Torstein Langesæter

177

Hanukka

Historien repetert.

Publisert: 1. des 2013

http://no.wikipedia.org/wiki/Hanukka

“Hanukka betyr «innvielse»  er en åtte dager lang jødisk høytid der man feirer gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem etter at makkabeerne hadde erobret byen i år 164 f.Kr. Tempelet var blitt vanhelliget av mennene til hellenistiske kong Antiokos IV Epifanes .. De hadde blant annet reist et Zeus-alter i tempelet, innført ofring av svin og forbudt tradisjonell, jødisk religionsutøvelse”

Tempelet er i fokus. Siste hendinga viser det tydeleg.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174670#.UpsPCMTuK0g

Temple Mount Closes After Jewish Visitors Sing Hanukkah Songs

“Tempelhøyden er jødedommens helligste sted, hvor de to hellige templer av Israel sto før deres ødeleggelse, og hvor noen jødiske tradisjoner lærer at SKAPELSEN AV VERDEN BEGYNTE.””

“Det er også stedet for Al-Aqsa-moskeen, en av de største moskeene i regionen”.

------------------------------

Dei som har studert bibelens profetiar veit at tempelet vil koma på plass no i endetida .

Det er berre ein plass det kan stå . Det er på tempelhøgda.

---------------------------------------------------

Hanukka er ikkje ein av Guds 7 høgtider / festar som vart innstifta av Gud . (3 Mosebok 23-25.)

Likevel fortel festen mykje om endetidas Antikrist.

Antikrist har mange likhetstrekk med Antiokus Epifanes.

Makkabeerbøkene fortel detaljert om det som skjedde i denne tida før jødane tok tilbake kontrollen over tempelhøgda.

Her er to utklipp.

http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=J3n/BIuC62RZj1whE+vDUUZda1n/JD+siRaAkMKQj2RgutrDIheTZg==

"Antiokos plyndrer templet (169 f.Kr.)

Da Antiokos vendte tilbake etter seieren over Egypt i året 143, marsjerte han med en mektig hær mot Israel og opp mot Jerusalem.21I sitt overmot gikk han inn i templet og tok med seg gullalteret og lysestaken og alt utstyret til den,22skuebrødsbordet, de hellige beger og kar, røkelseskarene av gull, forhenget og kronene; all gullutsmykningen på tempelfasaden flerret han også av.23Han tok sølvet, gullet og de kostbare karene, likeså alt han fant av skjulte skatter.24Så vendte han tilbake til sitt eget land med alt han hadde røvet. Han hadde voldt blodbad og talt store og skrytende ord.

   25Stor ble klagesangen overalt i Israel.26Folkets ledere og eldste jamret,

       unge kvinner og menn syknet hen,

       kvinnenes skjønnhet falmet.

   27Hver brudgom stemte i en klagesang,

       hver brud satt sørgende i sitt kammer.

   28Jorden skalv for dem som bodde i landet,

       og hele Jakobs hus kledde seg i skam."

Avgudsdyrkelse i Guds tempel (167 f.Kr.)

" Den 15. kislev i året 145 ble den ødeleggende styggedom reist på brennofferalteret. I byene rundt omkring i Judea reiste de avgudsaltere,55 og ved husdørene og på gatene ofret de røkelse.56 Lovbøkene som de fant, rev de i stykker og brente opp.57 Og dersom de kom over noen som hadde en paktsbok, eller som holdt seg til loven, ble han dømt til døden etter kongens forordning.58 Slik fór de fram med makt i måned etter måned mot de israelittene som ble pågrepet i byene.

   59På den tjuefemte dagen i måneden ofret de på avgudsalteret som var oppført over brennofferalteret.60De kvinner som hadde latt barna sine omskjære, ble drept, slik det var påbudt,61og spedbarna deres ble hengt etter halsen på mødrene. Også familiene deres og de som hadde utført omskjærelsen, ble drept.

   62Likevel fikk mange i Israel kraft til å stå imot, fast bestemt på ikke å spise noe urent.63De foretrakk å dø fremfor å spise uren mat og å vanhellige den hellige pakt; og dø måtte de…"

--------------------------------------------------

"Den øydeleggande styggedomen" er nemnd i Matteus 24 og Daniel 11,31 og fortel om oppfyllinga av dette i endens siste tid.

"Når de då ser at «den ØYDANE STYGGEDOMEN, som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – 16 då må dei som er i Judea, røma til fjells; 17 den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset; 18 og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si. 19 Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane...."

"Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med sleipe ord. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring.34 Medan dei er i trengsle, .." Daniel 11,31

---------------------------------

Difor er det veldig viktig å forstå kva som no vil skje dei neste åra fram mot 1000-årsriket.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174557#.Upsbw8TuK0h

"Hanukkah at Temple Institute: Working to Rebuild the Temple"

"All of this is in the hope that we will soon, please G-d, erect the Third Temple with our own hands, and be able to perform these preistly services in the Temple courtyard," he concluded."

--------------------------------------------------

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

119 innlegg  13843 kommentarer

Haggai?

Publisert over 6 år siden

Torstein:

Difor er det veldig viktig å forstå kva som no vil skje dei neste åra fram mot 1000-årsriket

"All of this is in the hope that we will soon, please G-d, erect the Third Temple with our own hands, and be able to perform these preistly services in the Temple courtyard," he concluded."
_____________________________________________________________________

 3 Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting?


       4 Men nå, Serubabel: Vær sterk!
          sier Herren.
          Josva, Jehosadaks sønn,
          du øversteprest: Vær sterk!
          Hele folket i landet: Vær sterke!
          sier Herren.
          Gå i gang med arbeidet!
          For jeg er med dere,
          sier Herren over hærskarene.
          
       5 Dette løftet ga jeg dere
          da dere dro ut av Egypt.
          Min Ånd er blant dere.
          Vær ikke redde!
          
       6 For så sier Herren over hærskarene:
          Enda en gang, om kort tid,
          rister jeg himmelen og jorden,
          havet og det tørre landet

       7 Jeg rister alle folkeslag,
          så skattene deres kommer hit.
          Jeg fyller dette huset med herlighet,
          sier Herren over hærskarene.
          
        8 Mitt er sølvet, mitt er gullet,
          sier Herren over hærskarene.
          
       9 Dette nye huset skal bli
          herligere enn det første,
          sier Herren over hærskarene.
          På dette stedet skal jeg gi fred,
          sier Herren over hærskarene.

15 Men nå, gi akt på det som skjer fra og med i dag! Før stein ble lagt på stein i Herrens tempel, 16 hvordan gikk det dere da? En som kom til en kornbinge på tjue mål, fant bare ti. En som kom for å øse opp femti spann fra en vinpresse, fant bare tjue. 17 Jeg slo dere med kornsot og svartrust og med hagl over alt dere gjør med hendene. Men dere kom ikke til meg, sier Herren.
18 Gi akt på det som skjer fra og med i dag, fra den tjuefjerde dagen i den niende måneden, fra den dagen da grunnsteinen til Herrens tempel ble lagt. Gi akt på dette!

 

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
En som kom til en kornbinge på tjue mål, fant bare ti. En som kom for å øse opp femti spann fra en vinpresse, fant bare tjue

Haggai fortel om det som skjedde i Darios tid då tempelet skulle byggjast opp att.

Men det har og mykje å læra oss  når tempelet igjen kjem på plass på tempelhøgda i Jerusalem.

http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Israel-and-the-Hanukka-miracle-Blood-and-oil-333641

" According to the narrator of the First Book of Maccabees: “Then the king wrote to his whole kingdom that all should be one people, and that each should give up his customs. All the Gentiles accepted the command of the king. Many even from Israel gladly adopted his religion; they sacrificed to idols and profaned the sabbath"

Makkabearane tok Gud på alvor og gjennomførte det Han hadda sagt.

Det er det som kallast  "rettferdiggjering av tru".

Krig ligg i lufta. Iran har snart skaffa seg atomvåpen.

Obama vil få smaka sin eigen medisin og USA vil ta eit oppgjer med Iran og deira mange terror-allierte.

Palestinarane har teke side med Iran.

Då får Israel dette pusterommet dei treng til å byggja opp att tempelet sitt.

"Then Matityahu cried out in the city with a loud voice, saying: ‘Let every one who is zealous for the law and supports the covenant come out with me!’ And he and his sons fled to the hills and left all that they had in the city” (I Maccabees 2:15-28)."

Kommentar #3

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Hanukkah vs Advent.

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Dei som har studert bibelens profetiar veit at tempelet vil koma på plass no i endetida .

Ditt syn på endetiden er etterhvert blitt ganske kjent på VD, Torstein. Jeg deler det ikke, da jeg mener at vi skal ikke vite «dagen eller timen» eller for den saks skyld årstall (+/-). Jeg skjønner heller ikke hvordan det skal bli plass til et Tempel på Moriahøyden i Jerusalem all den tid det står en Moské der. Det viktige i forhold til ens "private" endetid er egentlig å prøve å ha sitt forhold til Gud i orden slik at man er klar til å møte ham den dagen man forlater denne verden i all hast etter f.eks en ulykke eller etter langvarig sykdom med tid til å forberede seg.

Med tanke på døden, vil også tanken på oppstandelsen melde seg for kristne. I den forbindelse er det gjerne ikke så dumt å reflektere litt over jødenes Hanukkah-fest. Det er deres fest og ikke noe vi kristne feirer; men siden den som oftest faller i vår jule eller adventstid, så har vi ikke vondt av å tenke gjennom budskapet fra Makkabeerbøkene. Kristendommen har tross alt jødiske røtter.

Den jødiske lysfesten som har fått navnet Hanukkah eller Chanukia feires av jødene i 8 dager til minne om gjenerobringen av Tempelet. I år 164 f.Kr forbød grekerne all praktisering av jødedommen inkludert omskjæring og Shabbatshelligholdelse mm., - et forbud mot religionsfrihet mao. Vi kan bare tenke oss hvordan vi selv ville følt det om myndighetene kom og samlet inn våre bibler og stengte våre kirker. (Hvem vet, kanskje kommer det en slik tid før Jesu annet komme)?

På jødenes tid så man på Tempelet som «Guds fotskammel». Stort nærmere Gud kunne man ikke komme, tenkte man på den tiden.

Mange jøder ville være populære og gjorde alt for å bli så gresk-lignende som mulig (skulle nesten tro det var en beskrivelse av våre egne dager hvor så mange kristne prøver å få både i pose og sekk, man tror litt på Gud, mens man samtidig selv former hvordan man vil leve, tro og tilbe (om tilbedelse i det hele tatt har noen plass).

Alle jøder ønsket ikke å gi fra seg religionsfriheten eller å leve på mest mulig moderne måte (gresk). Matthatias og hans sønn, kalt Makkabeeren (betyr hammer) sloss mot grekerne og gjenvant til slutt Jerusalem med Tempelet. Om man vil, er det mulig å se det som en kamp for religiøs frihet, retten til å få ha sin religiøse frihet i fred.

Da Tempelet var gjenvunnet fant de det fullstendig ødelagt og fylt med bla hedenske statuer. De renset det, men oppdaget at de kun hadde olje til en dags forbruk til lampene. Gud skal imidlertid ha grepet inn og latt oljen vare i hele åtte dager inntil de hadde greid å fremstille ny lampeolje.

Siden har jødene feiret Hannukah, eller 'Lysfesten' som den også kalles, i åtte dager hvert år til minne om gjenvinningen av Tempelet.

Begivenhetene står beskrevet i 2 Mak 10:1-8 og i 1 Mak 4:36-61, dvs i katolske bibler og i protestantiske bibler som har apokryfene (de deuterokanoniske bøker) som tillegg. Omtalen av oljeunderet, må man til jødiske utenom-bibelske kilder for å finne. I år faller Hanukkah sammen med begynnelsen på vår kristne adventstid (28/11-5/12).

Advent er ikke bare en ventetid i forhold til inkarnasjonen, dvs at Jesus ble født som menneske. Det er også en tid hvor man skal påminnes håpet om Jesu gjenkomst. Spesielt de to første ukene er vanligvis viet dette.

I denne forbindelse er det at kunnskap om Hanukkah-festen kan gi oss litt å reflektere over. Jeg nevnte religionsfrihet. I en tid hvor både den ene og den annen vil frarøve oss våre kristne tradisjoner er det slett ikke dumt å huske hvordan jødene forsvarte seg mot grekerne og vant tilbake bla retten til å feire shabbat. Vi også må kjempe på en eller annen måte om ikke vi ønsker å se de kristne tradisjonene langsomt utraderes. Akkurat som Gud ga jødene nok olje i åtte dager, dvs fra mørke til lys, har vi også lys å se frem til. Uansett hva som skjer med vår verden og på hvilke måter ikke-kristne prøver få kristentroen til å slukne, så vinner de troende en dag. Jesus ble ikke bare født. Det er stort nok dét, men det ville hatt liten betydning om han ikke hadde overvunnet døden. Han åpnet porten til himmelriket ved sin død og oppstandelse. Snur vi på åttetallet, så får vi symbolet for uendelighet. Ved Jesu gjenkomst skal vi som har tatt i mot budskapet leve i uendelighet i evig lys i det som kalles himmelen, eller mer korrekt på den nye jord med en ny himmel.

...................................

PS. Dette var ikke et innlegg i debatten om hvorvidt tidens ende kommer med Jesu annet komme eller om Jesus, slik enkelte kristne retninger hevder, kommer for å virke på jorden i 1000 år før den endelige enden av tiden. (Jeg holder meg til generell katolsk lære om at ved Jesu annet komme, så er jordelivet slutt for alle og at det aldri vil bli bruk for et tredje tempel, bare for å ha plassert meg selv i dette spørsmålet).

Meningen med å skrive dette var mer å rette søkelyset på at vi kan finne mye verdifullt å lære i GT. Det kan ta sin tid å nå frem til det vi er lovet, men holder vi ut, så svikter ikke Gud oss. Han er vår lykt og lampe på veien også i mørke tider. DS.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere