Berit Hagen Agøy

19

Kirkens arv sjokkerer oss

Å utarbeide trosopplæringsmateriell om antisemittisme, islamofobi og hat mot romfolk har sjokkert oss – både over vår egen arv og over hvor utbredt holdningene er i dag.

Publisert: 16. nov 2013

Av Berit Hagen Agøy og Steinar Ims. Generalsekretær i Mellomkirkelig råd.  Daglig leder og dialogprest ved Kirkelig dialogsenter.

Kamp mot antisemittisme, islamofobi og hat mot rom og romanifolk (antisiganisme) bør være del av trosopplæringen i alle norske menigheter.

På den ene siden handler det om konkrete fordommer og/eller rasisme i folks hverdager. Selv om det ikke finnes mange uttalte antisemitter eller rasister i Norge, er det dokumentert at rasistiske og antisemittiske holdninger lever i beste velgående i brede lag av befolkningen.

På den andre siden handler det om en nødvendig, kirkelig selverkjennelse. Det handler om hvem vi er og hvor vi kommer fra: hvilken problematisk arv vi bærer med oss i møte med annerledes troende, og da i særdeleshet jøder. 

Onsdag ble et nytt materiell lansert på trosopplæringskonferansen på Lillestrøm. For to år siden utfordret Det Mosaiske Trossamfund Den norske kirke på hva den kunne bidra med i bekjempelsen av antisemittisme og fremmedfrykt i Norge. På bakgrunn av dialogerfaringene vi hadde gjort oss sammen med både Det Mosaiske Trossamfund og Islamsk Råd Norge, erkjente vi at dette faktisk angår oss – at Den norske kirke har et ansvar og en rolle å spille. Det ble også klart at hat mot muslimer og hat mot rom burde inkluderes i arbeidet.

Gjenkjenne rasismen. Arbeidet har blant annet resultert i det nevnte trosopplæringsmateriellet. Materiellet er utarbeidet av Kirkelig dialogsenter i Oslo på oppdrag fra Mellomkirkelig råd. Formålet med materiellet er å øke bevisstheten og kunnskapen om antisemittisme, islamofobi og antisiganisme blant kristne ungdommer.

Håpet er at de på en bedre måte enn oss voksne i dag kan gjenkjenne rasismen og ta et oppgjør med den når de møter den som bevisst hat eller ubevisste fordommer i menighet og samfunn. Hatet mot jøder, muslimer eller rom, er dessverre ikke et nytt fenomen. Historien viser med overveldende kraft at hatet stadig har dukket opp i nye former. Fortidens troll fortsetter å dukke opp av eska og snike seg omkring om vi ikke gjenkjenner dem. Sola – kunnskap og mot – får trollene til å sprekke.

Kirkens fortid. En kan spørre seg om hvorfor arbeid mot antisemittisme, islamofobi og hat mot rom og romanifolk skal inngå i Den norske kirkes trosopplæring. Ett svar er som nevnt kirkens fortid. Vi har gjennom vår teologi vært med på å skape og legitimere antisemittisme og hat mot annerledes troende, og har derfor et samfunnsansvar for å være med å rydde opp i dag. Verst har det gått ut over jødene. Helt fra starten av da jødene ble anklaget for å ha drept Jesus og frem til dagens antisemittisme, har kirken båret på anti-jødiske holdninger og vært med på å spre og legitimere antisemittisme – med grusomme konsekvenser.

Det må vi erkjenne for å være i stand til å ta et oppgjør med det nå. Et annet svar er fordi vi mener noe er sant og noe er galt. Hat mot andre mennesker og fremmedfrykt er ikke bare galt, men dypest sett noe ukristelig – noe som utfordrer det kristne menneskesynet.

Respekt. Et tredje svar er at god trosopplæring handler om å bygge kristen identitet og tro i respekt for annen religiøs tro eller overbevisning. Ungdommer, som alle oss andre, arbeider hardt for å bygge sin egen identitet - ofte i kontrast til det de ikke er. Vi må lære hverandre at vi har et evangelium som klarer å stå på egne ben. Kristen identitet skapes uten å øve vold mot, karikere eller fortegne annen tro. Den trenger ikke fremstilles i negasjon til andre. 

Å utarbeide materiellet har på mange måter sjokkert oss – både over vår egen arv og over hvor utbredt holdningene også er i dag. Vi mener alle ungdommer og konfirmanter i Den norske kirke fortjener å lære om at dette angår dem selv og deres tro. Og så får vi håpe at noe av kunnskapen og erfaringene også smitter over på oss voksne.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 16.11.2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Et ærlig spørsmål

Publisert over 6 år siden
Berit Hagen Agøy. Gå til den siterte teksten.
For to år siden utfordret Det Mosaiske Trossamfund Den norske kirke på hva den kunne bidra med i bekjempelsen av antisemittisme

Kanskje Dnk i første omgang kunne vise seriøsitet; ta et oppgjør med, og avstand fra Martin Luther hva dette angår? Jeg vil avstå fra å si hva jeg ser ham som hva jødehat angår. Det er nok ikke han antisemittister i dag er inspirert av, men kun sånn i anstendighetens navn. Han var kanskje ikke hvem som helst for Dnk? Hans skrifter og taler er et uhyggelig bakteppe for Dnk i en diskusjon om dette.

Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er eg heilt einig i

Publisert over 6 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Han var kanskje ikke hvem som helst for Dnk? Hans skrifter og taler er et uhyggelig bakteppe for Dnk i en diskusjon om dette

Å ha Luther med i namnet når ein ser kva hans lære gjeng ut på, det er ei stor skam! Det syner kor langt DnK ligg etter utviklinga i samfunnet vårt.

Kommentar #3

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Hva er islamofobi?

Publisert over 6 år siden
Kan kronikkforfatterne være så vennelig og forklare hva de mener med islamofobi? Antisemittisme er jo jødehat (altså hat for mennesker) og hat for romfolk er? Jo, mennesker. Men hva er islamofobi?
Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du kom meg akkurat i forkjøpet Mohamed

Publisert over 6 år siden

Jeg lurer på det samme. Jeg tror ikke vi er de eneste som lurer på det.

Mvh Petter

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden

En fobi er en type angst. Angst er pr. definisjon en frykt som ikke står i forhold til trusselen den representerer. Det er således en overdreven frykt for troen Islam eller muslimer.

Debatten går vel på om den er overdreven eller ikke. Jeg vil si at på enkelte områder så er frykten overdrevet, på enklte områder korrekt vurdert, på atter andre områder ikke tatt på nok alvor. Islam kan fremme både gunstige og ugunstige handlinger, og muslimer kan ha mer eller mindre gunstige oppfattninger av hva Islam er. Boken i seg selv fremstår som ugrei på mange områder.

Vi kan kanskje være enig i at enkelte her i litt for stor grad tar helt av og at det blir ett skjær av alarmisme Mohammed?

Når det er sagt kan man med hell unngå å bruke diagnoser om andre. Man er ikke schizofren bare av den grunn at man har konfliktfylt syn på ulike ting, som det er populært og skrive. Man er heller ikke schizofren fordi man tror på noe som ikke er sant (religion), og fobi kan bli forbeholdt de som har en urasjonell frykt for edekopper og lignende.

Hva skal vi da kalle den urasjonelle delen av frykten for muslimer og Islam? Frykten for de muslimer som er fredfulle og de tolkninger av Islam som fører til godt? Det er naturlig og frykte terrorister, det er naturlig å frykte en religion som kan tolkes som at man skal helle syre i ansiktet til jentunger, det er ikke disse handlingene eller den delen av troen man trenger å løfte.

Kommentar #6

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Fobi?

Publisert over 6 år siden

I 2009 skrev Dagfinn Nordbø en høyst lesverdig kronikk om dette fenomenet:

http://dagfinn-nordbo.blogspot.no/2009/03/ord-fra-en-islamofob.html

Kommentar #7

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Trosopplæring?

Publisert over 6 år siden

Hva har dette med trosopplæring å gjøre? Skal ikke trosopplæringen lære barn og ungdom opp i den kristne tro? Disse tingene representerer ikke kristen tro. Lær heller barna med en positiv vinkling at alle er like mye verdt, at det ikke er forskjell på folk, at man skal elske sine fiender, osv. Følger man Bibelen blir det ikke noe hat mot andre.

Disse tingene tas grundig opp i skole og samfunn forøvrig. Jeg ser ingen grunn til at man i trosopplæringen også skal ha et fokus på negative ting i i kirkehistorien, det får de nok av via andre kanaler. Forøvrig synes jeg også at bruken av ordet "islamofobi" er latterlig, og egner seg kun til å sykeliggjøre de som er kritiske til islam. La heller barn og unge lære litt om hvordan det er å leve som kristen i et muslimsk land...

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
opp i den kristne tro? Disse tingene representerer ikke kristen tro. Lær heller barna med en positiv vinkling at alle er like mye verdt, at det ikke er forskjell på folk, at man skal elske sine fiender, osv. Følger man Bibelen blir det ikke noe hat mot andre.

Disse tingene tas grundig opp i skole og samfunn forøvrig. Jeg ser ingen grunn til at man i trosopplæringen også skal ha et fokus på negative ting i i kirkehistorien, det får de nok av via andre kanaler. Forøvrig synes jeg også at bruken av ordet "islamofobi" er latterlig, og egner seg kun til å sykeliggjøre de som er kritiske til islam. La heller barn og unge lære litt om hvordan det er å leve som kristen i et muslimsk land...

Skal bare lære om de gode ting i biblen slik at de blir bra mennesker, ikke om det fæle som kirken har gjort, men veldig mye om det gale muslimer gjør.

Det lukter ikke helt godt dette her. Selektivt ha fokus på det gode i kristendommen og det dårlige i islam. Det må vel være en agenda ute og går her Thyve?

Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Islamofobi

Publisert over 6 år siden

Morten Christensen klargjør hva fobi er. En overdreven angst.

Jeg drister meg her til å gjøre et forsøk på å eksemplifisere, det som blir kalt, islamofobi. Det meste av, eller i alle fall den mest synlige og skremmende antisemittismen, som har grepet om seg her i landet de senere årene, er medbrakt.

Enkelte muslimer, og en del muslimske ungdom, som ikke vet bedre, trakasserer jøder i Norge aktivt og uttrykker hat og fiendskap. Dette ønsker vi ikke at skal bre om seg. Derfor er det mange som er usikre på hva islam kan bringe med seg, ikke så mye om hva den står for, men altså hva den kan bringe med seg.

PST kunngjør at det er 200 ekstreme islamister i Norge (noen av dem er for tiden i Syria), og at disse ansees å utgjøre den aller største trusselen mot Norge i dag.

Dersom usikkerhet om hva dette kan føre til går over i angst, er den kanskje overdreven (eller kanskje ikke?), og da er den pr. definisjon en fobi. En fobi som i så fall har utgangspunkt i høyst reelle fakta.

Dersom vi anser disse forholdene, som her er nevnt, for reelle, og dette gjør oss skeptiske og mer tilbakeholdne i forhold til islam, så er jo det faktisk en mer sympatisk og antakelig også en mer rasjonell reaksjon enn angst og redsel.

Men da gjelder det å finne en passende betegnelse på fenomenet. Kanskje islamskepsis? De aller fleste av oss er hverken rasister eller innvandrerfiendtlige, men kritiske eller i alle fall skeptiske til det store antallet innvandrere, som hvert år kommer til landet, og måten dette håndteres av myndighetene.

Ville det være naturlig for trådstarter og hennes medforfatter å legge islamskepsis og innvandringsskeptisk i trosopplæringen? Da måtte i så fall også legge opp til en drøfting av temaet og begrunnelsen for skepsisen. Men jeg ser jo at islamofobi er mer passende, mer nedsettende og slik kan skape et engasjement hos de unge og uferdige i retning av mindre skepsis. Men er det en sunn og riktig pedagogisk og moralsk tilnærming? Jeg beklager mistroen, men jeg ser ikke ikke bort i fra at begrunnelse for skepsisen, slik de er nevnt i denne kommentaren, ville bli føyset bort og bagatellisert eller kanskje aller helst latterliggjort.

Da ville i så fall trosopplæringen bygge på en ensidig tilnæring, basere seg på falske premisser og slik stride med andre viktige deler av trosopplæringen. Akkurat det ville jo blitt pinlig. Ser ikke bort fra at det de da hadde kommet andre og enda mer indignerte innlegg her på VD.

Min anbefaling til de som befatter seg med dette, legger opp trosopplæringen som en opplæring i tro. Det er jo riktig etikk følger av tro, men dersom denne må bygge på falske premisser, er det bedre å la den ligge i det aktuelle undervisningsopplegget.

 

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Enkelte muslimer, og en del muslimske ungdom, som ikke vet bedre, trakasserer jøder i Norge og uttrykker hat og fiendskap.

Joda, det er høyst reelt. Det samme er MIFF'rne som løper mot armageddon med fryd i blikket. Det er noe vi alle bør ta avstand fra. Hat og fiendskap er ikke noe vi bør strebe mot.

Nå ville jeg for saks skyld si at i handlinger og valg av ord så er den førstnevnte gruppe mer ekstrem enn den sistnevnte, så der er ikke en påstand om at alle er like ille, men ett utrykk for at når vi ser bjelken i andres øyne må vi også se flisen i vårt eget.

Prinsipielt snakker vi om det samme, hat og fiendskap. Det er utpreget av en del her på forumet, da i retning kristne mot muslimer. Andre er mer balanserte, og enkelte for lite kristisk til de deler av Islam og muslimers praksis som strider mot humanistiske verdier.

Kommentar #11

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Islamofobi og homofobi

Publisert over 6 år siden

er slik begrepene brukes i dag først og fremst språklige konstruksjoner som fungerer som hersketeknikker med den hensikt å skjerme nevnte grupper mot kritikk, saklig eller usaklig.

"fobi" er et ladet begrep med under- og overtoner fra psykiatrien som bevisst prøver å sykeliggjøre kritiske holdninger

Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Sant nok

Publisert over 6 år siden

Gunnar Søylen: "Fobi" er et ladet begrep med under- og overtoner fra psykiatrien som bevisst prøver å sykeliggjøre kritiske holdninger."

-----

Jeg vil tro at det er sannsynlig at uten den "medbrakte" antisemittismen og også norske mediers nærmest totale ensidighet i Midtøstenkopnflikten gjennom de siste tretti årene, så hadde antakelig antisemittisme i Norge vært et høyst marginalt fenomen. Og da ville det også vært mindre sannsynlig at Det mosaiske trossamfunnet hadde følt et behov for å adressere dette i forbindelse med trosopplæringen.

Som jeg skrev i min forrige kommentar, har jeg dessverre liten tillit til at de som skal forestå den nye trosopplæringen vil drøfte dette ærlig og redelig. Det passer liksom ikke inn. Da vil det nok heller bli at "vi må ta avstand fra antisemittisme, islamofobi og hat mot romfolket i Norge." Og så vil det bli en utdypning av dette der slike holdninger er uakseptable – uten noen belysing av hvor problemet ligger og hva det eventuelt kommer av. Dette er i så fall ikke redelig og heller ikke riktig overfor de unge, slik jeg ser det.

Dessuten er jeg imponert over kirkens sjølpisking. Det er helt riktig at i tidligere tider... Men er det slik nå? Nei, kirken er hverken antisemittisk, islamkritisk eller utrykker hat mot romfolket. Tvert imot, er kirken raskt på pletten når slike tendenser kommer til syne ellers i samfunnet. Her kan en nesten si at reaksjonene til tider kan ende i det angstbiterske. I hvert fall er det liten vilje til å nyansere og å drøfte nyansene.

I det som fremkommer i dette innlegget, er kirken tynget av forfedrenes synder, som rett nok på dette området ikke var noe å være stolte av. I tillegg går man høyt på banen og skal slå enhver kritikk i hodet, enten den er berettiget eller ikke, og man setter merkelappen 'fobi' på alt av kritisk tenkning, underforstått noe irrasjonelt som det ikke er verd å diskutere. Ja, så skyldbetynget og opprørt er man, at man er sjokkert.

Slik enkelhet og unyansert moralisering er faktisk det som sjokkerer en del, og jeg vil tro mange blant oss aller mest. Dette kan føre helt galt av sted og kan bidra til å skape nye fronter og enda mer uløselige konflikter som kirken kan bli enda mer hysterisk av – og som den får gjort enda mindre med.

Når alt dette er sagt, så mener jeg naturligvis at trosopplæringen er viktig – også med etikk. Og da er det naturlig bl.a. å ta opp rasisme og fremmedhat. Men da må det gjøres på en ærlig, redelig og grundig måte og ikke ha det tabloide som utgangspunkt – som egentlig er en elendig tilnærming i forhold til så alvorlige temaer. Dette fortjener hverken de unge, de annerledes troende i Norge – eller kirken selv.

Kirken har hatt det med å gjøre det unødvendig vanskelig for seg selv de senere årene. Det ene utspillet slår det andre i dårlig håndtering, elendige signaler og forvirrende kommunikasjon. Og det ser heller ikke ut til å være noen ende på det. Dessverre.

Men kirken, den er et gammelt hus, og slik kan den fremstå som uslitelig. I alle fall er jeg for min del fortsatt glad i den, men er usikker på om det er gjensidig.

 

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2534 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1133 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 777 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 638 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 595 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 498 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere