneskeskapt?

http://www.vivrehautlanguedoc.fr/le_parc/sidobre/clabado_200pxopt.jpg

http://www.odeaanaude.eu/catalog/images/sidobre73.jpg

http://www.tourisme-tarn.com/sites/default/files/styles/sit_image/public/sit/data/media/Image/7f4781a015ef2e0787984c29150ebe0f.jpg?itok=IO2QjfV4

--------------------------

Du finn det over heile kloden .

Kjerag har dette berømte biletet av denne steinen?

http://www.ecomediacenter.com/images/uploads/source/00000/18.jpg

Spørsmålet er - korleis kom dette steinane på plass?

---------------------------

Syndefloda forklarar det.

Kommentar #78

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Eg har hytta midt i nasjonparken.

Alle forstår kva menneske har sett opp.

http://4.bp.blogspot.com/-8zSYL7Hn-Ok/TiU6Xm9uK0I/AAAAAAAAVr0/9CGgf06cs7E/s1600/IMG_2870.JPG

Så du mener det er en verdensdekkende flom som plaserte disse stennene oppå hverandre?

Kommentar #79

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Du meiner altså at dette kan vera vinden?

http://www.motorbike-tours.co.uk/TORCAL-DE-ANTEQUERA.jpg

Er dette menneskeskapt?

http://www.vivrehautlanguedoc.fr/le_parc/sidobre/clabado_200pxopt.jpg

http://www.odeaanaude.eu/catalog/images/sidobre73.jpg

http://www.tourisme-tarn.com/sites/default/files/styles/sit_image/public/sit/data/media/Image/7f4781a015ef2e0787984c29150ebe0f.jpg?itok=IO2QjfV4

Ikke mennesker, men vind og vær, kanskje det har gått ei elv der (fylt av regn fra vind og vær).

Kommentar #80

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Du finn det over heile kloden .

Kjerag har dette berømte biletet av denne steinen?

http://www.ecomediacenter.com/images/uploads/source/00000/18.jpg

Spørsmålet er - korleis kom dette steinane på plass?

At en stein har falt mellom to større steiner og blitt sittende fast beviser hva? At vi har stein på fjellet som har en tendens til å ville falle en vei, nedover?

Kommentar #81

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anders Spilling. Gå til den siterte teksten.
Og her inne på Verdidebatt finner vi nok en del av den 1%en som tviholder på en teologi som nok er utryddningstruet. Mulig jeg er "virusinfisert", men det får jeg leve med så lenge

Takk for et svært ærlig innlegg - det var virkelig flott å lese. Virkelig sjelden vare her på VD. 

Det viktigste er jo at man har evne til kritisk tenkning, uansett hvilket livssyn man har. Om man som et produkt av denne tenkningen kommer til en forløpig konklusjon om at bibelens gud og hans sønn Jesus er den mest plausible forklaringen på hvordan universet er organisert, så er det for så vidt helt greit (selv om jeg selvsagt er uenig). Poenget med virus analogien er jo at dette viruset i seg selv ødelegger denne evnen til å stille spørsmål ved det man selv anser som grunnleggende sannheter for sin egen eksistens. 

Så nei, jeg vil absolutt ikke si du er virusinfisert - du stiller spørsmål, du leter etter svar, og du har det virker som du har et åpent sinn. Det hele handler om å være i stand til å endre oppfattning i lys av beviser, hvor enn de måtte lede. Miste man denne evnen så har infeksjonen nådd et tilnærmet uhelbredelig stadie. 

Kommentar #82

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Korleis kom steinane på plass?

Eg har spurt deg gong på gong, Torstein, flyt stein?

Kommentar #83

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, det hadde vore synd

Publisert nesten 7 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Takk også for pengene du gav til evangeliet, folk skal vite det, at du er god i topp og i bunn!

om du og alle stammene hadde vorte vekk på same tid. Du hadde vel dukka opp på den ytterste dag, men stammene hadde tørka vekk for alltid. Som motdebattant ser eg på deg som svert verdfull både som referanse og som underhaldar.

Ettersom menigheita di tidvis gjeng til nattverd så var den min tanke å sponse ei god flaske nattverdvin, men mitt bidrag var frie midler som du kan bruke som du vil.

Og så ser eg fram til den dagen du, med guds vilje, spaserer barbeint på havflata over Arendal havn. Då vert det nok sving på frelsesarbeidet ditt!

Kommentar #84

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Eg har spurt deg gong på gong, Torstein, flyt stein?

Det heile handlar om krefter.

Vatn har enorme krefter om det kjem i bevegelse  og vil lyfta det meste.

Det er berre å sjå på brannslangen korleis den spyler bort steinar  når det er trykk på.

Under syndefloda var enorme krefter i sving.

Jettegryter er spor etter desse virvelstraumane som bora seg inn i fjellet.

Kommentar #85

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Vatn har enorme krefter om det kjem i bevegelse og vil lyfta det meste.

Ja, det gjer det sovisst!

Har du rekna litt på det? Grand Canyon utgreven på 40 dagar? Og kvifor berre Grand Canyon, kvifor er ikkje heile Nord-Amerika skoren på kryss og tvers av liknade vassmengder og krefter?

Men nok om det, kva krevs for å få stein til å flyte?

Kommentar #86

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Grov sjikane

Publisert nesten 7 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Det hele handler om å være i stand til å endre oppfattning i lys av beviser, hvor enn de måtte lede. Miste man denne evnen så har infeksjonen nådd et tilnærmet uhelbredelig stadie.

Bevisene dere liksom har for at Gud og Jesus ikke finnes,og at ET er et faktum finnes ikke.

Å sammenligne gudstro med uhelbredelig sykdom er minst like ille som reell rasisme.!!!

Kommentar #87

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tenk litt nå

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Eg har spurt deg gong på gong, Torstein, flyt stein?

Dette handler ikke om flytende steiner,men om løsmasse som er vasket vekk av vann.

Har du noen gang sett hvordan det ser ut der en flombekk rensker en vei for løsmasse.?

Forresten kan vannmasser flytte veldig store stener.Ta en tur til Jutulhogget sør for Alvdal i Rendalen. 

Kommentar #88

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Har du rekna litt på det? Grand Canyon utgreven på 40 dagar?

Dersom du les historien slik den står Elias så starta flommen 17/2 

 "I det året då Noah fylte 600 år, den SYTTANDE DAGEN I DEN ANDRE MÅNADEN, braut alle kjelder frå det store havdjupet fram, og himmellukene opna seg. 12 Og regnet strøymde ned på jorda i førti dagar og førti netter."

Flommen var ikkje ferdig etter 40 dagar.

 Den  SYTTANDE DAGEN I DEN SJUANDE  MÅNADEN tok arka grunn på Ararat-fjella.  5 Og vatnet minka meir og meir heilt til den TIANDE MÅNADEN. Den fyrste dagen i den tiande månaden synte fjelltoppane seg.,,,
     ....I det året Noah fylte 601 år, den fyrste dagen i den FYRSTE MÅNADEN, hadde vatnet turka bort frå jorda. No tok Noah taket av arka, og då han såg utover, var jorda turr. 14 Den tjuesjuande dagen i den andre månaden var ho heilt turr.

---------------------

Som du ser starta flommen 17/2 og 27/2 neste år var det tørt igjen.

Det er EITT ÅR.

Sandynene  viser korleis det heile låg FØR humuslaget la seg oppå.

http://www.ngu.no/upload/Georessurser/Sand,%20grus%20og%20pukk/Arealforvaltning/Konfliktsituasjoner_mellom_bebyggelse_og_uttak_av_grus_2.jpg

Kommentar #89

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Dette handler ikke om flytende steiner,
Kommentar #90

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Forresten kan vannmasser flytte veldig store stener.

har du rekna på kreftene som måtte til for å endre jordskorpa på 40 dagar for nokre få tusen år sidan?

Kva andre fylgjer ville slikt ha? Grønt gras og grøne tre på Arraratfjellet? Kar er logikken?

Kommentar #91

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Grunnen til at desse steinane ligg oppå kvarandre er at vatnet har lagt dei slik i virvelstraumar.

Javel. Når du har slike bevis, Torstein, kvifor snakkar du ikkje med fagfolk som til dømes geologar, oseanografar, zoologar, osv, men skyr fagkunnskap som pesten?

Kommentar #92

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Sandynene viser korleis det heile låg FØR humuslaget la seg oppå.

Og desse til dels svære humus/torvlaga har lagt seg der på nokre få tusen år? Kor mykje humus vert avsett pr år?

Og kva med avsetningane som har danna den oljen frå Nordsjøen som velsignar oss med rikdom og gode pensjonar?

Og spor etter menneske som er 12000 år gamle i botnen av Grand Canyon, korles passar det med dine beregningar av jorda sin alder og Storflommen?

Kvifor vegrar du deg for å snakke med fagfolk som har peiling på kva dette går ut på? Kva har du funne med gravemaskina di som dei ikkje veit?

Kommentar #93

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Og desse til dels svære humus/torvlaga har lagt seg der på nokre få tusen år? Kor mykje humus vert avsett pr år?

Oppå sanddynene ser du ofte dette humuslaget.

Det kan vera td 10-15 cm.

No har det gått 4330 år sidan syndefloda (2317 + 2013 )

Om det danna seg td 0,1 mm kvart år ---kva ville du fått då?

Eller 0.01 mm ---

Enkel logikk seier at humuslaget er det siste som har lagt seg.

Det du ser under humuslaget er slik det låg ut før humuslaget starta å danna seg.

Kommentar #94

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ikke 40 dager

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
har du rekna på kreftene som måtte til for å endre jordskorpa på 40 dagar for nokre få tusen år sidan?

Men 240 dager pluss den tiden det tok før vannet hadde sunket igjen...

Kommentar #95

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men 240 dager pluss den tiden

Uniformitetsteorien er nøkkelen til denne geologiske tidstavla.

Når ein finn " trestammer" ståande gjennon mange lag som har skal ha ulik geologisk alder  , så må ein lura på VILJEN til å prøva å forstå kva som må ha skjedd.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lycopsid_joggins_mcr1.JPG

http://en.wikipedia.org/wiki/Polystrate_fossil

"Et polystrate fossil er et fossil for eksempel en trestamme)som strekker seg gjennom mer enn en geologisk"

Syndfloda forklarar det enkelt med at desse store menger skog/tre vart begravd hurtig av  slam og jordmassar.

----------------------------------

Når ein desse steinane som ein ser er tilslipt liggja oppa kvarandre i td India eller på dei varmaste plassane i Afrika så ein lura kva som kan få til slikt.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-picturesque-nature-landscape-hampi-india-image23457129

http://www.info-namibia.com/en/info/weather

--------------------------

Kjeragsteinen er ikkje noko anna enn det same ein ser over heile kloden.

Her i Norge skal det forklarast med isen.

------------------------------

"Tunellar finn me og over heile kloden.

Når Mesta lagar tuneller i fjell så veit dei fleste korleis det må skje.

http://oweynge.com/wp-content/uploads/2009/07/tunnel-1-3.jpg

Det må ei kraft til som går i vassrett retning som borar seg inn i fjellet.

Når ein finn hol som går i vassrett retning som dette.

https://www.fusa.kommune.no/handlers/bv.ashx/i35caebaa-ea52-47f9-87e2-591b2ef6e5be/jettegryte.jpg

så er prinsippet det same.

Ei kraft må gå i riktig retning for å bora seg inn i fjellet.

Dette forklarar syndefloda på ein logisk måte.

Vatn som roterer med trykk borar seg gjennom både metall og fjell.

http://farm2.static.flickr.com/1074/581165816_0f85a01b64.jpg

Kommentar #96

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

B C Helen...jeg prøver igjen

Publisert nesten 7 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Så nei, jeg vil absolutt ikke si du er virusinfisert - du stiller spørsmål, du leter etter svar, og du har det virker som du har et åpent sinn. Det hele handler om å være i stand til å endre oppfattning i lys av beviser, hvor enn de måtte lede. Miste man denne evnen så har infeksjonen nådd et tilnærmet uhelbredelig stadie.

Syns du det er OK å snakke om dem som betviler ET som virusinfiserte som befinner seg på et uhelbredelig stadie.?
Er det en tilstand på linje med sykdom du snakker om.? 

Kommentar #97

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Bevisene dere liksom har for at Gud og Jesus ikke finnes,og at ET er et faktum finnes ikke.

Å sammenligne gudstro med uhelbredelig sykdom er minst like ille som reell rasisme.!!!

Det å sammelikne min analogi med rasisme er sjikane av groveste sort. Jeg har tross alt ikke angrepet en enkeltperson, men omtalt meg generelt om mine egne personlige tanker rundt et kulturelt fenomen. Det du gjør er mye værre - du nedverdiger mitt intellekt ved å trekke paraleller mellom min personlige virusanalogi og rasisme.

Jeg er dypt fornærmet og krenket. Du burde skamme deg... 

Kommentar #98

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Syns du det er OK å snakke om dem som betviler ET som virusinfiserte som befinner seg på et uhelbredelig stadie.?
Er det en tilstand på linje med sykdom du snakker om.?

Jeg vil ikke kalle dem som betviler ET som virusinfiserte nei. Jeg vil kalle dem som avviser ET på rent ikke-vitenskapelig grunnlag, tiltross for at de har blitt presentert for og forstått bevisene, som "virusinfiserte." Det "uhelbredelige" stadiet oppstår når man ikke lengre evner å skifte oppfattning i lys av ny kunnskap. 

Kommentar #99

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel

Publisert nesten 7 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Det å sammelikne min analogi med rasisme er sjikane av groveste sort. Jeg har tross alt ikke angrepet en enkeltperson, men omtalt meg generelt om mine egne personlige tanker rundt et kulturelt fenomen. Det du gjør er mye værre - du nedverdiger mitt intellekt ved å trekke paraleller mellom min personlige virusanalogi og rasisme.

Jeg er dypt fornærmet og krenket. Du burde skamme deg...

Nå er ikke du på langt nær den verste....Men når kreasjonister blir heftet ved virusinfisering ol må det være lov å reagere.!

Alle de som tror på en skaper er enkeltpersoner.

Jeg undres hva som hadde skjedd om ordet kreasjonister ble byttet ut med f.eks jøder.....med påfølgende ordbruk om virus.....? 

Kommentar #100

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Nå er ikke du på langt nær den verste....Men når kreasjonister blir heftet ved virusinfisering ol må det være lov å reagere.!

Alle de som tror på en skaper er enkeltpersoner.

Jeg undres hva som hadde skjedd om ordet kreasjonister ble byttet ut med f.eks jøder.....med påfølgende ordbruk om virus.....?

Jeg må beklage meg - ironi er en billig form for humor... Jeg formulerte svaret til deg for å få det til å virke som om jeg var fornærmet for å belyse et poeng. Jeg ble absolutt ikke vondbråten, men er litt lei av at religiøse hele tiden sutrer over at de blir så fornærmet.

Så ja - jeg mener et virus er en god analogi på den religiøse ideen. Den er ekstremt smittsom, og dens virkninger er overhode ikke positive for det jeg er opptatt av; sannheten!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere