Th0rm0d N0rd&hl

17

Evig liv?

Snublet over en henvisning til Forkynneren (Ecclesiastes) Kap9.

Publisert: 13. nov 2013

Kapitlet må kunne sies å omhandle døden.

Kan noen forklare meg hvor det evige livet ble av?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Det har sine grunner

Publisert over 6 år siden

Det at Forkynnerens bok vesentlig ser livet ut fra et menneskelig synspunkt, gjør at mange av dets tanker kan misforståes og vrangtolkes, noe som også til fulle har skjedd gjennom tidene. Boken er ofte, men med urette, blitt tatt til støtte for et helt igjennom pessimistisk livssyn, eller som et forsvar for den tankeløse og ansvarsløse livsnytelse.

Kommentar #2

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Forkynnerens poeng kommer i slutten av boken, Fork 12:13-14:

    13   Dette er summen av alt du har hørt:
          Frykt Gud og hold hans bud!
          Dette gjelder for alle mennesker.
          
    14 For Gud skal dømme hver gjerning,
          holde dom over alt som er skjult,
          enten det er godt eller ondt.

Dette sammendraget leder mine tanker til Jesu ord i Joh 5:24-29

"Den som hører mitt ord og tror på Ham som har sendt meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet. ..Den time kommer, og er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst. Og de som hører, skal leve.  ..Den timen kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse."

Kommentar #3

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Takk for svar Gunnar og Arja.

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Boken er ofte, men med urette, blitt tatt til støtte for et helt igjennom pessimistisk livssyn, eller som et forsvar for den tankeløse og ansvarsløse livsnytelse.

Dersom jeg forstår Gunnar rett er boken til støtte for et optimistisk livssyn.

7.5 Så gå og spis ditt brød med glede,

          og drikk din vin med glede i hjertet!

          For Gud har allerede godtatt det du gjør.

Du skriver at den ikke et forsvar for det du kaller:"den tankeløse og ansvarsløse livsnytelse". Hvor finner du det tankeløse og ansvarsløse? I hvilken kontekst må dette settes i for å bety annet enn:"Gled deg over den gaven livet er? Uten frykt for å bli veiet og funnet for lett.

Arja,

9.5 De levende vet at de skal dø,

          men de døde vet ingen ting.

          De har ingen lønn i vente,

          for minnet om dem er glemt.


Er ikke dette motstridende med

12.14 For Gud skal dømme hver gjerning,


holde dom over alt som er skjult,

enten det er godt eller ondt.

Det står i 9.5:"Ingen lønn i vente (for de døde)", Da er straff det eneste alternativ dersom de skal  dømmes

Hvor er det evige liv?

Kommentar #4

Arja Larsen

43 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.
De har ingen lønn i vente,

for minnet om dem er glemt.
Er ikke dette motstridende med

12.14 For Gud skal dømme hver gjerning,

Jeg holder med Gunnar L  der han skriver at Forkynnerens bok vesentlig ser livet ut fra et menneskelig synspunkt. Men poenget peker på Guds bud og dom. Og man kan finne støtte "for den tankeløse og ansvarsløse livsnytelse" ved å ta til seg halve vers, for eks :

"Gled deg, du som er ung, i din ungdom, la ditt hjerte fryde seg i din ungdoms dager. Gå på de veiene ditt hjerte vil, etter det dine øyne ser. 11:9. Her kan man finne støtte for den tankeløse og ansvarsløse livsnytelse. Men verset fortsetter: "Men vit at for alt dette skal Gud føre deg fram for dommen."

Det menneskelige synspunktet kommer fram i vers 9:5, og fra Guds side sett ser det ut som 12:14 sier.

Det evige liv finner man i Jesu ord som jeg siterte i forrige kommentar.

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tomhet uten Gud

Publisert over 6 år siden

Du har nok helt rett, Arja.

”Alt er tomhet”, sa Forkynneren. Med disse ordene slår Forkynneren an tonen. Med det har han uttalt bokens grunntanke.

Her kan livet sees fra to sider, fra det liv som leves uten Gud, og fra et liv i gudsfrykt. Formålet er å vise livets tomhet uten Gud.

Noe mener at den pessimistiske tonen som går igjen i boken, kan passe til Salomos åndelige tilstand på denne tiden (se 1.Kongebok 11). Selv om det ikke nevnes noe om det i 1.Kongebok, må Salomo ha kommet til sans og samling før sin død. Han omvendte seg å søkte Gud på nytt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere