Gunnar Opheim

142

Nåde kun igjennom..

Publisert: 7. mar 2010

Kristi rettferdighet.

Ef 2:5
gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.

Rom 6:14-15
For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så?      Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden?

Langt derifra!

Rom 3:25-31
Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros?

Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov?

Nei, ved troens lov.

For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen?

Langt derifra! Vi stadfester loven.

Dette viser at sakramentene stort sett er bare tull og slik de settes frem er de til for å sette folk inn under trelldom igjen. Jo det er noen som Gud har innstiftet og det er Nattverden til minne (Luk 22:19) om Jesu blod/ liv og eneste offerdød og vi har ekteskapet og Sabbaten i fra skapelsens dager men ellers er det ingenting. Alle verdens "hellige" rituelle handlinger som nådemiddel etter den kristne lære er innstiftet av Kirken og ikke Gud. Kirken er ikke Menigheten/ fellesskapet omtalt i skriften, kirken er ett gudshus med sitt sogn. Dette gudshus har sitt presteskap og har sin egen form for struktur i ett hus. Derfor er også avlat, messeplikt, katolsk nattverd, etc. men også presteskap ett trelldomsmiddel for folket. Begrunnelsen er gitt her over i Guds eget ord.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: Nåde kun igjennom..

Publisert nesten 10 år siden
07.03.10 kl. 22:20 skrev Leif Gunnar Opheim:

Kristi rettferdighet.

Ef 2:5gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.

Rom 6:14-15For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så?      Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden?

Langt derifra!

Rom 3:25-31Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros?

Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov?

Nei, ved troens lov.

For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen?

Langt derifra! Vi stadfester loven.

Dette viser at sakramentene stort sett er bare tull og slik de settes frem er de til for å sette folk inn under trelldom igjen. Jo det er noen som Gud har innstiftet og det er Nattverden til minne (Luk 22:19) om Jesu blod/ liv og eneste offerdød og vi har ekteskapet og Sabbaten i fra skapelsens dager men ellers er det ingenting. Alle verdens "hellige" rituelle handlinger som nådemiddel etter den kristne lære er innstiftet av Kirken og ikke Gud. Kirken er ikke Menigheten/ fellesskapet omtalt i skriften, kirken er ett gudshus med sitt sogn. Dette gudshus har sitt presteskap og har sin egen form for struktur i ett hus. Derfor er også avlat, messeplikt, katolsk nattverd, etc. men også presteskap ett trelldomsmiddel for folket. Begrunnelsen er gitt her over i Guds eget ord.

 Kjempe flott at du går ut med budskapet Leif Gunnar:) Noen kaller det SDA propaganda, men dette er bibelsk fakta! Legger merke til at folk blir redde når bibelen blir brukt, for den går i mot alle de mennesketradisjonenene de er så knytta til. Ja takk Jesus for nåden og ikke minst den styrken Han gir oss for å overvinne synd!

Før du ble SDA, hva var du da? Hvis det er greit at jeg spør?

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Nåde kun igjennom..

Publisert nesten 10 år siden

For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen?

Svar:

Korleis vert mennesket rettferdiggjort?

Jesus seier det enkelt:

Då kom det ein mann til han og spurde: «Meister, kva godt skal eg gjera så eg kan få evig liv?» 17 Jesus svara: «Kvifor spør du meg om det som er godt? Det er berre éin som er god. Men vil du gå inn til livet, så hald boda!» 18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: «Du skal ikkje slå i hel. Du skal ikkje bryta ekteskapet. Du skal ikkje stela. Du skal ikkje vitna rangt. 19 Du skal æra far din og mor di. Du skal elska nesten din som deg sjølv.» 20 «Alt dette har eg halde,» svara den unge mannen. «Kva står då att?» 21 Jesus sa til han: «Vil du vera heilhjarta, så gå bort og sel det du eig, og gjev det til dei fattige. Då skal du få ein skatt i himmelen. Kom så og fylg meg!» 22 Men då den unge mannen høyrde det, gjekk han sturen bort, for han var svært rik

Jakob stadfestar Jesu ord:

     8 Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett.  9 Men gjer de skil på folk, syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. 10 For den som held heile lova, men bryt eitt av bodorda, han har gjort seg skuldig i brot på alle. 11 For han som sa: «Du skal ikkje bryta ekteskapet», han sa òg: «Du skal ikkje slå i hel». Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12 De skal dømast etter fridoms lov, og i samsvar med det må de leva, i ord og i gjerning... Jakob 2

Men så kjem denne falske Paulus med surdeigen sin og skriv ein masse motseiande ting. Ein plass skal me halda lova,ein annan plass er den oppheva.

Surdeig:

Et element, innflytelse, eller agent som arbeider subtilt å lette, live opp, eller endre en helhet.

Å gjennomsyre, forårsaker en gradvis endring, esp med noen modererende eller enlivening innflytelse

Kommentar #3

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Loven?

Publisert nesten 10 år siden

Hvor, Torstein, leser vi om at loven er opphevet???

Har aldri hørt noen sagt dette, men derimot OPPFYLLT, det blir noe helt annet......

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

Nåde gjennom

Publisert nesten 10 år siden

Kristi rettferdighet - Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. (2.Pet.3.13) Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. (Luk.21.33)

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: Nåde kun igjennom..

Publisert nesten 10 år siden
07.03.10 kl. 23:44 skrev Christin Eriksen:

Kjempe flott at du går ut med budskapet Leif Gunnar:) Noen kaller det SDA propaganda, men dette er bibelsk fakta! Legger merke til at folk blir redde når bibelen blir brukt, for den går i mot alle de mennesketradisjonenene de er så knytta til. Ja takk Jesus for nåden og ikke minst den styrken Han gir oss for å overvinne synd!

Før du ble SDA, hva var du da? Hvis det er greit at jeg spør?

Takk, ja Gud er god og barmhjertig. Desverre vet ikke mennesker dette og som du sier blir de redde. Jeg letet i 20 år (ifra jeg var rundt 17- 18 år) før jeg gikk inn i en menighet, og da med med full visshet. Min bakgrunn er humanistisk egentlig og har ingen religiøse i min familie. Jeg var fullstendig fortapt før jeg ble en Syvendedags Adventist. : )

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: Nåde gjennom

Publisert nesten 10 år siden
08.03.10 kl. 13:35 skrev Kjell Kristensen:

Kristi rettferdighet - Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. (2.Pet.3.13) Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. (Luk.21.33)

Ja og det er derfor man er Syvendedags Adventist.

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: Nåde gjennom

Publisert nesten 10 år siden
08.03.10 kl. 14:51 skrev Leif Gunnar Opheim:08.03.10 kl. 13:35 skrev Kjell Kristensen:

Kristi rettferdighet - Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. (2.Pet.3.13) Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingen lunde forgå. (Luk.21.33)

Ja og det er derfor man er Syvendedags Adventist.

 Hei!

Jeg har de samme forventninger, og jeg er ingen Syvendedags Adventist! Her ligger det vel mer bakom?

Kommentar #8

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: RE: RE: Nåde kun igjennom..

Publisert nesten 10 år siden
08.03.10 kl. 14:50 skrev Leif Gunnar Opheim:07.03.10 kl. 23:44 skrev Christin Eriksen:

Kjempe flott at du går ut med budskapet Leif Gunnar:) Noen kaller det SDA propaganda, men dette er bibelsk fakta! Legger merke til at folk blir redde når bibelen blir brukt, for den går i mot alle de mennesketradisjonenene de er så knytta til. Ja takk Jesus for nåden og ikke minst den styrken Han gir oss for å overvinne synd!

Før du ble SDA, hva var du da? Hvis det er greit at jeg spør?

Takk, ja Gud er god og barmhjertig. Desverre vet ikke mennesker dette og som du sier blir de redde. Jeg letet i 20 år (ifra jeg var rundt 17- 18 år) før jeg gikk inn i en menighet, og da med med full visshet. Min bakgrunn er humanistisk egentlig og har ingen religiøse i min familie. Jeg var fullstendig fortapt før jeg ble en Syvendedags Adventist. : )

 Kjempe flott å høre:) Vi har nettopp hatt besøk av Abel og Bente. De fortalte at de kjente deg. Verden er liten;)

Kommentar #9

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Loven?

Publisert nesten 10 år siden
08.03.10 kl. 10:40 skrev Per Traasdahl:

Hvor, Torstein, leser vi om at loven er opphevet???

Har aldri hørt noen sagt dette, men derimot OPPFYLLT, det blir noe helt annet......

 Svar:

"har han opphevet loven med dens bud og forskrifter"  Efesarane 2,15

No veit ein ikkje heilt kva Paulus meiner.

Adventistane vil seia at Paulus ikkje talar om 10 bodslova td her:

"La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. 17 Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus". Kol 2,16

Paulus seier her at sabbaten betyr ikkje noko.

Difor har personar som td Terje sagt at han kan halda kviledag kva dag som helst.

"Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.  6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren". Rom 14

Jesus seier:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket"

Ingen av boda er oppheva;men Jesus levde etter dei .

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Loven?

Publisert nesten 10 år siden
08.03.10 kl. 10:40 skrev Per Traasdahl:

Hvor, Torstein, leser vi om at loven er opphevet???

Har aldri hørt noen sagt dette, men derimot OPPFYLLT, det blir noe helt annet......

 Svar:

"har han opphevet loven med dens bud og forskrifter"  Efesarane 2,15

No veit ein ikkje heilt kva Paulus meiner.

Adventistane vil seia at Paulus ikkje talar om 10 bodslova td her:

"La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. 17 Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus". Kol 2,16

Paulus seier her at sabbaten betyr ikkje noko.

Difor har personar som td Terje sagt at han kan halda kviledag kva dag som helst.

"Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.  6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren". Rom 14

Jesus seier:

Lovens oppfyllelse
17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket"

Ingen av boda er oppheva;men Jesus levde etter dei .

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: Loven?

Publisert nesten 10 år siden
09.03.10 kl. 00:14 skrev Torstein Langesæter:08.03.10 kl. 10:40 skrev Per Traasdahl:

Hvor, Torstein, leser vi om at loven er opphevet???

Har aldri hørt noen sagt dette, men derimot OPPFYLLT, det blir noe helt annet......

 Svar:

"har han opphevet loven med dens bud og forskrifter"  Efesarane 2,15

No veit ein ikkje heilt kva Paulus meiner.

Adventistane vil seia at Paulus ikkje talar om 10 bodslova td her:

"La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. 17 Dette er bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus". Kol 2,16

Paulus seier her at sabbaten betyr ikkje noko.

Difor har personar som td Terje sagt at han kan halda kviledag kva dag som helst.

"Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.  6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren". Rom 14

Jesus seier:

Lovens oppfyllelse 17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket"

Ingen av boda er oppheva;men Jesus levde etter dei .

Paulus i Efeserne 2 snakker om den sermonielle lov og dennes setting. Han snakker ikke om den moralske lov i det hele tatt.

Ef 2:10-15
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.


Kom derfor i hu at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet.

Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden.

Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,

Ef 2:21-22
I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden.

Den lov som kom med bud og forskrifter er ikke den moralske lov (vandre i gode gjerninger, elske sin neste og elske Gud) men den som ble lagt til på grunn av allerede overtredelse av lov. Det som gjør at folk putter inn Sabbaten den syvende dag her er fordi de ikke kjenner Moses og profetene. De ser ikke og kjenner ikke til sabbatene/ høytidsdagene men det er ikke deres feil men vår feil, som kjenner til det.

Hvis vi blir bygd opp til en Guds bolig i ånden er vi av naturen loven, den moralske lydig. Er vi fremdeles i kjødet kan vi ikke av vår natur enes med Sabbatsbud eller det å gjennomført elske vår neste for det kan vi om vi elsker Herren Gud høyere enn oss selv og da er Sabbatsbudet en ære å få holde hellig.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

Nåde gjennom døden, deretter evig liv

Publisert nesten 10 år siden

Leif Gunnar skriver: "Hvis vi blir bygd opp til en Guds bolig i ånden er vi av naturen loven, den moralske lydig. Er vi fremdeles i kjødet kan vi ikke av vår natur enes med Sabbatsbud eller det å gjennomført elske vår neste for det kan vi om vi elsker Herren Gud høyere enn oss selv og da er Sabbatsbudet en ære å få holde hellig."

Matt.5.17 henviser til Rom.3.31 som igjen henviser til Rom.6.15-23: Hva da? Skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt ifra! Vet dere ikke at når dere byr dere fram for noen som tjener til lydighet, da er dere også tjenere under den som dere så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet?

Men Gud være takk at dere vel har vært syndens tjenere, men nå av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsformen som dere er blitt overgitt til! Men idet dere er blitt frigjort fra synden (se 1.Kor.15. 53-56: syndens brodd er døden, men nå er døden oppslukt til seier), er dere trådt inn i rettferdighetens tjeneste. Jeg taler på menneskelig vis for deres kjøds skrøpelighets skyld. For liksom dere bød deres lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, slik skal dere nå by fram deres frem som tjenere for rettferdigheten til herliggjørelse!

For den gang dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva frukt hadde dere da dengang? Slik som dere nå skammer dere over; for utgangen på det er døden. Men nå, da dere er frigjort fra synden og er trådt inn i Guds tjeneste, har dere deres frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv. For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Kommentar #13

Tore Lind

6 innlegg  270 kommentarer

RE: RE: Nåde kun igjennom..

Publisert nesten 10 år siden
07.03.10 kl. 23:56 skrev Torstein Langesæter:

For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen?

Men så kjem denne falske Paulus med surdeigen sin og skriv ein masse motseiande ting. Ein plass skal me halda lova,ein annan plass er den oppheva.

Surdeig:

Et element, innflytelse, eller agent som arbeider subtilt å lette, live opp, eller endre en helhet.

Å gjennomsyre, forårsaker en gradvis endring, esp med noen modererende eller enlivening innflytelse

Du bør ha i hu at NTs skrifter ikke står i kronologisk riktig rekkefølge.

Dette står det veloverveid kristologisk politikk bak, for selvfølgelig måtte jesus komme først - som hovedperson.

Når de ekte Paulinske brev ble skrevet var evangeliene ennå ikke oppfunnet.

Kommentar #14

Tore Lind

6 innlegg  270 kommentarer

RE: Loven?

Publisert nesten 10 år siden
08.03.10 kl. 10:40 skrev Per Traasdahl:

Hvor, Torstein, leser vi om at loven er opphevet???

Har aldri hørt noen sagt dette, men derimot OPPFYLLT, det blir noe helt annet......

Kommentar #15

Tore Lind

6 innlegg  270 kommentarer

RE: Loven?

Publisert nesten 10 år siden
08.03.10 kl. 10:40 skrev Per Traasdahl:

Hvor, Torstein, leser vi om at loven er opphevet???

Har aldri hørt noen sagt dette, men derimot OPPFYLLT, det blir noe helt annet......

Mja, dette er meg et under.

Lover vedtas, følges, brytes eller oppheves.

Hvordan man oppfyller en lov skulle jeg gjerne ha visst.

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: Nåde gjennom døden, deretter evig liv

Publisert nesten 10 år siden
09.03.10 kl. 07:58 skrev Kjell Kristensen:

Leif Gunnar skriver: "Hvis vi blir bygd opp til en Guds bolig i ånden er vi av naturen loven, den moralske lydig. Er vi fremdeles i kjødet kan vi ikke av vår natur enes med Sabbatsbud eller det å gjennomført elske vår neste for det kan vi om vi elsker Herren Gud høyere enn oss selv og da er Sabbatsbudet en ære å få holde hellig."

Matt.5.17 henviser til Rom.3.31 som igjen henviser til Rom.6.15-23: Hva da? Skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt ifra! Vet dere ikke at når dere byr dere fram for noen som tjener til lydighet, da er dere også tjenere under den som dere så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet?

Men Gud være takk at dere vel har vært syndens tjenere, men nå av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsformen som dere er blitt overgitt til! Men idet dere er blitt frigjort fra synden (se 1.Kor.15. 53-56: syndens brodd er døden, men nå er døden oppslukt til seier), er dere trådt inn i rettferdighetens tjeneste. Jeg taler på menneskelig vis for deres kjøds skrøpelighets skyld. For liksom dere bød deres lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, slik skal dere nå by fram deres frem som tjenere for rettferdigheten til herliggjørelse!

For den gang dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva frukt hadde dere da dengang? Slik som dere nå skammer dere over; for utgangen på det er døden. Men nå, da dere er frigjort fra synden og er trådt inn i Guds tjeneste, har dere deres frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv. For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Det gleder meg at du nå også har vendt om til å være Gud lydig. :)

Med vennlig hilsen

Leif Gunnar

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

målbart

Publisert nesten 10 år siden
09.03.10 kl. 08:56 skrev Tore Lind:08.03.10 kl. 10:40 skrev Per Traasdahl:

Hvor, Torstein, leser vi om at loven er opphevet???

Har aldri hørt noen sagt dette, men derimot OPPFYLLT, det blir noe helt annet......

Mja, dette er meg et under.

Lover vedtas, følges, brytes eller oppheves.

Hvordan man oppfyller en lov skulle jeg gjerne ha visst.

Hei, :)

Apg 13:27
For de som bor i Jerusalem, og deres rådsherrer, kjente ham ikke. Og da de dømte ham, oppfylte de profetenes ord, som blir opplest hver eneste sabbat.

Da evangeliet er til, som handler om rett ferd, synd og dom må det nødvendigvis måles opp imot noe og her kommer det å oppfylle inn. Jesus skulle selv i vårt syndige kjøds likhet prøves, på alle måter som om Han var en av oss og dette målbare ble oppfylt. Da rådsherrene, som ikke kjente hvem Kristus var skjønte at Han var sant menneske som dem, drepte de Ham og oppfylte med det profetiene. Syndens lønn er jo døden og vi blir målt opp imot en standard, standardens resultat er nestekjærlighet mens standardens målbare karakter gjengis i de ti moralske bud.

Her ett bilde på metodikken:

Åp 11:1
Og det ble gitt meg et rør, likesom en stav, med de ord: Stå opp og mål Guds tempel og alteret og dem som tilber der!

Åp 20:12
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: Nåde gjennom døden, deretter evig liv

Publisert nesten 10 år siden
09.03.10 kl. 11:52 skrev Leif Gunnar Opheim:09.03.10 kl. 07:58 skrev Kjell Kristensen:

Leif Gunnar skriver: "Hvis vi blir bygd opp til en Guds bolig i ånden er vi av naturen loven, den moralske lydig. Er vi fremdeles i kjødet kan vi ikke av vår natur enes med Sabbatsbud eller det å gjennomført elske vår neste for det kan vi om vi elsker Herren Gud høyere enn oss selv og da er Sabbatsbudet en ære å få holde hellig."

Matt.5.17 henviser til Rom.3.31 som igjen henviser til Rom.6.15-23: Hva da? Skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt ifra! Vet dere ikke at når dere byr dere fram for noen som tjener til lydighet, da er dere også tjenere under den som dere så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet?

Men Gud være takk at dere vel har vært syndens tjenere, men nå av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsformen som dere er blitt overgitt til! Men idet dere er blitt frigjort fra synden (se 1.Kor.15. 53-56: syndens brodd er døden, men nå er døden oppslukt til seier), er dere trådt inn i rettferdighetens tjeneste. Jeg taler på menneskelig vis for deres kjøds skrøpelighets skyld. For liksom dere bød deres lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, slik skal dere nå by fram deres frem som tjenere for rettferdigheten til herliggjørelse!

For den gang dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva frukt hadde dere da dengang? Slik som dere nå skammer dere over; for utgangen på det er døden. Men nå, da dere er frigjort fra synden og er trådt inn i Guds tjeneste, har dere deres frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv. For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Det gleder meg at du nå også har vendt om til å være Gud lydig. :)

Med vennlig hilsen

Leif Gunnar

 Ja, hva tror du? Hva tror du nåden består av?

Joh.1.17: For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Rom.5.20: Men loven kom for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større!.

Rom.5.21: Og liksom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdihet til evig liv, ved Jesus vår Herre.

Tror du kankje har misforstått dette med nåden Leif Gunnar, den gis ikke ut i hytt og pine, den gis på nådens dag (2.Kor.6.2) Nåden kommer i stedet for synden , og synden blir tatt vekk ved den siste basun på oppstandelsens dag 1.Kor.15.52-56.

Disse som nå ikke er under loven, men under nåden er altså de i Kristus, og som er førstegrøden.

Kommentar #19

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

vei ut av synd

Publisert nesten 10 år siden

Nåde er gitt som en vei ut av synd Kjell.

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

93 innlegg  13843 kommentarer

RE: vei ut av synd

Publisert nesten 10 år siden
09.03.10 kl. 12:50 skrev Leif Gunnar Opheim:

Nåde er gitt som en vei ut av synd Kjell.

 Ja, det er helt riktig, men synden varer så lenge det jordiske legeme står, dette kan du krangle med meg så lenge du vil om, for ingen som er av det jordiske legeme kan kvitte seg med sin synd, itet menneske er syndri, og kan heller ikke bli det så lenge det er i kjød. Gud har ikke behag i kjød, de ting Gud taler om er ånd og liv. Liv er det Gud kaller uforgjengelig (udødelig) og de jordiske blir kalt dødninger fordi de er forgjengelige.

Du kan lese mer om dette i Kolossene 3.k.: Er dere oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe...  dere er jo døde.

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: vei ut av synd

Publisert nesten 10 år siden
09.03.10 kl. 13:21 skrev Kjell Kristensen:09.03.10 kl. 12:50 skrev Leif Gunnar Opheim:

Nåde er gitt som en vei ut av synd Kjell.

 Ja, det er helt riktig, men synden varer så lenge det jordiske legeme står, dette kan du krangle med meg så lenge du vil om, for ingen som er av det jordiske legeme kan kvitte seg med sin synd, itet menneske er syndri, og kan heller ikke bli det så lenge det er i kjød. Gud har ikke behag i kjød, de ting Gud taler om er ånd og liv. Liv er det Gud kaller uforgjengelig (udødelig) og de jordiske blir kalt dødninger fordi de er forgjengelige.

Du kan lese mer om dette i Kolossene 3.k.: Er dere oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe...  dere er jo døde.

Jeg krangler ikke, jeg viser til hva Gud sier. Alt det du her sier over har vi snakket om og vist hva Gud ord sier betyr. At du ikke vil akseptere det er din sak.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2135 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1778 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1769 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1271 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1106 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1043 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
27 dager siden / 997 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere